AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitólapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtéma: HOLOKAUSZT SAJNÁLAT RACIONALIZÁLÁS

 

CSALÁSON ALAPUL A FAJIRTÓ HATÁSÚ VIVEGA SZABADALMI ENGEDÉLYE?


ZSIDÓ"MÉSZHOLOKAUSZT": a Biblia szerint a zsidók által betervezett sorsa valamennyi nem zsidónak a "MÉSSZÉ ELÉGETTETÉS"

I.

II.

III.

IV.

1.

2.

3.

V.

VI.

 

VII.

VIII.

IX.

TISZTELT MAGYARORSZÁGI ALKOTMÁNYBÍRÁK!
A HAZAI KORMÁNYOK MÉRGEZTETÉSSEL
ELÉRIK, HOGY A MAGYAR LAKOS
NE ÉLJEN EL A NYUGDÍJIG:

TUDJÁK ÖNÖK, HOGY A MAI MEZÕGAZDASÁG FELHASZNÁL
TÖBB EZER MÉRGET, AMELYEK TÖBBSÉGE BEMOSÓDIK A
TALAJBA, ONNAN A FOLYÓKBA, AZOKBÓL A VÍZMÛVEKI IVÓ-
VÍZHÁLÓZATOKBA, MAJD BEJUT AZ EMBER SZERVEZETÉBE?

KÁLIUMDÚS ÉS NÁTRIUMHIÁNYOS ÉTELEK ÉS ITALOK
ÉLETRÖVIDÍTÕ, FERTÕZÕDÉS OKOZÓ, KERINGÉSRONTÓ,
ALLERGIZÁLÓ ÉS IVARTALANÍTÓ, STB. HATÁSAIT IS, HAMIS
OKOKRA VEZETIK VISSZA, PL. KONYHASÓVAL-ÍZESÍTÉS,
PARLAGFÛ-POLLEN, GÉNMANIPULÁLT ÉLELMISZER, STB.

SOKKAL TÖBBEN BETEGEDNEK MEG HAZÁNKBAN, MINT A
SZOMSZÉD ORSZÁGOKBAN, EU-BAN. AMELYET PEDIG A
KONYHASÓBA BEKEVERTETETT KÁLISÓVAL ÉS A KÁLISÓ
MÛTRÁGYÁKKAL MÉRGEZÕRE NÖVELT KÁLIUMTARTALMÚ
ÉLELMISZER NÖVÉNYEK ETETÉSÉVEL TUDTÁK ELÉRNI.

AZ IVÓVÍZBE KERÜLT MÉRGEK TÖBBSÉGE NINCS MÉRVE.
„EPIDEMIOLÓGIAI KÍSÉRLETEKNEK NEVEZETT BETEG- ÉS ÉS
HULLAMEGSZÁMOLÁST FOLYATNAK, ÉS ENNEK SEGÍTSÉGÉVEL
A NÉPEGÉSZSÉG-ROMLÁST ÉS NÉPLÉTSZÁM-FOGYÁST
HAMIS OKOKRA VEZETIK VISSZA, MEGTÉVESZTVE AZ
ORVOSOKAT.

EZ EGY BIOLÓGIAI- ÉS VEGYI HÁBORÚ, LÁSD A
MÉRÉSI BIZONYÍTÉKAIT: WWW.AQUANET.FW.HU

MAGYARORSZÁG, 2003. február 04.
Kód: alkotmánysértõ életrövidítés

Tejfalussy András
kutatómérnök, feltaláló
parlamenti méréstani szakértõ

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

Code: König-software

TOLVAJ CSALÓ RABLÓGYILKOS TALMUDISTANÁCI-DISZNÓ
ORSZÁGHÓDÍTÓK MEGSZÁLLT TERÜLET KIÜRÍTÕ PROGRAMJA.

A talmudistanácik hivatalosan is szorgalmazhatják, hogy kipusztítsák, elûzzék a
zsidók által megszerzett területrõl az ott lévõ nem zsidókat:
1981-ben az MSZMP kiadó vállalata (KOSSUTH) kiadta Böcz Sándornak a "Mit
kell tudni a palesztinokról" címû könyvét. A 71. oldaláról idézzük a Magyar Fórum
lapban (1998.III.26.,6.old.) megjelent másolata alapján:
A cionista politikusok afféle rákos daganatot látnak az arab
kisebbségben , amelynek az eltávolítását fölöttébb kívánatosnak tartják . Ez a szándék
botrányt keltõ módon fogalmazódott meg a hírhedt König-memorandumban, amelyet a
galileai megbízott terjesztett az izraeli miniszterelnök elé 1976. tavaszán.

A memorandum fõbb pontjai: szigorítani kell az arabok rendõri , katonai
ellenõrzését; olyan nemzeti pártot kell rákényszeríteni az arabokra , amely az izraeli
hírszerzés irányítása alatt áll; különleges hírszerzõ rendszert kell kiépíteni a
kommunista párt vezetõi ellen folytatott kémkedésre, lejáratásuk végett; szigorú
intézkedéseket kell hozni a diákvezetõk megrendszabályozására , be kell zárni az
egyetemeket az arab diákok elõtt , meg kell akadályozni tanulmányaik folytatását, és
egyidejûleg ösztönözni õket az ország elhagyására, majd meg kell tiltani a számukra a
visszatérést; el kell érni, hogy az arabok a nap huszonnégy óráját megélhetésük
biztosítására fordítsák, s ne maradjon idejük arra, hogy általános helyzetükkel, oktatási
igényeikkel törõdjenek; súlyos adók és bírságok kivetésével kell megfosztani az arabokat
azoktól a pénzügyi, gazdasági eszközöktõl, amelyek révén életszínvonalukat és
társadalmi pozíciójukat javíthatnák; ki kell rekeszteni az arabokat a
társadalombiztosítási juttatásokból, úgy, hogy azokból kizárólag a zsidók
részesülhessenek; folytatni kell az arab földek elkobzását új zsidó települések létesítése
céljából; meg kell akadályozni az arab népesség természetes szaporodását, és
intézkedéseket kell tenni az arabok számának csökkentésére. A miniszterelnök nem
cáfolta, hogy a König-memorandum a hivatalos kormánypolitika kifejezõje."

A talmudizmus: ZSIDÓ CSALÁSTAN. A zsidó tolvajok, csalók, rablógyilkosok
kiképzésére szolgáló 1500 évvel ezelõtt megírt "software". A finánctõke és a zsidó
tudományos csalás módszertana. A zsidó titkosszolgálat ma is széles körben épít rá.
A szaporodási szervek, -szöveteket, -sejtek kálium-túladagolással degenerálása:
APARTHEID a nem-kosher étrendû lakosokkal szemben.
Magyarországon a büntetõjog, közigazgatási-jog, polgár-jog, szabálysértési-jog,
alaptörvény (alkotmány) különválasztott kezelése következtében egyáltalában nincs
alkotmányos jogszolgáltatás! Így tolvaj és rablógyilkos talmudista fasiszták érdekeit
érvényesítik, mint bûnsegédeik, a talmudista bírák, ügyészek, rendõrök, politikusok, a
TALMUD elõírása szerint, lásd: a "juhbarom.gmk" jelû Talmud-kivonatot! (Függelék!)
Az a katonai szövetség, amit a hazai kormány Izraellel fenntart,
Magyarország végét jelentheti a fasizmussal történõ (nemzetközi) véres leszámolás
(várható, hogy hamarosan?) bekövetkezése során!

Budapest. 1999. I. 20.
Tejfalussy (Sydo) András okl. mérnök, parlamenti méréstani szakértõ
Függelék: "juhbarom.gmk".

XVIII.

KI MINDENKI HÜLYE?

1.

2.

3.

XIX.

Itt is kattinthat "A Talmud magyarul" címmel kapható könyv néhány további elõírására!

XX.

PÉLDAKÉNTA TALMUDISTA MAGYARORSZÁGI "(I)GAZSÁGSZOLGÁLTATÁSRA:

XXI.

XXII.

Az Európai Uniótól "ivóvíz-minõség javítási célra kapott 200 milliárdot is az egészségrontó, életrövidítõ ivóvíz-szennyezettség fenntartására használhatja fel a Gyurcsány-kormány?

XXIII.

XXIV.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Bajnai Gordon önkormányzati és településfejlesztési miniszterhez, mint közérdekû bejelentés:
Azért nem támogatják az ivóvizet teljesen vírusmentesítõ és méregmentesítõ (pl. arzénmentesítõ) háztartási ivóvíz-desztillálást, mert tudatosan elpazarolják a pénzt a kevésbé jó megoldásokra!

ÖNTSÜNK TISZTA VIZET A POHÁRBA!

Egy felnõtt embernek ahhoz, hogy egészséges lehessen, legalább napi 2
liter teljesen tiszta ivóvíz kell. Ezt a mennyiséget, akár havi 700.-Ft*
energiaköltséggel is elõ lehet állítani otthoni ivóvíz-desztillálással, a
legegészségesebb víztisztítással! Tudjuk, hogy az a gyógyhatású oldat,
amit a „vérpótló infúzióhoz” a legjobbnak tartanak, 99%-ában desztillált
vízbõl áll, s naponta 2 liter desztillált vizet juttatnak be vele a vérbe: ez
az élettanilag optimális ún. „fiziológiás sóoldat”, amelyben a 99% H2O
(desztilláltvíz) mellett csak 0,9% NaCl (konyhasó), 0,03% KCl (kálisó),
0,25% CaCl2 (kálciumklorid), 0,02% NaHCO3 (nátrium-hidrokarbonát)
van. A desztilláltvíz-ivás, az azzal való étel- és italkészítés, az Na, K,
Ca, Cl ilyen mértékben étkezéssel pótlása esetén a legegészségesebb. A
szervezetet a káros anyagoktól megtisztító, teljesen vírusmentes és
méregmentes desztillált víz , teljesen veszélytelen, kiváló ivóvíz a WHO
(ENSZ Egészségügyi Világszervezete) állásfoglalása szerint is. (Tehát
az ellenkezõjét hirdetõk a nem tiszta, túlszennyezett ivóvizek itatásával
kapcsolatos egészségrontási üzleti- és politikai érdekeket szolgálják!)

*A tudományosan tervezett, szerzõi jogvédett háztartási desztilláló
kislétesítmény tervünk (modell) alapján építhetõ új típusú otthoni
ivóvíz-desztillálókkal a desztilláláshoz felhasznált hõenergia teljesen
újrahasznosítható, háztartási víz lágyításához és felmelegítéséhez
és/vagy helyiség fûtéshez. Ezúton a desztillált ivóvíz szinte ingyen
állítható elõ otthon! Nincs hasonló energia-megtakarítású háztartási
desztilláló sem a hazai, sem a külföldi piacokon, ráadásul itthon kapható
anyagokból elkészíthetõ, vagyis pótalkatrész-beszerzési probléma sincs!

Az Európai Unió 90% ártámogatás adhat ivóvíz-desztillálókra! Részletes
tájékoztatás a www.aquanet.fw.hu internetes honlapunkon található!

Budapest, 2007. X. 31.
Tejfalussy András dipl. mérnök
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS PJT
1036 Budapest, Lajos u. 115.
Tel./fax: 36-1/250-6064

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Bibliahamisítás

18.

19.

TALMUD ZRT

20.

TÖMEGGYILKOSOK MAGYARORSZÁGI KÖZTÁRSASÁGAI

21.

22.

23.

25.

26.

27.

28.

29.

Itt is lehet kattintani az MTA elnöke elleni büntetõperben benyújtott Palinkas-IV-XV-ker-101030flb kódú fellebbezésre

30.

Holokauszt sajnálati reformfolyamat

31.

T. Nógrád Megyei Bíróság!
2.P.21.041/2010/2.

Megküldöm az MTA alperes és bûntársai fajirtást szervezésben közremûködését
valószínûsítõ alábbi közérdekû bejelentést. Kérem elrendelni a bûnügyi nyomozást!

Kód: Orban-K-101130
Elõzmény: PKKB. 13.B.24.211/93/2.
Nyilvános közérdekû bejelentés!
PKKB fax: +36-1-354-6057

Copy: EuropeanCourt f Human Rights
Fax: 00-33-88-412-730

Kérés a Bíróságokhoz!

ÖLNEK : Orvos, gyógyszerész, természetgyógyász, biológus -bûn a hullák
vérszéruma 1Na : 1K arányát optimálisnak hazudni az élõké 30Na : 1K aránya
helyett, az étkezési Na és K pótláshoz! A MTA szervezte meg?!

Szíveskedjenek leállítani a 4,7gramm/nap elõírt étkezési káliumpótlást
(RDA=4,7gramm/nap), amit az Orbán-kormány egészségügyi államtitkára hozzám
címzett levele optimálisnak hazudott! Naponta több százzal fogy a magyar (nem
kóser étkezésû) lakosság, amelynek bebeszélték a valóságban csak
0,5gramm/24óra káliumpótlási szükséglet* helyett a nagyságrendekkel többet.
Az 1 óra alatt 4,7 grammot bejuttatás 24 x (4,7:0,5)-ször (225!) több a fiziológiás
optimumnál! A 4,7 grammot éhgyomorra egyszerre is veszélytelenül
elfogyaszthatónak hazudják (pl. tönkölybúzafû-lével), ami azonnali halált, vagy
súlyos vesekárosodás-megindulást okoz! Ennyivel végzik ki az USA-ban az
elítélteket!

* Lásd a „Kálium-Retard” kálium-hiányt elhárító tabletta gyógyszertári ismertetését,
a figyelmeztetés a gyógyszertári számítógépben, hogy EKG-t írnak elõ és
vérszérum-kálium ellenõrzést, ha valaki 1 grammnál több káliumot visz be ilyen
tablettával 8 óránként!

Verõce, 2010. XI. 30.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215)
H-2621 Verõce, Lugosi u. 71. T/Fax: +36-1-2506064
néhai Dr. Kovács Pál által megbízott országgyûlési
szakértõ kárelhárító ügyvivõként (Ptk. 484-487. §)

1.

2.

32.

33.

34.

35.

NÉPIRTÓ VIVEGA

36.

Táplálék- és ivóvízmérgezések elleni küzdelmek, felfedezések.

37.

ZSIDÓ MÉSZHOLOKAUSZT: A Biblia szerint a zsidók által tervezett sorsa a mésszé égettetés valamennyi nem zsidónak

38.

ORFK-INTERPOLHOZ A MAGYAROK ELLEN MAGYARORSZÁGON 1910 ÓTA FOLYTATOTT, DE ELTITKOLT ZSIDÓ HOLOKAUSZTOT FELJELENTÉS

39.

KÖZÉRDEKÛ FELJELENTÉS: a KDNP ( Keresztény Demokrata Néppárt ) is egy olyan talmudista-cionista irányítású álkeresztény áldemokrata terrorszervezet, amelyik segít kigyilkolni minket a saját hazánkból?

40.

IZRAEL BIOLÓGIAI- ÉS VEGYI FEGYVEREKKEL OLCSÓBBÍTOTT ORSZÁGFELVÁSÁRLÁST IS FOLYTATHAT (=RABLÓGYILKOSSÁGOT) MAGYARORSZÁGON?

41.

TERMÉSZETES ANYAGOK IS LEHETNEK BIOLÓGIAI- ÉS VEGYI FEGYVEREK

42.

43.

SZABADALMAZTATÁSI CSALÁSON IS ALAPUL A FAJIRTÓ VIVEGA SZABADALMI ENGEDÉLYE?

44.

45.

BEMUTATÓ SCHULER LÁSZLÓ, A "LELEPLEZÕEMBER" KÖZÉRDEKÛ ÜZENETEIBÕL

46.

4/1. oldal, Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei-110326

Miért bûnsegédkezhet zsidó* fajirtásban az MR1?

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKNEK SEGÍTÉSKÉNT, DR. POLT
PÉTER LEGFÕBB ÜGYÉSZ RÉSZÉRE (fax: 361 441-4806, 354-5643) és
Tájékoztatásul a Fõvárosi Bíróság t. Cégbírósága részére (fax: 311-1216)

Az Mr1 rádió „180 perc” címû mûsorában 2011. 03. 25-én
9-10 óra között a magyar lakosságnak bebeszélt STOP-SÓ
program fajirtó hatását 1950-ben Nobel díjat elnyert kutatók
állat- és emberkísérletei tudományos mérései is bizonyítják:

NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS
BETEGSÉG NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁNAK A
HAGYOMÁNYOS („FIZIOLÓGIÁS”) SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE
ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FÕ OKA:

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8”
c. kiadványában, „A biológia aktuális problémái” fõcím alatt található „A
mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nívódíjas Dr.
Szabó Dezsõ azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján
Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a
mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk”
felfedezéséért. Az összefoglalás jellegû leírás emellett további 61
tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik. (Az alábbiakban
zárójelben jelzem, hogy a könyvbõl itt idézett megállapítások a könyv mely
oldalain találhatók.)

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN
BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN
TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉRGE
HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK
VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL
RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY
KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS
EMBEREKEN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE,
MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT- HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE
SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)


4/2. oldal, Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei-110326

Ezek késõbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítõ, ivartalanító
stb. hatások például konkrétan a következõk:

1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szõlõcukor-képzõdés, mely miatt elégtelen
zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)

3./ A különbözõ stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsõsorban a
vesesejteknél, de a verejtéksejteknél és az emésztõrendszer mirigysejtjeinél
is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart, törvényszerûen az alábbi
betegségek kialakulásához vezet:

5./ Idõvel nátrium-hiány jön létre (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz
vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringõ vérmennyiség, a vér besûrûsödik, csökken a
viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szûrési (méregtelenítési)
teljesítménye. (168)

10./ Idõvel elégtelenné válik a vesemûködés. (168)

11./ A bõr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is.
(169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)


4/3. oldal, Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei-110326

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy kálium-túladagolásánál kialakulnak
fõ tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vérbesûrûsödés miatti vesemûködés romlás fokozza a renintermelést,
renintermelõ vesedaganatok jönnek létre. (169)

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlõdési
torzulásait is okozza („pszeudohermafroditizmus”):

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlõdési zavarait, pl. szeméremajkak
összenövését, klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idõ elõtti menstruációt.
(170)

23./ Felnõtt nõknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszõrösödés,
kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az
emlõk sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erõteljes
izomzat kifejlõdést, a testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a
szeméremszõrzet idõ elõtti megjelenését, korai szakáll- növekedést,
hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál
emlõ-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlõrák, prosztatarák) növekedését
serkenti. (170)

4/4. oldal, Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei-110326

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik
vissza, miközben ezt a két legfõbb okot részint elhallgatják, részint ellenkezõ
hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékû)
sópótlást, a vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelõ étkezést
„elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a
tengervíz, a magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos
nátrium és kálium aránya igazolja, de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén
torzul az EKG = romlik a szívmûködés! (A könyvrõl általam készített fotókat, s
a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, ki
lehet nyomtatni az internetrõl, amihez a Google keresõbe a
„mellekvesekerges” szót kell beírni.)

Melléklet: Nyílt levél, dr. Csehák Judit egészségügyi miniszter részére is.
(Bp., 2002. április 15., Kód: Komisz-soreformer-MTA-020415, Tárgy:
„Tájékoztatás A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÁLTAL
SZERVEZETT NÉPIRTÁSRÓL. Elõre kitervelten, különös kegyetlenséggel
gyilkoltatják a nem kóser étrendûeket. Az infúziós Ringer-oldat „buktatta le” a
sóval-népirtás MTA-s szervezõit”.)

* BIBLIAI BIZONYÍTÉK A TALMUDISTÁK ÁLTAL ÉVEZREDEK ÓTA
FOLYTATOTT ZSIDÓ FAJIRTÁSRA: A helyszerzési célú, tervszerû zsidó
fajirtást, melynek során a zsidók a nem zsidókat természetes anyagokkal, pl.
fertõzõ vízzel itatással és (pl. kálisóval) mérgezett kenyérrel stb. kiirtják
azokról a területekrõl, ahol a zsidók letelepülni akarnak, véletlennek látszó,
de tudatosan szervezett módon, lásd: Mózes II. könyve, 23. rész, 20-33, V.
könyve, 7. rész, 2, 22, valamint Talmud Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b.
lap alapján.)

Felkérem a Kormányt, hogy térítse meg a Társaságunk által végzett, a zsidó
fajirtókat leleplezésünk költségeit és a leleplezõ munkánkat akadályozók által
okozott károkat, a dr. Simonyi Katalin kirendelt ügyvédnek általam átadott,
vele közösen elkészített keresetünk bizonyítékai alapul vételével, kötelezve õt
arra, hogy adja azokat elõ az általam a Fejér Megyei, majd a Nógrád Megyei
Bíróságnál és a Legfelsõbb Bíróság elnökénél és a Pesti Központi Kerületi
Bíróságnál is kezdeményezett bûnügyi nyomozáshoz, s azt végeztessék is el
!

Verõce, 2011 március 26.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök
(1-420415-0215) méréstani szakértõ
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
gmk végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.

5.

6/1. oldal, Kód: Komisz-soreformer-MTA-020415

Nyílt levél, dr. Csehák Judit egészségügyi miniszter részére is:

Tájékoztatás A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
ÁLTAL SZERVEZETT NÉPIRTÁSRÓL.

Elõre kitervelten, különös kegyetlenséggel gyilkoltatják a nem kóser
étrendûeket.

Az infúziós Ringer-oldat „buktatta le” a sóval-népirtás MTA-s szervezõit:

Elõszó
A sejt-szintû életet az áram vezetését biztosító, vízben oldott (elektrolit) sók
tették lehetõvé. A különbözõ sejtek között is ez az áramvezetõ oldat tette
lehetõvé a "szerves kapcsolatot", a sejtek egymással összekapcsolódását, s
ezúton a növényi és állati szervezetek kifejlõdését.
A tengerbõl a szárazföldre kitelepedett állatok sejtjeit is egy olyan folyadék
veszi körül, aminek az ún. „elektrolit”-része, a víz:nátrium:kálium:klór
elemeinek aránya hasonló a tengervízéhez.
Tulajdonképpen „A VÉR A SEJTJEINK TENGERE”. Ezt az élettanilag is
legmegfelelõbb víz- és só-arányt kell biztosítanunk a táplálkozásunk során
ahhoz, hogy egészségesek lehessünk.

Mérgezõ „reform-mûtrágyázás és -sózás”.
Hazánkban a Magyar Tudományos Akadémia megszervezte, hogy a
természetes többszöröse legyen az élelmiszernövények káliumtartalma,
kálisóval mûtrágyázással sikerült elérniük, 1961-tõl szervezte meg Dr. Láng
István MTA fõtitkár. 1980 elején pedig az MTA Elnöksége sikeresen
megszervezte a minisztériumoknál, hogy az ételek és italok nátriumtartalmát
a korábbinak az egyötöde, egytizede alá csökkentsék, a konyhasó sós ízét
kálisóval pótoltatva. Mindezekkel a vérelektrolit pótlásnál a
nátriumklorid:káliumklorid pótlás élettanilag legjobb 30:1-hez arányát több
ezer százalékkal eltorzították, kb. 1:1-re. A vérelektrolit-sók pótlási arányát
azonban csak a nem kóser étrendûeknél tudták tönkretetetni, mert a
vallásos zsidóság nem enged a bevált biztonságos hagyományos
(kóser) ételei és italai nátrium és kálium tartalmán változtatni.


6/2. oldal, Kód: Komisz-soreformer-MTA-020415

Minden olyan találmány, ”reformsózás”, ami eltorzítja a vér e legjobb
H2O:NaCl:KCl arányát, csak árthat valamennyi sejtünknek, szervünknek.
Különösen az olyan nátriumhiányos és/vagy káliumtöbbletes ételek és italok
veszedelmesek, amelyeknél fûszerekkel elnyomják a sós íz érzékelésünket.
Ilyen például a konyhasó helyett kálisóval „sózó” „VIVEGA”, mely a kálisó
csípõs, kesernyés, kellemetlen ízét fûszerekkel fedi el. Ezúton BECSAPJÁK
AZ EMBEREK ÍZÉRZÉKELÉSRE ALAPOZOTT MÉREGFELISMERÕ SAJÁT
VÉDEKEZÕ RENDSZERÉT.
A vérelektrolit rontó víz- és sópótlás a károkat közvetlenül azáltal okozza,
hogy a sejtfalat, a sejtmembránt a vérelektrolit H2O,Na,K,Cl mennyiségei és
arányaik közvetlenül vezérlik, mivel a sejtfalban nátrium és kálium ionok, az
ún."nátrium-kálium pumpa" mûködik, az irányítja az energia- és anyagcserét,
információcserét, a sejt környezetével való valamennyi kapcsolatát.
Csak úgy, csak akkor mûködhet jól, ha a vérelektrolit víz: konyhasó: kálisó
(H2O:NaCl: KCl) arányai a tengervízéhez hasonlók (99:0,9:0,03), ha a
vérelektrolit NaCl:KCl aránya kb. 30:1.

Minden orvosnak tudnia kell
Valamennyi orvos tanulta, tehát tudnia kellene azt , hogy az emberi
vérveszteség (átmeneti) pótlására is alkalmas, a szív számára is
legkedvezõbb infúziós "élettani fiziológiás sóoldat" is ezt a legjobb víz:
konyhasó: kálisó arányt valósítja meg. Ennek, a „Ringer-oldatnak” az ismert,
alaposan kikísérletezett bevált összetétele: 99% desztilláltvíz + 0,9%
konyhasó + 0,03% kálisó.
Ezzel az oldattal a legyengült embernek is 2 liter desztilláltvizet és abban
feloldva 18 gramm konyhasót és 0,6 gramm kálisót adnak be, pótolnak
folyamatosan, naponta!

ÉTKEZÉSI VÉRELEKTROLIT-VÉDELEM KELL
Természetesen az étkezéssel is hasonló arányban kell a vizet, nátriumot és
káliumot pótolni, de ezen anyagok (vizelettel, széklettel, izzadással) vesztése
mértékének a kellõ figyelembe vételével. Ennek az infúziós pótlásnak az
alapján kiszámolható, hogy (erõs izzadás nélküli esetben) valójában mennyi
vízzel mennyi nátriumot, káliumot és klórt a legjobb pótolni. Azt kapjuk, hogy
az adott elektrolit-elemeknek a pótlására (70 kg testsúlyú embernél, 1x24
órára) 2 liter teljesen tiszta ivóvíz mellé 4-8 GRAMM NÁTRIUMOT + 0,4-0,8
GRAMM KÁLIUMOT KELL, LEGJOBB AZ ÉTELLEL ÉS/VAGY ITALLAL,
VAGYIS „SZÁJON ÁT” PÓTOLNI.


6/3. oldal, Kód: Komisz-soreformer-MTA-020415

EBBÕL NYILVÁNVALÓ, HOGY NAPI 4-8 GRAMM NÁTRIUM (9-18 GRAMM
KONYHASÓ) SEM TÚL SOK. KLINIKAI MÉRÉSEK SZERINT VISZONT, HA
A MAX. SZÜKSÉGES NAPI 0,8 GRAMM KÁLIUM EGY ÓRÁN BELÜL
FELSZÍVÓDIK S BEJUT A VÉRBE, AZ IS TÚL SOK, MÉRGEZÕ LEHET.
EMIATT ÉTKEZÉSENKÉNT MAX. 0,6 GRAMMRA, 24 ÓRA ALATT MAX. 2
GRAMMRA CÉLSZERÛ KORLÁTOZNI A KÁLIUMPÓTLÁST. Lásd a
www.aquanet.fw.hu internetes-honlapunkon a
”VÉRELEKTROLIT-OPTIMUM SZERINTI TÁPLÁLKOZÁSI
PROGRAMOT”. (All rights reserved!)

Igazságtitkolás
HAZÁNKBAN számos orvos és sok természetgyógyász csodadoktor is azon
fáradozik, hogy a vérelektrolitot mérgezõre torzító nátriumhiányos és
káliumdús étkezésre (és a méretlen szennyezettségû vizet ivásra) rábeszélje
a lakosságot. Gátolják a kárai leleplezését, nem lehet elhitetni az igazságot a
néppel. S ha netán valaki mégis megírja az igazat, akkor olyan címekkel,
bevezetõ szöveggel „kiegészítik” a cikket, hogy a többség ne érthesse, ne
hihessen a cikkírónak. Ez történt nemrég is, a Népszabadság A „komisz” só
címû cikkénél (2002.XI.15.). E cikk (1) megírta az igazat, azt, hogy egy
orvoslobby ellenkezõjére hamisította a sóval folytatott klinikai kísérletek
eredményeit, s hogy „rávette” a nátriumhiányos ételek és káliumos sók
engedélyezésére az USA kormányát is. .. "Elegendõ lenne 0,5-1 gramm só,
ennek többszörösét fogyasztjuk. ... Levis Dahl írta .... Egy másik kísérletben a
világ minden részérõl vizsgáltak embereket, az adatok feldolgozása meglepõ
eredményt hozott. A vérnyomás csökken, ha növekszik a sóbevitel. a legtöbb
sót fogyasztó népcsoportnak (napi 14 gramm) nem volt magasabb
vérnyomása, mint azoknak, akik csak 6 grammot ettek. ....A tudósoknak több
rendellenesség is feltûnt, ezért kérték az eredeti adatokat, de hiába. ....Egy
német kritikus "adatmasszírozásnak" hívja ezt a módszert....A vérnyomás
csökken, ha növekszik a sóbevitel. Az amerikai Science szaklap nemrég
szemrehányásokat tett a só elleni kampány aktivistáinak. ...Más tanulmányok
is megmutatták, hogy a sószegény étrend nem csökkenti a vérnyomást. Azt is
kimutatták, hogy a sóbevitel korlátozása növeli az elhalálozást, és elõsegíti a
szív- és keringési betegségeket.


6/4. oldal, Kód: Komisz-soreformer-MTA-020415

...A konyhasó, a tengeri só, az asztali só és egyéb elnevezésekkel
forgalomba hozott sók káliumtartalma sokszor nagyobb a kívánatosnál. A
fokozott káliumbevitel pedig felboríthatja a szervezet ionegyensúlyát,
csökkenti a vesemûködést, visszatartja a folyadékot, ezáltal méregtelenítési
problémákat okozhat. Megzavarja az idegrendszer és a szív mûködését,
ritmuszavart kelt". ...Német orvosok szerint a népesség kétharmadánál a
vérnyomás nem reagál a sóra. A maradék harmad egyik felénél csökken a
vérnyomás, a másik felénél emelkedik..."

Azt is megírta, hogy ez kimutathatóan megnövelte az elhalálozást és
elõsegítette a szív- és keringési-, stb. betegségek, s pl. a magas vérnyomás
kialakulását, s megnövelte a koleszterin szintet is (a konyhasó bevitel
korlátozása). Ennek ellenére a cikket olvasó lakosság képtelen a leírtakat
felfogni, mivel a cikk címe komolytalan, s a cím fölé írt magyarázat ellentétes
a cikk értelmével: „A sónak manapság rossz lett az imázsa. Az orvosok és
egészségvédõk óva intenek: aki túl sok sót fogyaszt, megrövidíti az életét.
Rossz hírnevét a só annak köszönheti,
hogy megemeli a vérnyomást, csökkenti a várható élettartamot”. Továbbá a
cikket egy értelem zavaró szöveg vezeti be: „A magas vérnyomás
megelõzésére sószegény étrendet ajánlanak. Elegendõ lenne napi 0,5-1
gramm só”. Ez utóbbi a ténylegesen szükséges napi 9-18 gramm só tizede,
huszada csak! Sõt, az erõsen izzadóknál, pl. a sportolóknál 20-25 gramm
konyhasó pótlás is szükséges lehet (a sportorvos szerint) naponta! Már a
Biblia is elõírta a fizikai munkát végzõ barmok konyhasóval etetését.
(Ézsaiás, 30. 24. A zsidó fajirtást fedezõ álkereszt(y)ény papság vezetõi
ugyanitt újabban „tiszta takarmányt” íratnak a nem zsidóknak árusított
bibliákba, a „sózott takarmány”, „sóval ízesített takarmány” helyett!) Csak
azoknak merik ajánlani a csökkentett nátrium- és növelt kálium pótlást,
akiknél az eredményét nem lehet azonnal látni.

A kórházi ágyon fekvõknél és sportolónál lemérhetõ lenne a hatás, náluk nem
merik a konyhasó pótlást csökkenteni, az napi kb. 18 gramm. Másoknak
viszont merik ajánlani a napi 0,5-1 grammos sópótlást, mert nem tudják majd
bizonyítani, hogy amiatt gyengültek, lettek betege/bbe/k.

Mivel a zsidó törvénykönyv, a Talmud szerint is (lásd 1./ melléklet), 83
betegség okozható a sóhiányos (vagy kálisóval pótolt, nem tiszta
konyhasóval ízesített) ételekkel (+ a nem desztillált ivóvízzel), tehát ha
Népszabadság elhallgatná a konkrét bizonyítékait, ezáltal a vallási alapon
való népirtás (lásd Mózes II. 23., 20-33, V.7:2,22) bûnpártolásának gyanújába
keverné a vallásos zsidóságot, amit részemrõl csak elítélni tudnék.


6/5. oldal, Kód: Komisz-soreformer-MTA-020415

Epidemiológiai felmérés
SZÁRAZFÖLDI NÖVÉNYEKBEN SOK A KÁLIUM, S ALIG VAN NÁTRIUM.
„EPIDEMIOLÓGIAI FELMÉRÉSÜNK” SZERINT A MAGYAR TUDOMÁNYOS
AKADÉMIA ELNÖKSÉGE KÁLIUM ÉS NÁTRIUM HATÁRÉRTÉKEZÉSI
CSALÁSAI IDÉZTÉK ELÕ A HAZAI MAGYAR LAKOSSÁG 1960 ÓTA
TÖBBSZÖRÖSÉRE FOKOZÓDOTT MEDDÕSÉGÉT, IVARTALANODÁSÁT,
ELRÁKOSODÁSÁT, NYUGDÍJ-KORHATÁR ELÕTTI VESE-, SZÍV- ÉS
ÉRRENDSZERI-, STB. OKOKBÓL ELHALÁLOZÁSÁT, KIPUSZTULÁSÁT, A
KÁLISÓ MÛTRÁGYA ÉS A KÁLISÓVAL ÍZESÍTETT ÉLELEM ÚTJÁN. A
KÓRHÁZAKBAN IS SZABADON GYILKOLTAK KÁLISÓVAL, DE MA SEM
ENGEDIK MÉREGKÉNT KEZELNI (NYILVÁNTARTANI) A KÁLISÓT.
PÉLDÁUL A NEMRÉG MAJDNEM FELMENTETT GYILKOS ÁPOLÓNÕ, AZ
ÚN. „FEKETE ANGYAL” IS ANNYI KÁLIUMOS GYILKOSSÁGOT
KÖVETHETETT EL AMENNYIT CSAK AKART, MAJD ANNYIT
TAGADHATOTT LE AMENNYIT CSAK AKART, MIVEL MÉRÉSSEL
LEHETETLEN KIMUTATNI, HA KÁLIUM TÚLADAGOLÁS OKOZTA A
HALÁLT. Az egészséges ember szívét is megállítja, ha megnövelik a
vérelektrolit kálium koncentrációját a normális kétszeresére. A fûszeres
kálisóval (VIVEGÁVAL) való „ételízesítés” is észrevehetõen rontja a
szívmûködést (2).
Jelenleg Európai Unió is ezt a hibás sózási gyakorlatot folytatja, még a
„bioélelmiszereknél” is.

Közveszélyelhárítás
A Ptk. 484-487. § alapján az egészségügyi miniszter helyett is fellépünk
ezúton, a súlyos egészségi károkat okozó Állami Népegészségügyi
Szolgálati hamis állásfoglalások és azokat az Egészségügyi Minisztériumból
évtizedek óta szervezõk, fedezõk, s pl. a World Bank „Szívbarát projectje”
keretében szívmûködést rontó kálisóval mérgezett, szabványsértõ étkezési
sókat etetõk ellen. A Béres Rt. boltjában forgalmazott VIVEGA 40% kálisót
tartalmaz, s a fogyasztókat azzal is kábítják, hogy a forgalmazását az
Egészségügyi Minisztérium és valamennyi más állami egészségügyi
szervezet is lelkesen támogatja, s ez sajnos nyilvánvalóan igaz.

 

6/6. oldal, Kód: Komisz-soreformer-MTA-020415

 

EZEK A ZSIDÓ BÛNSZERVEZETI BÛNÖZÉST FOLYTATÓ FAJIRTÓ

TÖMEGGYILKOS ORV(OS)OK TUDATOSAN SZEMBEHAZUDJÁK,

LETAGADJÁK A TÉNYT, HOGY EGY LEGYENGÜLT EMBERNEK,

A FIZIOLÓGIÁS INFÚZIÓS RINGER OLDATTAL, 24 ÓRA ALATT,

4 LITER DESZTILLÁLT VÍZZEL, NAPI 36 GRAMM KONYHASÓT,

DE CSAK 1,2 GRAMM KÁLISÓT JUTTATNAK BE A VÉRÉBE,

TEHÁT AZT, HOGY AZ ERÕSEBBEN IZZADÓ SPORTOLÓKNÁL,

MUNKÁSOKNÁL ÉS A NEM IZZADÓ, GYENGE EMBEREKNÉL

IS ENNYI, AZONOS AZ ÉLETTANILAG OPTIMÁLIS ÉS

GYÓGYHATÁSÚ VÍZ-, Na-, K- ÉS Cl-DÓZIS!


Ez jár ma a (nem kóser étrendû) hazai lakosságnak az adóként behajtott
tb- és nyugdíjjárulék fizetései ellenében, az EURÓPAI UNIÓ (Brüsszel), s
a WORLD BANK jóváhagyásával.

Az idézett bizonyítékokat lásd a www.aquanet.fw.hu honlapunkon!

Budapesten, 2002. április 15-én.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök
/mint néhai dr. Kovács Pál felkért szakértõje/
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG pjt elnök
1036 Budapest, Lajos u. 115. Tel./fax: 361 250-6064

47.

48.

ZSIDÓ MÉSZHOLOKAUSZT: A Biblia szerint, minden nem zsidó zsidók által tervezett sorsa a mésszé égettetés

49.

50.

51.

52.

51.

52.

53.

53.

HOLOKAUSZT MEGELÕZÉS: Mindenhonnan, minden olyan zsidót véglegesen be/vissza kell telepíteni Izraelbe, aki a mózesi-talmudi (Mózes II.23., 20-33., V.7., 2,22, Talmud-Taanith 10 a. lap) zsidó fajirtási törvények híve/szolgája/bûnsegéde/bûnpártolója!

54.

Kód: Holokausztpenz111107b

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE, nyilvános közérdekû
kárelhárítási ügyvitelként, a Ptk. 484-487-§-ra hivatkozással.


FÕVÁROSI BÍRÓSÁGHOZ, megállapítási* keresetként!

Derítse ki a Fõvárosi Bíróság, mire használták fel a 600.000 holokauszt áldozat
magyar zsidó nevében felvett kártérítéseket a Mazsihisz-nél, ha csak 92.000-nek
tudták felolvasni a nevét a Dohány u.-i zsinagógában a magyar holokauszt áldozatok
nevét nyilvánosan felolvasáskor (Rtl Klub TV szerint), ezt követõ nyilatkozatuk
szerint azért, mivel csak ennyinek ismerték a nevét!

Az ügyben tett feljelentésre azt válaszolták, hogy kérdezzem meg a Mazsihisz illetékes
vezetõit. Ezúton kérdezem, mint alperesektõl.

Teljes illetékmentességet és költségmentességet kérek, s hogy távollétem esetén is
tartsák meg a tárgyalásokat.

Budapest, 2011. 11. 07.


(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(1-420415-0215) okl. vill. mérnök
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT
2621 Verõce, Lugosi u. 71.
(felperes)

*Mivel teljesítést nem kérhetek.


A mai nap során megküldtem a Fõvárosi Bíróság 36 1 354 6040 faxán 3 pld. és a
Legfelsõbb Bíróság 36 1 268 4740 faxán 1 pld. (hasonló értelmû) eredeti kéziratot is.

55.


Itt kattinthat a folytatásra!

Vissza a lap kezdetéhez!