AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitó lapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtémakör: EURÓPAI UNIÓS KORRUPCIÓK


EURÓPAI UNIÓS VÁDINDÍTVÁNY A GYURCSÁNY-KORMÁNY EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERE ELLEN, ORSZÁGOS KÖZVESZÉLY-OKOZÁSBAN FOLYTATOTT BÛNSEGÉDKEZÉSE MIATT.

1.

Code: PótagánvádRáczos
Csatolt bizonyítékokkal: CD-n, a www.aquanet.fw.hu honlap 2005.11.29-i tartalma (másolat)..
6/1.

Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenõrzõ
Központja gmk v.a., Tejfalussy András végelszámoló
1036 Budapest, Lajos u. 115.

(Alulírt Tejfalussy András dipl. mérnök, néhai dr. Kovács Pál országgyûlési megbízott
méréstani szakértõje. Amennyiben az ügyészség nem emel vádat az alábbi ügyekben, kéri
áttenni, mint pótmagánvád- indítványát az alábbi vádiratot az illetékes bíróságra.)

Vádindítvány
A Legfõbb Ügyészségnek
1055 Budapest, 2005. XI. 27.
(Másolatot kap: PKKB, dr. Dénes Veronika bíró, 1055 Bp., Markó u. 25.)

A szabadlábon lévõ Dr. Rácz Jenõ, mint egészségügyi miniszter hivatalos személy ellen.
1051 Budapest, Arany J. u. 6-8.

A vádlott által elkövetett bûncselekmények:

1,/ Pesti Központi Kerületi Bíróság, Dénes Veronika bíró szerint, lásd: 13.B.24.211/1993/2.
hivatali hatáskörben elkövetett veszélyeztetési stb. bûncselekményeknek számít, ha
bebizonyítható, hogy a kálisónak (káliumnak) az étkezési úton pótlási módja is, avagy az
étkezési konyhasónak a kálisóval helyettesítése, akár ha retard (késleltetett) módon is, az
egészséges személyeknél bármilyen egészségromlást, betegséget, ivartalanódást,
életrövidülést stb. okozhat.

A forgalomban lévõ „csökkentett nátriumtartalmú” és „nátriumszegény” „étkezési sók”,
10-98% arányban kálisóból állnak, mialatt tiltja az MSz-01-10007-82. sz. érvényes magyar
szabvány a kálisó legkisebb mennyiségét is valamennyi étkezésre használt sókeverékek
esetében, s kötelezõen elõírja azt, hogy legalább 97%-ban konyhasóból (nátrium-klorid:
NaCl) kell legyen mindegyik étkezési célú só.

A kálisó konyhasó helyett ételízesítéshez alkalmazását a Magyar Tudományos Akadémia
Elnöksége, majd az ETT/IB (Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottság)
elnöke teljesen hamis mérési adatok és hamis dózis-kiszámolások alapján ajánlotta, az
orvosoknak, a lakosoknak, s a BRFK felé is, mint hamis bûnügyi szakértõk, vagyis hivatali
hatáskörük kihasználásával csaltak és csalnak. Az Országgyûlést is becsapták, amikor
Tejfalussy András parlamenti megbízója, dr. Kovács Pál országgyûlési képviselõ (és társa)
interpellácójára adtak teljesen hamis miniszteri választ (8253. sz. hamis írásbeli és az 1992.
dec. 8-án a Parlamentben elõadott hamis szóbeli válasz).

A Pécsi Orvostudományi Egyetem mérési eredmény összefoglaló 1980-as jelentése szerint a
„valóban retard hatású” KÁLIUM-R tabletta engedélyezett max. dózisa a hazai klinikai
hatásvizsgálat alkalmával 83% gyakran okozott gyomorbeli fájdalmakat és 12%
gyakorisággal okozott akut gyomor-nyákhártya eróziót, vagyis gyomorfali bevérzést,
amiatt, mivel kb. ilyen gyakorisággal órákra rátapadt a gyomor- vagy a. bélfalra és
felmarta azokat. Tehát „kitapadós” retard tablettákkal, a „káliumhiány megelõzése”

6/2.

ürügyén tönkreteszik a gyomor- és bél nyálkahártyát és ezáltal fekélyt, majd elrákosodást
idéznek elõ utólag nem bizonyítható módon. E tablettáknak a gyógyszertári ismertetõ irata

hamisan állítja azt, hogy e tabletták kímélik a gyomor- és bélnyálkahártyát, s hogy ezúton a
kálium lassan való kibocsátásával védik az embert a kálium túl gyorsan felszívódása miatti
mérgezéstõl (hiperkalaemiától). egyébként az ilyen retard tabletták (Kálium-R,
Káldium-Retard stb.) belsõ vérzést okozó mellékhatásait a dobozukban lévõ, a
mellékhatásaikat ismertetõ irat is felsorolja, s éppen emiatt kizárólag orvosi receptre
kaphatók.

Tudatos gyógyszer engedélyezési csalást bizonyít az is, hogy az igen gyorsan felszívódó,
vagyis mérgezõbb kálium tablettákat (pl. Tabletta Kali Chlorati) recept nélkül is árusítják
a gyógyszertárak, a mellékhatásaik ismertetésének a mellõzésével. Vagyis a retard kálium
tabletták célja a kálium lokális nagy koncentrációjával hosszabb ideig tartó mérgezés , a
gyorsan ható, kálium tablettáknak pedig a gyors káliumérgezés nyom nélkül elõidézése.
Utóbbinál azért sincs nyom, mivel nem kell orvosi recept a megvásárlásához, vagyis akárki
megveheti és bárkinek beadhatja orvosi ellenõrzés nélkül is.

A „Belgyógyászat Alapvonalai 2”. c. orvosi tankönyv a kálisó mérgezõ hatásáról

egyértelmûen leírja azt, hogy a felnõtt egészséges személynek is torzul az EKG-je,

ha több, mint napi 3,6 gramm káliumot eszik.

Emiatt is, az OÉTI által klinikákon végeztetett klinikai kísérletekben nem is mertek

többet etetni. Már ennyi is tíz 0,9-1,8 gramm napi káliumnál (napi 2-4 gramm REDI-sónál)

személyból tíznek blokkolta le a felére a vese vizelet kiválasztását és növelte meg a

mérgezési határ fölé ( a hyperkalaemiás 5 mmol/liter fölé) a vére káliumtartalmát,

egészséges embereknél. Amikor pedig négy enyhén vesebeteg személlyel (enyhe

veselézióssal) etették a ma-x. napi 1-4 gramm kálisót, közülük három egy héten belül

„extrem-hyperkalaemizálódott” (kómába esett).

Ezeket a hazai mérési eredményeket az OÉTI-t vezetõ dr. Bíró Györgynek jelentették, de õ
letagadta a hazai méréseket a BRFK és az Ügyészségi Nyomozó Hivatal által felkért
szakértõként, Az ETT/IB-t vezetõ dr. Berentey Györggyel együtt, s e hamis
szakvéleményeik alapján leállították a hivatalos bûnügyi nyomozást.

A klinikán kipróbált fenti kisebb, de már mérgezõ dózisokhoz képest, a fiziológiás napi
10-25 gramm konyhasó pótlást már megszokott személyek, pl. a sportolók, vagy a fiziológiás
(Salsola, Ringer stb.) infúziós sóoldatokkal gyógyított személyek, akinek napi 15-25 gramm
konyhasót szükséges pótolniuk, ennyi kálisót fognak enni, ha konyhasó helyett a Redi- sót,
vagy 40% ennyi kálisót, ha a „Vivega” fûszeres kálisót kezdik el használni „sózásra”.
Elõbbinek a gyártását állítólag leállították, az utóbbi viszont a Béres Rt. és a „Makor”
boltokban most is kapható, és számos hasonló kálisótartalmú sókeverék is forgalomban van.
Az Egészségügyi Minisztérium ajánlására hivatkozva árusítják õket. ha csak 40% is
ezekben a kálisó, a fent ismertetett mérgezõ dózisoknál akkor is sokkal többet juttatnak be a
emberek testébe naponta, vagy akár sokkal rövidebb idõszak alatt is, ami még
egészségkárosítóbb.

6/3.

A káliummal mérgezés nem okoz a laboratóriumban a halál után is kimutatható egészségi
károsodásokat, bár okozhat azonnali egészségi károsodást, szívmegállást is. A kálium
túladagoló étrend hosszabb idõ alatti károkozó hatása (és a nátrium-hiányosé is) alaposan ki
lett kísérletezve, ez le van írva a „Biológia korszerû mérései 8., A biológia aktuális
problémái, A mellékvesekéreg biológiája” címek alatt (Medicina, Orvosi Könyvkiadó,
Budapest, 1976.), egy Nobel-díjas kutató mérései és mintegy 63 akadémiai kutató mérési
adatai (publikációi) alapján. Ennek alapján tudatos egészségkárosítás történik a fentiekkel,
amiért sokan, de közülük elsõsorban az egészségügyi miniszter a büntetõjogilag felelõs (a
többiek a bûnsegédei).

A fentieket tudják, merik teszik, arra számítva, hogy a mérgezõ kálium túladagolás miatti
halál esetén a halottból nem kimutatható az a kis kálium-többlet, amely a halált okozta.
Azonnali halál esetében sem kimutatható, mivel a pusztuló sejtekbõl kiszabaduló sokkal
több kálium elfedi a halált okozó kálium többletet a halott vérében, mert kb. 50-szer több az
élõ sejteken belüli kálium, mint az élõ ember vérében lévõ, egy halottban azonban
(hamarosan) épp fordítva van.

2. Retard módon betegítõ, a késõbbiekben rákosodást elõidézõ májmérgezõ „Aflatoxin”
tartalmú (import) fûszerpaprikát is árusítottak Magyarországon. A rákelõidézõ hatása
annyira ismert, hogy nem is kell külön bebizonyítani.

Az Egészségügyi Minisztérium (ÁNTSZ intézménye útján) csak begyûjtette a bûnjelet
képezõ aflatoxinos árucikket a boltokból és a lakosságtól, de nem mérte be a begyûjtött
bûnjelek egyikét sem, pedig az ÁNTSZ-nek vannak erre akkreditált laboratóriumai. Ezután
pedig a bíróság „felmentette” az aflatoxinos paprikát árusító végeket azzal az ürüggyel,
hogy „akkreditált laboratórium nem ellenõrizte a termékeik tényleges aflatoxin tartalmát.

Sok vevõ fogyasztott a mérgezett fõszerbõl, és emiatt akkor is károsodott az egészsége, ha
nem tudja majd bizonyítani, hogy mennyi aflatoxin volt az általa evett fûszerpaprikában,
mert az ÁNTSZ ugyan elvette tõle a konkrét bûnügyi bizonyítékot, de nem csak, hogy nem
mérte be, de meg is semmisítette és ezúton kizárta azt, hogy az egészségükben károsított
lakosok akkreditált laboratóriumban bemérethessék és ezúton bizonyítsák, hogy
megmérgezték õket.

Emiatt konkrétan már nem bizonyítható az elõidézett súlyos egészségkárosítás, de úgy kell
tekinteni, hogy az bekövetkezhet. A mérgezõ aflatoxinos fûszerpaprikát
forgalombahozóknak való bûnsegédkezés volt, hogy a begyûjtött bizonyítékokat nem
mérették be az ÁNTSZ akkreditált laboratóriumai vagy akkreditált (külföldi)
laboratóriumban, hanem mint bizonyítékot tudatosan megsemmisíttették. A hivatalban lévõ
egészségügyi miniszter a fõfelelõs ezért büntetõjogilag, a többiek a bûnsegédei.

3./ A hazai- és a nemzetközi hírügynökségek jelentése szerint a napokban, Észak-Kína egyik
4 millió lakosú városában elõbb 30-szorosan, majd 108-szorosan meghaladta az ivóvíz
szolgáltató folyó a méreganyag (benzol) koncentrációja az egészségügyi határértéket. A
kínai egészségügyi hatóság már akkor betiltotta a folyónak a vizébõl készített vezetékes víz

6/4.

ivóvízként használatát, ivását, amikor a folyó méreganyag koncentrációja a határérték
30-szorosa lett.

1997-ben, a magyarországi akkreditált növényvédelmi laboratóriumok által elvégzett,
tudományos lapokban is leközölt hiteles ellenõrzõ vízszennyezettség mérési adatok szerint,
majdnem 1000-szeresen volt több az összes mérgezõ anyag (növényvédõ szer) a váci
Dunából származó (DMRV) vízmû ivóvíz kútjából származó vízmintáiban, mint a 10
nanogrammos egészségügyi határérték. Ezt elhallgatva, ekkor is tovább itatták a
szennyezett vezetékes vizet Vác és a környezõ települések, pl. az állandó lakóhelyem,
Verõce gyanútlan lakosaival. Ez nyilvánvalóan okozott késõbb jelentkezõ „retardált”
egészségi károkat és életrövidülést is. Bár a titkolása miatt nem vehették persze, hogy erre
visszavezethetõ betegség keletkeztek, vagy emiatt haltak meg, de nyílvánvalóan sokaknak
okozott maradandó egészségi károsodást, sõt esetleg halált.

A Pest Megyei Ügyészségi Nyomozó Hivatal egyik osztályvezetõje (dr. Szende Gyula, aki
korábban is már hamis adatokat terjesztett hivatalos iratban az én „kóros
elmeállapotomról”, a kálisó mérgezõ hatásaival kapcsolatos feljelentést elutasítása során)
nemrég a fenti váci vízmérgezés okainak és felelõseinek a kinyomozását is elutasította, azzal
az ürüggyel, hogy a kálium túadagolás esetében sem, és a fenti 1000 szeres határérték
túllépés esetében sincs „bûncselekményre utaló adat”.

Azonban nyilvánvaló az ivóvíz 1997-ben hivatalosan is bemért mérgezettsége, bizonyított
annak elhallgatása a lakosok elõl. Ez pedig elkövetett olyan bûncselekmény, amely a
„népirtás” kategóriájába tartozik, s mivel bármikor megismétlõdhetett és újra
megismétlõdhet, mert az egészségügyi miniszter nem intézkedett sem a mérgezés okai, sem
a felelõsei kinyomoztatására, s a rendõrség és ügyészség is megakadályozta azt, tudatos
bûnsegédkezést történt és történik az egészségügyi miniszter, mint fõfelelõs részérõl a
magyar lakosság egészségének a kárára.

Büntetõjogilag azért is az egészségügyi miniszter a fõfelelõs, hogy az akkreditált
laboratóriumokkal rendelkezõ ÁNTSZ a más akkreditált laboratóriumok által hivatalosan
bemért, majdnem 1000-szeres határérték túllépést nem csak nem jelezte, de késõbb sem
ismerte be, s ezúton akadályozza, hogy a lakosok az egészségi káraik valószínûsítése alapján kártérítést kérhessenek.

A fentiekben bûnsegédként való közremûködésével dr. Rácz Jenõ egészségügyi miniszter
felmérhetetlenül nagy, népirtási kategóriába sorolható egészségi károkat okozott és okoz az
érintett nagyszámú lakos részére, vagyis a büntetõtörvénykönyvbe ütközõek a szemelyes
hivatali mulasztásai.

Rácz Jenõ miniszter bûnsegédkezõ mulasztásai miatt nagy számú magyar ember 8 napon
túl gyógyuló, vagy esetleg végzetesen súlyos gyógyíthatatlan egészségi kárt szenvedett el,
szenved el.

6/5.

4./ Az egészségügyi miniszter eltûrte, engedi, hogy azt terjesszék a minisztériuma alá
rendelt intézmények munkatársai, hogy a desztillált ivóvíz közvetlenül életveszélyes
mérgezést okoz, s nála kevésbé mérgezõ a határértéket 5-szörösen is meghaladó
arzéntartalmú ivóvíz is. ezúton a pestis és madárinfluenza vírusos ürülékes vezetékes víz
ivására készteti a magyarokat, de csak a nem vallásos zsidókat, mert a vallásos zsidók
tudják, évezredek óta, hogy a frakcionáltan desztillált tiszta esõvíz, vagy az egyéb úton
frakcionáltan desztillált víz a legegészségesebb, legveszélytelenebb, sõt gyógyító hatású
ivóvíz.

Emiatt fõként a talmudista zsidók isszák ivóvízként a mérgeket és vírusokat biztos nem
tartalmazó desztillált ivóvizet.
Nem csak a Talmud (Taanith. 10 a. lap), de pl. az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) is tökéletes ivóvízként ajánlja a teljesen desztillált
ivóvizet, vagyis tudatos a veszélyes víz desztillált víz helyett a mérgezõ, fertõzõ ivóvizek
inni ajánlása és az ezen apartheid ellen nem fellépés is.

Rácz Jenõ a büntetõjogi fõfelelõs azért, hogy apartheid valósult meg az olcsó, egészségesebb
desztillált ivóvíz helyett a nem tiszta, többszörösen, mint pl. a Vác környéki ivóvíz
ezerszeres határérték túllépése esetén is bizonyított mérgezett, fertõzött ivóvíz inni
ajánlásával.

5./ Rácz Jenõ ki nem próbált madárinfluenza ekkeni oltóanyagot adatott be nyilvánosan
magának, de ezután nem fertõztette be magát a madárinfluenza-vírussal, Vagyis csalásban
bûnsegédkezett, mert az oltóanyag valójában nincs kellõen tesztelve és bármilyen hatása
lehet, akár káros is, ha ténylegesen megkezdõdik az emberek madárinfluenza vírussal
megfertõzése.

A fenti tényállás alapján
vádolom

A Btk. alapján dr. Rácz Jenõ egészségügyi minisztert hivatali hatáskörben elkövetett
egészségveszélyeztetések és csalások kísérleteiben bûnsegédkezéssel, és népirtási apartheid
kísérletében bûnsegédkezéssel.

Közlöm, hogy
a fenti bûncselekmények ügyében a korábbi hamis szakvéleményeket beszerzõ és elfogadó
egyik rendõrség, ügyészség, bíróság vagy szakértõi testület, személy nem vehett részt a
további eljárásokban.

Bejelentem, hogy

- a hivatkozott bûnügyi bizonyítékok megtalálhatók az internetes honlapunkon is, a
„www.aquanet.fw.hu” címen, mivel mi végeztük el a Ptk. 484-487. § szerinti megbízás
nélküli kárelhárítási ügyvitel keretében a szakmai nyomozást a fenti
egészségkárosításoknak az ügyében, a vezetõ ügyészek és vezetõ rendõrök, s legújabban az
Interpol helyett is.
6/6.

- a tényfeltárási (megbízás nélküli kárelhárítási ügyvivõi munkám eddigi költsége a
13.B.24.211/l993/2. PKKB. sz. végzés 1993. április 23-i dátumától a mai napig 125 US
dollár/mérnöknap díjnormával, összesen: (247+11x365+330)nap x 125 US dollár/nap =
574.000 US dollár

Indítványozom, hogy a bíróság
-

A vádlottat ítélje el apartheid jellegû népírtási kísérletben és annak büntetlenül ó
folytatási feltételei biztosításában való bûnsegédkezés vádjával és végleg zárja ki a
közügyek intézésébõl.

- a vádlottat személy szerint kötelezze a késõbbiek folyamán felmerülõ bûnügyi költségek
megfizetésére, s a munkáltatóját pedig kötelezze a tényfeltáró nyomozást pótló megbízás
nélküli mérnöki ügyviteli munkám díjának a megfizetésére.

A tárgyalásra idézze meg

vádlottként:

Dr. Rácz Jenõt
a közölt címrõl

tanúként:

Dr. Pannonhalmi Kálmánt
MTA Elnöki titkárság vezetõt,
az OÉTI által végeztetett REDI-
só klinikai mérései, valamint a
Kálium-R tabletta klinikai mérések
mérési adatai egyik akadémiai
felülellenõrzõjét a 1051 Budapest,
Roosevelt tér 9. hivatali címérõl.

Varjas András fizikus méréstani
szakértõt, az OÉTI által
végeztetett REDI-só klinikai
mérései, valamint a Kálium-R
tabletta klinikai mérések
mérési adatai másik akadémiai
felülellenõrzõjét a 1025 Budapest,
Kavics u. 3. címérõl

Tejfalussy András pótmagánvád indítványozó feljelentõt
a közölt címrõl

Budapest, 2005. november 29.

Tejfalussy András dipl. mérnök méréstani szakértõ
pótmagánvád indítványozó feljelentõ

2.


Itt is kattinthat a bírósági talmudizmus szabályrendszerére


Itt is kattinthat a folytatásra!

Vissza a lap kezdetéhez