AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitó lapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtémakör: Gerzson diéta (kétféleképpen, kinek-kinek a vallása szerint: konyhasóval avagy anélkül)


I.

1.

2.

3.

4.

II.

1.

2.

3.

A mózesi-talmudi tanokban software van elrejtve a nem zsidókat kiirtás programjaként

III.

1.

2.

IV.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7.

8.

9.

10.

V.

SZENNYVIZET ITATNAK A NEMZSIDÓKKAL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Itt kattinthat a tudatos orvosi csalás leleplezõdésére, a "Természetgyógyász Magazin" lapban megjelent "búzafû-lé" reklámozó cikkre, amelyben dóziskorlát nélkül ajánlják a nagy mennyiségben való gyors káliumbevitel miatt életveszélyes búzafû-lé ivást!

VI.

1.

2.

Kedves Rozgics Mária! Nem az a fõ probléma, hogy közölte ellenem az aljas hazugságaival a
zsidókat uszító cikket, hanem ha titkolja a válaszomat! Verõce, 2008. 09. 06. Tejfalussy András

KÖZÉRDEKÛ TÁJÉKOZTATÁS: A mazdaznanos Dr.O.Z.A. Hannish által pontosan leírt
orvosi desztilláltvíz-kúra és a mellette folytatott fiziológiás mértékû étkezési konyhasó- és
káliumpótlás a sejtek hibátlan mûködésének is az élettani alapfeltétele. Ezt üzenem az
ellenkezõjét bebeszélõ, a lényegrõl a figyelmet elterelõ, a Nobel-díjas méréseket és az azokra
alapozó szakvéleményeket is alaptalanul becsmérlõ álgyógyászoknak is!
Verõce, 2008. 09. 05. Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (www.aquanet.fw.hu).
Cc.: Magyar Világ Szerk.

VII.

1.

Az alábbi könyv (MEDICINA Orvosi Könyvkiadó Budapest, 1976.), "A mellékvesekéreg biológiája" címû fejezetében, mérések alapján dokumentálja, hogy azelõtt, hogy az ún. "tudományos fórumaink" elkezdték az étkezési konyhasó használatáról való lebeszélést és "káliumdúsabb étkezés" ajánlását, s ehhez a naponkénti ajánlott dózisok (RDA) nemzetközi megváltoztatását, egy Nobel-díjas kutatócsoport közremûködésével nagyszámú emberen és állaton "táplálkozási kísérleteket" (méréseket) végeztek. Méréseik eredményeit 60-nál is több tudományos értekezés rögzítette. Ezeknek a méréseknek a során a kutatók azt tapasztalták, hogy tönkreteszik az emberek és az állatok sejtjeit, szerveit, egész szervezetét. Meddõséget, keringésromást, vesepusztulást, szívbetegséget, rákot, allergiát stb. okozva lerövidítik az életet. Néhány nemzedék alatt tömeges, végleges kipusztulást okoznak. (A kutatók, fizikusok felvásárolták a könyvet, ezért az nem jutott el a gyakorló orvosokhoz és gyógyszerészekhez. Fõleg a mûtrágyaként és ételízesítõként használt, a növényeket is mérgezõ kálisóval növelik a káliumbevitelt.)

2.

3.

4.

VIII.

1.

IX.

1.

2.

"Ezotériával kombinált" hamis ZEN-recept terjesztésével népirtás?

3.

Talmud Totem

A rákbetegek 98%-ának a meggyógyítását ígérõ „Új Orvoslás” egyáltalában nem új:

Az interneten terjedõ, hitelesnek látszó dokumentum szerint, az egyik zsidó fõrabbi
rabbipecséttel is hitelesítette az aláírását azon a nyilatkozaton, amelyben azt állítják,
hogy a Talmudra alapozó zsidó fõvezetõ parancsára az orvosok 2 milliárd nemzsidó
halálát okozták a közelmúltban, a rákbetegségben elhalálozás tudatos elõsegítésével.

Eszerint egy zsidó fõrabbi a nemzetközi nyilvánosság elõtt hivatalosan is beismerte
azt az (általam feltalált új tudományos kalibráló mérések útján is kiderített) orvosok
által folytatott népirtást, amit normahamisítások, fogalomtorzítások, kettõs játékok,
álkutatások, álellenõrzések, álstatisztikák nemzetközileg is tudományosan fedeznek.

Kiderült, hogy a kutatók mérési normahamisítása, pszichológusok, jogászok kettõs
játéka, kereskedelmi álellenõrzés is fedezték, hogy a rákbetegség amiatt végezhetett
2 milliárd nemzsidóval néhány évtized alatt, mert egy legfõbb zsidó rabbi elõírta a
Talmud alapján, hogy az orvosok nem gyógyíthatják a nemzsidókat is a rák ellen
98%-ban hatásos módszerrel? (Ez a rákmegelõzõ és gyógyító módszer a Mózes II.
23. 20-33. és Talmud, Taanith, 10 a. lap és Baba kamma 93 b. és Aboda zara 28 b.
lap.-on az együtt lakó zsidók életvédelmére és a nemzsidók kiirtására együttesen
leírt, lassanként népirtási program, amely a zsidók részére a nagy mennyiségû
desztillált ivóvíz ivás és a tiszta konyhasóval fokozottan, fiziológiás mértékben
élelmiszer sózás és az egészséges növényi élelem fogyasztás, és a veszélyes rovarok
kerülése, s a szigorú kóser étkezési tisztaság elõírásán alapul, ill. elõírja, hogy a
nemzsidókat ezek ellenkezõjével mindig éppen csak olyan mértékben irtsák ki,
amennyi zsidót éppen be akarnak telepíteni a nemzsidóktól népirtás útján rabolt
újabb élõhelyekre.)

A rasszista zsidók fenti általános egészségjavító módszerének megfelelõ, a mérések
alapján általunk kiderített és Vér Elektrolit Optimum Program (VEOP) -nak
elnevezett eljárásunk és az ahhoz szükséges speciális ivóvíz-tisztító, a frakcionált
ivóvíz desztillálást megvalósító energiatakarékos kislétesítmény (DVÍZBOILER) is
évek óta látható az Agroanalízis Tudományos Társaságunk www.aquanet.fw.hu
honlapján és a www.ujvizforras.fw.hu honlapon, javaslom ezek áttanulmányozását!

Budapest, 2009. 02. 07.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (1-420415-0215)
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71.
Email: ujvizforras@freemail.hu, mobil: +36-202181408

(Iratjel: Zsidó Totem)

4.

Itt is lehet kattintani a Dr. O.Z.A. Hanish által leírt orvosi desztilláltvíz kúrára!

Vigyázat, egyesek elrontott desztilláltvíz kúra leírásokat is terjesztenek!

5.

MEKKORA világméretû zsidó népirtási bûnt ismert be egy fõrabbi?

IX.

MIKLÓSI ISTVÁN TERMÉSZETGYÓGYÁSZ LELEPLEZÕ ELÕADÁSA


Itt kattinthat a folytatásra!

Vissza a lap kezdetéhez