AGOANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitó lapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtémakör: EURÓPAI UNIÓ a népirtás szolgálatában


ELÕSZÓ:

Már az 1930-as moszkvai perekben is téma volt a kálisó mûtrágyázás holokauszt elõidézõ hatása

AZ EURÓPAI UNIÓBAN LÉVÕ NAGY BRITANIA NÉPÉT ÉS A MAGYAR NÉPET, DE A TÖBBI EURÓPAI UNIÓS NÉPET IS, Vízlepárló-megrendelõAZ ERRE SZÖVETKEZETT VEZETÕIK MÁR TÖBB ÉVTIZEDE MÉRGEZTETIK, ÚJABBAN A BIOTERMESZTÉSBEN IS ALKALMAZNI ENGEDETT (!) "TERMÉSZETES" KÁLIUM MÛTRÁGYÁKKAL" (!), DE EMELLETT TUDATOSAN MÉRGEZIK, TERVSZERÛEN IRTJÁK

A Vízlepárló-megrendelõKÁLIUM TÚLADAGOLÓ, Vízlepárló-megrendelõKONYHASÓ-HIÁNYOS ÉLELMISZEREKKEL ÉS A MEZÕGAZDASÁGI- ÉS IPARI MÉRGEKET TARTALMAZÓ Vízlepárló-megrendelõ"IVÓVIZEKKEL" ÉS Vízlepárló-megrendelõ"ÜDÍTÕITALOKKAL", SÕT MINCDENFÉLE, Vízlepárló-megrendelõ"GYÓGYTERMÉKEKNEK" HAZUDOTT TERMÉKEKKEL IS.

Vízlepárló-megrendelõ Nyilvános közérdekû bejelentés Sólyom László köztársasági elnökhöz: Az „egészségügyi hozzájárulásként” és nyugdíjalapba befizetett, lakossági tulajdont képezõ pénzekkel tételesen el kell számolnia az államnak, mielõtt ahhoz hozzányúlhatna az Országgyûlés és/vagy a kormány, mert a nyilvántartások szétesnek, ELTÛNHETNEK” a „több biztosítós” rendszerre áttéréskor (Bp., 2008. 01. 22. Tejfalussy András)

TÁJÉKOZTATTUK AZ ANTIFIZIOLÓGIÁS SÓPÓTLÁSSAL NÉPIRTÁSRÓL AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN A MAGYARPKAT KÉPVISELÕ DR. HABSBURG OTTÓT:

I./

A nemzetközi zsidó törvénykönyv, a Talmud negáltja is igaz!

II./

A talmudista töke nem ismeri el a más nemzetek emberi jogait.

III./

A TALMUDISTÁK VALÓSZÍNÕLEG CSAK SZERETTEK VOLNA MEGÁLLAPODNI POZSGAIVAL AZ ALÁBBIAKBAN:

Egy Amerikai lapból vették át, ezt az elítélhetõ fogalmazásó cikket:

IV./

A KÁLISÓ ALKALMAS ESZKÖZ AZ ALLIANCE ISRAELITEÉE TALMUDISTÁI FASISZTA TERROR PROGRAMJÁNAK A TALAJ-, NÖVÉNY-, VÍZ- ÉS EZÛTON A NEM VALLÁSOS ZSIDÓ LAKOSOK MÉRGEZÉSÉVEL MEGVALÓSÍTÁSÁRA:

V./

A KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÛTRÁGYÁZÁS MEGENGEDÉSÉNEK VESZÉLYEIRÕL A "BIOKULTURA EGYESÜLETNEK" IS KÉSZÍTETT KÁRELHÁRÍTÓ MÉRÉSTANI SZAKVÉLEMÉNY (A Ptk. 484-487. §. alapján.)

VI./

OLYAN HAMIS TÖRVÉNYEKET HOZNAK MAGYARORSZÁGON, AMELYEK KEDVEZNEK A TALMUDISTÉK RABLÁSI ELKÉPZELÉSEINEK:

A MAGYAR PARASZTOK MEGFOSZTÁSA A FÖLJÜKTÕL CSAK IDÕ KÉRDÉSE

VII./

A TALMUDISTA RABLÓTÕKE ELKEZDTE MEGSZERVEZNI A KIBUCRENDSZERT MAGYARORSZÁGON IS:

VIII./

A MAGYARORSZÁGI KORMÁNYOK ELNÉZIK, HOGY BÁRMELY KÜLFÖLDI ÁLLAM POGÁRA CSALÁSSAL (ZSEBSZERZÕDÉSSEL) SZEREZZEN ÖRÖKÖS TERMÕFÖLD (ÉS EGYÉB INGATLAN) TULAJDONT MAGYAROSZÁGON, SÕT, A CSALÁS LEGALIZÁLÁSÁT HELYEZI KILÁTÁSBA A CSALÓK RÉSZÉRE, AZ EURÓPAI UNIÓRA HIVATKOZÁSSAL:.

IX./

GYORS ÜTEMBEN TEREMTIK A HELYET A BETELEPÜLÕKNEK. AZ ELMÚLT 20 ÉVBEN MÁR NEGYEDMILLIÓ KÜLFÖLDI TELEPÜLT BE A KIPUSZTULT 600.000 MAGYAR HEYLÉRE, KI TUDJA HONNAN. A KÁLISÓVAL MÛTRÁGYÁZNI KEZDÉS, VAGYIS 1960-ÓTA, evente kb. 40.000 magyar lakost pustítanakm ki Magyarországról, ennek egyik legfõbb eszköze az ún. "NÁTRIUM-KÁLIUM PUMPA ANTIFIZIOLÓGIÁS víz- és sópótlással elrontása, MELYET ALAPOSAN KIKÍSÉRLETEZTEK, s természetesnek tûnõ módon öl:

1976-ban a MEDICINA Könyvkiadó kiadott EGY KÖNYVET, amelyben figyelem elterelõ címek alatt azok a mérések vannak tényszerûen ismertetve, amelyeken a mai, a konyhasóról lebeszéléssel és a mérgezõen sok kálium evésre rábeszéléssel folytatott népbetegítés alapul.

HÁROM IRÁNYBÓL IS MEGTÁMADTÁK A SEJTMEMBRÁNT, EZÁLTAL LASSÚ HALÁLT ÉS IVARTALANODÁST OKOZVA A MEGFTÁMADOTT NÉPESSÉGNÉL: KÁLIUMTÓLADAGOLÁSSAL, NÁTRIUMHIÁNY ELÕIDÉZÉSSEL ÉS TISZTA DESZTILLÁLT VÍZ HELYETT MÉRGEZÕ VEGYI ANYAGOKKAL SZENNYEZETT VÍZ PÓTOLTATÁSÁVA, A SEJTMEMBRÁN, VAGYIS A SEJTEK VÉDEKEZÕKÉPESSÉGE, ALKALMAZKONDI TUDÁSA UGYANIS ETTÕL A HÁROM NAYAGTÓL FÜGG, AMELYEK A VÉRELETROROLÍTOT, A SEJTEK KÖRNYEZETÉT ALKOTJÁK:

X./

AZ ANTIFIZIOLÓGIÁS TÁPLÁLKOZÁSSAL NÉPIRTÁST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGE SZERVEZTE MEG, HA HINNI LEHET AZ ALÁBBIAKNAK?:

AZ MTA ELNÖKSÉGE FENTI TUDOMÁNYOS CSALÁSÁNAK AZ A LÉNYEGE, HOGY BÁR KB. AZONOS MENNYISÉGÛ AZ EMBERI SZERVEZETBEN A NÁTRIUM ÉS A KÁLIUM, DE A MIKÖZBEN A KÁLIUMNAK CSAK KB. A 2%-A VAN KÖNNYEN MOZGÓ ÁLLAPOTBAN, MERT A KÁLIUM 98% BE VAN ÉPÜLVE A SEJTEKBE. ADDIG A KONYHASÓ, A NÁTRIUM L ÉS A KLÓR NAGYOBB RÉSZE, KB. 60%-A VAN KÖNNYEN KICSERÉLHETÕ FORMÁBAN A SEJTEKET KÖRÜLVEVÕ ÉS ELEKTROMOSAN ÖSSZEKÖTÕ VÉRELEKTROLITBAN. A FENTIEK KÖVETKEZTÉBEN GYORSAN ELVESZÍTHETÕ A KONYHASÓ JELENTÕS RÉSZE. NAGYMÉRTLKÛ IZZADÁSNÁL AZ IZZADSÁGGAL EGY NAP ALATT 25 GRAMM KONYHASÓT (!) IS EL SZOKÁS VESZÍTENI. KÖZVETLEN ÉLETVESZÉLYT OKOZ, HA SOK KONYHASÓ ELVESZTÉSE UTÁN A KONYHASÓ PÓTLÁS MELLÕZÉSÉVEL SOK VIZET PÓTOLNAK. FÕKÉTN AKKOR, OKOZHAT VÁRATLAN HALÁLT SZÍVMEGÁLLÁS MIATT, HA KÁLISÓVAL PRÓBÁLJÁK PÓTOLNI AZ ELVESZÍETT KONYHASÓT. A fiziológiás infúziós oldattal (Ringer oldat) is kb. a mobilitásuk arányában pótolják a konyhasót és a káliumot egymáshoz és a víz pótláshoz képest:

XI./

AZ EURÓPAI UNIÓBAN IS ÁTÁLLÍTOTTÁK A LAKOSSÁGOT AZ ANTIFIZIOLÓGIÁS SÓPÓTLÁSRA, ÉS A VALLÁSOS ZSIDÓKAT IS, MINDENHOL A VILÁGON?

Az Európai Unióban korábban az infúziós fiziológiás arányok alapulvételével írták elõ a Nátrium és a Kálium pótlást. A kóser ételek és italok is nyilvánvalóan ennek megfelelõek, mivel nem engedik változtatgatni az összetételüket.Miért tûrik szótlanul (azért, mert tudják, merik, teszik?) a vallásos zsidók, hogy az összes nem vallásos zsidó lakost kiirtsa a maffia a fiziológiással ellentétes arányú nátrium- és kálium pótoltatással?

XI./

TELJESEN HAMIS TÁPLÁLKOZÁSTANT ALAKÍTOTTAK KI:

A napi 3,5 gramm káliumpótlás nem a "szükséglet". Felnõtteknél Napi 0,4 - 0,8 gramm káliumpótlás szükséges csak. A 3,5 gramm egy nap alatt lassan bevitele esetén is szívmûködési .zavart okoz, amit az EKG kimutat!

A fiúknak és lányoknak a 11. szöletésnapjuktól kezdve dupla annyi kálium evést írnak elõ, ami nyilvánvalóan önmagában is képtelenség, ha nem lenne súlyosan mérgezõ, akkor is:

AZT HAZUDTÁK, HAZUDJÁK MA NÉPNEK, HOGY A NÖVÉNYEKBEN ELEGWENDÕ KONYHASÓ (NÁTRIUM) VAN, EZÉRT NEM KELL KONYHASÓT HASZNÁLNI, VALÚJÁBAN AZONBAN NINCS ELEGENDÕ KONYHASÓ, NÁTRIUM A NÖVÉNYEKBEN:

A MESTERSÉGESEN KÉSZÍTETT ITALOK EGY RÉSZÉT IS MÉRGEZÕVÉ TESZIK A NÁTRIUM NEM HASZNÁLÁSÁVAL ÉS A BELETETT KÁLISÓVAL:

XII.//

BEKÖVETKEZETT AZ ÁLLATKÍSÁÉRLEKBÕL VALÓSZÍNÛSÍTHETÕ LAKOSSÁGPUSZTULÁS, IVARTALANODÁS::

XIII.//

VALAMENYI HATALON GYAKORLÓ HAZAI PÁRT TÁJÉKOZOTT AZ ANTIFIZIOLÓGIÁS SÓZÁSSAL ÉS SZENNYEZETT VÍZZEL FOLYTATOTT NÉPIRTÁST, DE EGYIK SEM VOLT HAJLANDÓ TENNI ELLENE:

XIV./

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK MOSTANÁIG MÉG NEM VÁLASZOLT A NÉPIRTÁS ELLEN HOZZÁ INTÉZETT ALÁBBI KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉSÜNKRE:

XV./

A TALMUDISTÁK "KÜLÖNKOSZTON", KÜLÖN IVÓVI ZEN ÉLNEK, VAGYIS NEM BETEGE, NEM PUSZTULNAK AZ ANTIFIZIOLÓGIÁS SÓ- ÉS VÍZPÓTLÁSTÓL::

XV./

A MAGYAR KORMÁNY A TISZTA VIZET MÉRGEZÕNEK HAZUDJA:

VI./

MI IS MAJD ÚGY MENTJÜK ÕKET, HA BAJBAN LESZNEK, MINT ÕK MINKET?

NYÍLT LEVÉL! Fax: 332-8128
Dr. Rácz Jenõ miniszter úr részére
Egészségügyi Minisztérium

Code: Ráczvízsó050220.
Tárgy: a közérdekû adatok közlésének ismételt követelése.

Tisztelt Rácz Úr!

Szíveskedjék konkrétan közölt/tet/ni, hogy a desztilláltvíz, de
a „Lutraki” ásványvíz, a „Preventa” rák ellen gyógyvízként
árusított víz stb. is, melyik konkrét só belõlük milyen
mennyiségben hiányzása esetén „életveszélyesek” a verõcei
Polgármesteri Hivatalnak küldött tájékoztatásukban és a
Népszabadságnak adott, ott közzétett tájékoztatásukban,
amelyeket az elõzõ közérdekû bejelentéseimben konkrétan
megjelöltem, s mely iratok és az Ön/ök/ levelei is azóta már
megtekinthetõk az AQUANET.FW.HU honlapunkon. Az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
eddigi „válaszai” nem adtak tájékoztatást (errõl sem), ezért
fordulunk ismételten Önhöz a fenti közérdekû adat kéréssel.

Budapest, 2005. február 20.

Tisztelettel:
Tejfalussy András
dipl. mérnök, méréstani szakértõ
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG (pjt)
Környezetvédelmi és Gazdaságosság Ellenõrzõ Központja
1036 Budapest, Lajos u. 115. Tel./fax: 2506064

Copy: Verõcei Önkormányzat, Phd. Dr. Szente Kálmán úr
alpolgármester kezéhez, a Ptk. 484-487. §-aira hivatkozással.

*

Budai Kulcsár János verse:

K I Á L T Á S !


Halló halló !
Civilizáció ?
Itt
A
KÁLISÓ !
Akar
fekélyt
akar
RÁKOT ?
keresse fel
MAGYARORSZÁGOT !
Szeretne idõ elõtt
meghalni ?
Fogyasszon
KÁLISÓVAL
TÁPLÁLT NÖVÉNYT !
Errõl biztosítja
ÖNT
a tudományos
MAFFIA !
SÓ SÓ SÓ
GYILKOS
S Ó
A

K
Á
HALÁL
I
S
Ó

BESZIVÁROG
VÍZBE
FÖLDBE
ott
is mérgez
mindörökre !

*

*

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Országos Egyészségügyi Pénztár és társaik ellen, a Mózes II. 23. 20-33. szerinti program akalmazásában felelõssége megállapítására benyújtott feljelentés és kármegállapítási kereset (per)

Magunkat ajánljuk Egyes hazai önkormányzati vezetõk a nem kóser étrendû (zsidó és nemzsidó) lakosságot a vírusos ivóvíz segítségével legyilkoltatják, hogy a kipusztítottak ingatlanait a spekulánsok olcsón megszerezhessék, s nagy profittal tovább-eladhassák a magyarországi ingatlanokat felvásárolni akarását nyíltan hirdetõ Izraelnek!?

Vízlepárló-megrendelõ Világbankármaffia

Vízlepárló-megrendelõ OSTOBASÁG BEBESZÉLNI AZ IVÓVÍZÉRT HÁBORÚSKODÁS ELKERÜLHETETLENSÉGÉT

Vízlepárló-megrendelõItt is lehet kattintani az EURÓPAI ÚNIÓS KORRUPCIÓK részletezésére!

 


Vízlepárló-megrendelõ Itt kell kattintani a folytatáshoz

Vissza az oldal kezdetéhez