AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitó oldalra Vissza a nyitó oldalra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ oldalra

Fõtéma: ÖKOSZISZTÉMA HARMONIZÁLÁSI LÉTVÉDELMI MOZGALOM INDÍTÁS


Rendszerváltási döntés optimalizálás

ANTITALMUDISTA MAGYAR LÉTVÉDÕ KÖRÖK MOZGALOM ALAPÍTÁSA

Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló, méréstani szakértõ

Agroanalízis Tudományos Társaság /elnök/

A Létvédõ Polgári Kör mozgalom megalapítója

 

JÓ ISTENT KELL SZOLGÁLNI!

 
 
 
 
 
 

 

I.

A gradiens-tükrözõdés Isten teremtõ módszere?

II.

7 PONTBAN,
AMIT AKARNUNK KELL

1. Okos és becsületes legjobb szakember vezetôket

2. Valamennyi magyar állampolgár emberi alapjogait
biztosító Magyar Alkotmányt és joggyakorlatot

3. Teljes körben helyesen kalibrált mérési adatokra
alapozó oktatást, kutatás-fejlesztést, tudományt

4. Környezetharmonikus (az ökoszisztéma egyensúlyát
biztosító) optimalizált termelést és fogyasztást

5. Minden magyarnak a munkája össztársadalmi
hasznosságával arányos, a nemzetközi átlagnak
megfelelô munkadíjat, nyugdíjat és teljes körû,
lehetõ legnagyobb egészségbiztonságot

6. Teljes körû nyílt tájékoztatást a problémák minden
lényleges okát feltáró és a problémák kiküszöbölését
mindenben elõsegítõ jól érthetõ helyzetelemzésekkel

7. Szerettetel teljes, valódi emberséget és barátságot.

 

(www.aquanet.fw.hu, kód: 7pont-090815)

 

III.

A HARMÓNIÁHOZ KÖZELÍTÕ EMBER

Interjú Tejfalussy Andrással (Budai Kulcsár János, 1989.)

Tudományos Társaságunk módszertani munkái megközelítése, értelmezése.

Tejfalussy András kiderítette a Fourrier-analízis általános alkalmazhatóságának Simonyi Károly professzor úr által is keresett természeti okát? A Fourrier-sorfejtés általános alkalmazhatóságának a gradienstükrözõdés a legvalószínûbb természeti oka!?

Ha minden atom elektronfelhõi tükrözik az atomot környezõ világ szerkezetét, s ha „üzengetnek” is egymásnak, mert (pl. torzítatlan színuszos periódusokkal) szinte nulla energiával is lehetséges átadniuk egymásnak az információt a belsõ térbeli alakzataikról, mindjárt jóval érthetõbb a világ!

"Mindentudás Egyetemi" elõadások alapján elkezdõdött internetes és bírósági viták a Tejfalussy András által 1870-ben feltalált kutatás gyorsítási módszer (bázis-software) szerzõségérõl, arról, hogy azzal kapcsolatban kit illethet meg NOBEL DÍJ, s kiket nem)

To the Nobel Prize Committee (A Nobel-díj Bizottság részére kiküldött tájékoztatásunk).

Az Interpol helyett elkezdett Európai Uniós egészségügyi korrupció elhárítás.

BÛNÖZÕ MAGYARORSZÁGI AGROKÉMIKUS AKADÉMIKUSOK AZ ÜGYÉSZSÉG TUDTÁVAL ÉS BÛNSEGÉDI KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL TUDATOSAN MÉRGEZTETIK A MAGYAR TERMÕFÖLDEKET A VEGYI FEGYVERKÉNT HATÓ KÁLISÓVAL KEVERT KONYHASÓVAL (60% KCl + 26% NaCl), ÉS ÉLELMISZEREKET (0,5-98% KCl, NaCl-hez keverve) HOGY EZÚTON CSÕDBEJUTTATVA ÉS/VAGY KIIRTVA A MAGYAR GAZDÁKAT, A SPEKULÁNS IDEGEN TÕKE FELVÁSÁROLHASSA AZ ÍGY TÖNKRETETTEK, LEGYILKOLTAK FÖLDTULAJDONÁT!

 

IV.

A Tejfalussy András találmányai szerinti kutatás-felgyorsítási software és különféle alkalmazási lehetõségei

1.

2.

Két változó gradienstükrözõdése fémben

 

 

3.

Két változó gradienstükrözõdése növényzetben

V.

A sok környezeti változóval létrehozott gradiens-tükrözõdéseken alapuló mérés és optimalizálás GTS-ANTIRANDOM-APLA software segítségével

Teljes együttélõ rendszerek (ökoszisztémák) ellenõrzése és optimumra szabályozása is lehetséges a sokváltozós "alkalmazkodási tolerancia" mérési software alkalmazásával:

Négy változó gradienstükrözõdése növényzetben:

2.

A kálimûtrágya mindegyik növényfajtánál segített az aszálynak a növények kipusztításában.

3.

4.

A LEGKÜLÖNBÖZÕBB KONKRÉT NÖVÉNYTERMESZTÉSI TECHNOLÓGIÁK OPTIMUMRA SZABÁLYOZÁSÁT VÉGEZTÜK EL AZ ANTIRANDOM MÉRÉSI- ÉS KIÉRTÉKELÉSI SOFTWARE SEGÍTSÉGÉVEL:

 

5.

A GRADIENS-HULLÁM-KOORDINÁTÁS OPTIKAI COMPUTEREK LÉTESÍTMÉNY BÁZISTERVE ÉS A BÁZIS SOFTWARE

ÚJ CHIP-VEZÉRLÉSI HARDWARE ÉS BÁZIS SOFTWARE LÉTESÍTMÉNY-BÁZISTERVE

Itt is lehet kattintani a Tejfalussy András által feltalált gradiens-hullám-koordinátás multidimenziós analóg-digitál optikai számítógép teljes eredeti magyar szabadalmi bejelentésére!

7.

PÉLDA A GRADIENS-HULLÁM-KOORDINÁTÁS GTS-ANTIRANDOM BÁZIS-SOFTWARE SOKVÁLTOZÓS INPUT-OUTPUT-TOLERANCIA-ANALÍZISHEZ ALKALMAZÁSÁRA:

8.

V.

Itt is kattinthat a vallási béke elõsegítõ IPLA software leírására!

VI.

SZERZÕI JOG VÉDELEM

1.

ALL SOFTWARE RIGHTS RESERVED by Inventor Dipl. Ing. A. Tejfalussy, Budapest

A GTS-ANTIRANDOM-APLA BÁZIS SOFTWARE-EK SZERZÕJÉNEK NEMZETKÖZI JOGVÉDELMI MAGÁNKÖZLEMÉNYE:

Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló az általa feltalált, s a NEMZETKÖZI
optimalizálási eljárási szabadalmaiban leírt kutatás-felgyorsító és döntési- optimum meghatározó bázis-software-eit alkalmazni- és/vagy továbbfejleszteni kívánó személyeket és intézményeket, valamint a közvéleményt és a Nemzetközi Bíróságot, ezúton is tájékoztatja a következõkrõl:

I. Az általam feltalált bázis-software-ek és azok
összefüggése:

/1. Gradiens Térképezési Sorozatok (GTS) bázis-software-e leírása az 1970-ben benyújtott szabadalmi bejelentésemben van. Ezzel szinte minden elképzelhetõ optimum keresõ tudományos kísérlet a korábbi sokszorosára gyorsíthatóvá tettem.

/2. A mérési Antirandom Gradiens Hullám Analízis (ANTIRANDOM) bázis-software-eim leírása az 1976-tól kezdve benyújtott szabadalmi bejelentéseimben történt meg, s ezáltal a GTS bázis- software-t kiterjesztettem olyan, annyira bonyolult (sokváltozós) optimum keresõ- ill. beszabályozási kísérletekre, mérésekre, amelyek korábban elképzelhetetlenek tartottak.

/3. Az eközben általam 1978-ban szabadalmaztatásra benyújtott „Jelenítõ Analizátor” találmányom leírta az optikai elven mûködõ multidimenziós ún. „hullám-számítógép” bázis-software-ét, s az ennek a bázis-sotware-nek megfelelõ „analóg-digitál hullám-számítógép” speciális elemi alkatrészeit (chip-jei-t) is, majd a további szabadalmaimban részben leírtam ezek hagyományos számítógépen emulálásának a bázis-software-eit is.

/4. Az ugyancsak általam feltalált, 1983-óta alkalmazott tanácsadási software, az „Automata RABBI”, és Automatikus Psycho Logikai Analízis (APLA) névvel illetett döntési optimum (expert choice) szintetizáló bázis-software-emet zavarszûrõ bázis-softwaree-ként leíró 1986-os szabadalmi bejelentésem az Antirandom software-e alapuló biztonságos döntés programja, amellyel nem csak a kísérletek objektív mérési adataiból, hanem a szövegek információ tartalmának ember(ek) általi szubjektív szembesítésébõl is kiszámítható az optimum (a lehetõ legjobb döntés).

II./ A kormányok felelõssége a földi ökoszisztémáért:

Nem a fenntartható fogyasztás- és termelés fejlõdést, s nem a minél nagyobb piaci versenyképesség- és profitelérését kellene optimum feltételként kitûzni, hanem az ökoszisztéma egyensúly, a harmonikus lét biztosítását.

EZÚTON FELHÍVOM A VILÁG KUTATÓI ÉS KUTATÓINTÉZETEK FIGYELMÉT ARRA, HOGY EGYRE KEVESEBB AZ IDÕNK A FÖLDI ÖKOSZISZTÉMA EGYENSÚLYBA HOZÁSÁRA, S ARRA, HOGY EHHEZ FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES LENNE LÉTREHOZNI AZ ÉN (EL NEM RONTOTT) BÁZIS- SOFTWARE-IMEN ALAPULÓ OLYAN GLOBÁLIS- ÉS REGIONÁLIS ÖKOSZISZTÉMA ELLENÕRZÕ DINAMIKUS KÖRNYEZETI HATÁS MÉRÕ RENDSZEREKET, AMELYEK NEM LENNÉNEK „VAKOK” A TÖBB KÖRNYEZET-BEFOLYÁSOLÓ HATÁSRA, S HOGY ERRE A CÉLRA JELENLEG CSAKIS AZ ÉN BÁZIS SOFTWARE-IEN ALAPULÓ ÚN. ANTIRANDOM INTERFERENCIA MONITOR RENDSZER (AIM-S) ALKALMAS.

Már korábban, az 1990-es években, Phd. dr. Biczók Gyula, mint a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumi fõosztályvezetõje is ezt javasolta általános bevezetésre, a saját minisztériuma részére. Sajnos azonban az azóta hatalomra került kormányok csak az ökoszisztéma egyensúlyának a rontását pénzelik, az aszálynövelõ, ivartalanító kálisóval mûtrágyáztatást, az ivóvizek további szennycsatornákkal koncentrált háztartási stb. mérgekkel, s a mezõgazdaságban alkalmazott mérgek tömegével mérgezését, s ezúton a félrevezetett lakosok számának csökkentését.

III./ A tõlem elbitorolt és világszerte alkalmazni kezdett fenti bázis software-kre alapozók kockázata:

/1. Mint az eredeti bázis-software-k szerzõje, ezúton is felhívom a kutatók és egyéb felhasználók figyelmét arra, hogy ne a software-tolvajoktól szerezzék be ezeket a software-ket, mert igen nagy anyagi- és erkölcsi kockázatot vállalnak ezek alkalmazásával.

/2. Azt látom ugyanis, hogy a sotware tolvajok vagy nem tudták teljesen megérteni ezeket a bázis-software-imet (nem volt minden leírható a szabadalmi bejelentésekben és az általam elkészíttetett program változataikban sem), vagy ha részben Megértették, akkor tudatosan elrontották az általuk megismert bázis-software elemeket a bitorlás folytán nem az én nevem alatt forgalomba került különbözõ sotware-változatokban. Valószínûleg azért is elrontották ezeket, hogy a bázis-software-imet más ne tudja eredményesen továbbfejleszteni vagy használni.

/3. Például egy könyv, amelyben az izraeli titkosszolgálat sikereit ismertetik, azzal is dicsekszik, hogy a nemzetközi kémhálózatuk az eltulajdonított információ „kizárólag a zsidók céljaira biztosításával” ér el „nagy sikereket” a világon mindenhol. Ez is lehet az oka annak, hogy a szabadalmi bejelentéseimben közzétett bázis-software-imet azóta többen is teljesen hibás software-elemekkel egészítették ki, s emiatt az ilymódon „továbbfejlesztett” kutatás gyorsítási- és döntési optimum szintetizálási (expert choice) software-kkel azok használói és továbbfejlesztõi alapvetõen hibás eredményekre jutnak.

/4. Az optimum meghatározási technikai- és értékelési bázis software-immel kapcsolatos szerzõi jogaim megkerülésére folytatott kísérleteik, elbitorlásaik fedezésére, ezek a tolvajok és a segítõik, különféle módosításokat hajtottak végre, a "Rubik kocka" tekergetési randomizáltól kezdve mindenfélével „összehozták” az antirandom software-eimet. A bázis software-eimen végrehajtott akárcsak legkisebb, legegyszerûbbnek látszó kiegészítések, hozzátoldások is nagymértékben hibás döntésekre, hamis optimum meghatározási eredményekre vezethetnek, ugyancsak nagyon hatékonyam és gyorsan.

/5. A bázis-software-im helyesen használatával a saját tudományos társaságaim által másokkal közösen végzett mérések- és optimum meghatározások eredményeit is ellenkezõre hamisítva találtuk meg a Magyar Tudományos Akadémián, s csak több, mint 10 év múlva tudtuk elérni, hogy az MTA elismerje ezt. Vagyis a bázis-software-im elrontása mellett a bázis-software-im hibátlan alkalmazásából származó helyes optimum adatok ellenkezõre hamisítása útján is, s ezeknek az ellenkezõre hamisított adatoknak a bázis software-eim alkalmazási eredményének tulajdonításával is csalnak, ezzel a módszerrel is manipulálják a piacot, az eredményes optimum kutatásban korlátozni kívánt többiek kárára.

6./ Különösen veszélyes, hogy az USA gyógyszeripara mára már szinte teljesen átállt a mások által elrontott (hibás elemekkel kiegészített) bázis-software-immel való kutatás felgyorsításra, a tõlem megismert, majd eltulajdonított, s „továbbfejlesztése ürügyén” elrontott bázis software-imet az USA-ba sajátjukként kiajánló, az USA cégei részére bérkutatást végzõ magyarországi cégek, személyek közremûködésével.

/7. A bázis software-im hibás alkalmazására és/vagy az elrontott változatai használatára utal az a tény is, hogy miközben a népirtáson nyerészkedõk világszerte mérgezitetik az ANTIFIZIOLÓGIÁS ételekkel és italokkal és a mezõgazdasági stb. mérgeket is tartalmazó ivóvizek egészségre nem ártalmasnak, sõt "egészségvédõnek” hazudásával a világ népeit, vagyis biológiai TERRORHÁBORÚT FOLYTATNAK ellenük, ezt a tisztességes kutatók nem, vagy alig veszik észre, vagy nem tudják a méréseikkel egyértelmûen bizonyítani, s emiatt nem merik jelezni az egészségét vesztõ lakosság felé, mert az elrontott bázis-software-ek már nem alkalmasak az egyértelmû mérésekkel való bizonyíték szerzésre.

/8. A kizárólag tõlünk kölcsönözhetõ bázis-sofware alkalmazási jogok alapján esetleg a bázis-software-im elrontott változatai is kijavíthatók. Azt, hogy ebben adunk-e Segítséget valakinek, az elõzmények ismerete alapján fogom eldönteni (ha lesz ilyen konkrét igény).

/9. A tõlem eltulajdonított és részben vagy egészében elrontott bázis software-im alkalmazásával okozott károkért én és a munkatársaim nem vállaljuk a felelõsséget. Azokat kell felelõsségre vonni a károkért, akik a bázis software-ket ellopták tõlem és elrontották, s azokat is, akik még a saját mérési eredményeinket is az ellenkezõjére hamisították, hogy továbbra is alkalmazhassák a talajt, a vizet, a növényt, az állatot és az embert is mérgezõ kálisót, mint „mûtrágyát” és mint /népirtási/ „különleges igényt kielégítõ ételízesítõ gyógytápszert”!!

Budapest, 2005. február 6.

Tejfalussy András dipl. mérnök
méréstani szakértõ, feltaláló

2.

A Pázmány Péter Hittudományi Egyetem Rektora részére!

Nyílt levél, fax: 318-0507 Code: Pázmány-Roska

Tisztelt Rektor Úr!

Szeretném megkérni Önt arra, hogy az általam feltalált „Inhomogén
számítógéprendszer” egyik részét képezõ hullám-dimenziós, analóg-digitális
megközelítést egységesítõ optikai vetítéses-maszkolásos számítógépes
hardware-software szellemi alkotásaim* szerzõjeként a továbbiakban engem
szíveskedjenek hivatkozni, megnevezni, ne pedig Roska Tamást, aki ezeket a
szellemi termékeimet a Csepel Mûvek- és a SzTAKI között, és a KFKI között
fennálló fejlesztési együttmûködési szerzõdés, és az Innofinance Innovációs Rt.
által átadott találmányi leírásaimból ismerte meg, vagyis tõlem tudja.

* Lásd a www.aquanet.fw.hu internetes honlapunkon!

Budapesten, 2005. december 17-én.

Tisztelettel:
Tejfalussy András dipl. mérnök, feltaláló
2621 Verõce, Lugosi u. 71.
Tel./fax: 36-1-250-6064

3.

VII.

VIII.

Kattintson a Magyarok Önellátó Klubjai PJT alapítási szerzõdési mintájára

Kattintson a CSALÁDI SZINTEN MEGVALÓSÍTANI JAVASOLT LÉTVÉDÕ MZP PROGRAMOKRA!

ÖNELLÁTÓ MAGYAR ÖKOÉLELEM KLUBOK SZERVEZÉSE SZÜKSÉGES!

ITT IS KATTINTHAT A MAGYAR LÉTVÉDELMI HÍRADÓNKRA!

IX.

Mintaként Alkalmazott Gondviselés (MAG) program

X.

Tejfalussy András magyar létvédelmi elõadásai a Verõcei "Magyar Sziget" Táborban, a "64 Vármegye Mozgalom" felkérésére

XI.

Létvédelmi elõadásaink a Szent Korona Rádióban

XII.

LÉTVÉDELMI TÜNTETÉSI TEMATIKÁINKej


Itt lehet kattintani a folytatásra!

Vissza a lap kezdetéhez