Vissza a nyitó oldalra Vissza a nyitólapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ oldalra

AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KÖRNYEZETVÉDELMI-
ÉS GAZDASÁGOSSÁG ELLENÕRZÕ KÖZPONTJA (gmk) Elnök


I.

H U N G A R Y

HAZAÁRULÁSUK

Egy ország kiárusítása?

1. Eladósítás: a hibás nagyberuházásokkal, talaj-,víz-,élemiszer-mérgezô mûtrágyákkal, mindezeket leplezõ ellenõrzéssel, "rendszerváltásokkal".

2. Hitelekbôl a korábbi hitelek fizetése, és közben, az ország földterületeinek - a terület valódi értéke mintegy 1%-a körüli áron - spekulánsoknak való eladása. Az iparban is hasonló kiárusítások vannak.

3. A ráfizetéses gazdálkodás fô okainak az érintetlenül hagyása, hogy a spekulánsok minél olcsóbban vásárolhassák fel az ingatlanokat, a felszereléseket, földeket és üzemeket, ezek tulajdonjogait,hogy a többiek/magyarok eladásból se szerezhessenek stabilizációs célokra pénzt.

4. Az egyes "fõhatóságok", a ráfizetésbôl származó károknak a lakosságra áthárításával, elõkészítik a többség "földönfutását", kiûzését.

5. A Pénzügyminisztériumban, a törvénykezõi, ellenõri poziciókban, szakértõk helyett "kupecek" ülnek, akik készségesen elfogadják a külföldi spekulánsok kriminális ajánlatait, hajbókolva ajánlva ki a részükre a magyar nemzeti vagyont, a földet is, teljes állami gazdaságokat, gyárakat,a nemzeti tulajdonú ingatlanokat,természetvédelmi kincseket is, az említett törvényi/rendeleti szabad-rablási alkalom kihasználáshoz.

6. Már a Kádár, Grósz, Németh vezetés alatt "megalkották" az idegen állampolgárok korlátlan magyarországi ingatlanspekulációit (felvásárlásait) is lehetôvé tevô cégtörvényeket, és a lakosságot ma is becsapják azzal, hogy külföldi nem vásárolhat ingatlant, holott, ehhez csak céget kell létesítenie (egy idõre) és vehet erdõt,mezõt,mindent. A becsapott, kijátszott, itt születettek talpa alól eladják az anyaföldet. A hibás törvények töröltetését a Kormányzat folyamatosan halogatja.

7. A látszólag értelmetlen és ellentmondó, dezorganizáló állami intézkedések nagyon célszerûek, a fenti tönkretételi program szempontjából.

8. Eltávolítják a hatalom /és fõleg a pénz közelébõl azokat, akik kezdenek ráébredni, hogy mi történik privatizáció címén a magyar nép ellen.

9. Aki fellép az áron-aluli eladás ellen, "kényszergyógykezeltetik".

10. A fenti programért, a talajtermékenység káliummal való módszeres (kb. 35 évig tartó) tudatos lefojtásáért, a káliumozást bevezetô, szervezô "Magyar Tudományos Akadémia", a mai fôtitkár, Dr. Láng István és a nemzetközi szindikátusok által befolyásolt agrokémikusok felelõsek.

11. A vegyszeres talajtermékenység-lefojtás, a lakosság életkorát átlagosan, mintegy 10 - 20 évvel megrövidíthette, kivéve azokét, akik tudtak a módszerrõl és a kálium káros hatását kompenzálták, kivédték.

12. Ügyészség és bíróság engedélyével folytatják a népirtást, sôt, annak ezek már korábban is a kiszolgáló eszközeivé váltak.

13. Az újtípusú "honátadás" elsõsorban egy magyar-maffia üzlete, amelyik ezzel szerzi a plusztõkét, az extra-profitot magának és külföldi megbízóinak.

14. Kb. 600-1000 milliárd dollár hasznot húznak a magyar-maffia finanszírozói, a magyar föld és felszerelések olcsó megvételébôl, a többség, a nép birtokon kívül rekesztésébôl. Ezt, kb. 6-10 milliárd dollár külföldi tõke bevonásával érnék el, tehát - a leértékelések következtében a PROGRAM", 3-5 év leforgása alatt, százszorosnál is nagyobb (mérhetetlenül nagy) értékû nemzeti vagyont játszhatna át, ezeknek a gátlástalan hazaárulóknak, s a multinacionális megbízóiknak a kezére.

15. A mûtrágyázási trükk nem új. Pl. Arthur Koestler író már 1940-ben leírta a "Sötétség Délben" c. könyvében, a nitrát mûtrágyának a kálium mûtrágyával helyettesítését, mint alattomos háborús, hazaárulási-módszert !

16. A közoktatás az ország idegen kézre juttatását kiszolgálta/ja. Az ún. sztártanárok",akadémikusok reklámozzák a mérgezõ "káliumfogyasztást".

17. Nem csak ún. "szocialista", de néhány ún."fejlõdõ", sôt még egyes ún. fejlett kapitalista" országokat is mérgeztek/nek aránytalan mûtrágyázással, pl.: AUSZTRIÁT káliummal, AUSZTRÁLIÁT foszfor-túladagolással. A tönkrement termelõk ingatlanait a spekulánsok a külföldieknek adják el.

18. A kálium pszichoszomatikus szer is, mely súlyos egészségi zavarok,betegségek és halál okozója is lehet. Ezt, az orvosok a káliummal folyamatosan mérgezett lakosok elõl eltitkolták/ják. A felelõs minisztérium nem engedi leállítani - a növényeket, állatokat is mérgezô - ún. kálium-trágyázást. A káliumtól, ételek és italok is mérgezõk lehetnek, de nem korlátozták/zák a fogyasztásukat. Jellemzõ KÁLIUM MÉRGEZÉSI tünetek: érzészavarok, izom-beidegzési zavarok, szívtágulás, szívritmuszavar, a szervezet általános ellenálló képességének (immunitásának) a drasztikus csökkenése. Továbbá a vér kb. 2-szeres káliumtartalmánál szívkamrafal-remegés, diasztolés szívmegállás következhet be. -a káliummérgezés okozta halál a halottból nem kimutatható, ezzel élhetnek vissza.

19. Amikor a PROGRAM tényleges problémája mindenki elõtt megvilágosul, már késõ lesz.A tönkretett magyarok mind elvesztették ingatlanaikat, földjüket, házukat, azokba idegenek telepedtek be, akik a volt tulajdonosokat kizárhatják, hatósági úton kiköltöztethetik, elüldözhetik.

20. A hazaárulási program kiteljesedése az MSZMP alatt kifejlõdött, most gyorsul fel, a privatizálási, önkormányzati, világkiállítási, gazdasági, pénzügyi, politikai, erkölcsi, jogi és információs káosznak is köszönhetôen, melyet minden újabb pénzpazarlással, vagy kiárusítással tovább fokoznak, visszafordíthatatlanná téve a hazaárulási folyamatot.

21. A korábbi és az új államvezetés hivatalnokai, a kálium-mérgezés kezdete óta - különbözô demagógiák fedezetében - e programot szolgálják, a káliumozással ráfizetésessé téve a földek termelését, hogy az aranykorona érték az 1% -ra, 1000-5000 Ft/aranykorona-ra csökkenjen, ami lehetõvé teszi a PROGRAM, a "vértelen (?) területszerzés" végrehajtását!

Budapest, 1991. január 02.
Tejfalussy András

II.

1.

A világon legkorszerûbb hatásvizsgáló méréseink is bizonyítják:

2.

III.

Mások kevésbé megbízható mérései is bizonyítják:

IV.

Kiknek kell a helyünk

1.

2.

3.

V.

KIK ÉS HOGY SZERVEZIK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

VI.

BÍRÓSÁGI PEREKET INDÍTÁSAINK A TALMUDISTA TERRORISTÁK MEGFÉKEZÉSÉRE

1.

2.

3.

T. Nógrád Megyei Bíróság!
2.P.21.041/2010/2.

Megküldöm az MTA alperes és bûntársai fajirtást szervezésben közremûködését
valószínûsítõ alábbi közérdekû bejelentést. Kérem elrendelni a bûnügyi nyomozást!

Kód: Orban-K-101130
Elõzmény: PKKB. 13.B.24.211/93/2.
Nyilvános közérdekû bejelentés!
PKKB fax: +36-1-354-6057

Copy: EuropeanCourt f Human Rights
Fax: 00-33-88-412-730

Kérés a Bíróságokhoz!

ÖLNEK : Orvos, gyógyszerész, természetgyógyász, biológus -bûn a hullák
vérszéruma 1Na : 1K arányát optimálisnak hazudni az élõké 30Na : 1K aránya
helyett, az étkezési Na és K pótláshoz! A MTA szervezte meg?!

Szíveskedjenek leállítani a 4,7gramm/nap elõírt étkezési káliumpótlást
(RDA=4,7gramm/nap), amit az Orbán-kormány egészségügyi államtitkára hozzám
címzett levele optimálisnak hazudott! Naponta több százzal fogy a magyar (nem
kóser étkezésû) lakosság, amelynek bebeszélték a valóságban csak
0,5gramm/24óra káliumpótlási szükséglet* helyett a nagyságrendekkel többet.
Az 1 óra alatt 4,7 grammot bejuttatás 24 x (4,7:0,5)-ször (225!) több a fiziológiás
optimumnál! A 4,7 grammot éhgyomorra egyszerre is veszélytelenül
elfogyaszthatónak hazudják (pl. tönkölybúzafû-lével), ami azonnali halált, vagy
súlyos vesekárosodás-megindulást okoz! Ennyivel végzik ki az USA-ban az
elítélteket!

* Lásd a „Kálium-Retard” kálium-hiányt elhárító tabletta gyógyszertári ismertetését,
a figyelmeztetés a gyógyszertári számítógépben, hogy EKG-t írnak elõ és
vérszérum-kálium ellenõrzést, ha valaki 1 grammnál több káliumot visz be ilyen
tablettával 8 óránként!

Verõce, 2010. XI. 30.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215)
H-2621 Verõce, Lugosi u. 71. T/Fax: +36-1-2506064
néhai Dr. Kovács Pál által megbízott országgyûlési
szakértõ kárelhárító ügyvivõként (Ptk. 484-487. §)

/1.

/2.

VII.

AZ MTA TUDOMÁNYOS ÉS POLITIKAI ÉS JOGI BÛNÖZÉST KOORDINÁL

1.

2.

HAZAÁRULÁSI ÜGYBEN NYILVÁNOS VÁDEMELÉS SÓLYOM LÁSZLÓ ELLEN
(Iratjel: SolyomEladositoBunseged090224)

3.

ELTITKOLT LEGFÕBB CSÕDOKOK

HAZÁRULÁS AZ ELTITKOLÁSA IS, HOGY AZ ALÁBBI KILENC (9) TITKOS, FÕ OK(OZÓJ)A VAN HAZÁNK EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSÕDJÉNEK:

1./ MÉRGEZTETIK A TERMÕFÖLDEKET A KB. 20% KONYHASÓT IS TARTALMAZÓ,
"40%-OS KÁLISÓ" (HAMIS) ELNEVEZÉSÛ MÛTRÁGYÁVAL.

2./ ÉLETRÖVIDÍTÕRE CSÖKKENTETTÉK AZ ÉTKEZÉSI KONYHASÓPÓTLÁST

3./ TIMSÓ (KÁLIUM-ALUMÍNIUM-SZULFÁT) ÉS KÁLISÓ, KÁLIUMCITRÁT STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL IS MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET.

4./ AKADÁLYOZZÁK AZ EGÉSZSÉGJAVÍTÓ TISZTA DESZTILLÁLT VÍZZEL VÍZPÓTLÁST, ÉS EZZEL A RÁKBETEGSÉGEKBÕL KIGYÓGYULÁST IS.

5./ ELÕÍRJÁK A KÁLIUMOT MÉRGEZÕEN TÚLADAGOLÓ ÉLETRÖVIDÍTÕ ÉTKEZÉST.

6./ 1-5. FOLYTATHATÓSÁGÁHOZ MEGHAMISÍTOTTÁK A REFERENCIA SZÁMÉRTÉKEKET (HATÁRÉRTÉKET), AMELYEK ALAPJÁN ELÕÍRJÁK AZ EGÉSZSÉGVÉDELMI INTÉZKEDÉSEKET ÉS ÉRTÉKELIK A LABORATÓRIUMI MÉRÉSEKET.

7. Akadályozzák az áramtermelõ erõmûvek magmahõvel fejlesztett olcsó nagynyomású gõzre átállítását, s az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által kifejlesztett kõzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását, AZ ENERGIAVÁLSÁG TÖBBSZÁZEZER ÉVRE ELHÁRÍTÁSÁT.

8./ Jelenleg mintegy 300%-kal több adó + járulékkal (összes adóval) sújtják a magyar termelõk termékárait, mint az azonos piacokon árusító külföldiek (szlovákok stb.) saját hazai termékáraiba beépülõ összes adó. Emiatt eladhatatlan sok magyar termék, emiatt szüntetik be a magyarországi termelõk a termelést, emiatt szûnnek meg a magyarországi termelõ üzemi munkahelyek.

9./ 1-8. FÕKÉNT A KORRUPT TUDOMÁNYOS ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BÛNÖZÕK BÛNE.

10./ 1-9. RÉSZLETES TUDOMÁNYOS MÉRÉSTANI ÉS JOGI BIZONYÍTÁSÁT, ÉS HOZZÁ A KONKRÉT BÛNÜGYI STB. BIZONYÍTÉKOKAT IS, LÁSD ITT: www.aquanet.fw.hu !

Verõce, 2009. 05. 27. Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (ezen Ptk. 484-487.§.
szerinti, korrupció-elhárító munka állam részére hitelezését a köztársasági elnöknél bejelentve)

*

TISZTELT HÖLGYEK ÉS URAK!

Ki kell deríteni a kormányok által a lakosság elõl eltitkolt csõdokok fõfelelõseit és felelõsségre
kell vonni õket büntetõjogi szempontból is. Szíveskedjék jelezni, aki tud ebben a jelen irat teljes
saját levelezõlistáján tovább küldésével (és ezzel a bizonyítékokat bemutató www.aquanet.fw.hu
és www.desztvizhonlap2.atw.hu honlapjainkra figyelemfelhívással), vagy más módon segíteni!

Verõce, 2009. 05. 27.

Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (1-420415-0215)
E-mail: ujvizforras@freemail.hu, tejfalussy.andras@gmail.com (mobil: 36-20-2181408)
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71.

*

4.

RDA SZÁM HAMISÍTÁS HATÁS: Amerikában, Barack Obama elnöksége óta (?) személyenként max. 5 grammig (NaCl-RDA) van megengedve a naponkénti konyhasó fogyasztás, hazánkban IS 5 grammig!? Náluk max. 3,3 grammig (K-RDA) van megengedve a napi káliumfogyasztás, nálunk az EKG-n is látható szívmérgezést okozó napi 4,7 gramm átlagos káliumfogyasztást írjak elõ! Az amerikaiak egészsége javul, élethossza nõ, a magyarok egészsége romlik, ma már a férfiak fele sem él el a nyugdíjkorhatárig! Zsidó népirtás?! Verõce, 2009. 05. 08. TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT.

VIII.

1.

Kód: IzraeliekNalunkLetelepedése101108

AZ ORSZÁGGYÛLÉS IZRAELIEK CÉGEI ÉS ALKALMAZOTTAI
MAGYARORSZÁGI SZABAD LETELEPÜLÉSÉT ENGEDÉLYEZTE

Tudatos hazaárulás történt az ezt megszavazó országgyûlési képviselõk
részérõl, akik tudják, hogy érvényben vannak azok a tórai (mózesi) és
talmudi rendelkezések, s az azoknak megfelelõen tervezõ és cselekvõ
korábbi és jelenlegi izraeli vezetõk szándék nyilatkozatai, amelyek
szerint a zsidók teljesen birtokba akarják venni egész Magyarországot,
és ebbõl a célból innen minden magyart végleg el akarnak távolítani, ki
akarnak irtani:

A hazai országgyûlés azzal, hogy 2010. november 8-án "liberalizálta"
izraeli cégek Magyarországon "letelepedését" egy EU- és Izrael közötti
kétoldalú kereskedelmi megállapodást Magyarországot is kötelezõnek
megszavazva, az izraeli állampolgárok Magyarországon letelepedését is
liberalizálta. Ugyanis az izraeli cégek akármennyi izraeli állampolgárt
alkalmazhatnak Magyarországon. Tehát annyi izraeli állampolgár jöhet
be Magyarországra, amennyit az izraeli cégek akarnak. Emiatt a
magyarok többsége elveszítheti a munkalehetõségeit, vagyis eladósodik
és elveszíti az ingatlan tulajdonát, s vagy elvándorol, vagy éhen halhat,
miközben az izraeli állampolgárok folyamatosan is itt tartózkodhatnak,
itt lakhatnak, itt is megszülhetik a gyerekeiket, és megvásárolhatják
valamennyi magyar termõterületet, lakásingatlant, és a hivatalnokokat.
Tervszerûen kiszoríthatják, kiûzhetik, kiirthatják innen a magyarokat. Pl.
konyhasó helyett, a kivégzõméreg idegméreg kálisóval készített (lásd a
STOP SÓ” programot!!) élelmiszerrel, konyhasóval mûtrágyázással,
vírusokat terjesztõ ivóvízzel és állatokkal stb., a Mózes II.23.,20-33,
V.7.,2,22. szerinti, véletlenszerûnek álcázott tervszerûséggel.


Lásd melléklet!

Verõce, 2011. 01. 19.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill.
mérnök, méréstani szakértõ (1-420415-0215),
2621 Verõce. Lugosi u. 71.

2.

3.

4.

5.

.

6.

IX.

1.

Itt kattinthat a Magyar Tudományos Akadémia Európai Uniós TALMUDISTA etikájának megítélésére (MOSZADISTA TALMUDISTA?) AKADÉMIÁT (MTA) ETIKAILAG ÉS BÜNTETÕJOGILAG IS ELÍTÉL/TET/ÉS MEGKEZDÉSE

2.

A PRIVATIZÁCIÓNAK ÁTNEVEZETT ÁLLAMI- ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI HAZAÁRULÁST, CSALÁST, SIKKASZTÁST, HÛTLEN-KEZELÉST, FOLYTATÓ HAZAI BÛNSZERVEZET TAGJAI ELLENI (NEMZETKÖZI) PERT KEZDEMÉNYEZÉSÜNK

3.

TERRORISTÁK NYILVÁNOS TANANYAGAI IS LEHETNEK A "TITKOS MÓDSZEREIKET LELEPLEZÕ" ÍRÁSOK?

4.

Magyar Tudományos Akadémiai csalási módszertan a Jud Züss-bõl?

5.

HAZAÁRULÓ MINISZTERELNÖKÖKET IS FELJELENTÉS

6.

NEM ELKÚRTÁK, HANEM EZT AKARTÁK!

7.

TALMUD Zrt.

8.

Általunk javasolt harmonikus közigazgatási megoldás


Itt kattinthat a folytatásra!

Vissza az oldal kezdetéhez