AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitó lapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtémakör: LEVÉL AZ OTP VEZÉRIGAZGATÓHOZ (is) az OTP pénzkezelési csalásairól


AZ OLYAN BANKOSOK, AKADÉMIKUSOK, ÜGYÉSZEK ÉS BÍRÁK MIND KORRUPTAK, AKIK AZ IVÓVIZET TRÁGYÁVAL MÉRGEZ(TET)Õ TERRORISTÁKNAK BÛNSEGÉDKEZNEK

A GILISZTÁZÁST HITELEZÉSI CSALÁS SORÁN, mielõtt az állati trágya kupacokba behelyezték a "humusztermelõnek" hazudott gilisztákat, az állati trágyákból vízzel kiáztatták a nitrogénvegyületek nagyrészét, rá a talajra, amivel elszennyezeték az ivóvízkészlet-talajvizet, a házikerti kutak vizét vírusokkal, nitráttal, nitrittel stb!

ALAPPER:

TEJFALUSSY ANDRÁSÉK MÉRÉSEI LELEPLEZIK AZ IVÓVÍZ KUTAKAT MÉRGEZÕ "HUMUSZT TERMELTETÉSI TECHNOLÓGIAI" CSALÁST HITELEZTETÕ EGYETEMI TANÁROKAT, AKADÉMIKUSOKAT ÉS A CSALÁSON VAGYONOSODÓ HITELEZÕKET (OTP- ÉS TÁRSAIT).

A keresetet letárgyalását évekig azzal a hamis ürüggyel halogatta a Fõvárosi Bíróság, hogy "meg kell várnia a Tejfalussy András ellen a verõcei önkormányzat áétal folytatott gondnokság alá helyeztetési per befejezõdést, az pedig azt közölte, hogy mivel megszüntették a gmk-kat, ezért a felperes gmk végelszámolója a végelszámolás folyamatban léte ellenére sem lehet perképes, és a gmk egyik tagja sem lehet jogutód (csak ha a tb tartozásokat akarják behajtani, akkor lehet), és az sem számít, hogy Tejfalussy András személyesen is felperes, utóbbit nem is indokolta a bíró. a perben ennek megfelelõen kkiadott végzés törvénysértõ és alkotmánysértõ is, bírósági jogkörben okozták részünkre a kereseti követelésünk és a kamatai mértékû kárt.

Folytatás:

I.

BÜNTETÕPERT INDÍTUNK A GILISZTÁZÁSI STB. CSALÁSOKÉRT IS FELELÕS ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR VEZETÕI ELLEN:

1.

2.

3.

Nyílt levél (Code: OTPcsanyi060404)

Csányi Sándor OTP-vezérigazgatóhoz és a Magyar Titkosszolgálathoz

Alulírott Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a. végelszámoló (1036 Bp., Lajos u. 115., Tel./fax: 36-1/250-6064), ezúton ismételten kérem Csányi Sándor OTP vezérigazgatótól, hogy az OTP peren kívüli egyezség útján fizesse ki az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS
TÁRSASÁG GMK v.a. részére az OTP-s gilisztázás hitelezési csalás leállításának a PTK. 484-487. §. szerint is járó kárelhárítási díját, mert szükségünk van a pénzre a folyamatban lévõ további kárelhárítási munkáinkhoz.

Az Országos Takarék Pénztár elõzõ vezérigazgatója dr. Tisza László felkért, hogy segítsek leállítani az OTP-s beosztottjai által szervezett országos hitelezési csalást, amelynek során "humusztermelõ gilisztákat" vásároltattak fel a lakosokkal OTP hitelbõl, s az ingatlanokra táblázták be az adósságot. Elõbb a Mezõbanknak, majd ott kapott tanácsra az OTP-nek is jeleztük, hogy a méréseink szerint nem humusz a termék, vagyis nem humuszt termelnek a felvásároltatott giliszták. Az OTP vezérigazgatója ezek után kérte tõlem valamint az általam képviselt, vezetett Agroanalízis Tudományos Társaságtól a részletes felvilágosítást, majd ennek alapján leállította a hitelezési csalást.

Azonban nem nekünk, a kárelhárítóknak fizetett, hanem a többieket a hamis gilisztákkal ellátó székesfehérvári telephelyû "gilisztatenyésztõ érdekképviseletnek" utaltak át 100 millió forintot, amelyet ott pályázat keretében szétosztottak. A hamis gilisztákat vásárlók többsége semmiféle kártalanításban sem részesült. Sokuk ingatlanát dobra verték a hiteltartozásuk ürügyén. Számosan öngyilkosok is lettek miattuk. A hamis giliszták hitelbõl hamis, magas áron felvásároltatásában például egy hamis szabvány készíttetésével is közremûködõ földmûvelésügyi minisztériumi vezetés a legválogatottabb államvédelmi hatósági, belügyminiszteri, ügyészségi és bírósági csalások segítségével megpróbált engem, a csalásainak a leleplezõjét "elmegyógyintézetbe záratni". A csaló hazai bíró(ságo)k a mai napig egyetlen egy érdemi tárgyalást sem engedtek megtartani sem az OTP -vel szemben (a kárelhárítási munkánk miatti tartozása kifizettetésére 1993-ban indított perben). De az 1997-ben ellenem az államvédelmi hatóság fegyveres rendõrkommandósai által végrehajtott elrablás és agyrázkódásosra verés és rugdosás bûntettek elkövetõit sem engedték bíróság elé állítani, a mai napig sem. Sõt a Feleségem ellen (Horváth Péter és társai által) 1992-ben elkövetett súlyos testi sértés ügyében sem engedték meg az érdemi bûnügyi vizsgálatot és a kártérítés tárgyalást, 1993-tól mindmáig. Ráadásul a súlyos testi sértési bûncselekményben bûnrészes Horváth Péter eltulajdonította a balesettel általa okozott zûrzavarnak az erre való kihasználásával egy értékes új (APA-) számítógépes programom fejlesztési dokumentációját is. Õt a mai napig is fedezik, még a legfelsõbb bíróság is, s egy érdemi tárgyalást sem engedtek tartani ezen bûnügyekben, helyette az õ általa ellenem és a feleségem ellen kreált hamis vádakkal foglalkoznak, s ezúton neki, a bûnelkövetõnek ítélnek meg bírói csalások útján jogtalan kártérítéseket. Mindezekben a Köztársasági Elnök Hivatala hamis iratával (X-398/l998.) maguk a köztársasági elnökök is bûnsegédeznek, fedezik a hitelezési csalást, a balesetokozást, a pszichiátriai csalást, az államvédelmi hatósági brutalitást és a bírói közokirat-hamisításokat, s az ezekkel bûnpártolt licencjog sértéseket.

A bûncselekmény sorozat részletes dokumentációját, ideértve Magyarország területeirõl a magyar lakosság kálisóval mûtrágyázással és ételízesítéssel és vírusos, mérgezett vezetékes ivóvízzel stb. kipusztítását és az ingatlanaik ezúton valószínûleg külföldiek (pl. a gazdag kínaiak és mohamedánok számára is?) az izraeli titkosszolgák által megszerzését és eladását is, amelyet szintén a mi méréseink lepleztek le, lásd az Agroanalízis Tudományos Társaság
pjt www.aquanet.fw.hu internetes honlapján.

Ehhez képest érdemes megítélni az OTP vezérigazgatók és a hasonló gazdagok "magyarok iránti jóindulatát", amirõl a „Leleplezõ” legutóbbi száma szól. E számban Drábik János cikke ír Kína és az izraeli titkosszolgák faji alapú népirtásban való együttmûködésérõl. Ez történik, amikor a Talmudban a betegségek legfõbb okaként szereplõ konyhasó-hiányos étkezésre (hazánkban is a mérgezõ, ivartalanító hatású kálisóval mûtrágyáztatnak, s a konyhasó helyett az ételeket azzal ízesíttetik, de csak a nem kóser étrendûekét) és nem desztillált (vagyis vírusos és mérgezett) ivóvíz ivására késztetik a nem kóser étrendû lakosokat. Kína és az iszlám országok lakosait sem mérgezik a kálisóval (lásd hozzászólásomat a Leleplezõben).

Budapest, 2006. 04. 04

Tejfalussy András

Copy: dr. Sólyom László köztársasági elnöknek, dr. Polt Péter legfõbb ügyésznek, valamint a Fõvárosi Bíróságon dr. Bérczes Renáta bírónak (tájékoztatásul)

II.

1.

ITT KATTINTHAT DRÁBIK JÁNOS KÍNÁVAL (IZRAELI TITKOSSZOLGÁLATI RELÁCIÓKBAN IS) FOGLALKOZÓ, A LELEPLEZÕ 2006. 6. SZÁMÁBAN MEGJELENT TANULMÁNYÁRA!

2.

III.

1.

2.

IV.

1.

Tejfalussy András magyarázó észrevételei az alábbi számlamegkopási ügyben:

Az AGROANAL(ÍZIS) TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG (pjt) A CÉGBEJEGYZÉSE ALATT KÉNYTELEN VOLT KÉT TAGJÁNAK A NEVÉRE NYITNI A TÁRSASÁGNAK UTALT PÉNZEKET FOGADÓ ALÁBBI SZÁMLÁT, MERT AZ OTP CSAKIS A CÉGBEJEGYZÉS MÁR BEFEJEZÕDÉSE UTÁN LETT VOLNA HAJÉANDÓ A TÁRSASÁG NEVÉRE SZÁMLÁT NYITNI. A CÉGBEJEGYZÉS TÖBB ÉVIG HÚZÓDOTT AMIATT, MERT VALAKI ELLOPOTT IRATOKAT A CÉGBÍRÓSÁGI AKTÁBÓL, A DÓRA TIBRRAL TÁMADT ELSZÁMOLÁSI VITA IDEJÉN.

A Cégbíróság 1985. dec. 31-ével megszüntette Dóra Tibor társaságunknál volt tagságát, miután a Társaságunk kizárta õt a kölcsönbe vitt pénzünkkel nem rendesen elszámolni próbálásai miatt.

A Dóra ellen az elszámoltatására indított per azért szûnt meg ítélet nélkül, mert a Budai Központi Kerületi Bíróság az alperes Dórát tartotta nyilván felperesként, s p nem kérte, hogy egy nekünk szóló irat postán eltûnése miatt szünetelni kezdett pert folytassa a bíróság. Közben mi hibába kértük a sdzüneteltetés abbahagyását, nem vettéki figyelembe, mert alperesként tartottak nyilván.

Az OTP egyszerûen "elemelte a számlánkól az 514.000.-Ft-ot a saját javára, s mivel Dóra Tibor nem titlakozott, nyilván az õ javára is:

2.

2.

Miután Tejfalussy András nagy nyilvános botrányt rendezett az OTP irodájában, elismerték, hogy a saját számlájukra tették át az egész pénzt, s ott lopják a mi pénzünknek a kamatait:

3.

AzAzóta számos esetben fordultunk bírósághoz, rendõrséghez, ügyészséghez, de ezek mindig a csalólnak bûnsegédkeznek, nem engedik felvennünk a pénzt és a kamatait, lásd például:

4.

5.

6.

V.

1.

2/1.: T-ComOTPvhCsalasok061123


Dr. Kovács Tamás legfõbb Ügyész részére
1055. Budapest, Markó u. 16.
Fax: 354-5645

Tárgy: Tájékoztatás egyes ügyészek és bírósági végrehajtók és bûnsegédeik végrehajtási korrupcióiról a legfõbb ügyész és a Budapesti II-III. ker. Bíróság elnöke részére, a Bp. II-III. ker. Bírósági 3.V.1124/1999/25. sz. végrehajtási felhívás ügyében, az az elleni per száma: 17.P.23.240/2006.


Tisztelt Kovács Tamás!

Miután a mai napig is folytatódik az általam Önnél már feljelentett, iratok eltüntetésére alapozott végrehajtási csalás az ügyészség bizonyítható bûnsegédkezésével, az alábbiakról tájékoztatom Önöket, a mellékelt korábbi hamis ügyészi határozat, mint konkrét bûnügyi bizonyíték alapján.

Önök jól tudják, hogy Kovács István, a Budapesti II-III. ker. Bíróság végrehajtója csak komoly ok alapján tarthatta felfüggesztve 1999-tõl 2006 szeptemberéig a MATÁV által ellenem megítéltetett telefondíj-tartozás végrehajtását.

Mi más lehetett ez a komoly ok, ha nem az, hogy a 210.000 Ft és kamatai tartozás végrehajtani próbálása azon alapult, hogy a MATÁV Rt. a fax-jel-átvitel lelassításával adósított el s miután az ezt észrevevõ amerikai fax-partnerem közzétette a lapjában, a MATÁV (2001. május 11-én) visszavonta a bírósággal addigra, engem az ügy tárgyalásától távol tartva megítéltetett jogtalan díjkövetelését?

A díjkövetelést visszavonó irathoz hivatalból hozzájutó Kovács István és társai miért merték megindítani ellenem 2006. szeptemberében az 1999-ben elrendelt végrehajtást, ha nem azért, mert addigra meghalt dr. Felkai Andrásné, a Bp. II-III. ker. Bíróság elnöke, akihez benyújtottam a tartozást megszüntetõ 2001. május 11-i megállapodást? Ezután már eltüntethették a bíróságnál is és a MATÁV-/T-Com-nál is az elõzményi iratokat? Ezeket ugyanis a Bp. II-III. ker. bíróság elnökénél nyújtottam be. s õ ezt tanúsítani tudta volna, ha tovább él. Megtalálták ismét az ügyészt ezen új végrehajtási csaláshoz. aki megint megakadályozza majd a nyomozást?

A mellékelt hamis ügyészségi határozat nem Kovács István végrehajtó és társai ilyen csalásait bizonyítja? Az ügyészség akkoriban az OTP III. ker. fiókjának a Kovács István által kivitelezett végrehajtási csalását fedezte hamis határozattal. Azt, hogy az egyik OTP számlánkon lévõ több mint félmillió forintunkat, amit az OTP eltulajdonított, az ügyészség az én OTP tartozásomnak tüntette fel a mellékelt hamis határozatával. A valóságban csak 9.000,-Ft-tal tartoztam egy másik számlánál ugyanezen OTP fióknak a saját kifizetés túllépése alapján. Kovács István mintegy 600.000.-Ft új beszerzésû irodai eszközt rabolt el az irodámból és közben mintegy százezer forintos kárt okozott az irodám bejárati ajtajának a szétveretésével. Egy 9.000.-Ft-os alaptartozás és kamatai behajtásához egyáltalán lehetett ehhez is joguk?

2/2.: T-ComOTPvhCsalasok061123

Miért tették ezt, ha nem azért, hogy eltüntethessék annak a nyomát, hogy az OTP eltüntette egy társasági számlánkon lévõ több mint félmillió forintunkat? Erre a számlánkra utaltattam a gmk-nk részére az Innofinance Rt. banktól járó részesedéseket. E számla Tejfalussy András és Dóra Tibor névre lett nyitva. Megvizsgálandó kérdés, hogy Dóra Tibor tiltakozott-e e számla 1997. október 1-én eltûnése és az ellen, hogy azután az OTP III. ker. fiók nem küldte tovább az értesítéseit a pénzrõl. Ha Dóra Tibor nem tiltakozott, az a pénzeltûnés hamis ügyészségi határozattal fedezésében is a bûnrészességét bizonyítja. Õ abban is bûnrészes lehet, hogy a mainapig is érvényben van a hamis ügyészi határozat. Ugyanis Dóra Tibornak semmi köze sincs a gmk-nak utalt pénzekhez, amióta a Cégbíróság 1985. dec. 30. idõponttal törölte az õ gmk-s tagsági viszonyát, s Dóra soha sem mert bejelenteni követelést a számlán tartott pénzre (ellene mi indítottunk pert, mivel 1 millió forint általa kölcsönkért pénzûnkkel nem volt hajlandó tisztességesen elszámolni).

Kérem a fenti tájékoztatás szíves tudomásul vételét és Kovács István bírósági végrehajtó és társai tevékenységeinek a kivizsgálását. Követelem, hogy töröltessék a Kovács István és társai által az ingatlanomra 2006. szeptemberében mégis rájegyeztetett 1999-ben megítélt „telefondíj tartozás” azonnal töröltetését, valamint a mellékelt hamis ügyészi határozat visszamenõleges és végleges hatályon kívül helyezését, továbbá annak tisztázását, hogy milyen iktatási „rend” lehet a bíróságokon, ha azokról „eltûnhetnek” a legfontosabb bizonyítékok.

Az a tény, hogy a MATÁV-nak a megítélt díjkövetelésérõl lemondó 2001. május 11-i nyilatkozata (ebben megállapodásunk) nem csak a Bp. II-III. ker. Bíróság elnöki iroda iktatókönyvébõl és aktáiból tûnt el,hanem a MATÁV-/T-Com sem találja, nem bûnszervezetet
valószínûsít?

Csatolom bûnügyi bizonyítékként az OTP-s „tartozás” irányát ellenkezõjére hamisító ügyészi határozatot, amellyel a mai napig is fedezi az ügyészség a Kovács István és társai által velem szemben elkövetett elõzõ végrehajtási kirablást: B.I._242/1999. Budapesti I. és XII. kerületi Ügyészség, dr. Turcsányi Erika kerületi vezetõ ügyész / Szabó iktatószámú, 1999. március 23-i hamis ügyészi határozat. Az óügy egyéb iratai a www. aquanet.fw.hu hnlapon vannak közzétéve, ezért mellõztön a jelen kiegészítõ feljelentéshez csatolásukat.

Az ügyet lehetõleg nem a korábbi csalásokban bûnsegédkezõ rendõrségekkel és ügyészségekkel kellene kivizsgáltatni!

Budapest, 2006. november 20.

Tisztelettel:
Tejfalussy András
dipl. mérnök feltaláló feljelentõ nem „adós” /elperes
Agroanalízis Tudományos Társaság gmk végelszámoló
1036 Budapest, Lajos u. 115., Tel./fax: 260-6064


Cc: Budapesti II-III. ker. Bíróság elnöke részére, fax: 3887112
Copy: Nyílt levélként, Juszt Gyula „TV Ügyvédje” címû jogi wawrwk mûsora részére is.
közzétéve: www.aquanet.fw.hu.

2.

3.

4.

5.

6.

VI.

A gilisztázás hitelezési csalásban fõbírák is bûnsegédkeznek

1.

2.

iLelel

3.

NYÍLT LEVÉL
2/1. Code: Csany070704

Országos Takarékpénztár
1051 Budapest, Nádor u. 16.
Személyesen Csányi Sándorhoz, az OTP vezérigazgatójához
Fax: 36-1-473-5996

Tisztelt Csányi Úr!

1989-ben, Dabason, a Fehérakác MgTsz-nél, az általam nemzetközileg szabadalmaztatott mérések (egy új módszertant, tudományos software-t és annak mérési alkalmazásait találtam fel a technológiai kutatások nagyságrendileg felgyorsítására, az „okozatok okainak a mérésekkel visszakalibrálására”) alkalmazásával kiderítettünk egy ún. „tudományos” csalást a biológiában és a mezõgazdaságban és ezzel összefüggésben a gazdaságban.

Ez, az elsõsorban az OTP által finanszírozott csalás abból állt, hogy egy hamis szabvány útján elõírt álmérésre alapozva, mely mérésnél az ahhoz elõírt mérõmûszer elvileg sem tudta megkülönböztetni a „humuszt” a nem humusz állati trágyától, az OTP (és késõbb egyéb bankok is, pl. a Mezõbank és a Takarékszövetkezetek) felvásároltatták „humusztermelõ gilisztaként” a humuszt termelni biológiai okokból képtelen (Eisenia Foetida) trágyagilisztát, az így nagyságrendekkel felcsalt áron, s ezáltal egy csomó embert végzetesen eladósítottak, mivel azok nem tudhatták eladni a felcsalt áron sem a gilisztaszaporulatot, sem az álhumuszt, s a hitelezõik ennek alapján bírósági végrehajtással kifoszthatták õket.

Az OTP elõzõ vezérigazgatója, Tisza László 1990-ban meghívott magához, miután értesítettük õt a méréseinkkel kiderített csalásról, s megkért, hogy személyesen bizonyítsam be neki (a mérésekbõl és tankönyvekbõl), hogy valóban csalás a gilisztákkal etetett szervestrágyákból közvetlenül való „humusztermeltetés”, s miután ezt megtettem, leállította a csalás további finanszírozását.

Kérdés, hogy ezek után nekünk miért nem fizetett az OTP, amelyet mi az említett csalás kiderítéssel legalább 12 milliárd forintnyi, további csalás- finanszírozástól mentesítettük.

Kérdés, hogy az OTP miért adott a csaláshoz hamis tulajdonságokkal felruházott gilisztákat tenyésztõk székesfehérvári egyesületének a csalás kiderülés miatti veszteségeik fedezéseként 100.000.000 Ft-ot.

S az is kérdés, hogy az OTP fõjogásza, dr. Korba Szabolcs a bíróságon is miért akadályozta meg, nem csak a kárelhárítási - akár megbízás nélkül is, a Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárító „megbízás nélküli ügyvitel” jogcímén -, részünkre járó díjazást, de még a III. ker. OTP-hez a társaságunk részére (a Dóra-Tejfalussy tagok nevén lévõ társasági számlánkra) átutalt és ott kamatozó, akkor kb. félmillió forintnyi társasági pénzünk részünkre kifizetését is megakadályozta, a saját korábbi pénzünket sem engedte felvennünk, s eközben az OTP bírósági végrehajtó útján betöretett a 1036 Budapest, Lajos u. 115. alatti, tudományos társasági irodámba, s elraboltatott onnan kb. akkora beszerzési értékû irodai eszközünket, mint amennyi a számlánkon lévõ ezen összeg volt, majd hamisan azt igazoltatták az OTP részére (az I-XII. ker. Ügyészség vezetõjével), hogy mi tartoztunk az OTP-nek ezen számla szerinti összeggel, s nem az OTP tartozott vele nekünk.

2/2. Code: CsanyiLelelpezo070704

S az is a fenti kérdésekhez tartozik, hogy ezután fegyveres rendõrök elraboltak, s eközben és a III. kerületi Rendõrkapitányságon agyrázkódásosra rugdostak-vertek, mint mondták a fentiek vonatkozásában a nemzsidók elleni rablógyilkosságra uszító és emiatt általam a fõnökük elõtt kifogásolt hiteles „talmud-szövegek” miatt, s hogy közvetlenül ezután, agyrázkódásosra vert állapotomban egy bíró elé hurcoltak, hogy általa „elmeorvosi úton állami gondnokság alá helyeztessenek” (1997. IX. 10.), s ebbe csak azért buktak bele, mert a családom tagjai és a tudományos munkatársaim is, és külföldiek is, sorozatosan felléptek ellenük a nemzetközi jogvédõ szerveknél (és mivel nekem még agyrázkódásosan is jóval több eszem volt, mint a bírónak és a rendõröknek együttesen). Nem tudom, hogy az OTP fõjogásza és a bûnsegédei hogy intézték el, de még a köztársasági elnökök is hamis iratot (X-398/1998.) készítettek és tartanak fenn személyem sérelmére e csalások és emberi jog sértések nemzetközi közvélemény elõtt letagadásához, szembehazudásához.

A fentiek minden pénzügyi és bûnügyi stb. dokumentációja megtekinthetõ a www.aquanet.fw.hu internetes tudományos honlapunkon, ahol természetesen a jelen nyílt levél és az Ön személyes válasza (vagy határidõn túl elmaradása) is közzé lesz majd téve.

A LELEPLEZÕ CÍMÛ FOLYÓIRAT LEGUTÓBBI SZÁMÁBAN* ÖNNEL KÉSZÍTETT INTERJÚT ELOLVASVA, AZ OTT LEÍRTAK ALAPJÁN, KÍVÁNCSI VAGYOK, HOGY ÖN SZEMÉLYESEN MIT SZÓL EZEKHEZ, TUD-E EZEKRÕL, s folytatni akarja-e a fenti gyakorlatot.

(MEGJEGYZÉS*: TÕLEM IS KÖZÖLTEK EGY ÍRÁST UGYANEBBEN A LAPSZÁMBAN, AZ A CÍME, HOGY „KIDERÜLT”.)

Verõce, 2007. 07. 04.

Üdvözlettel:

Tejfalussy András dipl. mérnök méréstani szakértõ s.k.
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG GMK
VÉGELSZÁMOLÓ, 1036 Budapest, Lajos u. 115.
ujvizforras@freemail.hu
36-20-2181408

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Tejfalussy András (1-420415-0215) dipl. mérnök méréstani szakértõ feltaláló
Tel./fax: 36-1-250-6064, 36-27-380-665, 36-202181408, ujvizforras@freemail.hu
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság
Ellenõrzõ Központja (TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT) www.aquanet.fw.hu
________________________________________________________________________________________
Code: StrasbourgiGilisztaCsalas080328

Europian Court for Human Rights
STRASBOURG
Cedex 67075
FRANCE

Tisztelt Nemzetközi Bíróság!

Alulírt Tejfalussy András magyar állampolgár (többi azonosító adat a jelen beadvány fejlécében)
bejelentem az alábbi csalás-bûnpártolás-megállapítási- és kártérítési keresetemet,

ezúton kérve megállapítani, ill. ítélni az alperes Magyar Állam terhére a következõket:

1./ Kérem megállapítani, hogy a „humuszt termelni” képtelen - lásd a nívódíjas agráregyetemi
tankönyvi tantételt (1) - Eisenia Foetida gilisztáknak a tudományos csalók által megtévesztett
több tízezer magyarral képtelenül magas áron bankhitel terhére országosan felvásároltatása (s
ennek fõügyészek és fõbírák által bûnpártolása is) az alperes Magyar Állam felelõsségére történt.

2./ Kérem megállapítani, hogy a tantételt (1) semmibe vevõ alperesi szabványosítók és vízjogi
stb. engedélyezõ hatóságok közremûködésével, elsõsorban az Országos Takarék Pénztár (OTP)
hitelakciói keretében szervezték meg a humuszt termelni képtelen giliszták „humusztermelési”
célra OTP hitelekbõl olyan magas áron felvásároltatását, mintha az emésztési folyamatuk során e
giliszták valójában nem a nemhumusz állati trágyát, hanem az igazi „talajhumuszt” ürítenék (2) .

3./ Kérem megállapítani, hogy az 1-2./ pontok szerinti bûnözést egyes hitelezõk és hiteltartozás
behajtók a mai napig is az alperes felelõsségi körében folytatják bírósági segítséggel, bírósági
végrehajtásokkal, az 1994-es legfelsõbb bírósági hamis elvi határozat alapján (3), s a Pest
Megyei Bíróság 10.Pk.20.272/2008/2. számú 2008. március 12-i keltezésû végzésében (4)
szereplõk bûnsegédi közremûködésével.

4./ Kérem megállapítani, hogy miután a felperesi szabadalmak szerinti új tudományos biológiai
hatás ellenõrzõ mérések leleplezték az 1-3./ pont szerinti biológiai és hitelezési csalást, a felperes
a mérési eredmények Pest Megyei Bírósággal közlése, OTP vezérigazgatója részére bemutatása,
szaksajtóban (5) megírása útján leállította a gilisztafelvásárlás-hitelezési csalás folytatást az
OTP-nél és más hitelintézeteknél is, pl. az akkor még létezõ Mezõbanknál.

5./ Kérem megállapítani, hogy a felperes által véghezvitt 1-4./ pont szerinti csalás-leleplezés után
az OTP ahelyett, hogy a sok milliárdos károkozás folytatást leállító felperesnek fizetett volna,
inkább kártalanította a hitelezési csaláshoz tárgyi eszközként felhasznált gilisztákat szaporító
gilisztatenyésztõket az ezek érdekvédelmi egyesületének adott 100.000.000.-Ft kártérítéssel (6),
miközben a mezõgazdasági miniszterek, belügyminiszterek, ügyészségek az önkormányzatok és
a Váci Városi Bíróság (Pest Megyei Bíróság) hamis okiratok készítése és felhasználása
segítségével folyamatosan igyekeztek „jogilag cselekvõképtenné téve” likvidáltatni felperest (7).

6./ Kérem hogy a t. Nemzetközi Bíróság szíveskedjék az 1-5./ pont szerinti tényállás
megállapítása alapján arra ítélni a Magyar Állam alperest, mivel felelõs a felperesi kárelhárítási
díjigény érdemi tárgyalását több mint 10 éve nem megkezdõ bíróságokért, hogy fizesse meg a
felperes részére a felperes (és polgári jogi társaság gmk-ja) 1996. 05. 24-én benyújtott pontosított
keresete és perbehívási kérelme (2) szerinti kárelhárítási díjat és annak 1996 05. 24-tõl a
tényleges kifizetésig eltelt idõtartamra számított magyarországi törvényes késedelmi kamatait.

7./ Felperes megküldi jelen keresetét a Pest Megyei Bíróságnak, annak 10.Pk.20.272/2008/2.
számú 2008. március 12-i keltezésû végzésére ráírt elfogultsági kifogásaival (3), valamint a Fejér
Megyei Bíróságnak is (ügyszám: 3.P.20.689/2007.), kérve, hogy a t. Pest Megyei Bíróság, s a t.
Fejér Megyei Bíróság - mely utóbbinál a Pest Megyei Bíróság és alperes társai idõhúzásai és
egyéb jogsértései miatt van folyamatban per, de az érdemi tárgyalás még sem kezdõdött el -
szíveskedjenek kiadni a gilisztázási csalási kár elhárítási díj kifizettetésére vonatkozó eddigi
felperesi keresetek aktáit a t. Nemzetközi Bíróság részére, s a többi ügyrõl ily módon leválasztott
ezen felperesi kereseti követelést a hazai bíróságok ne tárgyalják le a nemzetközi bíróság helyett.

Mellékletek (www.aquanet.fw.hu internetes honlapunk „kepek” mappájában is megtalálhatók!)
1./ Tankönyv címlapja és tantétele, ami szerint nem létezik „humusztermelõ giliszta” (Code:
giltankonyv1ak-1bk)


2./ A felperes (és társai) által a Fõvárosi Bíróságra a 2.P.20.129/1993. perben 1996. május 24-én
benyújtott keresetpontosítás és perbehívási kérelem (Code: gilotpper96ak-96ek)
3./ A hamissági bizonyítékok felperes által utólagos rájegyzésével a Magyar Köztársaság
Legfelsõbb Bírósága máig érvényben tartott 1994-es hamis elvi határozata, melynek alapján a
bíróságok a mai napig is arra kötelezik a károsultakat, hogy kamatostól fizessék vissza a nem
létezõ „humusztermelõ giliszta” vásárlására történt aljas felbíztatás útján velük felvetetett
hiteleket az õket megcsalók jogtalan gazdagítására. (Code: Gil-LFBhamisElviHatarozat94a-94b)
4./ Magyar Köztársaság Pest Megyei Bírósága a 10.Pk.20.272/2008/2. számú 2008. március 12-i
végzése a felperes által ráírt megjegyzésekkel. (Code: OTP-PM-Vac-elfogult080320a, -b, -ikt)
5./ A gilisztázási biológiai csalás és az arra alapozott hitelezési, szabványosítási, bírósági és
ügyészségi stb. hivatali csalásokat is leleplezõ ellenõrzõ mérés eredményei egyik ismertetése a
felperes által a Kertészet Szõlészet elnevezésû magyar szaklapban. (Code: gilcikkkertszol2)
6./ A MAGYAR HÍRLAP által megjelentetett cikk arról, hogy az OTP a hitelezési csaláshoz
tárgyi eszközként felhasznált gilisztákat szaporító gilisztatenyésztõket az ezek érdekvédelmi
egyesületének adott 100.000.000.-Ft kártérítéssel támogatta a csalás méréseinkkel leleplezése
miatti gilisztaár (vissza)csökkenési „veszteségeik” enyhítésére, s ezt a Legfelsõbb Bíróság hamis
határozata (3) szerinti hamis indokolással tették. (Code: OTPgil-100millio980621)
7./ Fõvárosi Bíróság 2.P.20.129/1993/78.sz.v.(Közös emberi jog sértés a Pest Megyei Bírósággal)
Ezen alperesi tudatos jogsértések elítélését és az alperesi jogsértések miatti kártérítés részemre
megítélését az Emberi Jogi Egyezmény által kötelezõen elõírt idõben történõ tisztességes
bírósági eljáráshoz való jogom további biztosítására is kérem kell a t. Nemzetközi Bíróságtól.

Budapesten, 2008. március 21-én.
Tisztelettel:
Tejfalussy András

Kapják: 1./ Pest Megyei Bíróság (ad.- 10.Pk.20.272/2008/2.)
2./ Fejér Megyei Bíróság (ad.- 3.P.20.689/2007.)

15.

16.

17.

18.

19.

20.

AZ ÁLHUMUSZ-TERMELTETÉSI OTP-HITELEZÉSI CSALÁS HAMIS LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGI ELVI HATÁROZATTAL FEDEZÉSÉNEK BIZONYÍTÉKAI

21.

Itt is lehet kattintani a számla-eltulajdonítást megelõzõ rendõrségen megveretési, likvidálási kísérletes "akcióra"!

22.

Itt is lehet kattintani a gilisztázás-hitelezési OTP-s és bírósági stb. csalások részletesebb ismertetésére!

23.

24.

25.

26.

EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATI KORRUPCIÓ A GILISZTA CSALÁSI ÜGYBEN IS

27.

A MAGYAR LAKOSSÁG TISZTA IVÓVÍZHEZ JUTÁSÁNAK AKADÁLYOZÁSA IS A GILISZTÁZÁS-HITELEZÉSI CSALÁS

28.

Itt is lehet kattintani a bírósági talmudizmus szabályrendszerére!

29.

Talmud Zrt.

*


Itt kattinthat a folytatásra!

Vissza a lap kezdetéhez