Vissza a nyitó oldalra Vissza a nyitó oldalra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ oldalra /

Fõtéma: Témáinkban ajánlások


HONLAPUNK AJÁNLJA:

1.,

Dr. Rab Zoltán csíksomlyói útján megfogalmazódott nemzetmentõ gondolatai: "a válságból kivezetõ út".

 


2.,

FADDY OTTMÁR ATYA ferencesrendi szerzetes könyve (egy tiszta lelkû magyar lelkész mindenki számára példamutató élete).

 

3.,

Dr. Pártay Tivadar, a Történelmi Kisgazdapárt alapítója, örökös elnöke tanulságos, õszinte visszaemlékezései a magyar parasztság életlehetõségei javításáért folytatott munkásságára, becsületben, hazaszeretetben eltöltött küzdelmes életére.

 

 

5.,

Magyarország Alkotmánya

 

/1. A Magyar Nemzet Jogi Hagyományain és a legkorszerûbb jogállanmi normákon alapuló alkotmány, Szerkesztette: Dr. Lenkei János Pál.

/2. Polgárjogi HARC a magyar alkotmányosság helyreállításáért. Honi Nemzeti Tanács szervezési segédlet.

/3.Történelmi ALKOTMÁNYUNK jogán. 2003. Alkotmányossági Mûhely és Fórum Társaság, Szabad Magyarországért Mozgalom. /Aktuális téma: "Uniós Csapdában"/.

6.,

Új könyv, kattintson!

Dr. Nagy Bálint:

Állandósuló költségvetési "fekete lyuk"?- vagy Európai Uniós környezetgazdálkodás-elvû VIDÉKFEJLESZTÉS.

 


7.

Tejfalussy András: Személyes és kollektiv létvédelem az "uzsora civilizáció" népirtási, apertheid programja ellen címû egészségvédõ brosúrája,. a kutatási eredmények és a bizonyitékok alapján a védekezési megoldások felvázolásával. 2004.


8.,

Tejfalussy András: Rendesen sózás és tiszta ivóvíz címû egészségvédõ brosúrája. 2004.

9.,

 

10.,

11.,

12.,

Dr.med. Fereydoon Batmanghelidj: A só - egy õsi orvoság / Részlet a könyvbõl

A Tested vízért kiált! címû könyv szerzõje életveszélyesen kevés, napi 3 gramm konyhasó pótlást vélelmez optimálisnak, azután, hogy közvetlenül elõtte részletesen elmagyarázza, hogy a túl kevés konyhasót pótlás is rákbetegséget okozhat! A helyes víz, NaCl és kálium pótlás a FIZIOLÓGIÁS RINGER INFÚZIÓS OLDAT SZERINTI adagoknak felel meg:

Itt is lehet kattintani a fiziológiás (víz-) és konyhasó-pótlásról lebeszélés miatti rákbetegség- és csontlágyulás elõidézõdés ismertetésére

13.,

Itt is lehet kattintani a mérgezett sókkal népirtás módjait és az ellenük való sikeres védekezés módjait ismertetõ 5. sz. Email-könyvre

14.,

Itt is lehet kattintani a tiszta vízzel ellátás legjobb módját ismertetõ honlapra (www.ivovizjavitas.fw.hu)

15.,

16., EGYÉB POLITIKAI- ÉS SZÉPIRODALOM:

17.,

Kattintson a Maczó János kiadványai további bemutatására!

18.,

19.,

20.,

21.,

22.,

23.,

24.,

25.,

26.,

Itt is kattinhat a "Budai Kulcsár János Fóruma"oldalra!

27., KÖZIGAZGATÁS-HARMONIZÁLÓ ANTIRANDOM-MODELLPROGRAM (MERJ TENNI-TUDNI!)

Lehet-e sikerrel védekezni a Rockefeller csoport által kieszelt terv ellen? Lehet-e, van-e a tömeggyilkosságtól és az emberi-jog sértéstõl mentes alternatíva a Föld lakosai számának a normálisra korlátozására? Természetesen van! De mindenek elõtt, védekezniük kell a nem vallásos zsidó lakosoknak, ugyanúgy, ahogy a vallásos zsidó lakosok védekeznek, azzal, hogy az élelmiszereik mérgezõvé tételét állandóan meggátolják.

28., ESZKÖZÖKET AJÁNLÓ LISTA, az egyéni és kollektív létvédelemhezl

29.,

MAGYAROK VASÁRNAPJA:

30.,

31.,

32.,

33.,

34.,

36.,

Biztosan hiteles a "Biblia"?

A "Fény nevében" az illuminátusok népirtást hirdettek (és hozzá biblia-hamisítást):

Az alábbi "Magyar Biblia"-ban is alapvetõek a "Fény" és az "IZ" és a "KÁL" elnevezések. A mérésekbõl kiderült, hogy a nemzetközi népirtást az Ó(bûn)szövetség mózesi elõírások szerint, a Talmudnak megfelelõ módszerekkel folytatják, A népirtók a saját étkezésüknél csak konyhasóval (fiziológiásan) sóznak és ivóvízként csak teljesen méreg- és vírusmentes (desztillált) vizet használnak. De viszont a többieket sóhiányos (antifiziológiás sótartalmú) ételek és a fertõzõ, mérgezett vizeknek az ivóvízként való fogyasztására. A konyhasó sós "ÍZ"-ét fûszerekkel és "KÁL"-i-sóval pótoltatják, ami a Mózes II. 23-ban és V. 7-ben elõírt "lassan-lassan", a betepelült zsidók elszaporodási üteme arányában való tervszerû, tudatos biológiai népirtás.

37.,

38.,

39.,

40.,

Dr. Hasznos Miklós tapasztalatai és javaslatai

41.,

HASZNÁLT VÍZ ÚJRAHASZNOSÍTÁSA, EGÉSZSÉGES IVÓVÍZ, ÉLETMÓD OPTIMALIZÁLÁS.

A magyar tanyák, magyar falvak életbenmaradásához életbentartásához a környezet
gazdálkodási feltételek, vagyis a környezet népesség eltartó képességének az optimalizálása szükséges.

A korábban helyesnek tartott módszereket és technológiákat állandóan ellenõrizni kell
abból a szempontból, hogy megfelelõen környezet kímélõk, kellõen egészségvédõk és kellõen gazdaságosak-e.Ezt az ellenõrzést nem lehet egyszer- és mindenkorra elintézni egy ellenõrzéssel, még ha a legjobb is, mert az optimum nem csak a tevékenységektõl, és a felhasznált anyagoktól, hanem az ezekkel kapcsolatos piaci árviszonyoktól is függ. Ami tegnap optimális volt, lehet, hogy ma már nem az, Vagy ami ma optimális, lehet, hogy holnapra mér nem lesz az. Az is gyakran elõfordul, hogy célszerû visszatérni egy korábban elvetett vagy elhanyagolt megoldáshoz, mert az árviszonyok megváltozása miatt újra az lett optimális. Gondoljunk például a fa fûtõanyoknak és a növényi olaj üzemanyagoknak a kõolaj származékokhoz képest olcsóbbá válására!

A képzés keretében a háztartási használt víz európai unióban is szokásos környezetkímélõ
és gazdaságos újrahasznosítási technikáit, valamint a háztartások tiszta, méregmentes
egészséges ivóvízzel ellátásának a környezetkímélõ, energiatakarékos, költségtakarékos
megvalósítási lehetõségeit fogjuk elvi- és gyakorlati vonatkozásokban ismertetni. Ennek
során például be fogjuk mutatni a frakcionált vízátpárlásnak az egyes háztartások szintjén
való megvalósítását, s erre alapozva a háztartási szennyvíznek a házikert növényei
öntézésére és táplálására (egészségi szempontból teljesen veszélytelen, biztonságos)
újrahasznosítását, vagyis a portaszintû vízcirkuláltatást.

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD FELTÉTELEI KÖZÖTT AZ IVÓVÍZ TISZTASÁGA
ANNYIRA ALAPVETÕ, HOGY AKI EZT NEM TUDJA MAGÁNAK BIZTOSÍTANI,
ANNAK AZ EGÉSZSÉGE NINCS BIZTONSÁGBAN!

Az e témával kapcsolatos legfontosabb információkat külön is közzétesszük a
"www.ujvizforrás.fw.hu" internetes honlapon!

Budapest, 2005. 10. 20.

42.,

43., Személyes védekezéshez, a népirtó növényvédõszeres, fogamzásgátlós, fertõzõ vezetékes ivóvíz ellen:

44., Aki nem mérgezett élelmiszert szeretne enni, az a saját kertjében is megtermelheti. Ehhez elsõsorban a biotermesztés fejlesztésében élenjáró, sok konkrét tapasztalattal rendelkezõ "SÁRKÖZI PÉTER ALAPÍTVÁNY A BIOKULTÚRÁÉRT" alapítványtól kérjen szaktanácsot, segítséget! (www.sarkozybio.hu).

45., Az életet is létrehozó egyik alapmechanizmus:

46., Kalibrációs Kontroll Informatika Tudomány

47., A GTS-ANTIRANDOM CONTROL INFORMATIC SOFTWARE SYSTEM

48., TEJFALUSSY ANDRÁS TUDOMÁNYOS FELFEDEZ ÉSEI, KUTATÁS-GYORSÍTÓ TALÁLMÁNYAI

49., A SZABAD MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM HONLAPJÁRÓL

50.

51., Dr. Marosi Pál ny. gyermekgyógyász fõorvos rovata

52., YOTENGRIT: A TÁLTOSOK TUDOMÁNYA

53.,

54.,

Itt lehet kattintani a Magyar Világ lapból bemutatott cikkekre!

55.,

Itt is kattinthat a választási bûncselekményt bevalló miniszterelnöki "öszödi beszéd" teljes szövegére!

Itt is lehet kattintani a NEMZETÕR Fórumra!

56.,

Itt is kattinthat Práczki István: "Aranyborjú és a kerge marhák" címû írására!

57.,

Márki Anita, egy szülõanya könyve az otthon szülés kérdésérõl

58.,

59., " HOMEINFONET " = OTTHONI LÉTVÉDELMI MÉRÉSEK SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATA

60.,

Életrövidítõ és ivartalanító hatású is a kálisót (a tengervízétõl durván eltérõ sóarányban)
tartalmazó„TENGERI SÓ”! Hazánkban csak gyógyszertárból szerezhetõ be a kálisótól
biztosan mentes konyhasó (pl.: 1036 Tímár u 8/b. alatti Gyógyszertár, 36-1-439-0637). Az
ivóvíz klórozás nem pusztítja el a fertõzõ vírusokat! PÖCEGÖDÖR a Duna! Ivás elõtt fel
lehet forralni a vizet, de jobb otthoni ivóvíz desztilláló készülékkel átdesztillálni, mert ez a
mérgezõ vegyszerektõl is megtisztítja (desztilláló létesítési tanács: 06-202181408). A sózási
csalással és szennyvízzel népirtást lásd: www.aquanet.fw.hu. (Tudományos Rendõrség PJT)

61.,

KATTINTSON A KIEMELT OLDALAKRA!

62.,

63.,

Dr. Ráth-Végh István: AZ EMBERI BUTASÁG TÖRTÉNETE

64.,

Itt is lehet kattintani a fenti E-mail könyv tartalomjegyzékére!

65.,

66.,

Kattintson az "ÍME, A ZSIDÓ VÉGJÁTÉK" címû probléma ismertetésre!

67.,

Ki találta fel a "Hullám-Computert"? (A Tejfalussy András által feltalált sokdimenziós hullám-koordinátás analóg-digitál optikai számítógép bemutatása)

68.,

ANTIRANDOM TERMESZTÉSI EREDMÉNY OPTIMALIZÁLÁSI SOFTWARE SZERINTI MÉRÉSEKEN ALAPULÓ SZAKTANÁCSADÁS

69.,

Obama - Des Griffin-dokumentum - HUNNIA: Az igazság a mi fegyverünk avagy: út a rabszolgaságba?

70.,

AKADÉMIAI BÛNÖZÉS BIZONYÍTÁSI SEGÍTSÉG KERESÉS

71.,

Részletek az emberi butaság történetébõl

72.

A Magyarok Házában (Budapest V. Semmeiweis u. 2.), a Szkítia- és a Fehér Ló Fia könyvesboltokban is meg lehet vásárolni a fenti könyvet.

73.

MIKLÓSI ISTVÁN TERMÉSZETGYÓGYÁSZ LELEPLEZÕ ELÕADÁSA

www.szetef.hu

74.

Itt lehet kattintani Gánti Tibor könyvei ajánlására!

75.,

Itt lehet kattintani a MORÁLETALON teljes szövegére!

76.,

Tóth János: "Sikerek vagy kudarcok?" c. könyvének elolvasása is elõsegíti a tisztábban látást, mivel a szerzõ, mint szakértõ, személyesen megtapasztalhatta a korábbi "KGST-s" , s a késõbbi "Torgyános" államigazgatási rendszer "környezetvédelminek" mondott tényleges ügyviteleit is!

13.,

Drábik János: SZEX ÉS AZ ÚJ VILÁGREND címû mûve, Tejfalussy András észrevételeivel.

14.,

Sütõ Gábor nyugalmazott nagykövet "terrorizmus" címû cikke, mint további háttéranyag a Demszky Gábornak írt észrevételekhez. (Sütö Gábor cikkeinek a jegyzékével)

Sütõ Gábor ny. nagykövet külön honlapja: http://home.hu.inter.net/retorno

Kattintson Sütõ Gábor nyugalmazott nagykövet "Bajlós fejlemények a nemzetközi jog gyakorlatában" c. cikkére!

77.,

Líbia Magyarországi Külképviseletének Kiadványa (a Magyarországi Zöld Párt elnök Medveczki Zoltántól):

Lásd a Világ jelenlegi lehetõ legdemokratikusabb államirányítási döntési mechanizmusa Líbiai példáját!

78.,

MAGYARÓDY SZABOLCS NEMZETVÉDÕ MUNKÁI:

A szerzõ honlapja: www.corvinuslibrary.com, email-címe: corvinus@mountaincable.net
A magyar öntudat kialakítására, a közelmúlt történelmének megértésére, mindannyiunk
által megvalósítható nemzetmentõ-építõ feladatok ösztönzésére, a szerzõ által írt 96
oldalas, "Patrióta politikusoknak kötelezõ olvasmány" KÉZIKÖNYV is
megrendelhetõ a fenti e-mail címen! (Az ára Magyarországon 500Ft, külföldön 5 dollár.).

79.,

Egy igaz magyar népmese a sóról, az ételek (nátriumkloriddal) sózásának nélkülözhetetlenségérõl

80.,

BEMUTATÓ a "Szilaj Csikó"-írásaiból

81.,

BEMUTATÓ Szász Lóránt (Zass Lóránt, USA) magyar védõ munkásságából

82.,

Szász Lóránt Feleségéhez írt szerelmes versei

83.,

BEMUTATÓ SCHULER LÁSZLÓ, A "LELEPLEZÕEMBER" KÖZÉRDEKÛ ÜZENETEIBÕL

84.,

Bemutató Dr. Léhmann György irányelveibõl


TÉMAKERESŐK:

Vízlepárló-megrendelõ 1./ Főtémajegyzék

Vízlepárló-megrendelõ 2./ RÉSZLETEZŐ NYITÓLAPOK

Vízlepárló-megrendelõ 3./ MAGYAR LÉTVÉDELMI RÖPIRATOK

Vízlepárló-megrendelõ 4./ KIEMELT, RÉSZLETES TÉMACÍM-LISTÁK

Vízlepárló-megrendelõ 5./ HONLAPUNK ÁLTAL AJÁNLOTT PUBLIKÁCIÓK

Vízlepárló-megrendelõ 6./ HONLAPUNK ALAP-FELÉPÍTÉSE (2001-BEN)

Vízlepárló-megrendelõ 7./ ÜZENETEK TEJFALUSSY ANDRÁSTÓL

Vízlepárló-megrendelõ 8./ Civil jogvédelem (Ptk. 484-487. §.)

Vízlepárló-megrendelõ 9./ Desztillált ivóviz

Vízlepárló-megrendelõ 10./ Galéria

 


Vissza az oldal kezdetéhez