AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitólapra / Vissza a fõtémajegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtéma: Barack Obama - HUNNIA - Des Griffin -dokumentum


Az USA elnökévé választott Barack Obama által megszüntetni akart egészségügyi válság alapvetõ okait az alább dokumentált tudatos népirtásban kell keresni. A tudatos népirtás bûnügyi bizonyítékai a jelen honlapon dokumentált ok-okozat kalibráló GTS-Antirandom mérési eredmények is.

I.

1.

2.

3.

4.

Vízlepárló-megrendelõ OBAMA ELNÖKKÉ VÁLASZTÁSA ÓTA IS A GYILKOS RDA-K VANNAK ÉRVÉNYBEN AZ USA-BAN?!

7/1. Kód: Obama-RDA-090921
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
Dr. Barack Obama elnök úr kezéhez!
Tárgy: USA egészségügyi problémái alapvetõ titkos oka
Nyílt levél. (Fax: +36-1/475-4764)
2 melléklettel

Tisztelt Elnök Úr!

Ezúton közvetlenül szeretném felhívni az Ön szíves figyelmét is arra, hogy TERRORISTÁK, az
amerikai és európai népek ételeit és italait, mint „természetes anyagokkal”, több száz, - ezer
%-ban hamis Kálium-RDA és Nátrium-RDA szerint adalékolják. Ezzel elrontják a sejtek
membránjai mûködését és a keringés. Életrövidítõ és ivartalanító hatású is. Lásd az 1950-ben
Nobel-díjjal jutalmazott mellékvesekéreg kutatók mellékelt mérési eredményeit. (1)

Felnõttnél 24 órára 0,6 gramm a fiziológiás kálium pótlási szükséglet és 15-25 gramm a
fiziológiás nátrium pótlási optimum. Ezzel szemben az USA-ban 4,7 gramm a Kálium RDA, és a
24 órán belüli beviteli sebesség sincs korlátozva. Mint tudja, az USA-ban kivégzõ méreg a kálium
nagyobb mennyiségének gyors túladagolása. Az elítéltek kivégzésére alkalmazottnál sokkal
kisebb mértékû kálium túladagolás is méreg, (pszichoméreg). A Kálium azonban nincs
méregként nyilvántartásba véve, lásd Wikipédia. Elsõsorban a konyhasó helyett és a nitrogén
mûtrágya mellett használják. Az USA-ban is szabadalmat nyert gradiens-fitotronos mérési
eljárásom alkalmazásával kimutattuk, hogy a talajhoz adagolt vízoldható káliumsók rontják a
növények alkalmazkodó képességét. Ezáltal növelik az aszályos idõjárás kárait és a termesztés
költségeit és kockázatait, csökkentik a terméseredményeket. Lásd a mellékelt szlovák cikket. (2)
Ez lehet az oka, hogy Kína és az iszlám országok alig használják. Az RDA-kat meghamisító
terroristák rábeszélik a lakosságot az eleve nagyon sok káliumot tartalmazó „természetes
növények” (például a szója) fogyasztási aránya növelésére is. Hazánkban pl. olyan „40%-os
kálisót” használnak, ami 60% kálisót + 26% konyhasót tartalmaz. Ez a kálisó mellett
konyhasóval is mérgezi a talajt, bibliai vegyi-biológiai fegyver. Mindezek legrészletesebb
bizonyítását, számos konkrét mérési bizonyítékát lásd az Agroanalízis Tudományos Társaság
internetes www.aquanet.fw.hu honlapján.

Jelen tájékoztatást a mai napon megküldöm az USA Magyarországi Nagykövete kezéhez azzal a
kéréssel, hogy szíveskedjék azonnal lefordíttatni és eljuttatni Önhöz. Kérem elnöki válaszát, hogy
mit lehet tenni a hamis RDA-k ellen. Kérem, hogy az Amerika is járuljon hozzá a kárelhárítási
munkánk költségeinkhez, mert a megbízónk, Dr. Kovács Pál magyar országgyûlési egészségügyi
bizottsági titkár, a késõbb egészségügyi miniszter, nemrég gyanús módon, váratlanul meghalt.

Mellékletek: 1./ Nobel díjas mellékvesekéreg kutatók mérései szerint az a(nti)fiziológiás
Nátrium-RDA-val és/vagy Kálium-RDA-val okozható betegségek. (Kód:
NepirtoNahianyKtobbletTunetei), 2./ Túl sok a kálium. Uj Szó, Pozsony, 1988. XI. 8. (Kód:
Tul_sok_a_kalium88)

Verõce, 2009. szeptember 21.
Tisztelettel:

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (személyi igazolvány szám: 1-420415-0215)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a. végelszámoló, Hungary
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71.

7/2. Kód: Obama-RDA-090921

1./ MELLÉKLET (Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei)

NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS
BETEGSÉG NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS
(„FIZIOLÓGIÁS”) SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI
SÓREFORM” A FÕ OKA

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c.
kiadványában, „A biológia aktuális problémái” fõcím alatt található „A mellékvesekéreg
biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezsõ azokat az új mérési
eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban
részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az
összefoglalás jellegû leírás emellett további 61 tudományos publikáció mérési eredményeire is
hivatkozik. (Az alábbiakban zárójelben jelzem, hogy a könyvbõl itt idézett megállapítások a
könyv mely oldalain találhatók.)

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN
BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT
EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉRGE HORMONTERMELÉSÉVEL
KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ
VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A
NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON)
ÉS EMBEREKEN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A
SZERVEZET ELETROLIT- HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI
TAPASZTALHATÓK. (168)

Ezek késõbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítõ, ivartalanító stb. hatások például
konkrétan a következõk:

1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szõlõcukor-képzõdés, mely miatt elégtelen zsír- és
cukorfelhasználás alakul ki. (167)

3./ A különbözõ stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsõsorban a vesesejteknél, de a
verejtéksejteknél és az emésztõrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig
tart, törvényszerûen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:

5./ Idõvel nátrium-hiány jön létre (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringõ vérmennyiség, a vér besûrûsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

7/3. Kód: Obama-RDA-090921

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szûrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
10./ Idõvel elégtelenné válik a vesemûködés. (168)

11./ A bõr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy kálium-túladagolásánál kialakulnak fõ
tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vérbesûrûsödés miatti vesemûködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelõ
vesedaganatok jönnek létre. (169)

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlõdési torzulásait is
okozza („pszeudohermafroditizmus”):

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlõdési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését,
klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idõ elõtti mentstruációt. (170)

23./ Felnõtt nõknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszõrösödés, kopaszodás, érdes hang, a
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlõk sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erõteljes izomzat kifejlõdést, a
testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszõrzet idõ elõtti megjelenését, korai szakáll-
növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlõ-megnagyobbodást
okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlõrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

7/4. Kód: Obama-RDA-090921

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt
a két legfõbb okot részint elhallgatják, részint ellenkezõ hatásúnak tüntetik fel. Az élettani
optimum szerinti (fiziológiás mértékû) sópótlást, a vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának
megfelelõ étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a
tengervíz, a magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium
aránya igazolja, de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a
szívmûködés! (A könyvrõl általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi
dokumentumot is le lehet hívni, ki lehet nyomtatni az internetrõl, amihez a Google keresõbe a
„mellekvesekerges” szót kell beírni.)

Verõce, 2008. június 30.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, HUNGARY
2621 Verõce, Lugosi u. 71.


7/5. Kód: Obama-RDA-090921
____________________________________________________________________________
AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt), Hungary 1036 Budapest, Lajos u. 115.
Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665, www.aquanet.fw.hu
____________________________________________________________________________K
ód: Tul_sok_a_kalium_88
2./ Melléklet (cikkmásolat):

„TÚL SOK A KÁLIUM - ÚJ SZEMPONTOK A
MÛTRÁGYÁZÁSBAN

(ÚJ SZÓ 1988. SZEPTEMBER 16. POZSONY)

A termõterületek mûtrágyázásával, illetve a terméseredmények szempontjából a kemizálás
optimális mértékével és ennek környezeti hatásaival nem egy szakcikk, értékezés, vagy laikus
eszmefuttatás foglalkozik a sajtó hasábjain. A mûtrágyázás egyik különösen negatív hatásaként a
zöldségfélékben és egyéb növényi termékekben fellelhetõ nitrogénszármazékokat nevezték meg, s
ezzel összefüggésben felhívják a figyelmet a nitrogéntartalmú mûtrágyák túlzott alkalmazására.

A Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Növénykórtani és Rovartani Intézetében elért
legújabb eredmények azonban egy másik bûnösre mutatnak rá, amely részt vállal a modern
mezõgazdaságban mutatkozó negatív jelenségek szinte mindegyikébõl. Ez a figyelemre és fõleg
ellenõrzésre méltó elem -Ján Královicnak, az említett intézet munkatársának véleménye szerint -
a kálium, amelynek problémájával már évtizedek óta foglalkoznak.

GOND A TEJJEL

A probléma bevezetõjében el kell mondani, hogy a csehszlovák mezõgazdaság a
mûtrágya-felhasználása, a gyom- és rovarirtószerek alkalmazása területén is túl van azon a
határon, amit a termelés mennyisége és minõsége szempontjából optimálisnak nevezhetünk.
Általánosan elterjedt nézet - mivel a termékekben magas a nitrátok aránya-, hogy a talaj
nitrogénnel van túladagolva. A nitrátok problémája természetesen komoly és aktuális, de a
legújabb eredmények arra engednek következtetni, hogy ebben is a túladagolt kálium illetve
néhány helyen a foszfor hatását kell látnunk. Köztudott, hogy viszonylag magas színvonalú nálunk
a növénytermesztés, de problémáink vannak az állattenyésztésben ahol a világ fejlett országaival
való összehasonlítás nem éppen hízelgõ a számunkra. Ez leginkább a tömegtakarmányok
minõségével kapcsolatban ütközik ki. A tejtermeléshez például sokkal több erõtakarmányt
használunk fel, mint más fejlett szarvasmarha-tenyésztéssel rendelkezõ országok , mivel
tömegtakarmánnyal nem tudjuk elérni a kívánt tejhozamot. A szárított tömegtakarmány
ugyanis nálunk 25-30 gramm káliumot is tartalmaz kilogramonként, noha az optimális
mennyiség 10-15 gramm között lenne. De ugyanígy probléma a burgonya keményítõtartalma,
illetve a cukorrépa cukortartalma, sõt még a gabona korai érése is, amely utóbbi legalább
féltonnás veszteségeket okoz hektáronként. Mindez Královic mérnök szerint a káliumtartalomra
vezethetõ vissza.

7/6. Kód: Obama-RDA-090921

HIÁNYZÓ MIKROELEMEK

A kálium az az alapvetõ elem, amely a növényekben az ionok felvételérõl dönt. Bizonyos
koncentrációig harmonikusan felvesz mindenféle iont, de egy határon túl blokkolni kezdi a
kalcium és a magnézium felvételét. Ezek az ember és az állat ásványi táplálékának
alapelemei. Hiányuk csontlágyulást, csontritkulást, ízületi gyulladásokat okozhat, és
manapság ezek a betegségek, az erre való hajlam már fiatal korban is sok esetben
megfigyelhetõ. A kálciumot és a magnéziumot a növényi táplálékok, például a növények juttatják
a szervezetbe, vagy a tej, de ha ezekbõl hiányzik, akkor természetesen más úton kellene és
súlyosabb esetben kell pótolni. De ez csak két elem. A talaj magasabb káliumszintje más
mikroelemek felvételét is akadályozza, például a légzés szempontjából fontos vas, vagy a
már említett nitrátok lebontásához szükséges molibdén, mangán és cink felvételét. Ha ezek
a mikroelemek ott vannak a szervezetben, akkor a nitrátokat ammóniákra bontják és az
távozik a szervezetbõl. Ha hiányoznak, akkor ez a szintézis nem megy végbe, csak nitridek
vagy egyéb nitrogénszármazékok, például nitrózaminok keletkeznek, s mivel ezek
karcinogén anyagok, betegségeket idéznek elõ. A (kálium a) talajban lévõ kálcium a cink
felvételének blokkolásával a gazdasági állatok reprodukcióját is veszélyezteti.

DEFORMÁLJA A SEJTET

Mivel a kálium nem engedi meg, hogy a növény elegendõ kalciumhoz jusson, ezzel
tönkreteszi a sejtfalat és emiatt növekszik a növények érzékenysége. A sejteket könnyen
megtámadják a mikroorganizmusok, egyéb kórokozók, s mivel a laza sejtszerkezet elõsegíti
a szabad aminósavak felfelvételét - amelyek a mikroorganizmusokat táplálják - így azok
elszaporodnak, a növényeken betegségek jelennek meg.

Kedvezõ körülmények alakulnak ki a káliumot kedvelõ gyomok számára is s ezek már nagy
mértékben el is szaporodtak. Ha körülnézünk a földeken, ahol egyébként egyre több gyomírtót
használunk, bizonyos fajta gyomok eltüntek, mások viszont állandóan terjednek. Eltünt ugyan a
konkoly, amelynek nem kedvez a kálium, de van helyette libatop és parlagi tüske minden
mennyiségben. Ezek ellen újra herbicidet használunk, ami gátolja a fotoszintézist, tehát
megintcsak elõsegíti a kálium felvételét. Ez újra lazábbá teszi a sejtek kötését s csökkenti a
kórokozókkal szembeni ellenállást, amelyet természetesen rovarirtóval kezelünk. Ez újra
megindítja a probléma láncolatát és a kör bezárult. S mindezekben a folyamatokban amelyek
bonyolultabbá teszik és drágítják a termelést, rontják a termékek minõségét, alapvetõ
okként ott találjuk a káliumot. De nemcsak a növények ellenállóképességét, illetve a
mezõgazdasági termékek ásványianyag-összetételét befolyásolja, hanem közvetlen hatással
van a gazdasági haszonra is. A burgonyában valamikor a hatvanas évekig még 20-21%-os
volt a keményítõ tartalom. amely mára 13-14 százalékra csökkent, s ugyanez a helyzet a
cukorrépánál is, ahol a hatvanas évekig 18-20 százalékos cukortartalmat mérhettünk, s
mára az átlag 14,6 százalék. Ehhez tudnunk kell, hogy az ötvenes években a
talaj káliumtartalma kilogrammonként még körülbelül 90
miligrammnyi szinten volt, s mára már 250 körüli értéket is
mérhetünk.

7/7. Kód: Obama-RDA-090921

CSÖKKENTENI KELL

Ahhoz tehát, hogy a fentebb felsorolt problémákat kiküszöböljük, - az SZTA - Növénykórtani és
Rovartani intézetének eredményei szerint - a legfontosabb feladat a talaj
káliumtartalmának csökkentése. Ez nemcsak jobb terméseredményeket hozhat, hanem ami
lényeges, javítja a annak minõségét és csökkentheti az egyéb mûtrágyák , a növényvédõ és
rovarirtó szerek felhasználását is. Évek óta végzik a kálium és a nitrogén arányának a
terméseredményekre való hatását vizsgáló kísérleteket.. Bebizonyosodott, hogy a
legnagyobb terméseredményeket akkor érik el, ha a talaj kilogrammja
90 mg mennyiségû káliumot tartalmaz és, hogy a terméseredmények 200
milligrammnál, különbözõ években 16-24 százalékkal is csökkenhetnek. Ez a 200 mg a
jelenlegi átlagos szint.

A talaj káliumtartalmának csökkentése megoldaná a nitrátproblémát is. Bebizonyosodott
ugyanis a kísérletek során, hogy a nagyobb mennyiségû termés elérése érdekében magas
káliumtartalom mellett háromszor, négyszer nagyobb mennyiségû nitrogént kell felvennie a
növénynek. Ezen kívül a talaj káliumtartalmának csökkentése még egy sor probléma
megoldásában is segítene és egyszerûbbé tenné - természetesen olcsóbbá is - a
mezõgazdasági termelést. Ehhez a tudományos dolgozók véleménye szerint szükséges, hogy
mindenütt pontosan megállapítsák a talaj összetételét és kidolgozzák a mûtrágyák szükséges
adagolásának arányát. Ezeknek a méréseknek az elvégzésére az agrokémiai vállalatok minden
nagyobb befektetés nélkül képesek, tehát elsõsorban a mezõgazdaság dolgozóin múlik, hogyan
közelednek a felvetett problémához.

(Szénási) ”

Vissza a lap tetejére. Vissza a weboldalra.

5.

Vízlepárló-megrendelõ A "HUMANA" GYERMEKTÁPSZERREL KEZDÕDIK A MAGYAR (KIRABLÁSI) NYUGDÍJREFORM?

6.

6.

7.

8.

9.

10.

II.

1.

II.

1.

2.

III.

1.

2.

3.

4.

KIK AZ IVÓVÍZÜNKET ELSZENNYEZTETÕ TERRORISTÁK?

V.

CIKK:

TÚL SOK A KÁLIUM - ÚJ SZEMPONTOK A MÛTRÁGYÁZÁSBAN

ÚJ SZÓ 1988. SZEPTEMBER 16. POZSONY

A termõterületek mûtrágyázásával, illetve a terméseredmények szempontjából a kemizálás optimális mértékével és ennek környezeti hatásaival nem egy szakcikk, értékezés, vagy laikus eszmefuttatás foglalkozik a sajtó hasábjain. A mûtrágyázás egyik különösen negatív hatásaként a zöldségfélékben és egyéb növényi termékekben fellelhetõ nitrogénszármazékokat nevezték meg, s ezzel összefüggésben felhívják a figyelmet a nitrogéntartalmú mûtrágyák túlzott alkalmazására.

A Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Növénykórtani és Rovartani Intézetében elért legújabb eredmények azonban egy másik bûnösre mutatnak rá, amely részt vállal a modern mezõgazdaságban mutatkozó negatív jelenségek szinte mindegyikébõl. Ez a figyelemre és fõleg ellenõrzésre méltó elem -Ján Královicnak, az említett intézet munkatársának véleménye szerint - a kálium, amelynek problémájával már évtizedek óta foglalkoznak.

GOND A TEJJEL

A probléma bevezetõjében el kell mondani, hogy a csehszlovák mezõgazdaság a mûtrágya-felhasználása, a gyom- és rovarirtószerek alkalmazása területén is túl van azon a határon, amit a termelés mennyisége és minõsége szempontjából optimálisnak nevezhetünk. Általánosan elterjedt nézet - mivel a termékekben magas a nitrátok aránya-, hogy a talaj nitrogénnel van túladagolva. A nitrátok problémája természetesen komoly és aktuális, de a legújabb eredmények arra engednek következtetni, hogy ebben is a túladagolt kálium illetve néhány helyen a foszfor hatását kell látnunk. Köztudott, hogy viszonylag magas színvonalú nálunk a növénytermesztés, de problémáink vannak az állattenyésztésben ahol a világ fejlett országaival való összehasonlítás nem éppen hízelgõ a számunkra. Ez leginkább a tömegtakarmányok minõségével kapcsolatban ütközik ki. A tejtermeléshez például sokkal több erõtakarmányt használunk fel, mint más fejlett szarvasmarha-tenyésztéssel rendelkezõ országok , mivel tömegtakarmánnyal nem tudjuk elérni a kívánt tejhozamot. A szárított tömegtakarmány ugyanis nálunk 25-30 gramm káliumot is tartalmaz kilogramonként, noha az optimális mennyiség 10-15 gramm között lenne. De ugyanígy probléma a burgonya keményítõtartalma, illetve a cukorrépa cukortartalma, sõt még a gabona korai érése is, amely utóbbi legalább féltonnás veszteségeket okoz hektáronként. Mindez Královic mérnök szerint a káliumtartalomra vezethetõ vissza.

HIÁNYZÓ MIKROELEMEK

A kálium az az alapvetõ elem, amely a növényekben az ionok felvételérõl dönt. Bizonyos koncentrációig harmonikusan felvesz mindenféle iont, de egy határon túl blokkolni kezdi a kalcium és a magnézium felvételét. Ezek az ember és az állat ásványi táplálékának alapelemei. Hiányuk csontlágyulást, csontritkulást, ízületi gyulladásokat okozhat, és manapság ezek a betegségek, az erre való hajlam már fiatal korban is sok esetben megfigyelhetõ. A kálciumot és a magnéziumot a növényi táplálékok, például a növények juttatják a szervezetbe, vagy a tej, de ha ezekbõl hiányzik, akkor természetesen más úton kellene és súlyosabb esetben kell pótolni. De ez csak két elem. A talaj magasabb káliumszintje más mikroelemek felvételét is akadályozza, például a légzés szempontjából fontos vas, vagy a már említett nitrátok lebontásához szükséges molibdén, mangán és cink felvételét. Ha ezek a mikroelemek ott vannak a szervezetben, akkor a nitrátokat ammóniákra bontják és az távozik a szervezetbõl. Ha hiányoznak, akkor ez a szintézis nem megy végbe, csak nitridek vagy egyéb nitrogénszármazékok, például nitrózaminok keletkeznek, s mivel ezek karcinogén anyagok, betegségeket idéznek elõ. A (kálium a) talajban lévõ kálcium a cink felvételének blokkolásával a gazdasági állatok reprodukcióját is veszélyezteti.

DEFORMÁLJA A SEJTET

Mivel a kálium nem engedi meg, hogy a növény elegendõ kalciumhoz jusson, ezzel tönkreteszi a sejtfalat és emiatt növekszik a növények érzékenysége. A sejteket könnyen megtámadják a mikroorganizmusok, egyéb kórokozók, s mivel a laza sejtszerkezet elõsegíti a szabad aminósavak felfelvételét - amelyek a mikroorganizmusokat táplálják - így azok elszaporodnak, a növényeken betegségek jelennek meg.

Kedvezõ körülmények alakulnak ki a káliumot kedvelõ gyomok számára is s ezek már nagy mértékben el is szaporodtak. Ha körülnézünk a földeken, ahol egyébként egyre több gyomírtót használunk, bizonyos fajta gyomok eltüntek, mások viszont állandóan terjednek. Eltünt ugyan a konkoly, amelynek nem kedvez a kálium, de van helyette libatop és parlagi tüske minden mennyiségben. Ezek ellen újra herbicidet használunk, ami gátolja a fotoszintézist, tehát megintcsak elõsegíti a kálium felvételét. Ez újra lazábbá teszi a sejtek kötését s csökkenti a kórokozókkal szembeni ellenállást, amelyet természetesen rovarirtóval kezelünk. Ez újra megindítja a probléma láncolatát és a kör bezárult. S mindezekben a folyamatokban amelyek bonyolultabbá teszik és drágítják a termelést, rontják a termékek minõségét, alapvetõ okként ott találjuk a káliumot. De nemcsak a növények ellenállóképességét, illetve a mezõgazdasági termékek ásványianyag-összetételét befolyásolja, hanem közvetlen hatással van a gazdasági haszonra is. A burgonyában valamikor a hatvanas évekig még 20-21%-os volt a keményítõ tartalom. amely mára 13-14 százalékra csökkent, s ugyanez a helyzet a cukorrépánál is, ahol a hatvanas évekig 18-20 százalékos cukortartalmat mérhettünk., s mára az átlag 14,6 százalék. Ehhez tudnunk kell, hogy az ötvenes években a talaj káliumtartalma kilogrammonként még körülbelül 90 miligrammnyi szinten volt, s mára már 250 körüli értéket is mérhetünk.

CSÖKKENTENI KELL

Ahhoz tehát, hogy a fentebb felsorolt problémákat kiküszöböljük, - az SZTA - Növénykórtani és Rovartani intézetének eredményei szerint - a legfontosabb feladat a talaj káliumtartalmának csökkentése. Ez nemcsak jobb terméseredményeket hozhat, hanem ami lényeges, javítja a annak minõségét és csökkentheti az egyéb mûtrágyák , a növényvédõ és rovarírtó szerek felhasználását is. Évek óta végzik a kálium és a nitrogén arányának a terméseredményekre való hatását vizsgáló kísérleteket.. Bebizonyosodott, hogy a legnagyobb terméseredményeket akkor érik el, ha a talaj kilogrammja 90 mg mennyiségû káliumot tartalmaz és, hogy a terméseredmények 200 milligrammnál, különbözõ években 16-24 százalékkal is csökkenhetnek. Ez a 200 mg a jelenlegi átlagos szint.

A talaj káliumtartalmának csökkentése megoldaná a nitrátproblémát is. Bebizonyosodott ugyanis a kísérletek során, hogy a nagyobb mennyiségû termés elérése érdekében magas káliumtartalom mellett háromszor, négyszer nagyobb mennyiségû nitrogént kell felvennie a növénynek. Ezen kívül a talaj káliumtartalmának csökkentése még egy sor probléma megoldásában is segítene és egyszerûbbé tenné - természetesen olcsóbbá is - a mezõgazdasági termelést. Ehhez a tudományos dolgozók véleménye szerint szükséges, hogy mindenütt pontosan megállapítsák a talaj összetételét és kidolgozzák a mûtrágyák szükséges adagolásának arányát. Ezeknek a méréseknek az elvégzésére az agrokémiai vállalatok minden nagyobb befektetés nélkül képesek, tehát elsõsorban a mezõgazdaság dolgozóin múlik, hogyan közelednek a felvetett problémához.

(Szénási)

VI.

Tejfalussy András méréstani szakértõ nyilvános közérdekû országos kárelhárítási
bejelentése Orbán Viktor miniszterelnök támogatására, a Ptk. 484-487. §.-ra hivatkozással:

Az infúzió és étkezés esetén egyaránt optimális, a magzatot is tápláló vérszérum
nátrium/kálium=30 arányának megfelelõ (lásd Ringer infúziós oldat) napi 15-25 gramm
fiziológiás NaCl sópótlást.

Az orvosok az 1950-ben e témában Nobel-díjat elnyert mellékvesekéreg kutatók állat és ember
kísérletei mérései alapján azt tanulják, hogy általánosan betegítõ, idegrendszert tönkretevõ, vese-
és szívmérgezõ, keringésrontó, rákkeltõ és magas vérnyomást elõidézõ, életrövidítõ, magzat
torzító és ivartalanító hatású is a fiziológiás szükségletnél rendszeresen több káliumot és/vagy
kevesebb NaCl konyhasót pótlás. Mi lehet az oka, mi lehet a tényleges célja, hogy az anyákat, az
anyatejet, és ezzel a magzatainkat, csecsemõinket is tudatosan túladagoltatja káliummal és nem
engedi hozzájutni a szükséges mennyiségû NaCl konyhasóhoz a kormány „Stop Só, Nemzeti
sócsökkentési programja”? a gyermekek élelmiszereinél (a WHO is) megengedte az NaCl
konyhasó akár teljes mértékben kálisóval helyettesítését, A Humana babatápszerben pl. 0,3 a
nátrium/kálium arány, a fiziológiás 30 helyett. A felnõttek korábbi optimális napi 15-25
grammos NaCl konyhasó pótlását 5 grammra csökkentették, miközben az átlagos
káliumfogyasztásukat a szükséges max. 0,5 grammról (lásd a Kálium-Retard orvosi kálium
tabletta ajánlott mindössze 0,5 grammos napi dózisát, mely dózist 8 óra alatt apránként juttat be,
mivel már ennyi is mérgezõ, szívmûködés rontó, EKG torzító lehet, ha gyorsabban szívódik fel!),
annak tízszeresére, 4,7 grammra növelték. Nemrég büntetõ adóval (Chips adó) sújtotta az Orbán
kormány a NaCl-dal normálisan sózott élelmiszereket, hogy ezúton rákényszerítve az sótlan ízû
élelmiszereket eladni képtelen gyártókat, megenni képtelen embereket, hogy konyhasó helyett
kálisóval „ízesítsék” a kenyeret és az egyéb alapvetõ élelmiszereinket. Egyébként ugyanezt tették
sok más európai uniós országban is, sõt Amerikában is, ahol Barack Obama elnök egészségügy
javítási ígéreteit teszik vele teljesíthetetlenné. (A kóser élelmiszereket továbbra is fiziológiás
mértékben NaCl konyhasóval sózzák, és egyelõre Kína és az iszlám országok is mentesek a
fajirtó hatású „Stop Só” programtól. )

A fentieket az általam képviselt Agroanalízis Tudományos Társaság gmk több tízezer parcellás
mezõgazdasági hatásvizsgáló és optimalizáló GTS-Antirandom sokváltozós kalibráló mérései
tették elsõként nyilvánvalóvá. Például 1992-ben is végeztünk olyan sokváltozós hatás kalibráló
(az általam feltalált GTS-Antirandom software szerinti) mérést, amely a káliumos mûtrágyák
aszály kárt fokozó hatását egyértelmûen leleplezte! Egy minisztériumi szerzõdésünk (amelyet az
általam vezetett, ill. jelenleg végelszámolóként képviselt Agroanalízis Tudományos Társaság
gmk a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériummal kötött I-1077/90. KTM
számmal) keretében.


VÉDEKEZÉSI LEHETÕSÉG

Védekezni csak a gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasó otthoni élelmiszer elõállításhoz
fiziológiás mértékben használatával, a kálisóval mûtrágyázott növények és egyéb kálisóval
megnövelt káliumtartalmú, vagy egyébként sok káliumot tartalmazó (szója stb.) élelmiszerek
nem, vagy megfelelõen csökkent mennyiségben fogyasztásával és otthoni desztillálással
(frakcionáltan átpárlással tisztított ivóvizet ivással, azzal való ételkészítéssel lehet, miután csak
évi 128.000 vízmintával ellenõrzik országosan az ivóvizeinket, ami azt jelenti, figyelembe véve,
hogy 365 nap van egy évben és országunkban 3200-nál több település van, hogy átlagban
legfeljebb 8 naponként mérnek be 1 vízmintát településenként, miközben belevezetik a fertõzõ
vírusokat is tartalmazó szennycsatornákat is a folyókba, de ezenkívül bele jutnak olyan
szántóföldi és ipari és háztartási mérgezõ vegyszerek is, amelyeket a vízmû technológia nem
hatástalanít. (Lásd: www.aquanet.fw.hu, www.desztvizhonlap2.atw.hu).

Fentiek alapján ismételten arra kérem Orbán Viktor miniszterelnök urat és a vidékfejlesztési,
egészségügyi, nemzetbiztonsági, honvédelmi, igazságügyi stb. minisztériumok vezetõit is:

1./ Minõsítsék hamisnak és vonják vissza „A KÁLIUMELLÁTÁS HELYZETE
MAGYARORSZÁGON” címû, a fentiekkel és a hazai Egységes Országos Trágyázási Kísérletek
sok éves mérési eredményeivel is ellenkezõ állításokat hangoztató KTM-MTA-TAKI kiadványt.

2./ Kötelezõen írassák rá a kálisót tartalmazó mûtrágyákra, hogy a termõtalajok kálisóval
mûtrágyázása elrontja a tápanyagfelvételi egyensúlyt, aszálykárt fokozó, embert és állatot is
betegítõ, sejtmérgezõ, rákkeltõ és ivartalanító hatású.

3./ Írassák rá a 40%-os kálisó elnevezésû mûtrágyákra azt is, hogy 26% NaCl konyhasó is van
bennük, s hogy a konyhasóval mûtrágyázás szintén fokozza az aszály kárt.

4./ Haladéktalanul állítsák le a Stop Só, Nemzeti sócsökkentési programot.

5./ Kötelezõen jelöltessék meg a nem kóser boltok vásárlói felé a kálisót valamennyi étkezési
sóban tiltó MSZ-01-10007-82 érvényes szabványnak megfelelõ étkezési sókat.

6./ Tiltsák be a hazai vezetékes ivóvizek jól ellenõrzöttnek és biztonságosan tisztának hazudni
engedését.

7./ Ítéljék életfogytiglani szabadságvesztésre a nátriumklorid és a káliumklorid, ezen két
természetes anyag megváltoztatott arányával talajrontókat, embereket és állatokat betegítõket, és
büntessék meg a mérgezésrõl hivatalból tudó, de a minket mérgezõket nem feljelentõ, a
mérgezés leállítását késleltetõ, akadályozó országgyûlési, minisztériumi, tudományos akadémiai,
kutatóintézeti, egyetemi stb. bûnözõket.

MEGBÍZÁS NÉLKÜLI ÜGYVITEL (PTK. 484-487. §) KERETÉBEN FOLYTATOTT
NEMZETMENTÕ KÖZÉRDEKÛ ORSZÁGOS KÁRELHÁRÍTÁSI MUNKÁNK DÍJA:

Felkérem Orbán Viktor miniszterelnök urat, ill. az Országgyûlést, hogy a kálimaffia, és
orvosmaffia által 1960-tól, a kálisóval mûtrágyázni kezdéstõl mostanáig okozott országos kár
alapján, amit, ha akarják a kárelhárítást, a továbbiakban a fenti információk alapján könnyen el
tudnak hárítani, szíveskedjenek kifizetni a fenti kárelhárítási munkánkhoz rendelkezésre
bocsátott ezen információkat a mérések alapján a problémát kiderítõ, általam képviselt
Agroanalízis gmk és ezúton az általunk finanszírozott alvállalkozója, az Antirandom gmk va. és
az általunk foglalkoztatott külsõ szakértõk részére.

Konkrét díjigény:

Az eddigi összes környezeti, egészségi és gazdasági kár független szakértõk által megbecsült
kárértékének a 0,001%-a, 60 napos kifizetési határidõvel, a gmk v.a. végelszámolójának a
címére, a kezemhez való átutalással.

Verõce, 2011. 11. 17.


Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstani szakértõ
(1-420415-0215), Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a.
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.
Tel./fax: 250 6064. Email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com


Tájékoztatásul kapják:

Dr. Polt Péter legfõbb ügyész

Fõvárosi Bíróság t. Cégbírósága (hiv.: Cgt.01-10/022069/15.)

US President Mr. Barack Obama


(Kód: TulSokAKalium-GondATejjel-1988-OV)

VII.

VIII.

Kód: Wikipedia-Kalium-111030Flj-OV
A Magyar Országgyûlés +36 1 441 4806 faxán és a viktor.orban@parlament hu, valamint a zoltan.illes@vm.gov.hu email-ek útján is benyújtva!

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE, Tejfalussy András (korábbi országgyûlési méréstani szakértõ) nyilvános szakvéleménye, a mindenkori miniszterelnökhöz (a Magyar Országgyûlés Elnökség +36 1 441 4806 faxán) benyújtva a Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárító közérdekû bejelentésként és népirtást akadályozó petícióként, a Wikipédia mellékelt cikke kapcsán.

1./ Az általam feltalált és nemzetközileg számos szabadalmat elnyert sokváltozós hatás kalibráló mérések kimutatták, hogy korrupciókon, tudatos kalibrálási csalásokon alapul a kálisóval mûtrágyázás és a kálisóhoz kevert konyhasóval mûtrágyázás is, mind a kettõ aszály- károkat és termesztési önköltséget fokozó, s ráadásul a kálisóval mûtrágyázás mérgezõre növeli az élelmiszer növények kálium tartalmát, sõt ezt, a mérgezõ, egészségrontó, ivartalanító és érzelem elnyomó hatást a konyhasó helyett „ételízesítõnek” ajánlott kálisóval is fokozzák.

2./ Az Országos Élelmezési és Táplálkozás Kutató Intézet (OÉTI) által koordinált klinikai kísérletek során, ha fél liter vízben feloldottak 2 gramm kálisót (0,88 gramm kálium), a megivása után már ennyi is az elõzõ felére csökkentette a vese vizelet kiválasztását, a 4 grammnyi kálisó oldata pedig a legjobb színvonalú tankönyvbõl ismeretes 5 mmol/liter hyperkalaemia-veszélyességi határnál is nagyobbra, vagyis 5,5 mmol/literig növelte a vérszérum káliumtartalmát, a kísérletben résztvevõ mind a 10, elõtte egészséges felnõtt személynél, vagyis nem csak vesemérgezõnek, de a szívmûködést rontó hatásúnak is bizonyult.

3./ Amikor pedig a kálium Retard tabletta hatását vizsgálták klinikai kísérletben, e csak 8 óra alatt oldódó tablettának a hatására, kb. minden tizedik elõtte egészséges személynél azt mutatta ki a röntgen vizsgálat, hogy a tabletták órákra feltapadtak a gyomor- ill. bélfalra, és azt marták. Miután 8 db. ilyen tablettával etettek meg a kísérletben résztvevõk közül 6 személyt, 5-nek fájt miatta a gyomra, ráadásul egyiküknél gyomorfali akut nyálkahártya felmaródást, vagyis bevérzést is diagnosztizáltak, a szájon át történt káliumtúladagolás sejtmérgezõ hatása következményeként.

4./ A fenti ellenõrzõ mérési eredményeket az OÉTI vezetõ dr. Bíró Györgynek jelentették, de õ a rendõrségi szakértõi véleményében letagadta ezeknek a méréseknek a megtörténtét is, a 13.B.24.211/1993/2. számú Pesti Központi Kerületi Bírósági végzésre indult büntetõeljárási nyomozás során, mint a rendõrség által felkért szakértõ, s emiatt az addig sikeresen folytatott nyomozást a rendõrség, a Nyomozó Rendõrség akkori vezetõjeként dr. Petõfi Attila nem csak leállította, de azóta, az újabb pozícióiból, pl. mint Nemzeti Nyomozó Hivatal vezetõ is, folyamatosan akadályozta a folytatásukat és ezáltal a vádemelést. Mindezek és az ügyészek neki segítõ bûnpártolásai okirati dokumentumait, s a fenti vizelet kiválasztás ellenõrzõ mérés és vérszérum kálium szint ellenõrzõ mérés, valamint Kálium-Retard tabletta gyomor- és bélfal károsító hatásait ellenõrzõ klinikai mérés dokumentumait, s a Kálium-R tabletta gyógyszertári ismertetõjét is (amelyen a kb. 10%-os gyakorisággal jelentkezett mérgezési gyakoriságot gondosan elhallgatták!), lásd a www.aquanet.fw.hu honlapunkon.

5./ Egyébként a Budapest III. ker. Tímár utcai gyógyszertár számítógépében a Kálium Retard tablettáról általam megtekintett figyelmeztetés szerint, csak max. 2 db tablettát szabad egy napon belül bevenni, ha az orvos mégis több (max. 6 db.) bevételét írná elõ, akkor sem szabad 8 óránkénti max. 2 db-nál többet bevenni, és ha több, mint 2 db-ot vetet be naponta, a tabletta hatásának idejére elõ kell(ene) írnia a szívmûködés EKG-vel ellenõrzését, és emellett azt is, hogy közben laboratóriumi méréssel ellenõrizzék a vérszérum káliumszintjét. Mivel más gyógyszertárak számítógépében ez nincs ennyire egyértelmûen leírva, s titkolja a mérgezési veszély 10%-os gyakoriságát a Kálium-Retard tablettához mellékelt hatás ismertetõ is, lehet, hogy a Tímár utcai gyógyszertár alkalmazottja (véletlenségbõl?) egy olyan gyógyszertári figyelmeztetést mutatott meg nekem a számítógépükben, amelyik a zsidók védéséhez készült?!

6./ Felkérem az Ország miniszterelnökét, hogy azonnal állíttassa le a kálium veszélyességi zóna határok hamisítását (hamisan kalibrálását) és kormánya „Stop só”, „Nemzeti Sócsökkentési Program” csalásait, a kálisóval kevert konyhasó mûtrágyák és étkezési sók alkalmaztatását, de a szennycsatornákkal szennyezett, vírusfertõzött ivóvizeket tisztának feltüntetési csalásait is, amelyek révén, valószínûsíthetõen Izrael Magyarországra áttelepülésével arányos mértékben, a magyaroktól ingatlanszerzési és nyugdíjbefizetés megszerzési céllal, nyom nélkül igyekeznek csökkenteni a mi, a nem kóser étkezésûek utódnemzési képességét, miközben nem csak lerövidítik az életünket, de érzelem mentesítenek is minket, nehogy feldühödjünk a (Mózes II. 23. 20-33, V.7., 2, 22. és Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap szerinti „étkezési módosításos”) tudatos zsidó fajirtáson?!

Kérem a jelenleg is általam képviselt Agroanalízis Tudományos Társaság gmk eredményei hasznosításával folytatott kárelhárító szakértõi munkáim díjának a t. Kormányzat által a gmk v.a. részére való megtérítését, az I-1077/90. KTM jelû korábbi szakértõi szerzõdésünk (125 US dollár aktuális forintértéke) mérnöknapi díjnormájával, az ezen szerzõdés megszûnése óta eltelt teljes idõre!

Verõce, 2011. 10. 30.


(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértõ
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a.
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.
Telefon/fax: +36 1 250 6064, : mobil: +36 20 218 1408
E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com


Melléklet:

Kálium-klorid [szerkesztés] :A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.
A kálium-klorid (KCl) egy fém-halogenid, melyet a kálium és a klór alkot. Tiszta állapotban szagtalan, fehér színû, vagy színtelen kristályokat alkot. Az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban és a vegyiparban széles körben alkalmazzák. A természetben megtalálható ásvány a szilvin, nátrium-kloriddal keverve pedig szilvinitet alkot. A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben Kalii chloridum néven hivatalos.

Kémiai tulajdonságok [szerkesztés]
Vizes oldatban (más vízoldékony kloridion-tartalmú vegyülethez hasonlóan) megfelelõ fémionnal vízben nem oldható csapadékot képez. Például:
KCl(aq) + AgNO3(aq) › AgCl(sz) + KNO3(aq)
Bár a kálium elektronegativitása kisebb, mint a nátriumé speciális körülmények között (850 °C) a nátrium a kálium helyébe lép.
KCl(l) + Na(l) › NaCl(l) + K(g)
A tiszta kálium elõállításának ez a fõ útvonala.
Más vegyületekben elõforduló KCl kimutatásához az anyagot meg kell gyújtani, mivel a KCl lilára festi a lángot.

Elõállítás, gyártás [szerkesztés]
A kálium-klorid a természetben szilvin formájában található meg, a szilvinitbõl pedig kivonható. A salétromsav, a kálium-nitrát, vagy a sósav elõállításának melléktermékeként, jelentõs mennyiségben keletkezik.

Felhasználási területek [szerkesztés]
a kálium-kloridot legnagyobb mennyiségben mûtrágyaként használják fel, ugyanis a növények növekedési ütemét nagyban befolyásolja a talajban található kálium mennyisége
a KCl-t a vegyipar is nagy mennyiségben használja elsõsorban kálium-hidroxid és kálium elõállítására.
a gyógyszeriparban is alkalmazzák
élelmiszerek esetén a nátrium-klorid vagy konyhasó helyettesítésére alkalmazzák E508 néven
egyes országokban a halálraítélteknek méreginjekció formájában adják be

Biológiai és egészségügyi tulajdonságai [szerkesztés]
A kálium a szervezet számára nélkülözhetetlen anyag, bevitelére legalkalmasabb a kálium-klorid. Általában intravénás úton juttatják be a szervezetbe (természetesen jóval alacsonyabb koncentrációban, mint amit a kivégzéseknél alkalmaznak). A konyhasó helyettesítésére is alkalmazható, bár nagy töménységben kellemetlen, savas íze van, ezért általában keverve szokták használni. A kálium-kloridot pszichiáterek a mániákus depresszió kezelésére is használják.

Rendszeres adagolása mondhatni megszünteti az érzelmeket és a depresszió kezelhetõ. Hátulütõje az, hogy rendszeres adagolása érzelemhiányos állapotot idézhet elõ, ezért nem javasolják a konyhasó nátrium-klorid helyettesítésére. A konyhasó valóban veszélyes, de a kálium-kloridnál jobb. Ezért nem is vezették be a konyhasó leváltását kálium-kloridra, mivel pszichiáterek javasolták az ötlet elvetését. Néhány termékben nagyon kis mennyiségben megtalálható például sókeverékekben, a kálium bevitel céljából.

Fizikai tulajdonságok [szerkesztés]
A kálium-klorid oldat gyakran alkalmazzák kalibráló oldatként különféle ionos oldatok elektromos vezetõképességének mérésekor.

Elõvigyázatossági tanácsok [szerkesztés]
Szájon át a szervezetbe kerülve az LD50 értéke (az az érték, mely a populáció 50%-nál halált okoz) 2500 mg/testsúlykg (ez azt jelenti, hogy egy 75 kg-os felnõttnek körülbelül 190 g a halálos adag, nagyjából ugyanolyan mérgezõ, mint a közönséges konyhasó). Intravénásan 100 mg/testsúlykg a halálos adag, mely szívmegálláshoz vezet.

Külsõ források [szerkesztés]
Handbook of Chemistry and Physics, 71st edition, CRC Press, Ann Arbor, Michigan, 1990.
N. N. Greenwood, A. Earnshaw, Chemistry of the Elements, Pergamon Press, 1984. ISBN 0-08-022057-6
http://www.food-info.net/uk/e/e508.htm
A lap eredeti címe: „http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1lium-klorid”

Kategóriák: VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos anyagok | Szervetlen káliumvegyületek | Kloridok
Mit gondolsz errõl az oldalról?
Arra kérünk, szánj egy percet a cikk értékelésére! A visszajelzések segítenek az oldal fejlesztésében.

***

Másolat: Fõvárosi Bíróság t. Cégbírósága tájékoztatására, hivatkozás: Cgt. 01-10/022069/15. Fax: +36-1-311 1216

 


Vízlepárló-megrendelõ Itt lehet kattintani a folytatásra!

Vissza a lap kezdetére