AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT

Hungary, 1036 Budapest III., Lajos u. 115., Tel./fax: +36-1-250-6064, +36-27-380-665

E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com


Rólunk / Tevékenységi kör / Referenciák / Elérhetõségünk / Kezdõoldal

Elõzményoldal


 

Sokváltozós hatás optimalizálási software- és létesítmény terv licenc bázis

Tejfalussy András létesítmény terv- és software alapú tudományos találmányai

 

I.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

II.

Tejfalussy szabadalmak: Click on any of the Patent Numbers below to see the details of the
patent ----------------------------------------
---------------------- Basket Patent Number Title HU180836 APPARATUS FOR DETERMINING CHARACTERISTICS OF LIVING CREATURES AND/OR DETERMINING PROCESSES OF THEIR TEACHING AND/OR FOR FINING THE OPTIMUM DE3274378D No English title available. DE3267391D No English title available. HU201204 MEASURING ARRANGEMENT FOR CARRYING OUT ENERGY-SPARE AND EFFECTIVE PLANT-CHEMICAL TEST MEASURING IN CLOSED SPACES E.G. PHYTOTRONS HU195323 CALIBRATINNG MEASURING METHOD NEEDED BY OPTIMIZATION OF THE UTILIZATION OF SOIL AND/OR LAND, AS WELL AS SAMPLER HU195007 METHOD AND CIRCUIT ARRANGEMENT FOR DISPLAYING CHARACTERISTICS HARMFULLY INFLUENCING THE DUTY TIME OF SUBSTANCES AND OBJECTS FOR USE HU194997 METHOD FOR SELECTING MATERIALS AND TECHNOLOGIES BEING MOST SUITABLE TO THE DETERMINED PURPOSE AND FOR DETERMINING THEIR CONDITIONS OF APPLICAT HU193144 SPRAYER FOR TESTING AGROCHEMICAL INTERACTION OF MULTIFACTOR HU191761 METHOD FOR THE PROCESS CONTROL HU191532 METHOD FOR ARRANGING AND MEASURING SOIL SAMPLING HU191175 APPARATUS FOR GENERATING TEMPERATURE GRADIENT FOR GRADIENT HEAT TREATING CARRIED OUT IN TRADITIONAL ANNEALING FURNACE HU181604 METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TOLERANCE RANGES OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS, PREFERABLY FOR DETERMINING TH HU49278 METHOD FOR MEASURING SPATIAL HOMOGENITY FOR OPTIMIZATION OF MATERIALS AND TECHNOLOGIES, E. G. FOR DETECTION AND ELIMINATION RESP. TECHNOLOGIC HU48790 MEASURING ARRANGEMENT FOR CARRYING OUT ENERGY- SPARE AND EFFICIENT PLANT-CHEMICAL TEST MEASURING IN CLOSED SPACES E.G. IN PHYTOTRONES HU39257 CALIBRATION MEASURING METHOD AND MEASURING ARRANGEMENT REQUIRED FOR OPTIMIZING THE SOIL AND AREA USING HU39026 PROCESS ADJUSTING METHOD AND APPARATUS FOR CARRYING OUT THE METHOD HU37474 METHOD FOR ARRANGING AND MEASURING SOIL SAMPLING HU34833 METHOD AND APPARATUS FOR INDICATING FEATURES INFLUENCING HATMFULLY THE LIFE OF CONSUMER GOODS AND MATERIALS HU34832 COMPORATIVE MEASURING METHOD OF MATERIAL AND TECHNOLOGY FOR SELECTING AND DETERMINING APPLICATION CONDITIONS OF OPTIMUM MATERIALS AND TECHNOLOGIES AT23746T No English title available.

MAGYAR SZABADALMAK: P N P9602081 Tejfalussy András Elõzõ szabadalmak kombinálása és optimalizáló szoftverek P N P9102614 Tejfalussy S. András Eljárás környezetbarát növénytermesztésre, és annak optimumszabályozására P É P0103479 Tejfalussy András Ivóvízdesztillálásnál felhasznált hõenergiát háztartási víz tisztítására és melegítésére, hûtõvíz-takarékosan újra hasznosító házi víztisztítási eljárás P N 201204 P8600001 Tejfalussy András Mérési elrendezés energiatakarékos és hatékony növény-vegyszer vizsgálati mérések elvégésére zárt terekben, például fitotronokban. P N 195323 P8404899 Tejfalussy András Talaj- és/vagy területhasználat optimalizálásához szükséges kalibráló mérési eljárás, valamint mintavevõ eszköz P N 195007 P8303683 Tejfalussy András Eljárás és berendezés használati tárgyak és anyagok élettartamát károsan befolyásoló tulajdonságok kimutatására P N 194997 P8303104 Tejfalussy András Eljárás meghatározott célra legalkalmasabb anyagok és technológiák kiválasztására és alkalmazási feltételeik meghatározására az anyagok és technológiák összehasonlító vizsgálata alapján P N 193144 P8101695 Tejfalussy András Permetezõ, többtényezõs agrokémiai kölcsönhatás-vizsgálatokhoz P N 191761 P8500040 Tejfalussy András Folyamat beszabályozási eljárás P N 191532 P8302278 Tejfalussy András Eljárás talajmintavétel elrendezésére és mérésére P N 191175 P8100883 Tejfalussy András Berendezés hõmérséklet gradiens létrehozására hagyományos hõkezelõ kemencében végzett gradiens hõkezeléshez P N 181604 P8101443 Tejfalussy András Eljárás és berendezés technológiai paraméterek tûréstartományai közötti összefüggés, pl. optimális kapcsolat meghatározására P N 180836 LU0247 MTA Mezõgazdasági Kutató Intézete Eljárás élõ szervezetek tulajdonságainak és/vagy nevelési eljárásainak vizsgálatára és/vagy az optimum megkeresésére P N 166545 CE0902 Csepeli Fémmû Befogószerkezet preciziós ellenállásmérésekhez P N 163839 CE0781 Csepeli Fémmû Eljárás és berendezés fémkohászati technológiák optimálására.

Another information see on our internet home page: www.aquanet.fw.hu

All Rights Reserved!

 

III.

Lásd: Automatikusan Kutató Számítógép (További software- és létesítmény terv licenc bázist apport lehetõségeink)

 

IV.

V.

GTS-ANTIRANDOM-APLA BÁZIS SOFTWARE-k A TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK TERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA OPTIMALIZÁLÁSÁHOZ:

SOKKAL TÖBB PÉNZT LEHET KÉRNI A KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOKRA, HA A PÁLYÁZÓ RÉSZÉRÕL BEVIHETÕ A GTS-ANTIRANDOM-APLA KUTATÁS-GYORSÍTÓ BÁZIS-SOFTWARE HASZNÁLATI JOGA, MINT VAGYON ÉRTÉKÛ JOG (PÁLYÁZÓI APPORT)!

AZ ALKALMAZÁSI REFERENCIÁKKAL RENDELKEZÕ ALÁBBI APPORTOK LEHETSÉGESEK.

TEJFALUSSY ANDRÁS NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZABADALMI BEJELENTÉSEI KUTATÁS GYORSÍTÓ- ÉS OPTIMALIZÁLÓ BÁZIS SOFTWARE-I PÁLYÁZATOKHOZ PÁLYÁZÓK APPORTJAKÉNT ÉRTÉKESÍTÖ KUTATÁS-FEJLESZTÉSI MODULJAI

1. Kutatási Célt Keresõ Software

2. Feladat Kijelölést Optimalizáló Software

3. Feladat Megoldási Módokat Keresõ Software

4. Célravezetõnek Talált Megoldási Módokból Választó Software

5. Választott Megoldási Mód(ok) Megvalósítási Variációit Keresõ Software

6. Megtalált Megoldási Mód(ok)ból Kikísérletezésre Érdemes(ek)et Választó Software

7. Kiválasztott Megoldási Mód(oka)t Optimumra Beszabályozó Kísérletek Technológiai Változóit és a Mérendõ Eredmény Jellemzõket Kijelölõ Software

8. Technológiai Kísérletek Technológiai Változói Létrehozását és a Mérendõ Eredmény Jellemzõi Mérését Megvalósító Kísérletek Technológiai Kombinációit Tervezõ Software

9. Technológiai Kísérletek Technológiai Változói Kombinációinak Létrehozására Alkalmas Eszközökre Vonatkozó Követelményeket Meghatározó Software

10. Kísérletek Elvégzésére Alkalmas Eszközök Mûködésére Vonatkozó Elõírásokat és a Kísérlethez Alkalmazni Akart Eszközök Megfelelõségét Egyeztetõ Software

11. Technológiai Kísérletek Technológiai Változói Létrehozására Alkalmas Eszközökre Vonatkozó Követelményeket Kielégítõ Meglévõ Eszközökbõl Választást Optimalizáló Software

12. Tervezett Technológiai Kísérletek Megvalósítását a Kísérletekhez Alkalmazott Eszközök Adottságaihoz Adaptáló Software

13. Technológiai Kísérletek Technológiai Kombinációi Megvalósítását Vezérlõ Software

14. Technológiai Kísérletek Technológiai Kombinációi Megvalósulása Mérésére Alkalmas Módszerek és Eszközök Kiválasztását Optimalizáló Software

15. Technológiai Kísérletek Technológiai Kombinációi Eredményének a Jellemzõi Mérésére Alkalmas Módszerek és Eszközök Kiválasztását Optimalizáló Software

16. Technológiai Kísérletek Technológiai Variációi Megvalósítását Vezérlõ Software

17. Technológiai Kísérletek Eredményére Jellemzõk Mérését Vezérlõ Software

18. Technológiai Kísérletek Adatai Gyûjtését Vezérlõ Software

19. Technológiai Kísérletek Kiértékelõ Software

20. Technológiai Kísérletek Eredményét Technológiai Hibák Okai Behatárolására Hasznosító Software

21. Technológiai Kísérletek Eredménye Alapján a Technológia Optimális Szabályozását Megvalósító Software

22. A Technológiai Kísérletek Eredményei Alapján További Kísérletek Szükségességét Vizsgáló Software.

23. TECHNOLÓGIAI KÍSÉRLETEK EREDMÉNYEIN ALAPULÓ HIBASZIMULÁLÓ (HIBASZIMULÁTOR-) SOFTWARE

24. Technológiai Variációk és Eredmény Jellemzõk Összefüggéseit Megjelenítõ Software

25. Technológiai Jellemzõknek a Tûréstartományai és az Eredmény Jellemzõknek a Tûréstartományai Optimális Egyeztetésével a Technológiát Optimalizáló Software

26. MÁS SOFTWARE RENDSZEREKKEL ÖSSZEKAPCSOLÓ SOFTWARE-K.

A KORÁBBI SOFTWARE FELTALÁLÓI SZERZÕI JOGI NYILATKOZATAI FENTI VONATKOZÁSBAN IS MEGERÕSÍTÉSE TEJFALUSSY ANDRÁS FELTALÁLÓTÓL:

A SZABADALMI BEJELENTÉSEIMBEN ÁLTALAM SZERZÕKÉNT LEÍRT, LERAJZOLT VALAMENNYI BÁZIS-SOFTWARE-RE, S A LÉTESÍTMÉNY-BÁZISTERV-MODELLEKRE IS, FOLYAMATOSAN FENNTARTOK VALAMENNYI FEJLESZTÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI JOGOT, S A JELEN LEÍRÁS SZERINTI SOFTWARE SZERZÕI JOG APPORTKÉNT VALÓ HASZNOSÍTÁSI JOG BIZTOSÍTÁS VONATKOZÁSÁBAN IS !

ALL RIGHTS RESERVED!

Hungary, 2009. 01. 27.

VI.

TOLERANCIA OPTIMALIZÁLÓ BÁZISSOFTWARE

VII.

LICENCJOG

Tejfalussy András mások pályázataihoz is vagyoni értékû, létesítmény- terv- és software-használati jog apportra tud lehetõséget biztosítani!

Ha Tejfalussy András, mint feltaláló szerzõ a software-i és létesítmény tervei használati jogát szerzõdéssel biztosítja az állami, európai uniós stb. támogatásra pályázó számára, akkor a pályázó a licenc szerzõdés idejére rendelkezésére álló ezen vagyoni értékû szellemi termék használati jogát bejelentheti, mint saját vagyoni hozzájárulását (apportját) ahhoz, hogy a pályázata megvalósulhasson.

A számítógép mûködtetési programok és a létesítmény tervek feltalálója, Tejfalussy András szerzõi jogai nem szûnnek meg a szabadalmi oltalmak megszûnésének idõpontjában, mivel a szabadalmai alapját képezõ bázis software-kre és létesítmény tervekre nem a maximum 20 éves idõtartamú szabadalmi oltalom vonatkozott, hanem a szerzõ halála esetén) még további 70 évig érvényes szerzõi jogi oltalom.

** A késõbbiekben különféle számítógépi nyelvekre lefordított vezérlõ és kiértékelõ programok már akkor is software-ek, amikor még csak "jelképek nyelvén" (pl. automatikus rendszerek blokksémái és folyamat ábrái és mûködési lépesei formájában) írják elõ a számítógép mûködtetést.

Lásd: BÁZIS SOFTWARE DEFINICIÓ:

VIII.

Lásd a software szerzõség eltulajdonítással kísérletezõket leleplezéseinket!


Folytatás-1.

Vissza a lap kezdetére