AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitó lapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtémakör: Védekezés a bioterrorista módszerek ellen


VÁRADI TIBOR ÉS TÁRSAI "NAPFÉNYES ÉLET" ALAPÍTVÁNYA VALÓJÁBAN "GERZSONOS-AKTIVISTA" KIKÉPZÕ KÖZPONT?

1.

A "Gerzson diéta" kieszelõje, Max Gerzson a zsidó származása miatt Adolf Hitler hatalomra kerülésekor Amerikába kimenekült németországi orvos volt, aki Németországban a második világháború elõidézõi között volt azzal, hogy bevezette a nagy tömegek "egészségének a javítása" ürügyén a Talmudban leírtak fordítottját, a konyhasó mentes, de káliummal dúsított (kálisóval mûtrágyáztatott vagy egyébként is nagy káliumtartalmú) élelmiszerek evését, ivását, miközben valójában ez, a Víz /NaCl / K(Cl) (sóbeviteli) arányoknak az antifiziológiásra változtatása bemérten, kikísérletezetten, emlõsállatra, emberre is biztosan népirtó hatású, s nem csak megsokszoroz szinte mindenfajta betegséget, de szaporodásképtelenné is tesz. A Magyar Köztársaság legfõbb állami vezetõi és pártjai vezetõi válaszra sem méltatják a közveszélyt bizonyító dokumentumokat, vagy ha adatnak is valamikor választ, azok megalapozatlan, könnyen bizonyíthatóan teljesen hamis, adat- és jogszabály-ellenes mellébeszélések vagy félrevezetések, akár a Parlamentben adják elõ, akár levélben, hivatalos iratban leírják.

Zsidó családban született , vagyis "zsidó hardware-rel" rendelkezõ, de nem talmudistanáci (= a talmudista náci disznóvá átprogramozó mózedsi-talmudi apartheid software-rel nem elfertõzött) Zsidó Testvéreink is, de a népirtó talmudisták aljas cinkosaként magukat Jézus szolgájának hazudó nem zsidó papok is kiszolgálják a népirtást. Ha másként nem, akkor a konyhasó-hiányos étkezésre kényszerítés és a méregmentes, frakcionáltan desztillált ivóvíz- ivás akadályozásával segítik elõ tudatosan a bibliában és a Talmudban a zsidók általi végrehajtásra elõírt (!) zsidó fajirtást. A zsidók által ismert olcsó személyes védekezési technikák elhallgatásával bûnsegédként támogatják a talmudista-zsidónácizmust, a valamennyi nem vallásos zsidó kiirtására és megrablására irányuló szervezkedést.

A talmudista környezetvédõk arról ismerhetõk fel, hogy csak az általuk is szívott levegõ tisztaságával és legfeljebb a saját környezetük tisztaságával törõdnek. A nemzsidók hasonló problémájával csak akkor törõdnek részükre is elfogadható megoldást keresve, ha semmiképpen nem tudnak tõlük elszigetelõdni. A kosher étrendjük megvédi õket a nem kóser élelmiszerek és ivóvíz veszélyeitõl. Ezért is, csak a levegõ szennyezettség és a szemetelés érdekli õket, ill. a saját élõhelyük minõsége.

A kóser kóddal ellátott ételeket és italokat fogyasztják, amelyekben tilva van minden mesterséges anyag-, adalék használat, vagyis elsõsorban csak a levegõszennyezettségtõl kell félniük. s esetleg a kóserboltosok csalásaitól.

2.

A II. Világháborút is a kálisóval robbantották ki, a következõt is azzal akarják elõidézni?

NÉMETORSZÁGBAN A xix. SZÁZAD VÉGÉTÕL MÉRGEZTÉK A TERMÕFÖLDEKET AZ ÉTKEZÉSI SÓLEPÁRLÁS MÉRGEZÕ HULLADÉKÁVAL, A KÁLISÓVAL, Max Gerzson pedig elhitette a német néppel az egészségrontó anfifiziológiás, vagyis csökkentett nátrium (konyhasó) - tartalmú. de növelt kálium- tartalmú ételek és italok "egészség javító hatását". Ténylegesen ez volt a legfõbb oka a német nép egészsége és gazdasága tönkremenetelének Adolf Hitler hatalomra jutása elõtt. Nem véletlenül választotta az egészségességet is jelképezõ horogkeresztet nemzeti jelképként. A fenti publikáció szerint a Szovjetúniót is kálisóval mérgeztették, azaz egy "bevált" módszert alkalmaznak ma a "nem iszlám országok és nem Kína" ellen (ezekben elhanyagolható a kálisóval mûtrágyáztatás). Vagyis a szóbanforgó étkezési apartheid, a jelenlegi talmudista nácizmus, GLOBÁLIS TERRORIZMUS a többi nemzet ellen!

3.

A "Gerzson diétát" manapság hazánkban is terjesztik.

Jelenleg elsõsorban Váradi Tibor vallástörténész, a felé eljuttatott figyelmeztetéseket semmibevéve, jelenleg is nagy tömegeket képez ki a szinte teljesen konyhasó mentes, de ugyanakkor nagy káliummtartalmú ételek és italok fogyasztására rábeszélési technikákra. Ezek az aktivisták azután szerte az országban terjesztik a Gerzson tanokat, Váradi Tibor könyvei és magnókazettái segítségével:

Vûradi Tibor és társai az emberi szervezet normális mûködéséhez nélkülözhetetlen konyhasó, az azzal lehetséges nátriumpótlásról lebeszélve, a nátriumot alig tartalmazó, de sok káliumot tartalmazó "pótízesítõket" ajánlják. miután tudjál, hogy emiatt nagy tömeg nem kóser étrendû magyar lakos majd "véletlenszerûnek tünõ" módon fog kihalni?!

4.

Valójában szinte egyáltalán nincs konyhasó (NaCl) a konyhasó helyett ajánlott fûszerekben ill. növényekben, csak kálium, de az aztán rengeteg:

 

5.

A LAKOSSÁGNAK "AZ ÉTELEK VESZÉLYESSÉGÉRÕL" HÍRT ADÓ LAPOK RENDSZERESEN ELHALLGATJÁK, MÁS OKOKRA FOGJÁK RÁ A MÉRGEZÕ KÁLIUM TÚLADAGOLÁS MIATTI IVARTALANODÁST, ÉLETRÖVIDÜLÉST, NEM KÖZLIK LE, ELHALLGATJÁK AZ IGAZAT KIMONDÓ HELYREIGAZÍTÓ CIKKEKET. ELÕADÁSOKAT:

6.

7.

A HAZAI EGÉSZSÉGÜGY MINDEN SZERVE RÉSZTVESZ A MÉRGEZÕ KÁLISÓVAL VALÓ NÉPIRTÓ HATÁSÚ MÉRGEZÕ "ÉTELÍZESÍTÉS" REKLÁMOZÁSÁBAN:

A "VIVEGÁBAN" 40% A MAGYAR SZABVÁNY ÁLTAL MINDEN ÉTKEZÉSI SÓFAJTÁBAN SZIGORÚAN TILTOTT KÁLISÓ:

8.

9.

LERÖVÍDÍTI AZ ÉLETET ÉS KERINGÉSI PROBLÉMÁKAT OKOZ A KONyHASÓ- HIÁNYOS ÉTKEZÉS, AZ AMERIKAI SCIENCE TUDOMÁNYOS LAP ÉS NÉMET TUDOMÁNYOS LAPOK SZERINT IS:

10.

AZ ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT ÖSSZEVISSZA HAZUDOZIK A MÉRÉSI EREDMÉNYEKRÕL, S LETAGADJA A KÁLISÓVAL "ÉTELÍZESÍTÉS" ÉS A KÁLIUM-R TABLETTA MÉRGEZÕ HATÁSAIT KIMUTATÓ HAZAI MÉRÉSEKET:

Ezek a méréseket meghamisító vezetõ "orv" osok EDDIG HÁNY MILLIÓ MAGYART BETEGÍTETTEK MEG ÉS IVARTALANÍTOTTAK A KONYHASÓ HELYETT etetett A MÉRGEZÕ KÁLISÓVAL?

11.

RENDKÍVÛL NAGY KÁLIUMTARTALMÚ SZÓJÁVAL IS APARTHEID-SZERÛEN IVARTALANÍTJÁK, IRTJÁK A NEM VALLÁSOS ZSIDÓ LAKOSOKAT:

12.

13.

Az Önkormányzatok, pl. Demszky Gábor fõpolgármester és SZDSZ-es társai is engedik a lakosságot irtani a fiziológiás élettani sóarányokat mérgezõre torzító ételekkel, italokkal, miközben az önkormázyzati törvény az ellenkezõre kötelezi õket. Tudják, merik, teszik.

14.

15.

A konyhasó-igény mozgás, izzadás esetén napi 15-25 gramm, de az infúzióban is ennyit adnak be a legyengülteknek a 2 liter desztilláltvízzel, vagyis ez a tengervíz, a vér és az infúzió fiziológiás (élettanilag optimális) víz / só aránya:

16.

Országgyûlési szakértõként megtaláltuk a titkos akadémiai, egyetemi, állami ember kísérletek kálisó mérgezést bizonyító alábbi eredményeit, amelyeket a kísérletezést vezetõ Dr. Bíró György, a fenti könyv egyik szerkesztõje szemérmetlenül letagadott (mint a rendõrségi szakértõje!) a Rendõrségi vizsgálat, a bûnügyi nyomozás során:

17.

Ismert az alapvetõ orvosi tankönyvekbõl is, hogy ennyi kálisó is már veszedelmes, mégis letagadják a rendõrség felé. Tudják, merik, tszik::

Mindenféle kiadványok terjesztik a hamis Gerzson-tanokat, a szerzõjük is a kiadójuk megnevezését nem közölve programmozzák a népet a konyhasó-hiányos, de más sókkal mérgezett ételek, italok fogyasztására, vagyis a tömeges öngyilkosságra, önkiirtásra: :

:

18.

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZVESZÉLY ELHÁRÍTÁSÁRA felhívás
a polgári védelem pótlására a Ptk. 484-487. §. alapján
(témakód: kristálysó trükk).

Tárgy: a konyhasó hiányos és kálisóval mérgezett étkezésre rábeszéléssel folytatott
apartheid elhárítása.

Elõzmény: igen sokakat, így legutóbb például Váradi Tibort is, az ellenõrzõ mérések
parlamenti szakértõként felülvizsgálata alapján személyesen felvilágosítottam arról, hogy a konyhasó használat elleni propaganda közvetlen életveszélyt okoz, de csak a nem vallásos zsidó magyar lakosok körében, mert a vallásos zsidókat védi ellene a Talmud zsidó törvénykönyv, amely elõírja a normális (fiziológiás) konyhasó-pótlást és desztillált ivóvíz használatot.

Ennek ellenére egy újabb kiadvány került a kezembe, amelyben folytatódik az agitálás a
konyhasó fiziológiás használata ellen, s a mérgezõ sófajták egészségre nem veszélyesnek
elhitetésére.

E kiadvány „Só” fõcímmel és „A víz és a só - az élet építõkövei”, „A só szó eredete”, „A só
belsõ szerkezete”, „A só különlegessége”, „Fehér aranyból fehér méreg”, „A konyhasó
fogyasztásának következményei”, „Só a konyhánkban”, „A só természetes elõfordulása”,
„Kõsó”, „Kristálysó”, „A kristálysó bányászata” alcímekkel, egy közvetlen életveszélyt
okozó, magyar nyelven megjelentetett „egészségügyi propaganda irat”, 3 oldalas, színes
nyomdai termék, amelyrõl hiányoznak a dátum-, szerzõ-, kiadó-, terjesztõ neve, cége stb.
adatok. A kiadvány a tartalma szerint alapvetõen a jelenleg elsõsorban a Váradi Tibor és
társasága által országosan terjesztett konyhasó evésrõl lebeszélési propagandának felel
meg.

E kiadványban a hagyományos, napi 12-20 grammos, a vér optimális élettani víz/konyhasó
arányának megfelelõ fiziológiás konyhasó pótlást súlyosan egészség károsítónak,
mérgezõnek tüntetik fel. (A fiziológiás, vagyis élettanilag optimális víz- és konyhasó pótlást
lásd a SALSOLA fiziológiás sóoldat alapján, amelynek az összetétele 99,1% desztillált víz
0,9% konyhasó, vagyis egy liter vízben 9 gramm konyhasó, s melybõl naponta 2 liter
beadásával napi 18 gramm konyhasót pótolnak). A kiadvány a fiziológiás víz- és konyhasó
pótlás helyett a napi maximum 0,2 grammos konyhasó pótlásra áttérést javasolja. A
kiadvány a más „természetes sófajták” fogyasztását a bevitt víz max. 1%-nak megfelelõ
súllyal, de egyébként mennyiségi- és aránybeli korlátozások nélkül, teljesen veszélytelennek tünteti fel. Ez azt jelenti a kiadványban, hogy a napi 18 gramm fiziológiás mennyiségû konyhasó helyett ajánlja a kálisót, lítiumkloridot, arzénsókat, ciánsókat, higanysókat vagy ezek elemeit stb. is napi 18 grammot, vagy többet is. (”... A másik 82 elem jelenléte és jelenlétének a minõsége a fontos és nem a mennyisége”).

A kiadvány jogtalanul, értelem-zavaró módon kiterjeszti valamennyi elképzelhetõ
természetes sófajtára a „só” elnevezés értelmezését. A „só” egy kulcsszó, a bibliai idõk óta, a Bibliai szövegek szerint is az ételek ízesítésére (sózására) alkalmazott minél tisztább konyhasót (nátrium-chloridot) jelentette. A kiadvány viszont alapjaiban meghamisítja a „sózással” kapcsolatos ezen kulcsszó értelmezését, s ezzel meghamisítja a „sóról” és a „sózásról” szóló elõzõ leírások értelmét, értelmezését is.

A kiadvány egyébként is hamis és önellentmondásos. Például azt is állítja, hogy egy olyan kristályos só keverék keletkezett a történelem elõtti idõkben „geológiai okokból, nagy nyomáson, amelyet „kristálysónak” nevez. (A „Kristálysó” egy piaci áru elnevezése is.)

A kiadvány szerint ennek a keverék sónak a nagy nyomáson olyan „speciális kristály-szerkezete” alakult ki, amely miatt „egészségvédõ tulajdonságú”. Azt is állítja, hogy ha az ilyen keverék sókristályt bejuttatjuk az emberi szervezetbe, akkor ott, a vízben történt feloldódása után, de akár az oldatból újra kikristályosodása után is, olyan lesz a kristály szerkezete, mint amilyen a nagy nyomáson eredetileg kialakult volt. Vagyis nyilvánvalóan hazudik, mivel az újrakristályosodáskor nincs nagy geológiai nyomás.

A kiadvány azt állítja, hogy a „konyhasó azért tönkreteszi a sejteket, mert elvonja belõlük a vizet, hogy a konyhasó többlet, mint méreg, ezen elvont sejtvíz kíséretében kiürülhessen a szervezetbõl. Azon sopánkodik, hogy ilyenkor „22-szer annyi vizet von ki az élõ sejtekbõl, mint amennyi az eltávolítandó konyhasó mennyisége”.

Valójában ez a vízmennyiség mindössze kb. 1/2 liter víz, amelyet a szervezetbe ivóvízként bevitt, vagy a szervezetben keletkezõ oxidációs víz pótol, vagyis nem a sejtek belsõ víztartalmából pótlódik. A kiürített só pedig nem méreg. Fontos szerepet játszik a szervezet elektrolit egyensúlya és méregtelenítési folyamatai rendben tartásában.

A kiadvány szerint „a vese nem tud napi 5-7 grammnál több konyhasót eltávolítani”. Ha így lenne, nem 18 gramm konyhasót adnának be naponta a nem izzadó személyeknek is a fiziológiás sóoldat infúzióval. Vagyis a kiadvány e tekintetben is teljes mértékben orvosi gyakorlat ellenes, iratellenes, mérési adat ellenes.

Rövid ideig lehet ugyan hiányos konyhasó pótlással élni, de azután, amikor kifogynak a szervezet konyhasó készletei, még a legtisztább ivóvíz is „mérgezést” okozhat, mivel életveszélyesre módosulhat a vér víz- és konyhasó (elektrolit kompones) aránya. A felnõtt szervezetében mindösszesen csak kb. 200 gramm konyhasó van, s ennõl csak kb. 120 gramm a cserélhetõ (oldatban lévõ, mobil).

A szervezet nátrium készletei gyorsabb kifogyása következtében az életveszély gyorsabban bekövetkezik annál a személynél, aki elveszít napi 8 gramm nátriumot, azaz 18 gramm konyhasót az erõs verítékezésekor (nagy hõmérsékletû és nedvességtartalmú környezet, nehéz fizikai munka). Az „állóképességi sportot” folytató felnõttnek pótolnia kell napi 20-25 gramm konyhasót, hogy ne veszélyeztesse az egészségét. Lásd: Dr. Bíró György és dr. Lindner Károly: „Tápanyagtáblázat, Táplálkozástan és tápanyag-összetétel” 38. és 122. oldal. (MEDICINA KÖNYVKIADÓ RT. BUDAPEST, 1999.) mérési adatait.

Az életveszély késõbb következik be annál a személynél, aki kellemes külsõ környezetben (komfort zóna) egész nap csak pihen. Ugyanis ilyenkor naponta csak 0,05-0,1 nátriumot veszít a verítékkel. Bizonyos hormonális változások (a konyhasó vesztést csökkentõ aldosteron túltermelõdés) is védik a konyhasó vesztéstõl a szervezetet, de csak egy ideig .

A Dr. Magyar, dr. Petrányi professzorok által írt „A Belgyógyászati Alapvonalai 2.” tankönyvbõl is kell tudni, hogy ha egy egészséges felnõtt egy nap alatt megeszik több, mint 8 gramm kálisót, akkor ez az EKG-n jól láthatóan rontja a szívmûködését. Rövidebb idõ alatt a kevesebb is életveszélyes lehet. Ha egy órán belül több kálisó jut be a vérbe, mint 4 gramm, az is már mérgezést okoz. A „Fekete Angyal” néven elhíresült kórházi ápoló és egy poznani ápoló is a fiziológiás szükségleten felüli mennyiségû kálisónak a vérbe juttatásával állították meg áldozataik szívét. A bélbõl is kb. 95%-ban, gyorsan bejut a vérbe a gyorsan felszívódni képes kálisó!-

1976-ban a Medicina Kiadó megjelentetett egy könyvet, amelyben egy Nobel-díjas kutatóra és további több, mint 60 akadémiai publikáció patkányokra és emberekre vonatkozó mérési adataira hivatkozva összefoglalták, hogy az antifiziológiás konyhasó és/vagy kálisó pótlás tömeggyilkosságra alkalmas módszer. Mellékvese daganatossá válást, veserothadást, minden stresszre allergizálódást, bõrbetegségeket, magas vérnyomás betegséget, majd a keringési rendszer összeomlását, a szív tönkremenetelét, s végül Addison kóros tünetek közepette halált okoz, s közben eltorzítja a magzatokat már az anyaméhben, ivartalanná tesz, vagyis kiirtódnak az konyhasó hiányosan és/vagy kálium túladagolva táplálkozó állatok és emberek.

Az izraeli és a hazai kóser boltokban is 99,9! NaCl tartalmú étkezési sót árusítanak. A Talmud zsidó törvénykönyv ugyanis kifejezetten elõírja a vallásos zsidóknak a fiziológiás konyhasó pótlást, a sóskenyér-evést, s hogy ne igyanak nem (frakcionáltan) átpáro/lódo/t ivóvizet. A Talmud a egész betegség arzenált, 82 betegséget vezet vissza a desztillálatlan víz ivásra és a konyhasó hiányos étkezésre. A kötelezõ Magyar Szabvány (MSZ-01-10007 82.) is tiltja az étkezési célra árusított minden sótermékben a konyhasó tartalom 97% alá csökkentését és a legkevesebb kálisó is tilos valamennyi sótermékben. Bûncseleikmény a szabványsértõ összetételû sótermékek étkezési célra ajánlása is.

A kiadvány tehát bûncselekményeket valósít meg, s közvetlen életveszélyt okoz annak, aki elhiszi a benne leírtakat, s a konyhasóval sózást lecsökkentve, vagy elhagyva, kálisóval, kálium-nitráttal, lítiumkloriddal stb. kísérli meg pótolni a korábban megszokott sós ízt.

A fenti apartheid egész bûnügyi bizonyíték gyûjteménye megtalálható az AQUANET.FW.HU (Google) internetes honlapunkon.

Verõce, 2005. augusztus 22.

Tejfalussy András dipl. mérnök, feltaláló sk.
/néhai dr. Kovács Pál országgyûlési képviselõ
megbízott parlamenti méréstani szakértõje/
Összmagyar Létvédelmi Központ
2621 Verõce, Lugosi u. 71.
Tel./fax: 36-27/350-665

Tájékoztatásul kapja: a 2005. augusztus 27-28-án az Erzsébetligeti Színház területén megrendezett Vegetáriánus Fesztivál alkalmából tartandó elõadásához felkészító anyagként: Váradi Tibor.

Terrorizmus leleplezési tájékoztatásul kapja: Interpol

19.

ÖKUMENIKUS BÛNSEGÉDKEZÉS A JÉZUS-HÍVÕK IRTÁSÁBAN:

20.

 

 

21.

22.

 

23.

24.

25.

Verõcei Létvédõ Polgári Kör (2621 Verõce, Lugosi u. 71., Tel./fax: 27/380-665) .
_____________________________________________________________________________________
26.

A Váci Megyéspüspök részére

Fax: 06-27/814-101 Kód: vácipüspök-1v
Tárgy: válasz

Tisztelt Dr. Beer Miklós Megyéspüspök Úr!

A „Váci Püspöknek” írt 2005. augusztus 12.-i (kód: vácipüspök) KÖZÉRDEKÛ FIGYELEM FELHÍVÁSOMRA Önöktõl kapott válasz (Dr. Faragó Attila egyházmegyei kórházlelkész, 1737 / 2005 iktatószámú, „felvilágosítás a tiszta ivóvízrõl” tárgyú, 2005. augusztus 16.) érthetetlen a számomra. Nem érthetõ, hogy miért kicsinyelte le azt a konkrét problémát, hogy több ezer százalékkal a határérték feletti mérgezõ anyag tartalmat mértek a váci vízmû (DMRV) kút nyersvizében. Már csak klórozzák az ilyen vizet a vízvezetékekbe juttatás elõtt. Ez nem tudja csökkenteni a méregtartalmát! Ha a mérgeket nem terrorista juttatta be a bemért kútba, akkor az egész dunai kútsor ilyen mérgezett vizet szolgáltatott. Ez lerövidítette a fogyasztók életét, sokakét esetleg több évvel. A méreg magas szintjét dokumentáló cikk, amelyet Dr. Darvas Béla címzetes egyetemi tanár írt „A Vác környéki ivóvizrõl” címmel a Dunakanyar Régió váci lapban, megtalálható az Önnek megtekinteni javasolt web.interware.hu/ujforras internetes honlapon. Válaszuk nem tért ki a konyhasóval sózásról lebeszélés és helyette a mérgezõ kálisóval ételízesítésre rábeszélés egészségi kárainak a katolikus hívõk elõtt (is) elhallgatásának problémjára sem. Az elhallgatás eddigi „eredményeit” lásd a „mitõlfél.!k4” jelû mellékletben.

Nem-e a nem desztillálással tisztított ilyen ivóvizet a mérgezõ anyag tartalma ltitkolásával „tiszta vízként” árusító DMRV és társai bûnös üzleti érdekét, hasznát szolgálja, ha Önök nem segítenek felvilágosítani a katolikus hívõket arról, hogy csak a frakcionált desztillálással méregtelenített ivóvíz tisztaságában szabad bízni?

Nem-e a konyhasó kitermelési mérgezõ hulladék, a betegítõ, ivartalanító hatású kálisót az „étkezési konyhasó pótlására” megvásároltatók aljas üzleti érdekeit szolgálja a katolikus egyház azzal, ha elhallgatja a hívõk elõtt, hogy a Biblia csak a jóízû sóval (a nátrium-kloriddal) kellõen (fiziológiásan) sózást javasolja, s a nem jó ízû (káli)sóval sózást elítéli? Nem szolgál-e üzleti érdeket, ha a Szentszék is elhallgatja a hívõk elõtt, hogy a Biblia héber szövege szerint sózni kell (az erõs fizikai munka során, az izzadsággal elvesztett sok nátriumklorid pótlására) az ételt? Ez a titkolózás ma már ott tart, hogy számos magyar, angol, amerikai, nem héber nyelvû Biblia szerint nem ajánlott sózni. Ehhez Ézsaiás 30,24-ben lecserélték a „sózott” (kulcs)szót, az azzal ellenkezõ értelmû „tiszta” kifejezésre. Ön melyik bibliából prédikál, a nem hamisból?

Véleményem szerint az is lehet üzlet, ha a talmudistákat felvilágosítja a saját egyházuk arról, hogy használhatóan tiszta ivóvíz csak frakcionáltan desztillál(ódot)t ivóvíz lehet, s arról is felvilágosítja õket, hogy a nagyobb mennyiségben ivott desztillált víz és a hozzá evett konyhasóval fokozottan sózott kenyér erõsen gyógyhatású, tehát hogy ennek az ellenkezõje, a nem-desztillált ivóvíz itatása és a sózásról lebeszélés betegítõ hatású. Óriási üzlet ennek a katolikus hívõk elõl elhallgatása, ugyanis mialatt a talmudisták szaporodás képesek és egészségesek lesznek, a katolikus hívõk nemzõképtelenekké válnak és lerövidül az életük, vagyis minden nyugdíjbefizetésük, ingatlanuk és egyéb vagyonuk a talmudisták kezére jut. A talmudistáktól nem idegen az e fajta népirtás. A Biblia elõírja valamennyi „bálványimádó” ilyen „lassított” kiirtását, lásd Mózes V.7. 2 és 22., a Talmud (zsidó törvénykönyv) szerint pedig kötelezõ a Jézusban hívõk ellen a bálványimádókkal szemben a Bibliában elõírt bánásmód (apartheid) alkalmazása.

Kitõl félnek? Miért nem mondhatják el a katolikusoknak, hogy a talmudisták desztillált vizet használnak ivóvízként, mert tudják, hogy a többi nem biztonságos, azaz hasznavehetetlen ivóvíz céljára, s hogy õk a kóser étrend elõírása szerint fiziológiásan sóznak, s hogy pártjaink és kormányaink, s az EU is, a nem talmudistákat (a zsidókat is) szervezetten irtják az ellenkezõjének a bebeszélésével, a mérgeket tartalmazó ivóvíz tisztának hazudásával, a fiziológiás konyhasó használat mérgezõnek hazudásával és a mérgezõ kálisó mûtrágyaként és ételízesítõként használtatásával. Amióta ezt bevezették hazánkban (1961), a legtöbb betegség gyakorisága nagyságrenddel nõtt! A mózesi talmudista népirtás ellen biztonságot nyújtó egyéni, családi olcsó védekezési lehetõség, a háztartási ivóvíz átpárlás, tiszta konyhasóval fiziológiásan sózás, s kálium túladagolási mérgezés kerülés nemzetmegtartó fontosságú, Jézus nevében is nyugodtan hirdethetõ védekezési módszer. Az viszont korrupció-gyanús, ha tudatosan elhallgatják e természetes létvédõ technológiákat a nem talmudista zsidók és a Jézusban hívõk elõtt, mert kiszolgálják vele a mérgezõ-hulladékokat „tiszta ivóvíznek” és „gyógytápszernek” elhitetõk, s az így való népirtással ingatlanokat rablók üzleti érdekeit. Az áltiszta ivóvízzel és szabványsértõ
nemkóser sókkal folytatott népirtás elleni egyéni, családi egyszerû védekezési módok Önök által a katolikus magyarok elõtt valami kifogással elhallgatása apartheidben és hazaárulásban való bûnsedédkezés lenne.

Verõce, 2005. augusztus 21. (Hátoldali melléklettel!)

Tisztelettel: Tejfalussy András sk.

27.

28.

29.

30.

A MAGYAR MEZÕGAZDASÁGI LEXIKON IS FEDEZI A MÉRGEZÕ KÁLISÓ HASZNÁLATOKAT:

31.

31.

Do you know?

AQUANET.FW.HU
INTERNET HOME-PAGE
INFORMATION (Google) about
scientific documents of
antiphysiological
blood-electrolit
terrorism
*in GERMANY.

Dipl. Ing. A. Tejfalussy,
president of ANTIRANDOM
SCIENTIFIC SOCIETY,
Hungary, 27 th. August, 2005

/ AMBASSADORS /


32.

Tejfalussy András dipl. mérnök, Verõcei Létvédõ Polgári Kör,
2621 Verõce, Lugosi u.71. Tel./fax: 27-380-665, 1/250-6064
________________________________________________
Code: IpKerMin050902 (7 oldalas)

Közérdekû bejelentés a Gazdasági és Közlekedésügyi
Miniszter kezéhez!

Fax: 1/301-2394

Alulírott megbízás nélküli ügyvivõ a fogyasztóvédelmi
szervezetek vezetõit - a korábbi Ipari- és Kereskedelmi
miniszterek, dr. Kapolyi László és társai személyes
jogutódját a GAZDASÁGI és KÖZLEKEDÉSÜGYI
MINISZTER-t, azért is õt, mert tudtommal orvosi egyetemet
is végzett - a jelen kárelhárító beadványommal a Ptk.
484-487. § alapján

ezúton közvetlenül felszólítom arra,

hogy haladéktalanul biztosítsák, hogy minden élelmiszer
boltban legyen a szabványnak biztosan megfelelõ só, s
azonnal tegyék közzé és függesztessék ki az összes só
árusító boltban, hogy az étkezési célra árusított melyik só
keverékben. mely kálium vegyületbõl mennyi van
engedélyezve, s hogy ténylegesen mennyi van benne, hogy
a helyi önkormányzatoknak legyen módjuk eleget tenni azon
törvényi kötelezettségüknek, hogy minden lakos részére
megkülönböztetés mentesen biztosítaniuk kell az
egészséges élet feltételeit. A kálium tartalom megbízhatóan
bemért „tól-ig” adatai kellenek, nem pedig tûrésezetlen
többjegyû számok, Ez a következõk alapján kötelezõ ill.
feltétlenül szükséges:

1./ A kálium sóit - kivéve a káliumjodidot - minden étkezési
célú sóban a legkisebb mennyiségben is tiltó Magyar
Szabványt (MSZ-01-10007-82) durván megsértõ olyan
sókeverékekkel vannak elárasztva Magyarország boltjai,
mint pl. a Vivega és a "nátriumszegény" Sara Lee só,
amelyeknek bevallottan 40% a kálisó tartalmuk. Számos
20-50%-os kálisótartalmú egyéb szabványsértõ sókeverék is
forgalomban van: Bad Ischler, Sale Marino stb. nevekkel. s a
Budapest, V. kerület Dob utcai Rothschild kóser boltban
kóser sóként jelenleg is 99.9% NaCl tartalommal árusított
Salinen só nem kóser változata állítólag újabban már 40%
kálisóval is forgalomban van. Korábban a Reanal cég
99%-ban kálium sókból KIVEVERT "nátriumszegény sót"
árusított OÉTI ajánlással "gyógytápszerként" (Redi só),

A kálisó mérgezõségét jelzõ kesernyés ízrõl, nyálkahártya
felmaró hatásról a Sara Lee cég „NÁTRIUMSZEGÉNY
SÓKEVERÉKÉNÉL "Intenzív természetes íz" felirattal, a
Béres Rt. által árusított Vivega-nál pedig erõs fûszereknek a
sókhoz való hozzákeverésével terelik el a fogyasztók
figyelmet (erre adtak az ezt feltaláló gyógyszerésznek
szabadalmat). Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat vezetõje azt hazudja hivatalos levélben, hogy 133
gramm kálisó akár egyszerre is veszélytelenül megehetõ
lehet. Aggoz képest hazudja ezt, hogy hivatalból tudomása
van az alábbiakról:

/1. A „Kálium-R(etard) tabletta klinikai kísérletei során
kevesebb, mint 4 gramm kálium-chlorátumtól, mely kitapadt
a tabletták kb. ilyen gyakorisággal és emiatt felmarta a
gyomor- bél nyálkahártyát, 6 személybõl 5-nek fájdalmai
voltak, egynek pedig bevérzett a gyomra a Pécsi
Orvostudományi Egyetemen Klinikáján 1980-ban elvégzett
ellenõrzõ mérések során.

/2. A napi 1-4 gramm Redi sóval rájuk erõltetett
ételízesítéstõl 4 enyhén vese-léziósból 3 kómába került egy
héten belül a Péterffy s. u. Kórház-Klinika B Belosztályán,
dr. Fövényi József fõorvos és társai.

/3. A 10 egészséges felnõttbõl mindegyiknek a felére
lecsökkent a vizelet elválasztása és hyperkalaemizálódott, ha
egy napon belül 4 gramm kálisó oldatát itatták meg vele a
Pécsi Orvostudományi Egyetemen végzett klinikai kísérlet
során-

/5. Ezeket a mérési eredményeket az OÉTI vezetõje, dr. Bíró
György irányított kísérletek OÉTI-s dokumentációiból
idézem, amelyeket az általunk parlamenti szakértõként
végzett vizsgálataink során az OÉTI-tõl, majd a rendõrségi
nyomozás során, az ügyészségtõl kaptunk meg.

/6. Az 1993-ban általam kezdeményezett bûnügyi nyomozás
során Dr. Bíró György letagadta, mint a BRFK által felkért
szakértõ, hogy voltak Magyarországon ilyen mérések.
Elõzõleg is már letagadták ezeket a mérési eredményeket.

2./ Az akadémiai szintû szakmai publikációk kálium
mérgezési (hyperkalaemiás) határértékeit is letagadták:

/1. "A Belgyógyászat alapvonalai 2". címmel Dr. Magyar, Dr.
Petrányi professzorok által írt, nagyon sokszor kiadott orvosi
tankönyv is azt hangsúlyozza, hogy egészséges felnõttnek is
torzul az EKG-je, ha a napi kálium evésük meghaladja a
2,2-3,5 grammot, ami 5-8 gramm kálisónak felel meg.

/2. "Az Intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata" címmel
Dr. Varga Péter által írt szak-asszisztens képzési jegyzet
szerint is, ha egy órán belül 20-40 mval-nál, ami 2-4 gramm
kálisónak felel meg, több kálium jut be a vérbe bármi okból, a
bejuttatása veszedelmes mérgezést okozhat az
egészségeseknél is, s az egy napon belül bejutó 11 gramm
kálium is veszedelmesen mérgezõ hatású (hyperkalaemizál),
a tünetei: izom-ideg-mûködési-, mozgás-koordinációs-
szívmûködési-, érzékelési- és egyéb idegrendszeri zavarok,
sõt esetleg halálos szívleállás is. Több kórházi ápolóról is
kiderült nemrég, hogy ezúton folytattak tömeggyilkosságot.

/3. A Medicina Orvosi Könyvkiadó által 1976-ban kiadott "A
Biológia Korszerû Mérései sorozat 8. kötetében "A
mellékvesekéreg biológiája" címmel egy Nobel díjas
kutatónak és további, több mint 60 akadémiai publikálónak a
mérései összefoglalását tették közzé, a kálium túladagoló és
a konyhasó hiányos (Gerzson-terápiás) étrend embereken és
állatokon, fõként patkányokon megfigyelt, kikísérletezett
(bemért) törvényszerû alábbi következményeirõl:

- A nemzõszervek már az anyaméhben eltorzulnak
(ivartalanodás),

- A szervezet elveszti a stressz elleni védekezõképességét.

- A szervezet konyhasó vesztését akadályozó Aldosteron
hormont termelõ mellékvese daganatos burjánzása,
tönkremenetele,

- A nátrium hiányában besûrûsödik a vér, s emiatt a keringési
és a szívmûködés súlyos zavarai, veserothadás, magas
vérnyomás betegség, allergia, bõrbetegségek,
idegbetegségek, s végül Addison kóros tünetek, majd halál
következik be.

Ugyancsak dr. Bíró György és a fenti társaitól
származtathatóan letagadták az Országgyûléshez 8253.
szám alatt benyújtott miniszteri írásbeli válaszban ezeket a
mérgezéseket konkrétan bizonyító hazai ellenõrzõ
méréseket, három miniszter is, együttesen: dr. Gergátz
Elemér, dr. Surján László és dr. Keresztes K. Sándor, majd
dr. Gergátz Elemér szóban is 1992. december 8-án, a dr.
Kovács Pál és dr. Pap János általunk elõkészített
országgyûlési interpellációjának az elhárítására.

4./ A Zsidó törvénykönyv, a Talmud szerint 83 betegség
okozható a frakcionáltan desztillált ivóvíz, vagyis a teljesen
tiszta esõvíz, valamint a konyhasó fiziológiás mértékben
fogyasztásának az akadályozásával.

5./ Az is elképesztõ, hogy miközben a kóser boltokban 99,9%
NaCl- tartalmú sót árusítanak étkezési célra, ezalatt a nem
kóser boltokban pedig nagy kálium(só) tartalmú sókat is
engednek árusítani megkülönböztethetetlen módon és/vagy
hamis feliratok fedezetében, de az is, hogy miközben a kóser
étrendben fiziológiásan sóznak (a fiziológiás sózást lásd a
fiziológiás infúziós oldat összetétele és napi elõírt dózisai
alapján). addig a nem kóser étrendûeket, zsidókat és
nemzsidókat is rábeszélnek a só mentes étkezésre és a
kálium túladagoló antifiziológiás étrendre (Gerzson-diéta),
egyértelmûen a magyarországi állami- és vallási szervezetek
által folytatott, ill. bûnsegédként elõsegített tömeges
népirtást, vegyi háborút, apartheidet bizonyít.

6./ A szabvány megsértését az Ipari-, Kereskedelmi- és
Közlekedési Minisztérium és jogutódainak a Jogügyi
Osztályai is fedezik. Újabban azzal is fedezik, hogy
elmulasztották meghosszabbítani a sószabvány
kötelezõségét biztosító IKM 30/1994/XI.8. rendeletet.

6./ Tûrhetetlen hazaárulás is, hogy a magyarországi vezetõi
pozíciókat sorra megkaparintó talmudistanáci disznók olyan
módon szerzik az üres ingatlanokat a külföldi cinkosaiknak,
hogy a „magyar termékként” árusított antifiziológiás só
keverék, antifiziológiás ételek és italok és a mezõgazdasági
mérgeket is tartalmazó áltisztított „ivóvizek” segítségével
kiirtják az ingatlanokat jelenleg birtokló magyar népet, a
Központi Statisztikai Hivatal publikált adatai szerint havonta
kb. egy nagyközség lakosságát, már legalább 20 év óta. E
népirtás megkezdése, a betegségek nagyságrendi
megszaporodása a mérgezõ kálisóval mûtrágyáztatással
többszörösére növelt káliumtartalmú növények termelésének
az erõltetése, vagyis 1962. óta folyamatosan nõtt, (Az iszlám
országok és Kína szinte egyáltalán nem mûtrágyáznak
kálisóval, a kálisó alkalmazást az ugyaott felhasznált
nitrogén mûtrágya mennyiségekhez arányítva. Miközben
akár több nitrogént mûtrágyát használnak, mint számos
európai ország, A nitrogén mennyiség 5%-át sem éri el a
kálisóhasználatuk, de ezt eltitkolják a magyar kutatók a
magyar hatóságok elõl (a hazai akadémiai intézetek és
szervek „mûtrágyáztató aktivistái”), s az OÉTI vezetõi és
Egészségügyi Tudományos Tanácsi-, egyetemi- és
minisztériumi- stb. bûntársaik által bevezettetett kálisóval
„ételízesíttetés” kezdete, 1980 óta még rohamosabban fogy
a magyar lakosság.

7./ A magyarországi Ingatlanok külföldiek részére
megszerzése céljából tudatosan megszervezett és a
bíróságok által is fedezett népirtással folytatott hazaárulás és
rablógyilkosság a magyarországi állami- és egyházi
szervezetek segítségével, a mérgezõ kálisónak a konyhasó
helyett csak a nem vallásos zsidó lakosokkal etettetése, a
feléjük a mérgezett ivóvizek veszélytelenül ihatónak
hazudása és a tiszta ivóvíz mérgezõnek hazudása?
..
8./ A magyarországi talmudistanáci disznók által szervezett
és fedezett rablógyilkos apartheid és hazaárulás kérdésének
a bûnügyi kérdéseként megküldöm a jelen iratot az
Interpolnak, valamint dr. Sólyom László köztársasági
elnöknek is, továbbá megküldöm a Verõcei Önkormányzat
jegyzõje, dr. Hunyagdkürti Szilvia részére is, aki helyett
közvetlenül ezúton intézkedtem Verõce község (és a többi
magyar település) lakóssága életének a védelmére a Ptk.
484-487. §. alapján, mert Õ sem tudta elérni, hogy mindig
legyen a szabványnak biztosan mindenben megfelelõ
étkezési só a települési üzletekben, s hogy tisztázzák a
vezetékes ivóvíz szolgáltató Váci Vízmû (DMRV) Buki-szigeti
kútvize bemért több ezer százalékos atrazin-határérték
túllépéses mérgezettségének a tényleges okait és a
mérgezés lakosság elõl elhallgatásáért való személyes és
intézményi büntetõjogi felelõsségeket. (Ezért a munkáért
további 3 mérnöknap létvédelmi célú munkavégzést
számolok fel a Verõcei Önkormányzatnak). Ezenkívûl
megküldöm a jelen iratot a korábbi IKM miniszter, Dr. Kapolyi
László részére is, aki korábban jelezte, hogy egyetért a
szabványsértõ sók elleni és a mérgezett ivóvíz tisztának
hazudása és a tiszta ivóvíz mérgezõnek hazudása elleni
fellépésemmel.

9./ A jelen és a fentiekben idézett bûnügyi dokumentum
anyaga is megtalálható az AQUANET, FW.HU internetes
honlapon (Google) is.

Verõce, 2005.szeptember 2.

Tejfalussy András dipl. mérnök sk.
néhai dr. Kovács Pál által megbízott országgyûlési méréstani
szakértõ

A további címzettek:
2./ Dr. Sólyom László köztársasági elnök
3./ Interpol (hogy állítsa bíróság elé a népirtókat),
4./ dr. Hunyadkürti Szilvia verõcei jegyzõ
5./ Dr. Kapolyi László miniszter

33.

34,

A vérelektrolit rontáson alapuló magyarországi népirtás lényege:

/1.

/2.

/3.

Kattintson a mérgezõ kálisóval mûtrágyáztatási kalibrálási csalások elleni feljelentésre!

/4.

A MÉRÉSEKBÕL ÁLTALUNK ÉSZREVETT NÉPIRTÁS LÉNYEGE: AZ "ANTIFIZIOLÓGIÁS" VÍZ-, KONYHASÓ- ÉS KÁLIUM-BEVÍVÕ ÉTKEZTETÉS

/5.

A BIBLIA VÉLETLENSZERÛEN ÖLETI A NEMZSIDÓKAT ROSSZ ÉTELLEL ÉS ROSSZ IVÓVÍZZEL

/6.

ORVOSAIK INFÚZIÓS ÉS ÉTKEZÉSI KEMOTERÁPIÁVAL IS GYILKOLHATJÁK NEMZSIDÓKAT?

/7.

EGY FÕRABBI SZERINT, ORVOSAIK CSAK A ZSIDÓKAT GYÓGYÍTHATJÁK KI A RÁKBÓL

/8.

A ZSIDÓ TÖRVÉNYKÖNYV SZERINT AZ ORVOSAIKNAK IRTANI KELL A NEMZSIDÓKAT

/9.

A ZSIDÓK MA IS FOLYTHATJÁK A VALLÁSHÁBORÚT A NEM ZSIDÓK KIIRTÁSÁRA!?

/10.

ÉRVÉNYTELENÍTENI KELL A BIBLIAI ÉS TALMUDI RASSZISTA ZSIDÓ TANOKAT!


Itt kattinthat a folytatásra!

Vissza a lap kezdetéhez