AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitó lapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtémakör: A MAGYARORSZÁGI HAZAÁRULÓK KORMÁNYAI, A FÕLDTÖRVÉNYEIKBE IKTATOTT "MEGENGEDETT KIVÉTELEKKEL", MAGYARORSZÁG INGATLANAIT, TELJES TERMÕTERÜLÉT, A NEM MAGYAROK, ELSÕSORBAN IZRAELI ZSIDÓK CÉGEI, MAJD KÉSÕBB AZOK TULAJDONOSAI EGYÉNI, CSALÁDI BITROKÁVÁ IGYEKEZNEK TENNI. MINDEN CSELEKEDETÜK ELSÕSORBAN EZT A CÉLT SZOLGÁLJA AZ ÚN. "CIONBOLYGÓ PROJEKT" ITTENI VÁLTOZATAKÉNT:


I.

II.

III.

1.

2.

Aki nem akarja odaadni AZ ORSZÁG NEVÉBEN FELVETT HITELEK TÖRLESZTÉSÉRE a saját ingatlan vagyonát, EGYÉNI jogfenntartó nyilatkozatot kell tennie arról, hogy nem ad(ott) megbízást egyik országgyûlési- és önkormányzati pártnak vagy képviselõknek sem KÁROKOZÓ gazdálkodásra.

2.

3.

IV.

A Heti Világgazdaság újságírója megrágalmazták a földtörvényi csalás ellen fellépõt:

2.

A kálisóval országmérgeztetõ miniszterek megkísérelték elmegyógyintézetbe záratni az õket feljelentõt:

V.

További mérések is leleplezik az izraeliek által ajánlott kálimûtrágyák mérgezõ hatását:

1.

3.

VI.

VII.

VIII.

Harc a kálisóval fajirtó akadémiai csalók és minisztériumok bûnszervezetei ellen

1.

2.

3.

IX.

CSAK SZENNYEZETT VIZET ITATUNK, TILTJÁK NEKÜNK A TISZTA IVÓVIZET:

1.

2.

3.

4.

5.

X.

1.

XI.

XII.

Az állami vezetõk ismétlõdõen semmibe veszik a közérdekû bejelentéseinket

1.

2.

3.

4.

2/1. oldal, Kód: KoverLaszlohoz-110901b

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE, A PTK. 484-487. §. SZERINTI, KÖZÉRDEKÛ NYILVÁNOS KÁRELHÁRÍTÓ BEJELENTÉSKÉNT!

Kövér László országgyûlési képviselõhöz!

CSAK ZSIDÓK ISMERHETIK A HELYES ARÁNYÚ VÍZ- ÉS NaCl KONYHASÓ PÓTLÁST, S ANNAK BETEGSÉGEKET ELHÁRÍTÓ, GYÓGYÍTÓ HATÁSÁT? (Lásd: Talmud, Taanith, 10 a lap, Baba kamma, 93 b. lap)? Csak a gazdagokatvilágosítják fel, pl. az „Orvos a bõröndben, Orvosi tanácsok utazóknak” könyv, hogy minden 1 liter vizet ivás mellé 9 grammnyi konyhasót pótlás az optimális (lásd: Dr. Gion Gábor, 2003. Springer könyvkiadó, 97. oldal), s nem a nem kóser étkezésûeknek ajánlott napi max. 5 gramm NaCl konyhasó?!

Megoldási javaslatként, arra kérlek, hogy szervezd meg azt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében média nyilvánosságelõtt megvitassam a bizonyítékokat a szakértõitekkel és minisztereitekkel, hogy ennek alapján intézkedhessetek a magyar termõtalajokat és népet mérgezés leállítására, s a gazdagokat helyesen, a szegényeket hamisan tájékoztatási diszkriminációk megszüntetésére. Miért nem válaszoltatok a korábbi közérdekû bejelentéseimre? (Egy esetet kivéve, amikor elismertétek a fenti problémák fennállását, de arra hivatkoztatok, hogy nincs elegendõ pénzetek az étkezési alapanyagokkal népirtást leállítani. Lásd:Dr. Gasparics Emese országgyûlési elnökségi tanácsadó, 1999. március 9., P-119/2/1998.ikt. számú, mellébeszélõ iratát.)

Nem emberek, hanem gyilkos vadállatok vagytok, ha tudatosan folytatjátok azt, hogy a Stop Só és Nemzeti Sócsökkentési Program elnevezésû hamis egészségügyi reformotok keretében az – 1950-ben ezért Nobel-díjat kapott kutatók méréseivel is gazolhatóan - életrövidítõ és ivartalanító hatású 0,3-ra változtattátok a nem kóser étkezésû csecsemõk tápszerei nátrium/kálium arányát, a felnõttek élelmiszereiét pedig 1-re, a vérbeli (és Ringer-fiziológiás infúziós oldati) 30 helyett!*

Ezúton nyilvánosan megkérdezem tõled, hogy nem akartok, vagy nem tudtok fellépni a konyhasóval összekevert kálisóval termõföldmérgezés és élelmiszermérgezés folytatása ellen? Vagy „csak” a hazai ügyészségi és bírósági vezetõk bûnpártolják, s a kormányotok nem tud, nem akar, nem mer fellépni az ellen az igazságügyi diszkrimináció ellen, hogy miközben a zsidók által egy hamis tanúvallomásra alapozva Ausztráliából hazahurcolt Képíró Sándor ellen, népirtásban közremûködése vádjával bírósági eljárást folytattak le, ugyanakkor a nem kóser étkezésû magyarok ellen folytatott mérgezést akkor sem hajlandók az ügyészek és bírák bûncselekménynek minõsíteni, elítél(tet)ni, ha nemzetközi szabadalmakon alapuló, a korábbinál sokkal hitelesebb mérések és szakvélemények is bizonyítják? De Budaházy György barátom bizonyítatlan vádak alapján évek óta börtönben tartását is össze kell hasonlítani a Marian Kozma meggyilkolásával vádolt személy és a hasonló szintû bûnözéssel
jogosan és megalapozottan meggyanúsítottak „házi õrizetével”!

2/2. oldal, Kód: KoverLaszlohoz-110901b

Emlékeztetni szeretnélek arra, hogy amikor az Antal kormány idején meglátogattál az Agroanalízis Tudományos Társaságunk Bp. IX. ker. Bakáts tér 2. fsz 2. alatti irodájában, neked is bemutattam a mérési eredményeket, amelyek a kálisóval mûtrágyázás növénypusztító, aszálykár fokozó hatását bizonyították, s hogy ezután Lezsák Sándor az MDF részérõl felkérte szakértõnek Zacsek Gyula képviselõt, aki hamisan véleményezte a bizonyítékokat, miután a Fehér Házban fogadott minket. A vonatkozó konkrét bizonyítékokat lásd a www.aquanet.fw.hu honlapunkon, s az itt mellékelt 62a. Email Könyvem alapján.

Késõbb, 1997. szept. 10-én hajnalban betörtek az irodámba és elhurcoltak, s eközben összevertek, összerugdostak a rendõrök, majd elõállítottak annak a koncepciós pernek a tárgyalására, amelyet a kálisóval mérgeztetés elleni fellépéseimen „megsértõdött” Kamara János és Váncsa Jenõ miniszterek a „gondnokság alá helyeztetésem” céljával szerveztek ellenem, a fõvárosi fõügyész útján. Ebbe az aljas perbe ugyan 10 év múlva belebuktak, de a perrel folytatott hitelrontással tönkretették a vállalkozásaimat. Sõt, a 10 évig húzott per hamis iratait nem hamisnak feltüntetéssel, s az összeveretõ váci bírót a bíróság elnökévé kinevezéssel is fedezõ Göncz Árpád köztársasági elnök, íratott egy (X-398/l998. ikt. számú) ténybelileg hamis köztársasági elnöki hivatali jogi állásfoglalást, amelyet közzétettek, s amiben egy rendszerváltás elõtti gondnokság alá helyezõ jogerõs ítéletet is hazudtak ellenem. Mindezt „bestabilizálták” a Fõvárosi Bíróság, Pataki Árpád bíró által hozott hamis ítéletével is, amellyel a „személyiségi jogaimat a legkisebb mértékben sem sértõnek hazudják” mindezeket, s amelynél megakadályozták, hogy fellebbezhessek, mivel megvonták az illetékmentességemet. A csalást büntetlenül folytatják, nemrég kitüntettétek Roska Tamást, akit a fenti hivatali bûncselekmények fedezetében az általam feltalált kutatásgyorsító és optikai számítógép software-k feltalálójának tüntet fel az MTA, s az ez ügyi nyilvánvaló szerzõi jogi csalások elleni vádemelést is akadályozza az ügyészség.

Nem akartalak ez ügyben megszólítani, amikor Fekete Gyula barátunk temetésén összefutottunk és köszöntünk egymásnak. Pedig õ maga is írt (a Magyar Fórumban) arról, hogy esetleg mérgezõ káliumtúladagolást folytatnak a hazai mezõgazdaságban és az élelmiszereknél. Sajnos nem értett a mérésekhez, amelyek ezeket leleplezték, s emiatt nem is tudta bebizonyítani, csak “beszélt róla”.

Melléklet: 62a. Email Könyvem (1-140. oldal)

Verõce, 2011. szeptember 1.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc s.k.
(1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a.
Cégbíróság által kijelölt végelszámolója, 1036 Bp., Lajos u. 115.
Magyar Szellemi Védegylet rendes tagja, Tel.: 06-20-2181408

A fenti szöveg azonos értelmû korábbi változata (néhány betûhibával) az alábbi címekre lett megküldve:

Címzett: laszlo.kover, Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal, Nemzetbiztonsági Hivatal - Akadémikus csalók kálisóval kevert konyhasóval mérgezik hazánk, de az USA és EU talajait és lakosait is

Feladó: Tejfalussy András

Másolat: viktor.orban, jozsef.angyan, zoltan.illes

Titkos másolat: tudomanyos.rendorseg.pjt, Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal ...

Tárgy: Akadémikus csalók kálisóval kevert konyhasóval mérgezik hazánk, de az USA és EU talajait és lakosait is

Dátum: 2011. szeptember 1., csütörtök, 15:24:28

A levél óriásfájlt tartalmaz.
Fájlnév: EmailKonyv62a-TorvCsomCsal.pdf (16.3 MB)
Letöltés: http://freemail.hu/mail/oriaslevel.fm?id=eec500f562a5094ff53258eb12d03441

András Tejfalussy címzett: barack.obama; USA; joe; 01rk; 02rk; 03rk; 04rk; 05rk; 06rk; 07rk; 09rk; 10rk; 11rk; 12rk; 14rk; 18rk; 20rk; 21rk; abonyie;
abraham.maria; acspi; alpolgarmester; Amerikai; Amnesty; András; andrea
részletek megjelenítése 13:15 (4 perce)

TISZTELT ÉRDEKLÕDÕK!

Mellékelten megküldöm az alábbi beadványom azóta némileg pontosított szövegét, valamint a hazai és külföldi akadémiai mérés kalibrálási csalások felszámolására tett méréstani szakértõi javaslatomat leíró, 63. Email könyvem is.

Verõce, 2011. 09. 03. Tejfalussy András
- Idézett szöveg megjelenítése -

2 melléklet — Az összes melléklet letöltése
KoverLaszlohoz-110901b.doc
31 KB Megtekintés Letöltés
EmailKonyv63-Kalibralas110816.doc
2987 KB Megtekintés Letöltés

5.

MAGYARORSZÁGI BÍRÁK IS BÛNSEGÉDKEZNEK

6.

7.

8.

9.

10.


ITT KATTINTHAT A FOLYTATÁSRA

Vissza a lap kezdetéhez