AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitólapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtéma: Gyurcsány bevallotta, hogy a Büntetõ Törvénykönyv (Btk. 211. §. a) szerint 3 évig terjedõ börtönnel büntetendõ választási csalás, a lakosság megtévesztése útján szerezték az országgyûlési képviselõi ajánlásaikat, kormánypozicióikat.


I.

1.

2.

3.

3.

II.

1.

Code: „hazaáruló jogi csalók elleni feljelentés 070421”

LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG részére
1055 Budapest, Markó u. 16.


Alulírt Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló, 2621 Verõce, Lugosi u. 71. (személyi számom:
1-420415-0215, születtem: Budapesten, 1942. 04. 15-én, an.: Bartha Edit) ezúton az alábbi
(közérdekû) feljelentést teszem a következõkben itt leírt, közismert haza árulásban és annak
kárait a tudatosan megtévesztett (nem felvilágosított) lakosságra „átterhelõ” jogi- és
publikációs csalásban bûnsegédkezõ nem megnevezett személyek ellen.

A hazai "közszolgálati média" korábbi tájékoztatása szerint a Ferihegyi Repülõtér külföldieknek
eladása 420 milliárd forintért történt, s ez az eddigi összes "privatizációs" (haza árulási)
kormánybevétel kb. negyede. Ma arról tájékoztattak, hogy a kormány "kb. a repülõtér-eladási ár
felét szánta csak az EU-s nemzetközi focibajnokságra". A kettõ között pedig elõadták, hogy már
elköltötték a repülõtérért kapott összeget a kormányok által felvett külföldi hitelek törlesztésére.
Tehát a kormányok külön-külön "köztudomásúvá" teszik ezeket a pénzpazarlásokat a
közszolgálati média útján, de elterelik a figyelmet ezek gazdasági összefüggéseirõl, a kár
mértékérõl, s az állampolgári kárfelelõsségi jogi vonzatáról. Ez azt jelenti, hogy a közszolgálati
média útján közzététellel tudomásra hozás segítségével átterhelik a teljes jogi kárfelelõsséget a
lakosságra! Tehát aki nem dokumentálja, hogy ez ellen fellépett, jogi kárfelelõsséget vállal a
tudomására jutás, de nem feljelentés miatt.

Ezt felismerve, részemrõl közérdekbõl is (az illetékesek helyett a Ptk. 484-487. §. szerinti
kárelhárításként) feljelentem ennek a haza árulási jogi és gazdasági csalásnak a fõ kieszelõit és
folytatóit. Ezúton feljelentem az Országgyûlés, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, a
Legfõbb Ügyészség és a Rendõrség illetékes vezetõit ennek a tudatos jogi csaláson alapuló
hazaárulásnak és annak kárai megtévesztett magyar lakosokra átterhelésének folytatásában
való tudatos jogi csalásban való tudatos bûnsegédkezés vádjával.

Budapest, 2007. 04. 18.

Tejfalussy András
dipl. mérnök feltaláló

2.

III.

1.

2.

3.

4.

5.

4.

IV.

1.

2.

V.

1.

2.

VI.

Itt is lehet kattintani a fenti könyvbõl készült részletesebb dokumentációra!

VII.

VIII.

IX.

1.

2.

"JEHOVA" A TISZTA DESZTILLÁLT VÍZZEL ÉS FIZIOLÓGIÁSAN SÓZOTT ÉTELEKKEL BIZTOSÍTJA A ZSIDÓK EGÉSZSÉGÉT:

3.

4.

"JEHOVA" SZENNYVÍZET ITAT ÉS KONYHASÓ-HIÁNYOS ÉTELEKET ETET A NEM ZSIDÓKKAL:

6.

7.

X.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

12.

13.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

XI.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Itt is lehet kattintani a folytatásra, az OÉTI vezetõk és bûntársaik fajirtó csalásának a nagyszámú, konkrét bizonyítékaira!

XII.

BOSSZÚHADJÁRAT?

1.

ITT IS LEHET KATTINTANI A BELÜGYMINISZTEREK ÁLTAL SZERVEZETT KORÁBBI BOSSZUHADJÁRAT BIZONYÍTÉKAIRA!

2.

Itt is lehet kattintani az AKADÁLYOZÁS, CSALÁS ÚTJÁN KIFOSZTANI PRÓBÁLÁSI folytatódás bizonyítékaira!

XIII.

A NÉPIRTÁSBAN BÛNSEGÉDKEZÕ ÁLLAM I VEZETÕK ELLENI PEREKET SOROZATBAN MEGAKADÁLYOZÓ ÉS MEGTORLÓ FÕVÁROSI BÍRÓSÁGI BÍRÓT BÍZTÁK MEG AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕVÁLASZTÁSI CSALÁS ELLENI PEREKKEL IS:

1.

2.

Olyanoknál akadályozzák a "free-mail" használatot, akik ellenzik a hazaáruló pártok választási csalását és Magyarország Izraelnek eladását?

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

VASÚTVONAL MEGSZÜNTETÉS ESETÉN LECSÖKKEN, ÉPÍTÉS ESETÉN MEGNÕ AZ ÉRINTETT INGATLANOK ÁRA, A ROCKEFELLER-KLÁN IS EZZEL A MÓDSZERREL ALAPOZTA MEG A VAGYONSZERZÉSÉT.

13.

IME, A ZSIDÓ VÉGJÁTÉK


Itt kattinthat a folytatásra!

Vissza a lap kezdetéhez!