Vissza a nyitó oldalra / Vissza a fõtémajegyzékre Vissza az elõzõ oldalra

JOGI ÜGYEK FÓRUMA


I.

NYÍLT LEVÉL az Egészségügyi, Szociális- és Családügyi Minisztérium
Dr. John Anna intézményi fõosztályvezetõ úrhölgy részére
Budapest V., Arany János u. 6-8., fax: 301-7833

Tisztelt Fõosztályvezetõ Úrhölgy!

Az Önnek elõzõleg megküldött önkormányzati megbízásom (Verõcei Polgármesteri Hivatal 2004.03.04.) keretében az lakosok létbiztonsága érdekében még arra is kérnem kell Önt, hogy szíveskedjék egyértelmûsíteni az Ön 38261-3/2003-0007SIF sz. levelében hivatkozott sóhiány mértékét az erõs izzadáskor vesztett só túl kevés konyhasóval (hibás nátrium RDA alapján) pótlása esetén kialakuló elektrolit zavarok miatti életveszély elhárításához, mert például a már megküldött „Basica” termék ismertetõben is, a nátrium RDA csak 0,64 gramm/nap, s ez az Ön fenti levele alapján is nagymértékben életveszélyesnek tûnik.

A Zsidó Törvénykönyv, a Talmud (mellékelt) szövegei (Talmud-kivonatok2) teljesen igazak. És a klinikai mérések alapján is bizonyítottnak kell tekinteniük a túl alacsony nátrium RDA életveszélyességét akkor is, ha túl alacsony RDA-t alkalmaz az EU is (?). Az Önnek korábban megküldött cikkbõl (Népsza badság 2002.XI.15., „A komisz só”) is nyilvánvaló, hogy nemzetközi botrány van amiatt, mert mérési eredmények meghamisítása segítségével napi 1 gramm alá csökkentették a konyhasó-evés napi mértékét, és ezúton halálos betegségeket, életrövidülést okoztak. Hazánk egészségügyi mutatói nem véletlenül romlottak:

A Talmud szerint 83 betegség okozható a konyhasóhiányos étkezéssel (és a kellõ mennyiségû desztillált víz ivásának tiltásával). De nem csak a Talmud miatt kell visszavonniuk a nátriumhiányos étkezéshez vezetõ RDA-t, hanem azért is, mivel elvégzett állat- és emberkísérletek (63 tudományos publikáció alapján összegezett!) mérési adatai szerint a nátriumhiányos és/vagy a növelt káliumtartalmú étel, ital okozta a legtöbb halálos betegséget, így pl.: a szervezet stressz elleni védekezésre képtelenné válását, mellékvese daganatokat, szív-, keringés- és vese-romlást, magas- vérnyomást, Addison kórt, stb. (A mérési eredmények összefoglalását lásd: Technika a biológiában 8. A biológia aktuális problémái. Dr. Szabó Dezsõ: A mellékvesekéreg biológiája Medicina Budapest, 1976., 133-177. oldal.).

A hamis RDA észrevételéhez elegendõ összehasonlítani a korábbi normális nátriumpótlási elõírásokat a jelenleg elfogadott RDA-val (0,64 gramm/nap):

A Gimnázium Kémia III. osztály c. könyvet egyetemi tanárok írták. Szerintük egy felnõtt ember napi 12 g nátriumkloridot (5,3 gramm nátriumot) ürít átlagosan, ezért legalább ennyi pótlásáról kell gondoskodni. (Dr. Boksay Zoltán, Dr. Csákvári Béla, Dr. Kónya Józsefné. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. 150. oldal.), vagyis szerintük a nátrium RDA legalább 5,3 gramm-nap kell legyen, vagyis a Basic termék ismertetõben szereplõ jelenlegi 8,3-szorosa.

Egy orvosi könyv (lásd: Dr. Varga Péter: Jegyzet az intenzív betegellátó szakasszisztensek számára 1. kötet. Kéziratként, 1970. Egészségügyi Szakdolgozók Központi továbbképzõ Intézete, az Egészségügyi Minisztérium Szakoktatási Fõosztálya jóváhagyásával, 50. oldal.) szerint, a napi nátriumigény biztonságos kielégítéséhez szükséges élettani nátriumpótlás 8,1 gramm (=28,2 gramm konyhasó). Ez a Basic termék ismertetõben szereplõ RDA-12,7-szerese. 1 liter izzadság kb. 1,8 gramm nátriumvesztést okoz. Az izzadás mértékétõl is függõen, az élettanilag megfelelõ nátriumpótlás napi 3-15 gramm, vagyis a Basica termék ismertetõben szereplõ RDA 4,6-23-szorosa!

A napi 2 liter infúziós élettani sóoldat (amely desztillált vízben feloldott 18 gramm konyhasó) 8 gramm nátriumot tartalmaz. Eszerint az élettanilag helyes RDA 8 gramm/nap, vagyis a Basica termék ismertetõ szerinti 0,64 RDA a normális egytizedénél is kisebb!

Egy másik orvosi könyv szerint (Dr. Bíró György és Dr. Lindner Károly: Tápanyagtáblázat, Táplálkozástan és tápanyag-összetétel, Dr. Frenkl Róbert: Sporttáplálkozás. Medicina , Budapest, 1999. 122. oldal), az izzadó sportolók pótoljanak 6-10 gramm nátriumot, vagyis 15-25 gramm konyhasót naponta. Tehát a sportolók számára élettanilag legmegfelelõbb RDA 9,4-15,6-szorosa (6-10 gramm/nap) a Basica termék ismertetõben szereplõ jelenlegi RDA-nak!

Az élettani RDA-nak kb. 1/12-e az Önök nátrium RDA-ja, vagyis életveszélyes!

Melléklet: Talmud-idézetek 2

Tisztelettel:

Tejfalussy András
néhai dr. Kovács Pál
mb. parlamenti szakértõje

Tájékoztatásul kapja:Verõce Önkormányzata, Phd. dr. Szente Kálmán alpolgármester úr

___________________________________________________________________________

II.

III.

Vízlepárló-megrendelõA VEGYI FEGYVEREK ALKALMAZÁSÁT MEGTILTÓ NEMZETKÖZI TÖRVÉNY TUDATOS KIJÁTSZÁSA A NATO, A WHO, AZ USA ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ RÉSZÉRÕL A KÁLISÓVAL NÖVELT KÁLIUMTARTALMÚ ÉS A HIÁNYOS KONYHASÓ-TARTALMÚ ÉLELMISZER ÉS A SZENNYCSATORNÁKKAL BEJUTTATOTT, A KLÓROZÁSTÓL NEM ELPUSZTULÓ VÍRUSOKKAL FOLYMATOSAN FERTÕZÖTT VEZETÉKES IVÓVÍZ.

Vízlepárló-megrendelõ KÖZÉRDEKÛ AZ IVÓVÍZ SZENNYEZÕDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSA, S AZ IVÓVÍZBEN MARADT SZENNYEZÕK MEGBÍZHATÓ MÉRÉSSEL ELLENÕRZÉSE, DE E MÉRÉSI ADATOK KÖZZÉTÉTELE IS. TEHÁT NEM "TUDOMÁNYOS VITA KÉRDÉSE" AZ ELHALLGATÁSUK VAGY A MEGBÍZHATÓSÁGUK VONATKOZÁSÁBAN FÉLREVEZETÉS, HANEM KÖZÉRDEKÛ ADAT MEGHAMISÍTÁSI CSALÁS!

Vízlepárló-megrendelõ Honnan, hová Önkormányzatok?!


Vissza az oldal kezdetéhez!