AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitólapra / Vissza a fõtémajegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtéma: Csaló bankok


A MAGYAR NEMZETI BANKOT A BANKJEGYEI NEMZETI NEMESFÉM- (ARANY- STB.) FEDEZETÉNEK AZ ELSIKKASZTÁSÁRÓL VALÓ FIGYELEM ELTERELÉSKÉNT MONDJÁK ÚJABBAN JEGYBANKNAK? HÛHA!!!!

A külföldi hiteleket pályázati korrupciók segítségével haszontalanságok vásárlására és a kormányok-közeli vállalkozások többszörösen túlfizetésére pazarolták, miközben a Magyar Nemzeti Bank nemesfém tartalékaiból törlesztették ezeket a meg nem térülõ hiteleket, meg az országból évente kipusztított, kb. 50.000, a nyugdíjkorhatárig sem élõ, vagy annál idõsebb (kálium-túladagolással stb.) elpusztított személyeknek a haláluk elõtt az állami társadalombiztosítási- és nyugdíjalapokba járulékként befizetett pénzébõl?!

I.

58.000.000.000, azaz ötvennyolcmilliárd forint eltüntetett állami hitel
ingatlanfedezetét eltüntetõ cégek tartozását törölni engedte a
pénzügyminiszter (1996),

II.

AZ ORSZÁGOS TAKARÉK PÉNZTÁR ELTULAJDONÍTOTTA A GILISZTÁZÁSI CSALÁS HITELEZÉSÉT LEÁLLÍTÓ AROANALIZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG SZÁMLÁJÁRÓL A PÉNZT, EZZEL FIZETETT A KÁRELHÁRÍTÁSÉRT!

BÜNTETÕPERT INDÍTUNK A GILISZTÁZÁSI STB. CSALÁSOKÉRT IS FELELÕS ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR VEZETÕI ELLEN.

III.

SOROZATOSAN BÛNSEGÉDKEZIK AZ ORSZÁGGYÛLÉSEK, A KORMÁNYOK, A RENDÕRSÉG, AZ ÜGYÉSZSÉG, AZ ALSÓBB-, KÖZÉP- ÉS FELSÕFOKÚ BÍRÓSÁGOK, DE MÉG A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÖK IS A CSALÓ BANKOK CSALÁSAI BÜNTETLENSÉGÉNEK A BIZTOSÍTÁSÁBAN.

1.

2.

3.

4.

5.

VI.

A HAZAI SZÁZMILLIÁRDOS BANKI- ÉS BANKONSZOLIDÁCIÓS CSALÁSOK MÓDSZERTANA

VII.

A LELEPLEZETT CSALÓ BANKOK fedezésére a hatóságok, ideértve a köztársasági elnököket is, hamis okiratokat készítettek, hogy azok terjesztésével ország-világ elõtt lejárassák a csalásaikat kiderítõ és feljelentõTejfalussy Andrást.


Itt lehet kattintani a folytatásra!

Vissza a lap kezdetére