AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitó lapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtémakör:TEJFALUSSY ANDRÁS TUDOMÁNYOS MUNKÁIBÓL


KÍSÉRLET-KUTATÁS FEJLESZTÉS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Itt is lehet kattintani a fenti optikai számítógép teljes találmányi leírására

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Vízlepárló-megrendelõ DON QUIJOTE-i csatározások a "Brezsnyev-utódok" ellen

32.

TEJFALUSSY ANDRÁS OLYANOKKAL SZEMBEN FELLÉPÉSEIRÕL, AKIK SÉRTIK A SZERZÕI JOGAIT A TALÁLMÁNYAIBAN ÉS EGYÉB TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓIBAN LEÍRT KUTATÁS-GYORSÍTÓ SOFTWARE-I ÉS LÉTESÍTMÉNY-TERVEI MÁS SZEMÉLYEK SZELLEMI TERMÉKÉNEK JOGTALANUL FELTÜNTETÉSÉVEL, JOGTALAN HASZNÁLATÁVAL, ELRONTÁSÁVAL, STB.:

33.

34.

Vízlepárló-megrendelõ Nyílt levél az MTA Elnökéhez: Alulírt Tejfalussy András dipl. villamosmérnök, méréstani szakértõ feltaláló (1-420415-0215) , 2621 Verõce, Lugosi u. 71., ezúton is tiltatkozást jelentek be az ellen , hogy a szerzõi jogaimat egyes kutatók és kutatóintézetek is folyamatosan és durván megsértik a Magyar Tudományos Akadémia segítségével .....

35.

TEJFALUSSY ANDRÁS ELLENI TITKOSSZOLGÁLATI SZIMATOLTÁS

36.

ITT IS LEHET KATTINTANI AZ PSZICHIÁTRIAI BÛNÖZÉS TOVÁBBI BIZONYÍTÉKAIRA

37.

TEJFALUSSY ANDRÁS ÁLTAL KIEMELTEN KEZELT TÉMÁK

Vízlepárló-megrendelõ "JÉZUSI ÖRÖK ÉRTÉKREND SOFTWARE"

Vízlepárló-megrendelõ Kalibrációs Kontroll Informatika Tudomány

Vízlepárló-megrendelõHOMINFONET mérõhálózat fejlesztési munkák

Vízlepárló-megrendelõEgyetemi tananyag-kijavítási tudományos javaslatok

Vízlepárló-megrendelõ ANTIFASISZTA MAGYAR LÉTVÉDÕ KÖR MOZGALOM ALAPÍTÁSA

Vízlepárló-megrendelõA GTS-ANTIRANDOM-APLA SOFTWARE-k sikeres tudományos kutatás-fejlesztési- és ellenõrzési referenciái

Vízlepárló-megrendelõ Tejfalussy András fizikusokkal közös (nagypontosságú mértéstani) elõadásai "A SZILÁRDTESTFIZIKA KORSZERÛ BERENDEZÉSEI" Konferencián (1973. szeptember 25-28.)

Vízlepárló-megrendelõ TEJFALUSSY ANDRÁS ÁLTAL A SZABADALMAI SZERINTI SOFTWARE-K ÉS LÉTESÍTMÉNY-TERVEK JOGAI FENNTARTÁSA

Vízlepárló-megrendelõ A Tejfalussy András által vezetett tudományos társaságok által leleplezett étkezési népirtás bizonyítására és a népirtás elleni védekezési módszerre, eszözrendszer ismertetésre.

Európai Uniós, strasbourgi bírósági stb. perek indítása a mózesi-talmudi "só-víz-apartheid" alkalmazások elítélésére és megfékezésére

Vízlepárló-megrendelõEgyéb jogi-, politikai- és tudomány-etikai munkák

Vízlepárló-megrendelõ Tájékoztatás a Nobel-díj Bizottságnak

Vízlepárló-megrendelõLétvédõ Kör Mozgalmi munkák

A Létvédõ Polgári Kör mozgalom megalapítója

Vízlepárló-megrendelõA létbiztonság 7 irányelve

Vízlepárló-megrendelõMagyarvédõ üzenetek

TEJFALUSSY ANDRÁS NORMA RENDSZERE

37.

Tejfalussy András kiderítette a Fourrier-analízis általános alkalmazhatóságának Simonyi Károly professzor úr által is keresett természeti okát? A Fourrier-sorfejtés általános alkalmazhatóságának a gradienstükrözõdés a legvalószínûbb természeti oka!?

38.

AZ ENERGIAVÁLSÁGOT A VULKÁNI ENERGIA HASZNOSÍTÁSA ÚTJÁN ELHÁRÍTÓ LÉTESÍTMÉNY KOMPLEX BÁZISTERVE

39.

Itt is lehet kattintani TEJFALUSSY (SYDO) ANDRÁS kutatómérnök családi hátterére (gyermekkor, család, származás)

40.

ANTIRANDOM TERMESZTÉSI EREDMÉNY OPTIMALIZÁLÁSI SOFTWARE SZERINTI MÉRÉSEKEN ALAPULÓ SZAKTANÁCSADÁS

41.

Tananyag-korrekciós ajánlások

42.

Itt is lehet kattintani a Tejfalussy Andrással készült interjúra

43.

GATE-elõadási-demo-080310

44.

Tejfalussy András feltaláló kutatást- és optimalizálást nagyságrendekkel felgyorsító, sok technológiai változós "GTSp-Antirandom Bázis-Software"-e és annak 1977-ben általa leírt, lerajzolt korábbi változata.

45.

A rabbik különbözõ módszerekkel igyekeznek elterelni a nemzsidók figyelmét a desztilláltvíz és a konyhasóval (fiziológiásan) sózás erõs, természetes egészségvédõ és gyógyító hatásáról:

Itt is lehet kattintani a fenti Német Medicina, ill. Újorvoslás kapcsolódó további iratanyagára!

46.

TELEPATIKUS RENDSZEREK HÍRKÖZLÉS-ELMÉLETI KUTATÁSA

47.

7 PONTBAN,
AMIT AKARNUNK KELL

1. Okos és becsületes legjobb szakember vezetôket

2. Valamennyi magyar állampolgár emberi alapjogait
biztosító Magyar Alkotmányt és joggyakorlatot

3. Teljes körben helyesen kalibrált mérési adatokra
alapozó oktatást, kutatás-fejlesztést, tudományt

4. Környezetharmonikus (az ökoszisztéma egyensúlyát
biztosító) optimalizált termelést és fogyasztást

5. Minden magyarnak a munkája össztársadalmi
hasznosságával arányos, a nemzetközi átlagnak
megfelelô munkadíjat, nyugdíjat és teljes körû,
lehetõ legnagyobb egészségbiztonságot

6. Teljes körû nyílt tájékoztatást a problémák minden
lényleges okát feltáró és a problémák kiküszöbölését
mindenben elõsegítõ jól érthetõ helyzetelemzésekkel

7. Szeretettel teljes, valódi emberséget és barátságot.

(Kód: 7pont-090816)

47.

GTS és Antirandom létesítmény bázistervek és létesítmény mûködtetõ bázis software-k (demo)

48.

Tejfalussy András elõadása a Szittya Világkonferencián, 2010. június 13-án: HOGYAN ÉS KIK MÉRGEZIK FÖLDJEINKET, ÉTELEINKET, VIZÜNKET ÉS EGÉSZ ÉLETÜNKET?

49.

50.

51.

52.

Szerzõi-Jogra-Figyelmeztetés

TEJFALUSSY ANDRÁS SZERZÕI JOGI NYILATKOZATA A KUTATÁS-
GYORSÍTÓ OPTIMALIZÁLÁSI TALÁLMÁNYAI GTS ÉS ANTIRANDOM
JELENÍTÕTERES SZÁMÍTÓGÉPES LÉTESÍTMÉNYEI BÁZISTERVEI ÉS
MÛKÖDTETÕ BÁZISPROGRAMJAI VONATKOZÁSÁBAN:

FIGYELMEZTETÉS

A szabadalmaim szerinti GTS-ANTIRANDOM automatizált mérõlétesítményeket az általam
leírt, lerajzolt bázisterveiknek megfelelõen kell létesíteni, s az automatizálást végzõ számítógép
vezérléseit az általam leírt és/vagy ábrázolt mérési és kiértékelési folyamat vezérlõ
bázisprogramoknak megfelelõen kell beprogramozni, önmagukban ismert programozási
eljárásokkal. A Tejfalussy András szerzõi névvel jegyzett valamennyi szabadalmi bejelentés
vonatkozásában fenntartom ezen létesítmény bázisterveim, mérési és kiértékelési folyamat
automatizáló számítógép vezérlõ bázisprogramjaim kizárólagos hasznosítási, értékesítési és
fejlesztési jogait, s minden más ezekkel kapcsolatos egyéb személyiségi jogot, kivéve, ha azokra
kifejezetten engedélyt adok. A jogvédelem mások általi „otthoni használatra” is vonatkozik!

Verõce, 2011. 01. 27.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215)
okl. vill. mérnök, méréstani fejlesztõ tudományos kutató
Hungary 2621 Verõce, Lugosi u. 71.

HASONLÓ JELLEGÛ KÖZISMERT NEMZETKÖZI SZERZÕI JOGI FIGYELMEZTETÉSEK

1./ MIRAX DVD
Nouky és barátai
FIGYELMEZTETÉS!
Ez a DVD szerzõi jogvédelem alatt áll, és csak otthoni lejátszása engedélyezett. A DVD kép és
hanganyagának részeirõl és egészérõl másolatot készíteni tilos. A DV továbbadása, nyilvános
helyen történõ vetítése vagy sugárzása tilos. A felsorolt tevékenységek folytatása vagy tûrése
büntetést von maga után.

2./ Europa Records
THOMAS & FRIENDS
THOMAS A GÕZMOZDONY
Thomas és a szivárvány
Figyelmeztetés
A szerzõi jog tulajdonosa a DVD-nek (a hangfelvételt is beleértve) kizárólag házi használatát
engedélyezi. A jogtulajdonos minden más jogot fenntart, kivéve, ha azokra kifejezetten
engedélyt ad. A házi használat meghatározása kizárja a DVD használatát olyan helyeken, mint
klubok, távolsági autóbuszok, kórházak, szállodák, olajfúró szigetek, börtönök és iskolák A
DVD-nek vagy bármely részének engedély nélkül másolása, kiadása, kiállításon való
bemutatása, bárbeadása, kölcsönzése, nyilvános lejátszása, vagy mûsorszóró hálózaton való
leadása szigorúan tilos és polgári peres vagy büntetõjogi eljárást vonhat maga után. A DVD
árusításának és bérbeadásának feltétele a DVD kiadójának hozzájárulása. E nélkül nem
exportálható, kereskedelmi úton nem terjeszthetõ vagy árusítható.

 


Itt kattinthat a folytatásra!

Vissza a lap kezdetéhez