AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitólapra / Vissza a fõtémajegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtéma: MAGYARORSZÁG NÉPÉNEK A FELSZABADÍTÁSÁÉRT, A SZABAD MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM KERETÉBEN A TITKOS 11 LEGFÕBB CSÕDOK ELHÁRÍTÁSÁRA TETT KÁRELHÁRÍTÁSI KEZDEMÉNYEZÉS


Kód: CSOD-FOTITKOK-100206

HAZÁNK MAI EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSÕDJÉNEK A 11 (TIZENEGY) ALAPVETÕ FÕ OKA, AMELYEKNEK AZ ELTITKOLÁSA IS HAZAÁRULÁS:

1./ KONYHASÓVAL (NaCl-dal) MÛTRÁGYÁZÁSSAL MÉRGEZIK A MAGYAR TERMÕFÖLDEKET

2./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK A KONYHASÓ FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKÛ OPTIMÁLIS ÉTKEZÉSI PÓTLÁSÁT (a fiziológiás pótlás akadályozása életrövidítõ + ivartalanító hatású!)

3./ TIMSÓ, KÁLISÓ STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET (a kálium túladagolás is életrövidítõ + ivartalanító = népirtó hatású!)

4./ TUDATOSAN RÁKÉNYSZERÍTENEK A KÁLIUMOT MÉRGEZÕEN, A(NTI)FIZIOLÓGIÁSAN) TÚLADAGOLÓ ÉLETRÖVIDÍTÕ ÉS IVARTALANÍTÓ ÉTKEZÉSRE

5./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK AZ EGÉSZSÉGET VÉDÕ ÉS GYÓGYÍTÓ HATÁSÚ DESZTILLÁLT IVÓVÍZZEL VÍZPÓTLÁST, HELYETTE FERTÕZÕ VÍRUSOS ÜRÜLÉKET ÉS MÉRGEZÕ VEGYSZEREK TARTALMAZÓ VEZETÉKES VÍZZEL ITATJÁK A NÉPET

6./ 1-5. FOLYTATÁSÁHOZ TUDATOSAN MEGHAMISÍTOTTÁK A LABORATÓRIUMI MÉRÉSI ADATOK ÉRTÉKELÉSHEZ ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELÕÍRÁSOKHOZ ALAPUL VETT (HATÁRÉRTÉK) SZÁMOKAT

7./ Kb. 300%-kal több adó + járulék sújtja a magyar termelõk termékárait, mint az azonos piacon árusító külföldiek (szlovákok stb.) termékárait. Emiatt a magasabb árú hazai termékek eladhatatlanok és a magyarországi termelõk beszüntetik a termelést, s megszüntetik a termelõ üzemi munkahelyeket

8./ Tudatosan akadályozzák az áramtermelõ erõmûvek geotermikus (magma)hõvel fejlesztett olcsó nagynyomású gõzre történõ átállítását, s az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által kifejlesztett kõzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását

9./ Magyarországnak azért is lett a korábbinál is sokkal nagyobb külföldi adóssága, mert a kormányok, e hitelek törlesztésére pénzszerzés címén külföldieknek eladott magyar területekért, vállalatokért, ingatlanokért beszedett összegnél többet, sok ezer milliárd forintot elpazaroltak, elpazarolnak a vidéki szennycsatornák számának növelésére, hogy az ivóvíz-szolgáltató folyókba a vezetékes ivóvízbe átjutó fertõzõ vírusokat, fogamzásgátló stb. népirtó anyagokat juttassanak

10./ Az infúziónál és étkezésnél is optimális Na : K = 30 : 1 arány helyett az Na : K = 1 : 1 gyilkos arányt alkalmaztató kormányok, az általuk ezúton ivartalanított és lerövidített életû magyarok megüresedett ingatlanait eladják külföldieknek, s eltulajdonítják a kipusztított magyarok nyugdíjra befizetett pénzét

11./ 1 - 10. FÕLEG A KORRUPT TUDOMÁNYOS- ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BÛNÖZÕK BÛNE


Legújabb kezdeményezésünk a 11 legfõbb csõdoknak a felszámolására

I.

Felkértük a Jobbik Európai Uniós képviselõjét, Dr. Balczó Zoltán urat, hogy nyújtson személyesen segítséget a kivégzõméreg, idegméreg kálisóval kevert konyhasó mûtrágyaként és ételízesítõként, biológiai vegyi fegyverként való használatát lehetõvé tevõ európai úniós és magyarországi engedélyek és joghézagok Európai Unió által haladéktalanul kiküszöböl(tet)éséhez:

Kód: Jobbik-Balczo-Wallstrom-100301

Tisztelt Dr. Balczó Zoltán képviselõ Úr!

Dr. Papp Lajos úr szívsebész, ny.egyetemi tanár, akadémiai doktor szakvéleményét
is mellékelve, segítséget szeretnék kérni az alábbi EU-s közérdekû bejelentésemhez.

Az EU-ba beléptetésünk óta nem lehet tudni, hogy melyik étkezési só felel meg a
hazai szabványnak. Az MSZ-01-10007-82. magyar szabvány valamennyi étkezési
sóban (mindegyikben) tiltja a kálisó legkisebb mennyiségét is. A kálisóval kevert
sókat a boltokban nem lehet felismerni. Mindezeket az EU jelenleg nem korlátozza.

Kérem szíveskedjenek átadni a mellékelt cikket író Margot Wallström asszonynak e
tájékoztatást és mellékleteit. Hátha õ, mint az EU környezetvédelmi biztosa, esetleg
hajlandó fellépni a kálisóval kevert konyhasóval mûtrágyázásnak és ételízesítésnek,
mint vegyi használatnak az EU-ban, s így Magyarországon is betiltatása érdekében.

Mellékletek:

1./ Margot Wallström asszony: Együtt halunk a vegyszerekkel c. írása (magyarul).

2./ The Smash of our Country in Sanitary and Economic Sense (the crocking up and
insolvency in Hungary) has been generated by 11 (eleven) principal causes, the
secretion of the must be treated as high treason, itself! Kód: Principal Secrets of
Smash-100207.

3./ A 2./ pont szerinti szöveg magyar eredetije, kód: CSOD-FOTITKOK-100207.

4./ Medical Scientific Declaration of Prof. Dr. Lajos Papp, PhD., doctor of medical
sciences of Hungarian Academy of Science. Kód: CsodFotitkok-100207-3En.

5./ Egy fontos bibliai szöveg értelmének megváltoztatása címû bizonyíték
gyûjtemény. Kód: DrabikUzsoracivilizacioBibliahamisitas. *

6./ Prof. Dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár, akadémiai doktor 4./ pont szerinti Nyilatkozatának magyar eredetije. *

* Kérem, hogy szíveskedjenek hivatalos angol fordítást készíttetni Margot
Wallstrom asszony részére a fenti közérdekû bejelentésemrõl és a 4. mellékletérõl, s
ezeket részemre is megküldeni!

Verõce, 2010. 03. 01.

Tisztelettel: Tejfalussy András

1. melléklet:

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

III.

ÉZSAIÁS 30.24 SZÖVEGÉNEK HITELES FORDÍTÁSA HÉBERRÕL

VIII.

A nátrium-kálium arány elrontóit egy keresztény demokrata miniszter levele is fedezi:

IX.

A MÁRIA RÁDIÓ MAGYARORSZÁGNÁL SOKÁIG EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSADÁSSAL FOGLALKOZTATOTT DR. RIGÓ JÁNOS IS AJÁNLJA AZ 1 : 1 - ES NÁTRIUM: KÁLIUM ARÁNYT:

X.

A 3,6 gramm/8 óra vagy több kálium (8 db. vagy több Kálium-R tabletta) szájon át bejuttatásának a kezelõ orvosok elõl eltitkolt tényleges hatásai:

XI.

A csökkentett nátriumpótlás vagy növelt káliumdózis egyéb mérhetõ hatásai:

1.

2.

3.

4.

5.

6. melléklet:

7.

8.

Lásd a szcientológia megalapítója által írt könyvvel ez ügyben elkövetett hasonló értelmû csalást!

II.

KÁRELHÁRÍTÁSI PROGRAMCSOMAGUNK SAJÁT PROGRAMJUKBA BEILLESZTÉSÉNEK SZEMÉLYES MEGBESZÉLÉSEN KEZDEMÉNYEZÉSE A KERESZTÉNY DEMOKRATA NÉPPÁRTNÁL, AZ ORSZÁGGYÛLÉS EMBERI JOGI- KISEBBSÉGI- CIVIL- ÉS VALLÁSÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉNÉL, BALOG ZOLTÁNNÁL. (Budapest, 2010. 02. 20.).

III.

KÁRELHÁRÍTÁSI PROGRAMCSOMAGUNK SAJÁT PROGRAMJUKBA BEILLESZTÉSÉNEK SZEMÉLYES MEGBESZÉLÉSEN KEZDEMÉNYEZÉSE A FIDESZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ DR. ÁNGYÁN JÓZSEFNÉL, A SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI INTÉZET EGYETEMI TANÁR, INTÉZET IGAZGATÓJÁNÁL. (Budapest, 2010. 02. 20.)

IV.

KÁRELHÁRÍTÁSI PROGRAMCSOMAGUNK SAJÁT PROGRAMJUKBA BEILLESZTÉSÉNEK SZEMÉLYESEN KEZDEMÉNYEZÉSE A MAGYARORSZÁGI ZÖLD PÁRTNÁL, MEDVECZKI ZOLTÁN ELNÖKNÉL. (Szob, 2010. 02.28.)

V.

KÁRELHÁRÍTÁSI PROGRAMCSOMAGUNK SAJÁT PROGRAMJUKBA BEILLESZTÉSÉNEK SZEMÉLYESEN KEZDEMÉNYEZÉSE A JOBBIK PÁRT ELNÖKI SZAKÉRTÕ MEGBÍZOTTJÁNÁL, DR. KOVÁCS TAMÁSNÁL. (Budapest, 2010. 03. 01.)

VI.

KÁRELHÁRÍTÁSI PROGRAMCSOMAGUNK SAJÁT PROGRAMJUKBA BEILLESZTÉSÉNEK SZEMÉLYESEN KEZDEMÉNYEZÉSE MÁS SZERVEZETEK VEZETÕINÉL IS (FOLYAMATOS).

VII.

A MAGYAR LAKOSSÁGGAL A KEZDEMÉNYEZÉS MEGISMERTETÉSE ÉS A TARTALMI ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁRA FOLYTATOTT SZAKMAI ÉS POLITIKAI KÜZDELMEK ÚJ TUDOMÁNYOS KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEKKEL IS TÁMOGATÁSA.

VIII.

IX.

1.

2.

X.

XI.

XII.

XIII.

Egy német orvos egy fõrabbival büntetlenül hirdetheti, hogy a zsidókat kigyógyítják, s a nemzsidókat kiirtják?!

XIV.

Tejfalussy András elõadása a Szittya Világkonferencián, 2010. június 13-án: HOGYAN ÉS KIK MÉRGEZIK FÖLDJEINKET, ÉTELEINKET, VIZÜNKET ÉS EGÉSZ ÉLETÜNKET?

XV.

ÉLETÜNKET TUDATOSAN RÖVIDÍTIK, LÉTSZÁMUNKAT 20 ÉVENTE 1 MILLIÓVAL TUDATOSAN CSÖKKENTIK!

XVI.

Tejfalussy András elõadása a rákbetegeket gyógyítás lehetõségérõl (Verõce, MAGYAR SZIGET Tábor, 2010. 08. 06-án.

XVII.

TEMATIZÁLT ÜZENETEK TEJFALUSSY ANDRÁSTÓL

XVIII.

FOKOZOTT ANTISZEMÉTIZMUS KELL!

XIX.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

KÖZÉRDEKÛ FELJELENTÉS: a KDNP ( Keresztény Demokrata Néppárt ) is talmudista-cionista irányítású álkeresztény áldemokrata terrorszervezet, amely kigyilkol minket innen?

11.

Kérdés a parlamenti párt Jobbik Magyar Országgyûlési és Európa Parlamenti képviselõihez
(Vona Gáborhoz, dr. Gaudi Nagy Tamáshoz, Zagyva Gyulához, dr. Morvai Krisztinához),
valamint Dr. Zétényi Zsolt alkotmány jogászhoz: A nem zsidókat irtást, kirablást, ellenük
hamisan tanúzást kötelezõen elõíró Talmud alaptövényû, ENSZ határozat szabotáló terrorista
izraeliek hazánkban letelepedését liberalizáló törvényt szentesítõ hazaárulók országgyûlési
döntése megsemmisítését kéréssel a Jobbik nem fordult a Strasbourgi Bírósághoz?!
Verõce, 2010. 12. 08.

12.

XX.

XXI.

1.

2.

XXII.

KAPCSOLÓDÓ TÉMACÍMEK

Vegetáriánus

Vér Elektrolit Optimum Program (VEOP) szerinti táplálkozás

AZ OÉTI FAJIRTÁST kiSZOLGÁLÓ MÉRÉSI CSALÁSA (a nem kóser ételekben a nátriumot kicseréli káliumra és ezúton fajirtást folytat).

ÉLETVESZÉLYES A MAZDAZNAN ÉTKEZÉSI TANÁCSADÁS KONYHASÓ HASZNÁLAT TILTÓ VÁLTOZATA!

Székely Edmond tanai a "konyhasóval sózás feleslegesnek hirdetése" egy vallási köntösbe is burkolt tudatmódosítással élesített (ószövetségi, talmudi) biológiai fegyver a becsapott népcsoportok önmaguk kipusztítására történõ beprogramozására.

Per és feljelentés a vítzfertõzõ, talajmérgezõ KvVM (minisztérium) és bûnsegédei ellen. (Eddigi "eredményeik": népfogyás 1 millióval, életrövidülés 10 évvel, 40%-os meddõség, népelszegényedés stb.)

Az Európai Unió is kiterjedt lehetõségeket biztosít, mint népirtási üzletnek, a kálisóval túladagolt káliummal és a konyhasó hiánnyal gyilkolásnak, ami a sejtmembránok mûködésének és a vérkeringésnek az általános tönkretételére irányuló vegyi fegyver használat !

A kálisóval és konyhasó-hiánnyal gyilkolás, amely a sejtmembán mûködésének és a keringésnek a tudatos, általános tönkretételére irányul, az Európai Unióban elterjedt korrupciós népirtási üzlet

Lásd a Létvédõ Körök Mozgalom által a Ptk. 484-487. §. alapján készített közérdekû nyilvános összefoglaló tájékoztatást a "Free Choice (vivegás. szennyvizes" tervszerû népirtásról, s Tejfalussy András közzétett aktuális magánvéleményét a hazai közigazgatási maffiáról!

Itt kattinthat az azt bizonyító WHO kódex szövegre, hogy a halálosan veszedelmes járványok és más egyéb halálosan veszedelmes betegségek és a fiatalok ivartalanodásának gyors terjedését is, a Világ Egészségügyi Szervezet, a WHO hamis szakmai ("sócsere-") állásfoglalásaira alapozva szervezik és fedezik az "egészségügyi biztosítók" az Európai Uniós korrupciók keretében.

"Gerzson diéta" kétféleképpen? Kinek-kinek a vallása szerint: konyhasóval avagy anélkül, azaz a "természetgyógyász lapok" segítségével bebeszélt antifiziológiás ételekkel és ivóvizekkel való gyilkolás?

AZ ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT (ÁNTSZ) ELKEZDTE MEGAKADÁLYOZNI A KÁLISÓVAL NEM MÉRGEZETT EGÉSZSÉGVÉDÕ KONYHASÓ GYÓGYSZERTÁRBÓL BESZERZÉSÉT?

A Biblia és a Talmud is elõírják a tiszta desztillált ivóvizzel és a konyhasóval erõsen sózott étellel (pl. kenyérrel) táplálkozást, mint legfõbb egészségvédelmet. Az ellenségekkel szemben pedig a fordítottját alkalmazzák, mint fokozatos, lassított ivartalanítást és életrövidítést.

"EURÓPAI UNIÓS VÁDINDÍTVÁNY" ,A GYURCSÁNY-KORMÁNY EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERE ELLEN, ORSZÁGOS KÖZVESZÉLY-OKOZÁSBAN FOLYTATOTT BÛNSEGÉDKEZÉSE MIATT.

FELJELENTÉS AZ INTERPOLHOZ: A felszín alatti ivóvíz víz-védelme ürügyén végzett „szennycsatornáztatás” mindenhol csalás, ahol szabad vegyszerezni, trágyázni a kertet!

A kálisóval mûtrágyázás gazdasági kárairól lásd Dr. Nagy Bálint professzor "Csoda, hogy még nem bolondultak meg a gazdák" c. cikkét és ahhoz fûzött szakvéleményünket!

KÖZÉRDEKÛ JAVASLATKÉNT, Dr. Halász József, Dr. Zétényi Zsolt, Dr. Szeszák Gyula, Dr. Lehmann György, Siklósi András, Takács András, és mások részére is: A Strasbourgi Bíróságtól az alábbiak ítéleti megállapítását kérjed Te is: 1./ Azok az országgyûlési képviselõk, akik megszavazták a terroristák alaptörvényét képezõ Talmudnak alávetett izraeliek Magyarországra áttelepülését liberalizáló törvényt és a hazai médiának engedik ezt elhallgatni, megtévesztették a választókat, mivel eltitkolták ezt a tervet és a végrehajtását is! 2./ Ez azt jelenti, hogy KICSALTÁK a választók hozzájárulását, ami bûncselekmény, és 3 évi börtön jár érte mindegyiküknek, vagyis a képviselõi joguk elvesztése is! 3./ A betelepülést liberalizáló, általuk megszavazott „törvény” tehát ÉRVÉNYTELEN! Verõce, 2010. 12. 22.

Vízlepárló-megrendelõ Segítségként Orbán Viktor miniszterelnöknek, 2 interpellációra is javasolt téma: TÉNYLEG KÖTELEZI AZ EURÓPAI UNIÓ A MAGYARORSZÁGI KORMÁNYOKAT, HOGY SZENNYEZETT VIZET ITATÁSSAL (I.), ÉS ÉTKEZÉSI SÓKÉNT ÁRULT
KIVÉGZÕMÉREG, IDEGMÉRGEZÕ MENNYISÉGÛ KÁLISÓT ETETÉSSEL (II.) GYILKOLJANAK MINKET?

FELJELENTÉS A MAGYAROK ELLEN HOLOKAUSZTOT FOLYTATÓK ELLEN AZ ORFK-INTERPOLHOZ

Dr. Béres József tudományos kutató emlõrákot okozott kálium túladagolással az egereknek (1988).

Az Antirandom óriásmérés kiderítette: Az aszálykár igen megnõ a kálisóval mûtrágyázás miatt

Miért intéztek vad támadást Váradi Tiborék (a Napfényes Élet Alapítvány) a honlapunk ellen?

"ANTIRANDOM DESIGN CENTER"" (Lista az evett, ivott közveszélyes termékekrõl (is).)

A LÉTVÉDÕ KÖR MOZGALOM TÁJÉKOZTATTA A PÁRTOKAT A NÉPIRTÁSRÓL!

MI A CSECSEMÕ-TÁPSZEREK OPTIMÁLIS NÁTRIUM / KÁLIUM ARÁNYA?

ÍTÉLET A MAGYAR NÉPET MÉRGEZTETÕK ÉS A BÛNSEGÉDEIK ELLEN:

ANTIFASISZTA MAGYAR LÉTVÉDÕ KÖRÖK MOZGALOM ALAPÍTÁSA

"TALMUDKÉRDÉSSÉ" FAJULHAT A DESZTILLÁLT-IVÓVÍZ VITA?

KÖZÉRDEKÛ TÁRSADALMI BÜNTETÕ-ELÕBÍRÓSÁGI ÍTÉLET

MAGYAR NÉP FOGYATKOZTATÓ MÓZESI FASIZMUS?

MÓZES II. 23. 20-33. fajirtó terrorista bibliai program

Vízlepárló-megrendelõ GYILKOLÓ ORVOSSÁ" TOVÁBBKÉPZÉS"?

A GYÓGYSZERTAN (IS) HAZUDIK?

NATO-VAL IS UGYANOLYAN

MÓZES A "FASISZTA"

Vízdíj emelési csalás

Vízlepárló-megrendelõ Segítségként Orbán Viktor miniszterelnöknek, 2 interpellációra is javasolt téma: TÉNYLEG KÖTELEZI AZ EURÓPAI UNIÓ A MAGYARORSZÁGI KORMÁNYOKAT, HOGY SZENNYEZETT VIZET ITATÁSSAL (I.), ÉS ÉTKEZÉSI SÓKÉNT ÁRULT
KIVÉGZÕMÉREG, IDEGMÉRGEZÕ MENNYISÉGÛ KÁLISÓT ETETÉSSEL (II.) GYILKOLJANAK MINKET?

Orbán Viktor miniszterelnök Kormányához, a mazsihiszes zsidók egészségét nem veszélyeztetõ, eltitkoltan vírusos hazai ivóvíz és kálisóval mérgezett étkezési sók ügyében.

IVÓVIZ TERRORIZMUS: A ZSIDÓK GYÓGYÍTÓ TISZTA DESZTILLÁLT VIZET ISZNAK A NÁTRIUKLORIDOT A KÓSER ÉTELEIKKEL FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKBEN PÓTLÁSSAL AZ ÉLETÜK MEGHOSSZABBÍTÁSHOZ, MIKÖZBEN A MAGYAROK ÉLETRÖVIDÍTÕ VÍRUSOKKAL ÉS VEGYSZEREKKEL SZENNYEZTETETT VIZEKET ISZNAK, ÉS A NÁTRIUKLORID FIZIOLÓGIÁSAN PÓTLÁSA HELYETT A KIVÉGZÕMÉREG IDEGMÉREG HATÁSÚ KÁLISÓVAL RÖVIDÍTK AZ ÉLETÜKET.

KIK AZ IVÓVÍZÜNKET ELSZENNYEZTETÕ TERRORISTÁK?

 


Itt lehet kattintani a folytatásra!

Vissza a lap kezdetére