Vissza a nyitóoldalra Vissza a nyitó oldalra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ oldalra

Fõtéma: A táplálék- és ivóvízmérgezések elleni küzdelmek, felfedezések.

Téma: IVARTALANÍTÓ KÁLISÓVAL BIZTOSÍTJÁK A SZEXUÁLIS SZABADSÁGOT A NÉPNEK?


SZEX + KÁLISÓ?!

TÚL SOK A KÁLIUM. ÚJ SZEMPONTOK A MÛTRÁGYÁZÁSBAN. A SZLOVÁK TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KISÉRLETI NÖVÉNYKÓRTANI ÉS ROVARTANI INTÉZETE LELEPLEZÕ MÉRÉSI EREDMÉNYEI. (POZSONYI UJ SZÓ CIMÛ LAPBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS CIKK. 1988.IX.16.)

:

 

TÚL SOK A KÁLIUM

ÚJ SZEMPONTOK A MÛTRÁGYÁZÁSBAN

ÚJ SZÓ 1988. SZEPTEMBER 16. POZSONY

A termõterületek mûtrágyázásával, illetve a terméseredmények szempontjából a kemizálás optimális mértékével és ennek környezeti hatásaival nem egy szakcikk, értékezés, vagy laikus eszmefuttatás foglalkozik a sajtó hasábjain. A mûtrágyázás egyik különösen negatív hatásaként a zöldségfélékben és egyéb növényi termékekben fellelhetõ nitrogénszármazékokat nevezték meg, s ezzel összefüggésben felhívják a figyelmet a nitrogéntartalmú mûtrágyák túlzott alkalmazására.

 

A Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Növénykórtani és Rovartani Intézetében elért legújabb eredmények azonban egy másik bûnösre mutatnak rá, amely részt vállal a modern mezõgazdaságban mutatkozó negatív jelenségek szinte mindegyikébõl. Ez a figyelemre és fõleg ellenõrzésre méltó elem -Ján Královicnak, az említett intézet munkatársának véleménye szerint - a kálium, amelynek problémájával már évtizedek óta foglalkoznak.

 

GOND A TEJJEL

A probléma bevezetõjében el kell mondani, hogy a csehszlovák mezõgazdaság a mûtrágya-felhasználása, a gyom- és rovarirtószerek alkalmazása területén is túl van azon a határon, amit a termelés mennyisége és minõsége szempontjából optimálisnak nevezhetünk. Általánosan elterjedt nézet - mivel a termékekben magas a nitrátok aránya-, hogy a talaj nitrogénnel van túladagolva. A nitrátok problémája természetesen komoly és aktuális, de a legújabb eredmények arra engednek következtetni, hogy ebben is a túladagolt kálium illetve néhány helyen a foszfor hatását kell látnunk.

 

Köztudott, hogy viszonylag magas színvonalú nálunk a növénytermesztés, de problémáink vannak az állattenyésztésben ahol a világ fejlett országaival való összehasonlítás nem éppen hízelgõ a számunkra. Ez leginkább a tömegtakarmányok minõségével kapcsolatban ütközik ki. A tejtermeléshez például sokkal több erõtakarmányt használunk fel, mint más fejlett szarvasmarha-tenyésztéssel rendelkezõ országok , mivel tömegtakarmánnyal nem tudjuk elérni a kívánt tejhozamot. A szárított tömegtakarmány ugyanis nálunk 25-30 gramm káliumot is tartalmaz kilogramonként, noha az optimális mennyiség 10-15 gramm között lenne.

De ugyanígy probléma a burgonya keményítõtartalma, illetve a cukorrépa cukortartalma, sõt még a gabona korai érése is, amely utóbbi legalább féltonnás veszteségeket okoz hektáronként. Mindez Královic mérnök szerint a káliumtartalomra vezethetõ vissza.

HIÁNYZÓ MIKROELEMEK

 

DEFORMÁLJA A SEJTET

Mivel a kálium nem engedi meg, hogy a növény elegendõ kalciumhoz jusson, ezzel tönkreteszi a sejtfalat és emiatt növekszik a növények érzékenysége. A sejteket könnyen megtámadják a mikroorganizmusok, egyéb kórokozók, s mivel a laza sejtszerkezet elõsegíti a szabad aminósavak felfelvételét - amelyek a mikroorganizmusokat táplálják - így azok elszaporodnak, a növényeken betegségek jelennek meg.

 

A kálium az az alapvetõ elem, amely a növényekben az ionok felvételérõl dönt. Bizonyos koncentrációig harmonikusan felvesz mindenféle iont, de egy határon túl blokkolni kezdi a kalcium és a magnézium felvételét. Ezek az ember és az állat ásványi táplálékának alapelemei. Hiányuk csontlágyulást, csontritkulást, ízületi gyulladásokat okozhat, és manapság ezek a betegségek, az erre való hajlam már fiatal korban is sok esetben megfigyelhetõ. A kálciumot és a magnéziumot a növényi táplálékok, például a növények juttatják a szervezetbe, vagy a tej, de ha ezekbõl hiányzik, akkor természetesen más úton kellene és súlyosabb esetben kell pótolni. De ez csak két elem. A talaj magasabb káliumszintje más mikroelemek felvételét is akadályozza, például a légzés szempontjából fontos vas, vagy a már említett nitrátok lebontásához szükséges molibdén, mangán és cink felvételét. Ha ezek a mikroelemek ott vannak a szervezetben, akkor a nitrátokat ammóniákra bontják és az távozik a szervezetbõl. Ha hiányoznak, akkor ez a szintézis nem megy végbe, csak nitridek vagy egyéb nitrogénszármazékok, például nitrózaminok keletkeznek, s mivel ezek karcinogén anyagok, betegségeket idéznek elõ.

A (kálium a) talajban lévõ kálcium a cink felvételének blokkolásával a gazdasági állatok reprodukcióját is veszélyezteti.

 

Kedvezõ körülmények alakulnak ki a káliumot kedvelõ gyomok számára is s ezek már nagy mértékben el is szaporodtak. Ha körülnézünk a földeken, ahol egyébként egyre több gyomírtót használunk, bizonyos fajta gyomok eltüntek, mások viszont állandóan terjednek. Eltünt ugyan a konkoly, amelynek nem kedvez a kálium, de van helyette libatop és parlagi tüske minden mennyiségben. Ezek ellen újra herbicidet használunk, ami gátolja a fotoszintézist, tehát megintcsak elõsegíti a kálium felvételét. Ez újra lazábbá teszi a sejtek kötését s csökkenti a kórokozókkal szembeni ellenállást, amelyet természetesen rovarirtóval kezelünk. Ez újra megindítja a probléma láncolatát és a kör bezárult. S mindezekben a folyamatokban amelyek bonyolultabbá teszik és drágítják a termelést, rontják a termékek minõségét, alapvetõ okként ott találjuk a káliumot.

 

De nemcsak a növények ellenállóképességét, illetve a mezõgazdasági termékek ásványianyag-összetételét befolyásolja, hanem közvetlen hatással van a gazdasági haszonra is. A burgonyában valamikor a hatvanas évekig még 20-21%-os volt a keményítõ tartalom. amely mára 13-14 százalékra csökkent, s ugyanez a helyzet a cukorrépánál is, ahol a hatvanas évekig 18-20 százalékos cukortartalmat mérhettünk., s mára az átlag 14,6 százalék. Ehhez tudnunk kell, hogy az ötvenes években a talaj káliumtartalma kilogrammonként még körülbelül 90 miligrammnyi szinten volt, s mára már 250 körüli értéket is mérhetünk.

 

CSÖKKENTENI KELL

Ahhoz tehát, hogy a fentebb felsorolt problémákat kiküszöböljük, - az SZTA - Növénykórtani és Rovartani intézetének eredményei szerint - a legfontosabb feladat a talaj káliumtartalmának csökkentése. Ez nemcsak jobb terméseredményeket hozhat, hanem ami lényeges, javítja a annak minõségét és csökkentheti az egyéb mûtrágyák , a növényvédõ és rovarírtó szerek felhasználását is. Évek óta végzik a kálium és a nitrogén arányának a terméseredményekre való hatását vizsgáló kísérleteket.. Bebizonyosodott, hogy a legnagyobb terméseredményeket akkor érik el, ha a talaj kilogrammja 90 mg mennyiségû káliumot tartalmaz és, hogy a terméseredmények 200 milligrammnál, különbözõ években 16-24 százalékkal is csökkenhetnek. Ez a 200 mg a jelenlegi átlagos szint.

A talaj káliumtartalmának csökkentése megoldaná a nitrátproblémát is. Bebizonyosodott ugyanis a kísérletek során, hogy a nagyobb mennyiségû termés elérése érdekében magas káliumtartalom mellett háromszor, négyszer nagyobb mennyiségû nitrogént kell felvennie a növénynek. Ezen kívül a talaj káliumtartalmának csökkentése még egy sor probléma megoldásában is segítene és egyszerûbbé tenné - természetesen olcsóbbá is - a mezõgazdasági termelést. Ehhez a tudományos dolgozók véleménye szerint szükséges, hogy mindenütt pontosan megállapítsák a talaj összetételét és kidolgozzák a mûtrágyák szükséges adagolásának arányát. Ezeknek a méréseknek az elvégzésére az agrokémiai vállalatok minden nagyobb befektetés nélkül képesek, tehát elsõsorban a mezõgazdaság dolgozóin múlik, hogyan közelednek a felvetett problémához.

(Szénási)


SZERVEZETÜNK KÁLISÓ-HÁZTARTÁSA, AVAGY "INGATLANKIÜRITÕ NEUTRONBOMBA" HELYETT "NEURONBOMBA"? (A KÉMIA TANITÁSA. MOZAIK-STÚDIÓ 1997. DR KÓLYI ERZSÉBET - TEJFALUSSY ANDRÁS):


Dr. Béres József tudományos kutató emlõrákot okozott kálium növelt káliumtartalmó élelemmel /egereknek/.Mérgezõ a (búza)fû rendkívül nagy kálium tartalma!

Teheneknek tetániát, lovaknak fáradságot és idegrendszeri zavarokat okoz, lásd az alábbi amerikai állatorvosi könyv alapján:


Az USA Akadémiai Kiadó alábbi kiadványa szerint a felnõttek mindössze 0,4 - 0,8 gramm káliumot veszítenek naponta, ugyanis az izzadsággal való káliumvesztés olyannyira csekély, hogy elhanyagolható:

Az élelmiszer mindig feleslegben tartalmazza a káliumot, ez a táplálék lánc természetes jellemzõje. A természetes táplálékok is tartalmazhatnak mérgezõen sok káliumot, pl. a búzafü, amirõl a fenti, USA Állatorvosi könyv is szól. A nem tólságosan sok felesleges káliumot a szervezet elsõsorban a vesék útján tudja eltávolítani. 2-4 gramm kálium felesleg még okoz problémát.egy egészséges felnõttnél. Azonban hogyha a kálium felesleg ennél is nagyobb, rontja a vesemüködést is. Csökken a vizelet képzõdése, ami mérhetõ,.lásd a fenti cikk diagramja lapján, hogy 2 - 4 gramm kálisó (0,9 - 1, 8 gramm kálium) szájon át bevitele után is már a felére csökkent a bevitt víz kiválasztódása és eközben a mérgezési küszöb, a normokalémiás határ (5 mmol/liter) fölé növekedett a vér kálium koncentrációja. Ilyenkor az EKG görbe is már torzul, mutatja, hogy a szív mûködése romlott. Alább majd bemutatuk egy ismert hazai belgyógyászati tanköny errõl szóló részletét.

Egy felnõtt egészséges ember részére csak 200 - 400 milligramm, azaz 0,2 - 0,4 gramm káliumpótlás szükséges élettanilag (5-10 mEqv/l) naponta.


Az alábbi belgyógyászati tankönyv szerint is, egy egészséges felnõtt embernek is mérhetõen romlani kezd a szívmûködése, hogyha 24 óra alatt összesen legalább 5 - 8 gramm kálisónak megfelelõ (2,2 - 3, 5 gramm/nap) vagy több kálium jut be a szájon át szervezetébe:


A klinikai kálium etetési vizsgálatok szerint valóban mérgezõ a kálisó. 1 - 8 db kálium tablettától 10 - 80 százalék volt az egészségre veszélyes hatás akkor is, ha csak 8 óra alatt szivárgott ki a tablettákból a kálium. 1-1 ilyen (Kálium-R) tablettában mindössze kb. 0,5 gramm a kálium:

E tabletták ma is használatosak. Engedélyezõi és gyártói, s emiatt az orvosok és a gyógyszerészek is titkolják, hogy milyen nagy gyakorisággal okoznak gyomor- és bélnyálkahártya véresre felmaródásokat, vagyis lokális kálium-mérgezést. A több szakterületet képviselõ akadémiai szakértõi csoporunk megállapította a kálium-tabletták mérgezõ hatásait az alábbi titkos klinikai összefoglaló jelentésbõl. Közzétettük az elítélõ megállapításaikat. Az egészségügyi kormányzat azonban az "egészségügyi reformok" keretében azóta is tovább árusíttatja az ilyen és a hasonló (a kipusztítani kívánt magyar nyugdíjasok életének rövidítésére kikísérletezett?) "fajirtó káliumtablettákat".

:

Az orvosok és gyógyszerészek és fogyasztók számára hozzáférhetõ gyógyszertéri termék ismertetõ teljesen hamisan tájékoztat két lényeges kérdésben. A Kálium-R tabletta elõnyeként hangsúlyozzák azt, hogy nem marja gyomort- és bélnyálkarártyát, szemben az egyéb kálisó formációkkal. Holott nagyon gyakran marja, lásd fenn!

Másfelõl azt is közlik a fenti gyógyszertári termék ismertetõben, nyilván számítva az olvasók orvos, gyógyszerész és mások gyanûtlanságára (vagy számolni nem tudására?), hogy napi 5-6 gramm kálium pótlási igényt elégít ki egy kb. 5,0 gramm kálium tartalmú Kálium-R tabletta. Ez azt a látszatot kelti, mintha helyes lett volna napi 4,5 gramm kálium evés ajánlása, (RDA = 4,5 gramm, az RDA a napi ajánlott adag), ugyanis idõközben ezt írták elõ, mint szükséges napi kálium evést, és a más termékeken már ez az RDA elõírás szerepel. a 0,4 - 0,8 grammról felemelték az RDA-t az 5 - 10- szeresére, vagyis 4,5 gramm/nap-ra.

Dr. Lenkei Gábor "dr. Fit" cége alábbi vitamin készítmény felirata már az életveszélyesen magas, 4,5 gramm/napos kálium pótlási ajánlást tartalmazza: ha ugyanis 45 mg kálium az RDA 1 százaléka, akkor az RDA 4,5 gramm..

Eltitkolják a kálisó méreg jellegét. A kálisót "gyógytápszernek" nevezik az engedélyezõi és a gyártói és ajánlják a nátrium-klorid (NaCl), a konyhasó teljes helyettesítésére az ételek ízesítésénél, azzal az elõírással, hogy az emberek ehetnek napi 6-10 gramm tiszta, gyorsan felszívódó kristályos kálisót is, lásd a alábbi Redi-só és a Sara Lee sókat, melyek a Magyar Szabvány által valamennyi ételízesítésre használt sóban tiltott kálisót tartalmaznak:

A kálisó miatti rossz ízt nevezik "inzernzív természetes" íznek, s hamisan hivatkoznak az MSZ-re mivel durván sértik a Magyar Szabványt a 40% kálisó tartalommal! Tudni kell, hogy a cég neve, a Sarah Lee egy zsidó kislány neve, aki a fasizmus áldozata lett a II. Világháború során. Vagyis a nevét viselõ cég eteti a nem vallásos zsidó lakosokkal az ivartalanító, életrövidítõ kálisót, amelytõl a nem vallásos zsidó többség is elpusztul. Hitler kevesebb zsidót ölt meg!

Arra agitálnak, hogy a betegek is egyenek ilymódon napi 6 - 10 gramm kálisót, akár egyszerre is. S miután nem szokás méricskélni az étel ízesítésénél a sót, csak kóstolgatni szokták az átelt, hogy elég sós-e már, ezekkel sokan esetleg 15-25 grammal fognak "sózni' egy étkezés során naguknak. Konyhasóból ez nem ist, de a kálisó miatt a szívük is leállhat. A sportolóknak 15 -25 gramm az elõírás szerinti napi konyhasó pótlásuk:

A MAGYAR SZABVÁNY (MSZ) TILTJA A LEGKEVESEBB KÁLISÓT IS (MINDEGYIK) ÉTKEZÉSRE ALKALMAZOTT SÓBAN, NYILVÁN NEM VÉLETLENÜL, HANEM AZÉRT MERT NAGYON IS JÓL TUDJÁK AZ ILLETÉKESEK, HOGY MENNYIRE MÉRGEZÕ A KÁLISÓ:

Jellemzõ: elõször még csak megjelent egy minimális kálium mennyiség a konyhasóban, azzal az ürüggyel, hogy "hiányozhat az ivóvízbõl a jód, s ezúton lehet pótolni a kálium jodiddal". Ma már akár az összes konyhasót is kicserélhetik a Magyar Szabvány által tiltott kálisóra!

Normálisan a Nátrium RDA 8 gramm/nap, a Kálium RDA 0,4 gramm/nap, a Ringer infúziós élettani sóoldatban ugyanis ezt a fiziológiás mennyiséget alkalmazzák a desztillált vízhez.

Nem mindig tesznek kálisót az infúzióba, azonban a konyhasó kötelezõ!

Egy erõs sportolónak is ugyanannyi konyhasó javítja az erõnlétét, mint egy legyengült embnernek, akinél az infúzióval kell pótolni a vizet és a sót. 1 liter víz pótlása esetén 9 gramm konyhasó, azaz 4 gramm nátrium szükséges, de csak 0,2 gramm kálium pótlás kell, mivel ezek az élettani arányok, ez a legjobb. Ha ettõl durván eltérõ arányban juttatják be a szervezetbe bármelyik vérelektrolit komponenst, emiatt a szervezet (vér-) elektrolit egyensúlya akár életveszélyesen is megbomolhat, melynek eredménye azonnali halál is lehet

. A TALMUD, A ZSIDÓ TÖRVÉNYKÖNYV HELYESEN iRJA AZT, HOGY DESZTILLÁLT VIZET ÉS HOZZÁ (KONYHA-) SÓS KENYERET KELL ENNI A BETEGSÉGEK ELHÁRíTÁSÁRA

Nagy vizeskorsóról és benne tiszta esõvízrõl van szó, ugyanis a Talmud elõírja a tiszta, desztillált ivóvizet:

-lent meg otthagyja

A konyhasó helyett kálisóval ételízesítés ajánlása szerepel az Amerikai Tudományos Akadémia Könyvkiadója említett kiadványában, egyes kutatók ajánlották az idõsebb kori magas vérnyomás csökkentésére.

Az ENSZ Egészségügyi Szervezetének (WHO) a kiadványa a gyermekeknél javasolja a kálisót a konyhasó korlátozatlan helyettesítésére:

Megmértük a Magyarországon is kapható kóser étkezési sót, hogy van-e benne kálisó. Nincs benne kálisó!

TOLERANCIA-OPTIMALIZÁLÓ GTS-ANTIRANDOM BÁZISSOFTWARE (ÉS LÉTESÍTMÉNYTERV) NÖVÉNYTERMESZTÉSI TECHOLÓGIAI ALKALMAZÁSA SOKTÉNYEZÕS, GYORS ELÕOPTIMALIZÁLÁSRA (A LEGJOBB MEGOLDÁS KIVÁLASZTÁSÁRA)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓI KONYHASÓVAL KEVERT KÁLISÓVAL MÛTRÁGYÁZTATJÁK A HAZAI TERMÛTERÜLETEKET, S EZZEL TUDATOSAN TÖNKRETESZI AZ ÖSSZES MAGYAR GAZDÁT, MERT A KÁLISÓ FOKOZZA AZ ASZÁLYKÁROT ÉS EZ ÁLTAL IS, A TERMELÉSI KOCKÁZATOT, MIKÖZBEN UGYANEZ KB. 250%-OSRA NÖVELI A TERMESZTÉSI ÖNKÖLTSÉGET. MINDEZT AZ AKADÉMIAI ELNÖK LETAGADTA ÉS RÁGALMAZÁSNAK NEVEZTE, A MÛTRÁGYA HATÁSOKAT ELLENÕRZÉSRE TELJESEN ALKALMATLAN, HAMIS EREDMÉNYEKET SZOLGÁLTATÓ 50 ÉVES SAJÁT MÉRÉSEIK ALAPJÁN.

AZ ANTIRANDOM MÉRÉS AZONNAL ÉS EGYÉRTELMÛEN KIMUTATJA, HOGY A NÖVÉNYEK ALKALMAZKÓDÁSI KÉPESSÉGÉT ÉS STRESSZ-ELVISELÉSI KÉPESSÉGÉT IS CSÖKKENTI A TALAJOKAT KÁLISÓVAL MÛTRÁGYÁZÁS, VAGYIS MINDIG CSAK KÁROS:

Kattintson az ügyben a Legfõbb Ügyészhez, az ORFK vezetõjéhez és az Országgyûlés elnökéhez benyújtott legújabb beadványokra!

Drábik János UZSORA CIVILIZÁCIÓ címmel megjelent könyve SZEX ÉS AZ ÚJ VILÁGREND c. fejezetében ismertetett népirtás eszköze a sejt szinten deformáló ivartalanító, szívrontó kálisó?

Itt is kattinthat a konyhasó-hiányos, kálium-túladagolásos ételek fajirtó hatását kimutató nagyszámú akadémiai kísérlet eredményeire!

Kattintson a kálisóval mérgezéssel fajirtási bûncselekmény nemzetközi komplexitását dokumentáló folytatásra!

Tudni kell, hogy a Mózes II. 23. 20-33. szerinti nemzetközi fajirtási programért alapvetõen fõfelelõs hazug, csaló, tolvaj, rablógyilkos talmudistanáci-disznó országhódítók elleni fellépés nem antiszemitizmus, hanem ANTINÁCIZMUS!

Itt kattinthat a Népszabadság lapban megjelent, a fiziológiás konyhasó-pótlás csökkentésre, öngyilkolásra felbíztató cikkre!

Az élemiszerek átlagos káliumtartalmáról és nátriumtartalmáról hazánkban hivatalosan publikált adatok

ELLENREKLÁM AZ INTERNATIONAL POTASH INSTITUTE új kiadványában reklámozott kálisó mûtrágyáknak


Vissza a lap kezdetéhez