Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitó lapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtémakör: ÜZENETEK A "MAGYAR GÁRDÁKNAK", TEJFALUSSY ANDRÁSTÓL

ELSÕSORBAN EZT A TERRORIZMUST KELL ELHÁRÍTANI:

Ott és annyi õslakost irtanak ki kálisóval mérgezett élelmiszerrel és vírusos ivóvízzel, ezeket a propaganda gépezet és a bolthálózatok útján ott és olyan arányban vetik be, ahol és amennyi õslakostól el akarják rabolni az ingatlant és nyugdíjjárulék-befizetést. E lassított, tervszerû, de véletlenszerûsített népirtást (lásd: Mózes II. 23. 20-33., V., 7. 2, 22.?!) hamis szakértõk bebeszélik "természetesnek" és a leleplezõ adatokat a rendõrség, ügyészség, bíróság a tudományos fórumokra tartozó vitaként kezeli, mivel az alkotmány szerint ezen ügyekben döntésére csak õk lehetnek illetékesek (a népirtás tudományos szervezõi). Verõce, 2011. 05. 20.

Naponta sokszorosa a magyarok cián- és vörösiszap katasztrófák miatti összes kárának a kormányok által a kálisóval kevert konyhasóval okozott egészségi, életrövidülési és gazdasági kár! Verõce, 2011. 08. 19.

 


"Személyes elõzményeim":

+

Szerzõi-Jogra-Figyelmeztetés

TEJFALUSSY ANDRÁS SZERZÕI JOGI NYILATKOZATA A KUTATÁS-
GYORSÍTÓ OPTIMALIZÁLÁSI TALÁLMÁNYAI GTS ÉS ANTIRANDOM
JELENÍTÕTERES SZÁMÍTÓGÉPES LÉTESÍTMÉNYEI BÁZISTERVEI ÉS
MÛKÖDTETÕ BÁZISPROGRAMJAI VONATKOZÁSÁBAN:

FIGYELMEZTETÉS

A szabadalmaim szerinti GTS-ANTIRANDOM automatizált mérõlétesítményeket az általam
leírt, lerajzolt bázisterveiknek megfelelõen kell létesíteni, s az automatizálást végzõ számítógép
vezérléseit az általam leírt és/vagy ábrázolt mérési és kiértékelési folyamat vezérlõ
bázisprogramoknak megfelelõen kell beprogramozni, önmagukban ismert programozási
eljárásokkal. A Tejfalussy András szerzõi névvel jegyzett valamennyi szabadalmi bejelentés
vonatkozásában fenntartom ezen létesítmény bázisterveim, mérési és kiértékelési folyamat
automatizáló számítógép vezérlõ bázisprogramjaim kizárólagos hasznosítási, értékesítési és
fejlesztési jogait, s minden más ezekkel kapcsolatos egyéb személyiségi jogot, kivéve, ha azokra
kifejezetten engedélyt adok. A jogvédelem mások általi „otthoni használatra” is vonatkozik!

Verõce, 2011. 01. 27.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215)
okl. vill. mérnök, méréstani fejlesztõ tudományos kutató
Hungary 2621 Verõce, Lugosi u. 71.

HASONLÓ JELLEGÛ KÖZISMERT NEMZETKÖZI SZERZÕI JOGI FIGYELMEZTETÉSEK

1./ MIRAX DVD
Nouky és barátai
FIGYELMEZTETÉS!
Ez a DVD szerzõi jogvédelem alatt áll, és csak otthoni lejátszása engedélyezett. A DVD kép és
hanganyagának részeirõl és egészérõl másolatot készíteni tilos. A DV továbbadása, nyilvános
helyen történõ vetítése vagy sugárzása tilos. A felsorolt tevékenységek folytatása vagy tûrése
büntetést von maga után.

2./ Europa Records
THOMAS & FRIENDS
THOMAS A GÕZMOZDONY
Thomas és a szivárvány
Figyelmeztetés
A szerzõi jog tulajdonosa a DVD-nek (a hangfelvételt is beleértve) kizárólag házi használatát
engedélyezi. A jogtulajdonos minden más jogot fenntart, kivéve, ha azokra kifejezetten
engedélyt ad. A házi használat meghatározása kizárja a DVD használatát olyan helyeken, mint
klubok, távolsági autóbuszok, kórházak, szállodák, olajfúró szigetek, börtönök és iskolák A
DVD-nek vagy bármely részének engedély nélkül másolása, kiadása, kiállításon való
bemutatása, bárbeadása, kölcsönzése, nyilvános lejátszása, vagy mûsorszóró hálózaton való
leadása szigorúan tilos és polgári peres vagy büntetõjogi eljárást vonhat maga után. A DVD
árusításának és bérbeadásának feltétele a DVD kiadójának hozzájárulása. E nélkül nem
exportálható, kereskedelmi úton nem terjeszthetõ vagy árusítható.

I./

A PTK. 484-487. §. ALAPJÁN AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTERHEZ ÉS
A LEGFÕBB ÜGYÉSZHEZ EZÚTON BEJELENTETT, KÖZÉRDEKBÕL FIGYELMEZTETÕ
„ÁLLAMPOLGÁRI RÁÍRÁS” A SZABVÁNYOS ÉTKEZÉSI SÓT A MAGYAR VÁSÁRLÓK
ELÕL ELREJTÕ ÜZLETEK KIRAKATAIRA: „EZ EGY MEGBÍZHATATLAN ÜZLET”!
NÉPIRTÓ HATÁSÚ MEDDÕSÉGET, VESEBAJT, ALLERGIÁT, RÁKOT, SZÍVHALÁLT,
ÉLETRÖVIDÜLÉST IS OKOZ A SZABVÁNYT SÉRTÕ HAMIS „TENGERI” STB.
ÉTKEZÉSI SÓIBAN LÉVÕ KÁLISÓ! (LÁSD: A KLINIKAI MÉRÉSI STB.
BIZONYÍTÉKOKAT A „WWW.AQUANET.FW.HU” TUDOMÁNYOS HONLAPON! )

Verõce, 2007. 07. 21.
Tejfalussy András s.k. dipl. mérnök, méréstani szakértõ

II./

1. "A veszedelmes „népkiüzõ, röpködõ állat" (a Mózesi elõírás szerinti darazsakat pótló) beteg madarak által jelenleg terjesztett "MADÁRINFLUENZA” ÉS AZ EGYÉB, MANAPSÁG TERJEDÕ, MEGSOKSZOROZÓDÓ NÉPBETEGSÉGEKNEK A FRAKCIONÁLTAN DESZTILLÁLT IVÓVÍZZEL ÉS A FIZIOLÓGIÁSAN SÓZÁSSAL, ÖNTEVÉKENYEN ELHÁRÍTÁSI MÓDJÁT ÉS TECHNIKÁJÁT LÁSD AZ AQUANET.FW.HU INTERNETES HONLAPON! (Összmagyar Létvédelmi Mozgalom, Tejfalussy András dipl. mérnök, feltaláló. 1/250-6064, ujvizforras@freemail.hu).

2. A talmudista náci disznók Kádár idején kommunistaként, most meg kapitalistaként irttatják a népet kálisóval, mérgezõ víz itatásával stb., azaz TERRORISTÁK! Tejfalussy)

3. A pártok kikérdezik a szakértõktõl a problémákat, beígérik a megszüntetését, s az ezzel hatalomhoz jutásuk után fenntartják a problémákat, s üldöz/tet/ik a szakértõket, akik meg akarják szüntetni a problémákat.

4. Mit FEDEZ A 100 LÉPÉSES MSZP-PROGRAM? A „nemzsidótalanítást”, antifiziológiás sótartalmú étellel és fogamzásgátlós ivóvízzel. T. A.

5. Hámori Csabának: Ha ellene vagy a mérgezõ ételeket és mérgeket tartalmazó ivóvízzel népirtásnak, dimenzionáld nálam jobban a honlapunk bizonyíték gyûjteményét, annak általad bírálása helyett! T. A.

6. Pallag Lászlónak: Gazdálkodóknak a tápanyag- és vízpótlási mérési eredményekrõl CD-másolható. Üdv T. A.

7. AZ ANTIFIZIOLÓGIÁS Na- ÉS/VAGY K-TARTALMÚ ÉTELEK ÉS ITALOK NÉPIRTÓ HATÁSAIT MÉRÉSEKET LÁSD AZ AQUANET.FW.HU honlap 2. fõtémája „ANGLIA...” és „Egy Könyv...” témacímeknél!

8. A csalók egymásnak átjátszották a hiteleket és a közvagyon elrablásának a hasznából törlesztik, azaz BÛNÖZÕK!

9. A HAZAI VEZETÉKES IVÓVÍZ TÖBB EZER SZÁZALÉKOS MÉRGEZÉSI HATÁRÉRTÉK TÚLLÉPÉSÉNEK A TITKOLÁSÁRÓL LÁSD: WWW.IVOVIZJAVITAS.FW.HU.

10. ELSÕDLEGES A HAZASZERETET. 2. HIÁNYOS INFORMÁCIÓK AKADÁLYOZÓ HATÁSA
KÉSÕBB DERÜL KI. 3. JÓL VISELKEDJÉL, AMENNYIRE LEHET. 4/ CSAK ÍGY LEHET FEJLÕDNÖD.

11. Vegyétek figyelembe az AQUANET.FW.HU honlapon közzétett referenciáimat is!

12. Le az antifiziológiás sózású élelmiszerekkel és mérgezõ ivóvizekkel népet irtani engedõ pártokkal!

13. A Zöld Újság (dr. Czeizel Endre cikke) szerint az ivóvízbe a csatornázók által bejuttatott ürüléktõl ivartalan oly sok magyar fiú.

14. Nem a parlagfû, hanem az ANTIFIZIOLÓGIÁSAN sózás a parlagfûre allergizálódás legfõbb oka, lásd internet: AQUANET.FW.HU. TEJFALUSSY ANDRÁS. Budapest, 2005. 10. 22.

III./

1. Madárinfluenza terjedés tényleges okairól lásd az AQUANET.FW.HU internetes honlapot.

2. A pestis is a betegek ürülékének az ivóvíz kutakba bejutása útján terjedt. A madárinfluenza ellen is véd a Talmud desztillált-víz ivás elõírása.

3. A kálisó ételekbe juttatása (mûtrágya, étkezési só) és az ürülék s ivóvízbejutása is növeli a vírusfertõzést. A kóser étel és -ivóvíz elõírás betartása a jó védekezés, T. A.

4. Az antifiziológiás sózás és a szennyezett ivóvíz egészségkárosító hatásai elleni védekezés leírását lásd az AQUANET.FW.HU honlapon.

5. Le az ANTIFIZIOLÓGIÁS ételekkel és mérgezett ivóvízzel népirtani engedõ Pártokkal! Tejfalussy András

6. A mérgezett fûszer(papriká)t eltüntették, Azért gyûjtötte be az ÁNTSZ, nehogy akkreditált labor mérje és kártérítést kelljen fizetni a lakosok részére? Budapest, 2005. október 31.

III./

1. Ha egy számítógépnek vírusos a programja, a programot kell kitörölni, a gépet gyártók elpusztítása helyett. Így van ez a TALMUD PROGRAM esetében is, lásd: www.aquanet.fw.hu.

2. A Talmud által elõírt desztillált ivóvíz véd az ürülékkel az ivóvíz kutakba juttatott pestistõl, „madárinfluenza” stb. vírusoktól, lásd www.aquanet.fw.hu.

3. A verõcei ivóvíz hány százaléka származik a Duna-parti vízmû kutakból?

4. A talmudistanáci-disznók Kádár idején „kommunistaként”, most meg kapitalistaként irtatják a népet kálisóval, mérgezõ víz itatással, azaz TERRORISTÁK!

5. LE AZ ANTIFIZIOLÓGIÁS ÉLELMISZEREKKEL ÉS MÉRGEZÕ IVÓVÍZZEL NÉPIRTANI ENGEDÕ PÁRTOKKAL! /Tejfalussy András/

6. Az immunrendszert tönkretevõ antifiziológiás sóarányú ételek megengedésével a rákot okozó vírusok elleni védõoltás álvédelem, lásd: www.aquanet.fw.hu.

7. Kína megtiltja a víz ivását, amikor tizedannyi a méregtartalma, mint a magyarokkal itatott dunai vízmû-víznek, lásd www.aquanet.fw.hu.

8. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) mérgezõ kálisót ajánl a konyhasó pótlására a gyermekek táplálékaihoz, s amiatt betegebb kb. tízszer annyi gyermek, mint korábban!

9. Akadémiai szinten kieszelt, kikísérletezett, tudatosan megszervezett, néphülyítéssel és bírósági csalással támogatott "nemzsidótalanítást" végeznek a magyar kormányok?

IV./

1. Demszky Gáborék a Talmud nem-zsidók kiirtására uszító programja keretében engedik a magyarok TURULMADARA elleni gyûlöletkeltést? Budapest, 2005. XII. 07./

2. A magyar családok õrizzék meg a kálisóval mérgezett nemkóser nemkóser étkezési sókat bûnjelként a népirtás áldozatainak járó kártérítés perléséhez! 2005.12.09. Tejfalussy András

3. A Magyarországon oktatott Talmud elõírja a keresztények „bálványimádóként” kezelését, kiirtását Mózes V.7., 2. és 22. szerinti módon. 2005.12.09. Tejfalussy András

4. A Talmud náci-software jellege a „zsidó” és a „nemzsidó” szók felcserélését elvégezve lenne észrevehetõ a tisztelõi számára, egyébként nem látják?! (Tejfalussy András)

5. A Ferihegyi repülõtér értékét az utána elért árnál kb. 300.000.000.000,-Ft-tal kisebbre becslõ állami szakértõknek csalási kísérletért börtönben a helyük! 2005.12.11. Budapest, 2005. 12. 10.

V./

1. 58.000.000.000, azaz ötvennyolcmilliárd forint állami hitel ingatlanfedezetét eltüntetõ cégek tartozását törölni engedte a pénzügyminiszter (1996), lásd www. AQUANET.fw.hu.

2. A bírák korrupt döntései a bírói függetlenség elvével való hivatali visszaélések. Az azokat nem büntetõ bíróság-felügyelet bûnsegéd a törvény kijátszásában!

3. A Büntetõ Törvénykönyv (Ptk.) azért hagyja büntetlenül a közvagyon elrablóit, mert a "privatizál" szó a "magánzóként él"-t jelentette a Btk. írásakor, lásd: www.aquanet.fw.hu.

4. A konyhasóval sózás mentes, egészségtelen étkezés bebeszélõi ehhez hozzá hamisították a Biblia (Ézsaiás 310. 24) konyhasóval sózást elõíró szövegét, lásd: aquuanet.fw.hu.

5. A hazánkban oktatott Talmud elõírja a keresztények bálványimádóként kezelését, irtását Mózes V. 2. és 22. szerinti módon. 2005. 12. 09. Tejfalussy András

6. Az Alkotmány érvénytelenségét az 1989. évi XVII. törvény korábbi 7. §-a igazolta. Csalás az eltüntetése is! 2005. XII. 15. Tejfalussy András

7. Ahogy nem évült el a háborúban eltûnt aranyvonat miatti felelõsség, a magyar közvagyon eltüntetõinek sem évül el a kártérítési felelõssége. 2005. XII. 12. Tejfalussy András

8. Mit fedez a 100 lépéses MSZP program? a „nemzsidótlanítást” antifiziológiás sótartalmú ételekkel és fogamzásgátlós ivóvízzel!

9. Az ivóvíz mérgezõ szennycsatornáztatás állami támogatási összege kb. annyi, mint az összes eddigi privatizálási állami bevétellel. Miért tûrjük ezt?! www.aquanet.fw.hu. 2005. XII. 20. Tejfalussy András

10. Az USA terrorista, mert mérgezõ 1,5 gramm/liter a Coca-Cola káliumtartalma, s ez gyilkos, ivartalanító, lásd: www.AQUANET.fw.hu.

11. A Jézusi Örök Értékrend hívei vezessék a Magyarokat!

12./ Le a rablógyilkos talmudistanáci országhódító törvényhozással és a bûnsegédeivel! Budapesten, 2005. XII. 23. Tejfalussy András

13. Azt üzenem a Családom tisztességessége és hazaszeretetet iránt az eredeti "Sydo" nevünk alapján kétséget ébresztõnek, hogy õ egy alattomos, aljas RÁGALMAZÓ! Talmudista?! 2005. XII. 24.

14. A Szent Korona tanba, hogy gyengítsék azt, valószínûleg a talmudisták juttatták be a„sokdimenziós”, vagyis több szakmában, több tudományágban is magasan képzett magyar értelmiségiek „egy szakmai társadalmi csoportba” bekényszerítésére vonatkozó alattomos és ostoba elõírást ! 2005. XII. 25. Tejfalussy András Budapest, 2005. XII. 29.

15. A TOLVAJ CSALÓ RABLÓGYILKOS TALMUDISTANÁCI-DISZNÓ ORSZÁGHÓDITÓK ÉS BÛNSEGÉDEIK ELLENI FELLÉPÉS ANTINÁCIZMUS, NEM ANTISZEMITIZMUS.

VI./

1. A felszín alatti ivóvíz víz-védelme ürügyén „szennycsatornáztatás” mindenhol csalás, ahol szabad vegyszerezni, trágyázni a kertet. Lásd: www.aquanet.fw.hu.

2. Az izraeli káliumnitrát az antifiziológiás (43:13) kálium:nitrogén arányával méregként ható mûtrágya. Kína és az iszlám országok fiziológiás (élettanilag optimális) 20:1 nitrogén:kálium arányú mûtrágyázást folytatnak, lásd www.aquanet.fw.hu.

3. A MAGYAR LAKOSSÁGOT KIPUSZTÍTÓ, KIFOSZTÓ POLITIKÁT FOLYTATÓ MINISZTEREKNEK EZÉRT SZAVAZTAK MEG FIZETÉSEMELÉST AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK?

4. Az emberre veszélyes madárinfluenza vírust Magyarországon fogják tenyészteni az oltóanyag elõállítása ürügyén. Ezt, és az oltóanyag tényleges tartalmát és tényleges hatásait pedig majd azok felügyelik, akik elhallgatták a magyar lakosok elõtt, hogy a vezetékes ivóvízben a növényvédõ-szerek 10000 % körüli mértékben lépték túl a mérgezési határértéket, s letagadták a kálisóval mûtrágyázás- és ételkészítés súlyosan megbetegítõ, életrövidítõ, szaporodóképesség megszüntetõ mérgezõ (elõre kikísérletezett) hatásait, s a klinikai kísérleteik mérési eredményei meghamisításával azt hazudták az egészségvédõ hatású fiziológiás konyhasó-pótlásról, hogy erõsen mérgezõ, s azt hazudták a méregmentes gyúgyhatású desztillált ivóvízrõl, hogy ártalmasabb az arzénnel mérgezettnél, s a (madár)influenza vírussal fertõzöttnél is.

5. Hozzunk létre HARMONISTA ÁLLAMOT a KRISZTUSI ÖRÖK ÉRTÉKREND megvalósításával.

6. Üzenet a magyar agráregyetemi professzorok részére: Hozzatok létre HARMONISTA TALAJHASZNÁLATOT az Antirandom Optimum Control software-im erre a célra tõlem kikölcsönzésével.

7. A TALMUDISTÁK GAZDAGSÁGÁT NÖVELÕ CSALÁS, HOGY ÁLPÁLYÁZATAIKRA MEGKAPJÁK A KÜLFÖLDRÕL FELVETT HITELEKET, MAJD AZ EMIATTI TARTOZÁST AZ ÁLLAMI PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEKBÕL TÖRLESZTIK!

8. Mózes nem merte volna összetörni a Tízparancsolat-leírást rögzítõ kõtáblát, s ölni kezdeni a zsidókat, ha azt Istentõl kapta volna. VALÓSZÍNÛ!

9. Talmudista szervezet ismertetõjegye: titkolja, engedi, hogy a nem koser só mérgezõ kálisóval van keverve, életrövidítési, ivartalanítási célból. Lásd: www.aquanet.fw.hu.

10. A madárinfluenza-cirkuszt az antifiziológiás sózással stb. való népirtásról figyelem eltereléshez csinálják, lásd: www.aquanet.fw.hu.

11. Járványveszélyt okoz a vírusos ürüléket az ivóvíz-adó folyókba bevezetõ szennycsatornázás! A klórozás nem öli meg a vírusokat! Lásd: www.aquanet.fw.hu.

12. Az alkotmány érvénytelenségét az 1989. évi XVII. törvény eredeti 7. §.-a igazolta. Jogászi csalással eltüntették (a szövegét más szövegre cserélték ki)! Ennek a törvényi elõírásnak, amely az alkotmányt és annak módosítását a népszavazással megerõsíttetésük nélkül érvénytelennek nyilvánította, az országgyûlési és alkotmánybírósági eltüntetõi is, és az eltüntetésérõl tudó, de ann ak elkövetõit nem feljelentõ valamennyi magyar állampolgár is HAZAÁRULÓ, hazaárulásban bûnsegédkezõ gazember! LE VELÜK! Lásd: www.aquanet.fw.hu.

13. Rosszban sántikálnak az olyan természetgyógyászok, akik a vér nátrium : kálium egyensúlyát rontó tanácsokat osztogatnak. Népirtó hatású! A bizonyítást lásd: www.aquanet.fw.hu.

14. A vér sav : bázis egyensúlyról papoló, de a nátrium : kálium egyensúlyt rontóknak büntetés jár, népirtó terroristák. www.aquanet.fw.hu.

15. A magyarok számát tervszerûen csökkentik a mûtrágyaként és konyhasó pótlékként adagolt káliumvegyületekkel és a vezetékes ivóvízbe juttatott vírusokkal és mérgekkel.

16. MSZP és mindegyik további parlamenti párt tudatosan mérgeztette a magyarokat a kálisó mûtrágyákhoz és élelmiszerekbe keverni engedésével. Tömeggyilkosok! www.aquanet.fw.hu.

17. A leége/te/tt Budapesti Sportcsarnok rekonstruckiójánál 50 milliárd forintos panama történt. Ebben a takarékosságot ígérõ Orbán és Gyurcsány is bûnös. www.aquanet.fw.hu.

18. Orbán Viktor fedezte a sportcsarnoki, kb. 50 milliárd Ft. kárt okozó csalást (lásd: www.aquanet.fw.hu) az "országértékelõ" beszéddel. Budapest, 2006. 01. 29. Tejfalussy András

19. Feljelentést és közérdekû bejelentést nyújtottam be a sportcsarnoki rekonstrukciós túlköltekezési csalás bûnsegédei ellen a legfõbb ügyészhez és köztársasági elnökhöz. Bp.2006.01.30. Tejfalussy András

20. A tengervíz, embervér, infúziós fiziológiás oldatban 20-szor több a nátrium a káliumnál; a testünkben 98% nátrium és 2% kálium mobil. A fordított pótlással gyilkolnak. Kapták: dr. Illés Zoltán (FIDESZ), Hámori Csapa (MSZP) és "ZENIT Televízió". Budapest, 2006. 01. 30. Tejfalussy András.

21. A találmányaim rendszer-átvilágító és -optimum beszabályozó mérési és matematikai módszerek (sotware-k). Akik ellopták, Nobel-díjakat akarnak kapni ezekre. Lásd: www. aquanet.fw.hu.

22. A pártok szólni kötelesek az õket támogató családoknak, hogy fiziológiás sózással és frakcionált ivóvíz-átpárlással védjék az életüket. Lásd: www.aquanet.fw.hu

23. 7 pontban leírtam a pártokon kívûl maradó Létvédõ Kör Mozgalom alapelveit. Lásd: www.aquanet.fw.hu.

24. Elsõdlegesen fontos fellépni az ellen, hogy életrövidítõ, ivartalanító kálisóval és szennycsatornákkal a vezetékes ivóvízekbe juttatott vírusokkal a "mózesista-nácik" irtják a magyarokat. Katona Pál levele ezt a fellépést próbálja akadályozni. Lásd: www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2006. február 3.

VII./

1./ ÜZENET, a www.aquanet.fw.hu honlapunkon megtalálható, általuk ismert bizonyítékok alapján: Megnyerhetné a választást, aki nem hagyná folytatni a vírusfertõzést terjesztõ ivóvíz ivást és a mérgezõ só evést, a talmudi-mózesi népirtási programot ellenünk! Kapták: Halász József (Gondoskodó Magyarországért Párt), Illés Zoltán (FIDESZ), Bodnár László (Jobbik), Szentmihályi Szabó Péter (KDMSZ), Csurka István (MIÉP) , Takács László (FKGP), Medveczki Zoltán (Magyarországi Zöld Párt). Budapest, 2006. február 10. Létvédõ Kör Mozgalom, Tejfalussy András (Code: TAüzenet060210)

2./ A www.AQUANET.fw.hu honlapon megtalálható, általuk ismert bizonyítékok alapján: Megnyerhetné a választást, aki nem hagyná folytatni a vírusfertõzést terjesztõ ivóvíz ivást és a mérgezõ só evést, a talmudi-mózesi népirtási programot ellenünk! (Kapták: Halász József (Gondoskodó Magyarországért Párt), Illés Zoltán (FIDESZ), Bodnár László (Jobbik), Szentmihályi Szabó Péter (KDMSZ), Csurka István (MIÉP) , Takács László (FKGP), Medveczki Zoltán (Magyarországi Zöld Párt) Létvédõ Kör Mozgalom /Tejfalussy András/. Budapest, 2006. 02. 10.

VIII.

A magyaroknak Usztics Mátyás boltjaiban 40%-os kálisó tartalommal árusított fûszeres sókeverék betegítõ, életrövidítõ hatását lásd: Népszabadság 2002. 11. 15. "A komisz só".

1. Az orvosok és gyógyszerészek nemzõképtelenné teszik, kipusztítják a nem kóser étrendû magyarokat a 40% kálisót tartalmazó mérgezõ "ételízesítõkkel". Lásd www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2006. 02. 18.

IX./

1. Mangel Gyöngyi eltitkolta, hogy Kína 20x több N (nitrogén) hatóanyagot használ, mint K-t (káliumot) a mûtrágyázáshoz. A magyarok izraeli kálium-nitráttal 3x több K-t használnak, mint N-t! (Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság, Haeffler Andráshoz SMS-ben.

2. Külföldrõl idetelepülõ fiatal idegenek magán-nyugdíj-pénztárakba befizetéseibõl nem lehet pótolni a magyaroktól ellopott eddigi TB-pénzeket, ezért ölnek meg minket. FIDESZ, dr. Illés Zoltánhoz SMS-ben.

3. Aki nem szól a többieknek, hogy ellenõrzött kálisó-mentes gyógyszertári konyhasót egyenek és vírusmentes desztillált vizet igyanak, magyarirtásban bûnsegédkezik! www.aquanet.fw.hu.

4. Majdnem mindegy, hogy ki nyeri meg a választásokat, ha a magyarokat véglegesen kipusztítják, ha engedjük ivartalanítani! Az ügyben az Országos Rendõrfõkapitányhoz címzett nyilvános feljelentõ iraton felkértük Csurka Istvánt , hogy ha a Magyar Fórum nem teszi közzé azt, szíveskedjék megindokolni. (A feljelentõiratot ezenkívûl megkapta a Magyar Nemzet lap is, és magyarokat irtók bûnügyének az Európa Tanács elé terjesztéséhez az Európa Tanács nyugalmazott tagjaként Dr. Habsburg Ottó úr is, Tõle és Fiától való segítség kéréssel, s többen mások is megkapták.) Budapest, 2006. 02. 24.

X./

1. A biológiai létünk védelme elsõdleges, a tanok hirdetése másodlagos fontossággal bír. A kálisóval mérgezõk a helyünk elfoglalását folytatják. Erre jók a pártcsatározások.

2. Nobel-díjakra pályáznak a kutatási eredmény megsokszorozó mérési találmányaimmal, amelyeket eltulajdonítani próbál az MTA. Lásd: www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2005. 03. 03.

XI./

1. A mérgezõ kálisóból 40%-ot tartalmazó szabványsértõ sókeveréket (VIVEGA) is "magyar áruként" ajánlanak! Mi benne a magyar, az izraeli kálisó? Tejfalussy András. 2006. 03.05. (Kapták: a "MAGOR" és a "MAGYAR ÁRUK BOLTJA".

2. MEGÖL a konyhasó-hiányos, káliummal dúsított étel, meg a vírusos, vegyszeres vezetékes ivóvíz, lásd internet: „www.aquanet.fw.hu”. Budapest, 2006.03.15 Létvédõ Kör Mozgalom

3. Az RTL Klub tv 2006. 03. 16-i Fókusz mûsora ráfogta a konyhasó-hiányos, káliumtúladagoló étkezés miatti életveszélyt a méregmentes, vírusmentes desztillált ivóvíz nem létezõ mérgezõ hatására.

4. Az, aki az eladósításban bûnrészes pártra, vagy személyre adja le a szavazatát, a teljes magánvagyonával felelõs az adósságért! Budapest, 2006. 03. 18. Tejfalussy András

5. Minek ide a külföldi tõke, hogy ellopják?

6. A "KRISZTUSI ÖRÖK ÉRTÉKREND SOFTWARE" NEM ALKALMAZHATÓ SIKERESEN AZ "ÓSZÖVETSÉGI SOFTWARE" TALMUDISTA VÍRUSAINAK A KIZÁRÁSA NÉLKÜL.

7. Az EU-s bíróságok megakadályozzák a jogorvoslatot az ügyfelek kereseténél nagyságrendekkel nagyobb kötelezõ ügyvédfogadási költségek vállalására kényszerítéssel.

8. PAPOK IS FEDEZIK A NÉPIRTÁST?

9. A vírusos-ürülékes szennyvíz a talajba juttatva hasznos, viszont ugyanez az SZDSZ választási vitamûsorban elõadott tervei szerint a szennycsatornákkal a folyókba ás onnan a vezetékes ivóvízbe koncentrálva csakis népirtó hatású, lásd: www.aquanet.fw.hu. (2006. 01. 11-én, Tejfalussy András által dr. Illés Zoltánnak a Kossuth Rádióban a környezetvédelemrõl folytatott kampányvita ideje alatt küldött SMS.)

10. TEJFALUSSY ANDRÁS LÉTMENTÕ FELHÍVÁSA A PARLAMENTEN KÍVÜLI SZERVEZETEKHEZ: Népszavazást kell szervezni a magyar lakosságot népirtó (ivartalanító és életrövidítõ) kálisóval mérgezni engedõ parlamenti képviselõk személyes lejáratására a jelen www.aquanet.fw.hu honlapon bemutatott egyértelmû mérési bizonyítékok alapján! Budapest, 2006. 06. 06.

XII./

1. Tíz fiatal magyar férfi ondójából már kilencé már génhibás, nem megfelelõ a spermabanki mérések szerint, A Mózes II. 23., 20-33. szerinti módon okozzák. Lásd: www.aquanet.fw.hu. (SMS útján közvetlen tájékoztatásként: kapták: a Kossuth-téri tüntetéseket szervezõk vezetõi, a Hír-TV és Wittner Mária országgyûlési képviselõ (is). Budapest, 2006. 11. 03

2. A Pénzügyminisztérium 58 milliárd forint hitelt osztott ki fiktív fedezetre. Medgyessy elengedte a visszafizetést. Lásd: www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2006, december 11.

3. Közérdekû adatok meghamisítása a víz- és csatornahasználat díjának az áramdíj növelés arányával növelése, mert 1/10-e sincs az áram költsége a víz+csatornadíjnak! Budapest, 2006. 12. 12.

4. A keresztény papok elfogadják a csalással uralomszerzést Jehovának tetszõnek. Jákob is csalt, mielõtt Jehova kitüntette! Budapest, 2006. 12. 12.

5. Az Alkotmánybíróság létét érvénytelenítõ 1989. évi XVII. tv. /korábbi/ 7. §. eltüntetése jogtalan volt, nem érvényes a jelenlegi „Alkotmány”, nem államfõ a köztársasági elnök, korrupt minden jogász, aki nem tiltakozik ellene! Budapest, 2006. december 14.

6. A csalással szerezhetõ képviselõ mandátumosok csaltak a köztársasági elnököt államfõnek hazudó alkotmányszöveg megszavazásával. Budapest, 2006. 12. 15.

7. Összeférhetetlenség, alkotmánysértés: csalók választották a legfõbb ügyészt, ellenõrnek!! www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2006. december 19.

8. Összeférhetetlenség, alkotmánysértés: ha a csalók választhattak bírót az õket ellenõrzõ Alkotmánybíróság tagjává. Budapest, 2006. 12. 16.

9. A csaló pártok a mandátumhoz csalással hozzájutott csalók által közhatalmat bitorolnak, s az ezt engedõ köztársasági elnök alkotmánysértõ. Budapest, 2006. december 19.

10. A csalással szerezhetõ mandátumos képviselõk évente eladják 40-000 magyar helyét, ebbõl törlesztik a csalóknak jutó hiteleket. Budapest, 2006. 12. 18.

11. A ma közvetített koncerten Koncz Zsuzsa megköszönte Göncz Árpádnak, hogy évi 40.000-rel csökkentik a magyarok létszámát a Mózes II. 23., 20-44. szerinti étel-ital (kálisóval stb.) mérgezéssel, és az ivóvíz vírusoktól nem megtisztított ivóvízzel, lásd: www.aquanet.fw.hu, tud róla? Budapest, 2006. dec. 25.

XIII./

1. FOGYASZTÓVÉDELMI FÕFELÜGYELET, KATHI ATTILA szóvivõ részére: Tízbõl kilenc fiatal magyar férfi ondója génhibás a spermabanki mérés szerint, a nátriumnak a nem kóser étel-italban káliumra cserélése + vírusos vezetékes vízzel folytatott lassú fajirtás /Mózes II.23., 20-33./ eredménye, lásd: www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2006. december 28.

2. FOGYASZTÓVÉDELMI FÕFELÜGYELET, KATHI ATTILA szóvivõ részére: A meddõség, betegség, életrövidülés ellenszere a konyhasóval erõsen /fiziológiásan/ sózott biokenyér + a desztillálással fertõzésmentesített ivóvíz! Az ellenkezõt elhitetõk a Mózes II. 23., 20-33. fajirtó software-t végrehajtó fasiszták! Lásd: www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2006. december 28.

3. FOGYASZTÓVÉDELMI FÕFELÜGYELET, KATHI ATTILA szóvivõ részére: Ezúton is felszólítom Önöket valamennyi nem szabványos ételízesítõ só káliumtartalma közlésére, mert a napi 3,5 grammnál gyorsabb káliumevés egészséges felnõtt vérnyomását is kórosan csökkenti a szív gyengítõ, EKG-torzító hatásával. Lásd: www.aquanet.fw.hu. E-mail: ujvizforras@freemail.hu, fax: 06-1-250-6064. Budapest, 2006. december 29. Tejfalussy András.

XIV. /

1. A keresztény papi vezetõk elfogadják a csalással uralomszerzést Jehovának tetszõnek. Jákob is csalt, mielõtt Jehova kitüntette. Budapest, 2007. január 1.

2. A leghatékonyabb fajirtás a konyhasó-hiányos, túlzott káliumbeviteles étkezés és a vírusos víz ivás, lásd: www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2007. január 7.

3. Ha 3,5 gramm/nap-nál gyorsabb a kálium szájon át bejuttatása, torzítja az EKG-t. Csalás, hogy többet etet belõle a kormány, hogy a nyugdíjat zsebrevághassák, a fajirtásra felhasználásával. Lásd: www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2007. január 7.

4. A jelenlegi választási szabályok a pénztelen kis pártok jelöltjeit a kopogtatócédula összegyüjtésében is megakadályozzák. Budapest, 2007. január 15.

5. A káliummal túladagolással, konyhasó-hiány elõidézés, vírusfertõzött vezetékes ivóvíz ellen a védekezést lásd: www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2007. január 19.

6. Csak olyan étkezési tanács hiteles, amelyik óv a konyhasó-hiányos, kálium-túladagoló étkezéstõl is! (www.aquanet.fw.hu). Budapest, 2007. január 27.

XV.

1. FOGYASZTÓVÉDELMI FÕFELÜGYELET, KATHI ATTILA szóvívõ részére: NEMZÕKÉPTELENSÉGET ÉS ÉLETRÖVIDÜLÉST LEHET IDÉZNI A KENYÉR KONYHASÓ-TARTALMA CSÖKKENTÉSÉVEL. A FOGYASZTÓVÉDELMI FÕFELÜGYELET, KATI ATTILA SZÓVÍVÕ JELENLEG ERRE AGITÁL. MÓZES II. 23., 20-33. SZERINT JEHOVA EGYIK LEGFÕBB FAJIRTÓ MÓDSZERE A ZSIDÓKÉTÓL ELTÉRÕ, A TALMUDBÓL TUDHATÓAN KEVESEBB KONYHASÓVAL ÉS/VAGY A "KONYHASÓ ÍZÉT PÓTLÓ", DE MÉRGEZÕ KÁLISÓVAL KÉSZÍTETT KENYÉRTÉSZTA! Budapest, 2007. január 30. Tejfalussy András

2. FOGYASZTÓVÉDELMI FÕFELÜGYELET, KATHI ATTILA szóvívõ részére: Jön az ivóvíz-áremelés, a vízmû által felhasznált áram drágulás százalékával. Tizede a víz+csatornadíjnak az ivóvíz-önköltség! Budapest, 2007. január 31. Tejfalussy András

3. FOGYASZTÓVÉDELMI FÕFELÜGYELET, KATHI ATTILA szóvívõ részére: Dr. Lenkei Gábor, a Dr. FIT cég vitamin-készítményén 4,5 gramm/nap kálium RDA-nak megfelelõ káliumbevitel 6 közül 5 felnõttnél okozott gyomorfájást, 1-nél vérzést, túladagolási mérgezés miatt. (Kálium-R tabletta evési klinikai mérés szerint)! HAMIS, TÚL NAGY AZ RDA, CSÖKKENTSÉK! Ha 3,5 gramm/nap-nál gyorsabb a kálium szájon át bejuttatása, torzítja az EKG-t. Csalás, hogy többet etet belõle a kormány, hogy a nyugdíjat zsebrevághassák, a fajirtásra felhasználásával. Lásd: www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2007. január 31. Tejfalussy András

XVI.

1. A magyar területek külföldiek által felvásárlását és azokról a magyarok kizárását megengedõ földtörvényt elfogadtató Orbán Viktor a szabadságunk védõje?! (T.A. 2007. 02. 03.)

2. A most életbe lépett FÖLDTÖRVÉNY VASFÜGGÖNY kizárja a magyarokat a külföldieknek eladott magyar területekrõl, lásd: www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2007. 02. 05.

3. A leghatékonyabb fajirtás a konyhasó-hiányos, túlzott kálium-bevitelû étkezés és a vírusos víz ivás, lásd: www.aquanet.fw.hu. (T.A. 2007. 02. 17.)

4. Add tovább! A Talmud alapján tudható, hogy a meddõség, s a legtöbb más betegség ellen is a desztillált tiszta ivóvíz és a konyhasóval erõsebben sózás védi a Mózes II. 23. 20-33. szerinti biológiai fegyvereket alkalmazó, élettér bõvítõ vallásos zsidókat, a fajirtó rablógyilkos holokausztozókat. A betegítés, meddõvé tétel, életrövidítés a konyhasó-ízt pótló kálisóval és káliumvegyületekkel folytatott, a talajt és talajvizet és növényt is mérgezõ mûtrágyázással, s a klórozást túlélõ fertõzõ vírusos szennyvíz vírusainak a vezetékes ivóvízbe juttatásával történik. A kálisóval mûtrágyázás többszörösre növelte a mezõgazdasági termékek önköltségét, eladósítja a földtulajdonosokat. A GMO (GÉNMANIPULÁLT ÉLELMISZER) sem ártalmasabb. INGATLANSZERZÕ TALMUDISTA TERRORISTA FASISZTÁK AZ ALKALMAZÓI ÉS ELHALLGATÓI. Lásd: www.aquanet.fw.hu. (Tejfalussy András. 2007. 02. 18.)

5. A meddõség és a legtöbb betegség, az életrövidülés, tiszta NaCl-lel (tiszta konyhasóval) való fokozott ételsózással elhárítható, és átpárolt ivóvízzel, lásd Mózes II. 23. 20-33. + Talmud: A böjtnap, 10 a. lap (fiziológiás víz- és nátriumpótlás és a káliumpótlás kell). Lásd: www.aquanet.fw.hu. (2007. 02. 21.)

6. Évente kb. 40000, napi 111 személyes ÉLETTERET tesz elfoglalhatóvá az idegeneknek a kálisóval fajirtás Magyarországon. A kormányok hivatalos tervezetet készítenek az idegenek magyarok helyére betelepítésére, a hazaárulás ellenzõi családtagjait véletlen balesetek érik. (2007. 02. 23.)

XVII.

1. Aki megtévesztéssel szerez ajánlást az országgyûlési képviselõnek megválasztásához, bûntettet követ el és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ, lásd: Btk. 211.§. a), b), g). Ezt kell tudatosítani a kormány elsöpréséhez bírósági út esetén. (2007. 03. 14.)

2.

XVIII.

1. SÓLYOM LÁSZLÓ ÉS ORBÁN VIKTOR MA ARRÓL SZÓNOKOLTAK, HOGY „A MAGYAROK ÉRDEKÉT VÉDIK”, DE MINDKETTEN ENGEDIK MEDDÕSÉGET ÉS ÉLETRÖVIDÜLÉST OKOZÓAN TÚLETETNI KÁLIUMMAL A NEM KÓSER ÉTRENDÛ MAGYAROKAT, KÖZTÜK NEM KEVÉS ZSIDÓT IS!? Lásd: www.aquanet.fw.hu. (2007. 03. 15.)

XIX.

Code: „hazaáruló jogi csalók elleni feljelentés 070421”

LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG részére
1055 Budapest, Markó u. 16.

Közzétett jogvédõ feljelentés a Legfõbb Ügyészhez, az alább leírt burkolt hazaárulásban bûnsegédkezõ állami hivatalokat vezetõ személyek ellen:

Alulírt Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló, 2621 Verõce, Lugosi u. 71. (személyi számom: 1-420415-0215, születtem: Budapesten, 1942. 04. 15-én, an.: Bartha Edit) ezúton az alábbi (közérdekû) feljelentést teszem a következõkben itt leírt, közismert haza árulásban és annak kárait a tudatosan megtévesztett (nem felvilágosított) lakosságra „átterhelõ” jogi- és publikációs csalásban bûnsegédkezõ nem megnevezett személyek ellen.

A hazai "közszolgálati média" korábbi tájékoztatása szerint a Ferihegyi Repülõtér külföldieknek eladása 420 milliárd forintért történt, s ez az eddigi összes "privatizációs" (haza árulási) kormánybevétel kb. negyede. Ma arról tájékoztattak, hogy a kormány "kb. a repülõtér-eladási ár felét szánta csak az EU-s nemzetközi focibajnokságra". A kettõ között pedig elõadták, hogy már elköltötték a repülõtérért kapott összeget a kormányok által felvett külföldi hitelek törlesztésére. Tehát a kormányok külön-külön "köztudomásúvá" teszik ezeket a pénzpazarlásokat a közszolgálati média útján, de elterelik a figyelmet ezek gazdasági összefüggéseirõl, a kár mértékérõl, s az állampolgári kárfelelõsségi jogi vonzatáról. Ez azt jelenti, hogy a közszolgálati média útján közzététellel tudomásra hozás segítségével átterhelik a teljes jogi kárfelelõsséget a lakosságra! Tehát aki nem dokumentálja, hogy ez ellen fellépett, jogi kárfelelõsséget vállal a tudomására jutás, de nem feljelentés miatt.

Ezt felismerve, részemrõl közérdekbõl is (az illetékesek helyett a Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárításként) feljelentem ennek a haza árulási jogi és gazdasági csalásnak a fõ kieszelõit és folytatóit. Ezúton feljelentem az Országgyûlés, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bírósági, a Legfõbb Ügyészség és a Rendõrség illetékes vezetõit ennek a tudatos jogi csaláson alapuló hazaárulásnak és annak kárai megtévesztett magyar lakosokra átterhelésének folytatásában való tudatos jogi csalásban való tudatos bûnsegédkezés vádjával.

Budapest, 2007. 04. 18.

Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló

XX.

Dr. Náday Gyula MCDSZ elnök részére: Kedves Gyula Barátom! A Cigányok a Létfeltételek Védelméért Környezetvédelmi Alapítványunk keretében meg lehetne szervezni a kertek engedély nélkül hasznosítható talajvizének a desztillálás segítségével ivóvízzé feljavítását. CSÖKKENNE A VÍZ- ÉS CSATORNA-díjjal kirablás és egészségesebb ivóvíz a Dvíz, mint bármely másféle víz! Lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2007. május 07. Üdvözlettel: Tejfalussy András

XXI.

1. "Racionálisabb Holokauszt Sajnálat" kell! Lásd www.aquanet.fw.hu! Verõce, 2007. 06. 10. Tejfalussy András

XXII.

1. Mindenki készítsen vagy vegyen otthoni ivóvíz-desztillálót, csak azzal vírustalanítható, méregteleníthetõ jól a vezetéki víz, a WHO is ajánlja a deszt.-víz ivást. Verõce, 2007. 07. 18.

2. A magyar termõföldekben 1-6% a kálium. A kálium-vegyületekkel mûtrágyáztatás csalás, mérgezi a növényt, állatot, embert. Lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2007. 07. 18.

3. Meg kell tiltani az emberi ürülék azon folyókba és egyéb vizekbe jutását, amelyekbõl ivóvizet készítenek, mert a fertõzõ vírusok a klórral nem elpusztíthatók. Verõce, 2007. 07. 18.

4. Minden élemiszer-boltban ki kell íratni akár panaszkönyvbe bejegyzés útján is, hogy melyik étkezési só felel meg a kálisót tiltó MSZ-01-10007-82. szabványnak. A kálisó magzat torzító is! Verõce, 2007. 07. 18.

5. Kálisóval népirtás elleni panaszkönyvi bejegyzés minta: "MEGBÍZHATATLAN AZ ÁRUMINÕSÉG! Kérem, hogy szíveskedjenek kiírni, melyik só felel meg a kálisó legkisebb mennyiségét is tiltó MSZ-01-10007-82. Magyar Szabványnak. A KÁLISÓ MÉRGEZÕ, lásd www.aquanet.fw.hu". Verõce, 2007. 07. 22.

XXIII.

1. A közintézmények átnevezése és a megyék helyett a "tájkörzetek" és a "régiók" szerinti "átkörzetesítés" is a magyar területek külföldiek kezére jutásának a nyilvántartási nyomai, a hazaárulásért való személyi felelõsségek dokumentumai eltûnését szolgálhatják! Budapest, 2007. 11. 07. Tejfalussy András

2. A népszavazást kezdeményezõ párt is részt vett abban a hazaárulásban, amire alapozva az izraeli elnök Magyarország területei izraeli felvásárlását kezdeményezi!

3. Nincs joguk a választási csaláson alapuló országgyûlés képviselõinek "népszavaztatni" és törvénykezni! Budapest, 2007. 11. 07. ( www.aquanet.fw.hu, Tejfalussy András)

XXIV.

1. Mihez kell új ingatlanadó? Mihez kell az „érték alapján” kivetett új ingatlanadó? Véleményem szerint egyrészrõl arra, hogy a korrupt ingatlan értékbecslõk gazdagodhassanak a magyar ingatlanok értékének a tényleges értéknél kisebbre kalkulálásával. Másrészrõl arra, hogy a hazaáruló kormányzatok eladósíthassák a magyarokat a munkalehetõségeik, a nyugdíjuk és minden egyéb pénzforrásuk korlátozásával is, s a növelt üzemanyagköltség, élelmiszer költség, fûtési költség, áramdíj, vízdíj, csatornahasználati díj, parlagfû-bírság útján is, de a megnövelt orvosi ellátási- és gyógyszer ellátási költségekkel is, s most az új, a korábbinál sokkal magasabb ingatlan adóval is, abból a célból, hogy az ezek miatt eladósodó magyarok ne tudják megtartani az ingatlanaikat. Harmadrészt arra, hogy az eladósodottak ellen elrendelt árveréseken - az izraeli elnök által ma már nyilvánosan is meghirdetett „Magyarország felvásárlás” keretében - Izrael olcsón felvásárolhassa a magyar ingatlanokat a tényleges értéküknél alacsonyabb értéken, a hamis értékbecslések kihasználásával, vagyis akár a lefelé csalt ingatlanértékek alapján számolt negyed áron is. (Code: MihezKellUjIngatlanado) Budapest, 2007. 12. 13. Tejfalussy András

2. Sztrájkra van szükség az 50 forint/köbméter önköltségû vezetékes víz ennél többszörösen magasabb árát emelni hagyó korrupt önkormányzatok ellen! Budapest, 2007. 11. 16. Tejfalussy András

3. Az egészség alapfeltétele a desztillált ivóvíz, s az is, hogy az ételek és italok fiziológiás mértékben pótolják a konyhasót és a káliumot (www.aquanet.fw.hu). Budapest, 2007. 11. 18.

4. Hozzászólás: Kb. a fénysebesség kétszeresével repülnek a két szembefordított ciklotronból kijövõ protonok egymáshoz képest, lásd: www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2007. 11. 18.

5. A zsidók Mózes II. 23. 20-33. szerinti rablógyikos-programja (software) ami gyûlöletkeltõ, nem pedig a "származásuk" (hardware). Budapest, 2007. 11. 18.

6. A "listán bevitt" képviselõk pártjuk parancsára szavazásának kötelezõsége közvetlen közhatalom érvényesítés a pártok részérõl, miközben az Alkotmány tiltja ezt! Budapest, 2007. 11. 19.

7. A hazai Alkotmány tiltja a bírák párttagságát, de a döntéseiket meghatározó törvényeket elõíró országgyûlési képviselõk többsége pártérdekeket érvényesít! Budapest, 2007. 11. 19.

8. Nem fizetésemelés, hanem 3 év börtön jár az országgyûlésbe bejutáshoz választó-megtévesztési bûntettet elkövetõknek, lásd: Btk. 211.§/g/! www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2007. 11. 19.

9. Közveszély-okozást bûnpártol a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség is, mert árusítani hagy MSZ által tiltott kálisót nagy mennyiségben tartalmazó sót étkezési célra! Budapest, 2007. 11. 19.

10. Kevés magyar idõsebb 65 évesnél, melyen felül jegy nélkül lehet utazni, vagyis a HÍR-TV-ben ennek ellenkezõjét bemesélni igyekvõk nem mondtak igazat! Budapest, 2007. 11. 19.

XXV.

1. Kiderül a mûtrágya felhasználási statisztikákból, hogy az egész világon csak Kína és a mohamedán országok lakosait, s a kóser étkezésûeket nem irtják a meddõséget okozó kálisóval! Budapest, 2007. 11. 28.

2. Minden boltban ki kell írattatni, ha szükséges a panaszkönyvbe bejegyzés útján is, hogy melyik étkezési só felel meg a kálisót tiltó MSZ-01-10007-82. szabványnak! A kálisó magzat torzító is! Budapest, 2007. 11. 29.

3. Gyermekeink se higgyék, hogy "szabad szorozni a nullával". Ha valóban lehetne, nem tûnne el az egész egyenlet mindkét oldaláról minden, ha nullával megszorozzák! Lásd: www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2007. 11. 29.

4. Egy olyan gyógyszertár, ahol a mérgezõ káliumtól mentes tiszta konyhasó beszerezhetõ: 1036 Budapest, Tímár u. 8/b. Elõtte telefonon kell kérni, hogy szerezzék be! (06-1-3439-0637). Budapest, 2007. 11. 29.

5. Bûnpártoló az olyan polgári bíró is, aki a választó-megtévesztési bûntettet (Btk. 211.§.) elkövetõket ismeri, de nem indít(tat) ellenük büntetõpert is! Budapest, 2007. 11. 30. /T.A./

6. Code: GyurcsPerbeBeavatkoz071201
Nyílt levélként is

Fõvárosi Bíróság Elnöke!
1055 Budapest, V. Markó u. 27.

Tisztelt Bíróság!

Alulírt Tejfalussy András, a Gyucsány/ék/ elleni perbe beavatkozni kívánok, mint az alperes/eke/t korábban feljelentõ, mert bûnpártoló az a polgári bíró is, aki a választó-megtévesztési bûntettet /Btk. 211. §./ elkövetõket ismeri, de nem indít/tat/ ellenük büntetõpert is a büntethetõségük elévülése elõtt! Kérem a felperesekéhez kapcsolódó érdekeltségem alapján a beavatkozásom megengedését 1Ft.-os kártérítési követelésem és illeték-feljegyzési kérésem mellett.

Budapest, 2007. 12. 01. Tejfalussy András dipl. mérnök /1-420415-0215/ Verõce, Lugosi u. 71.

XXVI.

Code: lenyegek

A Magyarországon zajló „egészségügyi reform” lényege a tudományosan kikísérletezett alábbi két legfõbb módszer alkalmazásával folytatott tudatos magyarirtás:

Az egyik fõ módszer (lényege): Amint azt a saját akadémiai szakértõi szakvéleményünk is rögzíti (Code: eml.mta), ivartalanítani és megölni lehet állatot és embert a nátriumhiányos vagy káliumdús élelmiszerekkel is. Úgy, hogy konyhasó helyett káliumvegyületeket használnak ételízesítésre vagy talaj-mûtrágyaként alkalmazott kálium-vegyületekkel fokozzák az élelmiszer- növények káliumtartalmát. Ezek elrontják a májmûködést, a szervezet stressz elleni védekezését, besûrítik a vért, magas vérnyomást okoznak, szívmûködés romlást, vesemûködés romlást (rothadást idéznek elõ a vesében), tönkreteszik a mellékvesét (mirigydaganatokat hoznak benne létre), károsítják az idegrendszert és az agyat stb. Mindezeket a hazai akadémia, egyetemek és minisztériumok is mind tudják egy Nobel-díjas kutatócsoport mérési eredményei és további több mint 60 tudományos értekezés mérési adatai alapján, ugyanis egy 1976-ban 7000 példányban megjelent hazai szakkönyv is dokumentálta ("Technika a biológiában 8. kötet, A mellékvesekéreg biológiája”, MEDICINA Orvosi Könyvkiadó, Budapest).

A másik fõ módszer (lényege): Miközben akadályozzák az általuk terjesztett hamis információkkal, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a Miniszterelnöki Hivatal is, hogy a magyar lakosok ihassák az olcsó, az ivóvizet valamennyi szennyezõtõl megtisztító háztartási vízlepárlás eredményeként keletkezõ tiszta lepárolt vizet, ráíratták az étkezési desztilláltvíz palackjaira azt, hogy a desztillált víz csakis a "határértéken túlmenõen szennyezett vízzel mintegy 50%-os arányban elegyítve iható ivóvízként, tisztán azonban nem!", s eközben a kóser étrendû zsidókat arra tanítják, hogy csakis a desztillált víz (pl. a tiszta esõvíz) "hasznavehetõ" egészséges ivóvízként (lásd Talmud. Taanith.10 a. lap.) Mindezt tudják, merik, teszik, miközben például a budapesti 2 millió ember ürüléke és háztartásai vegyszerekkel teli egyéb szennyvize 80%-ban anélkül ömlik a Dunába, hogy átmenne szennyvíztisztításon, majd ezt a „pöcegödör-tartalmat” a Dunából a parti kavics- és homok rétegeken át beszívják a parti kutak, és ennek a mindenféle veszélyes mérgekkel (pl. ciános rovarirtó szerekkel is!) sokszor túlszennyezett víznek kb. a 70%-ához már csak klórt adnak, amely hatástalan a fertõzõ vírusok ellen, mielõtt belenyomják a budapesti lakosokat ivóvízzel ellátó körvezetékbe. A Vízmûvek adatszolgáltatása szerint csupán 202 db. vízminta 11 szennyezõ paraméterét mérték évente ellenõrzésként a Bp. II. kerületében, vagyis nincs megbízható mûszeres ellenõrzés, miközben tisztább vízbázisnál is legalább 25 paraméter mérését írja elõ az EU, s a Magyar Szabvány 64 paraméter mérését írja elõ. Valójában a mezõgazdaság és ipar vegyszerhasználata következtében, miatt manapság sok ezer fajta ciántartalmú rovarirtó-, ill. gyomirtó-szer, kálisó-mûtrágya, stb. nagy mennyisége is szennyezi, mérgezi a Dunát, s szinte valamennyi más hazai ivóvízbázist is!

A fentiek bizonyítékai megtekinthetõk a www.aquanet.fw.hu honlapon.

Budapest, 2007. 12. 01.

Tejfalussy András dipl. mérnök
méréstani szakértõ

XXVII.

1. AJÁNLOTT KARÁCSONYI AJÁNDÉK: Egy gyönyörû szép gyermekverses képeskönyv, a "Madárlátta álmok". Szép és hasznos a kicsinyek szellemi fejlõdéséhez. Budai Kulcsár János, a szerzõ, aki tud segíteni a beszerzésében, a 06-1-215-6721 telefonszámon érhetõ el. /www.aquanet.fw.hu/ Budapest, 2007. 12. 11.

XXVIII.

1. Orvos-továbbképzésen azt tanítják, hogy a szívmûködés szempontjából optimális káliumtartalmú Ringer-infúzióban "messzemenõen kevés a kálium"! Az a kérdés, hogy mihez kevés? Például a szívmûködés tönkretételéhez valóban kevés! /www.aquanet.fw.hu/ Budapest, 2007. 12. 16.

XXIX.

Nyílt közérdekû bejelentés Sólyom Lászlóhoz: Alkotmánysértõ pártdiktatúra, hogy az MSZP-SZDSZ koalíciónál az országgyûlési képviselõk nem az õket megválasztó lakosok álláspontját, hanem a párt álláspontját kötelesek érvényesíteni a szavazás során! Budapest, 2008. 01. 14. Tejfalussy András dipl. mérnök, 2621 Verõce, Lugosi u. 71. (1-420415-0215), fax: +36-1-250-6064

XXX.

1. Célszerû vibrátort tartaniuk a nemkóser "tengeri sókkal" ízesítõ lányoknak, asszonyoknak, mert a természetes tengeri sóban sok a bróm! Lásd: www .aquanet.fw.hu. Budapest, 2008. 01. 14.

2. Nyilvános közérdekû bejelentés Vizy E. Szilveszter MTA elnökhöz: Az MTA Elnöksége népirtóra módosíttatta a sózást, lásd: www.aquanet.fw.hu /OETI-Biro-FajirtoMeresiCsalas/

3. Wass Albert: A "csendes többség" címmel idézett véleményérõl (Nemzetõr, 2008. 01. 09., 7. oldal): Ez, a "csendes többség" szüli meg a nemzetet fenntartó gyermekeket, s fõként õ végzi a nemzetet fenntartó, védõ katonai- és munkaszolgálatokat! /Tejfalussy András észrevétele/ Budapest, 2008. 01. 14.

4. Közérdekû bejelentésként nyilvános kérdés Sólyom László köztársasági elnökhöz: MIÉRT TÜNTETTÉK EL AZ ALKOTMÁNYT (ÉS ANNAK MÓDOSÍTÁSAIT) A NÉPSZAVAZÁSON NEM ELFOGADÁS ESETÉBEN ÉRVÉNYTELENNEK MINÕSÍTÕ TÖRVÉNYT (az 1989. évi XVII. törvény eredeti 7. §-át)!? Budapest, 2008. 01. 14. Tejfalussy András (www.aquanet.fw.hu)

5. Influenza-vírus terjesztõ is a folyók pöcegödörként is használata! A vírusok túlélik az onnan kiemelt ivóvíz klórozását! Pl. átpárlás útján lehet otthon vírusmentesíteni a vízmû-vizet. Akinek még nincs ivóvíz-desztillálója, legalább forralja fel ivás elõtt a vezetékes vizet! Lásd: www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2008. 01. 16.

6. Nyílt közérdekû bejelentést Sólyom László köztársasági elnök részére (fax: 224-5002): A "privatizál" szó eredeti értelme: "magánzóként él". A népkirablás háborús bûntette nem "privatizálás", évi kb. 50000 magyarral lett kevesebb miatta! Budapest, 2008. 01. 17. Tejfalussy András (1-420415-0215), Tudományos Rendõrség PJT (2621 Verõce, Lugosi u. 71. )

7. Mi a világválságot rendezõk célja? Az, hogy a bankoké legyenek a piacszûküléssel csökkentett jövedelmû, eladósított magyarok ingatlanai = Magyarország! Budapest, 2008. 01. 23.

8. Code: OEPtokevelElszamolni080122

A köztársasági elnök részére, fax: 224-5002

Nyilvános közérdekû bejelentés Sólyom Lászlóhoz:

Az „egészségügyi hozzájárulásként” és nyugdíjalapba befizetett, lakossági tulajdont képezõ pénzekkel tételesen el kell számolnia az államnak, mielõtt ahhoz hozzányúlhatna az Országgyûlés és/vagy a kormány, mert a nyilvántartások szétesnek, ELTÛNHETNEK” a „több biztosítós” rendszerre áttéréskor.

KEZDEMÉNYEZZEN ELÕZETES ELSZÁMOLTATÁST ÖN, AZ ÜGYÉSZSÉG ÉS AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK ÚTJÁN, MIVEL A MAGYAR FÓRUM LAPBAN (1994. MÁJUS 26.) „KI FOGYASZTOTTA EL A 20 MILLIÁRD DOLLÁRT?” !!! (lásd: „www.aquanet.fw.hu, „kepek” mappa, „TB20milliard” file) cím alatt FELKELTETTÉK AZ ALAPOS GYANÚT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY „ELTÜNHETETT” NYOM NÉLKÜL MÁR AKKORIBAN IS EBBÕL A KÖZPÉNZBÕL!

Ne bûnsegédkezzék a nyilvántartások követhetetlenné tételében!

Budapest, 2008. 01. 22.

Tejfalussy András dipl. mérnök
néhai dr. Kovács Pál parlamenti mb. szakértõje
1-420415-0215, H-2621 Verõce, Lugosi u. 71.
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT

XXXI.

1. Lányok! Sok bróm is van a természetes tengeri sókban, de a vele ételízesítés hatása vibrátorral is orvosolható... /www.aquanet.fw.hu/ Bp., 2008. 01. 27.

2. Otthoni ivóvíz-desztillálással az ivóvíz vírusoktól és mérgektõl megszabadításának módját, s a desztillált ivóvíz gyógyszerként hatását lásd: www.aquanet.fw.hu /Bp., 2008. 01. 27.)

3. Az egyik orvosi könyv szívleállási veszélyt jelentõnek írja a vérben lévõ káliumnak azt a szintjét, ami egy másik tankönyv szerint a mérgezés legkisebb szintje! /Bp., 2008. 01. 27./

4. Egy orvosi tankönyv azt hangsúlyozza, hogy "optimális a szív mûködéséhez, ha 1 liter desztillált víz beviteléhez 9 gramm konyhasó-, de csak 0,2 gramm kálium-pótlás társul". Egy orvos-továbbképzõ tanfolyami kiadvány viszont nagyságrendileg több kálium beadásával kísérletezésre bíztatja fel az orvosokat! (Budapest, 2008. 01. 27.)

5. A mérgezõ kálisóval ételízesítésre bíztató orvosok közül Czeizel Endrét az SZDSZ, Rigó Jánost pedig a Mária Rádió Magyarország foglalkoztatja tanácsadóként! /Bp., 2008. 01. 27./

6. Az ÁNTSZ honlapja szerint "azért jobb a desztillált ivóvíz helyett "azért jobb a desztillált ivóvíz helyett mérgezõ arzéntartalmú vízmû-vizet inni, mert jobb az íze és nem okoz sóhiányt". Orvosi tankönyv szerint a napi 15 liternél több desztillált vizet ivás elkezd veszélyessé válni a konyhasó-pótlás hiánya esetén. Lásd: www.aquanet.fw.hu. Bp., 2008. 01. 27.

XXXII.

1. Egy vérengzõ vadállat ellen mindenki jogosan lép fel, ha magyar, ha zsidó, ha cigány (vagy bármilyen más) származású, akkor is! /Budapest, 2008. 01. 27./

XXXIII.

1. A mechanizmus, amivel az élõ univerzum elemei fizikai és informatikai ok-okozat vonatkozásokban kapcsolódnak: a "gradiens tükrözõdés", lásd www.aquanet.fw.hu. (a NEMZETÕR folyóirat (2008. 01. 23. szám, 11. old.) "Az Univerzum felépítése és mûködése címû (MINDENSEG.UW.HU aláírású) írása ( + Tejfalussy András észrevételei, Budapest, 2008. 01. 27.)

2. A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY TITKOS, VALÓDI OKAI: Az országkifosztó bankárgaleri azon gazdagodik, hogy eladósítja, s gyilkolja a magyarokat! Tudatosan okozzák a költségvetési hiányt. A mezõgazdaságban az önköltséget 250%-ra fokozták a kálium-mûtrágyákkal, s kiirtják a nem kóser étkezésû magyarokat (mérgezõ káliumtartalmú ételekkel és vírusos, mérgezõ ivóvizekkel). Azonnal el kell zavarni az ezért felelõs állami alkalmazottakat! Tejfalussy András (1-420415-0215) Budapest, 2008. 01. 27.

XXXIV.

1. A magyarbûnözés, cigánybûnözés, zsidóbûnözés konkrét kárai is borzasztóan fokozódnak! Mindegyik bûnözõcsoportot egyforma szigorúsággal kell elítélni! (Budapest, 2008. 01. 29.)

2. Közérdekû nyilvános javaslat Sólyom Lászlóhoz az olcsó, csalásmentes választási- és nép-szavazások software-ként: INTERNETEN ADJA LE MINDENKI A SZAVAZATÁT. S AZ LEGYEN KÖZZÉTÉVESZEMÉLYRE AZONOSÍTHATÓAN, BÁRKI ÁLTAL MEGTEKINTHETÕEN AZ INTERNETEN. A tikolózás a csalás melegágya! Budapest, 2008. 01. 29. Tejfalussy András

3. Code: NemzetorKIemail080129a
Fax: 269-1615

A Ptk. 484-487. §-ra alapozott NYÍLT KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS AZ ADATVÉDELMI BIZTOSHOZ! Amelyik élelmiszerbolt nem írja ki az élelmiszereire, hogy garantálja azt, hogy nincs bennük az étkezési só szabványt (az MSZ-01-10007-82-t) sértõ kálisót is tartalmazó "só", ott nem szabad vásárolni, továbbá (kívülrõl) célszerû azt ráírni a kirakatára, hogy: "Ez az üzlet szabványt sértõ, életveszélyes kálisóval kevert 'sókkal' készült árukat árusíthat, ezek nemzõképtelenséget, továbbá a szív, a vese és a máj stb. károsításával nagymértékû életrövidülést is okoznak. Mérési stb. bizonyítékait lásd a www.aquanet.fw.hu honlapon (internet)!” Budapest, 2008. 01. 29.

Tejfalussy András dipl. mérnök, pjt elnök
(személyi szám: 1-420415-0215, H-2621 Verõce, Lugosi u. 71.)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk végelszámoló
(TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT)

4. Segítséget kérünk a Magyar Orvosi Kamara elnökétõl, hogy valamennyi magyar orvos megismerhesse az étkezéssel való antifiziológiás nátrium- és kálium pótlás egészségrontó, ivartalanító, életrövidítõ hatásait, s ehhez Tejfalussy András személyesen átadta a www.aquanet. fw.hu honlap CD-másolatát, az interneten közzétett mérési és tankönyvi bizonyítékokkal, s felajánlotta a folyamatos méréstani szakértõi segítségnyújtást, s a további konzultációs együttmûködést a maga és a munkatársai részérõl is. Bp. 2008. 01. 29.

5. Ugyanolyan nem elévülõ kártérítés-fizettségi kötelezettsége van a magyarok vagyonát megrablóknak, mint a zsidók kincseivel megrakott "aranyvonatot" a II. világháború idején elrablóknak! Budapest, 2008. 02. 15.

6. Azóta sokasodik a nemzõképtelenek és a lerövidült életûek száma, amióta kálisóval "mûtrágyázás" és "sózás" mérgezi a nem kóser élelmiszert és közben a szennycsatornák ürülékvírusai fertõzik az ivóvizet! Budapest, 2008. 02. 16.

XXXV.

1. NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ ALKOTMÁNY-ÉRTELMEZÉS kérés Dr. Bihari Mihály alkotmánybírósági elnöktõl /is/: Bûnsegédkezés-e a köztársasági elnök és az alkotmánybírák részérõl, ha nem tiltakoztak az ellen, hogy a zsidó államfõ nyíltan bejelentette, hogy õk fölvásárolják Magyarországot, vagyis a magyar állampolgároktól elveszik az élõhelyük tulajdonjogát, ill. ezúton hazaárulók-e? Bp., 2008. 02. 28. Tejfalussy András, 1-420415-0215 (TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT)

2. "A Talmud magyarul", "Amit a palesztinokról tudni kell", "A KGB 45 pontja", Cion bölcseinek jegyzõkönyve", "Rózsadombi paktum", "Mózes II. 23., 20-33" a legfõbb kitanítások arra, hogy mely módokon lehet kirabolni és kiirtani a magyarországi bennszülötteket, ezek képzik ki az ellenségeinket! Budapest, 2008. 03. 04. (TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT)

3. Izrael a magántulajdonná lett részterületek (erdõ, mezõ, termõföld, út, épület stb.) tulajdonjoga megkaparintása útján könnyebben felvásárolja a magyarok életterét, ez az állami és önkormányzati ingatlanokat magántulajdonosoknak eladó hazaáruló törvényhozó csalók és bûnsegédeik célja! Budapest, 2008. 03. 09.

4. NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ JAVASLAT, a Ptk. 484-487. §-ra hivatkozva, az Országgyûlési elnökhöz: Ne engedje folytatni azt a miniszteri, minisztériumi törvényi csalást, hogy környezetterhelési bírság útján kifosztjáka saját háztartási szennyvizüket trágyaként és altalaj-öntözésre újrahasznosító ingatlantulajdonosokat, miközben az adott ingatlanon nem tilos mûtrágyát, állati trágyát és növényvédõ -mérgeket használni! Budapest, 2008. 03. 10. /Tudományos Rendõrség PJT/

5. NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ FELJELENTÉS az Európai Uniónál dolgozókhoz címezve: A "Hogyan bánjunk a bennszülöttekkel" program (lásd: KAPU, 1990. febr. szám) megvalósítása, a hazai kormányba beépült terroristák által, hogy mérgeket és vírusokat koncentrálnak a szennycsatornákkal az ivóvíz-szolgáltató tavakba , folyókba, miközben õk és bûnsegédeik (és rokonságuk) ásványvizet és desztillált vizet isznak! Bûnügyi bizonyítás: www.aquanet.fw.hu (TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT) Budapest, 2008. 03. 11.

XXXVI.

1. Tejfalussy András (1-420415-0215) dipl. mérnök méréstani szakértõ feltaláló Tel./fax: 36-1-250-6064, 36-27-380-665, 36-202181408, ujvizforras@freemail.hu AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenõrzõ Központja GMK végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115. (TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT) www.aquanet.fw.hu
________________________________________________________________________________________
Code: AlkotmanyjogiCsalasok080314

NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ELNÖKÉHEZ
a Ptk. 484-487. §.-ra hivatkozással, mint közérdekû kárelhárítás

Tárgy: A hazai bíróságok jogmegkerülési lehetõségeit biztosító alkotmányjogászi csalások: tudatos emberi-jog-sértések?

Számos konkrét példa bizonyítja*, hogy zsidó törvénykönyv Talmudnak megfelelõ alábbi bíró(ság)i csalási lehetõségeket biztosítja az Alkotmánybíróság által fenntartott joggyakorlat a hazai bíróságokon a nemzsidók (és a kiszsidók) kárára:

1./ Magyarországon a nemzsidók tényleges jogérvényesítésének az akadályozására úgy vannak beállítva a költségmentességi feltételt jelentõ jövedelemhatárok, hogy a nem lopásból, nem csalásból származó jövedelembõl élõ nem zsidó magyar nyugdíjas vagy egyéb kisjövedelmû magyar ne merje megkockáztatni a gazdag csalókkal szemben felmerülõ jogos kártérítési igényei érvényesítését, a magas illetékfizetési és ügyvédi költségek fizetését, ne tudjon ügyvédhez jutni a fellebbezése benyújtáshoz, vagy pótmagánvádja benyújtáshoz, tiltva van, hogy ezeket ügyvéd nélkül benyújtsa. Miközben az Alkotmányban bûncselekménynek* tüntetik fel a legkisebb megkülönböztetést is, a hazai bíróságok nem büntetett, „elõírt diszkriminációkat” folytatnak!

2./ Úgy vannak alkalmazva a bírósági ügyintézési határidõk, hogy egy kisjövedelmû nemzsidó által indított pernek a gazdag zsidók (érdekeltségeivel) szemben tárgyalni kezdését akár 10-15 évig is el tudják halasztani, ill. a nemzsidó haláláig is el tudják húzni, vagy addig, amíg képtelen lesz arra, hogy ügyvéd nélkül intézni tudja a perét. Ügyvédhez viszont nem juthat, lásd: 1./ pont!

3./ A bírák határidõ nélkül alapozhatnak a nemzsidó ügyféllel szemben „keletkezett” hivatalos iratok hamis adataira, azoknál nincs elévülés, a bírák nem kötelesek vizsgálni a hamis adatok hamisságára benyújtott bizonyítékokat, nem kötelesek érvényteleníteni a bizonyítottan hamis iratok bizonyítottan hamis adatait, sõt az ilyen hamis adatokra „kiterjed” az azokra alapozott hamis ítéleteik „joghatálya” (a Legfelsõbb Bíróság szerint, lásd: www.aquanet.fw.hu)!

4./ A bíróságok a nem zsidó ügyfeleknek kiküldött végzéseket és egyéb bírói döntéseket nem írják alá hiteles módon, nyilván azért, hogy ne kerülhessen a nemzsidó ügyfelek kezébe a hivatalos iratokba „bejutott” hamis adatokra alapozott hamis bírósági döntéseket, csalásokat hitelesen bizonyító hivatalos bírósági okirat!

Az alkotmánybírósági elnökök sem hajlandók a fenti diszkriminációk elítélésére, az Alkotmánybíróság ügyrendje is csak „ideiglenes”, lásd: www.aquanet.fw.hu!

Budapest, 2008. 03. 14.

Tejfalussy András

2. Számítani lehet a hitelfelvétel utáni munkahely-megszüntetésre, miután ez is egy módszer a magyar termõterületek és lakások izraeli részrõl olcsón felvásárlására? (TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT) Budapest, 2008. 03. 23.

3. KÖZÉRDEKÛ JAVASLAT: A Civil Jogász Bizottság egészítse ki a Gyurcsány/ék elleni feljelentést a Btk. 211. §.-nak megfelelõ választási bûntettet is feljelentve! (Ez a közérdekû javaslat a Civil Jogász Bizottság társelnöke, Dr. Morvai Krisztina kezéhez, a TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT részérõl sms útján 2008. 03. 23-án is meg lett küldve.)

4. HALÁLGYÁR a meddõvé is tevõ, s életrövidítõ kálisóval mérgezett nem kóser élelmiszert /pl. VIVEGA/ "BIOBOLTOKBAN" IS ÁRUSÍTÓ MAGYARORSZÁG! Bp. 2008. 03. 26.

5. NEMZETI EMLÉK MEGGYALÁZÓ NÉVHAMISÍTÁS, hogy a közszolálati rádiók neveit Kossuth helyett Emeregykosutnak, Petõfi helyett Emeregypetõfinek mondják! Bp. 2008. 03. 26.

XXXV.

1. Spanyol Zoltán "vízégetési" csalása tárgyi bizonyítékát lásd: www.aquanet.fw.hu /a fõtémajegyzék I/24. Fõtéma, cím: "Tudományos csalók"/ Bp. 2008. 03. 26.

XXXVI.

1. HÁBORÚS BÛNÖS HAZAÁRULÓK a Magyarország Izrael birtokába kerülését lehetõvé tevõ törvények létezéséért felelõsök! Bp., 2008. 03. 30.

2. LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉGHEZ: Nyilvánosan is feljelentem a legfõbb ügyészt, köztársasági elnököt, alkotmánybírósági elnököt, országgyûlési elnököt, országgyûlési képviselõket, legfelsõbb bírósági elnököt, emberi jogi ombudsmanokat, miniszterelnököt, minisztereket, polgármestereket, jegyzõket és egyéb hivatalban lévõ jogászokat, akik a Btk. 211. §. által 3 évig terjedõ börtönnel büntetendõ választó-megtévesztést elkövetõket és a bûnsegédeiket a csalás-kiderülés óta sem jelentve fel, hivatali bûnpárolásban bûnsegédkeznek. Bp., 2008. 03. 30. Tejfalussy András dipl. mérnök (1-420415-0215) 2621 Verõce, Lugosi u. 71. TUDOMÁNYOSRENDÕRSÉG PJT. (Code: Btk211-FeljNyilvSumLu080330 )

3. T. Juszt László úr! Ön elismertette az esztergomi és a nógrádi vízszolgáltató cégek vezetõivel, hogy kb. 50 Ft 1 köbméter vezetékes víz önköltsége. 1./ Miért hajthatják be adóként e cégek extraprofitját az önkormányzatok? 2./ Csalás, hogy az önköltség egy hányadát képezõ áramköltség növekedésére hivatkozással, annak %-val a teljes víz- és csatornahasználati díjat, mint "adót" megnövelték?! /www.aquanet.fw.hu/. Budapest, 2008. 03. 31. Tejfalussy András /2621 Verõce, Lugosi u. 71./

4. Rablógyilkos talmudista náci-disznóink "56-reformja": Akinek tudják kilopják a szemét is, a többiekét meg kilövik a bérgyilkos rendõrök a nemzeti ünnepen. Bp., 2008. 03. 31.

XXXVII.

1. A rákbetegség ellen fiziológiás konyhasópótlás és káliumevés fiziológiásra korlátozás is kell, a deszillált ivóvíz és bioélelmiszer mellé! Lásd VEOP, www.aquanet.fw.hu. Bp.,2008.04.04.

2. A maffiák „takarító bûnsegédei” azok a „bátor leleplezõ emberek” is, akik nyilvánosan publikálják a bûnelkövetõk pontos adatait és a bûncselekmények bizonyítékait, ha a bizonyítékok benyújtásával való feljelentéstételt elmulasztják! Ugyanis a bûnelkövetõk a róluk közzétett publikációkkal tudják igazolni, hogy nem jár/t/ nekik jogszabályi alapon büntetés, ill. hogy a büntethetõségük elévülése elõtt nem kezdõdött ellenük büntetõeljárás. Bûncselekményük „köztudomásra jut/tat/ása nélkül nem tudnák igazolni a büntethetõségük elévülését! Budapest, 2008. 04. 09. (TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT)

3. Nyilvános közérdekû javaslat dr. Sólyom Lászlóhoz: mondjon le, miután résztvett a Talmudban elõírt kirekesztést elkövetõ jegyirodát védõ szimpátiatüntetésen! Bp., 2008. 04. 12.

4. Dávid és zsidó népe népirtási célra /szén/gázkamrát (mészégetõ kemencén átvivést) is alkalmazott, lásd: Sámuel II. 12. rész 31., a „Dávid csillag” tehát náci jelkép? Bp., 2008. 04. 12.

5. Magyarországon a kóser étkezési só teljesen tiszta konyhasó (NaCl), de a nemzsidóknak a tengervíz mérgezõ (bróm -, kálium- stb.) sóival kevert, az étkezési sókra vonatkozó szabványt (MSZ-01-10007) sértõ „sókat” árusítanak (a terroristák), ami rövidíti az életet és meddõvé tesz, lásd: www.aquanet.fw.hu. Bp., 2008. 04. 12.

6. Az Országgyûlés Emberi Jogi Bizottsága szerint az ivartalanító káliumvegyületeket nemkóser-élelmiszerekbe bekeverni engedõ törvényeink nem sértik az Alkotmányt? Bp., 2008. 04. 13.

7. Elképesztõ arcátlanság a Mózes II. 23. 20-33. szerinti szennyvízzel-itatásban és (kálisóval stb.) ételmérgezésben bûnsegédkezõk által folytatott támogatás koldulás! Bp., 2008. 04. 20.

8. Nem a TURULMADÁR a zsidók ellensége, hanem a népirtás és rablógyilkosság TALMUD ÉS MÓZES II. 23. 20-33. által dicsõítése, s a (SZÉN)GÁZZAL IS NÉPIRTÓ DÁVID (lásd Sámuel II. 12. 30.)! Bp., 2008. 04. 25.

9. Azért titkolták el a vulkáni hõvel fejlesztett gõzzel villamosenergia-termelés technikai megoldottságát, lásd a National Geografic tv-ben „Különleges építmények”, GEOTERMIKUS ENERGIA” címmel május 1, 2, 9-én ismételt dokumentumfilmet, hogy a népek háborúkat folytassanak az elfogyó olaj birtoklásáért? www.aquanet.fw.hu. Bp., 2008. 04. 25.

10. Hazudott az „MR1-esek” „Napközben” mûsora f. hó 24-én a desztillált helyett más ivóvizet, s konyhasó helyett más sók pótlását ajánlva, lásd: www.aquanet.fw.hu! Bp., 2008. 04. 25.

11. A Hit Gyülekezet, a Jehova Tanúi és a Szcientológiai Egyház is egy végsõ, nagy holokausztot igyekszik elérni a bibliai jóslatok beteljesítése céljából meghamisított bibliaszöveg (kulcsszavak) felhasználásával, lásd pl. Ézsaiás 30. 24? A bibliahamisítás bizonyítékait lásd: www.aquanet.fw.hu. Bp., 2008. 04. 26.

12. Méréseink kiderítették, hogy a hazai talajok optimális természetes 90 mg/kg vízoldott káliumtartalmát a mérgezõ 200 mg/kg fölé növelik a káliumsókkal mûtrágyázással, s az emiatt 250%-osra növelt önköltségû mérgezõ élelmiszer versenyképtelen a káliummal nem mérgezett kínai, mohamedán és zsidó termékekkel elárasztott piacon, ezért veszítik el a magyar gazdák a termõföld-tulajdonukat! Az ezt elhallgatók nemzetellenesek! Lásd: www.aquanet.fw.hu Bp., 2008. 04. 30. Tejfalussy András

XXXVIII.

1. A vesztes akadémiai elnökjelölt, Somlyói által a vezetékes ivóvíz jóságáról f. hó 11-én az M1tv-n mondottakat Állami Számvevõszéki jelentés is meghazudtolja! Bp., 2008. 05. 08.

2. A rendõrök kilõtték a békésen tüntetõ magyarok szemét. 10 ezer forint, kétséges bírságtartozás nem kifizetése miatt is több napra börtönbe zárnak egy magyart. A sok milliárdot sikkasztó brókert viszont csak „házi õrizettel" büntetik. Ezek tudatos talmudi megkülönböztetések?! Bp., 2008. 05. 12.

3. Ténylegesen demokratikus állami mûködés csak a Muammar Kaddafi úr, Líbia elnöke által írt „ZÖLD KÖNYV”szerinti módon valósítható meg? Bp., 2008. 05. 12.

XXXIX.

1. A Magyar Televízió M1 "Delta" mûsorában 2008. 05. 23-án egy kutató elõadta, a Magyar Tudományos Akadémia martonvásári Mezõgazdasági Kutató Intézete kutatási méréstani jellegû egyik fõ nemesítési célkitûzéseként, az "õsi Durum" (afrikai) búzafajta színének a "sárgítását". Ugyan õ tudatosan hallgatta el, hogy az ilyen búzanövény termésének a káliumtartalma a másfajta búzák káliumtartalmának többszöröse is lehet, vagyis fokozza a magyar lakosság káliumtúladagoló, nátriumhiányos ételek miatti életrövidülését, meddõvé válását!? Vagyis az egészségvédelmi okokból szükséges konyhasó helyett a "sós ízt" pótolják, a mérgezõ káliumtartalom csökkentése helyett pedig a "sárga színt"! Bp., 2008. 05. 24.

XL.

1. Takarodniuk kell az országgyûlésbõl a Btk. 211. §. szerint 3 év börtönnel büntetendõ választási csalást az ügyészségnél fel nem jelentõknek (is)! Bp., 2008. 05. 16.

2. A Potter Driller kaliforniai cég kifejlesztette a „hydrodriller” elnevezésû kõzet-átolvaszót. Ez a 4000 C fokos lángba injektált vízzel mûködõ mélyfúró. 5-15 ezer méter mély furatokat is gyorsan tud készíteni. Lehetõvé teszi a magma-hõvel elõállított olcsó gõzzel való villamosenergia-termelést. A meglévõ atom- stb. erõmûveink így átállítását javasoltam az államfõ felé is, de válaszra sem méltatták, lásd www.aquanet.fw.hu. Bp., 2008. 05. 16.

3. A követhetetlen névváltoztatásuk után eltûnni akaró bûnözõk nem tudják megakadályozni a személyi számmal, interneten való nyílt népszavazásokat, melyekel teljesen ellenõrizhetõ adatokkal, véleményezõ népszavazásokat tudunk tartani, bármely önkormányzati vagy országos kérdésben, azonnal, szinte ingyen! Bp., 2008. 05. 16.

4. A jó sóban min. 97% NaCl van. Az ettõl eltérõ sók sértik az MSZ-01-100078 szabványt. A tengervíz kálium- és brómkomponenseit olyan mennyiségben tartalmazzák, amennyi életrövidítõ és meddõségokozó. Nobel díjat kaptak a mérésekkel bebizonyítói. Ez a népünket pusztító fõ fegyver. Lásd: www.aquanet.fw.hu. Bp., 2008. 05. 17.

5. Tudni illik, hogy 20 év alatt 1/10-edére csökkentették a Ft átlagos vásárlóértékét, s hogy ez a 900%-os értékvesztés 900/20=45%-os átlagos éves infláció! Bp., 2008. 05. 27.

6. Közérdekû nyilvános bejelentés az Állami Bankfelügyelethez: Az OTP 1997 óta nem jelenti a nevemen is lévõ számlára az általam képviselt Agroanalízis Tudományos Társaság részére érkezett pénzt és annak kamatait. Elsikkasztották?! A bizonyítékokat lásd a www.aquanet.fw.hu honlapunkon! Bp., 2008. 05. 27.

7. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGNAK: A termõterületeink külföldieknek átengedését megengedõ törvények az „Alkotmány” határvédelemre kötelezõ elõírásával ellentétesek: SEMMISEK! Bp., 2008. 05. 29.

8. Közérdekû nyilvános bejelentésként a Köztársasági Elnökhöz: Kérjük kivizsgálni, hogy megtérült-e már a madárinfluenzás oltóanyagot gyártó ürömi Kft-nek adott 4 milliárd, s azt is, hogyan gátolják a tojásokban tenyésztett (biológiai fegyverként használható) vírus kijutását, pl. hová lesz a vírusos hulladék! Bp., 2008. 05. 29.

9. A "GLOBUS LIGHT" MAJONÉZES SALÁTA KÉSZÍTÉSI TELEVÍZIÓS REKLÁM KERETÉBEN IS AZ ÉLETRÖVIDÍTÕ, S MEDDÕSÉG OKOZÓ KONYHASÓ-HIÁNYOS, KÁLIUM-TÚLADAGOLÓ ÉTKEZÉSRE ÖSZTÖNZÉST FOLYTATJÁK: AZ RTL KLUB TELEVÍZIÓ 2008. 06. 1-i "HETI HETES" MÛSORA BEKONFERÁLÁSA, S A MÛSOR TÉNYLEGES MEGKEZDÉSE KÖZÖTT, A SOK KÁLIUMOT TARTALMAZÓ ZÖLDSALÁTÁK KONYHASÓ NÉLKÜLI FOGYASZTÁSÁT AJÁNLOTTÁK.

L.

1. Közérdekû bejelentés a köztársasági elnökhöz, a diszkriminálással kirablás ellen: A magyar magánszemély munkavállalók és kisvállalkozók adóit az Európai Unió a nagyvállalkozóknak játssza át azzal, hogy eleve kizárják a támogatásra pályázásból a munkavállalókat és kisvállalkozókat. Verõce, 2008. 05. 31.

2. Közérdekû nyilvános javaslat az Akadémiához: a protonok is kétszeres fénysebességhez közeli sebességgel ürköztethetõk szembeállított ciklotronok segítségével! Ne pazarolják a pénzt a csak egyszeres fénysebességgel üköztetõ óriási méretû (és költségû) részecskegyorsító létesítésére! Verõce, 2008. 05. 31.

3. Közérdekû nyilvános bejelentés az MTA elnökhöz: funkcionális matematikai és fizikusi analfabéták a NULLÁVAL szorzás megengedhetõségére beidomított személyek! Verõce, 2008. 05. 31.

4. Nyilvános közérdekû bejelentés a Biblia hitelességéért Felelõs(ök)höz: A zsidó nyelvû Biblia, Ézsaiás 30/24. értelmében, a dolgozó barom (vagy ember) ételébe konyhasót kell tenni. A Károli Gáspár által lefordított szöveg újabb változataiban (is) az ellenkezõje van. Lásd: internet, Google: „bibliahamisitas”! (Verõce, 2008. 06. 04.

5. A kálisót is tartalmazó szabványsértõ „étkezési sókeverékek” életrövidítõ, ivartalanító vegyi fegyverek. A csak a nem kóser sókba bekevertetésük: fajirtási bûntett! Verõce, 2008. 06. 04.

LI.

1. NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS a károkozás fedezõ megtérülés ellenõrzés miatt az ügyészekhez: Megtérül-e, hogy Deutsch Tamásék a benne õrködõ (?) 3 rendõr miatt leége(te)tt Budapesti Sportcsarnokot a szükségesnél többször nagyobb összegért (bizonyítást lásd: www.aquanet.fw.hu) építtették újra? Verõce, 2008. 06. 11.

2. A NEMZETÕR június 18-i számában Kádár Imre (MTA-TAKI) „a magyar termõföld védõjének” tünteti fel magát? Õ és társai mérgeztetik túlmûtrágyázás útján a talajt, s az ivóvíz-bázisokat. Õk növelték 250%-osra a hazai növénytermesztés önköltségét, a túlmûtrágyázást okozó hibás, hamis teróriáikkal! Nobel-díjas mérések is bizonyítják, hogy a túlmûtrágyázott növények, élelmiszerként, meddõvé és rövid életûvé teszik a fogyasztókat. Lásd: www.aquanet.fw.hu. Bp., 2008. 06. 21. (Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ)

3. A NEMZETÕR június 18-i számában publikáló Kellermayer Miklós dr. azt hirdeti, hogy tízszer több kálium és tízszer kevesebb konyhasó legyen a magyarok által fogyasztott élelmiszerben, mint a hagyományos (fiziológiás) optimum. Nobel-díjat adtak azoknak a mellékvese-kutatóknak, akik a méréseikkel bizonyították, hogy a káliumbevitel növelése és a konyhasó-pótlás csökkentése is máj-, vese- és szívmérgezõ, életrövidítõ és nemi jelleg torzító hatású! Lásd: www.aquanet.fw.hu. Bp., 2008. 06. 21. (Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ)

4. Nyilvános közérdekû bejelentés az Alkotmánybírósághoz: A törvényhozók a Büntetõ Törvénykönyv 211. §. szerint 3 éves börtönnel büntethetõ csalók. Alkotmánysértõ! Bp., 2008. 06. 21. (Tejfalussy András)

5. Ezúton nyilvánosan felkérem a Magyar Orvosi Kamarát is, hogy segítsen elérni, hogy az orvosok és természetgyógyászok ne alkalmazzák, ne tanácsolják a fiziológiástól durván eltérõ nátrium- és káliumpótlást étkezés vagy infúzió esetén. Verõce, 2008. 06. 24. Tejfalussy András
dipl. mérnök, méréstani szakértõ (www.aquanet.fw.hu)

LII.

1. Az alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás és dohányzás sem „betegségek”, hanem hibás megoldás választások, amelyek (egyéb) betegségeket is okozhatnak. Tehát ezeket nem „gyógyítani” kell, hanem csak abbahagy(at)ni. A „gyógyíthatatlan betegségnek” hazudásuk okozza a visszaesések többségét! Verõce, 2008. 06. 27.

2. Miért nincs megtiltva a rovarölõ mérgek, mûtrágyák, állati ürülék talajba juttatása, ahol kötelezõ a szennycsatornázás? Azért, mert nem az egészségvédelem a cél, hanem a szennycsatorna-építõ vállalkozóktól és a vízmûvektõl bezsebelhetõ korrupciós jutalék? Miért ágál az ügyben a köztársasági elnök úr? Verõce, 2008. 07. 02.

3. A János jelenései "világvége forgatókönyv" szerinti kellék, hogy egy „üröm” nevû község mellé telepítették a népirtó madárinfluenza vírust tenyésztõ üzemet? Verõce, 2008. 07. 08.

4. Összefüggés: A konyhasó-hiányos és káliumdús étkezéssel lerövidített életûektõl a „nyugdíjukra” beszedett pénzt a fiziológiás sózású hosszabb életûeknek fizetik ki!

5. Izrael és Amerika is jobban tennék, ha az Iránnal háborúzni kezdés helyett a Potter Drilling cég (lángsugárral kõzet-átolvasztó) olcsó és gyors mélyfúrási technikájával bárhol felszínre hozható magma-hõvel, az azzal fejlesztett gõzzel mûködtetett, arra átállított erõmûvekkel való elektromos áram termelésével (lásd: www.aquanet.fw.hu) pótolnák a fogyó olajat! Verõce, 2008. 07. 12.

6. A WHO (Az ENSZ Világ Egészségügyi Szervezete) a mérgezés és fertõzés ellen a desztillált ivóvizet ajánlja. Az ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) honlapja a desztillált helyett a mérgezõen sok arzént tartalmazó, életrövidítõ vizeket ajánlja inni, s szorgalmazza az élettanilag optimális (fiziológiás) hagyományos konyhasó-pótlás 75%-os csökkentését, s a konyhasó-hiányos (=„nátriumszegény”) ásványvizek és „étkezési sók” árusítását támogatja. Ez tudatos népirtás! Lásd: internet, www.aquanet.fw.hu (Google:
„mellekvesekerges”). Verõce, 2008. 07. 13.

7. Szív leállító káliumdózis is okozhatja a fiatal sportolók halálát: egészséges felnõtt veséjét és szívét már 1-2 gramm hirtelen megivott kálium is megmérgezi! Verõce, 2008. 07. 16.

LIII.

1. Alkotmány-szövegezési és/vagy -értelmezési csalás az (is), ha bármelyik magyar állampolgár nem kaphat bármikor pontos és teljeskörû mérleg-adatokat a Magyar Nemzeti Bank és az Országos Egészségügyi- és Nyugdíj Pénztár valamennyi bevételérõl és kiadásáról! (Nyilvános
közérdekû bejelentés, www.aquanet.fw.hu). Verõce, 2008. 07. 16.

2. A TURUL SZOBOR VÉDELME igényli a TALMUD minden nem zsidó legyilkolására bíztató tanainak az itteni zsidóknak tanítását megengedõ itteni bíróságok elfogultnak tekintését! Verõce, 2008. 07. 17.

LIV.

1. ANTIRANDOM-BLOG

a./ A "Tégy a gyûlölet ellen" blogg alapvetõ tartalma és elérendõ célja:

A nemzetközi szabadalmaimban is leírt kutatás gyorsító mérési- és kiértékelõ software-im kiderítették, hogy melyek az eltitkolt (mérés-hamisítási) fo okai a kb. 1960 óta közismerten, évi több, mint 40.000 fõvel folytatódó magyar-FOGYÁSNAK. Kiderült az is, hogy a "népirtás indokaként" elfogad(tat)ott energia- elfogyás is csak hazugság! Ugyanis gyorsan és olcsón lehet 5-10000 méter mély furatokat is készíteni, és ezúton a forró kõzetekkel gõzt lehet (magmaenergiával) fejleszteni. Valamennyi villamos energiát termelõ eromû átállítható geotermikus energia felhasználására! Ez az energiatermelési mód közvetlenül és közvetve is környezetkímélõ. Az így elõállított olcsó villamos áram segítségével a vízbõl hidrogén és oxigén termelhetõ, ami környezetkímélõ üzemanyag, tiszta vízzé ég el! A teljesen tiszta, gyógyhatású ivóvíz (desztillálással való) elõállítása is ezúton legolcsóbb, ezek is több millió évig biztosíthatók! Az ezt elhallgató, elködösítõ személyek vagy buták, vagy gazemberek, de mivel sokkal nagyobb üzleti haszon származik a népbutításból és az azon alapuló csalásból, a legtöbb média ebbõl él.
Az Agroanalízis Tudományos Társaság PJT és az annak méréseire alapozó Létvédõ Körök Mozgalom és Tudományos Rendõrség PJT társaságaink ezek ellenére igyekeznek a mérések alapján védeni a magyar lakosságot. Eddigi tevékenységünk eredményeként több százezer magyar jutott hozzá az életük megmentését megalapozó információhoz. A konkrét védekezési megoldások ugyanis egyszerûek. Ismeretükben könnyû berendezkedni a személyes, családi, s kisközösségi létvédelemre. A problémákat kimutató mérésekrõl és a probléma elhárítási módokról, megoldásokról folyamatosan részletes dokumentációt teszünk közzé a www.aquanet.fw.hu és az www.ivovizjavitas.fw.hu honlapjainkon. Budapest, 2007. 06. 19. Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló (1-420415-0215) 2621 Verõce, Lugosi u. 71., +36-27-380-665, +36-202181408, e-mail: ujvizforras@freemai.hu.
___________________________________________________________________________

b./ ANTIRANDOM SYSTEM

Tégy a gyûlölet okai ellen!

Rendszerváltást szervezõ tisztelt Magyar Hölgyek és Urak!

Nobel díjas mellékvesekéreg kutatások kiderítették, lásd a "Technika a biológiában 8." címû könyv (Medicina Orvosi Könyvkiadó, Budapest, 1976.) "A mellékvesekéreg biológiája" címû fejezetében, hogy a csökkentett konyhasó-tartalmú és káliumdús ételek fogyasztására áttérés tönkreteszi a nemiséget, meddõséget, nemi jelleg torzulásokat okoz, s életrövidítõ hatású állatnál és embernél is. Az ezt bizonyító részletes, konkrét mérési eredmények, 60 kapcsolódó akadémiai publikáció felsorolásával, megtekinthetõk a www.aquanet.fw.hu honlapunkon (a nyitólapon megtalálható a könyv címlapjának a fotója, s a felett lehet a könyv ezen konkrét adatközései fénymásolatára kattintani).
Ezt tudd, merd, tedd! A jelen szöveg, nyilvános közérdekû bejelentésként, dr. Sólyom László köztársasági elnök kezéhez, a Magyar Állam felé (a Ptk. 484-487. §. szerinti közérdekû, ún. "megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitel" keretében) a mai napon a szotak.szilvia@keh.hu e-mail címre megküldéssel, benyújtásra került. Melléklet: E-mail könyvem (Verõcei Létvédõ Polgári Kör, Tudományos Rendõrség PJT, 2008. 06. 19.) vonatkozó része. Budapest, 2008. 06. 19. Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló (+36-202181408)

---------- Eredeti üzenet ----------
Dátum: 2008. jún. 19. Csütörtök 11:20:40
Feladó: Szoták Szilvia <szotak.szilvia@mail.datanet.hu>
Címzett: ujvizforras@freemail.hu
Tárgy: Elolvasva: [SPAM?] Kormányzati bûnözés kiderítés és korlátozás
HTML1DocumentEncodingutf-8 A levél óriásfájlt tartalmaz.
Fájlnév: TejfalussyAndrasEmailKonyv4.rtf (146Kb)
Letöltés: http://freemail.hu/oriaslevel/download.php?id=0b080fc578ac9f4587fac5cee97c93e4

LV.

1. Összefüggés: ha csökkentik a vezetékes víz klórtartalmát, nagyobb a fertõzõ baktériumoknak a száma, csökken az élethossz és a magyar, több az emiatt kiürült ingatlan. Verõce, 2008. 07. 21.

2. Epidemiológiai összefüggés: kb. 40000-rel fogy a magyarok száma, amióta a korábbinál sokkal kevesebb konyhasót és sokkal több káliumot esznek-isznak! Verõce, 2008. 07. 31.

3. Dr. Éger István, Magyar Orvosi Kamara elnök részére közvetlenül is feltett nyílt kérdés: KI A GYILKOS? A fiziológiás infúziós oldat 0,03% kálisó tartalma az egyik orvosi tankönyv szerint optimális a szívnek, a másik szerint a sokszorosa optimális. Verõce, 2008. 07. 31.

4. A Világ Egészségügyi Szervezet kódexe népirtásként ajánlja a gyermekek ételei és italai konyhasó helyett kálisóval készítését?! Lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2008. 07. 31.

5. Összefüggés: A szívmûködést rontó 2-8 gramm/fõ/étkezés dózisnál nagyobbra növelték a nem kóser étkezésûek ételei és italai káliumtartalmát! Kell az üres élettér? Verõce, 2008. 08. 05.

LV.

1. A szavak ereje: A buzik melegnek nevezése, a meleg szó erre használata, oda vezethet, hogy nyáron ezentúl nem meleg lesz, hanem buzi? Verõce, 2008. 08. 08.

2. Összefüggés: A NULLA (0) a semmit, az egy (1) pedig a valamit jelentõ ún. szám. Bármely szám nulladik hatványa egy (1).Eszerint a nulla (0) nulladik hatványa is egy (00=1). Így lehet teremteni a semmibõl (0) a semmivel (0) valamit (1-et). Valakik azért tanítanak hamis matematikai alapszabályokat, hogy náluk butábbá tegyék mások gyerekeit!? Verõce, 2008. 08. 10.

3. Ezúton is üzenem az egészséges sejteket karbantartó, de a rákos sejteket elpusztító orvosi desztilláltvíz-kúra iránt érdeklõdõknek, hogy a leírása a www.ujvizforras.fw.hu honlapról is kimásolható. (A víz desztillált ivóvíz pH értéke lényegtelen, mivel áthalad a gyomron, ahol a kis pH-jú sósavval összekeveredik.) Verõce, 2008. 08. 10.

4./ Energiaválság elhárítás: a magmahõvel fejlesztett gõzzel való olcsó áramfejlesztést és lakásfûtést lásd a www.aquanet.fw.hu honlapon! Verõce, 2008. 08. 10.

5. A Potter Drilling cég kifejlesztette az olcsó magmahõ felszínre hozást. Ez a jó megoldás az energiaválság elhárítására, lásd a www.aquanet.fw.hu honlapon! Verõce, 2008. 08. 14.

6. ANTIPOPPINGOLÁS: a magyar olimpikonok szívmûködését kálium-túladagoló, konyhasó-szegény étrenddel tudatosan lerontották!? (www.aquanet.fw.hu) Verõce, 2008. 08. 15.

7. ALKOTMÁNYOS NÉPIRTÁS, ha az EKG mérések szerint szívmérgezõ étkezési kálium-dózis tízsszeresét is ajánlók szembehazudják a szívmûködés romlás ezen okát, s ezt a hazai Alkotmány tudományos kérdésnek minõsíti, hogy mentesítse a népirtókat a büntetõbírósági ítélkezés hatálya alól, lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2008. 08. 19.

8. KÖZÉRDEKÛ JAVASLAT: a Civil Jogász Bizottság egészítse ki a Gyurcsányék elleni feljelentését a Btk. 211. §-nak megfelelõ, általuk elkövetett választási bûntettnek a feljelentésével! Verõce, 2008. 03. 24. (Miután nem érkezett válasz a Bizottságtól erre, a Dr. Morvai Krisztinához megküldött javaslatra, õ 2008. 08. 20-án is megkapta, s ezúttal megküldtük a Magyar Világ lap részére is.)

9. A nemzeti emlék gyalázók elhagyták a közszolgálati Petõfi rádió nevébõl 2008. 08. 24-én, kb. du. 1-kor, a PETÕFI nevet, és csak MR2-nek nevezték! NE ENGEDJÜK!!! Verõce, 2008. 08. 24.

LVI.

1. A legtöbb település lakossága nem is tudja, hogy a víz- és csatornahálózat az önkormányzatuk tulajdona és ezen az alapon a vízmû bevételébõl pl. évi 30 millió forint is megillethet egy 6000 lakosú községet, s a víz- és csatonahasználat együttes díja a lakosok részére köbméterenként 300 forint sem lenne! Verõce, 2008. 09. 05.

2. Mózes II. könyve 23. rész 20-33.-nak felel meg, hogy a nem kóser vezetékes ivóvíz és a nem kóser étel (vírus-, ill. kálisó, timsó stb. tartalma) meddõséget, gyógyíthatatlan betegségeket, életrövidülést okoz „a zsidók élettér bõvítéséhez”. A nemzsidók elleni darázsfegyvert madárinfluenza-fegyverre cserélték!? Verõce, 2008. 09. 05.

3. Akinél az OÉTI által optimálisnak hazudott napi káliumpótlást (RDA=3,5 gramm/nap) Kálium-R tablettával biztosítják, kb. 83%-os gyakorisággal kaphat káliummérgezést! Verõce, 2008. 09. 05.

4. Az ÁNTSZ honlapja azt hazudja, hogy egy hivatalos szerv sem ajánlja a desztillált vizet ivóvízként. A mellette lévõ sorban pedig beismeri, hogy a WHO ajánlja! Verõce, 2008. 09. 05.

5. Az ÁNTSZ honlapja szerint „azért jobb a desztillált ivóvíz helyett mérgezõ arzéntartalmú vízmû-vizet inni, mert jobb az íze és nem okoz sóhiányt”. Orvosi tankönyv szerint a napi 15 liternél több desztillált vizet ivás elkezd veszélyessé válni a konyhasópótlás hiánya esetén. Lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2008. 09. 05.

6. A hazai kormányok titkos bevétele: évente sok tízezerrel csökkentik a magyarok létszámát. A kipusztítottak nyugdíjbefizetése tikos kormánybevételt képez. Verõce, 2008. 09. 05.

7. A zsidó törvénykönyv talmud szerint a zsidók tiszta desztillált ivóvízzel és konyhasó evéssel védik az egészségüket a legtöbb betegség ellen, de mások elõl eltitkol(tat)ják. Verõce, 2008. 09. 05.

8. Egy Lewis Dahl nevû kutató csalására alapozva hazudja az ÁNTSZ, hogy a korábbi fiziológiás 15-25 gramm/nap dózisú konyhasópótlás ”túl sok”. (www.aquanet.fw.hu). Verõce, 2008. 09. 05.

9. NÉPIRTÁSBA BEFEKTETÉS: A hazai kormányok több ezer milliárd Ft-ot költöttek el a klórozástól nem elpusztuló fertõzõ vírusokat is tartalmazó emberi ürülék folyókba, s onnan a vezetékes ivóvízbe juttatására, vagyis a nemzeti vagyon elkótyavetyélésébõl eddig befolyt
bevételüknél többet. (www.aquanet.fw.hu) Verõce, 2008. 09. 05.

10. A Varga Miklós (jelenlegi vízügyi államtitkár) által lektorált „Mit csináljak a szennyvízzel” c. szakkönyv is azt állítja, hogy helytelen (=teljes baromság), ha a termõtalajok öntözésére és trágyázására felhasználás helyett a folyókba juttatják a háztartási szennyvizet! Lásd:
www.ujvizforras.fw.hu. Verõce, 2008. 09. 05.

11. Közérdekû bejelentés a köztársasági elnökhöz (a Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárításként): ORSZÁGGYÛLÉSI CSALÁS, hogy adóként fizettetik a magyar lakossággal a vízmû cégek kb. ezer százalékos extraprofitját is. Verõce, 2008. 09. 05. Tejfalussy András

12. KÖZÉRDEKÛ TÁJÉKOZTATÁS: A mazdaznanos Dr.O.Z.A. Hannish által pontosan leírt orvosi desztilláltvíz-kúra és a mellette folytatott fiziológiás mértékû étkezési konyhasó- és káliumpótlás a sejtek hibátlan mûködésének is az élettani alapfeltétele. Ezt üzenem az ellenkezõjét bebeszélõ, a lényegrõl a figyelmet elterelõ, a Nobel-díjas méréseket és az azokra alapozó szakvéleményeket is alaptalanul becsmérlõ álgyógyászoknak is! Verõce, 2008. 09. 05. Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (www.aquanet.fw.hu). Cc.: Magyar Világ Szerk.

13. Kedves Rozgics Mária! Nem az a fõ probléma, hogy közölte ellenem az aljas hazugságaival a zsidókat uszító cikket, hanem ha titkolja a válaszomat! Verõce, 2008. 09. 06. Tejfalussy András

14. KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS: Hazánkból évente kipusztul kb. 50.000 magyar, a nagyrészük nyugdíjas. Kb. 20 évvel hamarabb, mint ameddig élhetnének. Ez évi 1000 (ezer) millárd forint nyugdíjfizetési kötelezettségtõl "szabadítja meg" az állami nyugdíjbiztosítót (titkos maffiabevétel)!? Bp., 2008. 09. 07. Tejfalussy András

LVII.

1./ Az ÁNTSZ honlapja több mint egymillió magyart veszélyeztet azzal a hazugsággal, hogy az arzénnal túlszennyezett ivóvíz kevésbé ártalmas, mint a normálisan sózott ételek mellett ivott teljesen tiszta esõvíz, vagy más úton frakcionált desztilálású víz. Az igazságot lásd a www.aquanet.fw.hu honlapon! Verõce, 2008. 10. 13.

2./ Az ÁNTSZ a szív számára optimális 99 : 09 : 0,03 víz : konyhasó : kálisó pótlási arány 98 : 1 : 1-re változtatását szervezi! Ételedbe konyhasó helyett kálisót tesznek! Verõce, 2008. 10. 13.

3./ KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS: A tengeri sónak nevezett sókról elhitetik, hogy a tengervíz sóaránya szerintiek. Egyik sem ilyen!? Tiltsa be a Versenyhivatal a CSALÁST! Verõce, 2008. 10. 13. Tejfalussy András

4./ KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS: Tiltsa be a Versenyhivatal, hogy azon az alapon adják az önköltség sokszorosa vízdíjért a kevésbé tiszta vízmû-vizeket, hogy jobbak az egészségnek a legtisztább ivóvizeknél! Verõce, 2008. 10. 13. Tejfalussy András

5./ KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS: Alkotmánybírósági bûnsegédkezés, hogy engedik elévülni az SZDSZ és MSZP választási csalói bûntettét (Btk. 211. §.). Verõce, 2008. 10. 13. Tejfalussy András

6./ Csõdbemenõ vállalkozók 63 milliárd forint reorganizációs hitelt kaptak a kormánytól 5 milliárdot érõ ingatlan, mint fedezet ellenében (az Állami Számvevõszék jelentése szerint). A korrupt ügyészek nem emeltek vádat az elsikkasztott 58 milliárdért (= 58 ezer millióért!) felelõsök ellen. Ez a módszer, ami a pénzügyi válságok valódi oka! Verõce, 2008. 10. 13.

7./ Mi tartja együtt Gyurcsányékat (is) ? Nem az, hogy zsebrevághatják a kálisóval lerövidített életû (lásd: www. aquanet.fw.hu) magyarok nyugdíjbefizetéseit (is)? Verõce, 2008. 10. 24.

8./ RABLÓGYILKOSSÁG: A hazai kormány nyugdíjbefizetések életrövidítéssel megszerzésébõl törleszti az általa elsikkasztott IMF hitelt is? Fõleg a mérgezõen sok káliumot bevivõ ételre és italra rábeszélést, a konyhasópótlás csökkentésére és nem teljesen tiszta ivóvíz ivására rábeszélõ média segítségét használják fel e népirtás kívánt mértékre beszabályozásához, szintentartásához. Sok jónevû orvos és természetgyógyász is ebben bûnsegédkezik. A káliumot evést, ivást gyorsabban ütemben és nagyobb mennyiségben ajánlják, mint amennyit (újabban) a gyógyszertári Kálium Retard tabletta hatás ismertetõje mérési kontroll nélkül engedélyez napi káliumpótlási célra. Egy ilyen tablettában 0,52 gramm kálium van, ami lassan, kb. 8 óra alatt szívódik fel a tablettából. A gyógyszertárak számítógépben lévõ figyelmeztetés szerint nem szabad egyszerre 2 db-nál többet bevenni a kálium tablettából, s hogy naponta max. 4-6 db. csak akkor vehetõ be, ha rendszeres vérszérumméréssel és EKG-méréssel ellenõrzik a hatását. Ez azt jelenti, hogy az 1 gramm/8óra-nál gyorsabb káliumbevitel is veszélyes lehet, s hogy a 3 gramm/24óra-nál gyorsabb fokozottan veszélyes. Nyilvánvalóan nem normálisak, akik az ennél sokkal gyorsabb, sokkal nagyobb mértékû káliumbevitelt ajánlják. Például a Magyar Világ lap „nem konvencionális gyógyító pszichoterapeutája”, Kovács József legalább 1,5 liter olyan zöldségkotyvalékok napi elfogyasztását ajánlja „vesetisztítási célra”, amelyekben kb. 5 gramm/liter az oldott, gyorsan felszívódó kálium. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen végzett klinikai ellenõrzõ vizsgálat során már 2 gramm vízoldott kálium mindenkinél egy órán belül a felére csökkentette a vizeletkiválasztást és 5,5 mmol/liter növelte a vérszérum káliumtartalmát, vagyis vese- és szívmérgezõ hatást gyakorolt. Lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2008. 10. 30.

LVIII.

1./ KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS a Magyar Orvosi Kamarát vezetõ dr. Éger Istvánhoz: A timsó és egyéb káliumsók ajánlásával juthat az orvos több fizettethetõ beteghez? Érdeklõdöm a zsidó kóser ételkészítési szabályokat jól ismerõktõl, hogy a TIMSÓVAL, ami kálium-aluminium-szulfát, csak a nem kóser ételt szilárdítják, vagy a kóser ételt is? Engedélyezték a használatát, s a felhasználására nem írtak elõ számszerûsített mennyiségi korlátot. A timsó erõs (bõrcserzõ) méreg! Verõce, 2008. 11. 02.

2./ GYOMOR- ÉS BÉLFAL-LYUKASZTÓ TABLETTA: a rendõrségi nyomozásnál a birtokunkba került a Pécsi Orv. Tudományi Egyetem Összefoglaló jelentése, melyben (népirtási?) sikerként írják le, hogy a KÁLIUM RETARD tabletták közül kb. minden tizedik erõsen erodálja a gyomorfalat! Lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2008. 11. 02.

3./ Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) honlapja rábeszéli a magyarokat a konyhasóval sózás veszélyes csökkentésére, s az emiatt hiányzó sós ízpótlására a mérgezõ kálisót alkalmaztat. Az ezek miatti vér-elektrolit mérgezõdés elhárítására arzénnel stb. túlszennyezett ivóvíz ivására bíztat. Bebeszélik, hogy a tisztább ivóvíz életveszélyes vízmérgezést okoz a sóhiánya miatt. Csak napi 15 liternél több tiszta desztillált víz ivása, s csak hiányos konyhasó-pótlás mellett okoz egészségi veszélyt! Verõce, 2008. 11. 02.

4./ A Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság évek óta tûri a 3 évig terjedõ börtönt (Btk. 211. §.) érdemlõ választási csaló magyarországi parlamenti képviselõk törvényhozói regnálását. Ez a magyarországi egészségi- és gazdasági csõd fõ oka! A magyar nép emberi jogait sértõ csalók javára bûnsegédkezés! Verõce, 2008. 11. 02.

5./ A választásához közérdekû adat eltitkolással, meghamisítással elnyert ajánlás, szavazat: bûntettnek az eredménye, lásd: Btk. 211. §., tehát semmis. Akit becsaptak, jelentse ki hiteles magánokirat útján, hogy semmis a leadott szavazata. Ez jogi lehetõség a csaló képviselõk által az önkormányzatok, országgyûlések döntéseivel okozott károk kizárólag e személyekre hárítására, az állameladósítási stb. károkat is ideértve! Verõce, 2008. 11. 03. Tejfalussy András

6./ VESZÉLYES BIOLÓGIAI FEGYVER GYÁR IS a madárinfluenza vírust szaporító üzem, amit létrehoztak állami pénzbõl Magyarországon, Üröm mellett, oltóanyag-gyár címén!? Budapest, 2008. 11. 04.

7./ TUDATOS CSÕDBEJUTTATÁS, hogy a magyar termelõk önköltségét 70%-os adóval növelik, miközben a nem magyarokét kisebb adók terhelik. A szlovák termékek pl. 30% adóönköltségûek, míg a magyar termékek 70% adóönköltségûek. A védõvámeltörlés melletti
piacösszenyitás magyarnemzetelveszejtõ (izraeli) politika? Budapest, 2008. 11. 04.

8./ Ezúton nyílt levélben is felhívom a Duna Televízió figyelmét arra, hogy az emlõrák okozóan túl sok káliumot tartalmazó szóját emlõrák elleni élelmiszerként, japán tudósokra hivatkozva ajánló tegnapi mûsoruk (9.50) újabb tudományos csalás! Mérési adatok egyértelmûen tanúsítják, lásd: www.aquanet.fw.hu! Budapest, 2008. 11. 04.

9./ Mindegyik matematikus néphülyítõ csaló, amelyik nem lázad fel az ellen, hogy a semminek a nulladik hatványa valami (= 1) lehessen, s hogy semmivel szorozni szabad egyenleteket (amitõl azok eltünnek!). Az ilyen csalók csalásért kapnak (a többi csaló javaslata alapján) Nobel- stb.
díjakat!? Mi másért kapnák?! Verõce, 2008. 11. 04.

LIX.

1./ LELEPLEZTÕDTEK A HOSSZÚ ÉS EGÉSZSÉGES ÉLET ELEDDIG CSAK KEVESEK ÁLTAL ISMERT TITKAI: Lásd a konkrét hatás ellenõrzési méréseinket és az optimális ivóvíz-desztillálási technikát, s az optimális konyhasó- és kálium-adagolásokat a www.aquanet.fw.hu és www.ujvizforras@fw.hu honlapjainkon! Verõce, 2008. 11. 08.

2. / A génmanipulált kukoricáknál is nagyobb mértékben ivartalanít a káliumvegyületekkel mûtrágyázott növény és/vagy azokkal „sózott” élelmiszer, de tudatosan eltitkolják! Verõce, 2008. 11. 14.

3./ A nem kóser tengeri sók kálisótól megtisztítását a sótisztító átkristályosítási egyszerû technológiák internetrõl hiányzása is akadályozza, lásd Wikipédia?! Verõce, 2008. 11. 14.

4./Az ÁNTSZ honlapja rábeszéli a magyarokat a konyhasóval sózás veszélyes csökkentésére, s az emiatt hiányzó sós íz pótlására mérgezõ kálisót alkalmaztat. Az ezek miatti vér-elektrolit mérgezõdés elhárítására arzénnel stb. túlszennyezett ivóvíz ivására bíztat. Bebeszélik, hogy a tisztább ivóvíz életveszélyes vízmérgezést okoz a sóhiánya miatt. Csak napi 15 (tizenöt) liter deszillált víz ivása, s csak hiányos konyhasó-pótlás mellett okoz egészségi veszélyt! Verõce, 2008. 11.15.

LX.

1. Álhírterjesztés: a Pelikán rádió szerint 10.000 lakos áramszükséglete elégíthetõ ki egy emberméretû, már rendelhetõ, amerikai atomerõmû révén. Ilyen méretû áramfejlesztõ generátor nincs. Az olcsó magmahõvel elõállított nagynyomású gõzzel áramfejlesztés a ténylegesen jó megoldás. Lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2008.11. 19.

2. A bankok a közpénzt hamis hitelfedezet ellenében, csaló(társa)k kft-i útján ellopva, korruptan, magánvagyonná alakították. Ez ezúton elsikkasztott mennyiségû pénzt, a magukat a magyar lakosság megbízottjának hazudó, a választási csalással szerzett uralmat bitorló országgyûlési pártok, az IMF-fel újra odaadatják elsikkasztásra a csaló bankoknak?

3. A zsidó népirtás (lásd Mózes II. 23. 20-33.) technológiáját (tiszta ivóvízhez- és konyhasóhoz jutás akadályozást) betanító Talmudot a magyarországi zsidóknak taníttatni kezdõ Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) bírósági betiltását kezdeményeztem dr. Kovács Tamás legfõbb ügyésznél. Verõce, 2008. 11. 22. Tejfalussy András

4. (Hibásan megjelent szöveg javításaként) NEM 1,5 (másfél), HANEM 15 (tizenöt) LITER!!! Az ÁNTSZ honlapja rábeszéli a magyarokat a konyhasóval sózás veszélyes csökkentésére, s az emiatt hiányzó sós íz pótlására mérgezõ kálisót alkalmaztat. Az ezek miatti vér-elektrolit mérgezõdés elhárítására arzénnel stb. túlszennyezett ivóvíz ivására bíztat. Bebeszélik, hogy a tisztább ivóvíz életveszélyes vízmérgezést okoz a sóhiánya miatt. Csak napi 15 (TIZENÖT) liter tiszta desztillált víz ivás, s csak hiányos konyhasó-pótlás mellett okoz egészségi veszélyt!
Verõce, 2008. nov. 26.

5. Húggyos Józsi az izraeli Aloe Vera terméket hagyományos magyar népi gyógymód kellékeként reklámozza a Magyar Világ lapban? Ez ám a siker! Verõce, 2008. 11. 26.

LXI.

1./ ÖSSZENYITOTT HATÁRÚ országokban teljesen azonos adózást és teljesen azonos vámtarifát kell alkalmazni. A más javaslatok hülyítési célból vannak forgalomban. Verõce, 2008. 11. 27.

2./ NYÍLT KÖZÉRDEKÛ KÉRDÉS dr. Sólyom László köztársasági elnökhöz: Korrupt a magyar Alkotmánybíróság, lásd: THAI Állam Alkotmánybírósága megszüntette a választási csalással kormányra jutott pártokat és eltiltotta a miniszterelnököt a hivatal-ellátástól? Verõce, 2008. 12. 02. Tejfalussy András (1-420415-0215) dipl. mérnök

3./ A szemét hazug, tolvaj, csaló, rablógyilkos mózesista-talmudista náci-disznó országeltulajdonító zsidó bûnözõk és ezek hazaáruló fõhivatalnok stb. bûntársai ellen való fellépés nem antiszemitizmus, hanem antinácizmus és „antiszemétizmus” is. Tejfalussy /Sydo/ András dipl. mérnök békekutató (www.aquanet.fw.hu). Verõce, 2008. 12. 07.

4./ FELJELENTEM, HOGY DRASKOVICS TIBOR MINISZTERKÉNT BÍRÓI CSALÁSOKAT BÛNPÁRTOLT azt kijelentve a média részére, a Magyar Gárda Egyesület feloszlatására hozott 2008. 12. 16-i nem jogerõs hamis bírói határozatra hivatkozással, hogy „a magyar állampolgároknak nem lehet joguk személyesen és/vagy érdekvédelmi szervezeteik útján védekezni a bûnözõk és azok bûnszervezetei ellen, mivel az csak állami monopólium lehet”. Verõce, 2008. 12. 17. Tejfalussy András dipl. mérnök, Magyar Gárda melletti beavatkozó
(1-420415-0215), TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71.

5./ Gyucsány hangsúlyozta, hogy „harc helyett összefogásra van szükség”! Az ötlete nem új, pl. az Állam Védelmi Hatóság is összefog(dos)ott minket, s vertek is! Verõce, 2008. 12. 18.

6./ Lezsák Sándornak: Kedves Sándor! Boldog és Békés Karácsonyt kívánok Neked és Családodnak, s várom válaszod az email-en küldött interpellálás-kérésemre. Üdv., Tejfalussy András. Verõce, 2008. 12. 19.

7./ Amit Kolonics György olimpikon hirtelen szívleállásának az okáról mondanak, az a kálium-túladagolás miatti „diasztolés szívmegállásra”, a szívet vezérlõ elektromos impulzus generátor leállására, nem pedig a szívizom meghibásodására jellemzõ. Szívmûtétnél is túladagolt káliummal állítják le a szívet! Verõce, 2008. 12. 19.

8./ Durva alkotmány-átfogalmazási csalás, hogy a parlamenti pártok által választott „gyenge köztársasági elnök” címét Sólyomék áthamisították államfõ elnevezésre! Verõce, 2008. 12. 22.

9./ Kína és a mohamedán országok vezetõi nem engedik az élelmiszereket mérgezõ, életrövidítõ kálisóval talajmûtrágyázással ivartalanítani a saját lakosságukat. Izrael csak a többi országnak tudja eladni az általa otthon nem is használt mérgezõ kálium-nitrát mûtrágyáját és a kálisót amellyel, Kanadával az élen, mérgezik a többi ország lakosságát, súlyosbítva az aszályos idõjárás kárait is! Csaló akadémikusaink és egyetemi oktatóink bûne is! Lásd a bizonyítékokat a www.aquanet.fw.hu honlapon! Verõce, 2008. 12. 22.

10./ A bírák csak a törvényeknek vannak alávetve, s tiltva van, hogy párttagok lehessenek, viszont a törvényeket pártutasítások szerint módosítja az Országgyûlés? Verõce, 2008. 12. 23.

11./ A Talmud a zsidó törvénykönyv. Elõírja a más népek kirablását, irtását. Tûrhetetlen, hogy az ilyen fajgyûlölõ talmudista-náci-disznók uralhassák Magyarországot! Verõce, 2008. 12. 23.

12./ A korábban közszolgálatinak nevezett Kossuth Rádió nevének Mr1.-re torzítása annak ellenére sem szûnt meg, hogy az illetékes felügyeleti szerv betiltotta! Hûha! Budapest, 2009. 01. 11.

13./ A biblia szerinti, rossz kenyérrel + rossz ivóvízzel + gyilkos darazsakkal zsidó népirtást elõíró Mózes egy Holokausztozó Zsidó. Nevezzük át õt „HZs1. Mózes”-re! Budapest, 2009. 01. 11.

14./ A biblia szerinti, fejsze + vasborona alá vetés + mészkemence (gázkamra és égetés) alkalmazásával zsidó népirtást vezetõ Dávid egy Holokausztozó Zsidó. Nevezzük át õt "HZs2. Dávid”-ra! Budapest, 2009. 01. 11.

15./ Eltûnt az alkotmányszöveg érvényességét népszavazás által jóváhagyáshoz kötõ 1989. évi XVII. törvény 7. §-a. Ez tette lehetõvé, hogy Sólyom „államfõ” lehessen! Budapest, 2009. 01. 11.

16./ MAGYAR RULETT: 10-bõl 1 nem kóser étkezési tengeri só olyan sok kálisót tartalmaz, amennyi a tiszta konyhasóra a sportolóknál elõírt mennyiségben elfogyasztva (15-25 gramm/nap/fõ NaCl) életrövidítõ és ivartalanító hatású! 10-bõl 9 fiatal férfinak emiatt már génhibás a spermája!!!! Budapest, 2009. 01. 11.

17./ Gyilkos Kálium Retard tabletta: kifekélyesíti a gyomorfalat és bélfalat, amikor órákra odatapad és kis felületre jut a káliumklorid. Kb. minden 10. tabletta odatapad!!! Verõce, 2009. 01. 12.

18./ Kóser só és desztillált ivóvíz védi a kóser étkezésûek egészségét, mialatt a többiek káliumvegyületekkel mérgezett, életrövidítõ, ivartalanító sót + vírusfertõzött szennyezett vezetékes ivóvizet is kénytelenek fogyasztani. Demszkyéknek ez megfelel, de a légszennyezéstõl
félnek? Nincs külön kóser levegõ?! Verõce, 2009. 01. 12.

19./ A 100 Celsius fokos vízgõzbõl hûtéssel készített víz a lehetséges legjobb, egészségvédõ, gyógyító hatású ivóvíz, az infúziónál közvetlenül a vérbe is bejuttatják, 0,9% tiszta NaCl (konyhasó) egyidejû pótlása mellett. Ennyi NaCl-t étkezéssel is lehet, kell pótolni. Lásd:
www.ujvizforras.fw.hu! Ez az olcsó és legjobb! Ezért titkolja el az ÁNTSZ, s pl. a TERMÉSZETGYÓGYÁSZ magazin is?! Lásd a 2008. dec. XIV. évf. 12. szám 78-81. oldalát, ill. az ÁNTSZ honlapját! Verõce, 2009. 01. 13.

20./ A Magyar Nemzeti Bankot a bankjegyei nemesfém- (arany- stb.) fedezetének az elsikkasztásáról való figyelem elterelésként mondják újabban Jegybanknak!? Hûha! Verõce, 2009. 01. 13.

LXII.

1./ Haláltábor Magyarország? Tízbõl egy nem kóser tengeri só mérgezõ mennyiségû, 20-40% káliumsót tartalmaz és 98% káliumsót tartalmazó mérget (REDI-SÓ) is engedélyeztek! Verõce, 2008. 01. 16.

2./ Korábban kiment Ausztriába a sok magyar tartalék földgáz azon a kerülõ úton, amelyen most pótolják a hiányzó földgázt?! Verõce, 2008. 01. 16.

3./ A TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT közérdekû vizsgálati eredményébõl: Alsó, felsõ, belüli és körüli csoportképz(õd)és kell, az abnormális jobb- és baloldaliak helyett! (www.aquanet.fw.hu) Verõce, 2009. 01. 17.

4./ CSAP(ÁS)-MÓDSZEREK: Gázcsappal a megfagyottak, klórcsappal a vezetékes ivóvíz útján baktériummal megfertõzöttek, becsappal a meghülyültek számát szabályozzák! Verõce, 2009. 01. 19.

5./ Semmelweis Ignácot amiatt verették agyon elmeorvosok, mert megsértette a Talmud elõírásait azzal, hogy nem zsidó szülõnõk életét is elkezdte megmenteni?!! Verõce, 2009. 01. 19.

6./ Ma az emeregyen egy nem azonosítható nõi hang azt reklámozta, hogy egy szomszédja ajánlott neki egy nemgyógyszerként kapható terméket és annak szedése után a csontritkulás mérés nem a korábbi 50%-os csontritkulását mutatta, hanem csak 15%-ost, s a kezelõorvosa csodálkozott. Az orvos a hamis vagy a reklám? Verõce, 2009. 01. 26.

7./ Bírósági büntetõeljelentés a 19.P.24.113/2006/4. fõvárosi bírósági polgári perként iktatott kereset helyett, a Be. 55. és 212. §-okra hivatkozva: Hazánkból évente kipusztul kb. 50.000 (ötvenezer) magyar a nyugdíj-korhatár körül. Kb. 20 évvel hamarabb, mint ameddig élhettek volna. Ez évi 1000.000.000.000 Ft (ezermilliárd forint) nyugdíjfizetési kötelezettségtõl mentesíti (?!) az állami nyugdíjbiztosítót. A magyar férfiak fele már nem él el a nyugdíjig! Az életrövidítõk ettõl a 2.500.000 (kettõ és fél) millió magyartól 500 x 1000.000.000.000 Ft-ot (ötszázszor ezermilliárd forintot) tudnak ellopni. Fõként a nem kóser ételekhez és italokhoz mérgezõen túladagolt káliumvegyületekkel, a konyhasóval sózásuk és fertõzésektõl, mérgektõl mentes ivóvízhez jutásuk akadályozásával gyilkolják le õket. A kormányok népirtáson alapuló, titkos maffiavételt képezõ állami megtakarítása, amit tõzsdézési csalások, el nem végzett vagy többszörösen túlfizetett munkákra, kevéssé használható termékek túlzott áron felvásárlására, álpályázatokra elpazarolt külföldi hitelek törlesztésére felhasználás stb. módszerekkel magánvagyonokká alakítanak át, azaz jogszerûnek feltüntetett módokon lopnak el. Ugyanis ez a megszûnt kifizetési állami kötelezettség nem szerepel az állami bevételek között, pedig a megszûnt kifizetési kötelezettség=bevétel! Verõce, 2009. 01. 28. Tejfalussy András (felperesi képv.)

8./ Nyilvánosan feljelentem valamennyi olyan bolt vezetõjét, amelyik úgy árusít étkezési célra sót, hogy nem jelzik, hogy melyek sértik az MSZ-01-10007. szabványt. Verõce, 2009. 02. 01. Tejfalussy András

9./ Uzsorakamatot szednek a hazai túladóztatók! A több adót szedõk az adótöbbletért nem adnak állami- vagy önkormányzati szolgáltatási többletet. A szlovák adózás jó! Verõce, 2009. 02. 02.

10./ Ki kell írni mindegyik boltra, amelyik kálisóval adalékolt szabványsértõ Sara Lee, Vivega stb. sókat is árusít, hogy NÉPIRTÁSBAN BÛNSEGÉDKEZÉSSEL VÁDOLT ÜZLET! Verõce, 2009. 02. 02.

11./ Zéró toleranciát kell alkalmazni a nem zsidó népeket legyilkolandó barmoknak nyilvánító talmud (lásd Mózes II. 23., 20-33.) tanítóival és alkalmazóival szemben is!? Verõce, 2009. 02.
03.

12./ A magyar nép tagjait tudatosan irtják, nyugdíjbefizetésük és élõhelyük elrablása céljából. Minden állami intézkedés ezt célozza! A módszereiket lásd www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 02. 03.

13./ Ha az Izraelnek adott pénzügyi támogatás felét a Palesztin állam kapja, van esély a két testvérnép megbékélésére. Ezt kell USA és Németország részérõl elérni! Budapest, 2009. 02. 04.

14./ Ezúton nyilvánosan bejelentem a köztársasági elnöknél, hogy visszamenõleg megvonom az országgyûlési képviselõktõl személyem képviseletének jogát. Tejfalussy András dipl. mérnök (1-420415-0215). Verõce, 2009. 02. 04.

15./ A bankokból hamis fedezetek ellenében hitelezés útján kilopták a pénzt. Egy fillér kártalanítás sem jár nekik az IMF hitelbõl! Börtönbe a bankvezetõkkel! Verõce, 2009. 02. 04.

LXIII.

1./ Influenza járványt okozó, hogy klórozással nem elpusztítható vírusokat tartalmazó ürüléket juttatnak be a szennycsatornák a vezetékes vízhez használt folyókba! Verõce, 2009. 02. 05.

2./ Az interneten Új orvoslás címén azt terjesztik egy fõrabbi pecsétjével és aláírásával, hogy a nemzetközi fõ zsidó vezetõ a nemzsidó rákbetegek gyilkoltatója! verõce, 2009. 02. 08.

3./ Újabb hamis gyógymód a rák ellen? Német Medicina, majd Új Orvostudomány lett az elnevezése annak, egy fõrabbi közremûködésével is szervezõdõ, az agymûködés javításának az ígéretére alapozó és a rákbetegség ellen 98%-ban eredményes védekezést ígérõ, a nemzsidók elõl állítólag mindeddig eltitkolt gyógymódnak, amelynek a nemzsidó rákbetegek gyógyítására állítólag a legfõbb zsidó vezetõ által mindmáig alkalmazni nem engedése következtében pusztult el mintegy 2 milliárd nemzsidó, akiket emiatt kemoterápiával és morfiummal kezeltek az elmúlt néhány évtized során. A mérésekbõl azonban kiderült, hogy valójában a kétmilliárd személy pusztulását valójában az adott idõszakban alkalmazni kezdett káliummûtrágyák, ill. a káliumtúladagoló, de konyhasó hiányos nem kóser ételek és italok és a tiszta (desztillált) ivóvíz mérgezõnek hazudása okozta. Valamennyi sejtjük (membránja ún. nátrium-kálium pumpái) mûködését, és ezáltal a sejtek stresszelviselõ képességét is, elrontották a káliumtúladagoló étkezésre rábeszélés (pl. Gerzson terápia), ill. rákényszerítés útján. A konyhasó helyett a nem kóser élelmiszerek készítéséhez káliumsókat (pl. kálisót, timsót stb.) alkalmaztak. Ráadásul állandóan fertõzték a nem kóser étkezésûek ivóvizét az ivóvizük készítéshez használt folyók mérgezettsége és vírusfertõzöttsége útján, amelyet a folyókba szennycsatornákkal bejuttatott ürülék klórozásnak ellenálló fertõzõ vírusaival értek el. Lényegében a Mózes II. 23. 20-33, és Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. lap szerinti zsidó népirtási programot valósították meg. Ez a legvalószínûbb, mivel 1950-ben három tudományos kutató Nobel-díjat kapott azért, mert korszerû pontos mérésekkel kimutatták, hogy a káliumot túladagoló és/vagy konyhasó hiányos étkezés mindenkinél megszünteti a szervezet stressz elleni védekezõképességét! Az ilyen fajta népirtás elleni valódi védekezés nem új, azt az említett zsidó iratok is tartalmazzák. A ténylegesen hatásos védekezési mód megfelel a konyhasó és káliumsók élettani hatásaival kapcsolatos sorozatos kalibrálási csalások méréstani ellenõrzés útján kiderítése alapján általam leírt egészségjavító Vér Elektrolit Optimum Programnak, a VEOP-nak, amely közzé van téve a www.aquanet.fw.hu tudományos honlapunkon, az említett Nobel-díjas kutatók egyértelmû mérési eredményeivel együtt. Tehát a világsajtót elárasztó Új Orvoslás megjelenésérõl szóló publikációk alapján ugyan valós ténynek látszik, hogy egy fõrabbi hiteles, rabbi pecsétes aláírásával is elismerte, hogy az elmúlt néhány évtized alatt a cionista vezetõk a rákból való gyógyulás tudatos akadályozásával kiirtottak 2 milliárd nemzsidót, miközben a zsidók részére védelmet biztosítottak, de meg kell állapítanom, hogy a nemzsidók részére védekezési megoldásként csak egy új, hamis elnevezésû álvédekezési módot ajánlanak. A fõrabbi dokumentált részvétele cionizálási célt is szolgálhat. Egy Berend nevû zsidó rabbi írta le a cionizálás lényegét (néhai anyósom Kutrucz Gizella újságírónak), azt írta, hogy Hitler Adolf idején õ cionizálta a zsidók ellen uszító Bosnyák Zoltánt, a Harc címû folyóirat fõszerkesztõjét, s hogy abból áll a cionizálás, hogy egy rabbi elkezd segíteni a zsidó bûnözés elleni fellépésében, hogy ezáltal befolyást szerezzen a folyamat irányításában. Megjósolható, hogy a nemzsidók gyógyítására csak addig alkalmazzák a hatásos gyógymódot, amíg megszerzik bizonyos számú meggyógyult nemzsidó referenciaként hivatkozható nyilatkozatát, s utána az új gyógymód elnevezés alatt folytatódik a tudatosan elõidézett rákbetegségek tudatosan hibás módszerekkel kezelése? Verõce, 2009. 02. 05. Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ Tudományos Rendõrség PJT.

LXIV.

1./ Az impotensnek nevezõt 80.000,-Ft-ra büntetõ, de a rendõrök által veretést bolondnak hazudó irattal fedezõt meg nem büntetõ bíró ítélkezhet a Magyar Gárda ellen? Verõce, 2009. 02. 09.

2./ Amelyik állam árdrágító adót vet ki a másik állam(ok)hoz képest, az eladhatatlanná teszi a termelt árut: munkanélkülivé teszi a termelésbõl élõ állampolgárait!! Verõce, 2009. 02. 11.

3./ Azért világbanki jóslat, valójában követelmény a 10 millió magyar 5 millióra csökkentése 2050-re, mert a kipusztultak nyugdíjbefizetése a hitelek fedezete?! Verõce, 2009. 02. 14.

4./ (ANTI)REFORM: ha kilencszer (9x) több energiát fogyaszt a közúti szállítás a vasúti szállításhoz képest, akkor a közúti a nagyobb üzlet, s a vasútit leépítik?! Verõce, 2009. 02. 17.

5./ NÁCIDISZNÓINK azért nem írják, nem mondják az ANTIREFORM szóból az elejét, mert sürgeti õket az idõ és ezúton takarékoskodnak a nyomdafestékkel és papírral?! Verõce, 2009. 02. 17.

6./ Az önkormányzat és a kormány a kisnyugdíjasokat a korábbi leadózott jövedelmükbõl vásárolt, az illeték kifizetéssel másodszor is leadózott, s jövedelmet nem termelõ lakásingatlanuk évente újraadóztatásával (az éves ingatlanadóval) eladósítással is igyekszik éhenhalasztani és/vagy hajéktalanná tenni? Verõce, 2009. 02. 17.

7./ A HÍR TV Soroló Magazin nemzeti válságot tudna elhárítani, ha a méréseinket alapulvéve, a mérgezõ kálium vegyületekkel mûtrágyázások leleplezésében segíthetne! Verõce, 2009. 02. 17.

8./ Önkormányzati tulajdonban van a települések víz- és csatorna hálózata: ennek megfelelõ tulajdoni részesedés jegyeztethetõ be a vízmûveknél, amelyik használja! Verõce, 2009. 02. 20.

9./ TERRORISTÁK FEGYVERE: a kormány által pénzelt ürömi üzembõl kijutó madárinfluenza vírust tenyésztõ tojás közveszélyes népirtó fegyver! (Nyilvános feljelentés.) Budapest, 2009. 02. 21.

11./ A termõtalajba juttatás a háztartási szennyvíztisztítás és -hasznosítás környezetterhelést és költséget is csökkentõ legjobb módja, lásd: www.ivovizjavitas.fw.hu. Verõce, 2009. 02. 22.

12./ Egy Buki Szigeti, vízmûveki kútban kb.10.000 (tízezer) %-kal több növényvédõ mérget mért az ÁNTSZ-tõl független ellenõrzés. Mérget szórnak egyes vízmûkutakba? Verõce, 2009. 02. 22.

13./ Az ÁNTSZ honlap a Talmud által lehetõ legjobbnak, gyógyhatásúnak nyilvánított desztillált víz helyett, sok ARZÉNT tartalmazó víz ivására bíztatja a magyarokat! Verõce, 2009. 02. 22.

14./ Népirtási és pénzpazarlási tervet valósít meg a kormány a háztartási szennyvizeket az ivóvíz bázisokba koncentráló új szennycsatornák építésének a pénzelésével? Verõce, 2009. 02. 22.

15./ Az önkormányzatok az ivóvíz bázisukat szennyezõ szennycsatornák helyett a háztartások ivóvíz-desztillálókkal ellátására is kérhetnék a 90%-os állami támogatást! Verõce, 2009. 02. 22.

16./ Minisztériumi (KTM, FM) pályázatok ellenõrzésével megbízásunk során számos hibás, hamis pályázat pénzelését igyekeztünk megakadályozni, lásd www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 02. 23.

17./ A pályázati pénzek arra is szolgálnak, hogy országos gazdasági- és egészségi kárt okozó bûnszervezetek legyenek kitüntetve, pl. a káliummal népirtó bûnbandák! Verõce, 2009. 02. 23.

18./ Dr. Béres József mérései is kimutatták az étkezéssel túladagolt kálium rákot okozó hatását. A cégük rákokozási céllal árusít káliumot túladagoló hatású Vivegát? Verõce, 2009. 02. 23.

19./ A mérgezõ kálium-túladagolás érdekeltje egy zsidó bûnszervezet, ezért támogatja a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége a folytatását??! (Tejfalussy András) Verõce, 2009. 02. 23.

20./ A hazai kormány(ok) a fõ adócsaló(k): megszegve a többszöri adóztatást tiltó jogszabályt, többször annyit (70%) fizettetnek, mint a szomszéd Szlovákia (19%)! Verõce, 2009. 02. 23.

21./ A külföldrõl felvett hitelek visszafizetése azoknak a kötelessége, akik szétosztogatták és akiknek szétosztották, nem pedig a beleszólni sem engedett lakosságé! Verõce, 2009. 02. 24.

22./ Az alkotmányba becsempészték, hogy a választási csaló parlamenti képviselõk is jogosultak megszavazni a nekik megfelelõ (=bûnsegédkezõ) államfõ kinevezését?!! Verõce, 2009. 02. 25.

23./ A *periódikus káliummûtrágyázással* az optimális 90mg/kg-ról mérgezõre növelik a vízben oldható kálium mennyiségét a talajban, s így növényben, állatban, emberben! A mérgezés e fõ okát eltitkolják, a leleplezõ méréseket szembehazudják az akadémiai fõtitkárok, lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 02. 25.

24./ Kuncze Gábor volt parlamenti pártvezér elõadta a Klub-rádióban, hogy véleménye szerint legjobb lenne méreggel, ciánkapszulával legyilkolni az elégedetlenkedõket! Verõce, 2009. 02. 27.

25./ Népirtó étkezési kemoterápia: pici konyhasóval, sok káliummal vírusokat, vegyszereket tartalmazó áltisztított ivóvíz = nem kóser étkezés, lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 02. 28.

26./ A nem kóser étkezésû barmokat (zsidókat is) gyilkolást az akadémia által 30/1-rõl 1/1-re hamisított nátrium/kálium arányú nem kóser élelmiszerekkel folytatják! Verõce, 2009. 02. 28.

LXV.

1./ A szavak ereje: a magyarok által tisztelt személyek nevét emeregy-kettõzõk a magyarokat nyilvánosan megalázni igyekvõ talmudista-rasszista elvû náci disznók! Verõce, 2009. 03. 02.

2./ Az etnikai ellentéteket a talmudista kormányok túladóztatási csalásaival tudatosan eladhatatlanná tett hazai termékek miatti munkanélküliség fokozódás növeli. Verõce, 2009. 03. 02.

3./ A hazai kormány magyarországi nemzsidók irtása céljából pénzelt bûnszervezet, az „Újmagyarország-programja” is egy rablógyilkossági összeeskûvési szervezkedés?! Verõce, 2009. 03. 05.

4./ A zsidó rákbetegeket valószínûleg a Dr. O.Z.A. Hannish által leírt desztilláltvíz-túladagolás + fiziológiás NaCl pótlás infúziós változata gyógyítja ki a rákból. Egy német orvos, egy fõrabbival közzétette, hogy a zsidó rákbetegek 98%-a meggyógyul, mialatt kemoterápiával tömegesen gyilkolják a nemzsidókat. Verõce, 2009. 03. 05.

5./ ORBÁNÉRTÉKELÕ BESZÉD: Kiküldve az oroszokat, behívták a zsidókat, akiket Orbánék földtörvénye feljogosított hazánk termõföldjei (=területei!) felvásárlására! Verõce, 2009. 03. 06.

6./ Dr. Lenkei Gábor nem említi a Cenzúrázott egészség címû könyvében az ásványi anyagoknál a nátriumot és a káliumot, amelyek hibás pótlása a legtöbb betegség alapoka! E betegségeket, amiket a konyhasóhiányos, ill. káliumtúladagoló étkezés okoz, ezen anyagok fiziológiás mértékû bevitele küszöbölné ki, nem a vitaminok! Verõce, 2009. 03. 07.

7./ Egy fõrabbi szerint kétféle orvoslás van, lásd Google, Német Medicina: a zsidó rákbetegek 98%-át meggyógyítják, a nem zsidókat kemoterápia címén meggyilkolják. Verõce, 2009. 03. 09.

8./ Kolonics György diasztolés, kitáguláskori szívleállását: a konyhasóhiány + a szója, coca-cola stb. óriási káliumtartalma okozta = ezek engedélyezõi meggyilkolták!? Verõce, 2009. 03. 10.

9./ A zsidó tanok szerint: a zsidók hosszabb életét, gyógyulását, jobb szaporodó képességét tiszta, desztillált ivóvizük + több konyhasót fogyasztásuk is biztosítja. Verõce, 2009. 03. 10.

10./ Kétféle bíráskodás van: a korrupt ügyészeknek és bíróknak lehetõvé tették, hogy elévülés elõtt ne indítsanak érdemi büntetõeljárást a bûnözõ fõzsidók ellen!? Verõce, 2009. 03. 10.

11./ Megölheti a beteget az olyan orvos, aki azt tanulta a Belgyógyászat tankönyvbõl, hogy a káliummérgezés (hyperkalaemia) a vérben 7 maeqv/liter káliumtartalom felett kezdõdik. Verõce, 2009. 03. 12.

12./ Megölheti a beteget az olyan orvos, aki azt tanulta a továbbképzésen, hogy tegyen több káliumkloridot az infúziós Ringer oldatba, így gyilkolt a Fekete Angyalként ismert ápolónõ is! Verõce, 2009. 03. 12.

13./ Zsidó, mohamedán, kínai se mérgezi önmagát káliumsókkal, miközben mások kipusztulnak miatta. Népirtó a mérgezõ káliumtartalmú mûtrágya, étkezési só, infúzió! Verõce, 2009. 03. 12.

14./ Az ókortól ismert, hogy népirtó járványok okozhatók étkezési konyhasó (NaCl) helyett fedõsó (KCl=kálisó) árusítással és esõvíz helyett olyan ivóvízzel, amelyet betegek ürüléke szennyez! Verõce, 2009. 03. 12.

15./ Esélye sincs a gyógyulásra annak, aki hisz a sok káliumot és a picike konyhasót tartalmazó ételben és a vírusos és/vagy kemény csapvízben! Lásd www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 03. 12.

16./ Azt javasolta a zsidó König, hogy csökkentsék a nemzsidók természetes szaporodóképességét, és pénzhezjutási lehetõségét is, lásd: Google: KONIGSOFTWARE, aquanet! Verõce, 2009. 03. 12.

17./ Javasloltam Vona Gábornak, hogy rendezzünk tudományos orvoskonferenciát a nemzsidók kemoterápiával legyilkolásáról kiderültek ügyében, lásd Google: Német Medicina. Verõce, 2009. 03. 13.

18./ A gerzsonterápia káliumtúladagolással és konyhasómegvonással gyilkoló étkezési kemoterápia a rákbetegek és családjaik kifosztására, évi 2-3 millió forintért?! Verõce, 2009. 03. 12.

19./ Minden ásványi anyag kiegészítõt és vitamintúladagolást az a csalás segít bebeszélni, és ezáltal eladni tablettákat magas áron, nagy mennyiségben, hogy eltikolják azt, hogy a káliumot túladagoló étel és/vagy ital akadályozza, hogy más anyagok a túladagolásuk nélkül bejuthassanak a sejtekbe, lásd Google: TULSOKAKALIUM. Verõce, 2009. 03. 12.

LXVI.

1./ Megalázásul tudatosan szembeköpik a Nemzeti Ünnep minden magyarját a rádióban emeregykosutozással, emerkettõpetöfizéssel! El kell ítélni õket nemzetprovokálás miatt! Verõce, 2009. 03. 14.

2./ Mintaállam: Izrael lakosságából 88% zsidó, államadóssága egyre nõ, az infláció 120% (1979), lásd Földünk Országai, Kossuth Könyvkiadó/1982. Verõce, 2009. 03. 12.

3./ Elítélem a Magyar Világ lap fiziológiástól, durván eltérõ nátrium- és kálium pótlásra és a desztillált víz nem tisztán ivására bíztató cikkeit. Verõce, 2009. 03. 14. Tejfalussy András

4./ Aszálykárt, gyümölcsfák levélsárgulását, zöldségek, gabonák satnyulását, mérgezõségét okozza a káliumvegyületekkel talajmûtrágyázás, lásd www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 03. 16.

5./ Valójában nem gazdasági válság van, hanem zsidó bûnözõk által kálisóval mérgez(tet)éssel okozott biológiai és energetikai katasztrófa, lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 03. 17.

6./ A magyar vállalkozók sorra elvesztik mindenüket, mert a termékeik eladhatatlanok a külföldi vállalkozók háromszorosan kisebb (!) adóköltségû termékei mellett! Verõce, 2009. 03. 18.

7./ Az országgyûlési választási csalók (lásd a Btk. 211.§-át!) persze csak olyan legfelsõbb bírósági elnököt mernének megszavazni, aki nem engedné 3 évre börtönbe zárni õket!? Verõce, 2009. 03. 18.

8./ A nem zsidó biblia újabban az állatok nem sózott étellel ellátását javasolja, Ézsaiás 30.24-et ellentétes tanná hamisították. A sóhiányos étel ivartalanít, öl! Verõce, 2009. 03. 19.

9./ Hé, INTERPOL! A két milliárd nemzsidó rák miatti kínszenvedését és halálát elõidézõ (lásd Google: Német Medicina, Uj Orvoslás) világfõrabbi még szabadlábon van? Verõce, 2009. 03. 20.

10./ A rákbetegségek 98%-a elhárítható lenne a Mózes II. 23. 20-33. szerinti zsidó népirtási módszer betiltásával? Õk desztillált vizet és sok NaCl-ot fogyasztanak, miközben a többieket az ellenkezõjére kényszerítik, lásd: Talmud, Taanith 10 a. lap, + Baba Kamma 93 b. lap, + Google: Német Medicina, + aanal1. Verõce, 2009. 03. 21.

LXVII.

1./ Az általa szervezett népirtó étkezési 1:1 nátrium:kálium arány miatti betegségek ellen ezt a hamis arányt ajánlja Rigó János Dietetika könyve! (Medicina, 2007.) Verõce, 2009. 03. 22.

2./ A rendõrök, ügyészek, bírák azért nem léptek fel a ciánkáli-kapszulát ajánló SzDSz-es tróger ellen, mert szabad lett zsidó népirtásra nyilvánosan áhítozni? Verõce, 2009. 03. 22.

3./ Az MSZP (=az antiszocialista cionisták pártja?) azért választotta ismét vezetõjének Gyurcsányt, mert a választási csalásaikat vele tudják sikeresen szervezni? Verõce, 2009. 03. 22.

4./ Egy pártról abból lehet kideríteni, hogy bûnszervezet-e, hogy küzd-e az optimális (fiziológiás) 30/1 étkezési nátrium/kálium arányt 1/1-re rontó fajirtók ellen! Verõce, 2009. 03. 22.

5./ Magyar Sportolók! Torzul az EKG, romlik a szívmûködés, ha túl sok a gyorsan vérbejutó kálium ételben-italban és/vagy túl kevés az NaCl! Verõce, 2009. 03. 24.

6./ A tudományos szabadalmaim szerinti software elbitorlóit Nobel-díjra ajánló MTA Moszadista Talmudista Alegységként segíti a rablókat?! (Lásd: www.aquanet.fw.hu) Verõce, 2009. 03. 24.

7./ Jellemzõ az országgyülevészi hazaárulókra, hogy a Magyar Nemzeti Bank sok tonnás arany- stb. nemesfém tartalékát elkótyavetyélõ Surányi György kormányfõ-jelölt lehet! Verõce, 2009. 03. 25.

8./ A magyarokat az NaCl-ot evésrõl lebeszéléssel és az NaCl-hiányos fûszersók, mérgezõ káliumsók evésére ösztönzéssel is ivartalanítva, tervezett arányban leölik. Az állataikat is? Ugyanis elkezdett eltûnni az NaCl-dal sózást elõíró Ézsaiás 30.24-bõl is a só szó! A judeopapság átírja a nemzsidó Bibiát?! Verõce, 2009. 03. 22.

9./ SZABADDEMOKRÁCIÁVAL GYILKOLÁS: a magyarok ellen az országrablási zsidó taktika az (lásd: Mózes II.23.,20-33., V.7.,22.), hogy a népirtást a bennszülött- leölés/élnihagyás arányával szabályozzák. Ezt csak a (kálisóval stb.) gyilkolók elleni harc útján lehet leállítani, a jó példák mutatásával önmagában nem! Verõce, 2009. 03. 25.

10./ KÖZÉRDEKÛ NYILVÁNOS USZÍTÁS: a Petõfit emerkettõzõ, nemzetsértegetõ rádiósokat illene végleg elzavarni (az országból is!) Verõce, 2009. 03. 26. (Tejfalussy András)

11./ A Nemzeti Kormány vezetésére ajánlott, a ciánkálival magyarokat kiirtani vágyó Kuncze Gabis (cián)pártnak is tetszõ személyek híresek a magyartiszteletükrõl. Verõce, 2009. 03. 26.

12./ Dr. Mikola István meglátogatott. Egyetértett azzal, hogy a kálisó mérgezõ mennyiségét keverik a nem kóser élelmiszerekbe. Utána miniszter lett, s õk folytatták. Verõce, 2009. 03. 28.

13./ Agrárminiszterek bûne a mérgezõ káliumvegyületek (lásd: Google: tulsokakalium) mûtrágyaként alkalmaztatása a nem magyarkibuc-tulajdonú magyar termõterületeken! Verõce, 2009. 03. 28.

14./ Hé, Igazságügyi Miniszter! Ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés a kenyér stb. kálisóval fûszerezése (Vivegával), és 3 évig terjedõ börtönnel kell büntetni! Verõce, 2009. 03. 28.

15./ A kereskedelmi tárca vezetõt Kínában fõbelõnék népirtásért, ha ivartalanító anyagot kevernek a nem kóser sóhoz, ételhez, italhoz. Itt meg miniszterelnök lehet?

16./ Mindaddig csökkenteni kell havi 5%-kal mindegyik állami alkalmazott (és állami megbízott) fizetését, amíg a nemzsidó többség gazdasági és egészségi helyzete romlik! Verõce, 2009. 03. 28.

17./ A választási csalással lett országgyûlési képviselõk által megszavazott jogszabálymódosításokat visszamenõleges hatállyal semmisnek nyilvánítom! (1-420415-0215) Verõce, 2009. 03. 28.

18./ A Hazánk egész területét az izraeliek idetepedéséhez eladni engedõ Földtörvény létezése nem csak alkotmánysértés, de hazaárulás is az alkotmánybírák részérõl! Verõce, 2009. 03. 29.

19./ Az országgyûlési képviselõk és az alkotmánybírák is az országszerzõ program (lásd Google: AllianceIsraeliteeNepirtasPrg1910) megvalósulásában bûnsegédkeznek?! Verõce, 2009. 03. 29.

20./ Sólyom László köztársasági elnök azért megy ma Bakonszûcsre a Daganatos Betegek Otthonába, mivel (lásd Google: Német Medicina) a zsidók 98%-át kigyógyították? Verõce, 2009. 03. 29.

21./ A vírusos ürülékkel a vezetékes vizet fertõzõ szennycsatornák szaporítására ezermilliárdokat pazarló Bajnai és társai ellen kellenek megszorító intékedések! Verõce, 2009. 03. 29.

LXVIII.

EGY AZ ISTEN: A TERMÉSZET AZ ISTEN, MINDEN ANYAGRÉSZBEN JELEN VAN, MINT SOKDIMENZIÓS GRADIENS-TÜKRÖZÕDÉSSEL MÛKÖDÕ, HATÓ /ÉLÕ/ HOLOGRAM, EGY EGYSÉGES ELVEK SZERINT SZERVEZÕDÕ, ALAKULÓ HARDWARE-SOFTWARE-RENDSZER RÉSZEKÉNT. Az új tudományos méréseimmel bizonyítását lásd: www.aquanet.fw.hu. Tejfalussy András. Magyarország, 2009. 03. 30.

LXIX.

1./ Érvénytelenek a privatizálások, mivel a privatizál szó UTÓLAG másra átértelmezésén alapulnak. Privatizál = magánéletet él, magánzó. (Sándor Kálmán: Idegen Szavak, marxista magyarázatokkal. Szikra, Budapest, 1949., 158. oldal.) A nem törvénysértõnek nevezése csalásában alkotmánybíróként Sólyom László a fõbûnös?! Verõce, 2009. 03. 29.

2./ Az országot eladósító pénzosztási korrupciót elkövetõk, a csalási, hazaárulási, népirtási bûncselekményt elkövetõ vezetõk torkát kellene szorítani, nem a miénket! Verõce, 2009. 04. 03.

3./ Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr véletlenül mondott igazat a politikai stb. (fõként talmudista zsidó?) bûnözõket is kiszolgáló korrupt hazai bíróságokról? Verõce, 2009. 04. 03.

4./ Politikai bûncselekmény fedezõ korrupt legfelsõ bíráskodás, ha nem írják alá hitelesen a hamis határozatoknak a károsított ügyfeleknek kiadott példányait! Verõce, 2009. 04. 03.

5./ NEM KORRUPTAK? Lopják a Magyar Nemzeti Bankot címû interjúm után, mely az Állami Számvevõszék vizsgálata alapján 58 milliárd Ft-nak pénzügyminiszteri segítséggel eltüntetési módját mutatta be (Új Magyarország, 1997. jan. 6.), rendõrök által elraboltatott és összeveretett a Váci Bíróság jelenlegi elnöke!

6./ Bizonyíték a legfelsõ bírák korrupciójára: Ma is fedezik az OTP humuszt termelõ giliszta elõállítás hitelezési csalását a BH. 1993/4. 231. hamis határozattal, s azzal, hogy semmibeveszik a humuszt termelõ giliszta nem létezését igazoló tankönyvi és mérési bizonyítékokat az OTP és bûntársai elleni peremben! Verõce, 2009. 04. 03.

7./ Ezek az aljas hazai pártok és kormányok a szomszéd országokénál többszáz %-kal magasabb adókkal az eladhatatlanságig megnövelték a magyar termékek önköltségét. Verõce, 2009. 04. 06.

8./ Ezek az aljas hazai kormányok a KGB 45 pontjában szereplõ (a Talmud, Taanith. 10 a. lap szerinti?) ivóvíz-szennyezõ szennycsatornázásra ezermilliárdokat költenek. Verõce, 2009. 04. 06.

9./ A háztartási szennyvíz nem az ivóvíz-forrás folyókba, hanem a talajba való, ahol öntözi és táplálja a napenergiát gyûjtõ, tûzifát termelõ (energia-) erdõket! Verõce, 2009. 04. 06.

10./ Aljas hazaárulók a magyar területeket külföldieknek eladók. Az arra jogszabályi lehetõséget nyújtók: csalók! A jelenlegi alkotmány is tiltja a terület eladást! Verõce, 2009. 04. 06.

11./ Világfõrabbi parancsára okoz rákot, akadályozva a nemzsidók gyógyulását a desztilláltvíz+konyhasó+kálium fiziológiásan vérbejutását mérgezõnek hazudó ÁNTSZ?! Verõce, 2009. 04. 07.

12./ A szóátértelmezési csalások (pl. a privatizálás szó eredeti jelentése magánzóként él) alapján szerzett értékeket azonnal vissza kell adatni a megkaparintóikkal! Verõce, 2009. 04. 08.

14./ A köztársasági elnök és legfõbb ügyész is köteles feljelenteni a választási csalás felelõseit, kivéve, ha bûntársként önmagát is vádolnia kell! Errõl van szó?! Verõce, 2009. 04. 08.

15./ A korábbi törvénykönyv Btk. 211. §. jogszabály-száma azért azonos a más tárgyú új jogszabályéval, hogy kevesebben lássák, hogy börtön jár a választási csalásért?! Verõce, 2009. 04. 08.

16./ Mózes II. 23. 20-33. a magyarok ellen alkalmazott, ivóviz-szennyezéssel és KCl-dal (kálisóval) mérgezõvé tett ételekkel való ingatlanrablási célú zsidó népirtás. Verõce, 2009. 04. 10.

17./ Az országgyûlési stb. választások arra valók, hogy a szavazókkal aláírassák, hogy személyesen megbízták a magyarokat irtással és kirablással a bûnözõket!? Verõce, 2009. 04. 11.

18./ Gordonka szóra esküdnek Isten nevére, a Szent Bibliára a választási csalásért járó börtönbüntetést szabotáló csalók, az Internacionálét szent énekként énekelve? Verõce, 2009. 04. 13.

19./ Több mint tízszerese a vízdíj a vízbiztosítási önköltségnek, ehelyett foglalkozott az MR1 a vízórát késve hitelesítõ lakosok etikai elítélésével?! Segédkeznek? Verõce, 2009. 04. 17.

20./ A paraszti gazdálkodás veszteségessé tételére (lásd KGB45 pont programot) a mérgezõ káli-mûtrágyához (KCl-40) 21%konyhasót (!) adalékolnak. Verõce, 2009. 04. 18.)

LXX.

1./ HOLOKAUSZT TAGADÁS: Egy fõrabbi aláírta, hogy az orvoslási zsidó holokausztnak kb. 2.000.000.000 (azaz kettõmilliárd) áldozata lett, lásd Google: Német Medicina? Verõce, 2009. 04. 20.

2./ A Zsidó Világállam programjaként rákbetegség által - egy fõrabbi által is aláírt orvosi szakvélemény szerint (lásd Google Német Medicina) - elpusztíttatott 2 milliárd nem zsidó áldozat családjai is kártérítésre jogosultak, csakhogy a holokausztjuk rendezéséért felelõs zsidóktól! Verõce, 2009. 04. 22.

3./Javasoltam Vona Gábornak, hogy rendezzünk tudományos orvoskonferenciát a nemzsidók kemoterápiával gyilkolásáról kiderültek ügyében. Lásd Google: Német Medicina! Verõce, 2009. 04. 22.

4./ Tisztelt Dr. Papp Lajos Professzor Úr! A káliumnak a vérbejutása tabletta szedés esetén is szívmûködést veszélyeztetõ lehet, ha gyorsabb mint 1gramm/8óra. A WIKIPÉDIA (internetes) lexikonnal közveszélyt okoznak azt tanítva, hogy a kálisóból annyi a veszélyes, mint a konyhasóból! Szíveskedjék nyilvánosság elõtt igazolni az általunk, mérésekbõl kiderített kálium-túladagolási közveszély fennállását, mint szívsebész egyetemi tanár! (Tejfalussy András) Verõce, 2009. 04. 22.

5./ Többszöri adóztatás csalási kísérlete a magyarok adózott jövedelmét az abból vett, általuk használt lakásingatlan adóztatásával évente újra adóztatni próbálás! Verõce, 2009. 04. 22.

6./ A törvényalkotó csaló képviselõk korrupcionizmusa, ha kb. tízszeres a víz- és csatornadíj a szolgáltató cég önköltségéhez képest, de ezt adóként fizettetik! Verõce, 2009. 04. 22.

7./ Vírusmentes, méregmentes egészséges ivóvizet a hõvisszanyerõ háztartási desztillálás tud biztosítani, nem a szennycsatornázás, lásd: www.ivovizjavitas.fw.hu! Verõce, 2009. 04. 24.

8./ Korrupcionizmus: A hazai kormányok - a szomszédos államokban alkalmazotthoz képest - azért is vetettek ki kb. 300%-kal (!) több adót + árulékot a magyar dolgozó népre, hogy így újabb több ezer milliárd forint (!) legyen a falvak szennyvizével a vezetékes ivóvíz vírus-fertõzését fokozó csatorna-bõvítõ korrupciók folytatásához? A szennyvíz a talajba való! Verõce, 2009. 04. 24.

9./ NEM MÉREG? Az USA-ban a kálisót (KCl) kivégzõ méregként is használják! A sokkal kisebb mértékben túladagolt kálium érzelem megszüntetõ hatású! (WIKIPEDIA). Verõce, 2009. 04. 25.

10./ A 2 gramm kálisót (kb. 1 gramm káliumot) tartalmazó ivóvízbõl fél liter egyszerre megivása a normális felére rontja a vesemûködést, a 2 grammnál több káliumot tartalmazó pedig az EKG-n látható módon rontja a szívmûködést is. Számos országban, így hazánkban is (világbanki projekt) keretében, a konyhasó helyett a 20-98%-os kálisót árusítják a nem kóser étkezéshez, megtévesztõ hatású „gyógytápszer”, "nátriumszegény só", "tengeri só", "természetes só", "természetes intenzív ízû só" stb. elnevezésekkel, az ezúton kivégezni kezdett nem zsidók (és az ugyancsak félrevezetett nem kóser étkezésû zsidók) részére! Verõce, 2009. 04. 25.

11./ Az ENSZ Egészségügyi Világszervezet (WHO) gyermek-tömeggyilkosságban bûnös: egy kiadványa a gyermekek ételei készítéséhez konyhasó helyett a kálisót javasolja! Verõce, 2009. 04. 26.

12./ Az élõ és gondolkodó víz tulajdonságai címû cikk (NEMZETÕR, 2009. 04. 22., 10-11. oldal) a gyógyhatású desztillált ivóvíz elleni hamis agitáció, Masari Emoto is a desztillált vizet tartja legjobbnak! Verõce, 2009. 04. 27.

13./ A zsidók tegyék közzé a II. Világháború miatt meghalt magyar zsidók nevét! Akinek a nevét sem tudják, azt ne számítsák az áldozatok közé a kárpótlási igényüknél! Verõce, 2009. 04. 28.

14./ A vírus- és baktérium miatti fertõzések: pestis stb. azért nem ártottak a zsidóknak, mert õk nem ittak nem desztillált ivóvizet, lásd Talmud, Taanith, 10 a. lap! Verõce, 2009. 04. 29.

15./ Barack Obamát annak a Bibliának a szentként tiszteletére eskették meg, amely szerint a zsidók a többi népet gyilkolhatják és kirabolhatják (Mózes II. 23, 20-33.) Verõce, 2009. 04. 29.

16./ Ne tagadd, hogy volt gázkamrás-égetéses zsidó népirtás (Rabba, Sámuel II. 31.), mérgezéses (Mózsi II. 23. 20-33.) és orvosi gyilkolásos is, lásd Google: Német Medicina! Verõce, 2009. 04. 29.

17./ A hazai ellenzéki pártok azért nem jelentik fel, mert korruptak, hogy a vízmû eltulajdonítja az ivóvíz önköltség kb. tízszerese mértékû önkormányzati adó (!) vízdíjat. Verõce, 2009. 04. 29.

18./ A Szódabikarbonával a rák ellen címû írás a sok káliumot tartalmazó gyors infúziót (= rákot is elõidézõ kálium-túladagolást) is a rák ellenszereként írja le, tehát hamis! Verõce, 2009. 05. 03.

19./ Az emberi nyelvek információ továbbadásra és rögzítésére, és az agyak mint számítógépek, ill. mint számítógép-hálózatok programozására szolgáló programnyelvek is használhatók. Pl. az Ószövetség zsidó népirtási program (software), az Újszövetség pedig a zsidók népirtását elszenvedõket a védekezéstõl visszatartó software. Verõce, 2009. 05. 03.

20./ Tegnap egy magyar esküvõn egy híres vegetáriánus szakács is kiplakátozta azon hamis elvet, hogy 1 egység nátrium mellett 5 egység káliumot egyenek a magyarok. Meg is kérdeztem tõle, hogy zsidó ügynöki munkája a szívmûködéshez optimális 30/1-es nátrium/kálium-pótlási (fiziológiás) arány elleni agitálása? Verõce, 2009. 05. 04.

21./ A legmagyarabbnak látszó népirtó ügynökök, akik bibliamagyarázó szövegeikkel is kábítják a nem zsidókat, azzal leplezik le magukat, hogy a betegségi okok között nem szerepeltetik a csökkentett NaCl-sópótoltatás és fokozott gyorsaságú káliumbevitel életrövidítõ, pszichoméreg stb. hatását?! Verõce, 2009. 05. 03.

22./ Izrael a magyar területeket az inflácionizmussal eladósított nemzsidóktól árverésen olcsóbban tudja felvásárolni. A szlovák állam 19%-ot, a hazai 80%-ot von el ajövedelmekbõl. A magyar termékek eladhatatlanságát is okozza az árukba beépülõ négyszeres adó. Ezek idézik elõ az eladósodást az árverezõs bankok felé. Verõce, 2009. 05. 07.

23./ RDA SZÁM HAMISÍTÁSI HATÁS: Barack Obamáéknál is hasonlóan ham isa n vann ak elõírva a Nátrium és kálium RDA-k. Náluk max. 4,7 grammig (K-RDA)van megengedve a napi káliumfogyasztás, nálunk az EKG-n is látható szívmérgezést okozó, napi 3,5 gramm átlagos káliumfogyasztást írnak elõ! Az amerikaiak és a magyarok egészsége fõleg emiatt romlik. Már a magyar a férfiak fele sem él el a nyugdíj korhatárig!?Zsidó népirtás?! Verõce, 2009. 05. 08.

24./ A parlamenti bûnszervezet a Magyarországot felvásárló Izrael bûnsegédjeként mûködik a magyar ingatlanoktulajdonosai eladósításával, ez az ingatlanadó célja. Verõce, 2009. 05. 09.

LXXI.

1./ Németországban levonható az adóból a saját lakásépítés költsége, nálunk az ellopott nemzeti közvagyonhoz a magyar lakásokat is hozzá akarják lopni a talmudisták? Verõce, 2009. 05. 14.

2./ JOGSZERÛ MEGOLDÁS: Bajnai Gordonék minden vagyonát bírósági végrehajtás keretében le kell foglaltatni és szét kell osztani az általuk csõdbevitt családok között. Verõce, 2009. 05. 16.

3./ A magyarok lakásai és telkei adóztatása és az évenként egy havi nyugdíjelrablás is a vezetékes ivóvizet fertõzõ szennycsatornák szaporítása ezermilliárdos költségeire kell? Verõce, 2009. 05. 16.

4./ Hé, Ombudsman! Miért nem lép fel a zsidó népirtás ellen (ami ellen már fõrabbi is fellépett, lásd Google: Német Medicina), hogy a zsidó rákbetegek 98%-át meggyógyítják, miközben a nem zsidókat nem?! Verõce, 2009. 05. 16.

5./ Amiatt büntetteti az IMF és a Világbank a magyar nyugdíjasokat, mert egyre kevesebben fogyasztják az életrövidítõ káliummal mérgeztetett nem kóser élelmiszert és így a részükre megengedettnél hosszabb ideig élnek? Verõce, 2009. 05. 18.

6./ A magyar termõföldeket konyhasóval mûtrágyázzák. A 40%-os kálisónak (hamisan) nevezett mûtrágya 26% konyhasót, a Kamexnevû pedig 19% konyhasót tartalmazó méreg.Verõce, 2009. 05. 19.

7./ A HAZAI KORMÁNYOK TITKOS BEVÉTELE: évente sok tízezerrel csökkentik a magyarok létszámát. A kipusztítottak nyugdíjalapokba történt befizetései titkos kormánybevételt képeznek. Verõce, 2009. 05. 19.

8./ NYILVÁNOS FELJELENTÉS: A konyhasóval kevert kálisóval mûtrágyáztatás vegyi fegyver használat, népellenes bûncselekmény! Verõce, 2009. 05. 19.

9./ A HOLTTENGERI konyhasóval kevert kálisó holttá teszi a mûtrágyaként, ételízesítõként fogyasztóit. Kártérítés jár a zsidóktól, akik árusítják! Ki kell fizetniük! Verõce, 2009. 05. 19.

10./ A kálisóval mûtrágyázott talajban megnõ a vízben oldott kálium mennyisége. Ez gátolja a nagy melegben a növény leveleit hûtõ vízpárologtatást, és kiég a növény! Verõce, 2009. 05. 19.

11./ A zöld búzafû megmérgezi a lovakat és teheneket a túlzott káliumtartalmával. A kálisó mûtrágya még több káliumot visz be. Tönkölybúza-fûben 5x több a kálium! Verõce, 2009. 05. 19 .

12./ A Tyenol gyógyszertõl azért szenvedett májkárosodást egy amerikai, mert az orvos nem figyelmeztette, hogy ne igyon alkoholt. Emiatt 4 (négy) millió dollár kártérítésre ítélték az orvosait. Itt meg rábeszélik a nem zsidókat a májmérgezõ káliumvegyület evés-ivásra és a bíróság nem hajlandó eljárni az elkövetõk ellen! Verõce, 2009. 05. 19.

13./ A rákos betegek számát is nagyságrendileg növelõ mérgezõ kálisó konyhasó helyett ajánlását dr. Czeizel Endre tv-s mûsora vezette be. Õ most SZDSZ-es orvosszakértõ. Verõce, 2009. 05. 19.

14./ NYÍLT LEVÉL A MAGYAR VILÁG LAP FÕSZERKESZTÕJÉHEZ: Kedves Rozgics Mária! Azt bizonyítja az EKG torzulás, hogy a 3,6 gramm/24óránál gyorsabb káliumevés-ivás idegméreg is, azon felül, hogy májmérgezõ is. Miért engedi, hogy sokkal gyorsabb
káliumbeviteleket javasoljon K.J., és az így elõidézhetõ betegségek állítólagos gyógyítójaként önmagát reklámozza? (T.A.) Verõce, 2009. 05. 19.

15./ A magyar termõföldeket és élelmiszereket kálisóval kevert konyhasóval mérgezik a hazai mezõgazdasági és egészségügyi vezetõk, Nemzetközi Káli Intézet bérencei! Verõce, 2009. 05. 21.

16./ A környezetvédelmi, a mezõgazdasági, a gazdasági és a kereskedelmi miniszterek 20%-nál több konyhasót tartalmazó mérgezõ kálisót, mûtrágyaként és sóként árultatnak. A korábbi, I-1077/90. KTM. számú szerzõdésünk alapján, a Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárítóként, ezúton felszólítom Dr. Sólyom László köztársasági elnököt, hogy azonnal indíttassák meg a büntetõpereket ezen mózesi eredetû, termõföld besózási (tiltott biológiai-vegyi fegyver alkalmazási) programjuk megszervezõi, végrehajtói és igazságügyi stb. fedezõi ellen!

Egyúttal megbízás nélküli ügyvivõi részesedési igényt jelentek be (kárelmeradás=haszon alapon) a fenti mérgezõ kálisóhasználat betiltásával elért országos gazdasági többleteredmény pénzben kifejezett minden egyes évi értéke átlaga 1%-ára, részemre, ill. a jogutódaim részére évenkénti kifizetésére, legalább a következõ 50 év idõtartalmára, mivel a konyhasóval kevert kálisóval folytatott kemizálás folytatása, vagyis kb. 1960 óta, a hazai kormányszervek által országosan elszikesített termõtalajok visszajavulása is csak kb. ennyi idõ alatt érhetõ el. A fenti eredmény részesedésembõl majd én fogom érdemük szerint jutalmazni a társaságainknál a kárelhárítási munkában velem dolgozókat.


(Másolatot kaptak: Dr. Dimény Imre, volt mezõgazdasági miniszter, Prof. Dr. Nagy Bálint, volt MÉM Növényvédelmi- és Agrokémiai fõosztályvezetõ, Dr. Illés Zoltán, volt KTM helyettes államtitkár, Dr. Biczók Gyula, volt KTM fõosztályvezetõ, néhai Dr. Kovács Pál, volt
Országgyûlési Szociális és Egészségügyi Bizottsági titkár, majd egészségügyi miniszter családja, és Dr. Torgyán József, volt kisgazdapárti mezõgazdasági miniszter. Nekik külön köszönettel is tartozom azért, mert a hivatali mûködésük idején segítséget adtak az általam feltalált, a növények környezeti-stressz-toleranciája közvetlen mérésén alapuló GTS-ANTIRANDOM software-eim alkalmazására, miután ezzel vettük észre, az Agroanalízis Tudományos Társaságom mérései alapján, hogy a káliumos sókkal talajmûtrágyázás szignifikánsan növénymérgezõ és
fogyasztómérgezõ, azaz életrövidítõ, ivartalanító vegyi fegyver.) Verõce, 2009. 05. 22. Tejfalussy András (1-410415-0215) dipl. mérnök, méréstani szakértõ TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71.

17./ A tudományos akadémiai fõtitkárrá választott Németh Tamás és agrokémikus társai tudatosan mérgezik a magyarok termõföldjeit a kálimûtrágyákban lévõ konyhasóval. Verõce, 2009. 05. 22.

LXXII.

1./ Ha Morvai Krisztina, ill. a Jobbik nem lépnek fel a 40%-os kálisónak hazudott, 26% konyhasót is tartalmazó mérgezõ mûtrágya ellen, akkor õk is csak hülyítik a népet! Verõce, 2009. 05. 22.

2./ Milyen média, amelynek az a kérdés, hogy miért nem vállalta a miniszterelnökséget is Surányi György, miután eltüntette a Magyar Nemzeti Bank egész aranytartalékát! Verõce, 2009. 05. 22.

3./ KÖZÉRDEKÛ FELHÍVÁS! Hazánk termõföldjeit mûtrágyának feltüntetett konyhasóval is mérgezik, vegyi fegyverként hat. Minden zöld szervezetkövetelje a betiltását! Verõce, 2009. 05. 22.

4./ A magyarokat a nyelvünk só szava mérgezõ káliumsókra átértelmezése útján öngyilkos étkezési sóhasználatra programozták át az élõterünket, Magyarországot eladók! Verõce, 2009. 05. 30.

5./ A HUMANA nevû, az anyatej helyettesítésére árult tápszer a kálium-túladagolás miatt mérgezett anyák teje 1/3-as nátrium/kálium arányát valósítja meg, a vér és a magzatvíz 30/1-es optimális (fiziológiás) nátrium/kálium arányával ellentétben. A túl kevés nátriumot és túl sok
káliumot evés-ivás MÉREG HATÁSÚ! Verõce, 2009. 05. 31.

6./ MINDEGYIK PARLAMENTI PÁRT ALJAS HAZAÁRULÓ, MERT ENGEDIK A 26% KONYHASÓT IS TARTALMAZÓ IZRAELI KÁLISÓT TALAJMÛTRÁGYAKÉNT ÁRULNI! MÓZESI PROGRAM A „TALAJBESÓZÁS”! Verõce, 2009. 06. 04.

7./ Népelnyomó fegyveres alakulatba léptek be az 1956-os forradalomra emlékezõ népre lövöldöz(tet)õ rendõrök, mely bûntettért 5 évig terjedõ börtön jár: Btk: 154. §. Verõce, 2009. 06. 04.

8./ Hazaárulással vádolom a magyar termõföldek termõképességét rontó, 40%-os kálisónak hazudott, 60% kálisót + 26% konyhasót tartalmazó izraeli mûtrágyát szórató Magyar Tudományos Akadémiát. Verõce, 2009. 06. 04.

9./ A zsidók erõsen (fiziológiás mértékben, napi 15-25 gramm konyhasóval!) sózzák a táplálékokat, és desztillált vizet isznak. Az ellenkezõjével népet lehet irtani! Verõce, 2009. 06. 06.

10./ Miért titkos a szavazás: 1. Hogy a gazemberekre szavazókat ne lehessen kártérítésre kötelezni? 2. Hogy számlálás elõtt kicserélhetõk legyenek a szavazólapok?! Verõce, 2009. 06. 06.

11./ MIÉRT BÛNPÁRTOLJA AZ INTERPOL ÉS A NATO IS A KONYHASÓVAL KEVERT IZRAELI KÁLISÓVAL (A NEMZETKÖZI KÁLI INTÉZET ÁLTAL?) MEGVALÓSÍTOTT VILÁG-APARTHEIDET? Azért, hogy mérgezve, kipusztítva a magyar, angol, amerikai stb. nem
zsidókat, a nemzetközi spekuláns tõke olcsón hozzájusson a kihalt nem zsidók ingatlanaihoz?! Verõce, 2009. 06. 07.

12./ Ezúton nyilvánosan is vádolom hazaárulásban bûnsegédkezéssel a mûtrágyákat konyhasóval keverten árusítani engedõ hazai kormányfõk és miniszterek mindegyikét. Verõce, 2009. 06. 11.

13./ A múlt heti világpiaci olajár emelkedésére hivatkozva bejelentették az üzemanyagár emelést. Csalás, hogy a világpiaci árcsökkenést nem követik ilyen gyorsan! Verõce, 2009. 06. 16.

14./ Liberális=cionterrorista? Kommunista=cionfasiszta? Demokrata=cionidióta? Zsidó=cionjuh? Nemzsidó=egyéb cionbarom? Cionmeleg=cionbuzi? Cionáldott=cionterhes ... Verõce, 2009. 06. 16.

15./ A Gazdasági Versenyhivatal szerint a vízmû-ivóvíz tökéletes? Egy 1997-es állami számvevõszéki vizsgálat szerint, pl. rákkeltõ diklóretilén volt mérgezõ mennyiségben a szekszárdi vezetékes ivóvízben, majd másfél millió magyar issza az arzénnel megengedhetetlen mértékben szennyezett ivóvizeket, egy hivatalos, de a vízmû és az ÁNTSZ által is letagadott szennyezésnél pedig az ellenõrzõ mérések, amelyet nem õk, hanem mások végeztek, az erõsen mérgezõ növényvédõszerek tiltott, óriási mennyiségét is mérték egy vezetékes ivóvízhez vizet szolgáltató parti szûrésû kútban (Váci Vízmû, Buki-szigeti nyersvíz kút). A folyókba koncentrált szennyvíz miatt klórozást túlélõ fertõzõ vírusos húggy is lehet a folyók vizébõl általában csak homok-kavicson átszûréssel és klórozással készített vezetékes vizekben és azokból készült palackozott vizekben, az ún. "turbózott csapvizekben"! Verõce, 2009. 06. 16.

16./ A televíziós Mokka mûsor, terroristának minõsítõ szavazó csoportja durván sérti Budaházy György emberi jogait! Verõce, 2009. 06. 19.

17./ Hé, ügyészek! Tartóztassák le magukat terrorizmusért, mert tudatosan mérgeztetik a magyarokat a kálisóval kevert konyhasóval mûtrágyáztatással és ételsózással! Verõce, 2009. 06. 19.

18./ PAPOK NÉPIRTÁSI FELADATA a bibliai program szerinti kenyér és ivóvíz különbözõségek fennmaradása, lásd Mózes II. 23., 20-33., hogy ne maradhasson élõ nem zsidó. Verõce, 2009. 06. 20.

19./ Életrövidítõ gyilkos fegyver a gyomorfal- és bélfal errodáló, pusztító kálisó tabletta. 10-bõl 1 okozott bajt a klinikai kipróbálásánál, lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 06. 20.

20./ A MEZÕGAZDASÁGI TERMELÕK ÉRDEKKÉPVISELETEI HAZAÁRULÓK, HA NEM JELENTIK FEL, HOGY A „40%-OS KÁLISÓ MÛTRÁGYA” 26% KONYHASÓT IS TARTALMAZ, LÁSD: WWW.AQUANET.FW.HU (Dr. Torgyán József miniszter úrnak SMS-ben közvetlenül is megküldve). Verõce, 2009. 06. 20.

LXXIII.

1./ Balczó András olimpiai bajnok életútja, melyet Õ a „Küldetés” címû filmben ismertet, ha a bemutatása iskoláink tananyagának a részét képezné, jóra nevelné a gyermekeinket. Verõce, 2009. 06. 22.

LXXIV.

1./ Talmudista terrorizmus a konyhasóval kevert kálisóval magyar termõföldet és embereket mérgezés, ami ellen a Szent Korona Rádióban Budaházi Györggyel felléptem! Verõce, 2009. 06. 25.

2./ A hazai rendõrség, ügyészség, bíróság terrorista szervezet, miután bûnsegédkeznek a magyarokat kálisóval kevert konyhasóval mérgezõ talmudista rablógyilkosoknak. Verõce, 2009. 06. 25.

3./ 1997. szept. 10-én hajnalban betörtek hozzám, s agyrázkódásosra rugdostak, vertek a rendõrök, mielõtt elhurcoltak a konyhasóval kevert kálisóval talajt és ételt, italt is mérgezõ, népirtó talmudista terroristákat fedezõ, a belügyminiszter, mezõgazdasági, egészségügyi, környezetvédelmi miniszterek által, az ügyészség és polgármesteri hivatalok okirathamisításai útján ellenem szervezett koncepciós bírósági per tárgyalására, lásd: ww.aquanet.fw.hu,
Tejfalussy András. Verõce, 2009. 06. 25.

4./ Az új legfelsõbb bírósági elnök fenntartja a köztársasági elnök által a lejáratásomra íratott, ill. használt hamis iratokat, pl. Göncz Árpád X-398/1998. levelét? Verõce, 2009. 06. 25.

5./ Tisztelt Hölgy/Úr! Megkapta a 40%-osnak nevezett kálisó-mûtrágya 60% kálisó + 26% konyhasó tartalma e-mailon küldött bizonyítékait. Mit szól hozzá? Verõce, 2009. 06. 27. TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT

6./ Amerikában az indiánokat, Magyarországon a magyarokat, valakik nem kívánatos bennszülötteknek minõsítették, majd örökölték és kiárusították ezen népek élõhelyeit. Verõce, 2009. 06. 27.

7./ Hé, korrupt ügyészek, akik bûnpártolják a nem zsidókat káliumvegyületekkel ivartalanító talmudistákat! Már a magyarok elképzelt nyilaitól is hivatalból féltek? Verõce, 2009. 06. 27.

8./ MAGYAROK NYILAI AZ IGAZ SZAVAK („EREJE”), A HAZAÁRULÓKAT LELEPLEZÕ IGAZI ADATOK ÉS MÉRÉSI- STB. „KIDERÍTÕ” MÓDSZEREK IS, EZEKTÕL RETTEGNEK LEGJOBBAN A HAZAÁRULÓK! Verõce, 2009. 06. 27.

9./ Azért mérgeztetik sok konyhasót (!!!) tartalmazó kálimûtrágyákkal a magyar termõföldet, hogy Izraelé legyen?

10./ Hé, Kormányok! Miért akadályozzák adóztatással, hogy a magyar folyók vizét termõföldjeink öntözésére használhassuk? Kinek jobb, ha a folyók vize hasznosulás nélkül elfolyik hazánkból? Verõce, 2009. 06. 30.

11./ Csak hazaáruló lehet az olyan köztársasági elnök is, aki tûri a magyar termõterületek és a nem zsidók élelmiszerei konyhasóval kevert izraeli kálisóval mérgezését! Verõce, 2009. 07. 03.

12./ Bûnözõ zsidók pártjai gárdáit is fel fogja oszlatni a választási csaló pártok által diktált törvényeknek engedelmeskedõ legfõbb ügyészség és legfelsõbb bíróság? Verõce, 2009. 07. 03.

14./ Egyre több, a keresztény családokban félelmet keltõ Buzi Gárda, a hazai nem kóser élelmiszerek ivartalanító pszeudohermafroditizmust okozó káliummal mérgezésétõl, Verõce, 2009. 07. 04.

15./ MI SZÜKSÉGES: 1./Valódi jogállam, 2./Csak becsületes okos legjobb szakemberek lehessenek vezetõk, 3./Igaz tudományon alapuló oktatás és kutatás-fejlesztés, 4./Ökoszisztéma egyensúlyt biztosító termelés és fogyasztás, 5./Teljeskörû nyílt demokratikus tájékoztatás, 6./Az elvégzett munka társadalmi hasznosságával arányos, nemzetközi átlagnak megfelelõ, igazságos munkadíjak és egészségbiztonság, 7./Szeretet alapú igaz emberség és barátság.
(Módszerei: lásd www.aquanet.fw.hu) Verõce, 2009. 07. 04.

16./ Egyre több, a hazai keresztény családokat rettegésre késztetõ Buzi Gárda, mivel a nem kóser élelmiszerek, a korábbi normálishoz (fiziológiáshoz) képest többszörösére növelt káliumtartalma pszeudohermafroditizmust, ivartalanodást (vagyis „elbuzisodást”) elõidézõ, méregként hat. Verõce, 2009. 07. 05.

17./ A bíróság betilthatja a MAZSIHISZ talmudisták fekete egyenruháit, ugyanis a zsidók nyíltan hirdetik (lásd Mózes könyvei és Talmud), hogy kiirtani szándékoznak minden nem zsidót, tehát a cigányok mindegyikét is. A palesztinok gyermekeit távolról is lelövöldözõ zsidók gátlástalanságát a televízióan látó cigányokból rettegést váltanak ki a zsidó egyenruhások! Verõce, 2009. 07. 05.

18./ A hamis polgári bírósági ítéletek elleni fellebbezés és a bûnözõk elleni vádemelés emberi jogát a kötelezõ ügyvédet fizetni képtelen többségtõl Sólyomék elzárják. Verõce, 2009. 07. 12.

19./ A parlagfû helyett az ÁNTSZ-t kell kiirtani, mert ez beszéli be a stressz elleni védekezõ képességet csökkentõ hiányos NaCl-pótlást és mérgezõen sok kálium evést. Verõce, 2009. 07. 12.

20./ Érvénytelen az olyan törvény és/vagy rendelet, amit az országgyûlésbe választási csalás útján bekerült bûnözõk hoznak az ellenük fellépett Magyar Gárda ellen. Verõce, 2009. 07. 14.

LXXV.

1./ A "T. Mobil cég" legújabb "internet-szolgáltatásával" kapcsolatos ellenreklámozás: POLITIKAI CENZÚRA? A T. Mobil nevû szolgáltatóhoz, a 06-303030585 telefonszámukra SMS-ben ma megküldött reklamáció azzal kapcsolatban, hogy újabban elkezdték megszakítgatni a mobil-interneten való e-mail küldéseimet: „Szíveskedjenek tájékoztatni, hogy a (részükre leírt pinkódú) mobil internetjük, kiváló térerõsség mellett is, miért csak kb. 10 kB/sec sebességû, s újabban miért szakítja meg ismétlõdõen az e-mail küldéseimet?!” Verõce, 2009. 07. 23.

2./A Sláger Rádió is szajkózta (pl. ma este, a 7 órás hírei elõtt) azt a ÁNTS-es hülyeséget, hogy a kiizzadt nátriumot pótló konyhasót-evés helyett inkább vízpótlás korlátozás kell! (Lásd: www.aquanet.fw.hu). Verõce, 2009. 07. 23.

3./ A legtöbb hazai életrövidítõ betegség elsõdleges oka a nem kóser étkezésûeknél a konyhasóval kevert kálisóval mûtrágyázás és étel-ital ízesítés, nem pedig a „lelki okok”! Verõce, 2009. 07. 27.

4./ A kálisóval (káliumtúladagolással ) sorozatgyilkossága miatt nemrég elítélt ápolónõ máris szabadlábra helyezése Bárándi szerint nem kelt félelmet a zsidókban?! Verõce, 2009. 07. 29.

5./ Az Állami Népirtó Talmudista Szervezet kálisóval kevert konyhasóval gyengíti a vírusos vezetékes vízzel fertõzött nem kóser étkezésûeket, legyilkolásuk céljából. Verõce, 2009. 08. 01.

6./ Hé, EURÓPAI UNIÓ! Elsõfokú bírósági hamis döntés elleni fellebbezés csak ügyvéd útján nyújtható be, így az ügyvédet fizetni nem képes felperes nem fellebbezhet! Verõce, 2009. 08. 01.

7./ A nem kóser étkezésû lakosság fokozódó egészségromlását tudatosan okozzák, akik a desztillált ivóvizet és a konyhasót méregnek hazudják, s kálisóval „sózatnak”. Verõce, 2009. 08. 11.

8./ A szennyezett ivóvízzel és a konyhasó pótlás csökkentésével való nem zsidó népeket kiirtás valamennyi zsidó és nem zsidó pap által is jól ismert mózesi-talmudi software. Lásd: Mózes II.23.-20-33. és Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba Kamma 93 b. lap. Így tehát a "keresztény" papok közül mindazok népirtásban bûnsegédkeznek, akik engedi alkalmazni ezeket! Verõce, 2009. 08. 11.

9./ Az ÁNTSZ honlapja szerint „azért jobb a desztillált ivóvíz helyett mérgezõ arzéntartalmú vízmû-vizet inni, mert jobb az íze és nem okoz sóhiányt”. Orvosi tankönyv szerint a napi 15 liternél több desztillált vizet ivás elkezd veszélyessé válni a konyhasó pótlás hiánya esetén. Lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 08. 11.

10./ Egy Levis Dahl nevû kutató csalására alapozva hazudja azt az ÁNTSZ, hogy a korábbi fiziológiás 15-25 gramm/nap dózisú konyhasó pótlás túl sok (www.aquanet.fw.hu) Verõce, 2009. 08. 11.

11./ Esélye sincs a gyógyulásra annak, aki hisz a sok káliumot és pici konyhasót tartalmazó ételben és a vírusos és/vagy kemény csapvízben. Lásd www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 08. 11.

12./ Feljelentem a Nemzeti Nyomozó Hivatalt vezetõ Petõfi Attilát a gyilkoló káliumsók árusításában mérési bizonyíték letagadásával segítése vádjával. (1-420415-0215). Verõce, 2009. 08. 11.

13./ Sürgõs oltási üzlethez, tiltott orvosi kísérletek? A fertõzés megelõzés címén embereken új oltóanyagokkal kísérletezés tilos! Emberiség ellenes háborús bûntett! Verõce, 2009. 08. 12.

14./ Kivégeznék Líbiában és Kínában is az olyan tömeggyilkos orvosokat, akik a gyermektápszerekbe konyhasó helyett kálisót tetetnek a WHO ezt megengedõ hamis kódexe alapján! Verõce, 2009. 08. 12.

15./ Barack Obama remélhetõleg kivégezteti Howard Odumot és társait, akik azt ígérték, hogy kiirtják az amerikaiak kétharmadát 50 éven belül (konyhasóval kevert káliumsókkal?) ?! Verõce, 2009. 08. 12.

16./ A kellõen nem ellenõrizhetõ tartalmú influenza elleni oltóanyagoknak - a több nemzedéken át végzett szükséges megbízható állatkísérletek helyett - az ÁNTSZ által szervezett, embereken történõ kipróbálása emberi jogokat sértõ "emberkísérlet". Verõce, 2009. 08. 15.

17./ Naponta tegye közzé az ÁNTSZ azt is, hogy hány újabb egyéb (hagyományos) influenzás lett, s hogy közülük is mennyien haltak meg! Az ÁNTSZ miért is eteti a magyarokat a fertõzõdésüket elõsegítõ kálisóval? Verõce, 2009. 08. 15.

18./ Nem mindegyik influenza oltóanyag ampullában lesz méreg, ráksejt, vírus stb. vegyi-biológiai fegyverként, lásd Mózes II. 23. 20-33?! Verõce, 2009. 08. 23.

19./ A zöldséglé-böjtkúra csak akkor lehetne egészségjavító, ha nem juttat be 1 órán belül 0,5 grammnál, 8 órán belül 1 grammnál, 24 órán belül 2 grammnál több káliumot, lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 08. 23.

20./ Korrupcionizmus szennycsatorna-hálózat bõvítést folytatni, további ezermilliárdokat ráköltve. Terjeszti a fertõzést, mert a klórozás nem öli meg a vírusokat! Verõce, 2009. 08. 27.

21./ A franciaországi ingatlanok 50%-át nem kötötték rá a szennyvíz hálózatra, öntözési és trágyázási célra hasznosítják a szennyvizüket. Nem fizetnek a szennyvízért! Verõce, 2009. 08. 27.

22./ Szennycsatorna korrupcióhoz is kért és kapott a kormány IMF- és WORLD BANK-i hitelt, ugyanis azok is engedik a hitelt erre felhasználni. Ne fizessük vissza! Verõce, 2009. 08. 27.

23./ Attól még bûnözõk a választási csalók, hogy az általuk kiválasztott köztársasági elnök, alkotmánybírák, fõbírák, fõrendõrök, fõügyészek nem lépnek fel ellenük! Verõce, 2009. 08. 27.

24./ Hazudnak, akik azt állítják, hogy bebizonyosodott az új oltóanyag mellékhatás nélkülisége és védõ hatása. Nem lehet ily rövid ideig végzett kísérlettel igazolni! Verõce, 2009. 08. 27.

25./ IGAZSÁGTÉTEL: A TALMUDI ÉS MÓZESI, ZSIDÓKRA ÉS NEM ZSIDÓKRA VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOKAT FELCSERÉLVE, MINDEN VONATKOZÁSBAN EGYENJOGÚSÍTHATÓK A ZSIDÓK A NEM ZSIDÓKKAL. Verõce, 2009. 08. 27.

26./ A hazai államvezetés többlet jogokat biztosít a rossz példát mutató buziknak, akik elmebetegek is, ha buziságukra = biológiai kreténségükre nyíltan „büszkék”. Verõce, 2009. 09. 01.

27./ ÁNTSZ érvényesíti a gyógyhatású desztillált ivóvíz elszennyezését elõíró hamis szabványt és mérgezõ kálisót tartalmazó szabványsértõ étkezési sót árusíttat. Verõce, 2009. 09.03.

28./ Az állam kártérítéssel tartozika 40%-os kálisó névvel engedélyezett 60%kálisót + 26% konyhasót tartalmazó mûtrágyával lerontott termõföldek tulajdonosainak! Verõce, 2009. 09. 03.

29./ Kérjük a Magyar Tudományos Akadémia elnökét a termõföldeket konyhasóval mûtrágyáztató akadémikusok ellen etikai és büntetõ eljárás indításra! Verõce, 2009. 09. 03. Tejfalussy András

30./ NÉPIRTÁSI CÉLLAL vezették be a kormányok a klórozásnak ellenálló fertõzõ vírusos ürülékes szennyvizet az ivóvízhez használt folyókba, akadályozva a vírustalanító háztartási olcsó desztillálást, s ez mellett a kálisóval kevert konyhasóval is legyengítették a nem kóser étkezésûek immunrendszerét, hogy olthassanak?

31./ Panaszt kell tenni az MSz-01-10007. szerinti étkezési só helyett a szabványsértõket árusító boltosok ellen, a népirtási bûnsegédkezésük miatt, lásd www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 09. 05.

32./ Milyen célból engedi beletenni a nemkóser-élelmiszerekbe a timsót (kálium-alumínium-szulfátot) és kálisót (kálium-kloridot) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálat (ÁNTSZ), magyarirtási? Verõce, 2009. 09. 08.

33./ Ha Obama elnök nem érvénytelenítteti az ivartalanító és életrövidítõ, napi 4,7 gramm kálium fogyasztási RDA-ajánlást, õ is folytatja a nemzsidókat kiirtást! Verõce, 2009. 09. 08.

34./ Az önkormányzatokat az állam által tulajdonukba adott vízvezeték rendszerek és szennycsatornák alapján 1000 lakosonként kb. 5 millió Ft/év részesedés illetné meg a vízmûvek nyereségébõl, amit az önkormányzat adóként fizettet a lakossággal, s a víz+csatorna díj kb. 300Ft/m3 lenne, csak a korrupció gátolja! Verõce, 2009. 09. 09.

35./ Már csak a vallásos zsidók tudnak - a külön boltjaikban - az életrövidítõ, ivartalanító kálisótól mentes, a magyar szabványnak megfelelõ konyhasót vásárolni! Verõce, 2009. 09. 10.

36./ Az energiatermelési és egészségügyi tudomány területén összefüggenek a bûnözések: Azzal hitetik el, hogy szükséges az életrövidítés és ivartalanítás a kivégzõ méreg kálisó (az ennél kisebb mennyisége érzelemmentesítõ = birkásító pszichoméreg, lásd Wikipédia: „Kálisó”) révén, hogy gyorsan elfogy a Földön kitermelhetõ energia. Pedig még több százezer évig lehet mûködtetni a MAGMAHÕVEL elõállított nagynyomású gõzzel a villamos áramot termelõ erõmûveket. Miért sajnálják erre a pénzt? Mindenképpen világháborút akarnak a nem zsidó vallású többi nép teljes kipusztítására, lásd Mózes V.7., 2. és Talmud? Verõce, 2009. 09. 10.

37./ NÉPIRTÁS: Magyarokat ivartalanító életrövidítõ „természetes összetételû izraeli Holt-tengeri étkezési sókban” kb.7000%-kal több a bróm és kb.1500%-kal több a kálium, mint a „természetes összetételû Földközi-tengeri étkezési sókban’! A zsidók kóser étkezési sói csak a tiszta NaCl-ot (nátrium-kloridot) tartalmazzák, pl. Sea Salt! Mostanában a hazai étkezési sókra már nem írják ki a szabvány szerintiséget sem, s az összetételt sem. Verõce, 2009. 09. 10.

38./ A zsidók desztillált vízzel védik az egészségüket, ezzel a rákbetegeik 98%-át is meg tudják gyógyítani. Az ásványokon megkötött víz „holt”, pl. Holt-Tenger. Verõce, 2009. 09. 10.

39./ SZÉLHÁMOSKODIK A VILÁGFÕRABBINAK TÉRDENÁLLVA KÖNYÖRGÕ NÉMET ORVOS, HA A RÁKBETEGSÉGEKET CSAK EZZEL + A „RÁKOT ELÕIDÉZÕ LELKI OKOK” MEGSZÛNTETÉSÉVEL GYÓGYÍTANÁ! A rák csak a konyhasó- és káliumpótlás fiziológiás mértéke helyreállításával + desztilláltvízkúrával szüntethetõ meg, lásd VEOP, www.aqunet.fw.hu! Verõce, 2009. 09. 12.

40./Nem Budaházy az, aki alaposan gyanúsítható az alkotmány szövege szerinti rend megdöntésére irányuló szervezkedéssel, hanem a választási csaló banda „törvényhozók”. Verõce, 2009. 09. 17.

LXXVI.

1./ Nem Budaházy az, aki alaposan gyanúsítható terorcselekmény elkövetésével, hanem a nem ellenõrzött utóhatású oltóanyagok minden magyarnak beadatását szervezõk! Verõce, 2009. 09. 17.

2./ TUDATOSAN IRTJÁK A MAGYAROKAT AZ ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZERVEK AZZAL IS, HOGY ALUMÍNIUM VEGYÜLETET ENGEDNEK ÉTEL TARTÓSÍTÁSRA HASZNÁLNI (TIMSÓT!). EGÉSZSÉGÜGYI. Verõce, 2009. 09. 17.

3./ FELJELENTEM AZ ALUMÍNIUM VEGYÜLETTEL (TIMSÓ) TARTÓSÍTOTT ÉLELMISZEREK ÁRUSÍTÁSÁT ENGEDÕ MINISZTÉRIUMOKAT ÉS ÜZLETEKET, EZEK VEZETÕIT, GYILKOSSÁGI KÍSÉRLETÉRT! Verõce, 2009. 09. 19.

4./ FELKÉREM A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÖT, HOGY LÉPJEN FEL A TERRORISTÁK ELLEN, AKIK ALUMÍNIUM VEGYÜLETTEL (TIMSÓ) MÉRGEZNEK! (Bejelentõ: Tejfalussy András, 1-420415-0215) Verõce, 2009. 09. 19.

5./ Felkérem a Köztársasági Elnököt, hogy lépjen fel a terroristák ellen, akik sóval szóratják a termõföldeinket! 26% NaCl tartalmú a 40%-os kálisó nevû mûtrágya! Verõce, 2009. 09. 19.

6./ Akadémiai terroristák: MTA-TAKI szervezik a 26% konyhasó tartalmú, 40%-os kálisó hamis nevû (lásd Magyarországi Kemizálási Kézikönyv, 1972) talajméreggel mûtrágyázást! Verõce, 2009. 09. 19.

7./ Felkérem a Köztársasági Elnököt, hogy lépjen fel a terroristák ellen, akik kivégzõméreg kálisóra cserélik a konyhasót gyermekeink nemkóser ételeiben, italaiban. Verõce, 2009. 09. 19.

8./ Köztársasági elnöki hamis irat (X-398/1998.) fedezi a rendõr terroristákat, akik bírói utasításra
agyrázkódásosra vertek, rugdostak (1997. szeptember 10.) tárgyalás elõtt. Verõce, 2009. 09. 19.

9./ Egyetértek azzal, hogy azok a terroristák, akik ivóvíz vírusfertõzéssel, mérgezett konyhasóval stb. ölnek, a Kínában, Líbiában szokásos halálbüntetést érdemlik. Verõce, 2009. 09. 19.

10./ A Köztársasági Elnök, aki „a természeti értékek védelmével” foglalkozik egy szélhámos, ha nem lép fel a terroristák ellen, akik hazánk legfõbb természeti értékét, a magyar termõföldet sóval (NaCl) beszóratják, rontva a termékenységét. Ez számos más "környezetvédõre” is jellemzõ terrorizmus bûnpártolás! Verõce, 2009. 09. 19.

11./ Árulók a kisgazda vezetõk, akik eltitkolták a gazdák elõl az izraeli „40%-os kálisó” (hamis nevû) mûtrágya 26% konyhasó (NaCl) tartalmát. A bizonyítást lásd: www.aquanet.fw.hu! Verõce, 2009. 09. 21.

12./ Terroristák a mezõgazdasági kutatók és oktatók is, akik a terméketlenítõ 26% NaCl-t (konyhasót) is tartalmazó „40%-os kálisót” szóratják a magyar termõföldekre! Verõce, 2009. 09. 22.

13./ Kedves Illés Zoltán Barátunk! Kérünk, segíts a magyarok földjét 26% NaCl-t (!) tartalmazó „40%-os kálisóval” 40 éve terméketlenítõ terroristákat elítéltetni! Verõce, 2009. 09. 22.

14./ Terrorista, aki a napi vízvesztés tízszeresét, 20-30 liter vízivást tüntet fel egészségvédõnek. A káliumevés ilyen mértékû növelését ajánló is az (Huminiqum). Verõce, 2009. 09. 23.

15./ Terrorista, aki a 2-3 liter napi vízvesztés tizedét, 0,2-0,3 liter vízivást tüntet fel egészségvédõnek. Az NaCl pótlás ily arányú csökkentését ajánló is az (ÁNTSZ). Verõce, 2009. 09. 23.

16./ Csalók a vasúti közlekedést leépíttetõk, akik a kilencszeres (!) energiaigényû közúti közlekedést és - szállítást a költségek hamis arányával ”olcsóbbá teszik”. Verõce, 2009. 09. 23.

LXXVII.

1./ MA, EGY BOLTTULAJDONOS KITÉPTE A KEZEMBÕL A „VÁSÁRLÓK KÖNYVÉT” , S VERÉSSEL FENYEGETVE KILÖKDÖSÖTT AZ UTCÁRA, MERT ELKEZDTEM BEÍRNI, HOGY „KÉREM, HOGY SZÍVESKEDJENEK MEGJELÖLNI A KÁLISÓT TILTÓ MAGYAR SZABVÁNYNAK MEGFELELÕ ÉTKEZÉSI SÓT”. AZT IS KIABÁLTA, HOGY „A KÓSER SÓT NEM ÁRUSÍTÁSUK MIATT AKAROK ELLENÜK PANASZT BEÍRNI". „Tóbiás a tejesember” elvezésû boltjának címe: 1036 Bp., Lajos u. 123. fszt. Budapest, 2009. IX. 28. AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT, 1036 Budapest, Lajos u. 115. Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ

2./ Sokan azért publikálnak igaz dolgokat, hogy az igazságra éhezõk elhigyjék nekik, hogy jobb a betegítõ, „kevés konyhasó + sok kálium és nem desztillált ivóvíz”! Budapest, 2009. IX. 28.

3./ A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségi vezetõt hogy lehetett volna a lopása miatt bebörtönözni? Csak a bíróság által (Dr. Pataki Árpád bíró, PKKB. 19.P.85.585/2003 peri ítéletével) alkalmazni engedett Talmudot gyakorolta! Budapest, 2009. IX. 28.

4./ Mirõl ismerhetõ fel a gyógyítónak álcázott terrorista? Arról, hogy eltitkolja Dr. O. Z. A. Hanish orvosi desztillált ivóvíz kúráját és a fiziológiás NaCl- és K-pótlás egészség védõ és általános, pl. a rák ellen is hatékony gyógyhatását, melyrõl lásd a www.ujvizforras.fw.hu és www.aquanet.fw.hu honlapjainkat. Verõce, 2009. IX. 28.

5./ TERRORISTA A VEZETÉKES VÍZ VÍRUSOKKAL FERTÕZÖTTSÉGÉT TITKOLÓ ÁNTSZ! Az influenzások ürüléke fertõzi a vizet, a vírusok túlélik a klórozást, desztillálni kellene! Verõce, 2009. IX. 28.

6./ A TERRORISTA MÉDIA SZÍVGÖRCSÖT OKOZÓ „LÉBÖJT KÚRÁKAT” AJÁNL! Halálos a gyors felszívódású sok káliumot tartalmazó búzafû- stb. zöldséglevek nagyobb mennyisége! Verõce, 2009. IX. 28.

7./ Mózes II.23.25: És szolgáljátok az urat, a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom közületek a nyavaját. El sem vetél, meddõ sem lesz a te földeden valami is; napjaid számát teljessé teszem. (Megvalósítás: desztillált ivóvíz + tisza NaCl-dal, fiziológiás mértékben sózott ételek.) Verõce, 2009. X. 02.

8./ Esélye sincs a gyógyulásra, aki hisz a sok káliumot és „pici konyhasót” tartalmazó ételben és/vagy abban, hogy egészséges inni a csapvizet (ami vírusszennyezet is), és/vagy az ásványvizet (ami ”kemény”). Lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. X. 02.

9./ A nem kóser étkezésû lakosság egészségének romlását tudatosan okozzák, akik a desztillált ivóvizet és a tiszta konyhasót méregnek hazudják, s kálisóval „sózatnak”. Verõce, 2009. X. 02.

10./ Terroristák a nem kóser boltosok, akik olyan élelmiszert is árusítanak, amelyben az egészségvédõ NaCl-ot mérgezõ káliumvegyületekkel helyettesítik, pl. KCl-dal, timsóval stb. Verõce, 2009. X. 02.

11./ BOJKOTTÁLD a terrorista boltosokat, akik eltikolják, hogy melyik étkezési só felel meg a KCl-dot tiltó MSz-01-10007. szabványnak (=melyik tiszta kósersó)! Verõce, 2009. X. 02.

12./ Terrorista az Állami Népegészségügyi Szolgálat, ha a közmédia nem tájékoztat a vezetékes ivóvíz klórozást túlélõ fertõzõ vírusai típusáról és számáról (db/liter). Verõce, 2009. X. 02.

13./ Terrorista az egészségügyi miniszter, aki a klórozástól nem elpusztuló fertõzõ vírusokat tartalmazó szennyvizeket a vezetékes vízhez használt folyókba vezeti! Verõce, 2009. X. 02.

14./ Irán elnöke atomerõmûvektõl remél megoldás. Jobb lenne, ha lyukakat fúratna és a Föld magmahõjével fejlesztett nagynyomású gõzzel termelnék az áramot (itt is!). Verõce, 2009. X. 02.

15./ Mózes V.7.22. „... Nem lehet õket hirtelen kipusztítanod...”, II.23.30. „Lassan, lassan ûzöm ki õket, míg megszaporodol és bírhatod a földet”. A terrorista zsidók és bûnsegédeik ennek ARÁNYÁBAN mérgezik a NaCl-dot, fertõzik az ivóvizet, s tanítják be a hamis elõírásokat a gyógyítással foglalkozóknak. Verõce, 2009. X. 02.

16./ A magyar népet tudatosan irtják a nyugdíj befizetésünk és élõhelyünk elrablása céljából. Minden állami intézkedés ezt célozza?! Lásd részletesebben is a módszereiket a www.aquanet.fw.hu honlapon! Verõce, 2009. X. 02.

LXXVIII.

1./ Terroristák, akik elhallgatják, hogy a magmahõvel elõállított nagy nyomású gõzzel mûködõ erõmûvek több százezer évig elláthatnák energiával az emberiséget. Az így nyert árammal hidrogén és oxigén termelhetõ tiszta üzemanyagként. Közben fûteni és hõvisszanyerõ desztilllással ivóvizet tisztítani is lehet. Tudatosan elvonják ez elõl a tényleges megoldás elõl a pénzt, megbolondítják az embereket, hogy elhigyjék, jobb lenne a többieket kipusztítani! Verõce, 2009. X. 03.

2./ Meg kell követelni a boltoktól, hogy írják ki melyik étkezési só felel meg az MSZ-01-10007-82. magyar szabványnak. Hiányos, hamis feliratozásúak a rákkeltõ, máj-, vese- és szívmûködés rontó káliumsókkal stb. mérgezett, nem kóser sók! Az marad életben, aki tudja melyik a tiszta NaCl só! Lásd: www.aquanet.fw.hu! Verõce, 2009. X. 04.

3./ Mire való az Állami Számvevõszék? Arra, hogy a kormányok által korruptan osztogatott tíz, száz és ezer milliárdokról jelentéseket tegyen ki a saját olvasótermében, a sikkasztókat nem jelentve fel, nevüket titkosan kezelve, hogy más ne tehessen ellenük feljelentést = SUNYIPUBLIKÁL, mert el a büntethetõség elévültetéséhez kell egy kiderülési kezdõ idõpont?! Verõce, 2009. X. 04.

4./ Ki engedte meg ezeknek a rohadék terroristáknak, hogy egy nem állami cég nem ellenõrzött hatású oltóanyagát (a nem zsidó?) gyermekeknek beadva kísérletezzenek?! Verõce, 2009. X. 04.

5./ Posta Imre legitimizálni akarja a csalók hamis jogrendszerét az „Alkotmány” 1990-ben népszavazással megerõsítettnek feltüntetésével? Még nem volt népszavazás! Verõce, 2009. X. 09.

6./ Azokkal a gyógyszerész csalókkal akarják engedélyeztetni a vírusos-oltást, akik a 10 esetbõl 1-ben a gyomorfalat, ill. a bélfalat kisebesítõ Kálium Retardot engedélyezték? Verõce, 2009. X. 05.

7./ Terrorista Központ az ÁNTSZ, miután elõsegíti a vírusfertõzés halálosságát a kálisó konyhasóba kevertetése és a tiszta desztilláltvíz rossz ivóvíznek hazudása. Verõce, 2009. X. 10.

8./ Az ÁNTSZ hány db. disznót oltatott be a disznóinfluenza elleni oltóanyaguk hatásai ellenõrzésére? Mikor és hol tekinthetõk meg a hiteles méréseik eredményei? Verõce, 2009. X. 10.

9./ Terrorista központok az akadémiai kutatóintézetek, melyek konyhasóval mûtrágyáztatnak, káliumsókkal etettetnek, vírusos ürülékes vezetéki vízzel itattatnak! Verõce, 2009. X. 10.

10./Terroristák Kökény Mihály, Vojnik Mária (és társaik), akik a klórozást túlélõ fertõzõ vírusos és mérgezõ arzéntartalmú ivóvíz vásárlására is bíztatják a magyarokat? Verõce, 2009. X. 12.

11./ Terroristák az olyan elõzõ és új miniszterek, akik kampányolnak a mérésekkel nem ellenõrzött több generációs utóhatású oltóanyagok beadásának elõsegítésére? Verõce, 2009. X. 16.

12./ Hazaáruló terroristák az elõzõ és új miniszterek, akik konyhasót kevertetnek a mûtrágyába és kálisót és kálium-alumínium-szulfátot az élelmiszerbe! Verõce, X. 16.

13./ Terroristák az élelmiszerek káliumtartalmát a természetes öt-tízszeresére növeltetõ, a konyhasó-tartalmát ötödére-tizedére csökkenttetõ táplálkozási tanácsadók! Verõce, 2009. X. 16.

14./ A Huminiqum nevû terméknél is a fiziológiás kálium- és nátrium RDA-kat (lásd a Ringer fiziológiás oldatnál a Na- és K bejuttatási sebességeket) kellene hivatkozni, a „terrorista RDA-k” helyett! Verõce, 2009. X. 16.

15./ MINDEN KÖZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZÕDÉS SEMMIS, AMELYNEK A TÖRVÉNYI ENGEDÉLYEZÉSE A (MAGÁNZÓKÉNT ÉL, NEM DOLGOZIK JELENTÉSÛ) „PRIVATIZÁLÁS” SZÓRA LETT ALAPOZVA! Verõce, 2009. X. 16.

16./ Budaházy György, mint a Szent Korona Rádió mûsorvezetõje, a velem készített interjúval is bizonyította, hogy Õ is a népirtó terroristák ellensége! Tejfalussy András, Verõce, 2009.X. 16.

17./ Sólyom László (is) csalással lett „államelnök”, u.is kicserélték ellenkezõ értelmûre az ilyenhez kötelezõ népszavazást elõíró 7. §-t az 1989. évi XVII. tv.-ben. Verõce, 2009. X. 16.

18./ A Biblia konyhasóval ételsózás egészségvédõ hatására figyelmet felhívó szövegét (Ézsaiás 30. 24.) elkezdte lecserélni ellenkezõ értelmûre a keresztény papság!! Verõce, 2009. X. 16.

19./ Kérdezze ki orvosát, gyógyszerészét, táplálkozási tanácsadóját a Ringer oldattal való napi víz-, konyhasó- és kálium pótlásról, étkezésre is ezek a helyes RDA-k! Verõce, 2009. X. 16.

20./ A magyarokat gyûlölõk rettentõen felháborodtak azon, hogy végre akadt egy nem korrupt polgármester, aki visszafoglalta a városi vízmûvet a városa részére, hogy a lakosságra önkormányzati adóként kivetett víz- és csatornahasználati díjakból származó, kb. 1000%-os extraprofit-hányad ne idegeneket gazdagítson?! Verõce, 2009. X. 16.

21./ A mérgezõre módosított nátrium : kálium aránnyal népirtás a MAZSIHISZ bûne, mivel bírósággal igazoltatta, hogy a kóser elõírás nem korlátozza e sók evési arányát. Verõce, 2009. X. 16.

22./ A talmudisták kálisóval mûtrágyáztatnak és sózatnak, a mérgezõ hatását kimutató méréseket titkolják és/vagy az ilyen méréseket végzõ tudósokat rágalmazzák, s meggyilkolni próbálják. Verõce, 2009. X. 16.

23./ A Magyar Világ lapban Kovács József "orvosi tanácsai" életrövidülést és szaporodásképtelenséget okozó káliumtúladagolást és hiányos konyhasópótlást ajánlanak! Verõce, 2009. 10. 18.

24./ Az országáruló pártok tudják, hogy a munkanélküliség oka a hazai 70%-os adó, mert amiatt a 30%-os adóköltségû olcsóbb szlovák stb. termékeket vásároljuk mi is! Verõce, 2009. X 19.

25./ A WHO cserélteti le a gyermektápszerekben az immunrendszert védõ, létfontosságú fõkomponenst, az NaCl-ot az immunrendszert tönkretevõ K-sókra (lásd www.aquanet.fw.hu). Verõce, 2009. X. 19.

LXXIX.

1./ VASÚTVONAL MEGSZÜNTETÉS ESETÉN LECSÖKKEN, ÉPÍTÉS ESETÉN MEGNÕ AZ ÉRINTETT INGATLANOK ÁRA. A ROCKEFELLER-KLÁN IS EZZEL A MÓDSZERREL ALAPOZTA MEG A VAGYONSZERZÉSÉT. Verõce, 2009. X. 19. (2009. X. 23-án Vona Gábornak is megküldve.)

2./Lezsák Sándor országgyûlés alelnök kezéhez benyújtott közérdekû bejelentés ( fax: 06-1/441-4363, e-mail: sandor.lezsak@parlament.hu,): Dr. Székely Tamás miniszterrel az Országgyûlés és a Kormányfõ azonnal tetesse közzé az influenza oltóanyagaik higanytartalmát, az azokkal beoltani akartakra vonatkozó hivatalos mérgezési küszöbértékekhez képest, s ha azok higanytartalma a legkisebb mértékben is meghaladja a vonatkozó küszöbértéket, azonnal be kell tiltani az anyag beadását, tekintettel a higany hosszabb távú ismert egészségkárosító, életrövidítõ hatásaira. Verõce, 2009. X. 20. Tejfalussy András dipl. mérnök (2009. X. 23-án Vona Gábornak is megküldve.)

3./ Morvai Krisztina azzal tudna a magyar mezõgazdasági termelõknek ténylegesen segíteni, ha EU-nál fellépne a kálisóval kevert konyhasóval (!) „mûtrágyázás”ellen! Verõce, 2009. X. 23.

4./ Papp Lajos szívsebész azzal tudná valóban menteni a magyarságot, ha kiharcolná az MTA doktoraként, hogy ne etessenek timsót és egyéb mérgezõ káliumsókat velünk! Verõce, 2009. X. 23.

5./ Sólyom László miért nem tett feljelentést az alkotmánysértõ választási csalással törvényhozóvá lett pártok és személyek ellen? Attól félt, hogy börtönbe jutnak? Verõce, 2009. X. 23.

6./ Kedves Vona Gábor! Kérlek, hogy segítsetek a magyarok földjét 26% NaCl-t (!) tartalmazó „40%-os kálisó”-val 40 éve terméktelenítõ terroristákat elítéltetni! Verõce, 2009. X. 23.

7./ Vona Gábornak is: A tengervíz szennyezett. Egyébként is mindenféle mérgezõ anyag van benne. Magyarokat irtás folyik a „tengeri só” stb. nevû, ivartalanító, életrövidítõ, kálisó, bróm stb. tartalmú, szabványsértõ, nem kosher „asztali” sókkal. Csak a mérgezõ komponenseket tiltó MSZ-01-10007-82. szabványt nem sértõ sót használj! Verõce, 2009. X. 23.

8./ Vona Gábornak is: Vírusmentes, arzéntól és egyéb mérgektõl mentes ivóvízhez nem szennycsatorna, hanem olcsó, hõújrahasznosító háztartási vízátpárló kell, lásd www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. X. 23.

9./ Vona Gábornak is: Az ÁNTSZ magyarokat kiirtási célból hirdeti azt, hogy az átpárolt víz életveszélyes sóhiányt okoz. Étkezés útján pótolva a NaCl-ot, A DESZTILLÁLTVÍZ GYÓGYHATÁSÚ! Verõce, 2009. X. 23.

10./ Kedves Vona Gábor! A Jobbik érje el az EU-nál, hogy a magyar termékek árát annyival növeljék a kötelezõ adók és járulékok, mint a külföldi versenytársaik árát! Szlovák termék 100Ft-os árából 70Ft a piacra vivõé, a magyar termék 100Ft-os árából 30Ft. Sérti a szabad versenyt, csõdbe juttatja a magyarokat! Verõce, 2009. X. 23.

LXXX.

1./ Terrorista orvosok, természetgyógyászok, étkezésitanácsadók, akik titkolják tagadják a fiziológiás desztilláltvíz-, konyhasó- és kálium pótlás gyógyhatását. Verõce, 2009. X. 25.

2./ Láng István agrokémikus terrorista, aki megszervezte akadémiai fõtitkárként a termõföldek konyhasóval (!) mûtrágyázással aszályosítását, a 40%-os kálisó 26% NaCl-ot is tartalmaz, amit a felhasználók elõtt titokban tartanak, Õ az aszálykárt csökkentési mûveletek vezetõje az európai uniós pénzelosztásnál!? Verõce, 2009. X. 25.

3./ Terroristák a Biokontroll Kht. vezetõi és szakértõi, akik a 26% konyhasó (!) tartalmú, aszálykárfokozó, a talajt szikesítõ kálisó alkalmazását ajánlják a Biokultúra lapban!? Verõce, 2006. X. 25.

4./ Az Akadémia is felelõs a TERRORCSELEKMÉNYÉRT, hogy eltitkoltan NaCl-dal kevert mûtrágyákkal mérgeztetik a magyar termõföldeket a mezõgazdasági szaktanácsadók! Verõce, 2009. XI. 02.

5./ Terroristák a vízügyi és járványügyi szervek, de a pártok is, amelyek elhallgatták, hogy a vezetékes víz klórozást túlélõ vírusai a legnagyobb járványterjesztõk. Verõce, 2009. XI. 02.

6./ A vírusfertõzött emberek ürülékét a vízmûvek a vezetékes vízbe juttatja, hogy tömeges kipusztulást okozzon! (Kapu, 1990. febr., A KGB 45 pontja”, 28-29. pont.) Verõce, 2009. XI. 02.

7./ 50.000 embert fosztottak ki az OTP és bûntársai az állati ürüléket evõ és abból humuszt termelõ gilisztákat tenyésztéshez és felvásárláshoz adott hitel révén. E hiteleket nem lehet visszafizetni, mert a giliszták nem tudnak humuszt termelni. Folyamatos csalás az ellenkezõjét állító Legfelsõbb Bírósági határozat. Verõce, 2009. XI. 02.

8./ Azonnal fel kell mondani az Európai Uniót, mert timsóval és kálisóval mérgeztetett élelmiszerekkel és vírusfertõzött ivóvízzel irtatja a nem kóser étkezésûeket! Verõce, 2009. XI. 03.

9./ Stefanovits Pál és Láng István akadémikusok vezetik azt a mezõgazdaságot kemizáló terrorszervezetet, mely sok NaCl-ot tartalmazó mérgezõ mûtrágyát alkalmaztat. Verõce, 2009. X. 03.

10./ Korruptak a mezõgazdasági és környezetvédelmi miniszterek, MTA elnökök, s a legfõbb ügyészek, akik nem indítanak büntetõpert az NaCl-dal mûtrágyáz(tat)ók ellen. Verõce, 2009. XI. 03.

11./ Terrorista az ÁNTSZ vezetõ, aki a Kossuth Rádiót is arra használja, hogy az élettanilag optimális, fiziológiás 15-25 gramm/nap helyett a 6 gramm/nap NaCl pótlást hazudják optimálisnak, s a sós íz pótlása ürügyén étkezési sóként bebeszélik a szívmûködést rontó kálisót is bejutató, szaványsértõ szennyezett tengeri sókat! Lásd Kossuth Rádió, 2009. XI. 05., 18:15., az OÉTI fõigazgató dr. Martos Éva (és népirtási társai) élettani mérési adat ellenes, hamis nyilatkozatait. Hamisságát lásd a Ringer fiziológiás infúziós oldat összetétele alapján, amely az 1 liter 99% desztillált vízzel 9 gramm konyhasót juttat be, vagyis a napi 2-3 liter ilyen oldat 18-27 gramm NaCl-t (de csak 30-ad ennyi kálisót!) pótol, mivel ennyi az élettanilag, s így a szív számára is valóban optimális! Verõce, 2009. XI. 06.

12./ Terroristák, akik évente félszázezerrel csökkentik hazánk nem zsidó lakosai számát a konyhasóval kevert kálisóval ételízesítés és mûtrágyázás mérgezõ hatásaival! Verõce, 2009. XI. 07.

LXXXI.

1./ Buzi- és zsidó bûnözés barát, választási csaló pártok képviselõi egyszerû szótöbbséggel módosítják a törvényeket, akaratukat a bírákra ezúton rákényszerítve! Verõce, 2009. XI. 09.

2./ Korrupt az önkormányzati testület, polgármester, jegyzõ (vagy hülye?), aki az állam által önkormányzati tulajdonba adott települési víz- és csatornahálózatot ingyen engedi használni a nem önkormányzati tulajdonú vízmû cégnek, önkormányzati adóként fizettetve nekik a vízszolgáltatási önköltség tízszeresét a lakosokkal! Verõce, 2009. XI. 11.

3./ „Írisz”-rõl: ismert trükk a korrupciós, népirtási tényeket elõadók elleni névtelen rágalmazás a konkrét ellenbizonyítás helyett! Tejfalussy András 1-420415-0215. (Válaszom a Nemzetõr 2009. november 4-i SMS üzenetei között megjelent következõ üzenetre: „Kedves Attila! Mint régi elõfizetõ javasolnám az SMS oldal másirányú felhasználását. Ezek a blõd zagyva szövegek amiket beírnak borzalom. Önnek szüksége van erre? Komoly olvasónak nincs. Irisz”) Verõce, 2009. XI. 11.

4./ TERRORISTA WHO: Nobel-díjas mellékvesekéreg-kutatók bemérték, hogy halálos az NaC helyett evett KCl. A WHO Kódex gyermektápszerbe KCl-t javasol NaCl helyett. Verõce, 2009. XI. 12.

5./ Dr. Kellermayer Miklós terrorista, aki tízszer több K-ot és tízedannyi Na-ot mond sejtoptimálisnak, ami halálos. Ezét van felterjesztve Prima Primissima díjra? Verõce, 2009. XI. 12.

6./ Sólyom László hivatali visszaélést folytat a tárgyalás elõtt összeveretõ bíró elnöki pozicióban hagyásával, hamis köztársasági elnöki irat alapján (X-398/1998.). Verõce, 2009. XI. 03.

7./ Nem telhet el nap anélkül, hogy a zsidó média ne a kábítószerek élvezetességét szervírozza a világvége, úgyis mindegy hangulatot keltõ rémhír terjesztései mellé? Verõce, 2009. XI. 13.

8./ A Népszabadság újabban azért népszerûsíti a királyság helyreállítást, mert a hazaáruló földtörvényes Orbán Viktor fél a törvényüket visszavoni tudó államfõtõl? Verõce, 2009. XI. 13.

9./ NATO, EU azért van, hogy biztonságban legyenek a keresztényeket KCl-dal kevert konyhasóval stb. irtók, akik zsidókat, kínaiakat, arabokat telepítenek a helyünkre? Verõce, 2009. XI. 13.

10./ A H1N1 vírus azért is terjed a szokásosnál gyorsabban, mert oltóanyag elõállítás mellett, népirtási célból bárhol, otthon is tenyészthetõ, ha tyúktojásokba beoltják? Verõce, 2009. XI. 13.

11./ A felgyújtott Budapesti Sportcsarnok újjáépítésére kb. 40 milliárd forinttal többet költött az akkori kormány a szükségesen felül, itt tûnt el a sportolók pénze? Verõce, 2009. XI. 13.

12./ Minden önkormányzat köteles lenne vírusmentesített ivóvizet biztosítani a település minden egyes lakosa részére, törvény! A vírusok nem pusztunak el a klórtól. Verõce, 2009. XI. 13.

13./ Felkérem a Köztársasági Elnököt, hogy lépjen fel a terroristák ellen, akik sóval szóratják a termõföldjeinket. 26%NaCl tartalmú a 40%-os kálisó nevû mûtrágya! Verõce, 2009. XI. 17.

14./ Kedves Illés Zoltán Barátunk! Kérünk segíts a magyarok földjét 26% NaCl-t (!) tartalmazó „40%-os kálisóval” 40 éve terméktelenítõ terroristákat elítéltetni! Verõce, 2009. XI. 17.

15./ A földmûvelési és vidékfejlesztési miniszter a 40%-os kálisónak hazudott izraeli mûtrágya 26% NaCl tartalmával talajrontás elleni feljelentést is semmibe vette? Verõce, 2009. XI. 17.

16./ A szabályosan közlekedõ rendõrségi autóba (narkósan?) önhibájából belehajtó Császár Elõd ezúton egy rendõrnõ, két kisgyermek édesanyja halálat okozta, de ezért nem ítélték letöltendõ börtönre. Mivel érdemelte ki a (2 év felfüggesztett) kisebb büntetést, mint a szintén gyilkoló olaszliszkai cigányok? Verõce, 2009. XI. 19.

17./ Test- és lélekfejlesztõ tanfilmként kellene az interneten hozzáférhetõvé tenni a magyar olimpiai bajnok Balczó Andrásról készült KÜLDETÉS címû dokumentum filmet! Verõce, 2009. XI. 19.

LXXXII.

1./ PONTOSÍTÁS: Naponta újabb többszáz ember lesz a konyhasót káliumsókkal kevertetõ miniszter terroristák halálos áldozata, 1-2 influenza-vírussal fertõzött is. Verõce, 2009. XI. 22.

2./ A köldökzsinórból a magzatba átjutó vér, a magzatvíz, a felnõttek vére, s a fiziológiás infúzió 99 : 0,9 : 0,02 = víz : NaCl : K arányát a nem kóser étrendûek számára halált okozó Na : K = 1 : 1-re módosították. Az elkövetõket Kína, Líbia halállal büntetné. Jogos, ha a nekünk szánt Na : K infúziót a gyilkosainknak, nekik adatjuk be! Verõce, 2009. XI. 25.

3./ Halálra ítélni szabad: megengedték a nem zsidókat halálra ítélõ Talmudot tanítani a zsidók tanintézeteiben, lásd PKKB 29.P.85.585/2002., bíró: dr. Pataki Árpád. Verõce, 2009. XI. 25.

4./ Halálra ítélem a nem kóser élelmiszereket fûszerekkel kevert kivégzõ méreggel, kálisóval és Alzheimer kórt okozó timsóval mérgeztetõ miniszter terroristákat. Verõce, 2009. XI. 25.

5./ A korábbi és Új Magyar Gárda között sokkal nagyobb a különbség, mint a magyar felvonulókba belelövetõ rákosista és jelenlegi kormányok és ügyészségek között. Verõce, 2009. XI. 24.

6./ Orbán Viktor és társai tudatosan folytatják az emberiség energiaválságával hamisan indokolt népirtás-elkerülhetetlenségére alapozó háborús uszítást azzal, hogy elhallgatják az emberiség jelenlegi energia igényét is többszázezer évig kielégíteni képes magmahõvel fejlesztett nagynyomású gõzzel mûködtetett villamos erõmûvekre átállás lehetõségét?! Verõce, 2009. XI. 25.

7./ Teljes bíró(ság)i elfogultság: a Talmud szerint a zsidóknak szabad kirabolniuk és megölniük bármelyik nemzsidót. A Magyar Gárdát az a dr. Pataki Árpád bíró tiltotta be, aki megengedte az iskolai Talmud-tanítást a MAZSIHISZ alperesnek (PKKB. 29.P.85.585/2002). Verõce, 2009. XII. 04.

8./ Miután a háborúban munkaszolgálatot teljesítõknek kárpótlást adtak nemrég, kárpótlást kell adniuk az ugyanazon háborús ellenfelekkel szemben kötelezõ katonai szolgálatot teljesítõknek is! Verõce, 2009. XII. 06.

9./ Nyílt kérdés a Prima Primissima díjat alapító multimilliárdos Demján Sándorhoz: Azért tüntették ki a „Príma-díjjal Sárközy Tamás jogászt, mert õ eszelte ki azt a jogi csalást, hogy ellopják, elrabolják a magyar közvagyont, az eredetileg csak „magánzóként él, nem dolgozik” jelentésû privatizálás szó „állami vagyont magánkézbe ad”-ra is átértelmezésére alapozó lopással, rablással, majd a lopás, rablás nagyrésze megtörténte után a „privatizálás” szó „állami vagyont magánkézbe ad” „új jelentésének” az újabb értelmezõ szótárakba beírásával, e módon
kihasználva, hogy az eddigi törvények nem tiltják külön, „privatizálás” címszó alatt is a lopást, rablást!? Verõce, 2009. XII. 07. TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT (www.aquanet.fw.hu)

10./ A Mazsihisznek a Talmudot oktatást megengedõ Pataki Árpád bíró tiltotta be a Magyar Gárdát. A Talmud szerint szabad kirabolni és megölni bármelyik nemzsidót. Verõce, 2009. XII. 09.

11./ Ezúton figyelmeztetjük a hazai fõiskolákat és egyetemeket, hogy a terrorizmust szolgálják a kivégzõméreg, idegméreg kálisó konyhasóval kevert használata mérgezõségét sem kimutató hatáskalibráló elavult kísérleti technikákat és azokhoz tartozó méréstant és statisztikai módszereket bebeszélõ tananyagaik! Verõce, 2009. XII. 16.

12./ A fõvárosi vezetékes ivóvizet a tisztítatlan szennyvizekkel vírusfertõzött Duna vizébõl készíttetõk kártérítéssel tartoznak! Kifizetése helyett emelnek árat? Verõce, 2009. XII. 17.

LXXXIII.

1./ A Zöld Újság helyesen tenné, ha a konyhasót pótlásnak a fiziológiásnál nagyságrenddel kisebbre csökkentését prédikálásával népirtó Váradi Tibort nem népszerûsítené! Verõce, 2009. XII. 19.

2./ Dr. Baka András legfelsõbb bírósági elnök miért nem engedi visszavonni a „humuszt termelõ gilisztát” létezõnek hazudó „elvi határozatukat”? Csalást bûnpártol?! Verõce, 2009. XII. 19.

3./ Köztársasági elnök, legfelsõbb bírósági elnök, legfõbb ügyész, igazságügyi miniszter, országos rendõrfõkapitány miért nem jelentették fel a választási csalókat? Verõce, 2009. XII. 19.

4./ Kik, hogyan és miért engedélyezték a „40%-os kálisó” és „Kamex” elnevezésû mûtrágyákat (Magyarországi Kemizálási Kéziköny 1971) 26%, ill. 19%NaCl tartalommal? Verõce, 2009. XII. 19. Tejfalussy András

5. Az orvosi étkezési tanácsok hamisságának "leleplezéseirõl" elhíresült Szendi Gábor a "Paleolit táplálkozás, a nyugati életmód és a civilizációs betegségek" címû könyvével, (szcientológus stílusú?) lényeg elködösítés mellett, az egészségvédõ tiszta konyhasó helyett a kálisóval kevert életrövidítõ, ivartalanító (szabványsértõ) ún. "tengeri sókkal" ételízesítésre áttérést javasolja, miközben az állatgyilkolást csökkentõ, hullaméreg mentes, egészségvédõ vegetáriánánus étkezés ellen agitál. Verõce, 2009. XII. 19.

LXXXIII.

1./ Terrorista Izrael, szabotálja az emberi jog sértéseit elítélõ ENSZ határozatokat, korrupt a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság, ha nem zárja ki Õket az ENSZ-bõl! Verõce, 2009. XII. 21.

2./ BIOLÓGIAI SÓFEGYVER: AZ EMBEREK VALAMENNYI SEJTJÉNEK VÉDEKEZÕ- ÉS ALKALMAZKODÓ KÉPESSÉGE LEGEGYSZERÛBBEN ÉS LEGÁLTALÁNOSABBAN A SEJTMEMBRÁNOK KÖRÜLI VÉR KONYHASÓTARTALMA CSÖKKENTÉSÉVEL ÉS KÁLIUMTARTALMA NÖVELÉSÉVEL RONTHATÓ EL!

3./ ORSZÁGRABLÁSBAN, NÉPIRTÁSBAN BÛNSEGÉDKEZÕ TUDÓS TERRORISTÁK URALJÁK A ZSIDÓ- ÉS A KERESZTÉNY EGYHÁZAKAT IS (ÉS A TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁKAT): a Tóra és Talmud alapján bûnözõvé programoznak embereket, akik mások kenyerét, ételeit gyilkoló hatásúvá teszik, mivel a kivégzõméreg, idegméreg káliumsókkal kevert konyhasóval ízesítéssel a sejteket körülvevõ, s a köldökzsinóron keresztül a magzatot is tápláló vérfolyadékban az addigi, élettanilag optimális NaCl:K= 0 9:0,9:0,02 fiziológiás arányt a sejtek mûködését ellehetetlenítõ Na:K=1:1-re, vagyis a halottakban lévõre igyekeznek módosítani, és
vírusfertõzött ürüléknek ivóvízbe juttatásával és a tiszta desztillált vizet ivás akadályozásával, és veszélyes állatokra, pl. a gyilkos darázs, gyilkos méh, pestises patkány, újabban madárinfluenza, disznóinfluenza terjedésére stb. is alapozva, tervszerû biológiai népirtást folytatnak. Lásd a software-t: Mózes II. 23. 26,28,29,30, V.7. 2,22, Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. lap, Baba mezia 107 b. lap. E népirtási software tudatos használatát Nobel-díjasok mérései és a bûnelkövetõ kutatók csalásainak a kiderülései, nemzetközi leleplezõdései is bizonyítják!

4./ Kedves Papp Lajos Barátom! Légyszíves írd le, s írd alá, hogy étkezésnél is optimális a Ringer oldat szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány és sebesség, amit telefonon megerõsítettél felém azzal, hogy ezt tanítod az egyetemen. Szeretném népszerûsíteni a magyarok érdekében. Verõce, 2009. 12. 26. Üdv, Tejfalussy András

5./ HAZÁNK TELJES EGÉSZSÉGI ÉS GAZDASÁGI CSÕDJE 10 (TÍZ) ALAPVETÕ, LEGFÕBB OKA, AMELYEK TITKOLÁSA IS HAZÁRULÁS!

1./ KONYHASÓVAL MÛTRÁGYÁZÁSSAL MÉRGEZIK A MAGYAR TERMÕFÖLDEKET.
2./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK A KONYHASÓ FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKBEN TÖRTÉNÕ (OPTIMÁLIS) ÉTKEZÉSI PÓTLÁSÁT (életrövidítõ+ivartalanító = népirtó hatású!).
3./ TIMSÓ, KÁLISÓ STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET (életrövidítõ+ivartalanító = népirtó hatásúak!).
4./ TUDATOSAN TARTJÁK FENN A KÁLIUMOT MÉRGEZÕEN (AFIZIOLÓGIÁSAN) TÚLADAGOLÓ ÉLETRÖVIDÍTÕ ÉTKEZÉST.
5./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK AZ EGÉSZSÉGET VÉDÕ ÉS GYÓGYÍTÓ HATÁSÚ DESZTILLÁLT IVÓVÍZZEL VÍZPÓTLÁST, HELYETTE FERTÕZÕ VÍRUSOS ÜRÜLÉKET ÉS MÉRGEZÕ VEGYSZEREK TARTALMAZÓ VEZETÉKES VÍZZEL ITATJÁK A NÉPET.
6./ 1-5. FOLYTATÁSÁHOZ TUDATOSAN MEGHAMISÍTOTTÁK A LABORATÓRIUMI ADAT ÉRTÉKELÉSHEZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELÕÍRÁSOKHOZ ALAPUL VETT (HATÁRÉRTÉK) SZÁMOKAT.
7./ Kb. 300%-kal több adó + járulék sújtja a magyar termelõk termékárait, mint az azonos piacon árusító külföldiek (szlovákok stb.) termékárait. Emiatt a magasabb árú hazai termékek eladhatatlanok és a magyarországi termelõk beszüntetik a termelést, s megszüntetik a termelõ üzemi munkahelyeket.
8./ Tudatosan akadályozzák az áramtermelõ erõmûvek geotermikus (magma)hõvel fejlesztett olcsó nagynyomású gõzre történõ átállítását, s az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által kifejlesztett kõzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását.
9./ Magyarországnak azért lett a korábbinál is sokkal nagyobb külföldi adóssága, mert a kormányok, e hitelek törlesztésére pénzszerzés címén külföldieknek eladott magyar területekért, vállalatokért, ingatlanokért beszedett összegnél többet, sok ezer milliárd forintot elpazaroltak, elpazarolnak a vidéki szennycsatornák számának növelésére, hogy az ivóvíz-szolgáltató folyókba a vezetékes ivóvízbe átjutó fertõzõ vírusokat, fogamzásgátló stb. népirtó anyagokat juttassanak.
10./ 1-9. FÕKÉNT A KORRUPT TUDOMÁNYOS ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BÛNÖZÕK BÛNE.
11./ 1-10. RÉSZLETES TUDOMÁNYOS MÉRÉSTANI ÉS JOGI BIZONYÍTÁSÁT ÉS HOZZÁ A KONKRÉT BÛNÜGYI STB. BIZONYÍTÉKOKAT IS LÁSD: A WWW.AQUANET.FW.HU INTERNETES HONLAPON!

TISZTELT HÖLGYEK ÉS URAK! Javaslom, hogy - lehetõleg elõször a választások elõtt, s azután is, rendszeresen - kérdezzünk ki valamennyi jelentõsebb politizáló személyt és szervezetet az eddigi és tervezett további tevékenységeirõl a magyarországi kormányzati csõd mind a 11 (tízenegy) fenti titkos fõ okával kapcsolatban, a magyar gazdaság és a magyarok egészsége tönkretételével kapcsolatos büntetõjogi felelõsségek tisztázásával! Kérdezem, ki tud segíteni jelen irat terjesztésével, pl. a teljes saját levelezõlistáján továbbküldésével, s a gyûjtött információk közzétételében segítéssel? Verõce, 2009. 12. 31. Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (1-420415-0215) TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71., Honlap: www.aquanet.fw.hu Email: ujvizforras@freemail.hu, tejfalussy.andras@gmail.com (T.: 36-20-218-1408)

6./ Dr. Morvai Krisztinának és Vona Gábornak: Konkrét választ kérek arra, hogy a Jobbik fellép-e a kivégzõméreg, idegméreg kálisóval kevert konyhasóval (lásd www.aquanet.fw.hu) magyarokat irtók ellen? Verõce, 2009. 12. 31. Tejfalussy András

8./ Mi célt szolgál a nullával szorzás (nullát szorzás), nulla hozzáadás megengedése? E csalás két fõ lépése: 1./ Engedik nullával beszorozni az egyenlõségek mindkét oldalát = a nulla bármivel beszorzását. Pedig egy egyenlet, az azzal megjelenített logikai összefüggés mindkét oldalát nullával szorozva minden eltûnik, magára marad az egyenlõségjel (=). 2./ Megengedik az álnullák (pl. 0 = A-A) bármihez hozzáadását. Megengedik az ilyen álnullák valamely számmal beszorozását vagy elosztását, tehát az A és a -A súlya tetszõleges megnövelését, vagy lecsökkentését. Ily módon bármi becsempészhetõ egy meglévõ egyenlõség egyik vagy minkét oldalába. A-t és -A pl. érv és ellenérv, egymással szembenálló igazság és hazugság, egymást kikompenzáló ellenkezõ elõjelû együttes bármely hamis és igaz állítás lehet. Például egy összefüggéshez, ismeretanyaghoz ezúton egy vagy több egymást kikompenzáló hatású tényállítás és hazugság is hozzáadható, demokrácia biztosítás, tudományos vita minkét álláspontjának teret-engedés hamis ürügyével. Ez a matematikai csalás az alapja annak, hogy a jogszabályok a bírói döntési szabadsága szükségessége ürügyén nem engedik elítélni azt olyan csaló bírót, tudományos szakértõt, aki semmibe veszi a hazugságokat leleplezõ tényállítások ténybizonyítékait (az 1./ szerinti csalási módszert alkalmazza). A nullával szorzást, nullát szorzást, nulla hozzáadást megengedõ matematika tanárok gyermekkorban rabszolga logikájúvá programozzák a kizsákmánylók által kizsákmányolni akart népcsoportok legkiválóbb egyedei agyát is. Verõce, 2009. XII. 19. Tejfalussy András

LXXXIV.

1./ Segítségként Vona Gábor (Jobbik elnök) részére: Mindegyik olyan étkezéshez árusított sóra ki kell írattatni a boltosokkal, amelyik sérti az MSZ-01-10007-82. szabványt, mert kivégzõméreg, idegméreg káliumsó is van benne! Verõce, 2010. 01. 10.

2./ Segítségként Vona Gábor (Jobbik elnök) részére: Pert kell indítani minden eddigi párt ellen és be kell tiltatni, amelyik a kivégzõméreg, idegméreg kálisónak a konyhasó helyett árusítani engedésével irtatja a nyugdíjasokat! Verõce, 2010. 01. 21.

3./ Segítségként Vona Gábor (Jobbik elnök) részére: Posta Imre miért terjesztette el azt a hazugságot, hogy a jelenlegi Alkotmányt népszavazás megerõsítette?! Verõce, 210.01.23.

4./ Segítségként Vona Gábor (Jobbik elnök) részére: Az eddigi parlamenti pártok mindegyike tudatosan engedte pénzelni évene ezer milliárdokkal (!) a folyókból vett vezetékes vízbe fertõzõ vírusokat juttató sok felesleges új szennycsatorna építését. A vírusok nem hatástalanodnak a klórozástól! (Az erre kötött hatalmas összegek miatt adósodik el egyre nagyobb mértékben Magyarország, a kormányok ezzel is a mindenkori nyugdíjkorhatár alá rövidítik a magyar lakosság többségének élethosszát, hogy az kipusztított magyaroktól ilymódon megörökölt
nyugdíjbefizetésekbõl törleszteni tudják az általuk elpazarolt, elsikkasztott külföldi hiteleik kamatait!) Verõce, 2010. 01. 23.

5./ Kedves Vona Gábor! Kiléptem a MNÁSZ Magyar Nádori Szövetségbõl, mert Rozgics Mária lapja átváltott az egészségvédõ étkezési fiziológiás só (NaCl) : kálium (KCl) = 30 : 1 arány és a rákbetegségek ellen is hatásos desztillált víz ivás ellenkezõjének a bebeszélésére. Lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2010. 01. 23. Üdv, Tejfalussy András, a Magyar Szellemi Védegylet rendes tagja.

6./ Kedves Vona Gábor! A Jobbiknak népszavazást kell kezdeményezni az 1989. évi XVII. tv. eredeti 7. §-a helyreállítására, amely szerint érvénytelen az Alkotmány. Verõce, 2010. 01. 24. Tejfalussy András

7./ Segítségként Vona Gábor (Jobbik elnök) részére (Verõce, 201. 01. 24.), apróhirdetésre javaslatként is: FIGYELMEZTETÉS MINDEN NÖVÉNYTERMESZTÕ, KERTÉSZ SZÁMÁRA! A kálisó (KCl) mûtrágyaként árusított 40%-os kálisó elnevezésû vegyi anyag 26% konyhasót (NaCl-ot) is tartalmaz! A só (NaCl) a Bibliában is említett talajterméktelenítõ biológiai vegyi fegyver! Pusztítja a növényeket, növeli az aszály miatti károkat. A Magyar Gazdák védelmére közzéteszi: JOBBIK.

8./ Kedves Vona Gábor! Hol és mikor tudnánk személyesen beszélni (mostanában) a fenti károk elleni védekezések további szervezésérõl? Verõce, 2010. 01. 24. Tejfalussy András

9./ Apróhirdetési javaslat Vona Gáborhoz (a Jobbik Párt elnöke): FIGYELMEZTETÉS MINDEN NÖVÉNYTERMESZÕ, KERTÉSZ SZÁMÁRA: A mûtrágyaként árusított 40%-os kálisó (KCl) 26% konyhasót (NaCl-ot) is tartalmaz. Az NaCl a Bibliában is említett talajterméktelenítõ biofegyver! Pusztítja a növényeket, növeli az aszály miatti károkat. Közzéteszi: JOBBIK (Verõce, 2010. 01. 25., Tejfalussy András)

10./ Vukics Ferenchez (Magyarok Szövetsége elnöke), és Vona Gáborhoz: A Mátra Televízióban elmondott s a www.aquanet.fw.hu-n bizonyított fõ csõdokok elhárítása nélkül nem tudjuk megvédeni országunkat a betolakodóktól! Verõce, 2010. 02. 07.

11./ Éger Istvánhoz (Magyar Orvosi Kamara elnöke): Világnézettõl függ, hogy az orvosok megölik vagy nem a rákbetegeket, lásd Dr. Hammer és egy fõrabbiközös nyilatkozata alapján (internet, Google: Új Medicina). Verõce, 2010. 02. 08.

12./ Vona Gáborhoz és Takács Andráshoz (Szabad Magyarországért Mozgalom vezetõje): Miért nem szerveztünk népszavazást a Népszavazásról s Népi Kezdeményezésrõl szóló 1989. évi XVII. tv. eredeti 7. §. szövegének a visszaírására, az alkotmányosság érdekében? Verõce, 2010. 02. 11.

LXXXV.

1./ Vona Gáborhoz: Z. Kárpát Dániel a Karpatia lapban 2003-ban ellenkezõ értelmûre hamisítva tette közzé a káliummal mérgezett élelmiszerekrõl általam írtakat. Emiatt is sok magyar meghalt! Verõce, 2010. 02. 12.

2./ Vona Gáborhoz: Szász Lóránt barátom, mint nemzetközi pénzügyi-, gazdasági tanácsadó azt válaszolta email útján (ma), hogy a konkrét módját, jogi lehetõségét stb., ahogy az adósság visszafizetés felmondható a hitelezõk által ellehetetlenített adós állam részérõl, a MONDOM AZ IGAZAT c. KRÁTER KIADÓ (Pomáz) megjelentette könyvében bárki, Vona Gábor is megtalálhatja. Verõce, 2010. 02. 12. Tejfalussy András

3./ Patrubány Miklós úr MVSZ Elnök részére! Felhívom a szíves figyelmet, hogy világszerte elmenekülnek az Magyarok Világszövetségétõl a tisztességes mûszaki értelmiségiek, ha az MVSZ tovább támogatja a víz égetési "atomfizikai" szélhámosságot. Verõce, 2010. 02. 12.

4./ Kedves Náday Gyula Barátom! Javaslom az Agroanalízis Tudományos Társaság www.aquanet.fw.hu és www.ivovizjavitas.fw.hu honlapjain közzétett kutatási eredményeink tanulmányozását a magyar és cigány lakosság létfeltételei javításában együttmûködés érdekében. Ne higgy a csalóknak! Verõce, 2010. 02. 18. Szeretettel: Tejfalussy András.

LXXXVI.

1./ SMS üzenetként, jogsértés abbahagyásra felszólító utolsó figyelmeztetésként megküldve a kutatásgyorsító bázissoftware-imre vonatkozó feltalálói szerzõi jogaim ellopásában akadémiai és egyetemi kutatóintézeti személyeknek (pl. Furka Árpádnak, Roska Tamásnak, Tompos Andrásnak stb.) segédkezõ Végvári Lajos, meditor@meditor.hu címére (Végvári Lajos korábban az általam vezetett Agroanalízis Tudományos Társaság gmk tagja volt): „Lajos! Én ok-okozat-kutatásokat gyorsító mérési- és kiértékelési software-ket találtam fel, ezek nem csak elrendezések. Az alkalmazásához engedélyt kell kérned!” Verõce, 2010. 03. 20. Tejfalussy András

2./ A Fidesz (Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi szakértõ) és a Jobbik (Vona Gábor elnök) részére 2010. április 11-én megküldött KÖZÉRDEKÛ JAVASLAT AZ EDDIG ELTITKOLT EGYIK CSÕD FÕOK ELHÁRÍTÁSÁRA: ADÓUNIÓ szorgalmazását javaslom, mert a hazai termékek a kb. 300%-kal nagyobb itteni adó árba beépülése miatt ELADHATATLANOK VÁMUNIÓN BELÜL!

3./ Vona Gábor Jobbik elnök címére: A Jobbik utólag sem csatlakozik a 11 eltitkolt fõ csõdok elleni Peticióinkhoz? Megmondanád az elsõ két Petíciónál illetékes Varga Géza és Gyenes Géza urak telefonját? Verõce, 2010. 04. 20.


LXXXVII.

1./ Végvári Lajos és társai részére: Vagy engedélyt kértek, vagy a bírósággal megállapíttatom a kutatás gyorsító bázit software-im általad ellopását s bûnszervezet útján árusítását. Verõce, 2010. 04. 26.

2./ Végvári Lajos és társai részére: Ezúton azt is tudomásodra hozom, hogy a szabadalmaimban lévõ bázissoftware-imet holografikusnak, nagy áteresztõ képességû kutatásnak átnevezést is megtiltom! Verõce, 2010. 04. 30.

LXXXVIII.

1./ Vona Gábor, Jobbik elnök részére is: Akarsz segíteni elérni, hogy a vízmûvek által önkormányzati adóként kikényszerített, kb. 1000%-os extraprofit az önkormányzatot illesse meg? Verõce, 2010. 04. 27.

2./ Tisztelt Dr. Illés Zoltán! Csak benned bízom, mint megoldást kiharcolni tudó magasan képzett szakemberben. A Fidesz vezetõsége mindig elhárította a tényleges megoldásokat. Verõce, 2010. 04. 28.

3./ A megyék helyett régiókat, a minisztériumok helyett csúcsminisztériumokat szervezés, a korrupt hivatalnokok átülése máshova, a bûneik nyomait akarja eltûntetni. Verõce, 2010. 04. 28.

4./ Üzenem az illetékeseknek, hogy szélhámosság a mérgezõ konyhasóval mûtrágyázást is a kálisó aszályt csökkentõ és termés növelõ hatásaként mutató mérések Európai Uniós pénzelése. Verõce, 2010. 04. 29.

5./ Az egészségügyi rendszerek eltitkolt legfõbb csõdoka 2 hamis USA RDA: K=4,7g/d, Na=2g/d. A fiziológiás RDA-k: K=0,6g/d, Na=15g/d. Tudjátok erre figyelmeztetni Obamát? Verõce, 2010. 04.29.

6./ A hazai tudományos akadémia és több egyetem vezérkara bûnös a magyar termõföldek és számos nem kóser élelmiszer kálisóval kevert konyhasóval mérgeztetésében! Verõce, 2010. 04. 30.

7./ Dr. Péceli Gábor Méréstani Tanszék vezetõ professzor úr, BME rektor részére is: A magyar mezõgazdaság és népegészség tudatos tönkretétele, hogy a növénytermesztési és egészségvédelmi szabályozó rendszereket hamis referenciajelekkel vezérlik. Verõce, 2010. 04. 30.

8./ A vízmûvek részére önkormányzati adóként fizettetik az extraprofitot is. Ezt a pénzt miért nem utalják át egyes vízmûvek az illetékes önkormányzatok részére?! Verõce, 2010. 05. 04.

9./ Korrumpálták Juszt Lászlót, aki legjobb ivóvízként reklámozta 2010. május 4-én az ATV-ben a méregdrága vízmû vizet, amiben klórozástûrõ fertõzõvírusok vannak?! Verõce, 2010. 05. 05.

10./ Dr. Illés Zoltán részére is: Segítenél felvilágosítani a népet, hogy a homokkal és kaviccsal szûrés + klórozás nem hatástalanítja a szennyvíz ivóvízbe jutó kalici stb. vírusait? Verõce, 2010. 05. 05.

11./ Idefigyelj Juszt László! Több, mint 1 millió magyar életét segítettél rövidíteni, akiket az EU-ban maximumként megtûrtnél több arzént tartalmazó vízzel itatnak! Verõce, 2010. 05. 05.

12./ Az Állami Számvevõszéki és KÖJÁL vizsgálati adatokat, az arzéntól mentesítéshez az Európai Uniótól kapott 130. milliárd forintos támogatást semmibe vevõ Juszt László korrupt? Verõce, 2010. 05. 05.

13./ Ezer milliárdokkal pénzelik a folyókból a vezetékes vízbe fertõzõ vírusokat juttató szennycsatornák építését. A vírusok nem hatástalanodnak a klórozástól. Verõce, 2010. 05. 05.

14./ Lásd Csányi László alpolgármester úrnál (megadom a telefonját), hogy mekkora a víz+csatornadíj Mórahalmon, s mennyi pénzt kap az önkormányzat évente a vízmûtõl! Verõce, 2010. 05. 05.

15./ Minisztériumi rendeleti csalás volt a háziszennyvízzel altalajöntözést nem támogatni, akadályozni, bírságolni ott, ahol nincs betiltva a nitráttal mûtrágyázás! Verõce, 2010. 05. 05.

16./ A miskolci vezetékes vízhálózat vezetéteibe bejutott emberi ürülékbõl származó kalici vírust nem tudták hatástalanítani a szokásos klórmennyiség tízszeresével sem. A lakosság megvédéséhez el kell rendelni az ivóvizet szolgáltató folyókba a szennycsatornákból bejutó vírusokat rendszeresen mérést, a folyók vizébõl csak szûréssel és klórozással készített valamennyi vezetékes víznél. Verõce, 2010. 05. 07.

17./ Vajna Lászlóné lenne a legalkalmasabb az Országos Természetvédelmi Hivatal vezetésére (B.Gy. mondta). Tiltsátok be a 60% KCl-t + 26 % NaCl-t talajmûtrágyaként, mint „40%-os kálisót” árusítást! Verõce, 2010. 05. 07.

18./ Tanácsadótoknak ajánlom Prof. Dr. Nagy Bálint, volt MÉM fõosztályvezetõt, akivel feljelentettük a NaCl-dal mûtrágyáztató MTA fõtitkárokat. Honlapja: www.drnagybalint.atw.hu. Verõce, 2010. 05. 07.

19./ A Világbanktól és IMF-tõl felvett kölcsönt az arzénes, vírusos ivóvízzel, s konyhasóba kevert kivégzõméreg kálisóval rövidített életûek nyugdíjbefizetése fedezi! Verõce, 2010. 05. 08.

20./ Az alkotmány tiltja országunk belterületei, bármekkora ingatlanai külföldiek (nem magyarok) tulajdonába adását, de a megsértõit nem büntetik, sõt kitüntetik! Verõce, 2010. 05. 22.

21./ Támogatassátok EU-s pályázati keretbõl a folyókból öntözési célra való vízkivételt. Észszerûtlen adóztatni a folyók vizével öntözést, gátolni az öntözési vízhasznosítást. Verõce, 2010. 05. 22.

22./ Jogszabályi csalás, hogy büntethetõség-elévüléssel átterhelhetõ a vétlen adófizetõkre a hivatalnokok bûncselekményei miatti károkat megfizetési kötelezettség! Verõce, 2010. 05. 23.

23./ 1,3 millió magyar ivóvize mérgezõ arzéntartalmú (ÁSZ jelentés szerint). 110 milliárd forintot ad az EU az arzént eltávolításra. Faszenes megoldásról lásd az emailt! Verõce, 2010. 05. 23.

24./ Szíveskedjél tanulmányozni a függõleges tengelyû szélerõmû - email útján küldött - elõnyleírását! Verõce, 2010. 06. 03.

25./ Miért segélyezi Izraelt az USA, amikor Izrael olyan gazdag, hogy egész országokat akar felvásárolni. A palesztínoknak kell adni az eddig Izraelnek adott pénzt! Verõce, 2010. 06. 05.

26./ OK-OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK MÉRÉSTANI KALIBRÁLÁSÁRÓL: Hazánkban, de
világszerte is jellemzõ, hogy precíziós gyógyszeralkalmazás, precíziós mezõgazdaság, precíziós
környezetvédelem ürügyén a kormányok alá rendelt intézmények egyre több, s egyre nagyobb
károkat okoznak. Azzal, hogy túl kevés tényezõs, hiányos kezelési kombinációs, megbízhatatlan
„véletlenszerûsített” (randomizált) optimalizálási és ellenõrzési kísérletek adataival kalibrálják,
ellenõrzik az élõ rendszerekhez felhasznált vegyi anyagok és kombinációik élettani hatását.
Hazánkban az okság-kalibrálási méréstani módszerek ezen hibái egyik látványos eredménye,
hogy ezek a 40%-os kálisónak hamisan elnevezett mûtrágya titokban tartott 26%-os NaCl
(konyhasó) tartalmát is elõnyös környezetvédõ és növényvédõ hatásúnak bizonyították. Lásd pl. a
Dr. Láng István volt akadémiai fõtitkár által Nyírlúgoson 50 éve folytatott ún. „mûtrágyázási
tartamkísérletet”, vagy az MTA Talajtani Kutató Intézet hasonló mûtrágyázási tartamméréseit.
Még a Bibliában is benne van, hogy A KONYHASÓ A TALAJOK ÖRDÖGE. A nátriumklorid
egy olyan természetes vegyi fegyver, amivel hosszú idõre is lerontható a termõföldek
termékenysége. Mindezek alapján is nyilvánvaló, hogy a természetes és mesterséges vegyi
anyagokkal kezelt élõ rendszerek, az élõlények és azok ökoszisztémái védelméhez helyesen
kalibrált adatokon alapuló szabályozások lennének szükségesek. Felelõsen el kell gondolkodni
azon, hogy a hazai kormányok és akadémiai vezetõk miért akadályozzák a nemzetközi
szabadalmaimból általuk évtizedek óta hivatalból ismert, helyesen optimalizáló sokváltozós
GTS-Antirandom kalibráló méréseket és ellenõrzõ monitoring alkalmazásokat. Annak ellenére
akadályozzák, vagy éppen azért, mert tudják, hogy leleplezi az eddigi kalibrálási csalásokat.
Ezúton is tudatosítani szeretném valamennyi állami vezetõ szintjén, hogy az élõ szervezeteknél,
az együtt élõ rendszerekben az ok-okozati összefüggéseit megbízhatóan kalibrálni csak az
általam feltalált tolerancia-optimalizáló GTS-Antirandom-APLA bázissoftware-k, s az azokhoz
tartozó optimum kalibráló monitoring mérõlétesítményekre vonatkozó bázisterveik
alkalmazásával lehet. Minden általunk alkalmazása sikeres volt. Számos korábbi kalibrálási
hibát lepleztünk le általa. Elképesztõ felelõtlenség, hogy az állami szabályozások rendbetételére
való alkalmazása helyett több akadémikus Nobel-díjra pályázik az e szabadalmaim szerinti
bázissoftware-im és létesítmény bázisterveim általuk tõlem ellopni, eltulajdonítani próbált
szerzõi jogai alapján. Köztársasági elnöki és akadémiai hamis iratok bizonyítják, lásd
www.aquanet.fw.hu, hogy a kalibrálási csalásokra alapozott tudatos károkozásban több eddigi és
újabban szóba került hazai akadémiai elnök és köztársasági elnök is személyes bûnsegédkezett!
Lásd a mérnök továbbképzési célra is összeállított, 46. email-könyveim és a Követeljük a konyhasóval mûtrágyázás betiltást c., korábban is benyújtott Peticiónk alapján (lásd email-mellékletek!).
Verõce, 2010. 06. 06. Tejfalussy András

LXXXIX.

1./ A vegyi anyagok és kombinációik hatása a legtöbb esetben hibásan van kalibrálva a
kevéstényezõs, hiányos kezelési kombinációs kísérletek adataiból. Verõce, 2010. 06. 06.

2./ Kedves Dr. Illés Zoltán Államtitkár Úr! Küldtem egy emailt a magmahõ hasznosításról.
Üdvözlettel. Tejfalussy András (Verõce, 2010. 06. 23.)

3./ Véleményem szerint, nem valószínû, a megküldött szakmai képi stb. dokumentációk titkárnõk
által kellõen megértése és pontosan elmondani tudása.
Nem pótolja a közvetlen megtekintést!
Verõce, 2010. 06. 24.

4./ Tudod-e, hogy az ételek NaCl tartalmát csökkentés és káliumtartalmát növelés megszünteti a
stressz elleni védekezõ képességet = fokozza a parlagfû allergizáló hatását is!?
Verõce, 2010. 06.
26.

5./ Ki kell terjeszteni a hazai ivóvíz szabványt a frakcionálva átpárolt vízre is. Az NaCl-ot stb.
étkezési úton is lehet fiziológiása pótolni! Verõce, 2010. 06. 26.

6./ El kell rendelni a szennycsatornákkal szennyezett folyókból származó csapvizetnél a klórozást
tûrõ fertõzõ vírusokat méréssel ellenõrzés
t, és a mérési eredmények rendszeres közzétételét is!
Verõce, 2010. 06. 26.

7./ Érdemes személyesen áttanulmányozni az Állami Számvevõszék 1997. októberi jelentését
aVízügyi Alap mûködésénekpénzügyi-gazdasági (és mûszaki) ellenõrzésérõl! Verõce, 2010. 06.
26.

8./ A zsidókat a rákbetegségekbõl 98% gyakorisággal kigyógyítást is híresztelõ, az interneten szereplõ,
Német Medicina, Újorvoslási program azon a csaláson alapul, hogy kizárólag lelki okokra vezeti
vissza a betegedést és gyógyulást. Valójában a tényleges gyógymód csakis az O.Z.A. Hanish
orvosi desztilláltvíz-kúra infúziós változata lehet, fiziológiás NaCl-pótlások közbeiktatásával.
Verõce, 2010. 06. 26.

9./ Tudod-e, ha igen honnan és mióta, hogy a hazánkban leggyakrabban használt, „40%-os
kálisó” elnevezésû mûtrágya 26% NaCl-ot is tartalmaz?
Verõce, 2010. 06. 30.

10./ Érdemes lenne az árvízkárok miatti kártérítésre rendelkezésre álló pénzt jórészt a
cigányoknak a gátak megerõsítésével foglalkoztatására költeni?!
Verõce, 2010. július 04.

11./ A világháborút elõidézõ energiahiányt a magmahõvel fejlesztett gõzre átállított erõmûvek
képesek elhárítani
. Javaslom Dr. Illés Zoltán államtitkár úrnak, hogy hívja fel az ezzel foglalkozó
Potter Drilling cégtõl! Verõce, 2010. 07. 06.

12./ Ellenõrizni kell a H1N1 vírusok tenyésztésére felhasznált tyúktojásokkal kapcsolatos
hulladék kezelést, mivel ez környezet- és nemzetbiztosági fontosságú!
Verõce, 2010. 07. 11.

13./ Kedves Dr. Náday Gyula Barátom! Az árvizek elhárításához a gátrendszereket folyton javítgatni kell. A kivitelezést a Cigányok a Létfeltételek Védelméért Környezetvédelmi Alapítványunk elõsegíthetné! Ez egyúttal javaslat is Dr. Illés Zoltán államtitkár úr felé! Verõce, 2010. 07. 27.

14./ Dr. Illés Zoltán államtitkár úrhoz elõterjesztett közérdekû javaslat: A Vértesi Erõmû magmahõvel fejlesztett gõzre átállításához célszerû ajánlatot kérnünk az olcsó mélyfúrást kifejlesztõ Potter Drilling USA cégtõl. Verõce, 2010. 07. 28.

15./ Alapvetõ, hogy mindenki ismerje a titkos 11 (tizenegy) legfõbb csalást, csõd-fõokot, amivel legalább évi 50.000-rel (ötvenezerrel) csökkentik a hazai nemzsidók létszámát és tulajdonát, s hogy mindenki ismerje az csõd fõokok ellen lehetséges védekezést. Verõce, 2010. 07. 28.

16./ Semmisek a törvény által azért nem tiltott privatizációs szerzõdések, mert a privatizál(ás) szó ezek megkötésekor még azt jelentette, hogy magánzóként él, nem dolgozik. Nem azt jelentette, hogy állami vagy önkormányzati vagyont magánkézbe ad, amire az akadémiai és jogász stb. hazaáruló csalók átértelmezték a késõbbi értelmezõ szótáraikban. Verõce, 2010. 07. 30.

17./ Állítólag, a légszennyezõbb közúti árufuvarozás energia igénye sokszáz százalékkal nagyobb, mint a vasúti áruszállításé. Ezt kellene alapul venni a támogatásnál. Verõce, 2010. 07. 30.

18./ Az önkormányzatokat a tulajdonukba adott vízközmû hálózatuk értéke arányában részesedés illeti meg a víz- és szennyvíz bevételekbõl. Ahol nincs így, ott korruptak. Verõce, 2010. 08. 02.

19./ A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ellenõriztesse a szennycsatornák ürüléktartalmával vírusfertõzött folyók vizébõl parti szûréssel tisztított ivóvizek vírusait, amiket a klór nem hatástalanít! Verõce, 2010. 08. 03.

20./ Bûnsegédkezés a konyhasóval mûtrágyáztatás felelõsei elleni bizonyítékokat, talajmérgezõk elleni rágalomnak feltüntetõ Akadémiát a költségvetésbõl pénzelni! Verõce, 2010. 08. 07.

21./ Az ügyészség által Budaházy György ellen vádként elõadott cselekmények egymilliószorosa sem büntethetõ, mert csak jogos védelem, a nem kóser ételeket a kivégzõméreg kálisóval ízesíttetõ, s a magyar termõföldeket az aszályosító, talajmérgezõ konyhasóval mûtrágyáztató, s ezeket, a zsidó módszeres tömeggyilkosságot és a termõföld mérgezést hazai és európai uniós költségvetésbõl pénzel(tet)õ kormányok ellen. Verõce, 2010. 08. 07.

XC.

1./ Végvári Lajos programozó részére, meditor@meditor.hu: Bûncselekmény a találmányaim alapját képezõ harmonikus mérési elrendezés tervezési és hatás optimalizálási software-imet általatok lemásolás és megváltoztatás. Verõce, 2010. 08. 20.

XCI.

1./ Korrupt önkormányzat, amelyik engedi az „önkormányzati adó” vízdíj és szennycsatorna használati díj és szemétdíj hasznát a megbízott cégek vezetõi zsebébejutni. Verõce, 2010. 08. 24.

2./ A felszín alatti ivóvíz készlet védése ürügyén azoknak az ingatlanoknak a területén is pénzeli az EU a szennycsatornák építését ezermilliárdokkal, ahol meg van engedve a trágyázás és vegyszerezés? Verõce, 2010. 08. 24.

3./ Van-e akadémiai korrupción kívül más magyarázata a konyhasóval mûtrágyázás 1960 óta folytatni engedésének?! Például a 40%-os kálisó nevû mûtrágya 26% NaCl tartalmú! Verõce, 2010. 08. 24.

4./ Kárelhárítás, Ptk. 484-487. §: Vissza kell vonni a talajmérgezõ konyhasót is tartalmazó mûtrágyák és a valamennyi étkezési sóra vonatkozó MSZ-01-10007 szabvány által tiltott, kálisóval mérgezett valamennyi „étkezési só” engedélyét is. Verõce, 2010. 08.26.

5./ Dr. Éger István Magyar Orvosi Kamara elnökhöz: A MOK ki kell zárja a zsidó orvosokat, akik a zsidó rákbetegek 98%-át, a kemoterápiától különbözõ módszerrel meggyógyítják, de a nem zsidók többségét nem. Verõce, 2010. 08. 27.

6./ A talmudisták, az ÁNTSZ honlapja szerint zsidókat gyilkolnak, akik az arzénnel mérgezettnél is mérgezõbb tiszta esõvizet, vagyis a desztillált vizet írják elõ ivóvízként /lásd: Talmud, Taanith 10 a. lap)? Verõce, 2010. 08. 27.

7./ Korrupció elhárítási javaslat a Ptk. 484-487. §. alapján: Tudok olyan 6000-res lakosságú önkormányzatról, amelyik az adónak minõsülõ vízmûveki, a lakosságtól beszedett víz- és csatorna használati bevételekbõl 30.000.000 Ft/év mértékben részesedik, holott a víz +
szennycsatornadíj összege 300 Ft alatt van köbméterenként. Verõce, 2010. 08. 28.

8./ Naponta több mint 100-zal fogyunk. A fertõzött és vegyszerekkel mérgezett ivóvíz az egyik eltitkolt fõ oka.A vízmû klórcsap elzárásai pl. fokozzák a kihalást. Verõce, 2010. 08. 30.

9./ Vona Gábor, a Jobbik elnevezésû parlamenti párt elnöke részére: A Jobbik utólag sem csatlakozik a 11 eltitkolt fõ csõdok elleni Petíciónkhoz? Megmondanád az elsõ két petíciónál illetékes Varga Géza és Gyenes Géza telefonját? Verõce, 2010. 08. 30.

10./ Meg kell akadályozni a járványt okozó klórrezisztens vírusoknak a tojásokból, amelyekben szaporítják és/vagy a szennyvízzel az ivóvízbe bejutását! Verõce, 2010. 08. 30.

11./ A hazai ivóvizek ténylegesen sokkal több féle, pl. klórrezisztens fertõzõ vírus stb. szennyezésnek vannak kitéve, mint amennyit az ÁNTSZ-vízmûmérések lefednek! Verõce, 2010. 08. 30.

12./ Vona Gábor, a Jobbik elnevezésû parlamenti párt elnöke részére, FELJELENTÉS: Nem alkotmánysértõ hazaárulók, akik Magyarország területeit külföldiek részére bérbeadják vagy eladni engedik, például Raskó György volt államtitkár és a bûntársai? Verõce, 2010. 09. 01.

13./ Vona Gábor, a Jobbik elnevezésû parlamenti párt elnöke, valamint Ph.D. Illés Zoltán (FIDESZ) környezetvédelmi és vízügyi államtitkár részére, EGÉSZSÉGVÉDELMI NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS: MITÕL LETT ENNYIRE BETEG, RÖVID ÉLETÛ ÉS MEDDÕ A MAGYAR? MIÉRT VESZÍT EL NAPI TÖBB MINT SZÁZ, TÍZ ÉVENKÉNT TÖBB MINT FÉLMILLIÓ SZEMÉLYES ÉLETTERET? OK-OKOZAT KALIBRÁLÓ MÉRÉSEIK A KÖVETKEZÕ 3 TITKOS FELELÕSRE MUTATTAK RÁ: 1. SZÁMOS IVÓVÍZ KLÓRREZISZTENS VÍRUSOKKAL STB. SZENNYEZETT, 2. MÉRGEZÕEN TÚL SOK KÁLIUMOT ESZÜNK-ISZUNK, 3. A FIZIOLÓGIÁSNÁL ÁLLANDÓAN KEVESEBB KONYHASÓT PÓTOLUNK. 1. FERTÕZ, MÉRGEZ, 2. SEJTMEMBRÁNT RONT, 3. KERINGÉST RONT. 2. ÉS 3. TÖNKRETESZI A VESÉT, SZÍVET, KERINGÉST, IVARSZERVEKET STB. E BIOLÓGIAI-VEGYI FEGYVEREK ELLEN A VÉRELEKTROLIT-OPTIMUM- PROGRAMOMMAL KELL VÉDEKEZNI, LÁSD WWW.AQUANET.FW.HU, „VEOP”! Verõce, 2010. 09. 01.

14./ Vona Gábor Jobbik elnökhöz és Dr. Zétényi Zsolt alkotmányjogászhoz is: Az alaptörvény (Alkotmány) minden egyes elõírásához közvetlenül hozzá kell rendelni a megsértõivel szemben kötelezõen alkalmazandó büntetést, máshogy nem lehet betarttatni! Verõce, 2010. 09. 03.

15./ Mit szólsz Raskó György nyilvános, azért aggódásához (azzal kérkedéséhez?), hogy csak jóval a nemzetközi piaci földár, ingatlan ár alatt lehet majd eladni hazánk területét? Verõce, 2010. 09.03.

16./ Az 1. és 2. PETÍCIÓ DOKUMENTÁCIÓJA címû 52. Email-könyvem alapján belátható, hogy a Nemzeti Sózás Csökkentési Program nem más, mint a magyarokat tudatosan irtás! Verõce, 2010. 09. 12.

17./ KÖZÉRDEKÛ JAVASLAT (viktor.orban@parlament.hu): Balczó András olimpiai bajnokkal készült egy film, a KÜLDETÉS, ami tananyagként is hasznos lehetne! Tehetnétek érte! Verõce, 2010. 09. 14.

18./ KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS (viktor.orban@parlament.hu): NÉPIRTÁST FOLYTATNAK AZ MTA ÉS A KORMÁNY(OK) A NEMZETI SÓZÁS CSÖKKENTÉSI PROGRAM FENNTARTÁSÁVAL! LÁSD A PETÍCIÓINK EMAIL-en MEGKÜLDÖTT 205 OLDALNYI DOKUMENTÁCIÓJÁT! Verõce, 2010. 09. 14.

19./ A KÖJÁL idején az ivóvizet 55,1%-os gyakorisággal mérték szabványsértõnek (Pest megye). Amióta ÁNTSZ laborok mérik nincs gond? Az Állami Számvevõszék 1997-es közzétett jelentése általános romlást jelzett! Verõce, 2010. 09. 15.

20./ Botrány, hogy rásózzák Kínára a kanadai Potash céget, amelyik a kivégzésre is használt vegyi fegyver kálisót termeli, árulja mûtrágyaként és étkezési sóként! Verõce, 2010. 9. 20.

21./ A vízdíj- és csatornahasználati díj teljes összegét az áramdrágulás arányban emelés felülvizsgálandó: Csak a kb. 50 Ft/m3 önköltséget módosítja az áramköltség! Verõce, 2010. 09. 20.

22. El kell rendelni a katonasággal õriztetését az olyan tyúktojásoknak, amelyekben a H1N1 stb. vírusokat tenyésztik, mivel ezek veszélyes biológiai fegyverek! Verõce, 2010. 09. 22.

23./ Tudd, hogy VEGYI FEGYVER a NaCl-hiányos, „sós íz pótlásos” étel és ital, s a klórhiányos és/vagy fertõzõ vírusos ürülékkel is szennyezett vezetékes ivóvíz is”! Verõce, 2010. 09. 25.

24./ Csodás, hogy az imént a Hír Tv azt a Németh Tamást szerepeltethette (Zöld Övezet mûsor), aki a vidék eltartó képességét csökkentõ, talajrontó NaCl-dal mûtrágyázás egyik fõbûnöse! Verõce, 2010. 09 29.

25./ Ha a kötelezõ oltással életrövidítés elkövetése miatti kárfelelõsség elévült, a hitleri táborok miatti életrövidítés okán kapott kártérítést vissza kell fizetni! Verõce, 2010. 09. 30.

XCII.

1./ Ph.D. Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár úrnak: Ajánlom a témában gyakorlattal rendelkezõ Ph.D. Biczók Gyula környezetvédelmi szakértõ urat, aki megbízhatóan tudná felderíteni, hogy hol vannak, s milyen további környezeti katasztrófákkal fenyegetõ veszélyes hulladék tározók , s hogy kell felszámoltatni azokat. Verõce, 2010. 09. 30.

2./ Mindegyik önkormányzat részére kötelezõvé kell tenni, hogy felmérje és jelentse az árvíz és veszélyes hulladék miati veszélyeztetettségeit és védekezési tervét! Verõce, 2010. 10. 06.

3./ Korrupció van a WC-t leöblítõ vizet is arzéntól mentesítre irányuló vízmû-fejlesztés százmilliárdos nagyságrendben EU-val finanszíroztatása hátterében! Verõce, 2010. 10. 06.

4./ Nem lekerekített sarkó tározók esetén sokkal könnyebben feszíti szét a víz, iszap a gátakat, környezetvédõ hadmérnök kitûnõ barátunk, Pálmüller József szerint! Verõce, 2010. 10. 15.

5./ Érdemes lenne megvenni a minisztérium részére a vörösiszap semlegesítõ és újrahasznosító eljárást, amelyet Winker Péter a Hír-Tv Célpontban ma bemutatott?! Verõce, 2010. 10. 17.

6./ Vissza kell vonni a nem humusz „gilisztahumusz” (!) termeléshez adott vízjogi engedélyt, mert a trágyát átmosó víz megmérgezi, befertõzi a környék ivóvíz kútjait. Verõce, 2010. 10. 18.

7./ Naponként tízszerte többel fogy a nem kóser étkezésû magyar lakosság, mint a vörösiszap-katasztrófa összes áldozata. A csökkentett étkezési NaCl használat + a kivégzõméreg idegméreg kálisó konyhasóval keverve alkalmaztatása (= a tudatos mérési eredmény meghamisítási csalásokra alapozott hamis Nemzeti Sócsökkentési Program) + a fertõzõ vírusos és gyógyszeres ürülékkel, arzénnel, háztartási vegyszerekkel, mûtrágyákkal,
növényvédõszerekkel stb. tudatosan szennyezett vezetékes ivóvizek miatt. Verõce, 2010. 10. 18.

XCIII.

1./ Közvetlen nyilvános tájékoztatás Dr. Péceli Gábor úr BME rektor részére: Az MTA tudatos csalást követett el azzal, hogy az általam feltalált hullámelrendezés-software eltulajdonítóit (a neveiket és a szerzõi jogaimat lopásuk konkrét bizonyítékait lásd a www.aquanet.fw.hu honlapunkon) kitüntetésre terjesztették fel!? Verõce, 2010. 10. 23.

2./ Ivóvizet desztillálásnál, a gõzt vízzé visszahûtésnél, visszanyerhetõ az elpárologatási hõ és újrahasznosítható, vagyis ezúton szinte ingyen lehet fertõzésmentesíteni, méregteleníteni az ivóvizet vizet otthon is, lásd: www.desztvizhonlap2.atw.hu. Miért hazudja az ÁNTSZ méregnek, s miért tiltja a hazai szabvány a tiszta desztillált ivóvizet? Azért, mert a Talmud csak zsidókat enged élethosszabbító gyógyhatású desztillált vizet inni, de nem zsidókat nem (lásd Talmud, Taanith, 10 a. lap és Baba kamma, 93 b. lap)? Verõce, 2010. 10. 28.

3./ Ajánlatos nem elrontani az anyagok természetes elrendezõdését! Például a mélyrõl felhozott uránt a kimerült uránbányákban kellene elsüllyeszteni felhasználás után, s nem a felszínen tárolni, ahonnan radioaktívvá, életveszélyessé teheti a környezetét! Verõce, 2010. 10. 31.

4./ Azért tiltja nekünk az MSZ és ÁNTSZ a tiszta desztillált ivóvizet, mert csak zsidók ihatnak esõvizet = tiszta desztillált vizet, lásd Talmud, Taanith 10 a. lap. Budapest, 2010. 11. 03.

XCIV.

1./ Kárelhárítási javaslatunk a GTS-Antirandom Monitor (AIM) software szerinti, több tízezer parcellával megvalósult méréseinkbõl, amelyekkel sok helyen kalibráltuk a termõföldi mûtrágya dózis optimumot, az optimális (átlagos) dózisok: K=0, N=max.80kg +: P=max.30 kg/ha/év. Verõce, 2010. 11. 06.

2./ A káliumos és nátriumos talaj-mûrágyák aszálykárt fokozó hatásait ezek 1960-tól akalmazása óta elfedõ randompacellás dóziskalibrálásra alapozók mind csalók! Verõce, 2010. 11. 06.

3./ Akik pénzt engednek adni a termõföldeket NaCl-dal (nátriumkloriddal), vagyis konyhasóval is mûtrágyáztató MTA „Preciziós Mezõgazdaság Projekt”-jére, tudatos csalással károkozásban bûnsegédkeznek. Verõce, 2010. 11. 06.

4./ A magyarokat kiûzés, kiirtás a célja az aszálykárt növelõ NaCl konyhasót mûtrágyaként, a kivégzõméreg idegméreg kálisót étkezési sóként, az arzénmérgezett, növényvédõszeres, vírusfertõzött vizet ivóvízként árusítani engedõ jelenlegi országgyûlésnek, kormánynak, ügyészségnek, bíróságnak, MTA-nak stb. is? Verõce, 2010. 11. 06.

5./ Nemzetközi találmányi hiéna hálózat lopja el a legjobb magyar találmányok szerzõi jogait, a Mezei András által írt „Ilyen gazdagok vagyunk” címû könyv szerint. Verõce, 2010. 11. 15.


XCV.

1./ A légszennyezettségi határérték túlépést mindig bemondják az Mr1 Kossuthon, a vezetékes ivóvíz fertõzõ vírussal, arzénnel stb. túlszennyezettségét sosem. Miért?! Verõce, 2010. 11. 21.

2./ A termõföldeket a mai napig is szennyezi a konyhasóval kevert kálisó, a KTM által íratott, A kálium ellátás helyzete Magyarországon c. könyv hazugságai miatt! Verõce, 2010. 11. 23.

3./ Az olyan MTA elnök és fõtitkár terrorista, aki NaCl-dal mûtrágyáztat: 26% NaCl van a 60%-os KCl-ban, + napi 4,7 gramm K-mal etettet minket: az USA 4 gramm káliummal öli a halálra ítélteket! Verõce, 2010. 11. 24.

4./ A nátrium-kloriddal mûtrágyáztatás inkább vidék-, vagy inkább területfejlesztés? Lásd a mindenkori mezõgazdasági miniszterhez benyújtott, de „eltûnt” Petíciónkat! Verõce, 2010. 11. 27.

5./ ÖLNEK: orvos, gyógyszerész, természetgyógyász, biológus -bûn a hullák vérszéruma 1Na : 1K arányát étkezéshez optimálisnak hazudni, az élõké 30Na : 1 K aránya helyett! Verõce, 2010. 11. 30.

6./ A kivégzõméreg idegméreg kálisóval 1Na : 1 K arányban kevert konyhasót ajánló Béres Rt. a vas- stb. hiányt megelõzõ lúgosító gyógytápszerként vörösiszapot árusít? Verõce, 2010. 12. 02.

7./ Az illetékes minisztérium felgyorsíthatná az energiatakarékos LED-es világítótestek út- és egyéb köztér-világításra alkalmazását az önkormányzatok részére ehhez biztosított állami- és EU-támogatással! Verõce, 2010. 12. 04.

8./ Kérdésünk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz: Ki köteles betiltani a 19%, ill. 26% konyhasót tartalmazó „Káli Kamex” és „40%-os kálisó” nevû mûtrágyákat, mivel ezek megsokszorozzák az aszályos idõjárás miatti károkat? Verõce, 2010. 12. 07.

9./ Kérdés a parlamenti párt Jobbik Magyar Országgyûlési és Európa Parlamenti képviselõihez (Vona Gáborhoz, dr. Gaudi Nagy Tamáshoz, Zagyva Gyulához, dr. Morvai Krisztinához), Wittner Máriához (FIDESZ), valamint Dr. Zétényi Zsolt alkotmány jogászhoz: A nem zsidókat irtást, kirablást, ellenük hamisan tanúzást kötelezõen elõíró Talmud alaptövényû, ENSZ határozat szabotáló terrorista izraeliek hazánkban letelepedését liberalizáló törvényt szentesítõ hazaárulók országgyûlési döntése megsemmisítését kéréssel a Jobbik nem fordult a Strasbourgi Bírósághoz?! Verõce, 2010. 12. 08.

10./ Barack Obama NATO-kompatibilis vegyi-biológiai fegyvere az olyan mûtrágya és étkezési só, amiben kálisóval kevert konyhasó van. A FIDESZ-KDNP IS EZZEL GYILKOL. Verõce, 2010. 12. 09.

11./ Egész életre beteggé tesznek az olyan bébi-tápszerek, amelyekben a Nátrium : Kálium aránya 1Na : 3K. A köldökzsinórvér-szérum 30Na :1K (fiziológiás) arányú! Verõce, 2010. 12. 09.

12./ Miért van megengedve, hogy a Biokontroll Kft., vezetõi a Biolkultúra lapban, a konyhasóval kevert kálisót, mint természetes mûtrágyát ajánlják a biogazdaságoknak? Verõce, 2010. 12. 09.

13./ Még meddig garázdálkodhatnak szabadon az olyan akadémiai stb. csalók, akik tudják és hagyják, hogy Magyarországot nátrium-kloridos mûtrágyákkal sivatagosítsák! Verõce, 2010. 12. 09.

14./ Stefanovits talajbiológus akadémikus a talajok ördögének mondja a nátriumot, de nem jelenti fel a 26% konyhasó-tartalmú, 40%-os kálisó nevû mûtrágya ajánlóit!? Verõce, 2010. 12. 13.

15./ A 110.000.000.000,- Ft-ot, amit az EU az ivóvizet arzéntól mentesítésre ad hazánknak, az önkormányzatok útján a lakosok kellene kapják, háztartási desztillálókat létesítéshez. Verõce, 2010. 12. 13.

16./ Korrupció lehet a WC-t leöblítõ vizet is arzéntõl mentesítésre irányuló vízmû-fejlesztés hátterében, amelyett százmilliárdos nagyságrendben EU is pénzel?! Verõce, 2010. 12. 13.

17./ Az ÁNTSZ az arzénesnél mérgezõbbnek tünteti fel a tiszta desztillált ivóvizet azért, hogy az élethosszunkat lerövidítéssel a kormány lenyúlhassa a nyugdíjjárulékunkat?! Verõce, 2010. 12. 09.

18./ A szennycsatornázás miatti önkormányzati csõdök fõ oka, hogy a mûtrágyákkal szennyezni engedett falvakat bepalizzák a szennycsatornáztatással „talajvíz védelemre”.

19./ Valódi környezet- és egészségvédelem nem képzelhetõ el, ha a konyhasóval kevert kálisóval mûtrágyázás és a fertõzõ vírusos szennyvíz Dunába vezetése nem tilos! Verõce, 2010. 12. 18.

XCVI.

1./ KÖZÉRDEKÛ JAVASLATKÉNT, Dr. Halász József, Dr. Zétényi Zsolt, Dr. Szeszák Gyula, Dr. Lehmann György, Siklósi András, Takács András, és mások részére is: A Strasbourgi Bíróságtól az alábbiak ítéleti megállapítását kérjed Te is: 1./ Azok az országgyûlési képviselõk, akik megszavazták a terroristák alaptörvényét képezõ Talmudnak alávetett izraeliek Magyarországra áttelepülését liberalizáló törvényt és a hazai médiának engedik ezt elhallgatni, megtévesztették a választókat, mivel eltitkolták ezt a tervet és a végrehajtását is! 2./ Ez azt jelenti, hogy KICSALTÁK a választók hozzájárulását, ami bûncselekmény, és 3 évi börtön jár érte mindegyiküknek, vagyis a képviselõi joguk elvesztése is! 3./ A betelepülést liberalizáló, általuk megszavazott „törvény” tehát ÉRVÉNYTELEN! Verõce, 2010. 12. 22.

2./ A budapesti lakosságot nem védi a vírusoktól, mérgektõl, ha kerületenként csak napi kb. 15 vízmintán, csak kb. 20 paramétert mérnek a „vezetékes ivóvíz tisztaságát védelemként”! Verõce, 2010. 12. 28.

3./ A SOROLÓ c. TV mûsor (Bõle István szerkesztõ úr) részére: Sivatagosít a kálisóval kevert konyhasóval „feltöltõ mûtrágyázás”, amit Németh Tamás és MTA fõtitkár elõdje országosan megszerveztek. Blokkolja a növények nitrogén felvételét (is). Ezért sokkal több nitrogén mûtrágyát használnak, mint egyébként ugyanakkora terméshez, s ily módon nitráttal mérgezik hazánk felszín alatti ivóvíz tartalékait! Verõce, 2010. 12. 31.

4./ Orbán Viktortól kérje/d Ön/Te is, hogy tiltsa meg, hogy Kossuth, Petõfi és Bartók MR1, MR2 és MR3 elõnevekkel szerepeljen a Magyar Állam központi rádiói nevében. Verõce, 2011. 01. 07.

5./ Az új médiatörvény okozza az izraeliek magyarországi letelepedését liberalizáló (korlátozásoktól mentesítõ) törvényt 2010. XI. 8-án elfogadást tv-k és MR-ek által elhallgatást? Verõce, 2011. 01. 08.

6./ A KEVESEBB HULLADÉKOT ELSZÁLLÍTTATÓ INGATLANTULAJDONOSOKTÓL ARÁNYOSAN KEVESEBB SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJAT SZEDÉS CSÖKKENTENÉ A MÛANYAGVÁSÁRLÁST, NÖVELNÉ A KOMPOSZTÁLÁSI KEDVET! Verõce, 2011. 02. 03.

7./ Nem igazi környezetvédõk az olyan "zöld szervezetek", amelyek nem tiltakoznak a 26% NaCl-ot tartalmazó, de 40%-os kálisónak nevezett mûtrágya 1970 óta árusítása ellen! Verõce, 2011. 02. 03.

8./ PETÍCIÓ: AZONNAL BE KELL TILTANI A SOK NaCl-OT TARTALMAZÓ MÛTRÁGYÁK HASZNÁLATÁT! EGYIK MÛTRÁGYÁT SE ÁRUSÍTHASSÁK AZ NaCl TARTALMA KÖTELEZÕ MEGJELÖLÉSE NÉLKÜL! Verõce, 2011. 02. 22.

XCIII.

1./ „Katasztrófavédelem”? Miért nem „katasztrófaelhárítás”!??? Verõce, 2011. 02. 27.

2./ Helyes lenne, ha a média a „vörösiszap katasztrófáért” helyett „... katasztrófa miatti kártérítés fizettetést” hirdetne. Verõce, 2011. 03. 01.

3./ Javaslom, hogy cseréltessük le magmahõvel mûködésre a lakásfûtést, cikuláltatva a hõt felhozó vizet. Olcsóbb a mélyfúrás, mint a hõszivattyú! Verõce, 2011. 03. 09. Tejfalussy András

4./ Fodor József 1981-es epidemiológiai tanulmányát hivatkozva, most dícsérte a Duna Tv a talaj- és levegõ fertõzésmentesítésére a WC-tartalmak Dunába juttatását! Verõce, 2011. 03. 10.

5./ T. Orbán Viktor Úr! Ki kell nevezni egy zsidó népirtást elhárító kormánybiztost. A konyhasóval kevert kálisóval talaj- és ételmérgezés mózesi fajirtó módszerek! Verõce, 2011. 03. 15.

6./ Közérdekû javaslat: Magyarország, a Magyar Nép ellenségének kell tekinteni a konyhasóval mûtrágyázni és kálisóval ételízesíteni engedõ kormányok mindegyikét. Verõce, 2011. 03. 16.

7./ A termõföldeket kell trágyázni és öntözni a háztartási szennyvízzel. Franciaországban 50%, USA-ban 70% mértékben ezt teszik. A szennycsatornák a homok-kavics szûrõkkel és klórozással nem hatástalanított vírusokkal fertõzik az ivóvíz készítéséhez igénybe vett folyókat! Verõce, 2011. 03. 22.

8./ Prof. Balogh János biokémikus akadémikus mesélte nekem, hogy Kínában az ott Õt vendégül látó család azt kérte tõle, hogy lehetõleg náluk menjen WC-re, mivel hasznosítani szokták az náluk keletkezett emberi ürüléket azáltal, hogy a kerti növényeiket háztartási szennyvízzel és
szennyvíziszappal trágyázzák. Verõce, 2011. 03. 23.

9./ Csalás az „alkotmányozósdi”, ami eltünteti az eddigi hûtlen kezelõ csaló privatizáló hazaáruló diszkrimináló talmudos bûnözõk elleni büntetõeljárás alkotmányi jogi alapját. Verõce, 2011. 03. 24.

10./ Közérdekû kárelhárítási javaslat Orbán Viktor miniszterelnök és Ph. D. Illés Zoltán államtitkár támogatására, a Ptk. 484-487. §. alapján. Copy: Tájékoztatásul a Fõvárosi Bíróság t. Cégbíróságának, hiv.: Cgt-01-10/022069/2. Fax: (361) 441-4806, 201-4190, 311-1216). Közérdekû kárelhárítási javaslat Orbán Viktor miniszterelnök és Ph. D. Illés Zoltán államtitkár támogatására, a Ptk. 484-487. §. alapján. ( Fax: (361) 441-4806, 201-4190 ).

Az I-1077/90. KTM szerzõdésünk eredményei alapján javaslom, hogy számolják ki az alábbiakat és hagyják abba az ivóvízbázisokat és a tengert zennyvízzel fertõzést, mérgezést és rendeletileg írják elõ, és támogassák a megvalósítását, hogy a növénytermesztésben hasznosuljon a növények
számára értékes anyagokat tartalmazó háztartási szennyvíz és -iszap. Ehhez (az állami nyilvántartási adataikból) szíveskedjenek hivatalból kiszámolni a következõket:
/1. Milyen értékben okoz kárt hazánknak és másoknak, hogy a hazai háztartások szennyvizét a Dunába, Tiszába, s ezúton a tengerbe juttatják, azok élõvilágát veszélyeztetve?
/2. Milyen értékben okoz kárt hazánknak az a víz- és tápanyag veszteség, ami abból származik, hogy a hazai háztartási szennyvíz 85%-át nem engedik a hazai termõtalajokban hasznosulni?
3./ Várhatóan mennyivel csökkenti a vírusos háztartási szennyvizek ivóvíz bázisokba vezetése miatti fertõzések mértékét és gyakoriságát javaslatunk megvalósulása?
/4. Várhatóan mennyivel csökkenti a vírusos háztartási szennyvizek ivóvíz bázisokba vezetésével okozott fertõzések miatti gyógyszerköltség, orvosi ellátási, temetési stb. költség az egyes települések, ingatlanok szintjén, és országos szinten a javaslatunk megvalósulása ?
/5. Várhatóan mennyivel csökkenti a lakosságot terhelõ szennycsatornázási és szennycsatorna használati költségeket javaslatunk megvalósulása ?
/6. Várhatóan mennyivel lesz több a szennyvízzel pótolt tápanyagok hatására a növényi alapú fûtõanyag és biometanol üzemanyag mennyisége, s mekkora ezek számszerûsített pénzértéke?
/7. Várhatóan mennyivel csökkennek Magyarország mûtrágyavásárlási import kiadásai, továbbá a mûtrágyák okozta talajvíz szennyezettsége, ha optimálisan újra hasznosítjuk a falvak és városok háztartási szennyvíziszapját, szennyvizét olymódon, hogy ezután azzal trágyázzuk és öntözzük a tûzifát termelõ nyárfaerdõk, energiafû termesztõ mezõk és -szántóföldek, s a gépjármû üzemanyag alkoholt elõállításhoz termesztett kukorica stb. növények talaját, valamint azokat az élelmiszer növényeket is, amelyeknél a háziszennyvízzel megfelelõ mértékben és módon (pl. gyökérzónásan) való szakszerû szervestrágyázás a korábbi évszázadokban is szokás volt, mivel nem tapasztalták, hogy bármilyen módon károsította volna az egészséget?
/8. Állami pénzügyi ellenérdeket számbavétel: Várhatóan mennyivel kevesebb nyugdíjbefizetést tud majd „megörökölni” az állam, ha javaslatunk bevezetése, vagyis a folyók és azokból készített vezetékes ivóvíz növekedõ tisztasága, s az emiatti egészségjavulás következtében jelentõsen nõ
az élethosszunk és csökken a létszámunk csökkenése, vagyis a fenti javaslatunk megvalósulása mennyivel csökkenti az életrövidítésbõl, kipusztulásból származó nyugdíjkifizetés megtakarítást?

Verõce, 2011. 03. 24. (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215) okl. vill. mérnök méréstani szakértõ, AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115. (Iratkód: Anticsat-Jav-OV-IZ-110324)

XCIV.

1./ Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkárhoz benyújtott 2. petíció: Be kell tiltani a konyhasót, NaCl-ot tartalmazó izraeli stb. mûtrágyák hazánkban árusítását és talajbajuttatását. Verõce, 2011. 03. 31. Tejfalussy András (1-420415-0215)

2./ Hamis baleseti-ok statisztikákra alapozott korrupció miatti energiapazarlást növelés és izzólámpa fogyást növelés, hogy fényes nappal bekapcsolt fényszóróval közlekednek a jármûvek! Verõce, 2011. 04. 01.

3./ Közérdekû javaslat, dr. Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkárhoz: Atomerõmûvek kiégett fûtõanyagai tárolásához a kiürült bányák mélyét javaslom. A kiégett fûtõanyagot, granulálás után, folyékony betonhoz adagolva kell lejuttatni. Verõce, 2011. 04. 08.

4./ Közérdekû bejelentés, dr. Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkárhoz: M1 tv, Delta, Fiar Sándor, ma de. 9-9.30 között, általános talajjavítóként reklámozták a növénymérgezõ vegyipari hulladék káliumszulfátot. Az ehhez hivatkozott MTA-TAKI mérések 50 éve elfedik a konyhasóval mûtrágyázásuk termésrontó, aszálykár fokozó hatását, s a káliumnitrátét is! Verõce, 2011. 04. 09. Tejfalussy András (1-420415-0215)

5./ Amelyik önkormányzat még nem íratta nevére a települési vízközmû vagyont, ott a lakosokra kell átruházni, hogy azzal saját tulajdonként betársuljanak a vízmûbe! Verõce, 2011. 04. 10.

6./ HIÁNYZÓ VAGY HIBÁS OPTIMUM KALIBRÁLÁS = CSÕD! Ostobaság és/vagy Magyarországot tudatosan csõdbe juttatási politikai és gazdasági korrupció az oka, hogy egyes hazai akadémikusok, a saját Nobel-díjat szerzésük érdekében, folyamatosan igyekeznek ellopni tõlem az új tudományos optimumkalibráló (GTS, Antirandom és APLA) bázissoftware-imre és azokkal mûködõ optimumkalibráló mérõlétesítményekre vonatkozó bázis terveimre vonatkozó szerzõi jogaimat. Eközben egyes hazai tudományos intézmények és finanszírozóik a zavarosított elrendezésû (random) méréseket részesítik elõnyben. Ezek pontatlan, véletlenszerû optimum elõírásokat eredményezõ, túl kevés változós, kombinációhiányos (randomizált) mérések. Lehetõvé teszik, hogy korrupciós célokra tetszõlegesen hamis optimumokat határolhassanak be. Ezért is akadályozzák az általam feltalált, a nemzetközi méréstani tudományos szabadalmaimban dokumentált zavarmentesítõ, harmonikus (GTS, Antirandom) elrendezésû mérõteres sokváltozós optimumkalibráló software-eim szerinti megbízható optimumkalibráló mérések elterjedését.

7./ A BOMBAHÍR honlap olvasói rovata , a www.aquanet.fw.hu-n látható tudományos méréstani szabadalmaim és az azokban dokumentált software-im nem létezését valószínûsíti és ezzel (is) sérti a jóhírnevemet és a szerzõi jogaimat! Kérem ezen helyreigazítás szíves közzétételét. Verõce, 2011. 04. 14. Tejfalussy András. Erre Polgár Tamás fõszerkesztõ válasza: „Rendben, máris közlöm”.

XCV.

1./ Államilag támogatni javaslom az önkormányzatokat abban, hogy a kommunális szennyvizet és szennyvíz-iszapot, mint szervestrágyát és mint öntözõvizet is újrahasznosítsák, tûzifát és bioetanolt termelõ olyan földeken, ahol nem tilos trágyázni és mûtrágyázni! Verõce, 2011. 04. 22.

2./ Ha a KORRUPT szót odaillesztjük a nevük elé, egybõl érthetõ lesz a konyhasóval mûtrágyázást, kálisóval ételmérgezést, vírusfertõzött víz ivást ajánlók szerepe! Verõce, 2011. 04. 22.

3./ FEL KELL FÜGGESZTENI MAGYARORSZÁG EU-TAGSÁGÁT, AMÍG SZÁMUNKRA UNIÓS TAGORSZÁGKÉNT NEM LEHETSÉGES AZONOS MUNKÁÉRT AZONOS BÉRT, AZONOS ÁTLAGÉLETHOSSZAT IS GARANTÁLÓ LÉTBIZTONSÁGOT, AZONOS MÉRTÉKÛ ADÓZÁST, ÉS HAZÁNK BELTERÜLETEI IDEGEN ÁLLAMPOLGÁROK ÁLTAL VALÓ BIRTOKLÁSA TILALMÁT, AZONOS VÁMTARIFÁKAT, MINDENBEN AZONOS TÖRVÉNYI ELBÍRÁLÁST BIZTOSÍTANI. Verõce, 2011. 04. 23. Tejfalussy András

4./ A 10 mikrogramm/liter EU-s határérték feletti, több mint egymillió magyar ivóvizében a mérgezõ arzén szintje! Miért gátolják, késleltetik tudatosan a csökkentését!? Verõce, 2011. 04. 25

5./ Mit szolgálhat egy olyan Magyar Szabványügyi Testület, ha nem lép fel az ellen, hogy a minisztériumok a magyarok ivóvizeit mérgeztetõ hamis technológiára alapozott hamis gilisztahumusz szabványt fenntartják, s fenntartják az arzénnel mérgezett vizet ivást megengedõ, de a tiszta desztillált vizet ivást akadályozó, ugyancsak hamis ivóvíz-szabványt is, de ugyanakkor a magyarok egészségét védõ MSZ-10007-82. étkezési sószabványt semmibe veszik!? Verõce, 2011. 04. 25.

6./ Az optimalizáló APLA software alkalmazásával 1990-93. között rangsorolt Phare és MÉM pályázatoknál történt pénzfelhasználás eredményességének ellenõrzését ajánlom. Verõce, 2011. 05. 12.

7./ DESZTILLÁLJUNK IVÓVIZET ENERGIATAKARÉKOSAN: TISZTA, VILÁGOS, EGYSZERÛ, TERMÉSZETES TECHNOLÓGIA: SZENNYEZÕK NÉLKÜLI VÍZZÉ ALAKÍTJUK A TISZTA VÍZGÕZT, S NE KELL TÖBBÉ FÉLNI A NEM ELLENÕRIZHETÕ
MINÕSÉGÛ CSODASZÛRÕKTÕL, AMELYEK ÁTENGEDHETIK A FÖLDEKRÕL AZ IVÓVÍZ KUTAKBA BEJUTÓ MEZÕGAZDASÁGI MÉRGEKET, S A HIÁNYOSAN TISZTÍTOTT HÁZTARTÁSI SZENNYVIZEK FERTÕZÕ VÍRUSAIT, MÉRGEIT. (Lásd:
http://www.aquanet.fw.hu/ ivoviz-tisztito-desztillalas-otthon). Verõce, 2011. 05. 15.

8./ ZSIDÓ HALÁLTÁBOR = NaCl talajtrágya + KCl étkezési só + szennyvíz bejuttatással mérgezett, fertõzött ivóvíz + ezekkel gyilkoló orvosok és természetgyógyászok + õket támogatópolitikusok + ezeket fedezõ tudományos vezetõk, miniszterek, államtitkárok, rendõrök, ügyészek, bírák + ORSZÁGGYÛLÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK stb. Verõce, 2011. 05. 15.

9./ ELSÕSORBAN EZT A TERRORIZMUST KELL ELHÁRÍTANI: Ott és annyi õslakost irtanak ki kálisóval mérgezett élelmiszerrel és vírusos ivóvízzel, ezeket a propaganda gépezet és a bolthálózatok útján ott és olyan arányban vetik be, ahol és amennyi õslakostól el akarják rabolni az ingatlant és nyugdíjjárulék-befizetést. E lassított, tervszerû, de véletlenszerûsített népirtást (lásd: Mózes II. 23. 20-33., V., 7. 2, 22.?!) bebeszélik "természetesnek" és a leleplezõ adatokat a rendõrség, ügyészség, bíróság a tudományos fórumokra tartozó vitaként kezeli, mivel az alkotmány szerint ezen ügyekben döntésére csak õk lehetnek illetékesek (a népirtás tudományos szervezõi).Verõce, 2011. 05. 20. (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215)

XCVI.

1./ Optimum Kalibráló Tudományos Testület létrehozását javaslom a környezeti és egészségi optimum határértékek többváltozós hatáskalibráló mérésekbõl pontosítására! Verõce, 2011. 05. 23.

2./ Közérdekû javaslatként: a fûtés sokkal kevésbé árt a környezetnek, ha mélyebbre lefúrva, nagyobb mértékben hasznosítjuk a magmahõt, megtakarítva a hõszivattyút. Verõce, 2011. 05. 23.

3./ Alkotmánysértõk és hazaárulók az olyan kormányfõk, akik lehetõvé teszik, hogy felvásárolhassák Magyarország területét, földjét a fajirtó talmudisták cégei. Verõce, 2011. 06. 05.

4./ Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz intézett kérdés: Kedves Zoltán! Igényled, hogy a kár-okok és optimális elhárítási módjai jobb behatárolásához kikérdezzük a Best Choice APLA programunkkal a szakmák legjobbjait? Verõce, 2011. 06. 08. Illés Zoltán válasza: Nem. Köszönöm. Budapest, 2011. 06. 08. Visszakérdés: Miért? Verõce, 2011. 06. 08. Bõvebb tájékoztatás a javasolt programunkról Illés Zoltán részére: A Best Choice APLA az általad aláírt I-1077/90. KTM. együttmûködési szerzõdésünk keretében ugyanerre sikerrel alkalmazott APLA modern számítóbépekre adaptálása. Verõce, 2011. 06. 08.

5./ Nem a MOL-t kellett volna gazdagítani az állampolgárok terhére az IMF-tõl felvett hitellel. A befuccsolt erõmûvek magmahõre átállítására kellett volna ez a pénz. Verõce, 2011. 06. 08.

6./ Lázás János elõadta az Orbán kormány szándékát, hogy tovább csökkentik gyermekeink konyhasó pótlását. Ez életrövidítõ és ivartalanító hatású a mérések szerint. Verõce, 2011. 06. 11.

7./ Az Aranybullát és az Alkotmányt is semmibe vették az izraeliek idetelepülését és terület-tulajdon szerzését megengedõ országgyûlési képviselõk, feljelentem õket! Verõce, 2011. 06. 11.

8./ Ph. D. Ilés Zoltán álamtitkárhoz: Kérlek, hogy válaszolj a kormányhoz a termõföldeket konyhasóval mûtrágyáztatni engedõ MTA-s és minisztériumi vezetõk ellen a múlt évben benyújtott petíciónkra! Verõce, 2011. 06. 12.

9./ Javaslat: FIDESZ jelentse fel azokat, akik 63 milliárd Ft reorganizációs hitellel támogatták a privatizálókat, akiknél 58 milliárd Ft fedezeti ingatlan eltûnt! Verõce, 2011. 06. 12.

10./ A kormány által a lakossághoz kiküldött kérdések az IMF-tõl és World Bank-tól a kormányok által felvett, elpazarolt hitelek velünk visszafizettetését szolgálják? Verõce, 2011. 06. 13.

11./ RIADÓ! AZ ORSZÁGUNKAT IZRAELIEKNEK ELADÓK IDEGMÉREG KÁLISÓRA CSERÉLTETIK ÉTELEINKBEN A KONYHASÓT, VÍRUSFERTÕZTETIK AZ IVÓVIZÜNKET, KONYHASÓVAL MÉRGEZIK A TERMÕFÖLDJEINKET. Verõce, 2011. 06. 13.

12./ Dr. Illés Zoltán államtitkár úrnak: Olvastad a tudós ENSZ szakértõ Ph.D. Puskás Ferenc által írt szakmai kritikát a vörösiszap- és ciánkár elhárításotok hibáiról?! Világ Magyarsága, 2011. jún. 9. Verõce, 2011. 06. 18.

13./ Az izraeli cégek idetelepülését liberalizálás útján az itteni országgyûlési képviselõk lehetõvé tették akárhány izraeli rablógyilkos talmudista idetelepülését és földvásárlását?! Verõce, 2011. 06. 26.

14./ Közérdekû javaslat a Kormányhoz: A MOL és az Orbán kormány tagjai fizessék vissza a MOL részvényeket vásárlására felvett IMF hitelt, s ne terheljék át az amiatti adósság növekedést a lakosságra! Verõce, 2011. 06. 26.

15./ Illés Zoltán államtitkár úrhoz: Ellenõrizted az Automatikus Psycho Logikai Analízis (APLA) segítségével általunk a KTM-nek rangsorolt PHARE és FVM pályázatok pénzfelhasználatának az eredményességét? Verõce, 2011. 06. 29.

16./ Illés Zoltán államtitkár úrhoz: Ne adjatok pénzt olyan környezetvédõknek, akik/amelyek nem tiltakoztak a 26% NACl-tartalmú, de hamisan „40%-os kálisó” feliratú „mûtrágya”használata ellen! Verõce, 2011. 06. 29.

17./ A Magyar Tudományos Akadémián cionista Világkongresszus volt. Pálinkás József MTA elnök védi a mûtrágyákba konyhasót keverõket. Az öccséék lopják a szerzõi jogaimat. Verõce, 2011. 06. 29.

18./ A hazaárulók tudatosan juttatják csõdbe a hazai termelõket azzal, hogy az alacsonyabb adóköltségû külföldi termékek beengedésével a hazai termékeket eladhatatlanná teszik! Verõce, 2011. 07. 05.

19./ Illés Zoltán államtitkárhoz és Vona Gábor Jobbik elnökhöz: Tudsz segíteni az NaCl tartalmú mûtrágyák, és 0,3 Na/K arányú csecsemõtápszerek engedélyei visszavonásában, vagy elintézhetjük, kárelhárítóként a nevedben is? Verõce, 2011. 07. 07.

20./ Betegségeket, életrövidülést, ivartalanodást akar elõidézni Orbán Viktor a konyhasóval fiziológiás mértékben sózás büntetõadóval sujtásával, s azzal, hogy emiatt majd kálisóval fogják pótolni az élelmiszerek sós ízét. Tervszerû népirtás, miután Nobel-díjas kutatók méréseibõl 1950 óta ismertek a fenti hatásai! Verõce, 2011. 07. 13.

21./ Közérdekû bejelentés Illés Zoltán államtitkárhoz: Az ivóvizek növényvédõ vegyszer és egyéb vegyszer, és fertõzõ vírus tartalmát településenként átlagosan 8 naponként 1-1 vízminta mérésével „ellenõrzik”?! Verõce, 2011. 07. 14.

22./ Pofátlanság a kormány, Fazekas Sándor miniszter részérõl, hogy semmibe veszi a magyar termõföldeket konyhasóval mûtrágyázást bizonyító Petíciónkat! Verõce, 2011. 07. 15.

23./ Petíció Illés Zoltán államtitkárhoz: Közveszélyes, hogy évente kb. 128.000 db. vízmintával álellenõrzik a több, mint3200 település ivóvizét! Ez átlagban településenként kb. 8 naponta 1 db. vízminta! Verõce, 2011. 07. 16.

24./ Kérdés Illés Zoltán államtitkárhoz és Zacher Gábor toxikológushoz: Izzadással egy fizikai munkás vagy sportoló napi kb. 18g NaCl-ot veszít. 2 liter infúziós Ringer oldat is ennyit pótol. Miért max 5g/fõ/nap NaCl-ot pótlást írtok elõ? Verõce, 2011. 07. 16.

25./ Miért nem jelentik fel a Jobbik Párt országgyûlési képviselõi sem azokat, akik irtják a magyar népet az étkezési NaCl pótlás 1/3-ra csökkentésével és a káliumpótlást 10-szeresre növeléssel, és a szennyvízzel itatással? Verõce, 2011. 07. 16.

26./ Miért nem jelenti fel Orbán Viktor sem azokat, akik irtják a magyar népet az étkezési NaCl pótlás 1/3-ra csökkentésével és a káliumpótlást 10-szeresre növeléssel, és a szennyvízzel itatással? Verõce, 2011. 07. 16.

27./ Illés Zoltán államtitkárhoz: A hatósági vizsgálatok nem hitelesek: Korrupt az irányítás és az ellenõrzés is: túl ritkán mérnek, és a mért adatokat durván meghamisított optimum elõírásokhoz hasonlítják. Verõce, 2011. 07. 17.

28./ Kérdés Illés Zoltán államtitkárhoz, ill. az Orbán kormányhoz: A világ legjobb környezet-, technológia- és döntés-optimalizáló módszereit én találtam fel, az én szabadalmaim és software-im. A kormány nem akar optimalizálni? Verõce, 2011. 07. 17.

29./ Kérdés dr. Zacher Gábor toxikológushoz: Nem az infúziós fiziológiás sóoldatba tett többlet kálisóval sorozat gyilkolást „nevezték át” a tegnapi hírekben „infúziós sóoldatot inzulinnal fertõzésnek”?! Verõce, 2011. 07. 18.

30./ Balczó Zoltán országgyûlési alelnökhöz: Jelezzétek Budai Gyulának, hogy az ott õrködõ 3 rendõr miatti tûz a Budapesti Sportcsarnokban kb. 10 milliárd Ft kárt okozott, de 60 milliárdért építették újra! Verõce, 2011. 07. 22.

31./ Zagyva Gyula Jobbik-párti országgyûlési képviselõhöz: Jól látom, hogy a Jobbik vezérkara is megkezdte a kálisóval megmérgezett „étkezési sóval” és nem tiszta ivóvízzel magyar népet kiirtást ténylegesen akadályozó személyem kirekesztését?! Verõce, 2011. 07. 27.

32./ Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: Korrupció, hogy vízzel áztatják a trágyakupacokat és elszennyezik vele a felszín alatti ivóvizet a „humuszgiliszta” tenyésztõ csalók a vízügyesek engedélyével! Verõce, 2011. 07. 31.

33./ Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: A minisztériumod nem szakértõ bürokratái és korrupt szakértõi nem fogják megfékezni a pályázati pénzek csalóknak juttatására irányuló elbírálási korrupciókat! Verõce, 2011. 07. 31.

34./ Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: Minisztériumi korrupció: A Kálium ellátás helyzete Magyarországon KTM-kiadvány is segít elhitetni, hogy a 26% konyhasót tartalmazó „40%-os kálisó” talajjavító! Verõce, 2011. 07. 31.

35./ Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: Közérdekû javaslat: Jelentsd fel a Levegõ Munkacsoport által bemért ivóvízszennyezõ rákkeltõ vegyületet egészségünket nem veszélyeztetõnek hazudó ÁNTSZ-eseket! Verõce, 2011. 08. 01.

XCVII.

1./ MEGKÉRDEZTÜK DR. ILLÉS ZOLTÁN VÍZÜGYI ÁLLAMTITKÁR URAT: MIÉRT REKLÁMOZZA TÖKÉLETESKÉNT A VÍZ MINÕSÉGÉT A DMRV VÁCI VÍZMÛ A DUNAKANYAR RÉGIÓ ÚJSÁGBAN? Verõce, 2011.08.20.

2./ Közérdekû bejelentés, Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: A talajtápanyag mérések adatai hamis kálium optimumhoz kalibrálása környezeti, egészségi és gazdasági kárt okoz, lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2011. 08. 20.

3./ Kedves Dr. Illés Zoltán! Szeretném. ha segítenél a talaj- és egészségi adat mérõ mûszerek által mért adatok jelentései pontatlan kalibrálásai megszüntetésében. Üdv: Tejfalussy András. Verõce, 2011. 08. 28.

4./ A Lánchíd Rádió Szerkesztõségéhez (SMS): Bemutathatnám a Lánchíd Rádióban az allergia nagyságrendileg fokozódása eltitkolt tényleges fõ okait? Tisztelettel: Tejfalussy András (www.aquanet.fw.hu), Verõce, 2011. 09. 02.

5./ Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: Hûtõlétesítmény bázisterv, beltér nyári hûtéséhez: A központi fûtés talajba, kútba, tóba, folyóba süllyesztett hõcserélõhöz csatlakozik. All Rights Reserved! Tejfalussy András,. Verõce, 2011. 09. 08

6./ Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: Elintézem helyetted, hogy tiltsák le a giliszták emésztõrendszerében humusz keletkezését hazudó szabványt és a vízszennyezõ alkalmazására adott vízügyi engedélyt. Verõce, 2011. 09. 11.

7./ A Cionbolygó program keretében folytatott, Magyarországra Izraelt áttelepítést és az orvosi csalásokkal magyarokat irtást akadályozni próbáló szakértõk ellenségek? Verõce, 2011. 09. 11.

8./ Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: Az EU 110.000.000. Ft-ot (száztízmilliárd-forintot) adott Magyarországnak, hogy arzénmentesítsék 1.300.000.000 (egymillió-háromszázezer) magyar ivóvizét, ez 84.615 Ft/fõ (nyolcvannégyezerhatszáztizenöt forint/fõ). Vásároltass mindegyiküknek egy-egy háztartási desztillálót! Verõce, 2011. 09. 11.

9./ A fõrabbi közokiratban is aláírta, hogy 2.000.000.000 (kettõmilliárd) nem zsidó halálát okozta a világfõrabbi. Csak Képíró Sándor és Budaházy György lehet bûnös, de a világfõrabbi nem?! Verõce, 2011. 09. 16.

10./ Csakis az összes lehetséges hatás mérlegelésére és optimalizálására alkalmas APLA software-em alkalmazása tudja korlátozni a hibás döntéseket (és korrupciót)! Verõce, 2011. 09. 17.

11./ Nem tanítják, de a mûszerek által szolgáltatott adatok jelentését, s a más körülményekre vonatkoztatását is pontosan kell kalibrálni, nem csak a mûszerek skáláit!! Verõce, 2011.09.19.

12./ Optimalizálni nem a hazánk teljes megszerzésére törekvõ Izrael, hanem a magyar lakosság érdekében kell. Ezért is bûn a magyar érzelmû szakértõket éhenpusztítás! Verõce, 2011.09.21.

13./ Javaslom az illetékeseknek, hogy Ph. D. Biczók Gyula, volt KTM fõosztályvezetõ legyen a mezõgazdasági vegyszer használatoknál a mérés kalibrálást javítás minisztériumi felelõse! Verõce, 2011.09.21.

14./ Az ingatlancserés sukorói zsidóügy csak egy a sok közül, amit az 1989. évi XXIV. tv. és a földtörvény okoz a külföldiek ingatlanszerzését megengedõ „kivételeivel”! Verõce, 2011.09.19.

15./ Nyilvános közérdekû bejelentésként is, Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár úr részére: „A KÁLIUM ELLÁTÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON” címû környezetvédelmi minisztériumi (KTM) hazudozó kiadvány mindmáig is fenntartott, az országos mérési (EOTK
stb.) eredményeket is meghamisító, hamis elveire hivatkozással, a magyarországi legelõket NaCl konyhasóval „mûtrágyázásra” felbíztató kiadványt osztogattak az „OMÉK”-on! Bp., 2011.10.11.

16./ A sukorói terület vásárlási zsidó korrupciós cirkusz az izraeli cégek magyarországi terület vásárlásait és csereberélését megengedõ 1989. évi XXIV. törvény "hozadéka"! Verõce, 2011.10.12.

17./ Csakis az összes lehetséges hatás mérlegelésére és optimalizálására alkalmas APLAsoftware-em alkalmazása tudja korlátozni a hibás döntéseket (és korrupciót)! Verõce, 2011. 10.

18./ A kálium mérgezõ túladagolását egészség javító hatásúnak hazudó népirtó bûnözõ MTA-s szakértõk bûne, hogy a magyarok száma évente több tízezerrel fogy! Állítsd le! Verõce, 2011. 10. 18.

19./ Prof. Dr. Füleky György egyetemi tanárhoz (GATE): Kalibrálási csalás, hogy a magyar termõföldek többségét évtizedekig kálisóval mérgezték, s utána az ennek ellenére legjobb termésû földek ilymódon mérgezõre növelt vízoldott kálium tartalmát optimálisnak hazudják! Verõce, 2011. 10. 18.

20./ Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz intézett (megismételt) közérdekû javaslat: Kérj ajánlatot a Jared Potter cég, Hydrodriller mélyfúrási technika nálunk alkalmazására! Ezzel hárítható el az energiafogyás miatti rablógyilkos háborúk terjedése! Verõce, 2011. 10. 21.

21./ Prof. Dr. Lóránt Károly közgazdászhoz, Dr. Léhmann György nemzetközi jogászhoz, Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz, Vona Gáborhoz (a Parlamenti párt, Jobbik elnökéhez) intézett közérdekû javaslat: Kis önköltségû számítógépekkel automatizáltan, átlagprofit = betéti kamat alapon ügyintézésre vegye át az állam a bankoktól a lakossági megtakarítások kezelését! Verõce, 2011. 10. 22.

22./ Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: Muammar al-Kaddáfi líbiai elnök közzétette a nép számára elõnyös állami mûködés tervét A ZÖLD KÖNYV-ében és el is kezdte alkalmazni. Ezért gyilkoltatták meg? Verõce, 2011. 10. 23.

23./ Ugye nem hiszed, hogy miközben az anyaméhben is 30/1 a gyermeket tápláló vér (-szérum) nátrium/kálium aránya és a csecsemõket és felnõtteket is gyógyító Ringer fiziológiás sóoldat infúzióban is 30/1, akkor az anyatejnél optimálisnak feltüntetett, s a HUMÁNA babatápszernél alkalmazott 0,3/1 arány, vagy a magyar felnõttek élelmeinél Nemzeti sócsökkentési, Stop só program elnevezések alatt bebeszélt 1/1 nátrium/kálium aránya optimális lehet!? Ugye nem hiszed, hogy miközben az anyaméhben is 30/1 a gyermeket tápláló vér (-szérum) nátrium/kálium aránya ? A konyhasóval mûtrágyázás is bûnözés! Verõce, 2011. 10. 23.

24./ HOLOKAUSZT MEGELÕZÉS: Mindenhonnan, minden olyan zsidót véglegesen be/vissza kell telepíteni Izraelbe, aki a mózesi-talmudi (Mózes II.23., 20-33., V.7., 2,22, Talmud-Taanith 10 a. lap) zsidó fajirtási törvények híve/szolgája/bûnsegéde/bûnpártolója! Verõce, 2011. 10. 28.

25./ Hazánkban nem jogállam és nem demokrácia van, hanem cionista terror, ha az ügyészeknek a 0,3/1 Na/K arányú babatápszer sem bûn (az élettanilag optimális fiziológiásNa/K arány 30/1, lásd a fiziológiás sóoldatként alkalmazott Ringer-oldatoknál. Verõce, 2011. 10. 29.

26./ Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz intézett közérdekû javaslat: Intézkednie kell az Európai Unió max. 10 mikrogramm/liter arzénszenyezettségi határértékénél nagyobb arzéntartalmú ivóvizek háztartási desztillálását támogatásra! Verõce, 2011. 10. 25.

27./ Közérdekû bejelentés a legfõbb ügyészhez, Orbán Viktor miniszterelnök támogatására: A magyarországi országgyûlési képviselõk többsége Izrael népének a folyamatosan kipusztított, kiûzött magyarok helyére betelepítését szolgáló hazaáruló bûnözõ?! Verõce, 2011. 10. 25.

28./ KÖZÉRDEKÛ PANASZBEJELENTÉS Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: Csalás, hogy a fûzfõi önkormányzat a saját szemét cégének is fizettetni akar a fûzfõi nyaraló telkemrõl általam Budapestre hozott, itt már kifizetett szemét elvitelért! Verõce, 2011. 11. 04.

29./ INDÍTVÁNY Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: Beszéljük meg az arzénnel mérgezett ivóvizek otthoni desztillálással méregmentesítése ellen agitáló ANTSZ ellen az EU-hoz közösen panaszt benyújtás módját. Verõce, 2011. 11. 05.

30./ KÖZÉRDEKÛ PANASZBEJELENTÉS Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: „A kálium ellátás helyzete Magyarországon" c. KTM kiadványotok hamisságát nem csak az Antirandom méréseink, de a benne alapul vett EOTK (Egységes Országos Trágyázási Kísérletek) sok évtizedes mérési adatai is bizonyítják! Verõce, 2011. 11. 14.

31./ Közérdekû nyilvános kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Csiba Péter, aki a Hír-tv-nek most nyilatkozott az energia import szükséglet csökkentési módokról, miért nem említette a geotermikus hõvel százezer évekig is folytatható olcsó áramtermelést és fûtést? Verõce, 2011. 11. 14.

32./ Dr. Gaudi Tamásnak országgyûlési képviselõnek küldött SMS, amelyet az Jogvédelmi törvény módosítással kapcsolatos országgyûlési felszólalásában nyilvánosan elõterjesztett: „A szerzõi jogvédelmi bejelentéseknél csak az órát igazolják. Nem bizonyítható az elsõbbség egy
külföldivel szemben, aki azonos órában hasonló mûvet nyújt be. Verõce, 2011. 11. 16.

33./ Megismételt közérdekû nyilvános kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Megkérdezem Tõled, miért reklámozhatta „tökéletesként” a víz minõségét a váci DMRV (Duna Menti Regionális Vízmû) a Dunakanyar Régió újságban (2011. 08. 04., XII. évf. 15. szám). Az ÁNTSZ az
országosan évi 128.000 vízmintát mérésbõl „jól ellenõrzöttnek” és „tisztának” hazudja az ivóvizeket. Ez településenként (átlagban) 8 naponként csupán 1 db. vízminta! Verõce, 2011. 11. 17.

34./ Megismételt közérdekû nyilvános kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Miért tûnt el a veszélyességi határ a vízminõségi elõírásokból? Korábban miért volt elõírva? Milyen élettani méréseken alapult az elõírása és a törlése? Verõce, 2011. 11. 17. 

FÜGGELÉK

1.

LISTÁK A TÉMA SZERINT KERESÉSHEZ:

Vízlepárló-megrendelõ 1./ Főtémajegyzék

Vízlepárló-megrendelõ 2./ RÉSZLETEZŐ NYITÓLAPOK

Vízlepárló-megrendelõ 3./ MAGYAR LÉTVÉDELMI RÖPIRATOK

Vízlepárló-megrendelõ 4./ KIEMELT, RÉSZLETES TÉMACÍM-LISTÁK

Vízlepárló-megrendelõ 5./ HONLAPUNK ÁLTAL AJÁNLOTT PUBLIKÁCIÓK

Vízlepárló-megrendelõ 6./ HONLAPUNK ALAP-FELÉPÍTÉSE (2001-BEN)

Vízlepárló-megrendelõ 7./ TEMATIKÁK TEJFALUSSY ANDRÁSTÓL

Vízlepárló-megrendelõ 8./ Civil jogvédelem (Ptk. 484-487. §.)

Vízlepárló-megrendelõ 9./ Desztillált ivóviz

Vízlepárló-megrendelõ 10./ Galéria


2.

3.

EPIDEMIOLÓGIÁVAL IS CSALNAK: Azóta sokasodik a nemzõképtelenek és a lerövidült életûek száma, amióta kálisóval "mûtrágyázás" és "sózás" mérgezi a nem kóser élelmiszert és közben szennycsatornák ürülékvírusai fertõzik az ivóvizet!

4.

Obamát megelõzõen az USA-ban is kálium túladagoltatással és konyhasó mellõztetéssel irtották a nemzsidókat!

5.

Hyperkalaemia: a vérben (pl. a konyhasó helyett kálium-kloriddal "ételízesítéstõl") megnõtt káliumtartalom miatti általános mérgezés.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

A magyarokkal napi átlagban 4,5 gramm káliumot etetnek. Fajirtás, amivel a magyarok ingatlanait, egészségügyre és nyugdíjra befizetéseit mások megszerzik. Lásd: www.aquanet.fw.hu. Tejfalussy András

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Szerencse, hogy a Talmud szerint csak a zsidó "ember"?

19.

20.

21.

FOKOZNI KELL AZ ANTISZEMÉTIZMUST! A szemét hazug, tolvaj, csaló, rablógyilkos mózesista-talmudista náci-disznó, országeltulajdonító zsidó bûnözõk és ezek hazaáruló fõhivatalnok stb. bûntársai elleni fellépés nem antiszemitizmus, hanem antinácizmus! Verõce, 2009. 06. 27. Tejfalussy /Sydo/ András Béla Ferenc (1-420415-0215) dipl. mérnök békekutató ANTISZEMÉTISTA MOZGALOM alapító (www.aquanet.fw.hu)

22.

Hazánkban nem jogállam és nem demokrácia van, hanem cionista terror, ha az ügyészek szerint a 0,3/1Na/K arányú babatápszer sem bûn (a fiziológiás Na/K arány 30/1)! Verõce, 2011. 10. 30.

23.

A holokauszt megelõzésére minden zsidót "be kell ûzni" Izraelbe, aki mózesi-talmudi (Mózes II. 23., 20-33., V.7., 2,22), Talmud-Taanith 10 a. lap) fajirtó elvek híve! Verõce, 2011. 10. 30.

24.


Itt is lehet kattintani a "Civil Segítõ Hálózat" üzenetmappára!

Vissza a lap kezdetéhez