aqua

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG

Vissza a nyitóoldalra Vissza a nyitó oldalra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ oldalra

Fõtémakör: Táplálék- és ivóvízmérgezések elleni küzdelmeink és megoldás kereséseink eddigi eredményei, felfedezések.

ÉLETÜNKET TUDATOSAN RÖVIDÍTIK, LÉTSZÁMUNKAT 20 ÉVENTE 1 MILLIÓVAL TUDATOSAN CSÖKKENTIK!

SZABADALMAZTATÁSI CSALÁSON IS ALAPUL A FAJIRTÓ VIVEGA SZABADALMI ENGEDÉLYE?


Argumentation:

The correct function of the cells' membrane needs the normal proportion of the Potassium : Sodium, and its also basic, if the alimentation's advising of the the mentioned proportion causing a distorsion, so makes shorter the life, and/or makes steril the mankind!

Based on it, is it possible the WorldBank forecasts only 5 million hungarians will live in 2050? (!)

1.

ORSZÁGRABLÁSBAN, NÉPIRTÁSBAN
BÛNSEGÉDKEZÕ TUDÓS TERRORISTÁK
URALJÁK A ZSIDÓ- ÉS A KERESZTÉNY
EGYHÁZAKAT IS (ÉS A TUDOMÁNYOS
AKADÉMIÁKAT): a Tóra és Talmud alapján
bûnözõvé programoznak embereket, akik mások
kenyerét, ételeit gyilkoló hatásúvá teszik, mivel
a kivégzõméreg, idegméreg káliumsókkal kevert
konyhasóval ízesítéssel a sejteket körülvevõ, s a
köldökzsinóron keresztül a magzatot is tápláló
vérfolyadékban az addigi, élettanilag optimális
NaCl:K= 0 9:0,9:0,02 fiziológiás arányt a sejtek
mûködését ellehetetlenítõ Na:K=1:1-re, vagyis
a halottakban lévõre igyekeznek módosítani, és
vírusfertõzött ürüléknek ivóvízbe juttatásával és
a tiszta desztillált vizet ivás akadályozásával, és
veszélyes állatokra, pl. a gyilkos darázs, gyilkos
méh, pestises patkány, újabban madárinfluenza,
disznóinfluenza terjedésére stb. is alapozva,
tervszerû biológiai népirtást folytatnak. Lásd a
software-t: Mózes II. 23. 26,28,29,30, V.7. 2,22,
Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b.
lap, Baba mezia 107 b. lap. E népirtási software
tudatos használatát Nobel-díjasok mérései és a
bûnelkövetõ kutatók csalásainak a kiderülései,
nemzetközi leleplezõdései is bizonyítják!

2.

NÉPIRTÓ VIVEGA

3.

ZSIDÓK "MÉSZHOLOKAUSZTJA": A MÉSSZÉ ELÉGETTETÉS a Biblia szerint a zsidók által betervezett sorsa valamennyi nem zsidónak ...

4.

KÖZÉRDEKÛ FELJELENTÉS: a KDNP ( Keresztény Demokrata Néppárt ) is egy olyan talmudista-cionista irányítású álkeresztény áldemokrata terrorszervezet, amelyik segít kigyilkolni minket saját hazánkból?

5.

A BOLTOS (ZSIDÓ?) MEGTÁMADHATJA A MAGYAR SZABVÁNY SZERINTI KÁLISÓMENTES SÓT KÉRÕT?

6.

A konkrét
bizonyítását és bizonyítékait lásd itt:

RÉSZLETES DOKUMENTÁCIÓ, KONKRÉT MÉRÉSEK ALAPJÁN

" C s a k . t i s z t a . f o r r á s b ó l . . ."

Tartalom:

I./ Üdvözöljük a "vér-elektrolit témakörben"!

XXX./ ÉLELEMMÉRGEZÉS, KÁLIUM, NITRÁT,EGYÉB

XXXI./ Kútmérgeztetõ terroristák

Magunkat ajánljuk II./ TISZTA FORRÁSBÓL

XXXII./ TÚL SOK A KÁLIUM

XXXIII./ "Gerzson diétával" vallási alapon betegeket gyilkolnak?

LXXIV./ MTA-S SZAKÉRTÕK A KÁLISÓ HATÁS MÉRÉSEK VALÓDI ADATAIRÓL

LXXV./ A gyomor- és bélfal kisebesító, elrákosító Kálium-R tablettáról

LXXVI./ A "természetgyógyász lapok" által bebeszélt antifiziológiás étlelekkel és ivóvizekkel gyilkolás?

III/. FILOZÓFIÁNK  

 

XXXIV./ Sózási csalás leleplezõ cikk Népszabadság lapból

 

IV:/ BEMUTATKOZÁS

V./ MÉRÉSEKBÕL ÁLTALUNK ÉSZREVETT NÉPIRTÁS LÉNYEGE: az "ANTIFIZOLÓGIÁS" VÍZ-, KONYHASÓ- ÉS KÁLIUM-BEVIVÕ ÉTKEZTETÉS,

 

XXXV./ Nyomozás indítása a kálisóval mérgezés bûnügyében.

XXXVI./ KÖZVESZÉLYELHÁRÍTÁS AZ ÁLLAM HELYETT (A Ptk.484-487.§.alapján.)

XXXVII./ TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT?!

XXXVIII./ ORVOSLÁS; NYÍLT LEVÉL A GYÓGYÁSZATRÓL TÁPLÁLÉK, IVÓVÍZ, TALAJ,NÖVÉNY STB.

XXXV./ VÉRRONTÓK

XXXVI./ Az ÁNTSZ TÉVEDÉSEI

XXXVII./ Válasz az ÁNTSZ hamis állásfoglalására

XXXVIII./ CIKKEINKBÕL

XXXIX./ Varjas A. , Veress T.

Tejfalussy A.

 

LXXVII./ MÉREGTELENÍTÉS IVÓVÍZ-ÁTPÁRLÁSSAL

LXXVIII./ VÉRELEKTROLIT-VÉDÕ PROGRAMUNK

 

/1. MIT TUDUNK A SÓZÁSRÓL ÉS A VÍZIVÁSRÓL?

/2. Ókorból ránkmaradt két tanítás a konyhasóról meg az - ivóvízról
/3. Lassan-lassan” népirtás?
/4. Ételfegyver No.1

/5. Mitõl pusztult ki 600.000 magyar 1980 óta
/6. Egészség = megfelelõ sejtkörnyezet

/ 7. VEOP (Vér-Elektrolit-Optimum Program) All Rights Reserved!

/8. HOGY GYÓGYÍT SEJT-SZINTEN A VEOP?

/9. Mennyi káliumot ehet az egészséges felnõtt
/10. Mennyi konyhasót egyen az egészséges felnõtt
/11. Mindig lehet tiszta ivóvize

/12. Energiatakarékos otthoni desztilláló létesítmény terv-modell (All Rights Reserved!)

/13. Konyhasó méregtelenítés házilagos újrakrisztályosítással,


/14. Új Tudományos Fogyókúra
A VÉR-ELEKTROLIT-OPTIMUM 9PROGRAM (VEOP) ALAPJÁN.

VI./ A desztillált víz, mint ivóvíz (Ezoterikus Magazin cikke és egyéb hazai és külföldi írások).

VII./ Tejkörök és hasonló termelõi-fogyasztói körök az olcsó és biztonságosabb önellátáshoz.

VIII./ KONTROLL-MÉRÉSEK, AMELYEK LELEPLEZTÉK A NÉPIRTÁST, de amelyeket eltitkolnak a lakosság elõl.

IX./ EGY KÖNYV, amelyben azok a mérések vannak tényszerûen ismertetve, amelyeken a konyhasó evésrõl való lebeszéléssel és a mérgezõen túl sok kálium evésre rábeszéléssel folytatott népivartalanítás és vese-, szív-, rák- ideg-, stb. betegségokozás (s ezúton való életrövídités, ingatlan- és nyugdíjrablási!) bûnözés alapul.

X./ HIVATALOS ORSZÁGOS STATISZTIKA a vezetékes víz és az egyedi kutak vízeinek nagy %-ban szennyezettségérõl (KÖJÁL-adatok).

XI./ BEADVÁNYOK Kárelhárítási célból íRT felvilágosító beadvényaink A FELSÕBB VEZETÉSHEZ és a tõlük érkezett válaszok

. XII./ Mérgeztetik a vezetékes ivóvizet a folyókba koncentrált háztartási szennyvízzel (túlcsatornáztatással).

XIII./ Megmérgeztették a házikerti kutak vizét a "humusztermelõnek" hazudott gilisztákkal etetett állati trágyák vízzel átmosásával.

XIV./ A legtöbb szennyezõt méretlenül juttatják be a szennycsatonákból az ivóvíz elõállításához felhasznált folyókba.

XV./ PER A LAKOSOKTÓL ADÓKÉNT BEHAJTTATOTT EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI- ÉS NYUGDiJBIZTOSiTÁSI JÁRULÉK BEFIZETÉSEK ELLENKEZÕ CÉLRA FELHASZNÁLÓI ELLEN.

XVI./ A Duna Menti Regionális Vízmûvek ivóvíz kútjai több ezer százalékos mérgezési határérték túllépései, elhallgatni próbált ivóvíz szabványsértési, közveszélyokozási botrány

XVII./ FoTEK-Kör program: Magyarország elfoglalási korrupciók Folyamatos Társadalmi Ellenõrzési Kontrol Körökkel akadályozása

XIII./ A "Rák ellen, a holnapért alapítványról"

XIX./ PERÜNK az Országos Egészségügyi Pénztár és társai (OEP) elleni perünk

XX./ Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz, a "ZSIDÓK" megkülönböztetése ellen!

XXI./ FELKÉRRTÜK AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERT AZ IVÓVÍZ BEMÉRT SZENNYEZETTSÉGÉT ELHALLGATÓ ÁNTSZ ELLENI BÜNTETÕELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA

XXII./ Gyerekméreg termékkülnbztetése ellen!

XXIII./ A COCA-COLA MÉRGEZÕ KÁLIUM-TARTALMÁRÓL

XIV./ MÛVÉSZEK A KÁLISÓRÓL

XXV./ A "ZÖLD KUTYA" PROGRAMUNK

XXVI./ Orvosi korrupciós csalás az "ásványi anyagokban szegényebb" ivóvizek "ártalmasabbnak" elhitetése!HAMIS

XXVII./ HAMIS TERMÉSZET-GYÓGYÁSZ KÖNYVEK (ÉS "REFORM--SZAKÁCSKÖNYVEK")

XXVIII./ Levél Váradi Tiborhoz a konyhasó használatról lebeszélések apartheid hatásáról.

XXIX./ FELJELENÕIRAT A STRASBOURGI NEMZETKÖZI EMBERI JOGI BÍRÓSÁGHOZ

LXXIX,/ DR. O.Z.A. HANISH: rákbetegek részére is ajánlott gyógyító hatású desztilláltvíz kúra

LXXX./ ELÉRT REFERENCIA EREDMÉNYEINK.

 

 

LXXXI./ "PORTASZINTÛ" egyéni- és családi létvédõ program

 

   

XL./ VITAFÓRUM a desztillált vízrõl is

 

LXXXII./ LÉTVÉDÕ KLUB
   

XLI./ VÉGELSZÁMOLÁS: a (KTM) Környezetvédelmi Minisztériummal, a velük kötött megbízási keret-szerzõdésünk alapján.

XLII./ Kálisó használat leleplezési stb. munkáink díjai kifizettetésére a hasznosító Magyar Állammal.

XLIII./ A valóságos konyhasó- és kálium RDA-k (az élelmiszerek, italok, ételízesítõk NaCl- és K- tartalma nem hamis, élettani optimuma közlése az illetékes hatóságokkal).

XLIV./ JOGI KÉRDÉSEK BIRÓSÁGI VÁDIRAT KITERJESZTÉS az MTA TAGOK ellen, akik a GTS ANTIRANDOM kutatás-gyorsítási software-inket lop/at/ák és elront/at/ják.

XLV./ A Nobel-díj Bizottsághoz az ANTIRANDOM-GTS-APLA anyagtechnológiaI, környezetI és döntési optimum keresési és beszabályozási hatékonyság sokszorozó, kuatás felgyorsító mérési SOFTWARE-ink bitorlása tárgyában, az elért nemzetközi szabadalmaink listája lapján./

XLVI./ Hivatalos szakvélemények Tejfalussy András új tudományos méréstani programjairól

LXXXIII./ VEOP VÉRELEKTROLIT-OPTIMUM SZERINTI TÁPLÁLKOZÁS (software/

LXXXIV./ DVÍZBOILER Az ivóvíz mindig kellõ tisztaságát természetes módonszerrel /átpárlás/ tökéletesen biztosító, új tudományos felismerések alapján megtervezett, speciális radiátor-boileres, ötszörös hõ-ûjra-hasznosítású létesítmény terv/modell-hez (licenc).

LXXXV./ DVÍZBOILER licenc- használati árengedmény (akciós pályázatunk)

LXXXVI./ HOMEINFONET COMPUTER ALAPÚ, OTTHONI LÉTVÉDÕ MÉRÉSEK,

LXXXVII./ MEGRENDELÕLAP

LXXXVIII./ KAPCSOLATOK

LXXXIX./ E-mail: ujvizforras@freemail.hu

 

XLVII./ Drábik János: Szex és Uzsoracivilizáció c. mûve (Tejfalussy András észrevételeivel).

XLVIII./ ELLENPROGRAM, AZ UZSORA- CIVILIZÁCIÓ NÉPIRTÁSI TERVEI MEGVALÓSULÁSÁNAK AKADÁLYOZÁSÁRA

XLIX./ Létvédelemre felhívó röplap

L./ APARTHEID AGAINST EVERY NON-TALMUDIST WORLD WIDE by NaCl & KCl natural salts and pseudo-cleaned drinking waters

LI./ SZEX + KÁLISÓ?!

LII./ AZ "ÚJ VILÁGREND" SZERVEZÕI "TELJESKÖRÛ SZEXUÁLIS SZABADSÁGOT" ÍGÉRNEK AZOKNAK, AKIKET EZALATT MÉRGEZÕ KÁLISÓVAL IVARTALANÍT/TAT/ANAK?!

LIII./ SZEMÉLYES ÉS KOLLEKTIV LÉTVÉDELEM, AZ "UZSORA CIVILIZÁCIÓ" NÉPIRTÁSI, APARTHEID PROGRAMJA ELLEN (brosúra)

 

XC./

VITAFÓRUM A TÉVHITEK és FÉLREÉRTÉSEK TISZTÁZÁSÁRA

XCI./

ANTIRANDOM VITAFÓRUM, a mérésekkel foglalkozók részére, ahol a velünk ellenkezõt állítók is bemutathajták azokat a méréseiket, amelyekkel érdemben cáfolni, vitatni képeseka honlapunkon leírtakat. (Eddig még nem láttunk ilyen méréseket).

XCI/1. számú VITATÉMÁNK: "DRIS MÓDSZERT" ÉS A MÉRÉS-RANDOMIZÁLÓ /ZAVAROSÍTÓ/ TUDOMÁNYOS CSALÁSOKAT OKTATÓK FELELÕSSÉGÉT.

XCI/2. SZÁMÚ VITATÉMA: igencsak ostobák, akik azt hiszik, hogy eltávolítás helyett érdemesebb "energetizálni" és "harmonizálni" a szennyezõket!

XCII./ "A Talmudistanáci Disznók Európai Uniójában" hol lehet kapni kálisóval nem mérgezett nemkóser sót?

 

 

 

 

 

LIV./ A HALÁL KÁLISÓJA

LV./ "VIVEGA", A MÉREG

LVI./ ANGLIA IS MÉRGEZÕEN NAGYRA NÖVELTE A NÉPPEL ETETETT NAPI KÁLIUM DÓZIST (angol parlementi orvos szakértõ és Margaret Teacher levelei ezzel kapcsolatban). BBC is informated.

LVII./ Politika pszichiátria bevetése a mérgezõ, ivartalanító RDA-csalás elleni közérdekû, bejelentések megtorlására a köztársasági elnökök részérõl is?

 

x

LVIII./ JAGODA KIKÍSÉRLETEZTETTE, HOGYAN LEHET ÁRTALMATLAN ANYAGOK KOMBINÁLÁSÁVAL TITOKBAN GYILKOL/TAT/NI.

LIX./ KOSHER-APARTHEID

LX./ MAGYARORSZÁG MA FASISZTA ÁLLAM?

LXI./ Megkérdeztük a hazai vallásos zsidóktól az õ egészségvédõ (kóser) étrendjük konyhasó- és kálium pótlási elõírásait.

LXII./ Mitõl pusztult ki 600.000 magyar 1980 óta? Röplap

LXIII./ Nyílt leveleink, többfelé, hazai és nemzetközi relációkban, az ételmérgeztetési és ivóvízelszennyezési vegyi-és bilológiai terrorizmus módszerei leleplezésével, a népirtás leállíttatására.

ITT IS KATTINTHAT A LÉTVÉDÕ HÍRADÓRA!

NYOMTATÓBARÁT VÁLTOZAT

 

 

 

 

LXIV./ MEGKERESÉS a Polgármesteri Hivatalokhoz az ivóvíz problémájuk biztonságos és GAZDASÁGOS megoldásáról /új pályázati lehetõség/.

 

LXV./ KI MIT TETT, MULASZTOTT?

 

 

 

LXVI./ GÖNCZ ÁRPÁD ÉS TÁRSAI VEGYI FEGYVER SEGÍTSÉGÉVEL IRTJÁK A HAZAI NEM VALLÁSOS ZSIDÓ LAKOSOKAT?

 

LXVII./ EURÓPAI UNIÓ?

 

 

LXVIII./ A MAGYAR DEMOKRATA LAP MIÉRT SEGÍT MEGSZERVEZI A MAGYAROKAT IVARTALANÍTÓ, KIPUSZTÍTÓ ANTIFIZIOLÓGIÁS ÉTKEZÉST?

 

 

LXIX./ Nyílt kérdés a Miniszterelnökhöz az antifiziológiás étkezéssel való népirtás "profitjáról", a Magyar Nemzet lap nem hajlandó közzétenni az iratot.

 

 

LXX./ Panaszbejelentés Simon Wiesenthalhoz, a világ nem vallásos zsidó lakosait, minket is, ANTIFIZIOLÓGIÁS étkeztetéssel (apartheiddel) gyilkolók ellen

LXXI./ ANTIAPARTHEID PROGRAMUNK, A KOSHER-APARTHEID ELHÁRÍTÁSÁRA, A Ptk. 484-487.§ jogszabályi keretében.

 

Magunkat ajánljuk Itt kap választ arra, hogy tíz fiatal magyar férfibõl kilencnek miért hibás az ondója (spermabanki mérés!)

Magunkat ajánljuk EPIDEMIOLÓGUS CSALÓK IS FEDEZIK AZ ANTIFIZIOLÓGIÁS NÁTRIUM- ÉS KÁLIUM TARTALMÚ ÉLELMISZEREKRE ÉS A VÍRUSFERTÕZÖTT, MÉRGEZETT VEZETÉKES IVÓVIZEKRE ALAPOZOTT NÉPIRTÁST!

Magunkat ajánljuk Sajtóhibákkal és hivatali bizonyíték eltûnésekkel is akadályozzák a népirtás elleni védekezést

Magunkat ajánljuk CSALÓ VEZETI A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOT?

Magunkat ajánljuk BIOTERMESZTÉSI VEGYSZER KALIBRÁLÁSI CSALÁS

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG GMK v.a.
1036 Budapest, Lajos u. 115. Tel./fax: 361-250-6064
Iratkód: „magyart-irtas-ellen-110413OV-Str"

PETÍCIÓ

Orbán Viktor miniszterelnökhöz, fax: 361 411 4806, email: orbanviktor@orbanviktor.hu
Mint nyílt levél, a Ptk. 484-487. §. alapján segítségként

1./ Szíveskedjenek ráíratni az étkezési célra árusított sókra, ha azok az MSZ-01-10007-82. Magyar szabványnak megfelelõen teljesen kálisó-mentesek.

2./ Szíveskedjenek ráíratni azokra az étkezési célra árusított sókra, amelyekben a szabványt sértõen kálisó is van, ugyanazt a figyelmeztetõ szöveget, ami a gyógyszertárak számítógépeiben is van, az 1gramm/8óra-nál gyorsabb káliumpótlás veszélyességérõl a Kálium-Retard tablettára vonatkozóan, de természetesen egyébként is érvényesen.

3./ Szüntessék be a vesemérgezõ, keringésrontó dózisú kálium-túladagolásról az ellenkezõjét hirdetõ „STOP SÓ" kormányprogramot!

4./ Ezen Petíciót megküldjük a Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróságra is, a Magyar Állam alperes által a konyhasó helyett kálisóval „sózással" folytatott tudatos népirtás betiltását követelve.

Az ilyen véletlenszerûsített, de tervszerû népirtás ismert zsidó módszer, lásd: Mózes II. 23., 20-33.?
A fiziológiás sópótlás helyes mértékét lásd a Ringer infúziós sóoldat optimális dózisaival bejuttatott víz, nátrium, kálium, klorid komponensek arányai és mennyiségei alapján, minden egyéb hazugság!
A fenti népirtás bizonyítékai az elõzõ Petíciónkban, de a www.aquanet.fw.hu honlapon is láthatók.

További címzettek:
1./ European Court of Human Rights, fax: 00 333 88 412 730
2./ Dr. Polt Péter legfõbb ügyész, fax: 361 354 56 45, email: lu@mku.hu
3./ Fõvárosi Bíróság t. Cégbírósága (hivatkozás: Cgt. 01-106022069/2.), 361 311 1216
4./ Prof Ángyán József államtitkár, email: jozsef.angyan@vm.gov.hu
5./ Takács András elnök, Szabad Magyarországért Mozgalom, email: ta@szmm.hu

Verõce, 2011. 04. 13.

Tisztelettel:

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
személyi szám: 1-420415-0215 okl. vill. mérnök, méréstani szakértõ
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk végelszámoló
Állandó lakcím: H-2621 Verõce, Lugosi u. 71. Mobil: +36 20 2181408
email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Magunkat ajánljuk Egy német orvos egy fõrabbival nyíltan hirdeti, hogy a zsidókat kigyógyítják, a nemzsidókat kiirtják!

Magunkat ajánljuk Itt is lehet kattintani a Heves Megyei Bírósági peres ügyvitelünkre

*

KAPCSOLÓDÓ TÉMACÍMEK 1.

Magunkat ajánljuk KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉSKÉNT A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKHÖZ, 2007. XII. 07-ÉN:

Magunkat ajánljuk A 40%-BAN KÁLISÓBÓL ÁLLÓ VIVEGA "KÍVÁNT HATÁSA"A NEM KÓSER ÉTRENDÛEKET IVARTALANÍTÓ HATÁS IS?!

Magunkat ajánljuk Az Országos Élelmezés- és Táplálkozás Tudományi Intézet által végeztetett klinikai kísérletek a kálisó mérgezõ hatását igazolták!

Magunkat ajánljuk Orvos-továbbképzésen azt tanítják, hogy a szívmûködés szempontjából optimális káliumtartalmú Ringer-infúzióban "messzemenõen kevés a kálium"! Az a kérdés, hogy mihez kevés? Például a szívmûködés tönkretételéhez valóban kevés!

Magunkat ajánljuk Csalás és népirtás, hogy a mérgezõ napi 3,5 grammnál is több káliumot etetnek a kormányok, de csak a nem kóser étkezésûekkel. Miért csalnak? Hogy zsebrevághassák a nyugdíjbefizetéseinket, s hogy magasabb áron, kiürítve tudják eladni az így eladósított, meggyilkolt magyar lakosoktól megkaparintott ingatlanokat a külföldiek részére?

Magunkat ajánljuk A Mózes II. 23. 20-33. software szerint (ivóvíztisztasági- és sózási különbözõségekre alapozva) folytatott fajirtáshoz tudatosan elködösítik, a fajirtást elõsegítõre módosítják a kulcsfontosságú szövegek és azokkal kapcsolatos tudományos szakkifejezések eredeti értelmét is.

Magunkat ajánljuk KÖZÉRDEKÛ AZ IVÓVÍZ SZENNYEZÕDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSA, S AZ IVÓVÍZBEN MARADT SZENNYEZÕK MEGBÍZHATÓ MÉRÉSSEL ELLENÕRZÉSE, DE E MÉRÉSI ADATOK KÖZZÉTÉTELE IS. TEHÁT NEM "TUDOMÁNYOS VITA KÉRDÉSE" AZ ELHALLGATÁSUK VAGY A MEGBÍZHATÓSÁGUK VONATKOZÁSÁBAN FÉLREVEZETÉS, HANEM KÖZÉRDEKÛ ADAT MEGHAMISÍTÁSI CSALÁS!

Magunkat ajánljuk Egyes hazai önkormányzati vezetõk a nem kóser étrendû (zsidó és nemzsidó) lakosságot a vírusos ivóvíz segítségével legyilkoltatják, hogy a kipusztítottak ingatlanait a spekulánsok olcsón megszerezhessék, s nagy profittal tovább-eladhassák a magyarországi ingatlanokat felvásárolni akarását nyíltan hirdetõ Izraelnek!?

Magunkat ajánljuk LEHET, HOGY KORRUPT EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTEREK ÉS ORVOSOK AZÉRT HAZUDOZNAK TUDATOSAN, HOGY A HAZAI NEM KÓSER ÉTKEZÉSÛEK (ZSIDÓK ÉS NEMZSIDÓK) NE MERJÉK INNI AZ OLCSÓ, FERTÕZÉSMENTES, MÉREGMENTES, TISZTA, EGÉSZSÉGES (ÁTPÁROLT) IVÓVIZET A FERTÕZÖTT, ARZÉNNEL STB. MÉRGEZETT, SOKKAL KÖLTSÉGESEBB VEZETÉKES VÍZ HELYETT, VAGYIS, HOGY A NYUGDÍJKORHATÁR ELÕTT ELPUSZTULJANAK?

Magunkat ajánljuk A KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÛTRÁGYÁZÁS MEGENGEDÉSÉNEK VESZÉLYEIRÕL A BIOKULTURA EGYESÜLET RÉSZÉRE KÉSZÍTETT NYILVÁNOS MÉRÉSTANI SZAKVÉLEMÉNY

Magunkat ajánljuk Egyes, önmagukat "magyar nemzetinek" feltüntetett újságok hamis adatokat közölnek a kálium hatásairól és ezúton népirtanak!

 

TUDOMÁNYOS ELLENREKLÁM A BÚZAFÛVESEK (BÛN)ÜGYÉBEN

NOBEL-DÍJ A NÉPIRTÁSRA IS JÓ MELLÉKVESE-KÉREG-KUTATÁSÉRT?

RDA SZÁM HAMISÍTÁS HATÁS: Barack Obamáéknál is (személyenként) max. napi 5 grammig (NaCl-RDA) van megengedve a naponkénti konyhasó fogyasztás, s hazánkban is 5 grammig! Náluk max. 3,3 gramm (K-RDA) van átlagos napi káliumfogyasztást ajánlanak, nálunk pedig napi 3,5 grammot, pedig már az EKG-n is látható szívmérgezést okozó napi 2,2.3,5 grammnál több átlagos káliumfogyasztást, ráadásul egy napon belül bármilyen gyors felszívódással, pl. italokkal is megengedik az ennél is sokkal több kálium étkezései bejuttatását.! Az amerikaiak egészsége sem javul, az õ élethosszuk sem nõ, a magyarok egészsége is romlik, ma már a férfiak fele sem él el a nyugdíjkorhatárig, s a fiatal férfiakról azt mondja a rádió, hogy a 30%-uk (!) már terméketlen. Mi ez? Zsidó népirtás, lásd Mózes II. 23. 20-33 és Talmud: Taanith 10 a. lap és Baba Kamma 93 b. lap szerinti programját? Verõce, 2009. 05. 08. TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT.

A rabbik (is) különbözõ módszerekkel igyekeznek újra és újra elterelni a nemzsidók figyelmét a desztilláltvíz és a konyhasóval (fiziológiásan) sózás erõs, természetes egészségvédõ és gyógyító hatásáról: Egy zsidó fõrabbi is hitelesíttette az aláírását arra vonatkozólag, hogy 98%-ban kigyógyítják a zsidókat a rákból, megvan rá a módszerük. Ez a módszer a Dr. O.Z.A. Hannish által leírt orvosi desztilláltvíz kúra infúziós változata kell legyen, idõközönkénti fiziológiás konyhasópótlással, mert nem kemoterápia. A vérbe túlnyomás mellett bejuttatott tiszta víz olymódon öli meg a hibás sejteket, és csakis azokat, hogy hibás membránjukon át kioldja belõlük a káliumot. Ez a módszer a szájon át bejuttatott desztillált vízzel is eredményesen mûködik akkor, ha tiszta a gyomor- és bélrendszer. Tehát igazolódott, hogy a VÉR ELEKTROLIT OPTIMUM PROGRAMOM (VEOP) infúziós megfelelõjével 98%-os eredményességgel lehet kigyógyítani a betegeket a rákból is!? Tehát a nemzsidó rákbetegek 98%-ának gyógyulását hirdetõ "Német Medicina", Új Orvoslás” félrevezetés, a ténylegesen gyógyító módszer (lásd: www.aquanet.fw.hu és www.ujvizforras.fw.hu) legújabb eltitkolási kísérlete?!

Itt is lehet kattintani a fenti Német Medicina, ill. Újorvoslás kapcsolódó további iratanyagára!


Korrupt az Állami Népegészségügyi Szolgálat is, ha "étkezési biológiai fegyvereket" alkalmaznak a nem kóser étkezésûek nyugdíjbefizetései és ingatlanai "népfogyatkoztatással" elrablásához:

MIÉRT IS HARCOL A MAGYAR ORVOSI KAMARA?

KIDERÍTETTÜK, HOGY LEHET 98%-OS SIKERREL TÉNYLEG MEGGYÓGYÍTANI A RÁKBETEGEKET!

Gyilkos természetgyógyászok?

Természetgyógyász lapok segítségével is bebeszélik az a(nti)fiziológiás ételekkel és ivóvizekkel öngyilkolást?

Bíráló észrevét dr. Lenkei Gábor orvos "Cenzúrázott egészség, a betegség-ipar futószalagján" címû könyvére.

A 100 Celsius fokos vízgõzbõl hûtéssel készített víz a lehetséges legjobb, egészségvédõ, gyógyító hatású ivóvíz, az infúziónál közvetlenül a vérbe is bejuttatják, 0,9% tiszta NaCl (konyhasó) egyidejû pótlása mellett. Ennyi NaCl-t étkezéssel is lehet, kell pótolni. Lásd: www.ujvizforras.fw.hu! Ez az olcsó és legjobb! Ezért titkolja el az ÁNTSZ, s pl. a TERMÉSZETGYÓGYÁSZ magazin is?! Lásd a 2008. dec. XIV. évf. 12. szám 78-81. oldalát, ill. az ÁNTSZ honlapját!

Dr. Papp Lajos szívsebész professzort felkérésünk az ásványi anyag pótlási szokásokat szívmûködést rontóra módosítók elleni nyilvános fellépésre

 

KAPCSOLÓDÓ TÉMACÍMEK 2.

Magyar Vegetáriánus Létvédelem

A polgári védelem pótlása az élelmezésnél

Ásványi anyagokkal és vitaminokkal kapcsolatos kérdések

BESZÉDES TÁBLÁZAT a hazai ivóvízek fokozott szennyezettségrõl

MEZÕGAZDASÁGI KÖRNYZETKÁROSÍTÁS-ELHÁRÍTÁS KELL!

VESZÉLYESEN HIÁNYOSAK A SZENNYVÍZ-ELLENÕRZÕ MÉRÉSEK

MAGYAR LÉTVÉDÕK TEJKÖRE /Gyümölcsköre, Zöldségköre, Ivóvízköre stb/.

VÁRHEGYI LÁSZLÓ természetgyógyász, n. r. alezredes által benyújtott feljelentés

TERMÉSZETGYÓGYÁSZOK RÉSZÉRE A VÉRELEKTROLIT (Na:K:Cl:Víz)-optimumról

A konyhasó (NaCl) otthoni méréssel megkülönböztetése a mérgezésokozó kálisótól (KCl-tól).

Életveszélyesen hamis kálium határértékek találhatók egy közismert belgyógyászati tankönyvben

Gyilkos hatású a konyhasó-hiányos, káliummal dúsított étel és a vírusos, vegyszeres vezetékes ivóvíz

Hozzászólás a Drábik János: "Szex és az új világrend" címû mûvében ismertetett orvosi úton népirtáshoz

AZ ÁNTSZ JOBBNAK HAZUDJA AZ ARZÉNNEL MÉRGEZETT IVÓVIZET A TELJESEN TISZTA IVÓVÍZNÉL!

AZ M2 TELEVÍZIÓ MIÉRT SEGÍT RÁBESZÉLNI A LAKOSSÁGOT A TÖBB 'SZENNYCSATORNALÉ' IVÁSÁRA?

Bp. II-III. ker. Bírósághoz, dr. Kun László bíró úr kezéhez (miután õt is mérgezték a KÁLIUM-R tablettával, ismeri az ügyet)

Ivóvíz-készleteink tudatos elszennyeztetése szennycsatornázás ürügyén?! (4.P.630.894/2003. Kereset kiegészítése és pontosítása 2.)

A Pesti Központi Bíróságnál benyújtott "vttb011.127 iratjelû" közérdekû bejelentés- és jogfenntartó nyilatkozathoz a "sócserés.tb" kódú melléklet

Nyílt levél, Az Orvosi Hetilap kiadója (Springer Hungarica, fõszerkesztõ: dr. Fehér János) részére, orvosok által okozott nyílt közveszélyokozás tárgyában

Kedves USA Nagykövet Asszony! Szeretném, ha megtérítené az USA a 150 000 000 amerikai állampolgár életét is mentõ munkánknak a honoráriumát, az Önhöz 2002. március 07-én faxon megküldött (KCl steri.liz ) eredményösszefoglalóm, és a G.Bush Elnök úrnak írt, részére az Ön útján és Postán is megküldött (mellékelt) 2001.09.25-i (terror.USA) eredményösszefoglalásom alapján, melyek a fw.aquanet.hu honlapunkon is hozzáférhetõvé lettek téve.

VÉGELSZÁMOLÁS a (KTM) Környezetvédelmi Minisztériummal, a velük kötött megbízási keret-szerzõdésünk alapján, a mérgezõ kálisó használat leleplezési stb. munkáink díjai kifizettetni akarása.

PER AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGÜGYI PÉNZTÁR ÉS TÁRSAI ELLEN, A NEM VALLÁSOS ZSIDÓ LAKOSOKKAL AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI PÉNZTÁR (OEP-) ÁLTAL FINANSZiROZOTT EGÉSZSÉGVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS AZ ÁLLAMI NYUGDÍJALAPBA (ÁNYA) BEFIZETTETETT SZOLGÁLTATÁSI DÍJAKNAK E NEM VALLÁSOS ZSIDÓ LAKOSOK BETEGÍTÉSÉRE, IVARTALANÍTÁSÁRA, ÉLETÜK LERÖVIDÍTÉSÉRE FELHASZNÁLÁSA ÍTÉLETILEG MEGÁLLAPÍATÁSÁRA, A NEM VALLÁSOS ZSIDÓ LAKOSOK LÉTÉNEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN.

FELKÉRTÜK AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERT AZ IVÓVÍZ BEMÉRT SZENNYEZETTSÉGÉT ELHALLGATÓ ÁNTSZ ELLENI BÜNTETÕELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA

APEH ELNÖK részére, Budapest, V., Széchenyi u. 2. Tisztelt Elnök Úr! Nyílt levél Hiv.sz.: 44126042922000.okt.9.Elnézését kérem, hogy ismét Önhöz kell közvetlenül fordulnom, mert alsóbb szinteken időpontilag, stb. keresztezik egymást az ügyintézések és egyébként is általánosabb problémáról van szó, amit csak Önnel tudunk konstruktív módon, a társadalom érdekeit szem előtt tartva - esetleg - megoldani és még így is lehet, hogy egy bírósági megállapítási perre lesz szükség, annak precedens hatása érdekében. Meg kell jegyezni, hogy az alsóbb szinteken látunk igyekezetet a probléma megoldására. Ennek ellenére - és ez a fő tényezője annak, hogy Önnél keressük a megoldást-, az adott ügyben nem is Önökkel van tulajdonképpen vitánk, hanem az egyik szolgáltató intézménnyel, amit a "hazai egészségügynek" nevezhetünk. Vagyis, ahova az egészségbiztosításra és nyugdíjbiztosításra befizetett szolgáltatási előlegeket az Alkotmány 70./A paragrafus (1.) (2.) bekezdése szerint, különbségtétel nélkül mindenkinek fizetnie kell, hogy ennek ellenében, ezen szolgáltató intézmény teljesíteni tudja (legyen hozzá bevétele) a lehető legmagasabb szintű egészséget mindenki számára, az Alkotmány 70/D. § . (1) bekezdése (kötelezettségvállalási garancia) alapján.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és társai alperesek ellen folyamatban lévõ 18.P.26.861/2004. sz. perben, Tejfalussy András és társai felperesek részérõl, az alábbi keresetkorlátozást és leegyszerûsített bizonyítási indítványt terjesztjük elõ.

The Potassium Problem (Supervision of expertises and recommendations of Agroanalysis Scientific Society) OTvH-1030/91.MINISTRY FOR ENVIRONMENT AND REGIONAL POLICY NATIONAL AUTHORITY NATURE CONSERVATION Department for Geology and Landscape Protection

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS A LEGFŐBB ÜGYÉSZHEZ benyújtva, illetékes további intézkedés kérésével, A KÁLISÓVAL SÓZÁST TILTÓ ÉTKEZÉSI SÓ SZABVÁNY (MSZ-01-10007) MEGSÉRTŐI ELLEN.

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! Ezúton ismételten is felhívom az Ön figyelmét arra, hogy bûnös gondatlansággal közveszély okozás, hogyha tovább is titkolják - az ügyészség is-, a nátriumklorid helyett etetett kálisó idegrendszert mérgezõ hatását is. A sószabványt is (MSZ-01-10007-82.) sértõen,a 20-98% kálisót tartalmazó mérgezö "ételízesítõket,melyeket hamis feliratuk szabvány szerintinek tüntet fel, az atomerõmû és a hadsereg ellen is alkalmazzák, miután bárgyúvá és harcképtelenné is tesz,az éberség,erõnlét drasztikusan csökken miatta. Ez is háború.

Kálisó a konyhasóban, szennyezett víz, a lakosság száma növekedésének gazdasági, politikai módszerekkel és orvosi úton történõ akadályozása, az orvosok (sõt a magyar közvélemény) elõl a környezetszennyezés, a természetkárosítás és mérgezõ, vagy egészséget egyébként súlyosan veszélyeztetõ hatások elhallgatása (1998. július 1. napján küldött faxában felsorolt ügyek) mind-mind valamennyiünket létünkben veszélyeztetõk, amelynek kiküszöbölésére azonban sajnos, nem elegendõ néhány Önhöz hasonló, elszántan gondolkodó ember.

Feljelentés a tiszta sóhoz és tiszta ivóvízhez jutás akadályozói, az ivóvíz túlcsatornázással is szennyezõi ellen /akik az ivóvíz tartalékok elszennyeztetése céljából építtetik a további szennycsatornákat/.

VERESS TIBOR: FILOZÓFIA (GONDOLATOK A GLOBALIZMUS-KELTETTE RÉMKÉPRÕL, AVAGY KORUNK MODERN „ANALFABETIZMUSÁNAK" SZEREPE ÚJ ELLENSÉGKÉPEK GERJESZTÉSÉBEN)

Itt is kattinthat a "FOGYNUNK KELL-E?" E-mail könyv tartalomjegyzékére!

Országos Egészségbiztositási Pénztár és társai elleni keresetpontosítás

Mitõl pusztult ki 600.000 magyar az elmúlt 20 év alatt?

Kútmérgeztetõ hatósági terroristák?

MÉRGESSÓ-MONTÁZS

"Zöld zsidóügy"?

 

KAPCSOLÓDÓ TÉMACÍMEK 3.

Itt is kattinthat a mózesi, dávidi, talmudi étkezési népirtási programok dokumentumaira!

"Természetgyógyász lapok" segítségével bebeszélt antifiziológiás ételekkel és ivóvizekkel való gyilkolás?

Itt is kattinthat a "Napfényes Élet Alapítvány", Váradi Tiborék sózásról lebeszélõ tanait bíráló szakvéleményünkre!

Csak a "randomizáló"csalóknak a mezõgazdasági kutató bázisról kiszármazott izraeli tudományos titkosszolgálat érdekeit szolgálhatta, hogy világszerte elterjesztették a hamis teóriákra alapított kaotikus mérõparcella kezelési software-ket. A mezõgazdasági optimalizálási kísérletek végzõi és értékelõi részére. ezúton tudtak korlátlan csalási lehetõséget biztosítani az ellenõrzési mérések lehetetlenítésével.

Itt kattinthat az mérési adatokat a ténylegesnek az ellenkezõjére hamisító, s a saját maguk által végeztetett, a mérgezéseket igazoló adatokat szolgáltató, de általuk ellenkezõre hamisított eredményû ellenõrzõ méréseket nem megtörténtnek hazudó magyarországi rendõrségi és igazságügyi (OÉTI, ETT/IB) hamis szakértõk, s miniszterek csalásait bizonyító, általuk aláírt konkrét hamis szakvéleményekre és a hamisságuk bizonyítékaira!

Itt is kattinthat a kálisó hatás-mérések valódi adatairól az MTA-s szakértõk összefoglalt állásfoglalására!

Itt is kattinthat a szcientológusok népirtásban bűnsegédkezésésének kérdésére!

"Ezotériával kombinált" hamis ZEN-recept terjesztésével népirtás?

NEW ACTUAL (aktuális legújabb)

*

Budai Kulcsár János verse:

K I Á L T Á S !

Halló halló !
Civilizáció ?
Itt
A
KÁLISÓ !
Akar
fekélyt
akar
RÁKOT ?
keresse fel
MAGYARORSZÁGOT !
Szeretne idõ elõtt
meghalni ?
Fogyasszon
KÁLISÓVAL
TÁPLÁLT NÖVÉNYT !
Errõl biztosítja
ÖNT
a tudományos
MAFFIA !
SÓ SÓ SÓ
GYILKOS
S Ó
A

K
Á
HALÁL
I
S
Ó

BESZIVÁROG
VÍZBE
FÖLDBE
ott
is mérgez
mindörökre !

*

A HAZAI MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓK STATISZTIKAI CSALÁSA IS FEDEZI A KÁLISÓVAL MÉRGEZÉST!

A VEGYI FEGYVERKÉNT KÁLIUM TÚLADAGOLÁST ALKALMAZÓ, AZ ALÁBBI LISTÁN FELSOROLT NÉPIRTÓ BÛNÖZÕK INTÉZTÉK EL, HOGY A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMAT ENGEDÉLYEZZEN A 40% KÁLISÓT TARTALMAZÓ VIVEGÁRA?

Vízlepárló-megrendelõ Kezdeményezés, hogy a Strasbourgi Bíróság kizárja az ENSZ-bõl a terrorista Izraelt

ITT IS LEHET KATTINTANI A "FOGYNUNK KELL-E?" E-mail könyv címlapjára és tartalomjegyzékére!

BALATONFÛZFÕ (önkormányzati vízadóztatási korrupció)

TEMATIZÁLT ÜZENETEK TEJFALUSSY ANDRÁSTÓL

FÜGGELÉKEK-1.


VISSZA A LAP KEZDETÉHEZ