AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitó lapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtémakör:Gyilkoskönyv


Code: GyilkosOrvTovKepz68


Tisztelt Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság,
és dr. Kovács Tamás magyarországi legfõbb ügyész!

Feljelentés a Legfõbb Ügyészhez, a kórházakban gyilkolást a közpénzbõl finanszírozó hazai
kormány/ok/, és az Országos Egészségügyi Pénztár és intézményeik valamennyi psychikai
bûnsegéd vezetõje és szakértõje ellen.

Alulírt Tejfalussy András dipl, mérnök felperes, mint néhai dr. Kovács Pál országgyûlési
képviselõ által az ügyben való vizsgálódással megbízott méréstani szakértõ, ezen munkát a Ptk.
484-487. §. alapján közveszély elhárításként folytatva, ezúton a következõ feljelentést nyújtom
be a hazai Legfõbb Ügyészhez, s egyidejûleg a Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bírósághoz
is, mivel az ügyészség évtizedek óta folytat psychikai bûnsegédkezést a mérési adatok
meghamisításával.

A feljelentés tárgya:

Orvosoknak tudatosan tanítják a káliumot olyan mértékben túladagoló „napi kálium dózisok”
infúzióval beadagolását, mely az infúzió felgyorsítása esetén a kálium túladagolásnak a
vesemûködést csökkentõ mérgezõ hatása miatt, szívleállító hatású. Ezúton a „tanítás
szabadságának” „az alkotmányos jogára” hivatkozva, bárkinek büntetlenül beadható a gyilkos
káliumdózis a kórházakban. Így gyilkolt egy poznani kórházi ápoló is, s a hazai ápolónõ is (a
„Fekete Angyal”). Csak azért kerülhettek büntetõbíróság elé, mert Poznanban az EKG-n
megmaradt a bizonyító diagram arról, hogy mindig az ápoló ügyeletei alatt történt mérgezõ
kálium túladagolás miatti szívmegállás, s. azért, mert a hazai ápolónõ dicsekedett azzal, hogy
sorozatosan sikeresen gyilkolt kálium túladagolással.

A sorozat-gyilkosságért elítélt „Fekete Angyal” is kevesebb káliumot juttatott be egy nap alatt,
mint amennyit az Orvos Továbbképzõ Intézet „általánosan alkalmazásra” betanít:

Az infúziók beadási sebességét az ápolók állítják be. többször is láttam, hogy sokszorosra volt
felgyorsítva az infúzió beadás a Feleségem balesete miatti mûtétjei elõtt és után is, s a ha akkor
nem lassíttatom le, ill. magam nem lassítom le, már õ sem élne!

Mi is az a „fiziológiás infúziós Ringer-oldat, s miért ártalmas az „antifiziológiás” infúzió:

A vér, a magzatvíz, az infúziós fiziológiás Ringer oldat (meg a tengervíz) nátrium/kálium aránya
kb. azonos. Ez az arány optimális az emberi sejtek falában mûködõ „nátrium-kálium interface”,
vagyis az ún. „nátrium-kálium pumpa”, azaz a sejtek mûködéséhez. Az ettõl nagy mértékben
eltérõ arány károsító, ellentétes hatású. Elrontja a mûködést, vagyis a szív ingerképzõ sejtjeinek
a mûködését, amint ez látható is az EKG-n. A növelt kálium tartalmú infúzió szívleállást, halált
okoz. Egy egészséges felnõtt személynél is veszedelmesen mérgezõ kálium túladagolást okozhat,
ha 1 órán belül (bármely úton) több, mint 20-40 mAequ, azaz 0,4-0,8 gramm káliumnál több jut
be a vérkeringésbe, vagy ha 1 nap alatt 280 mAequ-nál, azaz 11 grammnál több.

Mérgezõ a kálium túladagolás, ha a vérben 5 mAequ/l (öt milliaequivalens/liter) fölé nõ a K+
(kálium ion) mennyisége..

Ennek semmibevételére, ennek meghamisítására, az Orvos Továbbképzõ Intézet az alábbi
módon bíztatja az orvosokat:

„...”A szokásos Ringer-infusio néhány mAequ-i K+ (kálium-) -tartalma a szükségletet meg sem
közelíti.” ....”az infusiós oldatot 20-30 mAequ/l K+ tartalmúra kell kiegészíteni”. ...”Az ilyen
oldat hyperkalaemia (mérgezõ kálium túladagolás) veszélye nélkül, rutinkezelés céljára, minden
esetben alkalmazható, és preventíve (megelõzõ jelleggel) - a contraindicatiot
(ellenjavasoltságot), a veseelégtelenséget kivéve - mindig alkalmazni is kell.” ....”A K+ therápia
céljára általában KCl-t (kálium-kloridot) használunk.” ....”Addig azonban, amíg a beteg már
táplálkozik ugyan, de a kívánt kalória mennyiséget táplálkozás útján fedezni nem tudja, a K+-t
szájon át KCl, KHCO3, vagy K-acetát alakjában külön pótolni kell oly módon, hogy a napi K+ 6
- 8 gramm KCl-nek megfelelõ 100 mAequ körüli mennyiséget tegyen ki. Szélsõségesen súlyos
esetekben elõfordul, hogy átmenetileg ennél jóval több K+-t kell adni.”

Ezeket a gyilkos tanításokat a dr. Schwarcmann Pál által szerkesztett ”Orvos Továbbképzõ
Intézet Kiadványai 7.” tanítja. „Folyadék- és electrolyt-háztartás” cím alatt. (Medicina
Könyvkiadó - Budapest, 1968., 142. oldal.) Tablettával (Kálium-R) szájon át beadagolt 5 gramm
kálium esetében annak 8 óra alatt történt felszívódása, a klinikai kísérlet során a 6 -ból 5
embernek fájdalmat okozva, marta a gyomrát, s egyiküké be is vérzett. Mindezek bizonyítékait
és a valós határértékeket és fiziológiás ajánlásokat lásd az Agroanalízis Tudományos Társaság
pjt „www.aquanet.fw.hu” internetes honlapján.

Azért kell a t. Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróságtól a gyilkolás „szabad
betanítása” ellen jogorvoslatot kérni, mert a Magyar Országgyûlés megszavazta a vesemérgezõ
káliumdózisok megengedését (8253. számú miniszteri válasz, 1992. dec. 8.), s a mai napi sem
hajlandók azzal szemben a mérgezõséget bizonyító konkrét mérési és tankönyvi adatokat és
határértékeket alapul venni. Végleg visszaküldték, elutasították a jogorvoslatot kérõ
beadványokat, lásd a mellékelt elutasító iratot (CIV-225-2/2006, 2006. október 14-i
Országgyülési Kabinet Iroda által írt levelet és az azzal együtt visszaküldött jogorvoslat
kéréseinket, vágleg elutasított kárelhárítási-, közveszély elhárítási javgaslatainkat), s
Magyarországon az Országgyûléssel szemben a hazai bíróság „megállapítási pert” sem enged
lefolytatni.

Melléklet: Magyar Országgyûlés Elnöki Kabinet, Bp., 2006. október 14., CIV-225-2/2006. ikt.
sz. jogorvoslat-elutasítás. és az annak borítékjában visszaküldött iratokat, és az a beadványunkat,
amelyre ez lett a válasz küldték: Code: Orszaggyules061002 (Pontosítás kérés).

Budapest, 2006. X. 19.

Tisztelettel:

Tejfalussy András

Cc-: Magyar Országgyûlés /elnöke/

 

1.

A KÖZÉRDEKÛ KÁLIU,-DÓZIS ADATOKAT HELYESEN ISMERTETÕ TANKÜNYVEK:

2.

A KÖZÉRDEKÛ KÁLIUM-DÓZIS ADATOKAT MEGHAMISÍTÓ ORVOSI TOVÁBBKÉPZÉSI CSALÁS

Egy olyan orvosi könyv, amelyik bizton felbátoríthatta a KCl-lel sorozatban gyilkoló kórházi alkalmazottakat:

3.

A kórházakban megkezdõdött a sorozatosan gyilkolás a kálium infúziós túladagolással.

4.

Az oktatási miniszter indokolása a népirtási módszer oktatási ügyben:

5.

BEBESZÉLIK, HOGY KÁLISÓVAL ÉRDEMESEBB "SÓZNI" A KONYHASÓ HELYETT

Vízlepárló-megrendelõA VEGYI FEGYVEREK ALKALMAZÁSÁT MEGTILTÓ NEMZETKÖZI TÖRVÉNY TUDATOS KIJÁTSZÁSA A NATO, A WHO, AZ USA ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ RÉSZÉRÕL A KÁLISÓVAL NÖVELT KÁLIUMTARTALMÚ ÉS A HIÁNYOS KONYHASÓ-TARTALMÚ ÉLELMISZER ÉS A SZENNYCSATORNÁKKAL BEJUTTATOTT, A KLÓROZÁSTÓL NEM ELPUSZTULÓ VÍRUSOKKAL FOLYMATOSAN FERTÕZÖTT VEZETÉKES IVÓVÍZ.


Vízlepárló-megrendelõ Itt kattinthat a folytatásra!

Vissza a lap kezdetéhez