AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a fõoldalra

Vissza a nyitó oldalra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ oldalra /


ELÕSZÓ HELYETT

1.

BÛNSZERVEZETET FELJELENTÉS: A MAGYAR ÁLLAM TALMUDISTA? A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HIVATALA CSALÓKAT BÛNPÁRTOL?

2.

3.

Kód: DevizaSikkasztasiBunsegedeketFelj111027-OV

András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>

Kölcsönös büntetõ feljelentések a Közjegyzõi Kamara Elnöke és közöttem.
2 üzenet

Dr. Léhmann György <lehmann@invitel.hu>
Címzett: "Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>

Megpróbálják a tükröt összetörni
 
Országos Közjegyzõi Kamara Elnökének – Dr. Tóth Ádámnak – késõbb olvasható feljelentése alapján a Kaposvári Városi Bíróságon november 30-án kerül sor személyes meghallgatásomra.
 
Becsületsértés vétsége miatt jelentett fel a mellékletben olvasható iratom közreadása miatt a közjegyzõk képviseletében annak ellenére, hogy az alábbi törvényszövegek szerint a feljelentésben leírt tényállás alapján „Rágalmazás” bûncselekménye lett volna az ilyenkor szóba jöhetõ bûncselekmény.

Rágalmazás ....
András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com> 2011. október 27. 18:31
Címzett: "Dr. Léhmann György" <lehmann@invitel.hu>
Másolatot kap: "viktor.orban" <viktor.orban@parlament.hu>, András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
Titkos másolat: ... Nemzetbiztonsági Hivatal <nbh@mail.nbh.gov.hu>, ...Police in Hungary <orfkvezeto@orfk.police.hu> …
Kód: DevizaSikkasztasiBunsegedeketFelj111027
 
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE, mint közérdekû bejelentés is, és mint közérdekû nyilvános kárelhárítás a Ptk. 484-487. §. szerinti beavatkozóként.
 
Dr. Polt Péter legfõbb ügyészhez!
 
Feljelentés csalás miatt: Véleményem szerint nem "az alpesi deviza erõsödött", hanem a devizahiteleseket megtévesztõ bankok által külföldrõl a "devizahitelesek" részére felvétele ürügyén beszerzett devizát az állami szerveknél elsikkasztották, elpazarolták a felesleges és/vagy károkkal járó vállalkozások pénzelésére, és most a közjegyzõk közremûködésével is megtévesztett, becsapott "devizahitelesektõl" árveréssel elrabolt ingatlanok izraeli stb. betelepülõknek kiárusításával kezdik tetézni ezt, a hazaárulási jellegû komplex csalást, amelyet további tényleges csõd fõokok eltitkolása és az ügyészek által az okozóikat büntetni nem engedése is folyamatosan fedez, lásd a Csodtitkok-ellenszerei-090530a jelû melléklet alapján. Minden magyart, engem is közvetlenül sért ez a bûncselekmény, mivel országunk területi épsége elleni, alkotmánysértõ ingatlan kiárusításról, külföldiek tulajdonába való magyar területeket átjátszásról van szó, a közjegyzõi hatalommal visszaélést megengedéssel!
 
Verõce, 2011. 10. 27.
 
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(1-420415-0215) okl. vill. mérnök
2621 Verõce, Lugosi u. 71.
 
2011/10/25 Dr. Léhmann György <lehmann@invitel.hu>
[Az idézett szöveg el van rejtve]

4.

Kód: Juszt-hazaarulasi-111127-OV-Flj

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE, a Ptk.
484-487. §. alapján helyette és a kormánya helyett is végzett
közérdekû nyilvános kárelhárításként (hazaárulást elhárításként):

Pesti Központi Kerületi Bíróság
1055 Budapest, Markó u. 27.

Tisztelt Büntetõbíróság!

Alulírott, közérdekû bejelentõként is kérem, hogy tegyék meg a
szükséges intézkedéseket Juszt Lászlóval és társaival szemben az
alábbi hazaárulásban való média bûnsegédkezéseik megfékezésére.

Feljelentem, mint HAZAÁRULÁSBAN NYILVÁNOSAN
BÛNSEGÉDKEZÕT Juszt László mûsorvezetõt, aki a nagy
nyilvánosság elõtt azt bizonygatta az ATV "Húzós, Közéleti
vitamûsor" címû, 0.05-kor, vagyis ma, 2011. 11. 27-én közvetített
mûsorában, hogy „mivel a magyar termõföldet nem lehet hazánkból
kivinni (?), nyilvánvaló, hogy ostobák mindazok az országunk
területét az idegen behatolókkal szemben védeni akaró nemzeti
érzelmû magyarok, akik kifogásolják, hogy külföldiek is bérelhetik
és/vagy felvásárolhatják a magyar termõföldet, hazánk területeit, és
kizárólagos joggal használhatják, akár teljesen kizárva onnan a
magyarokat”. (Pl. az izraeliek cégei, amelyek "liberalizált
idetelepülését", egy az Európai Unió és Izrael közötti kétoldalú
együttmûködési szerzõdést hazánkra rákényszerítve, az Orbán
kormány 2010. dec. 8-án megszavaztatta az Országgyûléssel).

Budapest, 2011. 11. 27.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(1-420415-0215) okl. vill. mérnök
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT
2621Verõce, Lugosi u. 71.


TUDATOSAN ÖSSZEHANGOLT BÍRÓ(SÁG)I ÉS POSTAI IRATELTÜNTETÉSI CSALÁSOK?

JOGI- ÉS POLITIKAI BÛNÜGYEK FELDERÍTÉSE

A./

7 PONTBAN,
AMIT AKARNUNK KELL

1. Okos és becsületes legjobb szakember vezetôket

2. Valamennyi magyar állampolgár emberi alapjogait
biztosító Magyar Alkotmányt és joggyakorlatot

3. Teljes körben helyesen kalibrált mérési adatokra
alapozó oktatást, kutatás-fejlesztést, tudományt

4. Környezetharmonikus (az ökoszisztéma egyensúlyát
biztosító) optimalizált termelést és fogyasztást

5. Minden magyarnak a munkája össztársadalmi
hasznosságával arányos, a nemzetközi átlagnak
megfelelô munkadíjat, nyugdíjat és teljes körû,
lehetõ legnagyobb egészségbiztonságot

6. Teljes körû nyílt tájékoztatást a problémák minden
lényleges okát feltáró és a problémák kiküszöbölését
mindenben elõsegítõ jól érthetõ helyzetelemzésekkel

7. Szeretettel teljes, valódi emberséget és barátságot.

(Kód: 7pont-090816)

B./

MOTTÓ:

C./

Vízlepárló-megrendelõ ÚJ MÓDSZERÜNK: A PROVOKÁCIÓK ÁTFOGÓ OKSÁGI ANALÍZISE

D./

KIDERÜLT JOGI, POLITIKAI ÉS TUDOMÁNYOS STB. BÛNÖZÉSI TECHNIKÁK:

/1.

ÉLETÜNKET TUDATOSAN RÖVIDÍTIK, LÉTSZÁMUNKAT 20 ÉVENTE 1 MILLIÓVAL TUDATOSAN CSÖKKENTIK

/2.

KÖZÉRDEKÛ FELJELENTÉS: a KDNP ( Keresztény Demokrata Néppárt ) is talmudista-cionista irányítású álkeresztény áldemokrata terrorszervezet, amely kigyilkol minket innen?

/3.

/4.

/5.

KÖZÉRDEKÛ JAVASLATKÉNT, Dr. Halász József, Dr. Zétényi Zsolt, Dr. Szeszák Gyula, Dr. Lehmann György, Siklósi András, Takács András, és mások részére is: A Strasbourgi Bíróságtól az alábbiak ítéleti megállapítását kérjed Te is: 1./ Azok az országgyûlési képviselõk, akik megszavazták a terroristák alaptörvényét képezõ Talmudnak alávetett izraeliek Magyarországra áttelepülését liberalizáló törvényt és a hazai médiának engedik ezt elhallgatni, megtévesztették a választókat, mivel eltitkolták ezt a tervet és a végrehajtását is! 2./ Ez azt jelenti, hogy KICSALTÁK a választók hozzájárulását, ami bûncselekmény, és 3 évi börtön jár érte mindegyiküknek, vagyis a képviselõi joguk elvesztése is! 3./ A betelepülést liberalizáló, általuk megszavazott „törvény” tehát ÉRVÉNYTELEN! Verõce, 2010. 12. 22.

/6.

A PRIVATIZÁCIÓNAK ÁTNEVEZETT ÁLLAMI- ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI HAZAÁRULÁST, CSALÁST, SIKKASZTÁST, HÛTLEN-KEZELÉST, FOLYTATÓ HAZAI BÛNSZERVEZET TAGJAI ELLENI (NEMZETKÖZI) PERT KEZDEMÉNYEZÉSÜNK

/7.

8.

9.

ZSIDÓ MÉSZHOLOKAUSZT: A Biblia szerint, minden nem zsidó zsidók által tervezett sorsa a mésszé égettetés

10.

HOLOKAUSZT SAJNÁLAT RACIONALIZÁLÁS

 

*

VIZSGÁLATAINK FÕTÉMÁI

I.

HAZAÁRULÁSUK (1910 - 2010)

Feljelentõirat a MAGYAR HOLOKAUSZT FOLYTATÓI ellen az Európai Unió illetékes vezetõjéhez és a külföldi Interpol Központ Vezérigazgatójához, 2007. 06. 17-én

1.

 

Vízlepárló-megrendelõ Hazaárulás és fajirtás folytatás az "Új Magyarország programjuk" is?

 

2.

Vízlepárló-megrendelõ BÍRÓSÁGI KERESET, AZ "EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS" CÍMÉN ADÓKÉNT BEFIZETTETETT PÉNZT NÉPIRTÁSRA
FELHASZNÁLÓK ELLEN

 

3.

Vízlepárló-megrendelõ Feljelentôirat a belügyminiszterhez az ivartalanító, életrövidítõ orvosi csalásokat is bûnpártoló Budapesti Rendõfõkapitányság és orvosszakértõi ellen

 

4.

Vízlepárló-megrendelõ ORVOSI- ÉS TERMÉSZETGYÓGYÁSZDIPLOMA FEDEZETÉBEN GYILKOLTAK

 

5.

Vízlepárló-megrendelõ AJÁNLOTT „TÚLÉLÕ-STRATÉGIA” A SZENNYEZETT IVÓVÍZ ÉS MÉRGEZÕ SÓCSERE MIATT SZENVEDÕ LAKOSSÁG RÉSZÉRE

 

6.

Vízlepárló-megrendelõ BIRÓSÁGOKRÓL

 

7.

Vízlepárló-megrendelõ A TISZTA IVÓVIZBIZTOSITÁS JOGI ÉS SZAKMAI HÁTTERÉNEK MINISZTÉRIUMI TISZTÁZÁSA (levél dr. Vojnik Mária egészségügyi államtitkárhoz)

 

8.

Vízlepárló-megrendelõKI ENGEDÉLYEZTE ÉS MIÉRT A MÉRGEZÕ BÚZAFÛ-LÉT ITATÁST? (dr. Marosi Pál gyermekgyógyász fõorvos tiltakozó levele a búzafû-lé ivást ajánló TERMÉSZETGYÓGYÁSZ magazinhoz - 2003. nov. 06.)

 

9.

Vízlepárló-megrendelõ MITÕL PUSZTULT KI 600EZER MAGYAR 1980 ÓTA? (RÖPLAP)

 

10.

Vízlepárló-megrendelõ JAVASLAT ZSIDÓ ÉLETEK MENTÉSÉRE A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖSSÉGEK SZÖVETSÉGE (MAZSIHISZ) RÉSZÉRE

 

11.

Vízlepárló-megrendelõ BÜNTETÕPER INDITÁSA A FAJI USZITÁS ELLEN FELLÉPÕ MAGYAROK ELLEN USZITÓ TALMUDISTÁK ELLEN

 

12.

Vízlepárló-megrendelõ AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGÜGYI PÉNZTÁR ALINTÉZMÉNYEI A KONYHASÓHASZNÁLATRÓL LEBESZÉLÉSSEL OKOZOTT HALÁLOS BETEGSÉGEKET "VIZMÉRGEZÉSNEK" HAZUDJÁK, AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK, A LAKOSOKNAK

 

13.

Vízlepárló-megrendelõ FEJELENTÉS A NEM KÓSER ÉTRENDÜ ZSIDÓK MAZSIHISZ ÁLTAL MÉRGEZTETÉSE ELLEN AMAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYÜLÉSÉHEZ (ELNÖKÉHEZ) 2004.JANUÁR 10.

 

14.

Vízlepárló-megrendelõ TISZTELT MAGYAR ORSZÁGGYÛLÉS (tanulmány) A NÁTRIUMHIÁNYOS, VAGY NÖVELT KÁLIUMTARTALMÚ ÉTEL IS, ÉS A NEM ÁTPÁROLT IVÓVIZ IS VEGYI-, BIOLÓGIAI FEGYVER! (VADNAI ZSOLT ÉS TÁRSAI SÓZÁS ELLENI KÖNYVEI TÉNYLEGES HATÁSA A NÉPEGÉSZSÉGRE)

 

15.

Vízlepárló-megrendelõ KERESZT(Y)ÉNYNEK ÁLCOZOTT PAPOK IS FEDEZIK A NÉPIRTÁST

 

16.

Vízlepárló-megrendelõKONKRÉT BIZONYITÉKOK AZ ÉTELSÓZÁST ELÕÍRÓ NEM ZSIDÓ NYELVÛ BIBLIA-SZÖVEGNEK(ÉZSAIÁS 30,24) EGY IDÕ ÓTA ELLENKEZÕ ÉRTELMÛRE HAMISÍTÁSÁRA

 

17.

Vízlepárló-megrendelõ A HÉBER BIBLIA EREDETI SZÖVEGE ÉS FORDITÁSA (DR.HEGEDÛS LÓRÁNT PÜSPÖK ÚR SZÓÉRTELMEZÉSI MAGYARÁZATAIVAL.)

 

18.

Vízlepárló-megrendelõ NÉPIRTÁS MIATT FELJELENTVE a magyar állam teljes vezetõsége a Strasbourgi és a Hágai Nemzetközi Bírósághoz

 

19.

Vízlepárló-megrendelõ MAGYAROK VASÁRNAPJA (US) lap cikke arról, hogy a magyarországi rendõrök elrabolták és megkínozták a Talmud fajgyûlö szövegei magyarországi zsidó iskolákban oktatása ellen, és az izraeli stb. kálisóval a nem vallásos zsidó lakosok mérgezését folytatók ellen fellépõ Tejfalussy András.dipl. mérnök feltaláló országgyûlési, minisztériumi és akadémiai méréstani szakértót, s. feltehetõleg meg is akarták gyilkoltatni a rendõrség segítségével, s hogy a belügyminiszterek, fõügyészek és bírák szervezték, fedezték ezt...

 

20.

Vízlepárló-megrendelõ A FELPERESI FELÜLVIZSGÁLATI ÉS PERUJITÁSI KÉRELMEK KIEGÉSZITÉSE A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE (MAZSIHISZ) ELLENI 29.P.85/585/2002 PKKB PER ÜGYÉBEN

 

21.

Vízlepárló-megrendelõ A VERÕCEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBIZOTTJAKÉNT MAGYARÁZAT KÉRÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MINISZTÉRIUMTÓL ARRA, HOGY MIÉRT VÁLTOZTATTÁK ÉLETVESZÉLYESRE AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS HAZÁNKBAN IS A NÁTRIUMRA VONATKOZÓ AJÁNLOTT NAPI MENNYISÉGET (RDA-T) (NYILT LEVÉL A MINISZTÁRIUM INTÉZMÉNYI FÕOSZTÁLYVEZETÕJÉHEZ)

 

22.

Vízlepárló-megrendelõ TEJFALUSSY ANDRÁS FELTALÁLÓ SZERZÕI JOGI ALAPÚ ÉSZREVÉTELEI A KÁLISÓ KÁROS HATÁSAIT IS LELEPLEZÕ KUTATÁSGYORSÍTÁSI MÓDSZERE FURKA ÁRPÁD ÁLTAL ELRONTÁSA ÉS ARRA VALÓ NOBEL-DIJ SZERZÉSI PRÓBÁLKOZÁSOKRÓL

 

23.

Vízlepárló-megrendelõ Környezet- és ivóvizbázis terhelést csökkentõ lakossági szennyvizhasznositás és házilagos ivóvizátpárlás (és kellõ konyhasó-használat)

 

24.

Vízlepárló-megrendelõKÉRDÉSEINK AZ RDA-HAMISITÁSI ÉS AZ IVÓVIZTISZTITÁSI ÜGYEKBEN A "CENZURÁZOTT EGÉSZSÉG" CIMÜ KÖNYV IRÓJÁHOZ, DR. LENKEI GÁBOR ORVOSHOZ. (2004.04.06., "LenkeiGábor2")

 

25.

Vízlepárló-megrendelõ MAGYARORSZÁG TERÜLETEI TULAJDONÁNAK HÛTLEN KEZELÕI LAKOSSÁGA APARTHEIDDEL IRTÓI, EZEK TÖRVÉNKYZÉSI ÚTON ELÕSEGÍTÕI, ILLETVEI BÛNPÁRTOLÓI ELLENI FELJELENTÉS TÉMÁJÚ BEADVÁNY (ELADNÁK A HAZA TERÜLETÉT) MINT A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKTÕL VALÓ NÉPSZAVAZÁS KIIRÁS KEZDEMÉNYEZÉS KÉRÉS IS. (2004.04.08.) + a LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG ELUTASITÓ VÁLASZA, 2004, ÁPR, 16. + PANASZBEJELENTÉS A JOGGAL VALÓ VISSZAÉLÉSEK ELLEN + BÜNÜGYI BIZONYITÉKOK A RENDÕSRSÉG NYOMOZÁSI AKTÁJÁBÓL, AMELYEKET SZEMBEHAZUDTAK, + AZ EÜ. STB. MINISZTÉRIUMHOZ INTÉZETT PANASZBEJELENTÉS A MÉRGEZÕ KÁLISÓTABLETTA ÜGYÉBEN + BIZONYITÉK, HOGY HAZAÁRULASRA USZITÓ KÜLFÖLDI TERJESZTENEK AZ ORSZÁGBAN, + A FÖLDTÖRVÉNNYEL FOLYTATOTT HAZAÁRULÁS APARTHEID PROGRAMJÁNAK A LÉNYEGE.

 

26.

Vízlepárló-megrendelõ Lendvai Ildikó MSZP frakcióvezetõtõl segítség kérése, a nem vallásos zsidó lakosokat RDA-hamisítás alapján nátriumhiányos, de káliumtúladagoló étrendre kényszerítéssel apartheidszerûen pusztító MTA-s, minisztériumi, illetve sajtó-bûnözés leállításához, az Országgyûlés és a kormányfõ azonnali, haladéktalan intézkedése útján.

 

27.

Vízlepárló-megrendelõ Magyarország Alkotmánya címû alkotmánytervezet * Szerkesztette: Dr. Lenkei János Pál

 

28.

Vízlepárló-megrendelõ Az Országos Egészségbiztositási Pénztár és társai népirtást folytatók elleni keresetpontosítás

 

29.

Vízlepárló-megrendelõA magyarországi kormányok életrövidítéssel nyugdíjelrablási bûnözéseügyében a nemzetközi birósághoz is benyújtani tervezett kereset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vízlepárló-megrendelõ 30./ SZEX ÉS AZ ÚJ VIILÁGREND címmel (Drábik János: "Uzsora Civilizáció" címû könyvében) közzétett "Rockefeller-társasági" program a Föld (csak a nem vallásos zsidó) lakosai létszámának a csökkentésére titokban már régóta alkalmazott pusztító hatású orvosi programot mutat be, amely fõként a táplálékok változtatására alapozó apartheid program. Ehhez képest mutatjuk be, mint "ellenprogramot", a Tejfalussy András, a (magyarországi) Országos Létvédõ Körök megalapítója által elkészített ANTIRANDOM VILÁG-LÉTVÉDELMI PROGRAM-ot, amely alkalmas az emberi jogok tiszteletben tartásával, demokratikus eljárással a népesség szabályozásra, és a TERMÕFÖLDI ÉS LAKÁSINGATLANOK HASZNÁLATÁNAK ÚJRASZABÁLYOZÁSÁVAL AZ EMBERISÉG TESTI-LELKI JÓLÉTE ÉVMILLIÓKRA BIZTOSíTÁSÁRA IS MEGOLDÁST JELENT A MÉG IDÕBEN TÖRTÉNÕ, NEMZETKÖZI MEGVALÓSíTÁSA (2004.szeptember 27.-én írt vitaanyag).

Vízlepárló-megrendelõ 31./ KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉHEZ, HOGY LÉPJEN FEL A NEM VALLÁSOS ZSIDÓ LAKOSOK ELLENI APARTHEIDDEL SZEMBEN AZ ORSZÁGGYÛLÉSBEN. (A bejelentés dátuma: Verõce, 2004. július 15., a Köztársasági Elnöki Hivatali iktató száma: 12-2-4484-3. A bejelentõk: Várhegyi László dipl. természetgyógyász, ny. rendõr alezredes és Tejfalussy András tudományos kutató mérnök feltaláló (néhai Dr. Kovács Pál országgyûlési képviselõ szakértõje) AGROANALíZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG (pjt) Verõcei Létvédõ Köre.)

Vízlepárló-megrendelõ32./ PER AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGÜGYI PÉNZTÁR ÉS TÁRSAI ELLEN A NEM VALLÁSOS ZSIDÓ LAKOSOKKAL AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI PÉNZTÁR (OEP-) ÁLTAL FINANSZÍROZOTT EGÉSZSÉGVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS AZ ÁLLAMI NYUGDíJALAPBA (ÁNYA) BEFIZETTETETT SZOLGÁLTATÁSI DíJAKNAK E NEM VALLÁSOS ZSIDÓ LAKOSOK BETEGiTÉSÉRE, IVARTALANiTÁSÁRA, ÉLETÜK LERÖVIDiTÉSÉRE FELHASZNÁLÁSA iTÉLETILEG MEGÁLLAPíTTATÁSÁRA, A NEM VALLÁSOS ZSIDÓ LAKOSOK LÉTÉNEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN.

Vízlepárló-megrendelõ 33./ KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS, nyílt levél Dr. Rácz Jenõ miniszter úrhoz Egészségügyi, Szociális- és Családügyi Minisztérium

Vízlepárló-megrendelõ 34./ Közérdekû adatok kiad/at/ásának ismételt követelése Dr. Rácz Jenõtõl

Vízlepárló-megrendelõ 35./ HAZAI ÉS NEMZETKÖZI LEVÉL- ÉS VÁLASZ ARCHIVUMUNK

Vízlepárló-megrendelõ 36./ A TALMUD SOFTWARE VÉGREHAJTÓI ölették meg a holokauszt áldozatait?

Vízlepárló-megrendelõ 37./ MAGYARORSZÁGON, RENDÕRÖK SEGÍRÉGÉVEL MEGVERETIK A NEM KORRUPTAKAT?

Vízlepárló-megrendelõ 38./ Magyarországon a bíróságok minden bizonyítékot el tudnak tüntetni iktatási hiányosságok és postázási csalások segítségével, ha tényállás meghamisításon alapuló hamis ítéleteket hoznak.

Vízlepárló-megrendelõ 39./ LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS KÉRÉSE A BÜNSÉGÉDI SZEREPET JÁTSZÓ BÍRÓSÁGI ELNÖKÖK ELLENI ÜGYINTÉZÉSHEZ

Vízlepárló-megrendelõ 40./ TERRORISTA TALMUDISTÁK?

Vízlepárló-megrendelõ41./ Az ún. független Magyar Bíróság is a bûnsegéd a magyar lakosság méreggel etetése /népirtás/ leleplezésének az akadályozásához hamis közokiratnak a készíttetéssel és érvényben tartásával hozzájáruló, a Magyar Köztársaság Alkotmányát, az élethez való emberi jogokat is durván sértõ, antifiziológiás étkezési apartheidet fedezõ magyarországi köztársasági elnökök mellett?

Vízlepárló-megrendelõ 42./ RABLÓGYILKOSOK IZRAELI TUDOMÁNYOS TITKOSSZOLGÁLATA KOORDINÁLJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁT IS.

Vízlepárló-megrendelõ 43./ EURÓPAI UNIÓ IS ENGEDI A RENDÕRSÉGI KÍNZÁSOKAT MAGYARORSZÁGON

Vízlepárló-megrendelõ 44./ SZERZÕI JOG LOPÓ TALMUDISTANÁCI-DISZNÓK "TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁJA"?

Vízlepárló-megrendelõ 45./ A „NOBEL-DÍJ-CSALÁS-ÜGYI” INTERNETES VITA BEMUTATÁSA (ORIGO FORUM)

Vízlepárló-megrendelõ 46./ A bíróságok Magyarországon büntetlenül eltüntethetik a nem zsidó felperes által benyújtott keresetet, majd a elkövetõ bíróság elleni emiatti pert ugyanez a feljelentett bíróság bíráltatja el.

Vízlepárló-megrendelõ 47./ Valószínûleg alkotmányjogi, bírósági és törvényhozási korrupció lehet a csalási háttere annak, hogy hatalmas és jogtalan ügyvédi munkadíjakkal és költségmentesség megvonásokkal kizárják a bírók azt, hogy egy nyugdíjas nem zsidó magyar állapolgár védeni tudja az emberi, állampolgári és software-szerzõi jogait az azokat semmibevevõkkel szemben?

Vízlepárló-megrendelõ 48./ "HARÁCSOLÓ PÉNZEMBEREK MEGFÉKEZÉSE ÉLETMÓDVÁLTÁSSAL"?

Vízlepárló-megrendelõ 49./ Tudatosan eltüntetik a GTS kutatásgyorsítási software (magyar találmányok) származásának a bizonyítékait a szerzõi jog másénak tulajdonításához.

Vízlepárló-megrendelõ 50./ A KETTÕS ÁLLAMPOLGÁRSÁGRÓL SZAVAZÁS A HITELÜKET VESZTETT SZAVAZÁS-SZERVEZÕK MIATT BUKOTT MEG?

Vízlepárló-megrendelõ 51./ Az MTA a Moszadista Talmudisták Akadémiája? Tud róla? Nyílt vádirat az MTA elnökéhez és a Legfõbb Ügyészhez (Code: TalmudistaMTA).

Vízlepárló-megrendelõ 52./ FELJELENTÉS A SZENNYCSATORNÁZTATÁSI CSALÓK, GYILKOSOK ELLEN.

Vízlepárló-megrendelõ 53./ FELJELENTÉS. Nyilvános közérdekû országos kárelhárítási feljelentés (pótmagánvád bejelentése) a Legfõbb Ügyészségre, a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz, Interpolhoz és a Köztársasági Elnökhöz (Code: EU-FVM-MTA-060103).

Vízlepárló-megrendelõ 54./ Akadémiai és egyetemi mértéktani /kalibrálási/ csalásleleplezés.

Vízlepárló-megrendelõ 55./ Magyarországon az akadémiai mértéktani csalások leleplezõjét a leleplezett csalók politikai pszichiátriai csalással akarják likvidáltatni, e célból miniszteri utasítás alapján rendõrök megverik, s az MTA-nál és külföldön is lopják, bitorolják software találmányai szerzõi jogait.

Vízlepárló-megrendelõ 56./ A "Magyar Köztársaság Alkotmánya"-ként szereplõ 1949. évi XX, törvény a módosított szövegével lehetetõvé tette az Országgyûlés (az ott döntéseket hozó képviselõk), a Magyar Tudományos Akadémia (az ott mûködõ személyek) és a bírósági bírók bíróság altal büntethetetlen korlátlan bûnsegédkezését lopásban, csalásban, rablógyilkosságban, talmudistanácista országhódításban, hazaárulásban stb.?!

Vízlepárló-megrendelõ 57./A MOSZADISTA TALMUDISTA AKADÉMIA (MTA) ETIKAILAG ÉS BÜNTETÕJOGILAG IS ELÍTÉL/TET/ÉSÉNEK ELKEZDÉSE.

Vízlepárló-megrendelõ 58./ HAZÁNKBAN AZ EURÓPAI UNIÓ-S INTERPOL BÛNSEGÉDKEZIK A TALMUDISTANÁCIK ÁLTAL FOLYTATOTT NÉPMÉRGEZÉSBEN ÉS ORSZÁGKIRABLÁSÁBAN?

Vízlepárló-megrendelõ 59./ Nemzetközi feljelentésként az Interpol Nemzetközi Központjának
a magyarországi Országos Rendõrfõkapitány kezéhez
fax: 3431767 (Code: interpol-N-K-060114).

Vízlepárló-megrendelõ 60./ MAGYARORSZÁGON AZ INTERPOL KOMMANDÓSAI POLITIKAI OKOKBÓL VERIK A MAGYAROKAT?

Vízlepárló-megrendelõ 61./ "TALMUDKÉRDÉSSÉ" FAJULHAT A DESZTILLÁLT-IVÓVÍZ VITA?

Vízlepárló-megrendelõ 62./ Nemzetközi feljelentés az országos és nemzetközi innovációs pályázati pénz kezelési csalásokat folytatók és folytatni engedõk ellen az Interpolhoz és a Köztársasági Elnökhöz.

Vízlepárló-megrendelõ 63./ Közérdekû bejelentés igazságügyminiszter/ek/ ellen a Magyar Országgyûléshez és a Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bírósághoz, az Európai Uniós magyarországi bíróságok, ügyészségek, rendõrségek (alkalmazottainak és vezetõinek) a bûnsegédkezésétben miniszteri mulasztásokkal folytatott bûnsegédkezések tárgyában.

Vízlepárló-megrendelõ 64./ A HAZAI SZÁZMILLIÁRDOS BANKI- ÉS BANKONSZOLIDÁCIÓS CSALÁSOK MÓDSZERTANA

Vízlepárló-megrendelõ 65./ ÍTÉLET A MAGYAR NÉPET MÉRGEZTETÕK ÉS A BÛNSEGÉDEIK ELLEN

Vízlepárló-megrendelõ 66./ A honlap nemzetközi ajánlásai

Vízlepárló-megrendelõ 67./ Ki magyar-ellenes "beépülõs ügynök"?

Vízlepárló-megrendelõ 68./ A LÉTVÉDÕ KÖR MOZGALOM TÁJÉKOZTATTA A PÁRTOKAT A NÉPIRTÁSRÓL!

Vízlepárló-megrendelõ 69./ A Köztársasági Elnökhöz és az Országos Rendõrfõkapitány útján az Interpolhoz, s a Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bírósághoz, amagyarok elleni étkezési apartheid ügyében annak szakértõi leleplezése alkotmánysértõ bírósági stb. akadályozásáról.

Vízlepárló-megrendelõ 70./ A Ptk. 384-487. § alapján, mint közérdekû nyilvános tájékoztatás a „Free choice (vivegás, szennyvizes)" tervszerû népirtásról, s mint közzétett magánvélemény a hazai közigazgatási maffiáról.

Vízlepárló-megrendelõ 71./ A bíróságok postázási, iktatási trükkök alkalmazásával eltüntetik a bizonyítékokat, ha azok a talmudisták és a bûnsegédeik, pl. a MAZSIHISZ valamely érdekét sérthetik.

Vízlepárló-megrendelõ 72./ ORVOSOK GYILKOLNAK FÉLREMAGYARÁZHATÓ PONTATLAN MÉRÉSEK ALAPJÁN?

Vízlepárló-megrendelõ 73./ TÖMEGGYILKOS BÛNÖZÕKET FOGLALKOZTAT A RENDÕRSÉG "SZAKÁRTÓKÉNT"?

Vízlepárló-megrendelõ 74./ ELKÉPESZTÕ BÍRÓSÁGI BÛNSEGÉDKEZÉS EGY HITELEZÉSI JOGVISZONY ELLENKEZÕRE HAMISÍTÁSÁBAN.

Vízlepárló-megrendelõ 75./ Állítsuk helyre a magyar alkotmányosságot!

Vízlepárló-megrendelõ 76./ Minek ide a külföldi tõke, ahhoz kell, hogy azt is ellophassák a magyar nép kárára?

Vízlepárló-megrendelõ 77./ Az Európai Uniós Magyarországon is virágzik a psychiátriai korrupció? (Feljelentés a Köztársasági elnökhöz és a Starsbourgi Emberi Jogi Bírósághoz is.)

Vízlepárló-megrendelõ 78./ Az Európai Unióban az igazságügyi minisztérium és bíróság iratkezelési csalásai fedezik a köztársasági elnöki bûnözéseket?

Vízlepárló-megrendelõ79./ Magyarországon nincs sajtószabadság, ha az étel- és ital mérgezés elhárításához szükséges létmentõ mérési adatokat hirdetésként sem engedik a magyar lakosság tudomására hozni a Magyar Nemzet lap.

Vízlepárló-megrendelõ 80./ Tejfalussy András magyar lét védõ üzenetei

Vízlepárló-megrendelõ 81./ A "Krisztusi Örök Értékrend software" tudja megfékezi a magyarokat pusztító korrupciót

Vízlepárló-megrendelõ 82./ KÖZÉRDEKÛ TÁRSADALMI BÜNTETÕ-ELÕBÍRÓSÁGI ÍTÉLET

Vízlepárló-megrendelõ 83./ EGYÉNI ELHATÁROLÓ JOGFENNTARTÓ NYILATKOZAT AZ ORSZÁGGYÛLÉSI- ÉS ÖNKORMÁNYZATI KÁROKOZÁSOK, KÁROK, PL. A MAGYAR TERMÕFÖLD KÜLFÖLDIEKNEK ODAADÁSA MIATTI SZEMÉLYES FELELÕSSÉGTÕL.

Vízlepárló-megrendelõ 84./ ORVOSI TERRORIZMUS OKOZÓ GYÓGYSZERTANI CSALÁS.

Vízlepárló-megrendelõ 85./ Szerzõi jog eltulajdonítókat és lakosság mérgezõket fedezõ államvédelmi hatósági okirat-hamisítók elleni feljelentõirat a Strasbourgi Nemzetközi Bírósághoz is.

 


86.

87.

Internet-kapcsolat blokkolás miatt, az eredeti irat kézírással benyújtva.
__________________________________________________________________
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk, Tejfalussy András okl.
vill. mérnök végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115., T/F: +36-1/250-6064.
______________________________________________________________
7/1. oldal, Kód: Talmud-Schmitt-101222

Az Alkotmánybíróság Elnöke és a Köztársasági Elnök kezéhez!
Fax: +36-1/212-1170, +36-1/224-5002

KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS, HAZAÁRULÁS ELLEN:

Sérti az Alkotmányt, hogy liberalizálták a fajüldözõ Izrael talmudista zsidóinak a
magyarországi ingatlanokba áttelepülését az EU-Izrael közötti szerzõdésre
hivatkozással. A magyarokat kiirtókat telepítenek be?

Izrael a Közel-Kelet terroristája, alaptörvénye a Mózes II. 23., 20-33., V.7., 2, 22.
szerinti étkezési- és ivóvíz diszkriminációs fajirtást technologizáló Talmud, lásd
Taanith 10a. lap és Baba kamma 93b. lap.

Terroristákat akarnak betelepíteni Magyarországra az izraeliek hazánkba
áttelepedését liberalizáló országgyûlési pártok, miközben kivégzõméreg kálisót (!)
kevertetnek a nem szabványos étkezési sókba, és vírusszennyeztetik a
szennycsatornák Dunába, Tiszába ürítésével a nem zsidó magyarok ivóvizeit, ill.
arzénnel is mérgezik, és NaCl-dal (konyhasóval) mûtrágyáznak!!

Vagy tiltsák be a Talmud alaptörvényt Izraelben (is), vagy semmisítsék meg az
izraeliek Magyarországon letelepedését liberalizáló törvényt! Azonnal!!!

Mellékletek: 1./ STOP MÓZES (StopMozes101221), 2./ To European Court of
Human Rights! (Talmud-Str-101222, Svindle-Parlament-101209), 3./ Az Alliance
Israelitée (Zsidó Szövetség) 1910-ben közzétett hirdetménye, hogy a zsidók
ragadják ki Magyarországot a magyarok kezébõl és minden magyar ûzzenek el. 4./
Részletek Izrael alaptörvényébõl, a Talmudból (Code: JuhbaromZsidokTalmudja).
5./ Folytatólagos hazaárulás? (a T/1473. törvény tervezet alapján kérdezve.) Kód:
Izrael_Europai_Unioval_tarsulas-101106.

Budapest, 2010. XII. 22.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(1-420415-0215), közérdekû bejelentõ

7/2. oldal, Kód: Talmud-Schmitt-101222

Kód: StopMozes101221

STOP MÓZES!
Közérdekû bejelentés

„STOP SÓ” programként, lényegében a nem zsidók ételei elrontása, az egészséges ember
vérszéruma fiziológiás 30Na : 1K aránya szerinti nátrium és kálium pótlásról lebeszélés, s a
hullák vérszéruma szerinti 1Na : 1K arányú nátrium és kálium pótlásra rábeszélés, rákényszerítés
történik. Emellett a nem zsidók tiszta ivóvizet ivását is gátolják. Ez bibliai zsidó
országelfoglalási módszer! Lásd. Mózes II.23., 20-33., +V.7.,2, 22., +Talmud, Baba kamma
93b.lap, +Taanith 10a.lap. E módszert tudományos kísérletekkel pontosították, s a „fokozatos
kiirtásunkra” alkalmazzák:

1950-ben Nobel-díjjal is megjutalmazták azokat a mellékvesekéreg kutatókat, akik kiderítették a
konyhasót folyamatosan hiányosan és a káliumot az élettanilag optimálisnál (fiziológiásnál)
sokszor gyorsabban, túladagolva pótlás keringést rontó, vesetönkretevõ, mellékvesetorzító,
életrövidítõ és ivartalanító (buzisító) stb. betegítõ hatásait, s ezek táplálkozásélettani-biológiai
tudományos ok-okozati összefüggéseit:

Tudományos kutatóknak életrövidülést és ivartalanodást (törvényszerû kipusztulást okozó
betegségeket) sikerült elõidézniük a kísérleti állatoknál és embereknél is olymódon, hogy vagy
az élettanilag optimális, azaz a fiziológiás mérték alá csökkentették ezek étkezéses
nátrium-klorid pótlását, vagy az élettanilag optimális, azaz a fiziológiás mérték fölé növelték
ezek étkezéses kálium pótlását. Hazánkban például a „Béres Rt.” céget alapító Béres Józsefnek
is sikerült a kísérletei során emlõrákot elõidéznie étkezési kálium túladagolással, egereknél!
Azóta az általuk is árusított, 50Na : 40K arányú VIVEGA fûszeressó is rontja az
immunrendszerünket!

Hazánkban az elmúlt kb. 60 évben, vagyis azóta nõtt a korábbi sokszorosára az életrövidítõ és
ivartalanító (meddõség okozó) hatású betegségek elõfordulási gyakorisága, amióta a kivégzõ
méreg kálisóval kevert konyhasót ételízesítõként és mûtrágyaként alkalmazzák. A hazai
kormányok, a STOP SÓ programjuk keretében is tudatosan vezetik vissza az általuk elõidézett
valódi okok ellenkezõjére a gyorsuló magyar kipusztulást. Hamis statisztikákra hivatkozva
szembehazudják a népfogyás fenti igazi okát. Magyarországon napi több mint 100 fõvel fogy a
magyar lakosság, vagyis évi sok tízezerrel csökken a létszámunk! Az Országgyûlés a múlt
hónapban törvénybe iktatta az izraeliek „liberalizált betelepülését” Magyarországra. Lásd a
www.aquanet.fw.hu honlapon közzétett mérési és törvénykezési bizonyítékokat is!

Verõce, 2010. XII. 21.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215)
okl. vill. mérnök, méréstani szakértõ (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71.

7/3. oldal, Kód: Talmud-Schmitt-101222


Fõkód: Talmud-Str-101222
Alkód: Svindle-Parlament-101209

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS!
Strasbourg, Cedex 76075, FRANCE
Fax: 00-333-88-412-730

Tisztelt Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság!

Alulírott, kérem megállapítani, hogy:

1./ Azok az országgyûlési képviselõk, akik megszavazták a terroristák
alaptörvényét képezõ Talmudnak alávetett izraeliek Magyarországra
áttelepülését liberalizáló törvényt, és a hazai médiának engedik ezt
elhallgatni, megtévesztették a választóikat, mivel eltitkolták ezt a tervet,
és a végrehajtását is!

2./ Ezt azt jelent, hogy kicsalták a választók hozzájárulását, ami
bûncselekmény, és 3 évi börtön jár érte mindegyiküknek, vagyis a
képviselõi joguk elvesztése is!

3./ A betelepülést liberalizáló, általuk megszavazott „törvény” pedig
ÉRVÉNYTELEN!

Verõce, 2010. XII. 19.


(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215)
Hungary 2621. Verõce, Lugosi u. 71.
T/F: +36-1/250-6064

Copy: Köztársasági Elnöknek

7/4. oldal, Kód: Talmud-Schmitt-101222

A ‚HÍDFÕ Baráti Körének, Fabó László, 22 Hancock
Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.
„Országhódítók” c. kiadványából kiírt gyilkos software:

Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent
meg az Alliance Israelitée felhívása, amelyet a magyar lapok is
közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII. fordítása szerint
a következõket tartalmazta:

„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen
darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és
Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell
lennie, mert számunkra ott a legkedvezõbbek a körülmények. Ti, zsidó
testvérek fáradozzatok minden erõtökkel azon, hogy mindkét országot
teljesen birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden
keresztényt elûzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy
mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe
vegyetek. Ha erre nem volna elegendõ anyagi eszközötök, a párizsi
szövetségünk minden erõvel segíteni fog titeket. Erre a célra a
szövetségünk már is gyûjtéseket rendez és az adományok váratlan
bõséggel folynak be a pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és
magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezébõl
kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész
világ tõkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt
a célt a legrövidebb idõ alatt elérhessétek.”

Code: AllianceIsrSoftware1910

*

7/5. oldal, Kód: Talmud-Schmitt-101222
2/1. oldal.Code: JuhbaromZsidokTalmudja

TALMUD MAGYARUL" címmel elõször 1910-ben (a világ zsidóit egész Magyarországot
is teljesen megkaparintására és innen minden nemzsidót kiûzésre felbíztató Alliance
Israelitée felhívással egyidejûleg) kiadott hiteles Talmud-fordítás néhány jellegzetes
náci-disznóista elõírása (fordította és kiadta: Luzsénszky Alfonz. Nyolcadik kiadás,
Budapest):

„ 5, 1 Minden nemzsidó nõ kurva. (69. old.)

94 b.lap. (Tosephot.) Az idegenek (nemzsidók) magva barommag. Ugyanez áll: a
Kethugoth 3 b.lapján a Tosephotban.)

Szigorúan tilos egy nemzsidót (...) dicsérni s róla valami elismerõt mondani. 15,1.
Rasi.

Mair rabbi szerint a nemzsidóknak nem lehet mondani: Ti embereknek neveztettek.
A gojok között egy sincs aki embernek neveztetnék.

Vannak parancsok, amelyeknek áthágása miatt egy nemzsidó halált érdemel, míg a
zsidónak az megengedett dolog.

Somon bar Jochaj mondá: (...) (Ezech.34,31.): ti az én legelôm JUHAI vagytok: ti
embereknek neveztettek, a világ népei azonban nem neveztetnek embereknek, hanem
BARMOKnak. (Lásd Jabmuth 61 a.) 114.a.

Ha valaki üzletet kötött egy nemzsidóval s odajött egy másik zsidó és segített neki s
megcsalták a nemzsidót a MÉRTÉKNÉL, a SÚLYNÁL vagy A SZÁMNÁL. AKKOR
OSZTOZNAK A NYERESÉGBEN, TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY AZ A ZSIDÓ A
FIZETSÉG ELLENÉBEN VAGY GRÁTISZ SEGÍTETT. 183,7. ...

Ha egy zsidónak ökre egy nemzsidónak ökrét ledöfi, akkor ô nem tartozik
kártérítéssel, ha azonban egy nemzsidónak ökre a zsidónak ökrét ledöfi, akár készakarva,
akár nem készakarva, akkor tartozik az egész kárt megtéríteni, mert isten az ô (a
nemzsidók) vagyonát átadta az izraelitáknak. (Ugyanez áll a 13 a. lapon, továbbá 38 ac
lapon és a Chosen-ha-mispath 406,1 alatt.) 37 a.lap.

Chama bar Chanina rabbi mondta: Mózes a kôtáblák törmelékeibôl gazdagodott
meg". 38 a. lap. (DEDARIM (fogadalmak).

Ha valaki azzal a szándékkal, hogy egy barmot öl meg embert ölt meg, vagy azzal
a szándékkal, hogy nemzsidót öl meg, zsidót ölt meg: nem büntetendô 79 a. lap. (ugyanez áll
a Makkoth 7 b. lapján) 15 a. lap. Jannas iskolájában tanították: Ha valaki egy
embercsoportba követ dob, hogyha ott kilenc nemzsidó van és egy zsidó, akkor nem bûnös,
mivel az a körülmény a mértékadó, hogy a többség nemzsidókból áll, sôt még akkor is, ha a
fele az, mert halálos ítéleteknél a kétes dolgot az enyhébb részre kell értelmezni. Ebben az
esetben pedig nem bûnös az illetô, mert nem célzott zsidóra....

7/6. oldal, Kód: Talmud-Schmitt-101222

2/2. oldal, Code: JuhbaromZsidokTalmudja

És még azt is el kell mondani, amit Meir rabbi ír: Az ember ne könyörüljön meg az ô
(a goj) életén, még akkor sem, ha a gojnak semmit nem adatván, biztosan meg fog halni, és
nem szabad ôt a verembôl felhúzni, ha közel is van a halálhoz...

Akit kényszerítenek az esküre, ha mindjárt az Isten nevére kell is es-küdnie, az eskü
semmis. Igy pl. ha egy király vagy fejedelem vagy más felsôbbség ráparancsolja az esküt a
zsidóra, akkor az nem köteles az igazságra esküdni, ha ebbôl egy hitsorsosának kára lenne.
Ha pl. arra kellene esküt tennie, hogy egy zsidó egy keresztény nôvel erôszakoskodott,
akkor az a zsidó, aki mint tanu, eskütételre szólíttatik fel, köteles minden meggondolás
nélkül annak az ellenkezôjére, amirôl tudomással bír, az esküt letenni s gondolatban
megsemmisíteni, mint-hogy az kényszereskünek tekintendô. Ugyanígy, ha az történnék,
hogy a felsôbbség egy zsidónak pénzét vagy vagyonát el akarná kobozni s az a zsidó a
pénzét biztonság okából egy másik zsidónak adná át megôrzésre: az, akinél a pénz el van
rejtve, ha esküre kényszerítik, nem tartozik az igazat bevallani. 232,12.14. (67.old.)

20 a. lap. Jehuda rabbi mondja: Tudjátok, hogy minket Jochannan rabbi mindig
arra tanított, hogy szükség esetén befolyásolni kell a tanukat, akik ha nem látták is az
újholdat; mégis bizonyítsák annak megjelenését, ....

Ha egy izraelita egy nemzsidóval elôdbe jön törvénykezni, akkor tartozol, ha a zsidó
törvény szerint valahogyan igazat tudsz neki adni, neki igazat adni és amannak azt
mondani: így van ez a mi törvényünk szerint; és ha a világ népeinek törvényei szerint
(tudsz neki igazat adni, akkor tartozol) neki igazat adni és amannak azt mondani: így van
ez a ti törvényetek szerint; ha pedig így sem, akkor amazt csellel kell rászedni. 113 a
lap.----- „

Baba kamma. (Elsõ kapu. A polgári perek.) 93 b. lap. Betegség alatt az epét kell érteni, még
pedig azért, mert az 83 betegségnek van kitéve; a „betegség” szó ugyanis ezt a számot adja.
De mindezt elûzi egy (tiszta NaCl konyhasóval, fiziológiás mértékben optimálisan sózott)
sóskenyér s rá egy korsó (tiszta, desztillált) víz.

Taanith. (A böjtnap.) 10 a.lap: .... "Izrael országa esõvizet (tiszta desztillált vizet) iszik,
AZ EGÉSZ VILÁG PEDIG A MARADÉKOT (a szennyezett vizeket). Izrael országa iszik
elsõnek és AZUTÁN A VILÁG, hasonlóképpen az olyan emberhez, aki sajtot készít s AZ
ÉLVEZHETÕ RÉSZT KIVÁLASZTJA, A HASZNAVEHETETLENT PEDIG
OTTHAGYJA". (Vagyis valamennyi nem desztillált víz ivásra alkalmatlan.)

A TALMUD, AMIT ELVILEG MINDEN ZSIDÓ KÖTELES AZ EGÉSZ VILÁGON
MINDENHOL ALAPULVENNI, BETARTANI, IZRAEL JELENLEG IS ÉRVÉNYES
ALAPTÖRVÉNYE, S PÉLDÁUL ARRA IS KÖTELEZI A ZSIDÓKAT, HOGY A NEM
ZSIDÓK KÁRÁRA HAZUDJANAK, GAZDASÁGI ÉS POLITIKAI CSALÁSOKAT, IVÓVÍZ-
ÉS ÉTKEZÉSI DISZKRIMINÁCIÓVAL FAJIRTÁST FOLYTASSANAK, S EZEKET
HAMIS TANÚZÁSSAL ÉS BÍRÓSÁGI ÍTÉLKEZÉSI CSALÁSOKKAL IS SEGÍTSÉK,
BÛNÁRTOLJÁK A ZSIDÓKAT LETELEPEDNI HAGYÓ ORSZÁGOKBAN.


7/7. oldal, Kód: Talmud-Schmitt-101222

Kód: Izrael_Europai_Unioval_tarsulasa-101106

AZ INTERNET útján magánszemélye eljuttatták hozzám is, a T/1473. sorszámú
törvényjavaslatot, amely az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai,
másrészrõl Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán
megállapodás és annak módosításainak kihirdetésérõl szól.” Elõadó: Dr. Martonyi
János külügyminiszter.

FOLYTATÓLAGOS HAZAÁRULÁS?

2010. november 8-án, 267 igen és 45 nem szavazattal hagyatta jóvá az Orbán
kormány az Országgyûléssel e törvényt, amivel elfogadták Izraelnek az Európai
Unióhoz való társulását. Ez a törvény pl. liberalizálja, hogy a világ zsidóit a többi
népek kiirtására is kötelezõ Talmudot Izrael törvénykönyveként alkalmazó zsidók
Magyarországon is letelepülhessenek, s hogy ennek ellentételeként a magyarok
Izraelben letelepülése is legalizálásra kerüljön. Orbán Viktor elõzõ kormánya pl. a
magyar termõföldek Izraeli cégek tulajdonába adását is legalizálta.

Verõce, 2010. november 14.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215) okl. vill. mérnök
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71.

Utóirat:

Schmitt Pál köztársasági elnök úr!

Azonnal engedjék ki a börtönbõl Budaházy Györgyöt, akit a fenti fajirtás
és hazaárulás elleni fellépése miatt börtönöztek be!

Budapest, 2010. XII. 28.

Tejfalussy András s.k.

88.

Kód: Segites-Orbannak-EU-Izrael-101229

NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS, ORBÁN VIKTOR miniszterelnök és Martonyi
János külügyminiszter címére! (Fax: +36-1/441-4806, +36-1/375-3766)


T. Címzettek! Szíveskedjenek hivatalosan közzétenni, hogy pontosan mit kell érteni jogilag is az
„izraeliek Magyarországon letelepülését liberalizálás” alatt, amit a múlt hónapban Martonyi
János külügyminiszter úr által elõterjesztett EU-Izrael megállapodás tartalmaz, amelyet 4 hazai
parlamenti párt Magyarországra is kötelezõként fogadott el, szavazott meg.

A liberelizálás szó egy nem magyar eredetû, homályos, meg változtatható magyar értelmû
„gumiszó”, ami azt is jelentheti, hogy az izraeliek magyarországi letelepedését liberelizálással
Önök lehetõvé tették, hogy az izraeliek, akiket bárhol is vannak, a Mózesi-talmudi alaptörvényük
a nem zsidókat kirablásra és tervszerûen kiirtásra kötelez (amit konyhasóval mûtrágyázással és
kivégzõméreg kálisóval ételízesítéssel évtizedek óta folytatnak hazánkban), szabadon
megvalósíthassák az Alliance Israelitée által 1910-óta nyilvánosan is elõírt, alábbi zsidó
terrorista tervet:
Code: AllianceIsrSoftware1910
A HÍDFÕ Baráti Körének, Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.
„Országhódítók” c. kiadványából kiírt rablógyilkos terrorista zsidó „software”:

Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée
felhívása, amelyet a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII.
fordítása szerint a következõket tartalmazta:

„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem,
amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak
mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezõbbek a körülmények. Ti,
zsidó testvérek fáradozzatok minden erõtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen
birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt elûzzetek és teljesen úrrá
legyetek. Törekedjetek, hogy mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe
vegyetek. Ha erre nem volna elegendõ anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erõvel
segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk már is gyûjtéseket rendez és az adományok
váratlan bõséggel folynak be a pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi
területeket a galíciaiak és magyarok kezébõl kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre
kerüljenek. Az egész világ tõkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a
célt a legrövidebb idõ alatt elérhessétek.”

Idegen-eredetû szót utólag átértelmezésre alapozó csalás volt a privatizálásnak nevezett
magyarországi országvagyon elkótyavetyélés, hûtlen kezelés, sikkasztás is. Nem szabályozta
külön törvény a privatizálást, mert ez a szó magyarul korábban nem jelentette az állami- vagy
önkormányzati vagyont magánézbe adását. Azt jelentette, hogy valaki „magánzóként él, nem
dolgozik”! Ezekben a szót-átértelmezéses csalásokban az MTA nyelvészei is bûnsegédkeznek?!

Budapest, 2010. XII. 29.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök
(1-420415-0215), korábbi országgyûlés mb. szakértõként és
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk cégbíróság által
kijelölt végelszámolójaként is. 1036 Budapest, Lajos u. 115. T/F: 1/250-6064

89.

90.

Vízlepárló-megrendelõ Világbankármaffia

Vízlepárló-megrendelõ EURÓPAI UNIÓ a népirtás szolgálatában

Vízlepárló-megrendelõ EUROPEAN UNIO'S GENERAL TERRORISM?

Vízlepárló-megrendelõ Hogy irtják ki a TERRORISTA ÁLLAMOK a bennszülötteket

Vízlepárló-megrendelõ Jogszerûek-e a Magyarországi (i)GAZSÁGÜGYI csalási technikák

Vízlepárló-megrendelõ MAGYARORSZÁGI HAZAÁRULÓK ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGA?

Vízlepárló-megrendelõ HAZAÁRULÁSI BÛNSEGÉDEK A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÖK IS

Vízlepárló-megrendelõ BÛNPÁRTOLJÁK A HAZAI FÕRENDÕRÖK, FÕÜGYÉSZEK, FÕBÍRÁK A SOFTWARE-RABLÓKAT, A BIZONYÍTÉKOKAT SEMMIBEVÉTELLEL, KÖZOKIRAT HAMISÍTÁSSAL, DE PL. BALESETET OKOZÓKAT NEM BÜNTETÉSSEL IS?!

Vízlepárló-megrendelõ A népkirablási háborús bûntettet átnevezték "privatizálásnak" (e korábbi értelme: "magánzóként élés")

Vízlepárló-megrendelõ Nemzsidót kirekesztõ bírósági és akadémiai diszkriminációt folytatók és fedezõk elleni feljelentés

Vízlepárló-megrendelõ HAZAÁRULÁSI ÜGYBEN NYILVÁNOS VÁDEMELÉS KELL SÓLYOM LÁSZLÓ ELLEN
LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG részére (Iratjel: SolyomEladositoBunseged090224)

*

II.

A KIEMELKEDÕEN KÖZÉRDEKET SÉRTÕ HAZAI JOGI- ÉS POLITIKAI BÛNÜGYEK BÍRÓSÁGI CSALÁSI TITKOS OKAI

Vízlepárló-megrendelõ1./ A MAGYARORSZÁGI POLITIKAI TERROR BÍRÓSÁGI CSALÁSAIHOZ ALKALMAZOTT "KETTÕSNÉV MÓDSZER"

Vízlepárló-megrendelõ 2./ Alkotmányjogászi csalás?

Vízlepárló-megrendelõ 3./ "Ellenzéki kerekasztalosok " jogi csalása?

Vízlepárló-megrendelõ 4./ Bírósági hamis regisztrálások (is) fedezik a sok milliárdos csalások elkövetõit?

Vízlepárló-megrendelõ 5./ HAMIS ÍTÉLKEZÉSRE ALKALMAT BIZTOSÍTÓ TUDATOSAN HAMIS BÍRÓSÁGI REGISZTRÁLÁS

Vízlepárló-megrendelõ 6./ Dr. Kõrösi Imre által a Magyar Világ lapban megjelentetett leleplezõ cikkek a magyarországi állami jogászok csalásairól

Vízlepárló-megrendelõ 7./ Példa a bírósági aktában lévõ alapvetõ üzleti okmány (szállítólevél) olvashatatlan másolatra kicserélhetõségére alapozott ítélkezési csalásra

Vízlepárló-megrendelõ 8./ Rendõri brutalitást, ügyészi és bírói politikai bûnözést hamis iratokkal személyesen fedezõ bûnsegéd magyarországi köztársasági elnök/ök/ is?

Vízlepárló-megrendelõ 9./ Hazaáruló-e a Nemzetbiztonsági Hivatal?

Vízlepárló-megrendelõ 10./ Áltisztított ivóvíz + szabványsértõ só = halál !

Vízlepárló-megrendelõ 11./ "Racionálisabb Holokauszt Sajnálat" kell!?

Vízlepárló-megrendelõ 12./ NYÍLT LEVÉL, KÉRDÉSEK ÉS FELJELENTÉS A MAGYARORSZÁGI NEMZETBIZTONSÁGI HIVATAL HAZAÁRULÁSI ÉS MAGYARIRTÁSI BÛNSEGÉDKEZÉSE ÜGYÉBEN A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKHÖZ

Vízlepárló-megrendelõ 13./ PERÚJÍTÁS A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK (HIVATALA) ÉS BÛNTÁRSA(I) ELLENI PERBEN (2007.12.20.)

Vízlepárló-megrendelõ 14./ A LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG BÛNSEGÉDKEZÉSE ELLENI FELJELENTÕIRAT

Vízlepárló-megrendelõ 15./ "Ezúton kiterjesztem a fenti polgári perben kért büntetõpert a Magyar Televízió "Este" c. mûsorában ma este 22 óra 20-kor fellépô Molnár Péter jogászra és az mtv-re. Kérem elítélni ôket a talmudista fasizmust elítélõk elleni gyûlöletkeltõ mûsorukért (nyilvánosan uszítottak mindazok ellen, akik nem veszik elébe a Talmud faji uszító tanát a Magyar Köztársaság Alkotmányának, a Magyar Törvényeknek s az ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozatának)".

Vízlepárló-megrendelõ 16./ Gyurcsány bevallotta, hogy a Büntetõ Törvénykönyv (Btk. 211. §. a) szerint 3 évig terjedõ börtönnel büntetendõ választási csalás, a lakosság megtévesztése útján szerezték az országgyûlési képviselõi ajánlásaikat, kormánypozicióikat.

Vízlepárló-megrendelõ 17./ MINDEN MAGYARORSZÁGI ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕNEK TÁJÉKOZTATÁS A SZAKÉRTÕTÕL A MAGYAR HOLOKAUSZTOT BIZONYÍTÓ MÉRÉSI ÉS JOGÜGYI DOKUMENTUMOK MEGKÜLDÉSÉVEL (AMELYIK KÉPVISELÕ EZUTÁN IS TOVÁBB TÛRI A MAGYAR NÉP KIIRTÁSÁT, ABBAN TUDATOSAN BÛNRÉSZESSÉGET VÁLLALÓ BÛNÖZÕ).

Vízlepárló-megrendelõ 18./ NÉPIRTÁS ELHÁRÍTÁSI PER A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE ALPERESSEL

Vízlepárló-megrendelõ 19./ Extraprofitot adóként? (hazánkban adóként hajtják be a népirtásban bûnsegédkezõ cégek extraprofitját)

Vízlepárló-megrendelõ 20./ Orvos-továbbképzésen HAMISAN azt tanítják, hogy a szívmûködés szempontjából optimális káliumtartalmú Ringer-infúzióban "messzemenõen kevés a kálium"! Az a kérdés, hogy mihez kevés? Például a szívmûködés tönkretételéhez valóban kevés!

Vízlepárló-megrendelõ 21./ A KÁLIUMMAL TALAJ- ÉS NÉPMÉRGEZÉS MÉRÉSI BIZONYÍTÉKAIT IS LETAGADÓ FÕRENDÕR, PETÕFI ATTILA LEGÚJABB BIZONYÍTÉK KÉTSÉGBEVONÁSAIVAL KAPCSOLATOSAN A SZAVAHIHETÕSÉGÉT MEGKÉRDÕJELEZÕ FEJLELENTÉS

Vízlepárló-megrendelõ 22./ Az "Országyűlési Jogok Biztosa" sem hajlandó védeni a talmudista-fasiszta nácik bûnözései ellen fellépõk emberi jogait

Vízlepárló-megrendelõ 23./ "Zérus tolerancia" a csekély szabálysértést elismerõ nemzsidóval szemben, de 100%-os tolerancia az országyûlési választáson csalókkal szemben?

Vízlepárló-megrendelõ 24./ NYÍLT LEVÉL, a tudatos ivóvíz-szennyezettségi különbözõséggel és ételsózási különbözõséggel folytatott magyar nép kiirtási bûncselekmény bizonyítékaival, JUSZT LÁSZLÓ TV-RIPORTER ÉS DR. CSERNI JÁNOS "TIBIKE" ALAPÍTÓ BÜNTETÕBÍRÓ RÉSZÉRE (nekik kézbesítését kérve), 2007. 12. 31.

Vízlepárló-megrendelõ 25./ LEHET, HOGY KORRUPT EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTEREK ÉS ORVOSOK AZÉRT HAZUDOZNAK TUDATOSAN, HOGY A HAZAI NEM KÓSER ÉTKEZÉSÛEK (ZSIDÓK ÉS NEMZSIDÓK) NE MERJÉK INNI AZ OLCSÓ, FERTÕZÉSMENTES, MÉREGMENTES, TISZTA, EGÉSZSÉGES (ÁTPÁROLT) IVÓVIZET A FERTÕZÖTT, ARZÉNNEL STB. MÉRGEZETT, SOKKAL KÖLTSÉGESEBB VEZETÉKES VÍZ HELYETT, VAGYIS, HOGY A NYUGDÍJKORHATÁR ELÕTT ELPUSZTULJANAK?

Vízlepárló-megrendelõ 26./ Közérdekû kérdés az Alkotmánybíróság elnökéhez arra vonatkozólag, hogy hol van a Btk.-ban elõírva az Alkotmány 70.§.-át sértõ, a magyarországi nem kóser étkezésûek ellen alkalmazott életrövidítõ, ivartalanító étkezési diszkrimináció büntetése.

Vízlepárló-megrendelõ 27/. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÛTRÁGYÁZÁS MEGENGEDÉSÉNEK VESZÉLYEIRÕL A BIOKULTURA EGYESÜLET RÉSZÉRE KÉSZÍTETT NYILVÁNOS MÉRÉSTANI SZAKVÉLEMÉNY

Vízlepárló-megrendelõ 28./ Egyes hazai önkormányzati vezetõk a nem kóser étrendû (zsidó és nemzsidó) lakosságot a vírusos ivóvíz segítségével legyilkoltatják, hogy a kipusztítottak ingatlanait a spekulánsok olcsón megszerezhessék, s nagy profittal tovább-eladhassák a magyarországi ingatlanokat felvásárolni akarását nyíltan hirdetõ Izraelnek!?

Vízlepárló-megrendelõ 29./ Európai Uniós, strasbourgi bírósági stb. pereknek indítása a mózesi-talmudi "só-víz-apartheid" alkalmazások elítélésére és megfékezésére

Vízlepárló-megrendelõ 30./ Akadémiai szintû tudatos nyelvészi csalásokkal fedezik jogi oldalról a közvagyon-elrablást, népkirablást, népirtási rablógyilkosságot

Vízlepárló-megrendelõ 31./ IRAT-REGISZTRÁLÁSI HIÁNYOSSÁGOK AZ OLYAN HIVATALOKNÁL, AHONNAN ELTÛNTEK A BÛNÜGYI BIZONYÍTÉKOK

Vízlepárló-megrendelõ 32./ A MAGYARORSZÁGI ÁLLAMI TERRORIZMUS BÍRÓSÁGI CSALÁSAIHOZ ALKALMAZOTT "KETTÕSNÉV MÓDSZER"

Vízlepárló-megrendelõ 33./ A "TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT" KAPCSOLAT KEZDEMÉNYEZÉSE A "CIVIL JOGÁSZ BIZOTTSÁG"-gal

Vízlepárló-megrendelõ 34. NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS SÓLYOM LÁSZLÓHOZ AZ ALKOTMÁNY ÉRVÉNYTELENSÉGRÕL

Vízlepárló-megrendelõ 35./ ALKOTMÁNYSÉRTÕ AZ ORSZÁGGYÛLÉSI SZAVAZÁS

Vízlepárló-megrendelõ 36./ BIOTERMESZTÉSI CSALÁS: NÉPIRTÁSI CÉLBÓL MÉRGEZTETI A NEM KÓSER BIOTERMÉKEKET IS "KÁLISÓKKAL" MÛTRÁGYÁZTATÁSSAL AZ EURÓPAI UNIÓ

Vízlepárló-megrendelõ 37./ IGAZSÁGÜGYI MINISZTER ÁLTAL FOLYTATOTT BÍRÓI BÛNPÁRTOLÁS FELJELENTÉSE (2008. 12. 17.)

III.

Vízlepárló-megrendelõ 1./ A Biblia MÓZES II. 23. 20-33.- szerinti fajirtó terrorista programjának alkalmazása a világ minden más népe ellen még ma is?

Vízlepárló-megrendelõ 2./ AZ ORVOSOKAT ÉS ÁPOLÓKAT A GYILKOS KÁLISÓ TÚLADAGOLÁSÁVAL KÍSÉRLETEZÉSRE FELBÍZTATÁSOK BIZONYÍTÉKA

Vízlepárló-megrendelõ 3./ A talmudista elit gyerekeit a fiziológiásan sózott ételekkel való létvédelemre, a nemtalmudisták gyerekeit pedig az antifiziológiásan sózozt ételekkel való öngyilkosságra beprogramozó tananyagokat készítenek és oktatnak hazánkban.

Vízlepárló-megrendelõ 4./ KONYHASÓ MÉRGEZTETÕ NÉPIRTÓ BIOTERRORISTÁK ELLENI NEMZETKÖZI FELJELENTÉS (Várhegyi László ny. r. alezredestõl)

Vízlepárló-megrendelõ 5./ Az igazi ok, ami miatt a Wiesenthall Központ nem lép fel azok ellen a fasiszták ellen, akik kipusztítják hazánkból a nem kóser étrendû zsidókat is a betegség, meddõség, életrövidülés okozó kálisóval és konyhasó-hiányos étkezéssel, s a vírusfertõzött vezetékes ivóvízzel.

Vízlepárló-megrendelõ 6./ Mi a zsidó? A bíróságok és ügyészségek (a bírósági aktákból is) eltüntetik a zsidó bûnözõk elleni bizonyítékokat.

Vízlepárló-megrendelõ 7./ KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS a hazai tudományos bioterrorizmus állami szervezõi és bûnpártolói ellen.

Vízlepárló-megrendelõ 8./ Bírósági okirat-hamisítás folytatás miatti vád dr. Sólyom László köztársasági elnök ellen

Vízlepárló-megrendelõ 9/. Sütõ Gábor NAGYKÖVET: Baljós fejlemények a nemzetközi jog gyakorlatában.

Vízlepárló-megrendelõ 10./ Bûnözõ országgyûlési képviselõk jelölnek alkotmánybírákat?

Vízlepárló-megrendelõ 11./ MAGYARORSZÁGI ALKOTMÁNYJOGI CSALÁSOK

Vízlepárló-megrendelõ 12./ Per a fajirtásban bûnsegédkezõ Magyar Állam ellen

Vízlepárló-megrendelõ 13./ BÛNSEGÉDKEZÕ MAGYARORSZÁGI BÍRÁK

14./ Az alkotmánybírák az Alkotmányt sértõ diszkriminációkra joghézagokkal lehetõséget biztosító bûnözõk?

15./ NYÍLT LEVÉLKÉNT, észrevétel a "MAGYAROK FÖLDJÉÉRT, ÉDES HAZÁNKÉNT" (HONLEVÉL, 2006. február) cikk alapján, a Magyarok Világszövetsége részére

16./ MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGA ELNÖKÉHEZ 2004. szept. 14-én benyújtott, 2006. nov. 7-ig sem megválaszolt panaszbeadvány a bíróságok alkotmánysértõ talmudista ítélkezései ellen.

17./ ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉS A STRASBOURGI NEMZETKÖZI BÍRÓSÁGNÁL ÉS SÓLYOM LÁSZLÓ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKNÉL IS A MAGYARORSZÁGI LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG ELLEN A JOGVÉDELMET AKADÁLYOZÓ ALKOTMÁNYSÉRTÕ DISZKRIMINÁCIÓK MIATT.

18./ Az „ANTIFASISZTA MAGYAR LÉTVÉDÕ KÖRÖK MOZGALOM” keretében népszavazásra javasolt kérdések és azok indokolása.

19./ A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Országos Egyészségügyi Pénztár és társaik ellen, a Mózes II. 23. 20-33. szerinti program akalmazásában felelõsség megállapítására benyújtott feljelentés és kármegállapítási kereset (per)

20./ A "TALMUD ZRT" MAGYARORSZÁGOT TÖNKRETEVÕ NYILVÁNOS BÁZISPROGRAMJAI?

21./ Kiknek az érdekeit védik, s kikét nem, az ún. "Állampolgári Jogok Országyűlési Biztosai"?

22./

Vízlepárló-megrendelõ 23./ AZ ELFOGULT ÖSSZEFÉRHETETLEN ÜGYÉSZSÉGI ÜGYVITEL BŰNSEGÉDKEZÉS IS.

Vízlepárló-megrendelõ 24./ KÖZÉRDEKÛ KÁRELHÁRÍTÁSI VÁLLALKOZÁS megbízás nélkül az állam és az önkormányzatok helyett, akár az ellenükben is, de velük fizettetve?

Vízlepárló-megrendelõ 25./ Tûrhetetlen hazaárulás a Magyar Föld tulajdonának felvásárlását a külföldiek részére biztosító, a jelenlegi Alkotmányt (1949. évi XX. törvényt) is lapjaiban sértõ "Földtörvény"!

Vízlepárló-megrendelõ 26./ A köztársasági elnök dr. Sólyom László ellen, okirat-hamisítási és fajirtási bûnsegédkezése kérdésében indított per.

Vízlepárló-megrendelõ 27./ ELLOPJÁK A MAGYAROK TALÁLMÁNYAIT ÉS AKADÁLYOZZÁK AZOK MAGYARORSZÁG JAVÁRA HASZNOSÍTÁSÁT

Vízlepárló-megrendelõ 28./ T-Com Corruptions by the way of swindle judgements by prejudiced judges and public prosecutors, based on false registers in Hungary?

Vízlepárló-megrendelõ 29./ Csak látszatjog az ügyészek által elutasított vádemelésnél a magánszemélyek vádemelési (pót-magánvád-) joga

Vízlepárló-megrendelõ 30./ CIGÁNYOK A LÉTFELTÉTELEK VÉDELMÉÉRT ALAPÍTVÁNY (a szervezõ iroda munkáiról)

Vízlepárló-megrendelõ 31./ Nobel-díj-reklamáció a más találmányával Nobel-díjra pályázók részérõl?

Vízlepárló-megrendelõ 32./ A Magyar Tudományos Akadémia a fajirtás fõszervezõje?

Vízlepárló-megrendelõ 33./ Orbán Viktor ugyancsak megbízhatatlan?

Vízlepárló-megrendelõ 34./ Bûnsegédek a legfõbb ügyészek?

Vízlepárló-megrendelõ 35./ Észrevétel Sólyom László KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK és Orbán Viktor volt miniszterelnök 2007. március 15-i szereplésével kapcsolatban.

Vízlepárló-megrendelõ 36./ A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉM IA (MTA) ELNÖKE MAGA IS TUDATOS BÛNSEGÉDKEZÉST FOLYTAT AZZAL, HOGY NEM HAJLANDÓ BELSÕ VIZSGÁLATOT INDÍTANI A KÁLISÓ MÉRGEZÕ HATÁSAINAK A NYIVÁNVALÓAN HAMIS KALIBRÁLÁSÁVAL FAJIRTÁSBAN IS BÛNSEGÉDKEZÕ KUTATÓINTÉZETEIKET BÛNPÁTOLÓ MTA ETIKAI BIZOTTSÁG ELLEN?!

Vízlepárló-megrendelõA37./ Mózes II. 23. 20-33. software szerint, az ivóvíztisztasági- és sózási különözõségekre alapozva, a titkosszolgálati összeeskûvések keretében folytatott tervszerû fajirtáshoz, az abban tudatosan bûnsegédkezõ "professzor urak" sorra elködösítik, a népirtást elõsegítõre módosítgatják a bibliai, tankönyvi, tudományos stb. kulcsfontosságú szövegekben szereplõ szavak, szakkifejezések eredeti értelmét!

Vízlepárló-megrendelõ 38./ KÖZÉRDEKÛ AZ IVÓVÍZ SZENNYEZÕDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSA, S AZ IVÓVÍZBEN MARADT SZENNYEZÕK MEGBÍZHATÓ MÉRÉSSEL ELLENÕRZÉSE, DE E MÉRÉSI ADATOK KÖZZÉTÉTELE IS. TEHÁT NEM "TUDOMÁNYOS VITA KÉRDÉSE" AZ ELHALLGATÁSUK VAGY A MEGBÍZHATÓSÁGUK VONATKOZÁSÁBAN FÉLREVEZETÉS, HANEM KÖZÉRDEKÛ ADAT MEGHAMISÍTÁSI CSALÁS!

Vízlepárló-megrendelõ 39/. Nyílt levél az MTA Elnökéhez: "Alulírt Tejfalussy András dipl. villamosmérnök, méréstani szakértõ feltaláló (1-420415-0215), 2621 Verõce, Lugosi u. 71., ezúton is tiltakozást jelentek be az ellen, hogy a szerzõi jogaimat egyes kutatók és kutatóintézetek is folyamatosan és durván megsértik a Magyar Tudományos Akadémia segítségével ...."

Vízlepárló-megrendelõ 40./ Itt is lehet kattintani annak bizonyítására, ill. okirati bizonyítékaira, az OTP III. ker. fiókja és az OTP elnöksége, elnöke, a sorozatban csaló rendõrök, bírák és ügyészek folyamatos bûnsegédi közremûködésével, 23 éve (1985 óta) akadályozzák, hogy a Tejfalussy András által feltalált ANTIRANDOM kutatásgyorsítási software alkalmazásához az Agroanalízis Tudományos Társaság gmk (a jogelõdje, az AGROANAL PJT) által az Északmagyarországi Vegyimûvek részére épített multigradiens-fitotronért kifizetett licenc- és munkadíjból (az üzletkötõ Innofinance Általános Innovációs Pénzintézet által) az Agroanalízis Tudományos Társaság gmk kizárólagos használatára átutalt pénzt és kamatait az Agroanalízs Tudományos Társaság fel tudja venni a Dóra Tibor - Tejfalussy András közös névre nyitott társasági átutalási számlájáról. Ezenkívûl az OTP a gilisztázási csalás leleplezéséért is tartozik a Társaságnak, s e pénz kifizetését (1990 óta) ugyancsak csalások útján akadályozza az OTP Vezérigazgatóság, s annak rendõrségi, ügyészségi és bírósági bûnsegédei. Az Országgyûlési Ombudsman Iroda szerint mindez nem az állampolgári jogok tudatos megsértése!?

Vízlepárló-megrendelõ 41./ EGY FELTALÁLÓ SZERZÕI JOGVÉDELMEN ALAPULÓ JAVASLATA A HAZAI EGYETEMEK MÉRÉSEKKEL ÉS/VAGY MÉRÉSI ADATOKSZABÁLYOZÁSI- ÉS ELLENÕRZÉSI FELHASZNÁLÁSAIVAL FOGLALKOZÓ TANANYAGAI KIJAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

Vízlepárló-megrendelõ 42./ TEJFALUSSY ANDRÁS ÁLTAL A SZABADALMAI SZERINTI SOFTWARE-K ÉS LÉTESÍTMÉNY-TERVEK JOGAINAK A FENNTARTÁSA

Vízlepárló-megrendelõ 43./ A MOSZADISTA TALMUDISTA AKADÉMIA (MTA) ETIKAILAG ÉS BÜNTETÕJOGILAG IS ELÍTÉL/TET/ÉSÉNEK ELKEZDÉSE.

Vízlepárló-megrendelõ 44./ Magyarországon általános volt a pályázati pénz elosztási korrupció az Európai Unióba belépésünk elõtt is!

Vízlepárló-megrendelõ 45./ A "környezetterhelési bírsággal" kifosztási miniszteri, minisztériumi csalásnak a kiderülése

Vízlepárló-megrendelõ 46./ LOPHATNAK, RABOLHATNAK, CSALHATNAK, SIKASZTHATNAK A BANKOK?

Vízlepárló-megrendelõ 47./ Hogyan lehetett elintézni hazánkban a hamis telefonszámla miatti vitákat

Vízlepárló-megrendelõ 48./ Határidő csalással is diszkrimináló törvénykezők

Vízlepárló-megrendelõ 49./ Minek kell ide a külföldi tőke?

50./

IV.

Vízlepárló-megrendelõ 1./ PÉLDA ARRA, HOGY AZ EURÓPAI UNIÓBAN IS "MEG VAN ENGEDVE" A SZÁMLA CSALÁS A BANKÜGYLETEKNÉL, S AZ IS, HOGY EGYES BÍRÓK RENDÕRÖKKEL MEGVERETHETIK, AKÁR MEG IS ÖLETHETIK AZOKAT, AKIK KIFOGÁSOLJÁK A BANKI CSALÁSOKAT, SÕT EZEKET EGYES BÍRÓSÁGI ELNÖKEI, S A KÖZTÁRSASÁGI ELNKÖKÖK IS SZEMÉLYESEN FEDEZHETIK?

Vízlepárló-megrendelõ 2./ A MAGYAR ORSZÁGGYÛLÉS NEM FIZETI KI A CSALÁSAIBAN NEM BÛNSEGÉDKEZÕ SZAKÉRTÕIT, S EZÚTON ELADÓSÍTJA ÉS A SZOLGÁLTATÓ (T-COM STB.) CÉGEK ÁLTAL SZERVEZETT BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁSOKKAL (IS) ÜLDÖZTETI ÕKET.

Vízlepárló-megrendelõ 3./ Itt is kattinthat A MOSTANI VÁLASZTÁSI CSALÁST ELKÖVETÕK ÉS A BÛNPÁRTOLÓIK ELLENI ÜGYÉSZSÉGI FELJELENTÉSRE!

Vízlepárló-megrendelõ 4./ A hazug, tolvaj, csaló, rablógyilkos talmudistanáci-disznó országhódítók és bûnsegédeik elleni fellépés ANTINÁCIZMUS, nem antiszemitizmus!

Vízlepárló-megrendelõ 5./ Itt is kattinthat a LÉTVÉDÕ HÍRADÓRA!

V.

VI.

VII.

VIII.

Dr. Sólyom László köztársasági elnökhöz is (2008. 02. 26-án) megküldve, mint közérdekû bejelentés:

IX.

KITARTÓAN KELL FOLYTATNI A HAZAÁRULÓK ELLENI KÜZDELMET:

X.

XI.

1.

2.

2.

3.

5.

Vízlepárló-megrendelõ NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ ALKOTMÁNYÉRTELMEZÉS kérése Dr. Bihari Mihály alkotmánybírósági elnöktõl /is/: Bûnsegédkezés-e a köztársasági elnök és az alkotmánybírák részérõl, ha nem tiltakoztak az ellen, hogy a zsidó államfõ nyíltan bejelentette, hogy õk fölvásárolják Magyarországot, vagyis a magyar állampolgároktól elveszik az élõhelyük tulajdonjogát, ill. ezúton hazaárulók-e? Bp., 2008. 02. 28. Tejfalussy András, 1-420415-0215 (TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT)

XII.

1.

A NÉGY CSOPORTBAN MÛKÖDNEK:

BÛNELKÖVETÉST TERVEZÕ CSOPORT

BÛNELKÖVETÉST ELÕKÉSZÍTÕ CSOPORT

BÛNELKÖVETÉST VÉGREHAJTÓ CSOPORT

TANÚT, NYOMOT ELTÜNTETÕ CSOPORT

2.

Tejfalussy András (1-420415-0215) dipl. mérnök méréstani szakértõ feltaláló
Tel./fax: 36-1-250-6064, 36-27-380-665, 36-202181408, ujvizforras@freemail.hu
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság
Ellenõrzõ Központja GMK végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.
(TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT) www.aquanet.fw.hu
______________________________________________________________________________
Iratkód: BihariGyurcsanyBtk211§-080228


MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNY BÍRÓSÁGA
Dr. Bihari Mihály, alkotmánybírósági elnök kezéhez!
Fax: 200-1170

A Ptk. 484-487. §-aira hivatkozással, a rendõrök és ügyészek és bírák helyett,
büntetõeljárás szorgalmazása nyilvános közérdekû bejelentés formájában (közérdekû
kárelhárításként):

A Btk. 211. §. szerint 3 év börtönnel büntetendõk, akik az országgyûlési választás
alkalmával az addigi eredményeikrõl hamis adatokat híresztelve (bizonyítékként lásd Gyurcsány
Ferenc publikált „öszödi beszédét”) jutottak be az Országgyûlésbe, vagyis nem legitim az
Országgyûlés sem.

Kérem, hogy az Alkotmánybíróság elnöke is jelentse fel Õket, miután a kötelezõ feljelentést a
rendõrök, ügyészek, bírák és ügyvédek stb. (a jogászi csalások és azokra alapozott egyéb
bûncselekmények megtervezésének, elõkészítésének, végrehajtásának és nyomai eltüntetésének
az elkövetõi és bûnsegédei) elmulasztották, mint például a parlamenti pártok vezetõi, de a
köztársasági elnök is.

Polgári peres eljárások ugyan indultak ellenük, de bûncselekmény esetén a
büntetõeljárás nélkül a polgári peres eljárás arra jó, hogy a folytatása közben elévüljön a Btk.
211. §. szerinti bûncselekményt elkövetõk büntethetõsége, vagyis az is további jogászi csalás!

Budapest, 2008. 02. 28. Tejfalussy András

Utóirat:
A korábbi közérdekû bejelentésemben leírt alkotmányi- és jogszabályokbeli jogászi csalásokból:
A hazai bíróságok segítenek csõdbejuttatni minden tisztességes, a magyarok javát szolgáló
mûszaki fejlesztési, tudományos és jogállami norma betartás ellenõrzési vállalkozást. Nekünk
például 1989 óta nem fizették ki a gilisztázási csalás leállításáért az OTP-tõl járó, több mint 100
millió forint + kamatai kárelhárítási díjunkat, s közben egy belügyminiszter által írt hamis irat
alapján ellenem szervezett koncepciós per tárgyalása elõtt a bíró által rámuszított rendõrök
összevertek, s ezt a köztársasági elnökök személyesen bûnpártolják (a hivataluk X-398/1998. ikt.
sz. hamis iratával). Az ügyben a bíróságok mind a mai napig egy érdemi tárgyalást sem engedtek
elérnem. Korlátozatlan a bírósági idõhúzás, iratregisztrálási, postázási stb. csalás, s az ezeken
alapuló ítélkezési csalás is! Az adott bíró(ság)i csalások konkrét bizonyítását és okirati
bizonyítékait lásd a „csalóbírák.gil” iratkódú mellékelt bírósági beadványomban, ill. a többi
hasonló bírói bûncselekmény dokumentumaival együtt megtekinthetõ a www.aquanet.fw.hu
internetes honlapunkon.

Budapest, 2008. 02. 29.
Tejfalussy András /végelszámoló/
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG GMK

Copy: Tájékoztatásul a Fõvárosi Bíróság Cégbíróságának

XIII.

Bûnügyi bizonyíték Sólyom László köztársasági elnök és bûntársai Tejfalussy András ellen folytatott okirat-hamisítására

 

XIV.

Vízlepárló-megrendelõ Tejfalussy Andrásnak - az általa feltalált többtényezõs kölcsönhatás-vizsgálati antirandom-gradiens software-en alapuló - közérdekû bejelentése és -javaslata Dr. Sólyom László köztársasági elnökhöz (is) a magyarországi agrokémiai kalibrálási hiányosságok és azok miatti gazdasági és egészségi károkozások megszüntetésének lehetõségérõl és sürgõs szükségességérõl.

XV.

XVI.

Vízlepárló-megrendelõ 1./ A Gerzson-diéta és kemoterápia változataival gyilkolás vagy gyógyítás a beteg vallási hovátartozásától függ

Vízlepárló-megrendelõ 2./ E fõrabbi szerint, egy rákbeteget meggyógyítás vagy -meggyilkolás annak vallási hovatartozásától függ

XVII.

XVIII.

XIX.

Egy köztársasági elnöki levél

XX.

ITT IS LEHET KATTINTANI A BÛNÜGYI VIZSGÁLATOK RENDÕRSÉGI, ÜGYÉSZSÉGI ÉS BÍRÓSÁGI TOVÁBBI AKADÁLYOZÁSÁRA, A BÛNÜGYI BIZONYÍTÉKOKNAK A BÍRÓ ÁLTALI SEMMIBEVÉTELÉRE, A FELJELENTETT ORSZÁGKÁROSÍTÓ ÉS SZEMÉLYISÉGI JOGOKAT SÉRTÕ BÛNELKÖVETÕKET HIVATALOS HAMIS OKIRATOK KÉSZÍTÉSÉVEL STB. MÁR TÖBB ÉVTIZEDE BÛNPÁRTOLÓ ÜGYÉSZEKET ÉS BÍRÁKAT EZÚTON A BÛNTETÕELJÁRÁS ELLENÜK VALÓ LEFOLYTATÁSA ALÓL MENTESÍTENI IGYEKVÕ FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁGI 3.P.20.2007/30. VÉGZÉS ÜGYÉRE!

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

Vízlepárló-megrendelõ A MAGYAR ORVOSI KAMARA IS A MAGYAROKAT BETEGÍTÕK, IVARTALANÍTÓK BÛNSEGÉDJE?

XXV.

Vízlepárló-megrendelõ Az (ENSZ) Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

XXVI.

Vízlepárló-megrendelõ Kezdeményezés, hogy a Strasbourgi Bíróság kizárja az ENSZ-bõl a terrorista Izraelt

XXVII.

Vízlepárló-megrendelõ TERRORIZMUSBAN IS BÛNSEGÉDKEZHET A BÍRÓSÁG?

XXVIII.

Vízlepárló-megrendelõ Tejfalussy András büntetõpert és közigazgatási pert is kezdeményezett az Orbán kormány egészségügyi államitkára válasza alapján, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és minisztériumi stb. bûntársai, ismeretlen tettesek ellen, akik a nem kóser ételeket fogyasztó hazai lakosságnak kivégzõméreg idegméreg kálisóval kevert konyhasókat evést ajánlanak, s ilyen „sókat” étkezési célra árusíttatnak.

XXIX.

XXX.

Szerzõi-Jogra-Figyelmeztetés

TEJFALUSSY ANDRÁS SZERZÕI JOGI NYILATKOZATA A KUTATÁS-
GYORSÍTÓ OPTIMALIZÁLÁSI TALÁLMÁNYAI GTS ÉS ANTIRANDOM
JELENÍTÕTERES SZÁMÍTÓGÉPES LÉTESÍTMÉNYEI BÁZISTERVEI ÉS
MÛKÖDTETÕ BÁZISPROGRAMJAI VONATKOZÁSÁBAN:

FIGYELMEZTETÉS

A szabadalmaim szerinti GTS-ANTIRANDOM automatizált mérõlétesítményeket az általam
leírt, lerajzolt bázisterveiknek megfelelõen kell létesíteni, s az automatizálást végzõ számítógép
vezérléseit az általam leírt és/vagy ábrázolt mérési és kiértékelési folyamat vezérlõ
bázisprogramoknak megfelelõen kell beprogramozni, önmagukban ismert programozási
eljárásokkal. A Tejfalussy András szerzõi névvel jegyzett valamennyi szabadalmi bejelentés
vonatkozásában fenntartom ezen létesítmény bázisterveim, mérési és kiértékelési folyamat
automatizáló számítógép vezérlõ bázisprogramjaim kizárólagos hasznosítási, értékesítési és
fejlesztési jogait, s minden más ezekkel kapcsolatos egyéb személyiségi jogot, kivéve, ha azokra
kifejezetten engedélyt adok. A jogvédelem mások általi „otthoni használatra” is vonatkozik!

Verõce, 2011. 01. 27.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215)
okl. vill. mérnök, méréstani fejlesztõ tudományos kutató
Hungary 2621 Verõce, Lugosi u. 71.

HASONLÓ JELLEGÛ KÖZISMERT NEMZETKÖZI SZERZÕI JOGI FIGYELMEZTETÉSEK

1./ MIRAX DVD
Nouky és barátai
FIGYELMEZTETÉS!
Ez a DVD szerzõi jogvédelem alatt áll, és csak otthoni lejátszása engedélyezett. A DVD kép és
hanganyagának részeirõl és egészérõl másolatot készíteni tilos. A DV továbbadása, nyilvános
helyen történõ vetítése vagy sugárzása tilos. A felsorolt tevékenységek folytatása vagy tûrése
büntetést von maga után.

2./ Europa Records
THOMAS & FRIENDS
THOMAS A GÕZMOZDONY
Thomas és a szivárvány
Figyelmeztetés
A szerzõi jog tulajdonosa a DVD-nek (a hangfelvételt is beleértve) kizárólag házi használatát
engedélyezi. A jogtulajdonos minden más jogot fenntart, kivéve, ha azokra kifejezetten
engedélyt ad. A házi használat meghatározása kizárja a DVD használatát olyan helyeken, mint
klubok, távolsági autóbuszok, kórházak, szállodák, olajfúró szigetek, börtönök és iskolák A
DVD-nek vagy bármely részének engedély nélkül másolása, kiadása, kiállításon való
bemutatása, bárbeadása, kölcsönzése, nyilvános lejátszása, vagy mûsorszóró hálózaton való
leadása szigorúan tilos és polgári peres vagy büntetõjogi eljárást vonhat maga után. A DVD
árusításának és bérbeadásának feltétele a DVD kiadójának hozzájárulása. E nélkül nem
exportálható, kereskedelmi úton nem terjeszthetõ vagy árusítható.

XXXI.

Vízlepárló-megrendelõAlkotmány kérdéses ûrlapon nyilvános közérdekû javaslat Tejfalussy Andrástól

XXXII.

Vízlepárló-megrendelõ TEMATIZÁLT ÜZENETEK TEJFALUSSY ANDRÁSTÓL

XXXIII.

Vízlepárló-megrendelõ NEW ACTUAL (Egyéb aktuálisabb témáinkból)

 


Vissza az oldal kezdetéhez