AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitó lapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtémakör: Jogi és politikai ügyek fóruma


BEMUTATÓ SCHULER LÁSZLÓ, A LELEPLEZÕEMBER KÖZÉRDEKÛ ÜZENETEIBÕL

1.

2.

3.

Tejfalussy András méréstani szakértõi észrevételeI:

Nemrég megismerkednem a fenti könyv szerzõjével és megállapodtam vele, hogy növeli a fenti egyébként kiváló leleplezõ mûve hitelességét azzal, hogy a továbbiakban kitörli belõle a "víz égetésével (oxidálásával) energiatermelés" reális lehetõségnek vélelmezését, az alábbi fizikai tények, s a Spanyol Zoltán hamis "atomfizikai számításairól" elõkerült konkrét csalási bizonyítékok miatt:

A vízben valóban van hidrogén. A hidrogén oxigénnel reagáltatva vízzé ég. Mivel a vízzé oxidálódott víz már nem ég, ezért például égés elfojtására, tûzoltásra is alkalmas.

Robbanómotorok, gázturbinák üzemanyagaként, rakéta hajtóanyagként is régóta használnak hidrogént. Megfelelõ készülékben egyenáram segítségével a víz szétválasztható hidrogénre és oxigénre. Sajnos az ilyen módon való üzemanyag elõállításához több energia szükséges, mint amennyi visszanyerhetõ a hidrogén elégetésével.

Hazánk és a világ hiányzó üzemanyagainak a "víz elégetésével" pótlása egy tudatos szélhámosság. Csal, aki a "víz égési energiájával" hajtott motor-találmány prototípusa megvalósítására gyûjt pénzt , bûncselekményt folytat. A támogatói, ajánlói is vétlen vagy tudatos bûnsegédek egy közönséges csalásban. Ezek a személyek, miközben a fizikához nem kellõen értõ személyektõl és szervezetektõl pénzt csalnak ki, ezzel az is bebizonyítják róluk, például politikai célból, hogy a nekik fizetõk milyen sötét ostobák.

A tökéletes égés termék víz újból "elégetésére", az ezúton hajtott motor prototípus megépítésére a magyaroktól jelenleg is pénzt gyüjt/tet/õ Spanyol Zoltán nem is "a víz elégetésével hajtott motorra", hanem egy „hidrogénnel hajtott motor-féleségre" szerzett egy szabadalmat. Spanyol Zoltán a "víz elégetésével való energianyerésre" vonatkozó hamis elméletének a "tudományos alátámasztására" például készített egy hamis "atomfizikai számítást" is, s annak alapján azt állítja azt, hogy a protonok egy ciklotron segítségével majd felgyorsíthatók a "természetes fénysebesség", a 300 ezer km/sec kétszázszorosára is, vagyis 60 millió km/sec sebességre.

Valójában a proton egy ciklotronnal (külsõ gyorsító térrel) csak a 300.000 km/óra sebességnél kisebb sebességre gyorsítható. Itt is lehet kattintani a Spanyol Zoltán által kreált hamis "atomfizikai számítás" konkrét bizonyítékaira!

4.

5.

6.


Itt kattinthat a folytatásra!

Vissza a lap kezdetéhez