AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitó oldalra Vissza a nyitó oldalra / Vissza a fõtéma jegyzékre /Vissza az elõzõ oldalra

Fõtéma: Médiahírek és azok ellenõrzése


 

1.,

Ivóvízminõség kérdésében a Kossuth Rádióhoz

 

/1.,

Helyreigazítás kérés (2002.03.02.)

 

/2.,

Minisztériumi és kutatóintézeti szakvélemények: (38261-3/2003-0007SIF; ESZCSM 2003.11.13.)

 

/3.,

Kondor Katalin, Magyar Rádió elnökhöz intézett kérelem.(2004.01.20.)

 

2.,

FORRADALMISÁG”c. rádiómûsorba bekapcsolódás telefonon (Kossuth Rádió, 2004. március 14., 17 óra 20-kor)

 

3.,

"KÉRDÉSEINK AZ RDA-HAMISITÁSI ÉS AZ IVÓVIZTISZTITÁSI ÜGYEKBEN A "CENZURÁZOTT EGÉSZSÉG" CIMÜ KÖNYV IRÓJÁHOZ, DR. LENKEI GÁBOR ORVOSHOZ. (2004.04.06., "LenkeiGábor2")”

 

4.,

A Népszabadság 2002.XI. 15-i, A "komisz só" címû cikkének problematikája, a közveszély okai, hatása, illetve annak elhárítására a cikkben leírtak értelmezése és szakirodalommal történõ kiegészítése.

 

 
5.,

Bencsik András lapja, a magyar DEMOKRATA a nem vallásos zsidókat ivartalanító, életüket lerövídítõ konyhasó-hiányos, de a káliumot mérgezõen túladagoló Vivega sóelegy reklámozója, s a mérési bizonyítékok szembehazud/tat/ója. (Ez ügyben általunk hozzá intézett, de általa nem hogy közzétételre, de a válaszra sem méltatott tájékoztatásunk.)

 

 

 

6.,

 

 

7.,

Egy nyílt kérdés a Miniszterelnökhöz az MTV1-en általa 2005. II. 5-én, Verebes István mûsorában elõadottak alapján (közzétetelre átadva a Magyar Nemzet lap részére is), valamint egy bírósági megállapítási peri kereset a miniszterelnöknek feltett kérdés tényállásával.


A "MAGYAR DEMOKRATA ELNEVEZÉSÛ" lap (Becsik András lapja) is a magyar lakosságot tudatosan mérgezõ egészségügyi maffia érdekeit szolgálja?

 

8., Várhegyi Lászó dipl. természetgyógyász észrevétele, mely szerint az INFO Rádió, a betelefonálásos egészségügyi músorba való betelefonálnásnak a megakadályozásával, a mûsorában elõadottaknak a hallgatók által elfogadása hamis látszatát keltette, az egészségügyi maffia érdekeinek megfelelõen.

9./ AZ AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT NYÍLT LEVELE A KOSSUTH RÁDIÓ VASÁRNAPI ÚJSÁG SZERKESZTÕSÉGÉHEZ.

10./ A Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság mûsora részére "egyetlen mondatban" összefoglalt hozzászólás a magyar gazdák ingatlanvesztési problémájának a kálisóval mûtrágyáz/tat/ási okáról (2005.XII.18.)

11./ A "MAGYAR DEMOKRATA" elnevezésû lap (Lovass István) NESZ CIONA-i népirtási terveket ismertetõ cikkével kapcsolatos méréstani szakértõi észrevételek.

12./ Nyílt levél a Magyar Televízió (M1 és M2) Mûsorszerkesztõséghez (Lakat T. Károly 2006. 03. 12-i mûsorával, Furka Árpádnak Czeizel által "Nobel-díjara felterjesztettnek" elõadásával kapcsolatban).

13./ Nyílt levélben helyreigazítási lehetõség kérés az RTL Klub tv Mûsorszerkesztõségétõl és T.Kárpát Dánieltõl, abból az alkalomból, hogy az "Európai Uniós" RTL Klub televízió 2006. 03. 16-i Fókusz mûsora „életveszélyesnek” tüntette fel a desztillált víz ivóvízként fogyasztását.

14./ A Magyar Fórum lapban is megjelentettünk közérdekû hirdetéseket a hazai nem kóser étkezésû zsidókat és nemzsidókat, a magyar nép többségét (a Mózes II. 23. 20-33. és V.7. 2 és 22.-ben leírt n népirtási software szerinti módon) programozott ütemben tervszerûen gyilkoló"antifiziológiásan sózatásról" és vírusos, mérgezett ivóvíz itattatásokról, s az ezek elleni védekezés elsõdleges fontosságáról és a családi-, egyéni szinten öntevékenyen való megvalósítási módjáról.

15./ A Magyar Nemzet lap Szerkesztõsége miért nem engedte megjelentetni az antifiziológiás nátrium-kálium pótoltatással és szennyezett ivóvízzel való magyar kipusztításról konkrét mérési- és statisztikai bizonyítékokat bemutató honlapunk címét is tartalmazó (2006. 04. 08-i) fizetett hirdetésünket?

16./ A Heti Világgazdaság lap közzétett Központi Statisztikai Hivatali adatok a magyarok létszámának évente 40.000-rel csökkenésérõl (amelyet a magyarokat a konyhasó helyett kálisóval etetõk és a tiszta víz helyett vírusos, mérgezett vízzel itatók, vagyis õket tudatosan kipusztítók, sikerént élvezhetnek).

17./ Például legutóbb, 2006. április 28-án a Duna Televízió hazudta azt, hogy "életveszélyes az ivóvíz teljesen megtisztítása", vagyis "a desztillált ivóvíz ivás, annak ásványi anyag hiánya következtében közvetlenül halálos lehet" . Ezután pedig a "Szentkirályi ásványvíz" mindenki tökéletes ivóvízeként ajánlása következett. (Környezetvédõ mûsor "Talpalatnyi föld" címmel, 16-16.30 kötött, Rendezõje: Hollós László).

18./ A TÁROGATÓ 2006. július-augusztusi (VII. ÉVFOLYAM, 39.) számából: VERSEK, és Tejfalussy András TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EREDMÉNYEI "NÉPIRTÁS ELHÁRÍTÁS, AVAGY HOGYAN VÉDEKEZZÜNK A MÉRGEZETT, VÍRUSOS IVÓVÍZ, MÉRGEZETT ITALOK ÉS MÉRGEZETT ÉLELMISZEREK ELLEN" CÍMMEL, amelyeket a SZiTTYA VILÁGTALÁLKOZÓN elõadott.

19./ Schobert Norbert, Havas Henrik segítségévek rábeszélte a televízió nézõit, hogy a NAGY MELEGBEN ERÕS ÍZZADÁSUK ESETÉN CSEKÉLY KONYHASÓ-TARTALMÚ ÁSVÁNYVIZEKKEL PÓTLJÁK AZ ELVESZTETT VIZET, VAGYIS KÖZVETLEN ÉLETVESZÉLYT ELÕIDÉZÕ "ORVOSI" TANÁCSOJAT" OSZTOGATTAK.

20./ A "Természetgyógyász Magazin" lap 2006. júliusi számában a nevüket nem kiíró valakik 15 oldal terjedelemben (!) a "Mindent a sóról" cím alatt, sok színes fotóval kidíszítve, bemutatták a sózásról az eddigi szinte összes hazugságot, de emellett részint az igazat is. Mindezt olyan szerkesztésben, hogy az egészségvédõ, általános gyógyhatású (fiziológiás) konyhasó pótlást erõsen leszólták, miközben az egészségre egészen biztosan életveszélyesre (antifiziológiásra) csökkentett konyhasó-pótlást, valamint a mérgezõ kálisóval egészen biztosan életveszélyesen (antifiziológiásan) történõ "ételízesítést" dicsérték, ajánlották. Ezúton a jóhiszemû gyanútlan olvasókban nagy valószínûséggel azt a hamis képzetet alakíthatták ki, hogy szinte egyáltalán nem szabad sózni konyhasóval. Ezután õk majd hamisan döntenek, s például a mérgezõ kálisót (fedõsót) fogják vásárolni, ahelyett, hogy a számokra létfontosságú, más anyaggal nem helyettesíthetõ, a szervezetük által vesztett konyhasót vásárolnák, használnák, pótolnák. A félretájékoztató stílusban megírt "szakmai" cikk alkalmas lehet általános közveszély okozására és a valódi természetgyógyászati igaz gyógyítási eredményei, s a tisztességes orvosok és természegyógyászok szakmai és emberi hitele rontására. Számos beteg hal majd meg emiatt az életveszélyes sóhiányt (nátriumhiányt) elõidézõ hamis döntést elõidézõ cikkek következtében. Nem lehet, hogy így akarják nagyobb számban kiirtani a fogyatkozó magyarokat!?

21./ A Kossuth Rádió-nak írt levél, a fertõzõ vírusok terjedését elõsegítõ kálium-túladagolásnak (a sok káliumot tartalmazó banánból és burgonyából a szokásosnál nagyobb mennyisáég fogyasztásának) a "vírusterjedés megelõzésére" 2006. 11. 15.én a Kossuth Rádióbantörtént ajánlása ellen. (A témában Kondor Katalin által 2006. 11. 17-én Tejfalussy Andrással készített interjú 2006. 11. 18-án, a fél nyolcas reggeli hírek után hangzott el a Kossuth Rádióban, a "Túl sok a kálium" c. cikkre is hivatkozással.)

22./ Kedves Kondor Katalin! A Kossuth Rádióban tegnap és ma is többször elõadták a Fõvárosi Vízmûvek részérõl, hogy 9,8%-os áremelést akarnak. Vírusos a vizük (pl. kalici vírus, amit nem pusztít el a klórozás). A vízmûvek ivóvíz elõállítási önköltségének kb. a tízszerese a jelenlegi víz- és csatornadíj. Egy esztergomi vízmûveki vezetõ adta elõ Juszt László TV-mûsorában, amikor az esztergomi vízszennyezésrõl, a karsztvízbõl készített kevésbé szennyezett ivóvíz köbméterenkénti 50 forintos önköltségével kellett magyarázkodnia). (Code: Kondor-061205 ). Budapest, 2006. 12. 05. Üdvözlettel: Tejfalussy András (250-6064).

23./ REKLAMÁCIÓ: "Nobel-díj a más találmányáért?!" A Kossuth Rádió és az MTV 2 adásfõszerkesztõi kezéhez megküldött, általuk mindmáig (2007. 02. 15.) is figyelmen kívûl hagyott, 2002. április 3-i helyreigazítás-kérõ NYILT LEVÉL! (Kód: SPEEDYS.CAN)

24./ A Tejfalussy András korábbi szabadalmi bejelentésében leírt "GTS-Jelenítõ Analizátor" találmány szerinti Optikai analóg-digitál hullám-gradiens-elrendezéses számítógép" hardware-software szerzõi jogai eltulajdonítóját "Prima-Primisszima" díjra ajánlhatják?

25./ : Tisztelt Hír TV-s Mûsorszerkesztõk! Ezúton felkérem Önöket a mellékletekben szereplõ magyar irtási technológia problémájának a nyilvános vitára bocsátására. Mellékletek kódjai: "Közérdekû tájékoztatás", "Vérrontás Ellen Elõadva", "ETTIB-BRKK-071115".

26./ Egy korábbi tájékoztatásunk a magyar irtásról kiderültek ügyében a Duna Televízió Mûsorszerkesztõi részére (1996. 02. 19.)

27./ NYÍLT LEVÉL, a tudatos ivóvíz-szennyezettségi különbözõséggel és ételsózási különbözõséggel folytatott magyar nép kiirtási bûncselekmény bizonyítékaival, JUSZT LÁSZLÓ TV-RIPORTER ÉS DR. CSERNI JÁNOS ("TIBIKE" ALAPÍTÓ) BÜNTETÕBÍRÓ RÉSZÉRE (nekik kézbesítését kérve), 2007. 12. 31.

28./ Kedves Kondor Katalin Úrhölgy, mûsorvezetõ! Javaslom, jó lenne kiegészíteni a Kossuth Rádióban 2008. január 1-én „Van-e újrakezdés” címmel Kopp Mária psychiáter által elõadott „magyarfogyatkozási legfõbb okokat” a kimaradt alábbi két legfontosabb okkal ...

29./ Miért nevezték át értelmetlenül a közszolgálati rádiókat ?

30./ MTI (Elnöksége) részére, s a Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Magyar Demokrata, Magyar Fórum fõszerkesztõihez közvetlenül is, a Vízmûvek által elkövetett víz- és csatorna-közszolgáltatási-díj emelési csalás, s annak a legfõbb ügyész és önkormányzatok általi bûnpártolása ellen, Dr. Sólyom László köztársasági elnökhöz intézett nyilvános közérdekû kárelhárító bejelentés megküldése, annak közzétételét kérve.

31./ Az MR1 Napközben mûsor 2008. 04. 24-i "ivóvíz szennyezettségi kérdéssel" foglalkozásáról

32./ Kik, miért és hogyan próbálták "eltüntetni" az internetrõl a www.aquanet.fw.hu honlapot?

33./ Akadémiai elnöknek jelölték az ivóvíz szennyezettséget nem létezõnek feltüntetõ professzort?

34./ A Magyar Televízió M1 "Delta" mûsorában 2008. 05. 23-án egy kutató elõadta, a Magyar Tudományos Akadémia martonvásári Mezõgazdasági Kutató Intézete kutatási méréstani jellegû egyik fõ nemesítési célkitûzéseként, az "õsi Durum" (afrikai) búzafajta színének a "sárgítását". Ugyan õ tudatosan hallgatta el, hogy az ilyen búzanövény termésének a káliumtartalma a másfajta búzák káliumtartalmának többszöröse is lehet, vagyis fokozza a magyar lakosság káliumtúladagoló, nátriumhiányos ételek miatti életrövidülését, meddõvé válását!? Vagyis az egészségvédelmi okokból szükséges konyhasó helyett a "sós ízt" pótolják, a mérgezõ káliumtartalom csökkentése helyett pedig a "sárga színt"! Bp., 2008. 05. 24. Tejfalussy András dipl. mérnök méréstani szakértõi észrevételei.

35./ A "GLOBUS LIGHT" MAJONÉZES SALÁTA KÉSZÍTÉSI TELEVÍZIÓS REKLÁM KERETÉBEN IS AZ ÉLETRÖVIDÍTÕ, S MEDDÕSÉG OKOZÓ KONYHASÓ-HIÁNYOS, KÁLIUM-TÚLADAGOLÓ ÉTKEZÉSRE ÖSZTÖNZÉST FOLYTATJÁK: AZ RTL KLUB TELEVÍZIÓ 2008. 06. 1-i "HETI HETES" MÛSORA BEKONFERÁLÁSA, S A MÛSOR TÉNYLEGES MEGKEZDÉSE KÖZÖTT, A SOK KÁLIUMOT TARTALMAZÓ ZÖLDSALÁTÁK KONYHASÓ NÉLKÜLI FOGYASZTÁSÁT AJÁNLOTTÁK.

36./ Az RTV mûsorújság segítségével is terjesztik a "TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI" NÉPIRTÁSI MÓDSZER? Csak a kiválasztottak tudhatják, hogy a magénak kb. az ötszöröse, mérgezõ lesz a csíranövénykék káliumtartalma, ha termõtalajban csíráznak, de a vizes gézlapon csíráztatottak káliumtartalma a magéval azonos? A két módszer ezt elhallgatva együtt ajánlása is bizonyos népcsoport mérgezõre növelt káliumtartalmú élelmiszer fogyasztásra való rábeszéléssel tudatosan kipusztítását szolgálja?!Verõce, 2008. 07. 12. Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ.

37./ Újabban a Magyar Világ lap is elkezdte bebeszélni a szívmûködést is veszélyeztetõ túl sok káliumot tartalmazó, mérgezõ zöldséglé dózisokat, a Hitlerék elõl elmenekült zsidó Max Gerzson által kieszeltnek megfelelõ életrövidítõ étkezést?

38./ A nemzeti emlék gyalázók elhagyták a közszolgálati Petõfi Rádió nevébõl 2008. 08. 24-én, kb. du. 1-kor, a PETÕFI nevet, és már csak MR2-nek nevezték! NE ENGEDJÜK!!! Verõce, 2008. 08. 24. Tejfalussy András

39./ Ezúton nyílt levélben is felhívom a Duna Televízió figyelmét arra, hogy az emlõrák okozóan túl sok káliumot tartalmazó szóját emlõrák elleni élelmiszerként, japán tudósokra hivatkozva ajánló tegnapi mûsoruk (9.50) újabb tudományos csalás! Mérési adatok egyértelmûen tanúsítják, lásd: www.aquanet.fw.hu! B udapest, 2008. 11. 04.

40./ FELJELENTEM, HOGY DRASKOVICS TIBOR MINISZTERKÉNT BÍRÓI CSALÁSOKAT BÛNPÁRTOLT azt kijelentve média részére, a Magyar Gárda Egyesület feloszlatására hozott 2008. 12. 16-i nem jogerõs hamis bírói határozatra hivatkozással, hogy „a magyar állampolgároknak nem lehet joguk személyesen és/vagy érdekvédelmi szervezeteik útján védekezni a bûnözõk és azok bûnszervezetei ellen, mivel az csak állami monopólium lehet”. Verõce, 2008. 12. 17. Tejfalussy András dipl. mérnök, Magyar Gárda melletti beavatkozó
(1-420415-0215), TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71.

41./ A korábban közszolgálatinak nevezett Kossuth Rádió nevének Mr1-re torzítása annak ellenére sem szûnt meg, hogy az illetékes felügyeleti szerv betiltotta! Hûha! Budapest, 2009. 01. 11.

42./ A 100 Celsius fokos vízgõzbõl hûtéssel készített víz a lehetséges legjobb, egészségvédõ, gyógyító hatású ivóvíz, az infúziónál közvetlenül a vérbe is bejuttatják, 0,9% tiszta NaCl (konyhasó) egyidejû pótlása mellett. Ennyi NaCl-t étkezéssel is lehet, kell pótolni. Lásd: www.ujvizforras.fw.hu! Ez az olcsó és legjobb! Ezért titkolja el az ÁNTSZ, s pl. a TERMÉSZETGYÓGYÁSZ magazin is?! Lásd a 2008. dec. XIV. évf. 12. szám 78-81. oldalát, ill. az ÁNTSZ honlapját!

43./ Ma az emeregyen egy nem azonosítható nõi hang azt reklámozta, hogy egy szomszédja ajánlott neki egy nemgyógyszerként kapható terméket és annak szedése után a csontritkulás mérés nem a korábbi 50%-os csontritkulását mutatta, hanem csak 15%-ost, s a kezelõorvosa csodálkozott. Az orvos a hamis vagy a reklám? Verõce, 2009. 01. 26.

44./ KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS: Az MR1-nek átnevezett néphülyítõ rádió „lelki kérdésként” igyekszik elhitetni a rákosok gyógyulását. (2009. 02. 11.)

45./ Szennyezett vizet "energetizálási" legújabb szélhámosság Skandináviától? (Ingyenes bio info, 2009. március - 39. szám, 23. oldal.

46./ Népirtó kálisóval véletlenszerûen kevert "Hunzasó" ajánlása, A felelõsséggel gondolkodók lapja Zöld-Újságban (V. évf. 7. sz., 2008. július, 38. oldal)

47. NYÍLT LEVÉL a Duna Televízió Elnökéhez! A Duna Televíziók tudatosan segíti elõ a találmányaim szerinti új tudományos felfedezéseim Roska Tamás eredményeként elhíresztelését? Ezért nem kaptam választ a nemzetközi szabadalmaimon alapuló fenti kifogásaimra? Tudatosan elõsegítik a szellemi termékeim tõlem eltulajdonítását? Verõce, 2009. 04. 13. Tejfalussy András

48./ Több mint tízszerese a vízdíj a vízbiztosítási önköltségnek, ehelyett foglalkozott az MR1 ("NAPKÖZBEN" címû mûsora, ma) a vízórát késve hitelesítõ lakosok etikai elítélésével?! Segédkeznek? Verõce, 2009. 04. 17.

49./ MÓZESI-TALMUDI BIOTERRORIZMUS KISZOLGÁLÓJA AZ INTERNETES WIKIPÉDIA?

50./ Az élõ és gondolkodó víz tulajdonságai címû cikk (NEMZETÕR, 2009. 04. 22., 10-11. oldal) a gyógyhatású desztillált ivóvízelleni hamis agitáció, Dr. Masaru Emoto a desztillált vizet tartja legjobbnak! Verõce, 2009. 04. 27. Tejfalussy András

51./ TUDOMÁNYOS ELLENREKLÁM
(A Zöld Újság 2009. áprilisi szám 2. oldali „ Dr.Steinberg 5 napos méregtelenítõ program” címû, mellékelt reklámhoz)

52./ A Szódabikarbonával a rák ellen címû írás (NEMZETÕR, 2009. április 29., 11. oldal) a sok káliumot tartalmazó gyors infúziót (= rákot is elõidézõ kálium-túladagolást) is a rák ellenszereként írja le, tehát hamis! Verõce, 2009. 05. 03.

53./ Honlapunk internetrõl 2009. 05. 06-án történt újabb eltûnése és újra megjelenítési módja (Az egyik párhuzamos honlapunk megjelenítési módja: Google: AQUANET-HUNGARY)

54./ A FITT INFO NEVÛ MAGAZIN BEBESZÉLI A NÉPIRTÓ HATÁSÚ HAMIS RDA-K ALAPUL VÉTELÉT

55./ A televíziós Mokka mûsor, terroristának minõsítõ szavazó csoportja durván sérti Budaházy György emberi jogait! Verõce, 2009. 06. 19.

56./ A Sláger Rádió is szajkózta (pl. ma este, a 7 órás hírei elõtt) azt a hülyeséget, hogy a kiizzadt nátriumot pótló konyhasót-evés helyett inkább vízpótlás korlátozás kell! (Lásd: www.aquanet.fw.hu). Verõce, 2009. 07. 23.

57./ A TALMUD MAGYARUL c. kiadvány szerint, kötelezõ zsidók népirtási elõírás az általánosan gyógyhatású tiszta desztillált ivóvíz nemzsidók részére inni nem hagyása, és az ugyancsak gyógyhatású konyhasóval kellõen nagy mértékben (fiziológiásan) sózás nemzsidók részére akadályozásával összefüggésben.

58./ ELLENREKLÁM TÓTH GÁBORNAK (Kód: EllenreklamTothGKonyvnek090806) : „BETEG TÁPLÁLÉKAINK” A SZALMONELLÁTÓL A MADÁRINFLUENZÁIG - ÉS AZON TÚL” (Pilis-Vet Kiadó, 2006.) címû mûvével TUDATOSAN BÛNSEGÉDKEZIK TÓTH GÁBOR A NÉPIRTÓKNAK, EZÉRT NEM EMLÍTI MEG AZ 580 OLDALAS (!) KÖNYVÉBEN, HOGY AZ ÉLETTANI OPTIMUMTÓL NAGYMÉRTÉKBEN ELTÉRÕ (ANTIFIZIOLÓGIÁS) NÁTRIUM- ÉS KÁLIUM-PÓTLÁSOS ÉTKEZÉS MEGSOKSZOROZZA A KÖNYVE SZERINTI VALAMENNYI BETEGÍTÕ HATÁS ÁLDOZATAINAK A SZÁMÁT?! EZT A NÉPIRTÓ HATÁST PL. NOBEL-DÍJAS (1950) KUTATÓK MÉRÉSEI IS BEBIZONYÍTOTTÁK, LÁSD: WWW.AQUANET.FW.HU. Verõce, 2009. 08. 06. Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT

59./ A Magyar Jelen lap által közzétett helyzetértékelõ szakvélemény korrigálása

60./ Tisztelt Rozgics Mária! Megdöbbenve olvastam a „MAGYAR FELTÁMADÁS”, és „MINDEN TITKOK TUDÓI: A SZCIENTOLÓGIÁTÓL AZ ECHELON TECHNIKÁIG” címû, Ön által írt cikkben, az Ön által Drábik János barátom ellen intézett támadást (Magyar Világ lap 2009. augusztus 13., 3. oldal). Verõce, 2009. 08. 16. Tejfalussy András

61./ AZ USA-BAN 20 ÉV ALATT 5000-BÕL 5000 EMBER PUSZTULT EL, MIUTÁN A MAGAS
VÉRNYOMÁS ELLEN A KONYHASÓ HASZNÁLAT ABBAHAGYÁST VÁLASZTOTTÁK

62./ NYÍLT LEVÉL, Rozgics Mária, Magyar Világ lap fõszerkesztõ úrhögyhöz: Kérem, hogy szíveskedjék közzétenni az alábbi helyreigazítást is, Kovács József 2009.09. 10-i (és elõzõ) cikke(i) magyarirtó hatásai mérséklésére! (Szakértõi észrevételeim, Kovács József "A vízzel való gyógyítás: Kneipp plébános módszereinek ismertetésével (1)" címû cikkérõl, Magyar Világ, 2009. szept. 10., 12. oldal.)

63./ Az interneten talált alábbi "táplálkozási tanácsadás", a Bibliára való hiányos való hivatkozásai útján is, "EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDNAK" tünteti fel a konyhasóval való sózást elhanyagoló, de a káliumot nagymértékben túladagoló, vagyis a Nobel-díjas (1950) (mellékvesekéreg-) kutatók mérései szerint is biztosan életrövidítõ és ivartalanító hatású "Reform Újtáplálkozást": " Mit mond a Biblia a helyes táplálkozásról? ..."

64./ A Magyar Világ lapban Kovács József "orvosi tanácsai" életrövidülést és szaporodásképtelenséget okozó káliumtúladagolást és hiányos konyhasópótlást ajánlanak! Verõce, 2009. 10. 18.

65./ Terrorista az ÁNTSZ vezetõ, aki a Kossuth Rádiót is arra használja, hogy az élettanilag optimális, fiziológiás 15-25 gramm/nap helyett a 6 gramm/nap NaCl pótlást hazudják optimálisnak, s a sós íz pótlása ürügyén étkezési sóként bebeszélik a szívmûködést rontó kálisót is bejutató, szabványsértõ szennyezett tengeri sókat! Lásd Kossuth Rádió, 2009. XI. 05., 18:15., az OÉTI fõigazgató dr. Martos Éva (és népirtási társai) élettani mérési adat ellenes, hamis nyilatkozatait. Hamisságát lásd a Ringer fiziológiás infúziós oldat összetétele alapján, amely az 1 liter 99% desztillált vízzel 9 gramm konyhasót juttat be, vagyis a napi 2-3 liter ilyen oldat 18-27 gramm NaCl-t (de csak 30-ad ennyi kálisót!) pótol, mivel ennyi az élettanilag, s így a szív számára is valóban optimális!

66./ PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNY, Demján Sándor úr részére: A Duna Televízióból értesültem arról, hogy dr. Kellermayer Miklós sejtkutató is szerepel az Alapítványuk által kitüntetésre jelöltek között.

67./ A Népszabadság újabban azért népszerûsíti a királyság helyreállítást, mert a hazaáruló földtörvényes Orbán Viktor fél a törvényüket visszavoni tudó államfõtõl?

68./ A Zöld Újság helyesen tenné, ha a konyhasót pótlásnak a fiziológiásnál nagyságrenddel kisebbre csökkentését prédikálásával népirtó Váradi Tibort nem népszerûsítené! Verõce, 2009. XII. 19.

68./ Roska Tamás akadémikus egy csaló? Ugyanis úgy adták elõ, ill. az M-1 közszolgálati televízió "Aranyág" c. mûsorában (2009. XII. 27.) úgy mutatták be, mintha õ vagy a fia találta volna fel az analóg és digitális jelekkel is mûködni képes hullám(elrendezéses) optikai számítógépet, pedig azt Tejfalussy András találta fel, s ezt õk is tudják, mert Tejfalussy András azt leíró alap-találmányaí 1977-tõl kezdõdõen hivatalosan oda lettek adva fejlesztésre a SZTAKI-nak, Roska korábbi munkahelyének.

69./ Az olaj- és gázkereskedõi érdekeltségek a Spektrum Televízió útján is akadályozzák a geotermikus hõ erõmûvekben való hasznosítását? (Közérdekû bejelentés, dr. Sólyom László köztársasági elnök részére is.)

70./ Tisztelt Duna Televízió! Ismét sérelmezem, hogy a Duna Televízió is elõsegíti a szellemi termékeim Nobel-díj szerzési célra eltulajdonítását. Mellékelem elõzõ levélváltásunkat, azt az M-1 TV-n él 2009. XII. 27-én, s a Duna TV-nél ma történtekkel kiegészítve. Budapest, 2010. 01. 03. Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. mérnök, feltaláló

71./ Az USA szervezte meg azt is, hogy a halottak vérszéruma Na:K=1:1arányával pótolják az ételek és italok ezt a két létfontosságú anyagot az egészséges élõ emberek vérszéruma Na:K=30:1 élettanilag optimális, a szív számára is legjobb aránya helyett! (Na:K= 30:1 a fiziológiás infúziós Ringer oldatban is, lásd pl.: www.aquanet.fw.hu). Metropol, 2010. jan .5., 9. oldal. "TERRORSZIGOR AMERIKÁBAN: Megerõsítették a
veszélyes országból érkezõk ellenõrzését. Források: General Electric, Rapiscan, QR Sciences" (www.metropol.hu)
.

72./ Az egész jelenlegi hazai állami vezetés bûnpártolja a magyarokat biológiai fegyverekkel kiirtást? (A Kossuth Rádió Napközben mûsora (2010. 01. 06.) alapján az OÉTI és bûnsegédei ellen benyújtott feljelentés, a biológiai népirtást közszolgálati rádió segítségével szervezésük miatt.)

73./ SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGÉNEK (Patrubány Miklós: Út a hippokrateszi eskûtõl a gyógyszeráras fosztogatáson át a tömeggyilkosságig? Nemzetõr, 2010. január 6., 14. oldal.)

74./ Magyar Nemzet ( 2010. 01. 07. ): Nem lehet a járdát sózni õsztõl + a szakértõi ellenvéleményünk (amelynek a lap internetes fóruma megakadályozta: "NEM CSAK A KÖZTEREK ÉS JÁRDÁK KONYHASÓVAL (NaCl) SÓZÁSÁT KELLENE BETILTANI!).

75./ Az M1 Televízió Szólás Szabadsága címû mûsorban 2010. 01. 31-én nyilatkozó szakértõk hamis okokra vezették vissza a hazai férfi- és nõi szívinfarktusok száma nagyságrendi megnövekedését.

76./ Egy mózesi-talmudi fajirtási program magyarországi megvalósulását igyekeznek elõsegíteni az elõbb Magyar Világ, majd Világ Magyarsága elnevezésû lap, "Egy természetgyógyász feljegyzései" címû cikksorozatával?

77./ Korrumpálták Juszt Lászlót, aki legjobb ivóvízként reklámozta 2010. május 4-én az ATV-ben a méregdrága vízmû vizet, amiben klórozástûrõ fertõzõvírusok vannak?!

78./ Ma a Kossuth Rádióban Gimesi Júlia riportalanyai (15 óra körüli mûsor volt), miközben igyekeztek rábeszélni a magyarokat a kemoterápiára, az orvos Gerzson terápiájával kapcsolatban kizárólag azt hangsúlyozták, hogy esetleg súlyos káliumhiányt okoz, de meg sem említette meg, hogy a végzetes káliumhiányt az azt megelõzõ vesemérgezõ káliumtúladagolással és a konyhasóhiány útján okozták. Emellett a Kossuth Rádió kampányt folytat a konyhasó pótlást abnormálisra csökkentésre közérdekû hirdetés ürügyén is. Verõce, 2010. 06. 28.

79./ A NEO-FM RÁDIÓ AZT HÍRESZTELTE (2010. 07. 09.), HOGY A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL SZERINT, 40 ÉV MÚLVA MÁR CSAK 8 MILLIÓ MAGYAR LESZ, AZONBAN A HELYÜKRE KÜLFÖLDIEK TELEPÜLHETNEK BE. KORMÁNYPROGRAM LEHET AZ ÉLETÜNKET TUDATOSAN RÖVIDÍTÉS. AZ IS, HOGY LÉTSZÁMUNKAT 20 ÉVENTE 1 MILLIÓVAL CSÖKKENTSÉK, MERT NYUGDÍJBEFIZETÉSEINK ÉS INGATLANAINK TÖMEGGYILKOSSÁGGAL ELRABLÁSÁNAK HASZNÁBÓL IS TÖRLESZTHETIK A KORMÁNYOK ÁLTAL ELSIKKASZTOTT, MINT BIZTOS FEDEZETRE ELEVE ERRE, A TERVSZERÛ, DE VÉLETLENNEK FELTÜNTETETT PUSZTULÁSUNKRA FELVETT VILÁGBANKI, IMF KÖLCSÖNÖKET?!

80./ Besegít a Népszabadság, hogy hamis információkat terjesztéssel rásózzák a kivégzõméreg, idegméreg vegyi fegyver kálisót a világon legnagyobb mennyiségben termelõ, áruló kanadai Potash céget a kálisót korábban nem alkalmazó, s ezért egészségesebb, ocsóbb élelmiszert elõállító Kínára!

81./ Csodás, hogy az imént a Hír Tv azt a Németh Tamást szerepeltethette (Zöld Övezet mûsor), aki a vidék eltartó képességét csökkentõ, talajrontó NaCl-dal mûtrágyázás egyik fõbûnöse! Verõce, 2010. 09 29.

82./ A DUNA Televízió ajánlotta (2010. 11. 11.), hogy egy adagban igyuk meg a búzafû levét. Pedig A túladagolt kálium kivégzõméreg, idegméreg (lásd WIKIPÉDIA, kálisó) . A fiziológiás mértéket sokkal meghaladó kálium mennyiségét rövid idõ alatt, gyorsan bejuttatva a vérbe, szívmegállást is lehet okozni. Ha ennél sokkal kevesebbet adnak be, s nem következik be a szívmegállás, de ismétlik a káliumot túladagolást, "káliumot vesztõ" beteg vese alakul ki, s a szervezet általános leromlása, ivartalanodás és életövidülést következik be egy idõ múlva. Tehát pl. a rendkívûl sok káliumot tartalmazó, gyorsan felszívódó búzafûlé nagyobb mennyiségben fogyasztására rábeszéléssel népeket lehet kiirtani. Népszerûbb tv több magyart tud félrevezetni...

83./ ELLENREKLÁM A HUMINIQUMOT REKLÁMOZÓKNAK, AKIK A NEMZETI HÍRHÁLÓN IS ÉLETVESZÉLYES "NAPI KÁLIUM- ÉS NÁTRIUM DÓZISOKAT" (IVARTALANÍTÓ ÉS ÉLETRÖVIDÍTÕ HATÁSÚ HAMIS RDA-KAT) "OPTIMÁLISNAK" TÜNTETNEK FEL.

84./ Tejfalussy András felajánlotta Dr. Fiar Sándor mûsorvezetõnek, hogy - igény esetén - bemutathatja a Magyar Televízió (M1) DELTA mûsorában a tudományos anyagkutatási hatékonyságot nagyságrendekkel megsokszorozó GTS-Antirandom software-eket és az azokat mûködtetõ létesítmények terveit és alkalmazási referencia eredményeit.

85./ FELJELENTETTÜK A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁGON, s a PESTI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁGON is a KDNP vezetõit, akik tudatosan zsidó fajirtásban mûködnek közre, ugyanis ma délben közhírré tették az Mr1 Kossuth rádióban, hogy a kormány kivégzõméreg idegméreg kálisóval kevert konyhasóval "SÓ STOP" programot folytat, amivel (kálium túladagolással) ivartalanítja, rövidebb életûvé teszi, legyilkolja a magyarokat.

86./ "IGAZAT HAZUDOTT" A SPEKTRUM TELEVÍZIÓ: "Vacsora a Halállal" VII. (mai) mûsora (VII. rész, 2010. 12. 14., 6 óra), amikor elterelte a magyar lakosság figyelmét arról, a sok káliumot tartalmazó gyümölcslevek és zöldséglevek erõsen vesemérgezõ hatásúak. A többeknek is súlyos káliummérgezési tüneteket okozó "Csillaggyümölcs"-rõl és más gyümölcsrõl is azt mondták, hogy csak olyan embernek árt, akinek beteg a veséje.

87./ Csalásban bûnsegédkezés, hogy az M-1 televízó igyekszik rákenni az önkormányzati ingatlanok izraeli betelepülõk által felvásárlását megkönnyítõ csatornázás-hitelezési korrupció teljes felelõsségét az önkormányzatokra?

88./ Népirtásban bûnsegédkezés, hogy a média ma is biztonságos méréssel ellenõrzöttnek hazudja az olyan budapesti ivóvizet, amit a szennycsatornák klórozásnak ellenálló vírusaival és egyéb mérgekkel állandóan szennyezett Duna vizébõl csak homokon átszûréssel, majd klórozással készítenek, s kerületenként napi átlagban csak mindössze kb. 15 vízminta, csak mindössze kb. 20 paraméterét mérve (ál)ellenõriznek.

89./ A PRIVATIZÁCIÓNAK ÁTNEVEZETT ÁLLAMI- ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI HAZAÁRULÁST, CSALÁST, SIKKASZTÁST, HÛTLEN-KEZELÉST, FOLYTATÓ HAZAI BÛNSZERVEZET TAGJAI ELLENI (NEMZETKÖZI) PERT KEZDEMÉNYEZÉSÜNK

90./ A SOROLÓ c. TV mûsor (Bõle István szerkesztõ úr) részére: Sivatagosít a kálisóval kevert konyhasóval „feltöltõ mûtrágyázás”, amit Németh Tamás és MTA fõtitkár elõdje országosan megszerveztek. Blokkolja a növények nitrogén felvételét (is). Ezért a sokkal több nitrogén mûtrágyát használnak, mint egyébként ugyanakkora terméshez, s ily módon nitráttal mérgezik hazánk felszín alatti ivóvíz tartalékait! Verõce, 2010. 12. 31.

91./ Orbán Viktortól kérje/d Ön/Te is, hogy tiltsa meg, hogy Kossuth és Petõfi MR1, ill. MR2 elõnevekkel szerepeljen a Magyar Állam központi rádiói nevében. Verõce, 2011. 01. 07.

92./ TERMÉSZETGYÓGYÁSZ MAGAZIN egyes cikkei valószínûsíthetõen azt a célt szolgálják, hogy a magyarok ne érthessék meg a kivégzõméreg káliumtúladagolás valódi szerepét és a fiziológiás (optimális) nátrium-, kálium- és vízpótlás szükségességét. (2010. március XVI. évfolyam 3. szám, 23. oldal, 31. oldal).

93./ Az új médiatörvény okozza az izraeliek magyarországi letelepedését liberalizáló (korlátozásoktól mentesítõ) törvény 2010. XI. 8-i elfogadása tv-k és MR-ek által elhallgatását? Verõce, 2011. 01. 08.

94./ A Kossuth Rádió szerint, a bíró nem talált bûncselekményt azonosító jogszabályt a 3 fiatal leány halálát okozó WESTBALKAN szórakozóhelyért felelõsök fogvatartásához.

95./ MIÉRT MINDENNAPOS REKLÁM A SPEKTRUM TELEVÍZIÓBAN AZ OLYASMI, HOGY "KIHALÁSRA FELKÉSZÜLNI!", "KI KELL PUSZTULNUNK?!". Azért kellene elhinnünk, belenyugodnunk, mert kell az élõhelyünk és nyugdíjbefizetésünk a rablógyilkosok talmudistáknak?!

96./ A Magyar Televízióm m1 DELTA c. mûsorában, 2011. 01. 29-én , japán vízmûvekrõl mutogatva képeket,a folyók vizének a homokon-kavicson átszûrésével egészséges ivóvizet készítés lehetõségével kecsegtették a nézõket . Ez ügyben feltettünk a szerkesztõknek néhány météstani kérdést.

97./ A Magyar Televízióban 2011. 02. 01-én elõadták, hogy a magánnyugdíj-pénztáraktól az állami nyugdíjpénztárba átvett nyugdíjbefizetéseket az államadósság csökkentésére és nyugdíjfizetésre is felhasználják. Ez azt jelenti, hogy eltûntették az emberek saját maguk részére eddig befizetett nyugdíjjárulékát, és az jelenlegi nyugdíjasok nyugdíját a még nyugdíj elõtt állók által fizetett nyugdíjjárulékból fizetik, s ebbõl törlesztik az eddig elsikkasztott kormányhiteleket is? Közönséges csalás? Ráadásul a nyugdíj korhatár körüli népkipusztításra ösztönöz, amit konyhasóval kevert kivégzõméreg idegméreg kálisó étkezési célra árusításával is valóban folytatnak, valamint a klórozásnak ellenálló fertõzõ vírusokat tartalmazó szennycsatorna tartalmaknak és a szántóföldi növényvédõ mérgeknek a vezetékes ivóvízbe bejuttatásával is.

98./ A "Nélkülözhetetlen Vegetáriánus Könyv" is bûnsegédkezik a tudatos életrövidítésben, amelyet az élettanilag optimális, fiziológiás konyhasó pótlást túlzottnak feltüntetéssel, és a konyhasó helyett a túl sok káliumot tartalmazó más anyagokkal ételízesítést beszéléssel folytatnak ellenünk.

99./ A "HÍR TELEVÍZIÓ" A PRIVATIZÁCIÓNAK HAMISAN ÁTNEVEZETT ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI HAZAÁRULÁST, CSALÁST, SIKKASZTÁST, HÛTLENKEZELÉST FOLYTATÓ PÁRTBÛNSZERVEZETEK BÜNTETLENÜL MARADÁSÁT SZOGÁLJA?

100./ A Kossuth Mr1-en, 2011. 03. 25., 9. órától, a 180 perc címû mûsorban, teljesen tudománytalan hamis indokokkal, a STOP SÓ programot és a kálisóval mérgezett élelmiszereket reklámozták.

101./ Közérdekû bejelentés, dr. Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkárhoz: M1 tv, Delta, Fiar Sándor, ma de. 9-9.30 között, általános talajjavítóként reklámozták a növénymérgezõ vegyipari hulladék káliumszulfátot. Az ehhez hivatkozott MTA-TAKI mérések 50 éve elfedik a
konyhasóval mûtrágyázásuk termésrontó, aszálykár fokozó hatását, s a káliumnitrátét is! Verõce, 2011. 04. 09. Tejfalussy András (1-420415-0215)

102./ YouTube-on, egy élelmiszer-ipari mérnök, Pelejtei Prihoda András, nagyon igyekezett elködösíteni hozzászólásával a Tejfalussy András által a matratelevizio/home interjú alkalmával ismertetett azon biológiai tényt, hogy étkezésnél is optimális a Ringer infúziós oldat szerinti 4 liter desztillált víz + 36 gramm konyhasó, de csak 1,2 gramm kálisó (24 óránként). Hozzászólásánál életveszélyesen hamis Na:K arányokat ajánl az élettanilag optimális helyett és hamisan, "Tejfalusssy"-nak írta Tejfalussy András nevét. (A név hamissága megnehezíti Tejfalussy András tudományos méréstani nemzetközi szabadalmai és tudományos publikációi internetes keresését.) Tejfalussy András helyreigazítást kezdeményezett.

103./ Az M1 közszolgálati televízióban, Obersovszky Péter riporter partnere, 2011. 05. 31-án, igyekezett elhitetni, hogy csökkenteni kell a húsokat konyhasóval sózását, a magas vérnyomás megelõzéséhez, már a gyermekekkorban. Közérdekû bejelentést nyújtottunk be a fajirtó csalás ellen.

104./ WHO ÁLTAL IRÁNYÍTOTT TÖMEGGYILKOS BÛNSZERVEZET tudatosan allergizálja a világ lakosságát a NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI, STOP SÓ elnevezésû csaláson alapuló kormány programok segítségével.

105./ Ellenreklám a fokozott vízpótlás mellett a NaCl konyhasó pótlást szükségtelennek feltüntetõ CBA Magazinnak

106./ MEGKÉRDEZTÜK DR. ILLÉS ZOLTÁN VÍZÜGYI ÁLLAMTITKÁR URAT: MIÉRT REKLÁMOZZA TÖKÉLETESKÉNT A VÍZ MINÕSÉGÉT A DMRV VÁCI VÍZMÛ A DUNAKANYAR RÉGIÓ ÚJSÁGBAN?

107./ A Kossuth Rádió ma is bûnsegédkezett az ÁNTSZ magyarbetegítõ, életrövidítõ Stop Só propagandájában!

108./ Feljelentem, mint HAZAÁRULÁSBAN NYILVÁNOSAN BÛNSEGÉDKEZÕT Juszt László mûsorvezetõt, aki a nagy nyilvánosság elõtt azt bizonygatta az ATV "Húzós, Közéleti vitamûsor" címû, 0.05-kor, vagyis ma, 2011. 11. 27-én közvetített mûsorában, hogy mivel a magyar termõföldet nem lehet hazánkból kivinni (?), nyilvánvaló, hogy ostobák mindazok az országunk területét az idegen behatolókkal szemben védeni akaró "nemzeti érzelmû magyarok", akik kifogásolják, hogy külföldiek is bérelhetik és/vagy felvásárolhatják a magyar termõföldet, hazánk területeit,és kizárólagos joggal használhatják, akár teljesen kizárva onnan a magyarokat, (Pl. az izraeliek cégei, amelyek "liberalizált idetelepülését", egy az Európai Unió és Izrael közötti kétoldalú együttmûködési szerzõdést hazánkra rákényszerítve, az Orbán kormány 2010. dec. 8-án megszavaztatta az Országgyûléssel). Budapest, 2011. 11. 27. (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215) okl. vill. mérnök, TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621Verõce, Lugosi u. 71.


A "szavak ereje":

Vissza a lap kezdetéhez