AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitó lapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtémakör:EURÓPAI UNIÓS KORRUPCIÓK


I.

Hogyan lehetett elintézni a telefonszámla vitát

II.

T-Com Corruptions

by the way of swindle judgements by prejudiced judges and public prosecutors, based on false registers in Hungary?

1.

2.

3.

4.

5.

A VÉGREHAJTÁSI BÛNCSELEKMÉNY BÛNÜGYI ÁTVILÁGÍTÁSA A PTK. 484-487. §. ALAPJÁN (KÖZÉRDEKÛ KÁRELHÁRÍTÁS) /

Kádár János idején, s ma is (?), a Belügyminisztérium mindazokat a személyeket, akik nem szolgálták a Mózes II. 23. 20-33-ban és a Talmudban és az alábbi Alliance Israelitée program és leírt fajirtó "reformikat", mindenféle módoszerrel zaklatta, károsította. Például jogtalan telefon-lehallgatásokkal is, amelyet a MATÁV Rt. tett lehetõvé, mint telefonszolgáltató.

A MATÁV Rt. telefonszolgáltató vállalat segítségével például a normális tizedére lelassították a fax.jel-átvitellelt és ezúton sokszorosra növelték a külföldre faxolás költségeit. Az e csaláson alapuló kb. tízszeres (!) telefonköltséggel pedig eladósította az üldözött személyt.

A T-Com nemzetközi cég hasznot húz ebbõl? 2006-ban ehhez kísérlik meg a csaláson alapuló díjtartozást kamatostól kifizettetni a politikai üldözött Tejfalussy András feltaláló dipl. mérnök tudományos társaság vezetõvel? Ehhez tõle és a MATÁV-irattárból, s bíróság iratai közül is eltüntek a MATÁV által beismerten hamis díjtartozás megszûntetését igazoló irat (NATÁV Rt és Tejfalussy András között létrejött megállapodás a "díjtartozásnak2 a megszûnésérõl). .

T-Com (vagy az elkövetõk saját maguknak?) a megcsalt, meglopott ügyfél ingatlanának a bírósági végrehajtó útján eladatásából akar jogtalanul vagyonosodni. Azért éppen most, mert csak most sikerült ellopni Tejfalussy Andrástól a tatozás megszûnését igazoló 2001. május 11-i MATÁV-iratot. A T-Com olyan iratok létezését is letagadta, amely iratokról maradt Tejfalussy Andrásnál másolat.

6.

7.

8.

T-Com Corruption?

9.

10.

11.

12.

MILYEN OKOKBÓL IGYEKEZNEK TÖNKRETENNI TEJFALUSSY ANDRÁST?

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2./ MÁSOK AKARNAK NOBEL-DÍJAKHOZ JUTNI TEJFALUSSY ANDRÁS SZABADALMAIVAL

21.

22.

1./ A TEJFALUSSY ANDRÁS ÁLTAL NEMZETKÖZILEG SZABADALMAZTATOTT KUTATÁSGYORSÍTÓ ANTIRANDOM MÉRÉSEK LELEPLEZTÉK, HOGY AZ ALLIANCE ISREELITÉE-NEK TULAJDONÍTOTT 1910-BEN NYLVÁNOSSÁGRA HOZOTT TERV CÉLJAINAK MEGFELELÕEN AZ ALÁBBI TALMUDI ÉS BIBLIAI (MÓZESI) PROGRAM SZERINTI FAJIRTÁS FOLYTATÓDIK MAGYARORSZÁGONA NEM ZSIDÓK KENYERÉNEK ÉS IVÓVIZÉNEK AZ EGÉSZSÉGTELENNÉ TÉTELÉVEL:

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

 

44.

45.

46.

47.

A MATÁV Rt. VEZETÕSÉG CSALÁSAI:

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

4/1. Code: Felkainé061027
Budapesti II-III. Kerületi Bíróság
Imréné dr. Horváth Katalin elnökhelyettes

2006.El.XV.A.56/2.
2006.ElX.A.30.

3.V.1124/1999/25.
17.P.23340/2006/7

Tisztelt Bíróság!

Elnökhelyettes Asszony 2006. X. 15-i tájékoztatása úgy tünteti fel, mintha alapos ok nélkül
fordultam volna annak idején és most is közvetlenül az elnökséghez a MATÁV Rt. 1999-bõl
származtatott 720.000.-Ft, 2006. IX. 5-én végrehajtani kezdett, egykori telefonlehallgatási
és faxátvitel lassítási szolgáltatói jogsértésekre alapozott, a jogsértések kiderülése után
2001. május 11-ével már megszûnt, jogtalan telefondíj követelése bírósági csalási ügyében.

Pedig azért fordultam akkor és most is a t. Bíróság Elnökéhez, mert az Igazságügyi
Minisztérium arról tájékoztatott, hogy az ezen Bíróságánál is tapasztalt irateltüntetési
lehetõségek olyan ügyviteli hiányosságok, hibák, bûnözésre alkalom teremtések, amelyek
megszüntetése a bíróságok elnökeinek a dolga, kötelezettsége.

Annak idején például nem kaptam meg az idézést a MATÁV Rt. hamis díjkövetelése ellen
benyújtott keresetem tárgyalására és ezt kihasználva, a bíróság nem is vette figyelembe azt,
hogy a MATÁV Rt. bizonyíthatóan hibásan teljesített, lelassította a külföldi fax
küldeményeim jelátvitelét, s valójában ez állt az ún. „telefon díjjal tartozásom” hátterében.

Sosem kaptam meg a csaláson alapuló telefon-díj követelés végrehajtásnak a csalás
büntetõjogi kivizsgálásáig való felfüggesztésére benyújtott fellebbezésem elbírálását sem.
Miután bebizonyosodott, hogy az egyik postás más ügyiratok átadását íratja alá az ügyszám
nélküli bírósági boríték általa elvitt tértivényén, mint amelyeket ténylegesen átad lezárt
borítékban, ez volt az a pont, amikor a bíróság elnökéhez kellett fordulnunk, hogy ne tegye
lehetõvé, hogy az aláíratott egy példányos tértivényekre más ügyiratokat írhassanak rá,
mint amelyeket tényleg betettek a borítékba. Vagyis hogy ne alkalmazhassanak bírósági
irat eltüntetésekre alapozható hamis ítélkezéseket, az irateltûnésekkel arra alkalmakat
teremtõ bírósági iratiktatási- és postai küldemény igazoltatási hiányosságok tudatos
fenntartásával.

Ezután nyújtottam be dr. Felkai Andrásné elnökasszonyhoz, elõbb faxon, majd eredetiben
is, azt a MATÁV-val 2001. május 11-én létrejött megállapodásomat, hogy a MATÁV
visszavonta az addigra megítélt telefondíj-követelését, lásd a ”matáv.stb.” jelû mellékletet!

Az ügynek a t. Bíróság Végrehajtási Irodáján lévõ aktájában még megtalálható az egyik
olyan beadványom, amelyben az illeték bíróság által elengedését sürgettem a tartozás
elengedésére alapozva. Megtalálható egy 2001-es fellebbezés elutasításuk is, egy lezárt,
ügyszám nélküli, ellenõrizhetetlen tartalmú bírósági borítékban, egy olyan tértivénnyel,
amely világosan bizonyítja, hogy nem kaptam meg a fellebbezésem elutasítását sem, s azóta
sem kísérelték meg eljuttatni hozzám.

4/2. Code: Felkainé061027

Kérem kinyomozni, hogy milyen úton jutott az egyik ilyen még el nem tûnt beadványom az
ügy végrehajtási aktájába. s ezen az úton kell megkerestetni az eltûnt iratokat, pl. a
mellékelt iratomat is. Ha a bíróság nem képes erre, akkor a rendõrség segítségét kell kérni,
mivel a bíróságon történt ezen bizonyíték eltûnések különösen nagy értékre elkövetett
ingatlanszerzési csalási kísérlet bûnügyi tényállását is megvalósítják, amiért a bizonyíték
hiánytalanul nyilvántartásáról- és õrzésérõl nem gondoskodó bírósági vezetõ a (kár)felelõs.

Egy megszûnt, s ha nem szûnt volna meg, akkor is rég elévült számlakövetelést próbál meg
érvényesíteni velem szemben csalással a Magyar Telekom Zrt, az általam annak idején,
biztonsági okból, a t. Bírósági Elnökéhez benyújtott tartozás megszûnési bizonyíték
mindenhonnan ellopása után, a lakásingatlanom bírósági, ügyészségi, rendõrségi csalások
segítségével való elrablása céljából? 1956 elõtt a népirtó ávósok is bírósági csalás,
kitelepítés, rablógyilkosság útján vették el a magyarok ingatlanait. Ez folytatódik az iratok
eltüntethetõségére alapozó bírósági csalással? Aki fellép a törvénysértések ellen, mint én is,
azt a bírók kifoszthatják, vagy akár összeverethetik, meg is gyilkoltathatják a magyar
ellenes bûnözésre a Talmud alapján felesküdött izraeli fasisztákkal kiképeztetett rendõr
kommandósok ráuszításával? Így okoztak súlyos balesetet a feleségem részére 1992. nov.
19-én, majd a balesetet okozó Horváth Péter elrabolta az APLA programom új fejlesztési
dokumentációját. A Bp. II-III. ker. Bíróság nem volt hajlandó az ügyet a Horváth Péter
ellen benyújtott csalási bizonyítékok alapján tárgyalni, hanem eltüntette az ügyészség a
feljelentést, s a bíróság mindvégig a Horváth Péter által hamisított iratok alapján tárgyalta
az ügyet, s végül a baleset okozó tolvajnak a javára döntött, a hamis iratok használni
engedése és a nem hamis iratok bírósági elrejtése miatt. Engem meg 1997. szept. 10-én
kommandósok elraboltak, összevertek, a Váci Városi Bíróság jelenlegi elnökének az
utasítására, aki egyébként egészen mostanig akadályozta a Hotváth Péter baleset okozása és
vállalkozói szerzõdés szegése, dokumentáció át nem adása miatti 1993. febr. 22-i bírósági
beadványaink kivizsgálását. Ön volt a bíró, aki megpróbálta, de nem tudta megkapni a Váci
Városi Bíróságtól a Horváth Péter elleni feljelentést és kártérítési követelésu szerzõdési
iratokat, s emiatt azok helyett a Horváth Péter által benyújtott hamis iratok alapján
tárgyalta az ügyet, s eltûnt az Önhöz Horváth Péter és ügyvédje csalásai ellen benyújtott
feljelentést is, miután Õn átküldte azt a Bp. II-III. ker. Ügyszségre, ahol hamisan iktatták,
úgy, mintha nem én volnék a feljelentõ, hanem én lennék feljelentve. Ezek is bizonyítható,
egymással szorosan összefüggõ sorozatos bírósági, ügyészségi, rendõrségi stb.
bûnsegédkezések voltak ellenem és az izraeli kálisó- stb. csalásokat leleplezõ társaim ellen.
.
A dr. Felkai Andrásné elnökasszonyhoz címzett egyik beadványom még benne van a
végrehajtási aktában, de a talafondíj követelés hzamisságát és elévültségét bizonyító iratok
mind eltüntek az elnökségi és a végrehajtó irodai iktatókönyvbõl is? Ha a végrehajtási
aktában megtalált iratnak nincs iktatási nyoma az elnöki irodán és az elõzményi peres
iratok aktáiban, akkor elõkészített tudatos iratlopás történt és arra alapozott ingatlan
szerzési csalást folytatnak a bírósági végrehajtók és azok bírósági és földhivatali és esetleg
Telekom-os cinkostársai, akik ezekhez az iratokhoz hozzáférhettek?! Ezek folytatódása
elkerülésére fordultam közvetlenül néhai dr. Felkai Andrásé elnökasszonyhoz. Ezért
nyújtottam be közvetlenül hozzá a végrehajtás törvénytelensége elleni bizonyítékot, a
fax-átvitel lelassítási MATÁV szolgáltatói károkozás elleni bizonyítékaim bírói
semmibevételérõl, vagyis a csalás útján megítélt tartozás megszûnését igazoló MATÁV-val
kötött megállapodásomat.

4/3. Code: Felkainé061027

Most is emiatt nyújtottam be a végrehajtás elleni kifogásom és a végrehajtás elleni
keresetem összevovását kérõ beadványomat és a költségmentességi igazolást az elnökségi
Irodákon. A költségmentességi igazolást kértem az eljáró bírák részére továbbítani, mivel
az ügy két szálon futtatása felesleges és megint csak az iratok eltûnésétõl kellett tartani.
Máris hiányolja a 17. P. bírói tanács az illetéket, holott kértem az illetékmentességet és
benyújtottam az ahhoz megfelelõ valamennyi igazoló iratot.

Amint azt Önnek szóban is elmondtam, s a t. Bírósághoz benyújtott „www.aquanet.fw.hu”
internetes honlapunk CD másolata is dokumentálja, ismétlõdõ bírósági irateltüntetési alapú
bûnözést tapasztalunk. Egyébként nem csak Önöknél, hanem több másik bíróságnál is, pl.
egy egész bírósági akta valamennyi iratát ellopták a rendõrök tûzkár-okozási
bûnsegédkezését bizonyító (a Tejfalussy és Társa Kft. felperes által a Budapest
Sportcsarnok leégésében bûnsegédkezõ rendõrök felelõssége alapján indított) kártérítési
perben. A PKKB elnökhelyettese hivatalosan közölte, hogy minden irat eltûnt a bírói
intézkedések közben. Valószínû a bírósági bizonyíték eltüntetési ávós csalási módszerek
ellenünk ezen ügyekben alkalmazása! Kb. 40 milliárd forintos károkozást fedez ez a
bíróságo iratlopás! A bizonyítékait lásd a „www.aquanet.fw.hu” internetes honlapunkon!

Arra kérem Önöket, hogy a t. Bíróság az iratmegõrzési garanciális felelõsségére tekintettel
fizesse ki azt a jogtalan telefondíj követelést, ami a MATÁV-val kötött tartozás
megszüntetõ megegyezésemnek a t. Bíróságnál eltüntetni engedésén, eltûntetésén alapul, ha
az 5 évnél több idõ elteltével a MATÁV jogutódja se adja elõ a tartozást megszûntetõ iratot.
.
A hasonló irateltûnések elkerülhetõk lettek volna, ha a bíróságok iratjegyzéket mellékeltek
volna a bírósági iratokhoz és azok iktatószámát egymással megegyezõen ráírták volna mind
a borítékra, mind a postás által aláíratott tértivényre.

Már 1999 elõtt is kértem, s most is kérem, hogy a 1036 Bp. Lajos u. 115. alatti címemre
szíveskedjenek küldeni az iratokat, s ha valamiért mégsem kapom meg, szíveskedjenek
faxon (250-6064) megküldeni, vagy ugyanitt üzenni, hogy bemehessek a bíróságra az iratért
.
Alulírt Tejfalussy András dipl. mérnök (1036 Budapest, Lajos u. 115.), arra az esetre, ha
folytatódna a bírósági irateltüntetésre alapozott végrehajtási csalási kísérlet, bírósági
jogkörben okozott kár miatt ezúton
keresetet

jelentek be a t. Budapesti II. és III. ker. Bíróság (Budapest III. ker. Miklós u. 2. 1300
Budapest, Pf. 22. ) alperessel szemben, s egyben elfogultság kifogást is. Kérem a kereset
felfüggesztését, amíg eldõl, hogy elutasítja-e az alperes t. Bíróság a Magyar Telekom 2006.
szept. 5-én érvényesíteni kezdett 1999-es telefondíj követelését a tartozást megszûntetõ
2001. május 11-i megállapodás mindenhonnan „eltûnésére” alapozva. Ez esetben a bírósági
végrehajtási aktában lévõ megmaradt iratok alapján és a mellékelt elõzményi irat alapján
és a már korábban is bejelentett tanuk segítségével is bizonyítani tudom a telefondíj
végrehajtási kísérlet szolgáltatói hibákon is alapuló jogellenességét, tudatos csalási jellegét.

4/4. Code: Felkainé061027

Mivel bírósági bizonyíték eltüntetéseken alapuló olcsón való ingatlanszerzési végrehajtási
csalási kísérlet bûncselekményének az alapos gyanúja is felmerül a több helyrõl egyidejûleg
történt bizonyíték eltûnés miatt, a Be. 55. §. szerinti büntetõeljárás keretében kérem
letárgyalni az ügyet.

Az egész jelen ügyben teljes költségmentességet kérek a t. Elnökséghez (az Ön irodájánál)
általam már korábban személyesen benyújtott költségmentességi igazolás és az ahhoz a
Végrehajtó Irodán pótlólag benyújtott nyugdíjszelvények alapján.

Kérem, hogy az ügyben eljáró t. Bíróság szíveskedjék ingyenesen segítõ védõügyvédként
kirendelni mellém Dr. Békésné dr. Harmathy Mária ügyvéd úrhölgyet. (Budapest XI. ker.
Bertalan Lajos u. 13.).

Távollétem esetén is kérem a tárgyalás megtartását, de igényt tartok a jelenlétemben tartott
tárgyalásra és minden irat megküldésére az alábbi felperesi címre: Tejfalussy András dipl.
mérnök, 1036 Budapest, Lajos u. 115.

Budapest, 2006. október 27.

Tisztelettel:
Tejfalussy András

P.s.: A t. Bíróságnak 1 pld. - melléklet faxon megküldve, 1 pld. közvetlen feljelentés
kiegészítésként dr. Kovács Tamás legfõbb ügyész kezéhez van újtva. A bíróságon
személyesen fogom eredetiben benyûjtani a faxon megküldött példány 2 db. eredetjét.
Jogállamiságot kizáró tényezõnek minõsítem a bírósági irat eltüntetésen alapuló hamis
ítélkezés lehetõségének ügyviteli hiányosságok útján fenntartását. Abban kell hagyni, vagya
ki kell írni a gazai bíróságokra, hogy „talmudista náci disznók”-at kiszolgáló bíróság, s ez
alatt az elnevezés alatt lehet folytatni a bírósági iratlopásokra alapozott ingatlan szerzési
végrehajtási stb. bírósági, ügyészségi, rendõrségi és Zrt-s stb. csalásokat. Legalább m
mindenki érteni fogja, hogy miért csakbak, miután nyilvános a Talmud is elõírja, hogy a
bírók „bírói cseleket” alkalmazva mindig akadályozzák meg, hogy nemzsidók vagy azok
foglalkoztatottjai pert nyerhessenek zsidó csalókkal vagy a bérenceikkel szemben lásd:
Luzsénszky Alfonz: „A Talmud magyarul” - Budapest, 1910., Talmud-tanár által bíróságon
hitelesített kivonatos talmud fordításában).

Itt is mellékelem a MATÁV tartozást megszüntetõ megállapodásnak dr. Felkai Andrásé
elnökasszony címére általam annak idején faxon mellékelten megküldését bizonyító 2001.
június 22-i („matáv.stb.” jelzésû) beadványomat, hogy az abban felsorolt iktatószámú
MATÁV iratok jobban kereshetõk legyenek az üggyel kapcsolatos bírósági iktatásokban.
Nem akarom elhinni, hogy ezt a perdöntõ fontosságú iratot néhai dr. Felkai Andrásné
elnökasszony annak idején ne iktatta volna az elnöki irodáján is, mivel ha ezt nem tette
volna meg, nyilvánvalóan többször is meg kellett volna kísérelniük kikézbesíteni a részemre
a hamis telefondíjakon alapuló hamis MATÁV telefondíj-követelés felfüggesztését kérõ
beadványomat elutasító, még megfellebbezhetõ 0102-22. Vh. 3245/1993/3. sz., 2001. január
5-i végzésüket és az nem feküdne felbontatlanul még most is a t. Bíróság végrehajtó irodai
aktájában!

55.

2/1.: T-ComOTPvhCsalasok061123


Dr. Kovács Tamás legfõbb Ügyész részére
1055. Budapest, Markó u. 16.
Fax: 354-5645

Tárgy: Tájékoztatás egyes ügyészek és bírósági végrehajtók és bûnsegédeik végrehajtási
korrupcióiról a legfõbb ügyész és a Budapesti II-III. ker. Bíróság elnöke részére, a Bp. II-III. ker.
Bírósági 3.V.1124/1999/25. sz. végrehajtási felhívás ügyében, az az elleni per száma:
17.P.23.240/2006.


Tisztelt Kovács Tamás!

Miután a mai napig is folytatódik az általam Önnél már feljelentett, iratok eltüntetésére
alapozott végrehajtási csalás az ügyészség bizonyítható bûnsegédkezésével, az alábbiakról
tájékoztatom Önöket, a mellékelt korábbi hamis ügyészi határozat, mint konkrét bûnügyi
bizonyíték alapján.

Önök jól tudják, hogy Kovács István, a Budapesti II-III. ker. Bíróság végrehajtója csak
komoly ok alapján tarthatta felfüggesztve 1999-tõl 2006 szeptemberéig a MATÁV által ellenem
megítéltetett telefondíj-tartozás végrehajtását.

Mi más lehetett ez a komoly ok, ha nem az, hogy a 210.000 Ft és kamatai tartozás végrehajtani
próbálása azon alapult, hogy a MATÁV Rt. a fax-jel-átvitel lelassításával adósított el s miután az
ezt észrevevõ amerikai fax-partnerem közzétette a lapjában, a MATÁV (2001. május 11-én)
visszavonta a bírósággal addigra, engem az ügy tárgyalásától távol tartva megítéltetett jogtalan
díjkövetelését?

A díjkövetelést visszavonó irathoz hivatalból hozzájutó Kovács István és társai miért merték
megindítani ellenem 2006 szeptemberében az 1999-ben elrendelt végrehajtást, ha nem azért,
mert addigra meghalt dr. Felkai Andrásné, a Bp. II-III. ker. Bíróság elnöke, akihez benyújtottam
a tartozást megszüntetõ 2001. május 11-i megállapodást? Ezután már eltüntethették a bíróságnál
is és a MATÁV-/T-Com-nál is az elõzményi iratokat? Ezeket ugyanis a Bp. II-III. ker. bíróság
elenökénél nyújtottam be. s õ ezt tanúsítani tudta volna, ha tovább él. Megtalálták ismét az
ügyészt ezen új végrehajtási csaláshoz. aki megint megakadályozza majd a nyomozást?

A mellékelt hamis ügyészségi határozat nem Kovács István végrehajtó és társai ilyen csalásait
bizonyítja? Az ügyészség akkoriban az OTP III. ker. fiókjának a Kovács István által kivitelezett
végrehajtási csalását fedezte hamis határozattal. Azt, hogy az egyik OTP számlánkon lévõ több
mint félmillió forintunkat, amit az OTP eltulajdonított, az ügyészség az én OTP tartozásomnak
tüntette fel a mellékelt hamis határozatával. A valóságban csak 9.000,-Ft-tal tartoztam egy másik
számlánál ugyanezen OTP fióknak a saját kifizetés túllépése alapján. Kovács István mintegy
600.000.-Ft új beszerzésû irodai eszközt rabolt el az irodámból és közben mintegy százezer
forintos kárt okozott az irodám bejárati ajtajának a szétveretésével. Egy 9.000.-Ft-os alaptartozás
és kamatai behajtásához egyáltalán lehetett ehhez is joguk?

2/2.: T-ComOTPvhCsalasok061123

Miért tették ezt, ha nem azért, hogy eltüntethessék annak a nyomát, hogy az OTP eltüntette egy
társasági számlánkon lévõ több mint félmillió forintunkat? Erre a számlánkra utaltattam a
gmk-nk részére az Innofinance Rt. banktól járó részesedéseket. E számla Tejfalussy András és
Dóra Tibor névre lett nyitva. Megvizsgálandó kérdés, hogy Dóra Tibor tiltakozott-e e számla
1997. október 1-én eltûnése és az ellen, hogy azután az OTP III. ker. fiók nem küldte tovább az
értesítéseit a pénzrõl. Ha Dóra Tibor nem tiltakozott, az a pénzeltûnés hamis ügyészségi
határozattal fedezésében is a bûnrészességét bizonyítja. Õ abban is bûnrészes lehet, hogy a mai
napig is érvényben van a hamis ügyészi határozat. Ugyanis Dóra Tibornak semmi köze sincs a
gmk-nak utalt pénzekhez, amióta a Cégbíróság 1985. dec. 30. idõponttal törölte az õ gmk-s
tagsági viszonyát, s Dóra soha sem mert bejelenteni követelést a számlán tartott pénzre (ellene
mi indítottunk pert, mivel 1 millió forint általa kölcsönkért pénzünkkel nem volt hajlandó
tisztességesen elszámolni).

Kérem a fenti tájékoztatás szíves tudomásul vételét és Kovács István bírósági végrehajtó
és társai tevékenységeinek a kivizsgálását. Követelem, hogy töröltessék a Kovács István és társai
által az ingatlanomra 2006. szeptemberében mégis rájegyeztetett 1999-ben megítélt „telefondíj
tartozás” azonnal töröltetését, valamint a mellékelt hamis ügyészi határozat visszamenõleges és
végleges hatályon kívül helyezését, továbbá annak tisztázását, hogy milyen iktatási „rend” lehet
a bíróságokon, ha azokról „eltûnhetnek” a legfontosabb bizonyítékok.

Az a tény, hogy a MATÁV-nak a megítélt díjkövetelésérõl lemondó 2001. május 11-i
nyilatkozata (ebben megállapodásunk) nem csak a Bp. II-III. ker. Bíróság elnöki iroda
iktatókönyvébõl és aktáiból tûnt el,hanem a MATÁV-/T-Com sem találja, nem bûnszervezetet
valószínûsít?

Csatolom bûnügyi bizonyítékként az OTP-s „tartozás” irányát ellenkezõjére hamisító
ügyészi határozatot, amellyel a mai napig is fedezi az ügyészség a Kovács István és társai által
velem szemben elkövetett elõzõ végrehajtási kirablást: B.I._242/1999. Budapesti I. és XII.
kerületi Ügyészség, dr. Turcsányi Erika kerületi vezetõ ügyész / Szabó iktatószámú, 1999.
március 23-i hamis ügyészi határozat.

Az ügy egyéb iratai a "www. aquanet.fw.hu" honlapon vannak közzétéve,

ezért mellõztem a jelen kiegészítõ feljelentéshez csatolásukat.

Az ügyet lehetõleg nem a korábbi csalásokban bûnsegédkezõ rendõrségekkel és ügyészségekkel
kellene kivizsgáltatni!

Budapest, 2006. november 20.

Tisztelettel:
Tejfalussy András
dipl, mérnök feltaláló feljelentõ nem „adós” /elperes
Agroanalízis Tudományos Társaság gmk végelszámoló
1036 Budapest, Lajos u. 115., Tel./fax: 260-6064


Cc: Budapesti II-III. ker. Bíróság elnöke részére, fax: 3887112
Copy: Nyílt levélként, Juszt Gyula „TV Ügyvédje” címû jogi wawrwk mûsora részére is.

56.

 

57.

 

58.

Kiegészítõ feljelentésként kapja a Legfõbb Ügyész a 2006. szep. 23-i új feljelentéshe, amelyet õk a
2006. okt, 2-i, NF 27/1994/138-II.. ikt. sz. levelük szerint, 12 évvel ezelõtti aktaszámra iktattak!

2/1. Code: OrszaggyulesiCsalasPer061005

Tisztelt Strasbourgi Nemzetközi Bíróság
és Magyarországi Legfelsõbb Bíróság!

Téma: Feljelentés és azon belül megállapítási kereset. Copy: Dr. Sólyom László úr, a
köztársasági elnök részére, valamint a Bp. II. és III. ker. Bíróság részére.

Alulírt Tejfalussy András dipl. mérnök (1036 Budapest, Lajos u. 115., 1-420415-0215, Bartha Edit) felperes, az egyébiránt illetékes Fõvárosi Bíróságnak az üggyel összefüggõ 19.P.27.069/2002/15. sz. hamis ítélete miatti elfogultságára, s arra hivatkozással, hogy az Országgyûlést a Fõvárosi Bíróság nem engedi perelni, a jelen iratot egyidejûleg benyújtom a t. Nemzetközi Bírósághoz és a magyarországi Legfelsõbb Bírósághoz is a Magyar Országgyûléssel szemben, (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.) nem legitimitásának, s az alább bizonyított örszággyülési képviselõi és kormánypárti, kormány- tagi bûncselekményeknek és az azokat lehetõvé tevõ „Alkotmány (1949. évi XX. törvény)”

nem legitimitásának az ítéleti megállapíttatását kérem,

Indokolás:

A személyiségi jogaink megsértésének a megakadályozására kérem az eljárást, mint felperes, aki mérésekkel és közérdekû kárelhárítással foglalkozó ügyvivõként is fellép (a Ptk. 484-487. §. alapján, a Köztársasági Elnök helyett, akinek elsõként kellett volna feljelentenie az országgyûlési csalásaikat nyíltan beismerõ elkövetõket és azok bûnsegédeit, ha õ maga nem bûnsegéd):

Az országgyûlésbe bejutott, s ott kormányt alkotó pártok képviselõi az elõzõ kormányzati ciklusnak a közérdekû gazdasági stb. adatai tudatos meghamisítása, vagyis tudatos csalások, s csalásokban bûnsegédkezések útján jutottak be a Magyar Országgyûlésbe, hogy ott ezúton
megszerezhessék a kormányzati pozíciókat, s ezzel pl. az arra való jogot is, hogy az Európai Uniós pénzeket „legitimizálódott csalóként” a csalói érdekeltségeik kiszolgálói javára „kamatoztathassák”. Az eddigi pénzosztások gyanússágát, pl. a népirtó hatású egészségügyi károkozásoknak állami klinikai mérések adatai Országgyûlésben is meghamisításának a konkrét mérési stb. dokumentumait is, lásd a „www.aquanet.fw.hu” internetes honlapon, valamint annak a bizonyítékait is, hogy a hivatalok, bíróságok stb. iktatási és a postázási szabályai hamissága és/vagy be nem tartása fedezi a bûnelkövetõket. A hivatalokban bármilyen irat, bizonyíték eltûntethetõ nem csak a Gyurcsány-csalásról, de az étel- és ivóvíz diszkriminálással való népirtás folytatásáról (lásd: Mózes II. 23. 20-33-ban, mint kötelezõ népirtási programot is.

Súlyosan veszélyezteti az én személyiségi jogaimat is, hogy az általuk utólag beismert csalások elkövetõi hozhatnak törvényeket, s hogy õk dönthetnek a pénzügyi-, oktatási-, egészségügyi felügyeleti és jogi vezetõk személy szerinti alkalmasságáról, az állampolgári jogaimról, annak biztosításáról. Az Agroanalízis Tudományos Társaság „www.aquanet.fw.hu” internetes honlapjáról részletes bûnügyi dokumentáció tölthetõ le a fentiek bizonyítékaként, ezért mellõzöm a további részleteket. (Ha Önök igénylik, adhatok CD-másolatot is a honlapról). Vádat kell emelni a csalást tovább szervezõ Gyurcsány-beszédet ismerõ, de a csalás ellen feljelentést megtenni elmulasztó MSZP-s és SZDSZ-es személyek ellen, s a beszédet szintén ismerõ miniszterek, s ügyészségi, rendõrségi és bírósági vezetõk ellen is, akik elmulasztották feljelenteni a csalást, bár hivatali kötelességük is feljelenést is tenni, az ilyen csalásokat szervezõk csalás elleni feljelentést hivatalból azonnal megtenni. Vagyonvesztésre és életfogytig tartó börtönre kell elítélni õket a hivatali bûnsegédezésükkel különösen nagy kár okozásuk miatt.

Kérem kinyomozni, hogy APEH miért írt elõ a bírósági csalások követketében évek óta NULLA bevételû, végelszámolás alatt lévõ gmk-ink résére 2 x 20 milliárd forint (!) adóelõleget,

2/2. OrszaggyulesiCsalasPer061005

Kérem a jelen ügy büntetõperbeli, polgári jogi védelmi megállapítási igényként való kezelését, s hogy a t. Legfelsõbb Bíróság hivatalból tegye át az ügyet elõzetes büntetõjogi vizsgálatra a nem bûnsegédkezõ büntetõjogi fórumra, s a hazai bíróságon függessze fel a jelen polgári peres eljárást arra az idõre, mely alatt a büntetõ feljelentés, mint elõkérdés elbírálásra kerülhet, vagy ügyészségi közvádas eljárásban és/vagy a jelen beadványon aslapuló „pótmagánvádas”-büntetõeljárásban.
Kérem, hogy a t. Bíróság tiltsa el ezeket a csaló és/vagy csalásban bûnsegédkezõ, csalást bûnpártoló (tehát bûnözõ) személyeket attól, hogy a továbbiakban közhatalmat gyakorolhassanak.

Kérem, hogy a t. Bíróság állapítsa meg és számolja fel a hivatali irat eltüntetési lehetõségeket és az azok kihasználásán alapuló hivatali csalási lehetõségeket, amelyeket a www.aquanet.fw.hu bemutat. A honlapon nagyszámú, konkrét bírósági irat- és bizonyíték eltüntetést és azokra alapozó ítélkezési tényállás hamisítást, csalás tényeit is dokumentáltunk.

Kérem, hogy mind a hazai, mind a Strasbourgi Nemzetközi Bíróság
azonnal mondja ki „nem legitim”-nekaz MSZP-s és SZDSZ-es országgyûlési képviselõket és az általuk alakított kormányt.

Kérem, hogy a t. Bíróságok nyilvánítsák hibásnak a közérdekû adatokkal csalást és népirtást is megengedõ jelenlegi magyarországi Alkotmányt (az 1949. évi XX. törvényt), amely eleve érvénytelen amiatt is, mert volt egy olyan törvény, amelyet az Alkotmánybíróság azóta eltüntetett, mivel rögzítette azt, hogy érvénytelen a népszavazással nem megerõsített alkotmány vagy annak bármilyen módosítása is. Népszavazás nem volt az Alkotmány elõzõ és jelenlegi szövegérõl sem.

A média is nyilvánosságra hozta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök magnó-szalagra vett , a bûntársaival folytatott csalásokat tovább szervezõ beszédét, s utána õ maga nyilvánosan elismerte azt a sajátjának, csak az ügyészi korrupció lehet az oka, hogy nem emeltek még hivatalból vádat ellene és a bûnsegédei ellen is. A t. Bíróság haladéktalanul szerezze be a beszédet rögzítõ valamennyi dokumentumot, s több másolatban is helyezze biztonságba, még mielõtt eltüntetik azokat, az elkövetõk és bûnsegédeik.

Költségmentességet kérek, csatolom a költségmentességi igazolást és 2 nyugdíjszelvényt.
A jelen polgári jogi keresetben: a konkrét perérték NULLA.

Tisztelt Dr. Sólyom László köztársasági elnök úr!


Javaslom dr. Sólyom László köztársasági elnök úrnak, hogy az országgyûlési csalók
ellen (a Ptk. 484-487. §. alapján helyette) benyújtott feljelentése alapján utaltasson át részemre,
a fenti címemre 15 napon belül kárelhárítási munkadíjat.

Javaslom, hogy mondja ki hamisnak a választójogomat is letagadó X-398/1998. iktatószámû köztársasági elnöki állásfoglalásukat.

Javaslom, hogy fizesse ki a 19.P.27.069/2003. sz. perben általam eredetileg igényelt kártérítési
összeget, azért mert rendõrök összevertek, a váci bíróság utasításra és azt az X-398/l998. sz.
irattal fedezték.

Javaslom, hogy ne folytassák a bírósági irat eltûnésekre alapozó végrehajtási
csalásokat ellenem s a Feleségem ellen. A Feleségemet egy tolvaj akarja kitenni a lakásbók, az,
aki súlyos balesetet okozott a Feleségemnek és közben ellopta egy programomat. Engem a
MATÁV jogutóda akar kitenni a házamból, miután „eltûnt” a bírósági aktából egy 1999-es
állítólagos díjtartiozásomat törlõ MATÁV-ügyirat, melyet a Budapesti II. és III. kerületi
Bíróság elnökéhez 2001. elején nyújtottam be.

Budapest, 2006. 10. 05.
Tejfalussy András

59.

60.

61.


közzétéve: www.aquanet.fw.hu.

A TELEFON LEHALLGATÁSI- ÉS FAX-ÁTVITEL LASSÍTÁSI MATÁV VITA (A MOSTANI VITA SOK ÉVVEL EZ ELÕTTI, A MATÁV IRATTÁRÁBÓL UGYANCSAK "ELTÜNT" TOVÁBBI ELÕZMÉNYI IRATAI):

MATÁV.98
Készült 2 példányban

Emlékeztetõ

A mai napon Benedek Lajos, BROSS Holding Rt. Pénzügyi tanácsadó
és Vagyonkezelõ Rt. (MATÁV Rt. megbízott) munkatársa és Tejfalussy
András között megbeszéltekrõl.

Az ismertetett MATÁV követeléssel kapcsolatban Tejfalussy András
elmondja, hogy cége az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenõrzõ Központja gmk leleplezte,
hogy a nemkóser sókba kevert kálisóval - mialatt a kósersóba nem
tesznek kálisót, tehát azt tisztán tartják ezen mérgezõ sólépárlási
hulladéktól, mely genetikai torzulást, kipusztulást okoz (részleteket
lásd NAPI Magyarország lap, 1998. május 26., 1. és 6. oldalán, az
MTA-nál felvett, tudományos tanácskozás emlékeztetõje alapján) irtják
a világ nemzsidó népeit és ennek keretében különösen a magyarokat,
és ennek ügyében sok költsége merült fel amiatt, mert a külföldi
faxküldeményeit - mialatt lehallgatás BEAVATKOZÁSOK RENDSZERESEN
ÉSZLELHETÕK VOLTAK - a MATÁV olyan lassításokkal közvetítette,
hogy az minden kritikát felülmúló volt (pl. több, mint egy óra ideig tartott
az USA-ba 9 oldal fax).

Ezért felajánlotta a következõket, melyeket a MATÁV akkori
vezetõsége elfogadott, azt, hogy nem fizeti ki a döntõ módon ezen
akadályozások következtében történt túlszámlázásokat, viszont
nem is igényli azt a bíróságtól, hogy rendelje el a fax riportok
vonalhiba jelzéseinek általános leszámítolását a számlázásoknál.

Ezenkívül megküldte a mérgezõ kálisó használatnak a MATÁV cégeinél
lehetséges elkerüléséhez az információkat, melyek alapján jelentõs
betegügyi kiadásoktól mentesítheti MATÆV magát, a dolgozói étkezési
alapanyagai megfelelõbb megválasztása útján.

Tehát egy megegyezés felrúgásaként értékelné, ha a MATÁV az eredeti
megállapodással ellentétben "kamatokat" számolna és tovább gördítené
az ún. tartozást, melynek tisztázása annakidején MATÁV igényére
maradt el. Miután elfogadta MATÁV azon ajánlatát, hogy ha ismételten
kéri a telefonvonalat újra ki fogja azt fizetni, részérõl az ügyet
rendezettnek tekinti, de ha nem, akkor ragaszkodik a sikertelen,
(vonalhiba miatt) meghiúsult, vagy a mûszaki normánál lassabban
továbbított fax-ok esetében MATÁV kártérítési kötelezettségének
és az illegális - nyilvánvalóan a zsidó titkosszolgálat érdekeit
szolgáló - lehallgatási vonatkozások teljes körû hazai és nemzetközi
kivizsgálatásához. Álláspontja szerint ugyanis a népirtási (APARTHEID)
ügyben mindenképpen szükség volt a külföldi kapcsolatokra és azoknak
a plusz költségeit a magyar államnak, a rosszul mûködõ, esetleg
(valószínûleg) az izraeli titkosszolgálatnál lekorrumpálódott
hazai titkosszolgálatnak kell fedezni, mivel a mérgezés ténye azóta
teljes mértékben bebizonyítást nyert, a titkosszolgálat által letagadni
próbált ill. letagadott államigazgatási klinikai mérések
adatainak a Magyar Tudományos Akadémián történt felülvizsgálata
útján. Közérdekû kárelhárítás folytatásáért pedig egy megbízás
nélküli ügyvivõt nem lehet költségekben elmarasztalni, illetve a
szolgáltató, amelyik hibásan teljesített, nem is kérhet azért pénzt!
A TALMUD szabályait, mely szerint a másodjára is behajtott váltó
az azt behajtani tudó ügynöké, nyilván nem itt lehet alkalmazni!

Fentieket Benedek Lajos tudomásulvette.

Budapest, 1998. VII. 28. / Benedek Lajos / / Tejfalussy András /

62.

63.

64.

Nyílt levél! matáveln.325

MATÁV Elnök-vezérigazgatója kezéhez! Faxon: 458-7105
,
Tisztelt Elnök-vezérigazgató Úr! " S "
““““““““““““““““““““““““““““““““
Szeretném elrendezni peren kívül a faxidõ normáik rendezetlensége
miatti elszámolási vitát, hogy miután az elõdjével megállapodtunk
abban, hogy Õ törli a tartozást, ami a képtelen faxátviteli idõik
(USA-ba 10 oldal másfél óra alatt, stb.) miatt állt elõ és saját
hatáskörében megoldja, hogy rendezik a faxátviteli normaidõket az
összes elõfizetõ érdekében, én pedig nem fizetem ki az addig, egy
közérdekû munka, tömeggyilkosságok akadályozásának végzése (lásd
a mellékelt Magyar Hírlapi cikkben) következtében felhalmozódott
addigi számlatartozást. Ehhez képest végrehajtókkal kezdtek el Ön
alatt üldöztetni egy tartozás felvásárló alvállalkozójuk útján, s
a bírósághoz ez ellen benyújtott ellentmondásom már ki tudja hová
tûnt a parlamenti megbízatás teljesítésem bizonyítékaival együtt?

Megismétlem, hogy szeretném, ha konstruktívan együttmûködne velem
nem csak e kínos ügy megszüntetésében, de a veszélyeztetett lakosok
mentésében is, ehhez a mellékelt PONTOSÍTOTT ajánlatot teszem: egy
dolgozójukat hozzásegítik 1 pld, általunk készített vízdesztilláló
létesítményhez, 48.000.-Ft lenne a MATÁV (vagy a MATÁV alapítvány)
részesedése!

Ismételten szeretném megértetni Önnel, hogy közérdekû megbízatást
kellett/kell úgy teljesítenem, hogy az ellenség akadályozza, hogy
az elvégzett munkáink költségeit idõben kifizessék az állami megbízóim,
s emiatt a telefon- és fax-költségre tartalékolt pénzeket
kellett/kell felhasználnunk a kárelhárítási munkaköltségeinknek a
fedezésére. Országos, összmagyar érdekbõl. Jó reklám lenne MATÁV-
nak, ha rákelhárítási, élethosszabbítási programunkat támogatná!!
-
Szeretném, ha faxon megüzenné a javaslataim elfogadását és utána a
szerzõdést aminek az elõkészített tervezetét elõzetesen megküldöm,
sikerülne már holnaptól létrehoznunk, ebben kérem, hogy segítsen !

Mellékletek megnevezése/jele:

1./ "hirdet2.dvi"
2./ Die Mazdaznann Wasser-Kur from Dr. O.Z.A. Hanish
3./ "Iható-e a desztillált víz?" (címû megjelent cikkem).
4./ Öntsünk desztilláltvizet a pohárba (Dvízboi.ler).
5./ Egy év alatt csak 202 db. vízmintának a mérésével és csak 18
paraméterre "ellenõrizték" az egész II. kerület ivóvizét, pedig
kb. 800 veszélyes vegyület szokott elõfordulni a Dunnavízben is
Vízmûvektõl beszerzett vonatkozó hivatalos kimutatás (táblázat.
6./ A Fekete Angyal esete a gyilkos káliummal" (címû megjelent
interjú szövegem).
7./ A fertõzõ marhakór terjedés étrendi oka. ("marhavés.z)
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
8./ "Túl sok a kálium" (Szlovák akadémiai kutató tudományos adat-
közlései, Jan Královich külföldön megjelent interjú szövege).
9./ Rákelhárítási, életmentési programunk ("önvédôk.700".)

Budapest, 2000. XII. 29.

Üdvözlettel:

Tejfalussy András
mb. Országgyûlési szakértõ
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS PJT
elnök (1036 Bp., Lajos u. 115.)
Tel./fax: 36-1-250-6064
AQUANET.FW.HU Internet (együttmûködési ajánlat rovatunk)
______________________________________________________

65.

Kód: matávos

MATÁV Rt. vezérigazgató részére

Mit kar/mit nem akar

1. Meg szeretne szabadulni az ügytõl presztízsveszteség nélkül

2. úgy, hogy meg legyenek alul, felül, körül "ügyesnek" lássák

3. rákellenes alapítvány támogatóként nem akar csalás látszatába
keveredni

4. személye, családja, baráti köre szeretné az igazságot tudni,
hogy elkerülhessék a betegségeket

5. Szeretné mással elintéztetni a kínos ügye/ke/t

6. egyszerû, megnyugtató megoldást ill. megállapodást szeretne

7. nem akar kiszámíthatatlan következményû példa értékû kompromisszumba
bocsátkozni

8. szeretné világosan látni mi a saját mulasztásuk, hibájuk

9. szeretné világosan látni, hogy tudja a közvélemény elõtt a
mulasztásukat, hibájukat eltitkolni, ill. kisebbíteni

10. szeretne rutin elhárítást alkalmazni, elodázást, csalás,
fenyegetés útján behajtást

Ön rendezni óhajtja vagy sem azt az alapvetõ problémát, hogy
LELASSÍTOTTA a MATÁV (vagy a lehallgató, a vonalba juttatott
zavarójelekkel?) a fax-átvitelt, amikor a Parlament és a KTM
megbízottjaként, a kálisóval folytatott magyarirtás ügyében,
a RÁKOT- ÉS SZAPORODÁSKÉPTELENSÉGET OKOZÓ
hazai- és külföldi bûnszervezet ellen a hazai és külföldi illetékes
szervekhez, szervezetekhez bizonyítékokat, feljelentõ iratokat
küldtem. Mint a korábban megküldött fax-átviteli bizonylatból
látták, volt, hogy 10 db. A/4-es oldalt másfél óra alatt (1) vitt át
a Panasonic faxgépem ellenére a Posta, ill. a MATÁV az USA-ba!

Emlékeztetõül mellékelem: MATÁV.98

66.

_______________________________________

T. LEGFÕBB ÜGYÉSZ Úr!

Alábbi iratomat címzettje ellen, beosztottjai csalássai fedezése
alapján tett feljelentésnek is kérem iktatni, ha f. hó 28-ig sem
törölték a csalásukon alapuló "tartozásomat". Ezzel kiegészítve
az iratomat, a címzettnek ma, újra megküldöm.
Budapest, 2001. 02. 18.

(faxon: 2692665) /Tejfalussy András/

"" MATÁV Rt. Elnök-vezérigazgatója kezéhez! Jel: MATÁV.218

T. Cím! Faxon: 4587105
-------
Úgy látszik, hogy a MATÁV Rt. elnök-vezérigazgatója az elõzõleg
leírt "tartozás" kamatostól kiszámlázását és végrehajtását nem
állította le. Összefoglalom a több éves ügy ismert elõzményét:

Társaságom a szabadalmaztatott mérési módszeremmel leleplezte,
hogy közveszély okozás történik, apartheid, aminek a keretében
a nem kóser étrendû magyar zsidókat és nemzsidókat megmérgezik
kálisóval és szennyezett vízzel készült étellel és itallal, de
a kóser étrendûeket nem. Államilag letagadják a mérgezést, bár
számos hazai és külföldi állami ellenõrzõ mérés is bizonyítja.

A külföldre e kárelhárítás érdekében kiküldött egyes iratoknál
másfél óráig is tartott 10 oldal fax átvitele. Azoknál amelyek
a mérgezéses titkosszolgálati bûncselekményeket dokumentálták.
Nem egyedi, hanem sokszorosan ismétlõdõ esetrõl van szó, tehát
jogtalan lehallgatásról is.

Ennek bizonyítéka alapján a Posta annakidején töröltette azt a
számlatartozást, ami ezzel a munkával volt kapcsolatos. A MATÁV
azonban eladta egy "behajtó cégnek". Ezeket szeretnék "jogalap
nélkül" gazdagítani, a korábbi postaszolgálati csalás alapján.

A fenti mérgezés elhárítási munka költségeinket azért növelik a
fax lelassításával, majd az erre rászámoltatott kamatokkal is,
hogy a végrehajtók elrabolják az irodai berendezéseinket, hogy
rontsák a hírnevünket, hogy a kárelhárítást ne tudjuk végezni?

Miért szeretne MATÁV Rt. alaptalan végrehajtással tönkretenni?
A közérdekû mérgezés-elhárítási munkák költségeinek általam az
állami megbízóim helyett elõlegezése miatt?! Azért mert csalás
útján akadályozzák a költségeink kifizetését a bíróságokon is,
lásd a mellékelt beadványban rögzített hivatali visszaéléseket
a köztársasági elnököt is érintõen? Valójában errõl van szó ?!

Részemrõl javasoltam, személyesen biztosítsa az ügy rendezését
és töröltesse a jogtalanul "újraélesztetett" számlakövetelést,
s fizettessen kárelhárítási díjat a megküldött mérési szakértõi
munkaerdményeink hasznosítójaként. Szíveskedjék válaszolni, az
is nyilvánvaló, hogy a Ptk. 484-487. p. alapján elszámolhatunk
viszontkövetelést, minden külön megbízási szerzõdés nélkül is.

Ismételten javaslom: személyesen biztosítva az ügy rendezését,
Ön töröltesse a jogtalanul "újraélesztetett" számlakövetelést,
Ne irányítson beosztott dolgozóhoz, akivel a viszontkövetelést
nem lehet tárgyalni. A lehallgatás és titkosszolgálati csalási
trükkök megvitatása sem oda tartozik, legfeljebb Önre meg rám,
Nem tudom miért kell az ügyet nemzetközi bíróságra juttatniuk,
hogy lejárassák az országot a nemzetközi nyilvánosság elõtt!?!

Budapest, 2001. 02. 18.

Melléklet (jele): "mádl.ék" (4 oldal)

Köszönti:

Tejfalussy András
parlamenti méréstani szakértõ
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS PJT
Tel./fax:3682532, 2506064 ""

Copy: A Fõvárosi Bíróság elnökéhez, végrehajtás
elleni kereset-kiegészítés céljából benyújtva

____________________________________________________________________________

67.

Megállapítási keresetként a PKKB-nek is! /MATÁV.ügy/
1055 Bp. Markó u. 25. (4 pld., melléklettel)
-
Staub Elek MATÁV Rt. Elnök-vezérigazgató részére /fax: 1/4587105/
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
,
Tisztelt STAUB ELEK Úr!

Ön rendezni óhajtja vagy sem, azt az alapvetõ problémát, hogy
LELASSÍTOTTA a MATÁV (vagy a lehallgató, a vonalba juttatott
zavaró jelekkel?!) a fax-átvitelt, amikor a Parlament és KTM
megbízottjaként, a kálisóval folytatott magyarirtás ügyében, a RÁKOT-
ÉS SZAPORODÁSKÉPTELENSÉGET OKOZÓ hazai- és
külföldi bûnszervezet ellen a hazai és külföldi illetékes szervekhez,
szervezetekhez bizonyítékokat, feljelentõ iratokat küldtem.
Mint a korábban megküldött fax-átviteli bizonylatból látták,
volt, hogy 10 db. A/4-es oldalt másfél óra alatt (!) vitt át
a Panasonic faxgépem ellenére a Posta, ill. MATÁV az USA-ba!

Mivel személyesen Göncz Árpád adott egy olyan választ, amiben
személyem elleni hamis adatok igazolásával fedeznek egy 1997
-es emberrablást, amit Kuncze Gábor idején egy rendôrkommandó
követett el, s teljesen egyértelmûen, hamis belügyminiszteri
levél alapján (1-a-151/1987., 00/:20518) próbáltak a mérgezõ
kálisó Izraelbõl importálása ellen (a különbözõ szervezetek-
kel, pl.MTESZ, stb. közös) fellépéseim miatt meggyilkoltatni,
vagy legalább elmegyógyintézetbe zárattatni, érthetõ, hogy a
fax lelassítást is el tudták intézni. Göncz Árpád válaszának
az adat igazolásai hamisságát nemrég az ügyészség beismerte.
A Köztársasági Elnök e hamis iratának ikt. száma: X-398/1998.

Ha Ön továbbra sem hajlandó eltöröltetni az ezek okozta ún.
"telefondíjtartozást", követeljék a számla-kifizetést pl. az
Országgyûlés Egészségügyi és Szociális Bizottságától, miután
onnan is megbíztak, hogy segítsek leállítani a kálisónak ezt
a mérgezõ használatát. Mellékelem róla a dr. Kovács Pál által
aláírt megbízást, a korábbi szóbeli megbízása megerõsítését.
---------
Szeretném kérni, hogy ne levélben válaszoljon, mivel addig a
Postától semmit sem veszek át, amíg ez ügyben, fontos iratok
úgy "tûnhettek el" büntetlenül, hogy a postás más iratnak az
átadását igazoltatta velem a tértivényen, mint amit átadott
a lezárt, ügyszám nélküli bírósági borítékokban, s amikor ezt
tetten értük, nem volt hajlandó a csalásról a jegyzõkönyvet
(jelenlévõ tanként) aláírni, majd a fõnökei is megtagadták,
hogy a jegyzõkönyvben írtakat - bár igazak voltak - aláírja.

Ha Ön nem igazolja vissza, hogy töröltette az adósságot, újra
kérjük a Pesti Központi Kerületi Bíróságtól, hogy állapítsák
meg e telefontársaság felelõségét a fax-átvitel lassításban,
és hivatalos személy támogatója elleni retorzió pártolásban.
A pervitelhez ezúton elvi perértékként 1 Ft-ot jelölök meg .

Melléklet: dr. Kovács Pál által 1992. április 22-én aláírt
-megbízásom a kálisó mérgezõ alkalmazásai elleni munkára
(MATÁV Rt. korábban többször megkapta)!

Budapest, 2001. május 11.

Nyílt levél! AQUANET.fw.hu

Tejfalussy András
országgyûlési mb. szakértõ
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
pjt elnök (1036 Bp., Lajos u. 115.
tel./fax: 1/3682532, 1/2506064)

69.

70.

71.

 

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

A 10-SZERESRE FELCSALT INGATLANFEDEZETI ÉRTÉKRE FELVETT 58 MILLIÁRD FORINT ÁLLAMI HITELLELTARTOZÁST "ELÉVÜLTSÉGE" MIATT NEM KELLETT ADÓSOK RÉSZÉRÕL SOHASEM VISSZAFIZETNI A MAGYAR ÁLLAMNAK?.

79.

 

_____________________________

80.

Néhai Dr. Kovács Pál országgyûlési képviselõ megbízottjai, akiket a MATÁV visszavont, elévült hamis számlájával(is) üldöz a bíróság, az ellenõrzõ mérések alapján, az alábbi feljelentést nyújtották be a népirtók bûnsegédei ellen:

81.

82.

Itt is kattinthat a költségmentességi kérelemmel megküldött, "A kálium kára" jelû irat-csomagra!

83.

84.

4/1.Code: MATÁV-Kincses-Str061204
Budapesti II-III. ker. Bíróság
Budapest III., Miklós u. 2.
dr. Kincses Attila bíró

3. V.1124/1999/25.
17.P.23.340/2006/12.


Tisztelt Bíróság/ok/!

Mellékelem lerovom illetékbélyegben a tõlem követelt eljárási illetéket és kiterjesztem jelen
pert a Budapesti II-III. ker. Bíróság, azaz az érte felelni köteles Fõvárosi Bíróság (1055
Budapest. Markó u. 27.), mint II. r. alperes ellen, s elfogultsági kifogást is bejelentek velük
szemben. Kérem az illeték-feljegyzési jogom biztosítását!

Kérem elfogulatlan bíróság kijelölését, mivel a jelen Bíróság és a Fõvárosi Bíróság és
Ítélõtábla ellen is a jelen ügyhöz kapcsolódó eljárás indult a Fejér Megyei Bíróságon és
ügyészségen (lásd 1. melléklet).

Indokolás:

1. A kiterjesztés oka:

A végrehajtás elleni kifogásomban (lásd 3. melléklet) és az azzal egyesíteni kért végrehajtás
elleni kereset pontosításomban (lásd 4. melléklet) már részletesen bizonyítottam, hogy a
Budapesti II-III, ker. Bíróság elõbb hiányosan iktatta, majd nem õrizte kellõen, s végül
eltüntette a korábbi elnöke kezéhez benyújtott 2001. május 11-i megállapodásomat a
MATÁV Rt.-vel, amelyben a MATÁV Rt. lemondott arról a telefondíj követelésérõl, ami a
MATÁV általi fax-jel átvitel nagymértékben lelassításra volt alapozva, és amit emiatt nem
voltam hajlandó kifizetni.

A tartozást megszüntetõ megállapodás mindenhonnan eltûnt az elnök halála után, és 2006.
szeptemberében a Budapesti II-III. ker. Bíróság elkezdte e „telefondíjat” kamatostól
beszedetni végrehajtási úton, anélkül, hogy a megszûnt tartozás nem megszûntként
nyilvántartva maradásáról az elmúlt 5 év alatt bármikor értesített volna. Ezt a mulasztását
a végrehajtási aktában lévõ megmaradt iratok is bizonyítják. És az is bizonyítja a csalást,
hogy a MATÁV Rt-nél egyes, ott tõlem átvett elõzményi iratokról azt állítják, hogy nem
tudnak róluk, miközben azok átvételt igazoló példányai nálam még megvannak, s a
MATÁV-nál (a jogutódjánál) ma is ott van dr. Kövesi Gabriella jogi osztály vezetõ, aki
átvette azokat és azok alapján aláírta velem az azóta (az én irodámból is) ellopott, eltûnt
megállapodást.

A lopás elõtt 5 évig nem, azután azonnal megkezdték a megszûnt tartozás végrehajtását. II.
r. alperest kérem elmarasztalni részítélet útján a bizonyíték ellopására alkalmat biztosító
iratiktatása és okiratõrzése miatt. és közbensõ ítélettel kérem megállapítani, hogy ha
bármely tényleges károm származik a bírósági iratok eltüntethetõségére visszavezethetõen,
akkor azt a kárt a bíróság köteles megtéríteni, mint bírósági jogkörben a hibás
igazgatás-rendészeti eljárásával okozott kárt.

4/2.Code: MATÁV-Kincses-Str061204

Már elõzõleg is volt végrehajtási csalás, ugyannak a bírósági végrehajtónak a részérõl
(Kovács István), amelyrõl e perben is benyújtottam a bizonyítékot, az ügyész hamis
határozatát is, amellyel egy 9.000.-Ft-os OTP-túlfizetést az ügyész az én 514.000 forintos
OTP-tartozásnak hazudott, majd lelopták az ennek megfelelõ (a társaságunkat megilletõ)
514.000.-Ft-ot és azóta is a kamatait, a Dóra-Tejfalussy aláírásos másik OTP számláról.

2./ A jövedelmi lehetõségeim bírósági csökkentése:

A 17.P.23.340/2006/12. sz. végzés az általam benyújtott végrehajtás elleni kifogásom- és
azzal egyesíteni kért végrehajtás elleni keresetem ügyében hamis indokolás útján utasítja el
a költségmentességi kérelmemet, és ezúton megvonja tõlem a fellebbezéshez is szükséges
segítõ ügyvédhez jutási lehetõségemet.

Ez a /12. végzés félreérthetõen fogalmaz, az egész pert is már elutasítottnak vélhetõen (lásd
a 2. sz. alatt mellékelt végzést a ráírt feljelentéssel), azaz a következõképpen: a /12. végzés
hamisan írja, mintha már elutasították volna a keresetet, hogy ”A keresetlevél
elutasításának felhívja a felperest, hogy a jelen végzés jogerõre emelkedését követõ 15
napon belül 12.600,- azaz tizenkettõezer-hatszáz Ft eljárási illetéket illetékbélyegben rójon
le”. Alkalmat teremtett vele a törvénysértõ végrehajtás foganatosításra, csalásra.

A /12. végzés hamisan állítja, hogy az összesen havi 43.819,5 Ft jövedelmem elegendõ a
néhány oldalas ügyvédi megszövegezésekért a hazai bíróságok által megítélhetõ
többszázezer forintos ügyvédi munkadíj és a közel egy millió forintos bírósági illeték
fizetéséhez. Az ügyvédi munkadíj ezen mértékére bizonyítékként lásd a
29.P.27.069/2006/15. számú fõvárosi bírósági (teljesen hamis) ítéletét, a jelen perben CD-n
csatolt „www.aquanet.fw.hu” internetes honlap másolaton.

A /12. végzés hamisan tünteti fel havi jövedelmemként a szerzõi jogaimat, mivel s szellemi
termékeim használatáért fizettetést a bírósági irateltûnésekkel kezdettõl akadályozzák, s
emiatt csak költségeim vannak a szerzõi jogaim védeni próbálása miatt, nem pedig havi
bevételeim. Bizonyítékait lásd: www.aquanet.fw.hu, „szoveg” mappa „nobelprize” file

A /12. végzés a mérnöki és feltaláló munkám korábbi bevételeibõl vásárolt és a tudományos
kutatómunkámhoz szükséges, már meglévõ meglévõ, a szükségesnél kisebb házamat és a
munkaeszközeimet is beszámolta „havi jövedelmemként”, pedig csak költségem van miatta..

A /12. végzés, a CD-n becsatolt www.aguanet.fw.hu honlap által bizonyított tudományos
feltalálói, kutatómérnöki közérdekû megbízotti és megbízás nélküli ügyviteli környezetvédõ
és egészségvédõ munkáim költségeinek a részemrõl folyamatosan elõlegezését is
semmibevette, pedig ez a fajta kiadásom önmagában is meghaladja a havi 44.000,-Ft-ot.

A /12. végzés semmibevette azt is, hogy már többen is „Nobel-díjakra” pályázgatnak az
általam feltalált kutatás-gyorsítási software és az optikai analóg-dugitál hullám-számítógép
új tudományos eredményeimmel, mialatt engem a hazai bírósági csalások segítségével a
jogsértõ konkurencia érdekében kifosztani, likvidálni próbálnak. Lásd a honlapon ennek és
a kapcsolódó tényeknek is a bizonyítékait („szoveg” mappa „referenciak” és „brezsnyeves .
file).

4/3.Code: MATÁV-Kincses-Str061204

A /12. végzés a bíró által a „sajátkezû aláírásommal ellátva” ismét kért és általam legutóbb
benyújtott költségmentességi nyilatkozatomhoz mellékelt fajirtás leleplezési dokumentációt
(Code: „A kálium kara”) és az azt megalapozó parlamenti méréstani szakértõi- és megbízás
nélküli kárelhárítási munkám költségeit, a „megélhetésemet veszélyeztetõ legalsó
jövedelemszint” általa kiszámításánál nem számította be a költségeim közé. Pedig e
munkáim általam elõlegezett költségét 125 dollár/mérnöknap alapon kell kalkulálni az ezen
témákban a Környezetvédelmi és területfejlesztési Minisztériummal fennállt I-1077/90.
KTM számú keret-megállapodásom szerint. A CD-n már mellékelt www.aquanet.fw.hu
hónlapon ez a szerzõdés is látható

A /12. végzés jövedelmemnek, tényleges bevételemnek tünteti fel a felém tartozás ki nem
fizetését, vagyis a jövedelmi hiányt bevételnek tünteti fel, ami nem más, mint bírói
okirat-hamisítás folytatási tényállás.

A /12. végzést megküldöm a Nemzetközi Emberi Jogi Bíróságnak azt kérve, hogy állapítsa
meg, hogy nem csak a hazai kormányzó pártok tagjai csalók, akik az országunk pénzügyi
helyzetének a meghamisításával szereztek országgyûlési képviselõi mandátumokat és
kormányzati pozíciókat, hanem a bíróságok és egyéb hatóságok is szabadon csalhatnak, az
országgyûlési csaló bûnszervezet hamis és félremagyarázható törvényeivel és rendeleteivel
biztosított lehetõségek keretei között. A csalókat nem letartóztató ügyészség nem állította le
a feljelentésben leírt csalást, ezzel is bûnsegédkezett a csalásban. Ez ellen most már csak a
t. Nemzetközi Bírósághoz lehet fordulni jogorvoslatért.

Mellékletek:

1. Jegyzõkönyv a Fejér Megyei Bírósági perbõl.

2, A /12. sz. végzés a ráírt elfogultság kifogással és feljelentéssel.

3./ Végrehajtás elleni kifogásom (2006. október 2.)

4./ Végrehajtás elleni kereset pontosításom (2006. október 30.)

5./ A Legfõbb Ügyészséghez a csaló törvényhozók, a beismert csalással mandátumot
szerzett országgyûlési képviselõk és ezek kormánya ellen 2006. október 03-án általam
benyújtott feljelentés, Code: MSzP-SzDSzCsalók’.

Budapesten, 2006. december 4.

Tisztelettel:

Tejfalussy András

P.s.:

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
STRASBOURG
Cedex 67075
FRANCE

4/4. Code: MATÁV-Kincses-Str061204

Tisztelt Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság!

Alulírt Tejfalussy András dipl. mérnök feltálaló (H-1036 Budapest, Lajos u. 115.), kérem
Önöket, hogy szíveskedjenek megállapítani a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogomnak
a Magyar Állam törvényei és rendeletei által a Nemzetközi Egyezménybe ütközõ
megsértését. A jogsértést a Magyarországon folytatott bírósági eljárás során
költségmentesség engedélyezési diszkrimináció útján folytatják. Erre konkrét példa a
Budapesti II-III. ker. Bíróság fent ismertetett eljárása.

Kérem, hogy szíveskedjenek elmarasztalni a Magyar Államot a diszkrimináció miatt és
kötelezni arra, hogy küszöbölje ki a bírósági diszkriminációra lehetõséget biztosító
rendeleti és törvényi megfogalmazásokat és gyakorlatot.

Kérem, hogy szíveskedjenek azt is megállapítani, hogy a bíróságok iratkezelési és iratõrzési
hiányosságokat tartanak fenn, és ezeket csalásokra lehet kihasználni.

Kérem kötelezni a Magyar Államot, hogy számolja fel a bírósági irateltûntetésekhez a
lehetõségeket biztosító törvényi és rendeleti és egyéb hibákat, hiányosságokat és azokkal
kapcsolatos gyakorlatot.

Kérem megállapítani, hogy a törvényeket, rendeleteket hozó, elõzõleg és most ismét
kormányt alakított országgyûlési képviselõk nyíltan bevallott csalással szereztek újra
mandátumot és csalással szereztek újra törvénykezési és rendelethozási és -ellenõrzési, ill.
kormányzati (Európai Uniós pénz szétosztási) pozíciókat, s mindezekkel súlyosan sértik a
személységi jogainkat és az Európai Unió gazdasági és katonai biztonságát is (lásd
www.aquanet.fw.hu „szoveg” mappa, „nobelprize”, „aanal1”” file és „EU-korrupciok” file..

Kérem kötelezni a Magyar Államot, hogy tiltsa ki az országgyûlésbõl a csalókat és váltsa le
a kormányukat.

Az országgyûlési törvényhozó csalók a bírósági és ügyészségi, rendõrségi bûnsegédeik útján
veretik, lövetik a csalási, fajirtási stb. bûntetteiket mérésekkel és gazdasági stb. elemzésekkel
kimutató magyarokat (Lásd: www.aquanet.fw.hu honlap „szoveg” mappa LKM7 file) és pl.
a fent bemutatott végrehajtási csalással folytatnak ellenük likvidálási próbálkozásokat,
próbálják kiirtani, kiûzni a magyarokat egész Magyarországról, aminek a tudatosságára
számos konkrét bizonyíték található a www.aquanet.fw.hu internetes honlapunkon.

A keresetem alapjául szolgáló tényállást a mellékletek és a www.aquanet.fw.hu tudományos
honlapunkon közzétett dokumentumok együttesem bizonyítják.

Budapest, 2006. december 4.


Tisztelettel:

Tejfalussy András

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

____________________________________________________________________________________________
Panaszbejelentés a Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bírósághoz! (fax: 00-333-88-412-730).
Code: T-ComBíróságiVhCsalás070202

Nagytiszteletû Nemzetközi Bíróság!

Sérti a tisztességes bírósági eljárásra vonatkozó egyezményes emberi jogokat, hogy MAGYARORSZÁGON ÍTÉLKEZÉSI CSALÁSOKAT ELKÖVETÕ ELFOGULT BÍRÁK ÉS ÁLLAMÜGYÉSZEK ISMÉTLÕDÕ HAMIS NYILVÁNTARTÁSOKRA ALAPOZNAK. Kérem, hogy emiatt szíveskedjenek elítélni a Magyar Köztársaságot, az alábbi bizonyítékok és a „www.aquanet.fw.hu” nyilvános internetes tudományos honlapunk dokumentumai alapján.

Tisztelettel:
Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló
H-1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18., Tel./fax: 361-250-6064

Copy: Igazságügyi és Rendészeti Miniszter kézéhez, kárelhárítási közérdekû bejelentés a Ptk. 484-487. §. alapján.

Mellékletként is, a fenti panaszbejelentéshez!

Budapesti II. és III. ker. Bíróság Elnöke
103 Budapest, Miklós u. 2.

3815/6.

Tisztelt Kerületi Bíróság!

Az Önök végrehajtási irodáján 2007. 02. 01-én megtekintett „soronkívüli” sürgõsségi minõsítési aktából ismét hiányzott az általam 2001-ben az Elnökségük részére (nem csak faxon, hanem személyesen is) benyújtott, az ún. „telefondíj-tartozásomat” megszüntetõ, a MATÁV Rt-vel aláírt megállapodásom. Az Önök végrehajtója pedig tovább intézkedett, újabban azt, hogy a Nyugdíjintézet kezdje vonni a nyugdíjamból a megszûnt tartozást. Ismét kilopták az aktából az azóta Önök által újra odairányított megállapodást?

Mellékelem a bizonyítékok ismételt eltûntetése és azon alapuló végrehajtási csalás miatt a Végrehajtási Irodán 2007. 02. 01-én benyújtott kifogásom másolatát, valamint az Önök Elnökségi Irodája átvételi pecsétjével és aláírásával a 2001-ben benyújtott iratokat, a végrehajtási kifogási aktához regisztráltan, vagyis nem eltüntethetõen csatolásra.

1./ Melléklet: másolat a Végrehajtó Irodán általam 2007. 02. 01-én személyesen benyújtott (újabb) kifogásról:

„ Ügyszám: 3815/6. További kifogásként a végrehajtás ellen, a Budapesti II. és III. ker. Bíróság Végrehajtó Irodája részére. Alulírt Tejfalussy András (2621 Verõce, Lugosi u. 71., levélcím: 1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18.), elképesztõen rosszindulatú, a lakóhelyemen való lejáratásomat célzó bosszúhadjáratnak minõsítem, hogy az adott "tartozás” megszûnését igazoló, MATÁV Rt. nyilatkozatoknak a jelen Bíróság elnökénél annak idején történt benyújtása, és nemrég megtalálása ellenére, a mai napig is „végrehajtási intézkedéseket” folytat ellenem a fenti „tartozásom” megszûnésérõl tájékoztatott bírósági végrehajt (személyzete), s a fenti számú aktában nincs(enek) benne a tartozás megszûnését igazoló, régen elõkerült irat(ok). Kérem a felelõsség megállapítását az adott végrehajtás csalási kísérletben résztvevõkkel szemben!

Budapest, 2007. 02. 02.
Tejfalussy András dipl. mérnök
felperes (feljelentõ)”

2./ Melléklet: A tartozás megszûnését igazoló, és egyúttal az illeték és egyéb perköltség méltányosságból elengedését kérõ irat (jele: matáv.stb.) a mellékleteivel együtt személyesen benyújtásának a bírósági elnökségi iroda által 2001. 06. 27-én l (pecséttel és szignóval) közvetlenül igazolásával.

3./ és 4./ Melléklet: Az 1./ mellékletben szereplõ beadvány mellékleteként a bíróságon átadott MATÁV-val kötött
megegyezést igazoló iratok másolata (MATÁV ikt. szám: 22004 - 209/2001, 2001. június 11. és ikt. szám: 22004 - 210/2001. 2001. június 18.).

Budapest, 2007. 02. 05.
Tisztelettel:
Tejfalussy András

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

1Kattintson a T-Com számla csalási botrányának a folytatására ("Mi-a-zsidó" file)!

105.

Itt kattinthat a Belügyminisztériumból, az ügyészségekrõl és a bíróságokról a kárelhárító szakértõ Tejfalussy András ellen folyamatosan szervezett és bûnpártolt sok törvénysértés bizonyítékaira!

106.

Itt kattinthat a számos egyéb bírósági, ügyészségi irat eltüntetési csalások bizonyítékainak a bemutatására!

107.

Itt kattinthat a hazai kormánypártok rablógyilkosságnak is nevezhetõ bûnözõi tevékenységeit leleplezõ szakértõk elleni megtorló módszereinek a további bemutatására, bizonyítására.

108.

Code: T-Com-Gyurcsany-freemail-070730
A „T-COM” LEGÚJABB JOGELLENES AKCIÓJA?
Feladó: t-com@t-online.hu (t-com.hu(1))
Címzett: t-com@t-online.hu (t-com.hu(1))
Másolat: ujvizforras@freemail.hu
Tárgy: A választási csalók tiltják a freemail-em kimenõ adatforgalmát?
HTML1DocumentEncodingutf-8

NYÍLT LEVÉL, a T-Com (és a Deutsche Telecom) vezérigazgató(k)nak is címezve!

Az INVITEL-en át, a betelefonálós internetes portálon azóta nem lehetséges az ujvizforras@freemail.hu
internetes címrõl adatot kiküldeni, amióta az ügyészség hamis indokolással elutasította a Gyurcsány és társai
által csalás útján szerzett szavazatok miatt tett feljelentést a csalásuk hivatkozott bizonyítékait letagadva.
A Büntetõ Törvénykönyv szerint 3 év börtön jár a választási ajánlást a választók megtévesztésével
szerzõknek, vagyis azért, amit Gyurcsány miniszterelnökként elõadott, amit a közszolgálati média által errõl
közzétett beszéd magnófelvétele tartalmazott. Ilyen politikai csalásban bûnsegédkeznek a
telefon-szolgáltatók?
Ez már a második jogellenes akció ellenem a T-Com-tól. Az elõzõben megkísérelte a fenti címen
lévõ verõcei házamat egy általa 2001-ben törölt, jogellenes telefondíj követelése 2006-ban újra
behajtásával, a megszünt tartozás „nem megszüntnek” hazudása útján elárvereztetni. Az emiatt
ellene általam lefolytatott bírósági perben a jogerõs ítélet megállapította, hogy a T-Com jogtalanul
követelte újra a pénzt. Ezen korábbi sajnálatos ügy bizonyítékai közzé vannak téve a tudományos
társaságunk www.aquanet.fw.hu internetes honlapján.
Verõce, 2007. 07. 30.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ
személyi szám: 1-420415-0215, édesanyám neve: Bartha Edit, 1942-ben Budapesten születtem, állandó
lakcímem: 2621 Verõce, Lugosi u. 71. (Az Antifasiszta Magyar Létvédõ Körök Mozgalom alapítója)
Az idézett (Nyom. 263/2007/1. számú, 2007. 07. 23-án kézbesített hamis ügyészségi elutasítást kiadó
Központi Nyomozó Fõügyészség vezetõje ellen közokirat-hamisítás vádjával, bûnpártolásért tett
feljelentésként is kapják:
Legfõbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Fõosztálya és a Központi Nyomozó Fõügyészség is, a 06-1-3545645, ill.
a 0-6-1-354-2820 faxokon.

Copy: to President of Deutsche Telecom
Fax: 0614587105

109.


110.

Itt kattinthat az Antifasiszta Magyar Létvédõ Körök Mozgalom által a "Krisztusi Örök Értékrend software" alapján a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének tett javaslatra, hogy Izraellel hagyassák abba a többi népet pusztító, a magyar holokausztot is okozó mûtrágyázási- és konyhasópótlási mérgezõ kálium-túladagoltatást.

111.

112.

113.

114.

115.

116.


Itt kattinthat a jogállami mûködés jogi fórumok által akadályozásának bemutatására

Itt is kattinthat a bírósági talmudizmus szabályrendszerére

Vissza a lap kezdetéhez!