AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT

Hungary, 1036 Budapest III., Lajos u. 115., Tel./fax: +36-1-250-6064, +36-27-380-665

E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com


Rólunk / Tevékenységi kör / Referenciák / Elérhetõségünk / Kezdõoldal

Elõzményoldal


 

Referenciák

I.

Tudományos kutatás

1./ Gánti Tibor akadémiai nagydoktor szakvéleménye a Tejfalussy András által feltalált kutatásgyorsító software biológiai, szerveskémiai területen alkalmazásának a forradalmi lehetõségeirõl.

2./ A software bitorlók Nobel díjra pályázási kísérletei miatt a Nobel díj Bizottsághoz is eljuttatott jegyzék a nemzetközi internetes szabadalom nyilvántartásból Tejfalussy Andrásnak a Nemzetközi Szabadalmi Hivatalok tudományos szakértõi által elfogadott tudományos szabadalmairól (egy részérõl).

3./ Csepel Mûvek Fémmûve által bejelentett szabadalmakról és folyamatban lévõ szabadalmi bejelentéseirõl az alperes Csepel Mûvek Fémmûve által bírósági felszólításra készített hivatalos jegyzék, és a további alkalmazásokat késõbb megakadályozni próbáló dr. Albert Béla sajátkezû szakvéleménye a GTS software nagyságrendi mértékû tényleges kutatás gyorsító hatásairól.

4./ Tejfalussy András méréstechnika fejlesztéseiért a Csepel Mûvek Nívódíja, ami Stefán Mihály akadémikus, a Csepel Mûvek mûszaki vezérigazgató-helyettese személyes szakvéleményének is tekintendõ.

5./ Pál Lénárd akadémikus, az MTA késõbbi fõtitkára szakvéleménye a Tejfalussy András által feltalált "A hazai kutatómunka hatékonyságát megsokszorozó "Gradiens Térképezési Sorozatok" (GTS) software-rõl.

6./ Dr. Rónay Dezsõ kandidátus korróziós szakértõ szakvéleménye a GTS software alkalmazásáról, a korrózió- és korrózió elhárítási kutatások hatékonyságának megsokszorozása témakörben.

7./ Rajki Sándor akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia Martonvásári Mezõgazdasági Kutatóintézete fõigazgatój szakvéleménye a Tejfalussy András által feltalált GTS software alkalmazási eredményeirõl náluk, mezõgazdasági kutatásban, a martonvásári kutatóintézet fitotronajaiban.

8./ Rajki Sándor akadémikus angol nyelvû akadémiai lapban megjelent szakvéleménye a Tejfalussy András szabadalmaiban leírt kutatás-gyorsító GTS software alkalmazásáról, amelyhez Tejfalussy András és társai, köztük Rajki Sándor is, közösen szabadalmaztatak egy speciális növé nynevelõ kamrát a gradiensek biztosításához. A készükék neve: "Gradiens Fitotron". A Gradiens Fitotronban alkalmazott GTS kutatá-sgyorsító software nagyságrendekkel gyorsította és pontosította és egyúttal a korábbinál olcsóbbá is tette a fitotroni kutatásokat.

9./ Szániel Imre akadémikus, Szegedi Biológiai Kutatóintézet fõigazgató és Dr. Dénes Lajos Mezõgazdasági Minisztérium-i miniszterhelyettes szakvéleménye az állami célprogram jelentésükbõl a Tejfalussy András szabadalmaiban leírt GTS software alkalmazására épített gradiens fitotron elõnyeirõl, valamint az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézet nyilatkozatai a gradiens fitotronnal alkalmazható GTS kutatásgyorsítási software elõnyeirõl, továbbá az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG ÁLTAL AZ ÉSZAKMAGYARORSZÁGI VEGYI MÛVEKNEK ÉPÍTETT GRADIENS FITOTRONBAN ALKALMAZOTT GTS-ANTIRANDOM SOFTWARE ALKALMAZÁSI EREDMÉNYEIRÕL KÉSZÜLT JELENTÉSEK, s a Marjai József minisztertanácsi elnökhelyettes által Tejfalussy András részére írt tájékoztatás a gradiens fitotron további példányai vásárolni óhajtásáról.

10./ Az Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem Szerveskémiai Tanszékvezetõje és munkatársa Dr. Kótai András docens szakvéleménye a Tejfalussy András szabadalmaiban leírt kutatásgyorsítási software alkalmazása eredményeként a tanszéken folytatott gyógyszerkutatások forradalmi mérték ben, (nagyságrendileg) felgyorsulásáról.

11./ A Mezõgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai Központja fõigazgatója és Tápanyaggazdálkodási Fõosztályának vezetõje Tejfalussy András 1979-ben írt akadémiai pályázatát támogató szakvéleménye, a Tejfalussy András által feltalált kutatás-gyorsítási software többváltozós mezõgazdasági ellenõrzési hatásvizsgálatokra alkalmazásának különleges elõnyeirõl.

12./ A MINÕSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG c. szaklapban megjelent cikk a Tejfalussy András szabadalmaiban leírt kutatási hatékonyság megsokszorozó GTS software legkülönbözõbb kutatási területeken alkalmazásával 1984-ig elért jelentõsebb konkrét eredményeirõl.

13./ Dr. Búzás István kandidátus szakvéleménye, az általa írt könyvbõl arról, hogy egyedül a Tejfalussy András által feltalált sokváltozós mérési software alapján valósíthatók meg a mûtrágyázási- és egyéb mezõgazdasági technológiai kalibrálások, másként nem .

14./ Dr. Kárpáti György kandidátus élelmiszervegyész szakvéleménye a kutatatás gyorsító GTS software élelmiszeripari alkalmazási lehetõségeirõl.

15./ A Budapesti Mûszaki Egyetem (BME) Mûszer- és Méréstechnikai Tanszék vezetõjének a közremûködésével készült program a GTS-Antirandom mérésvezérlési és kiértékelési software tüzelési hatásfok optimumra szabályozási alkalmazási lehetõségeirõl.

16./ Abádszalóki termelõszövetkezeti vezetõk igazolják az 1986-ban az Antirandom software felhassnálásával 16.000 parcellával elvégzett, teljesen gépesített talaj-mûtrágya-vetési sûrûség-fajta kölcsönhatási optimum beszabályozó mérések és az elõzõ 2 évben végzett hasonló mérések eredményeit, a kálisó mûtrágya minden relációban erõsen káros ahtásait..

17/ A Gödöllõi Agrártudományi Egyetem lapjában megjelent ismertetés a Tejfalussy András által feltalált sokváltozós hatás mérési software elvi és gyaklorlati elõnyeirõl.

18./ A Conviron Ltd. kanadai fitotrongyártó cég licencszerzõdési ajánlata a megoldás részére teljesen birtokba adásának kérésével.

19./Felkérés Tejfalussy Andráshoz elõadás tartására a Magyar Kémikusok Egyesületétõl.

20./ Felkérés Tejfalussy Andráshoz elõadás tartására a Magyar Agrárszövetségtõl.

21./ Minisztériumi tudományos szakértõi megbízási keretszerzõdés (A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium által az AGROANALÍZIS Tudományos Társasággal kötött (1990-1993. között funkcionáló) együttmûködési keretmegállapodás (I-1077/90.).

22./ Elõadás sorozat a KFKI-ban a GTS software alkalmazásairól (meghívott elõadó Dr. Kótai András ELTE Szerveskémuiai Tanszéki docens, GTS software alkalmazó).

23./TEJFALUSSY ANDRÁS RÉSZÉRE MEGHÍVÁS NEMZETKÖZI KOHÁSZATI KONFERENCIÁRA PLENÁRIS ELÕADÓNAK, A TALÁLMÁNYAIBAN LEÍRT ANYAGKUTATÁS AUTOMATIZÁLÁSI GTS SOFTWARE TÉMÁJÁBAN (1977. május 5-7., Balatonaliga), az általam tartott elõadás magyar és német nyelvû leírásával.

24./ Mezõgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai Központjának az 1979. évi Évkönyve, amelyben a GTS-Antirandom software, a "hullámanalizátori" megnevezés alatt szerepel több alkalmazási területtel.

25./ Nemzetközi Kiadvány (Weekly Bulletin, 1983.) a GTS-Antirandom kutatás-gyorsító software eredményes alkalmazásairól

26./ Dr. Kovács Pál. az Országgyûlés Szociális és Egészségügyi Bizottsága titkára (a késõbbi egészségügyi miniszter) által adott írásbeli megbízás az Agroanalízis Tudományos Társaság, Tejfalussy András és társai részére a kálisó probléma szakértõi kivizsgálására.

27./ A Népszabadság lapban megjelent riportok a GTS-antirandom software.-t eredményesen alkalmazó intézmények nyilatkozataival.

28./ MEZÕGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELLENÕRZÉSI MUNKÁINK EREDMÉNYEKÉNT LÉNYEGESEN CSÖKKENT A MÉRGEZÕ KÁLISÓ HASZNÁLAT MÉRTÉKE A SZOCIALISTA ORSZÁGOKBAN (A NITROGÉN- ÉS FOSZFOR MÛTRÁGYA FELHASZNÁLÁSHOZ KÉPEST).

29./ IPARI FOLYAMATOK BESZABÁLYOZÁSÁBAN, FÕLEG A FÉMFIZIKAI ÉS A HIRADÁSTECHNIKAI ALKATRÉSZ GYÁRTÁSI ÉS AZ EZEKKEL KAPCSOLATOS KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TERÜLETEKEN ÁLTALUNK VÉGZETT, A NAGY KUTATÓINTÉZETEKÉNÉL SIKERESEBB OPTIMUM BESZABÁLYOZÁSOK EREDMÉNYEINK.

30./ A birtokunkban lévõ bázis-software-ek nemzetközi referencája, hogy az ELTE Szerveskémiai Tanszékérõl, a tanszéknek 1976-ban kipróbálásra kölcsönadott és ott a gyógyszer kutatásokat forradalmian felgyorsítói software-inket külföldre /Amerikába/ illegálisan kiajánló egyik személy, nemrégiben nyilvánosan eldicsekedett azzal, hogy õ azért esélyes Nobel díjra /az általa elrontott software-változattal/, mert neki köszönhetõen az amerikai gyógyszeriparipar a korábbiaknál nagyságrendekkel hatékonyabban tudja sorozatban elõállítni az újabb vegyületvariációkat, gyógyszer variációkat, s ezúton sok milliárd dolláros extra-profitot relalizálnak évente.

31./ A birtokunkban lévõ számítógépes bázis-software-ek sikeres nemzetközi referenciája az is, hogy az MTA Számítástechnikai Kutató Intézetéhez hivatalosan eljutott a Tejfalussy András által feltalált "automatikus anyagkutatásokra" alkalmas egyidejûleg analóg-digitál mûködésû optikai számítógép hardware.software dokumentációja (Tejfalussy András ezekegt 1978-ban jelentette be szabadalmaztatásra "Jelenítõ analizátor" címmel, miután a szabadalmi bejelentés alapjául szolgáló "inhomogén számítógépet" már korábban is leírta, elõadta. A Magyar Tudományos Akadémiai Számítás Technikai Kutató Intézete (MTA SZTAKI) egy tíz éves keretszerzõdés keretében jutott hozzá a témához. Azóta az MTA SZTAKI volt munkatársa kijuttatta a megismert megoldást külföldre. Nemrég nyilvánosan eldicsekedett azzal, hogy ma már a világ több, mint egy tucat kutatóintézete, Japán is, intenzíven foglakozik az új módon mûködõ, a mai számítógépeknél sokkal nagyobb teljesítményekre képes számítógépek alkatrész bázisának (chipjei) és ezek rendszerének a fejlesztésével, létrehozásával.

32./ Az is nemzetközi referenciánk, hogy a Tejfalussy András által 1981-ben feltalált és1983-óta az általa irányított tudományos társaságok keretében számos feladat megoldására eleinte "RABBI AUTOMATA", majd "AUTOMATIKUS PSYCHO LOGIKAI ANALÍZÍS" (APLA) néven alkalmazott döntés optimalizálási programunk, melyet pl. a Környezetvédelmi- és Területfejlesztési Minisztériumnak végzett PHARE és mezõgazdasági kutatás-fejlesztési pályázatoknak a szakértõi ellenõrzésére és rangsorolására is sikerrel használtunk, ma már számos nemzetközi kutatóintézet által alkalmazott software. A piacon azóta "EXPERT CHOICE" elnevezéssel megjelent egy nagymértékben hasonlító, de a mienkénél kevésbé megbízhatónak látszó másik program. Állítólag az US Air-Force, (Amerikai Légerõ) és a legnagyobb nemzetközi bankok is ezzel döntenek stratégiai kérdésekben.

33./ Nemzetközi referencia az GTS-Antirandom-APLA software-eink elõnyeires, hogy a méréseink megbízhatóan elõrejelezték, hogy nem csökken, hanem nõ a talajok termékenysége a kálisóval mûtrágyázás elhagyásától. Az Antirandom Méréseinkkel leleplezet károkat a Falurádióban, a Szabad Európa Rádióban és számos lapban közzétettük. A kálisóval mûtrágyázást abbahagyó üzemek a kálisóval mûtrágyázás idején alkalmazott nitrogén- és foszfor mûtrágya dózisok egynegyedével tudják folyamatosan fenntartani a korábbi magas természintet. Az is kiderült, hogy a kálisóval mûtrágyázással ANTIFIZIOLÓGIÁSRA növelt káliumtartalmú növényi ételek és italok mérgezõ hatásúak, s az is kiderült, hogy ezt a hiányzó kalibráló mérések miatt lehetett eltitkolni. A korábbi random mérések véletlenszerû, hamis adatokat szogáltatták. Mivel emiatt sem tényleges kalibrálás, sem tényleges ellenõrzés nem volt, mérgezõ mûtrágyázást lehetett folytatni.

34./ Érdeklõdés a Szovjetúnió növénykutatóinak a részérõl a G.T.S. software fitotronos alkalmazási lehetõségei iránt.

35./ Tejfalussy András tudományos publikációi (elõadások, cikkek, tudományos mûvet is képezõ szabadalmak)

36./ Magyar Tudományos Akadémiai méréstani szakértõi munkáink

37./ Magyar Szabadalmi Hivatali eredményességi szakvélemény

38./ Országgyûlési méréstani szakértõi megbízásaink

39./ Tananyag kijavítási referencia eredményeink

40./ Egészség-mentési tudományos referenciák

41./ The Potassium Problem (supervision of experiences and recommendations of Agroanalysis Scientific Society). Ministry for Environment and Regional Policy National Authority Nature Conservation Department for Geology and Lanscape Protection, Dr. Gyula Biczók head of department, September 6th, 1991. Budapest.

 

II.

Automatizálás

1./ Automatikusan Kutató Számítógép

2./ Automatizált Psycho Logikai Analízis

3./ Környezetvédelmi mezõgazdasági ellenõrzõ monitor létesítmény terv és mûködtetõ software

4./ MTA Kémiai Kutatóközpont, Nanokémiai és Katalízis Intézeti illegális alkalmazás, "Holografikus Kutatási Stratégia, Vízualizálás" átnevezés fedezetében

 

III.

Szolgáltatás

1./ EGYÉNI EGÉSZSÉGVÉDELMET OPTIMALIZÁLÁS AZ AUTOMATIKUS PSYCHO-LOGIKAI ANALÍZIS SOFTWARE ALKALMAZÁSÁVAL

2./ SOFTWARE- ÉS LÉTESÍTMÉNY TERV HASZNÁLATI JOG SZOLGÁLTATÁS, PÁLYÁZATOKHOZ APPORTKÉNT IS*

IV.

Miután eltûnt TejfalussyAndrás APLA software fejlesztési dokumentációja az akkori programozóknál, egy idõ múlva, az eltûnt dokumencációnak megfelelõ többszemélyes APLA programot elkezdték mások találmányának feltüntetve illegálisan árusítani, használni a világ számos országában, "Expert Choice"-ra átnevezve:

 

V.

* LICENCJOG

Tejfalussy András mások pályázataihoz is vagyoni értékû, létesítmény- terv- és software-használati jog apportra tud lehetõséget biztosítani!

Ha Tejfalussy András, mint feltaláló szerzõ a software-i és létesítmény tervei használati jogát szerzõdéssel biztosítja az állami, európai uniós stb. támogatásra pályázó számára, akkor a pályázó a licenc szerzõdés idejére rendelkezésére álló ezen vagyoni értékû szellemi termék használati jogát bejelentheti, mint saját vagyoni hozzájárulását (apportját) ahhoz, hogy a pályázata megvalósulhasson.

A számítógép mûködtetési programok és a létesítmény tervek feltalálója, Tejfalussy András szerzõi jogai nem szûnnek meg a szabadalmi oltalmak megszûnésének idõpontjában, mivel a szabadalmai alapját képezõ bázis software-kre és létesítmény tervekre nem a maximum 20 éves idõtartamú szabadalmi oltalom vonatkozott, hanem a szerzõ halála esetén) még további 70 évig érvényes szerzõi jogi oltalom.

** A késõbbiekben különféle számítógépi nyelvekre lefordított vezérlõ és kiértékelõ programok már akkor is software-ek, amikor még csak "jelképek nyelvén" (pl. automatikus rendszerek blokksémái és folyamat ábrái és mûködési lépesei formájában) írják elõ a számítógép mûködtetést.

Lásd: BÁZIS SOFTWARE DEFINICIÓ

IV.

Ellenõrzés

1./ PHARE pályázatokat ellenõrzés az APLA alkalmazásával, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium megbízásából,1990.

2./ Mezõgazdasági Minisztériumi Kutatás-Fejlesztési pályázatokat ellenõrzés az APLA alkalmazásával, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium megbízásából, 1992.

3./ Verõcei Önkormányzati megbízás.

4./ Kálium hatás kalibrálást ellenõrzés Országgyûlés Szociális és Egészségügyi Bizottsága megbízásából, 1992.

5./ Egyéb hatás kalibrálások ellenõrzése az akadémiai és kutatóintézeti és egyetemi hivatalos tudományos fórumok és hatóságok helyett, a Ptk. 484-487. § szerinti megbízás nélküli ügyvitel keretében végzett közérdekû kárelelhárításként (folyamatos). Lásd a "Tudományos Rendõrség PJT-vel együttmûködést"!

6./ Lásd Tejfalussy András sokféle hatást együtt optimalizáló hatás-kalibráló software-irõl a Mezõgazdasági és Élelmezésügyí Minisztérium és annak Növényvédelmi- és Agrokémiai Központja egykori vezetõi által annak idején kiadott hivatalos vélemények

V.

REFERENCIA ÉRTÉKET KÉPVISELÕ KIEMELT SZAKÉRTÕI VÉLEMÉNYEK AZ ÚJ TUDOMÁNYOS OPTIMALIZÁLÓ SOFTWARE ALKALMAZÁSÁN ALAPULÓ HULLÁMKOMBINÁCIÓS SOKVÁLTOZÓS HATÁS KALIBRÁLÓ MÉRÉSEK JELENTÕSÉGÉRÕL ÉS AKALMAZÁSI LEHETÕSÉGÉRÕL


Folytatás-1. /

Vissza a lap kezdetéhez