AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitólapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtéma: A TEJFALUSSY ANDRÁS ÁLTAL FELTALÁLT "INHOMOGÉN SZÁMÍTÓGÉP RENDSZER" MTA-SZTAKI-NÁL FOLYTATOTT FEJLESZTÉSEI CSEPEL MÛVEKI ÉS AZON KÍVÜLI TOVÁBBI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI ÉS SZERZÕDÉSI HÁTTERE


I./

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KUTATÓ INTÉZETE (SZTAKI) ÉS A CSEPEL MÛVEK KÖZÖTT LÉTREJÖTT 10 ÉVES EGYÜTTMÛKÖDÉSI SZERZÕDÉS "INHOMOGÉN SZÁMÍTÓGÉP RENDSZEREK FEJLESZTÉS" TÉMÁRA:

II.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KUTATÓ INTÉZETE (SZTAKI) ÉS A CSEPEL MÛVEK KÖZÖTT 1977-BEN LÉTREJÖTT 10 ÉVES EGYÜTTMÛKÖDÉSI SZERZÕDÉS "INHOMOGÉN SZÁMÍTÓGÉP RENDSZEREK FEJLESZTÉS" TÉMÁJÁBAN A TEJFALUSSY ANDRÁS ÁLTAL VEZETETT TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOKNÁL FOLYTATOTT - RÉSZBEN PÁRHUZAMOS - SZÁMÍTÓGÉP HARDWARE ÉS SOFTWARE FEJLESZTÉSEKRE VONATKOZÓ EGYÉB MEGBÍZÁSI TEVÉKENYSÉGEK:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

III.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KUTATÓ INTÉZETE (SZTAKI) ÉS A CSEPEL MÛVEK KÖZÖTT LÉTREJÖTT 10 ÉVES EGYÜTTMÛKÖDÉSI SZERZÕDÉS "INHOMOGÉN SZÁMÍTÓGÉP RENDSZEREK FEJLESZTÉS" TÉMÁJA ALAPJÁT KÉPEZÕ SZABADALOM HASZNOSÍTÁSI, TUDOMÁNYOS HARDWARE-SOFTWARE FEJLESZTÉSI ELÕZMÉNYEK:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Itt is lehet kattintani a teljes szabadalmi bejelentésre!

12.

13.

 

14.

15.

16.

17.

18.

IV.

AZ "INHOMOGÉN SZÁMÍTÓGÉP RENDSZER" HARDWARE-SOFTWARE MTA-SZTAKI-NÁL FOLYTATOTT FEJLESZTÉSEINEK AZ EREDMÉNYÉRRÕL KISZIVÁRGOTT INFORMÁCIÓK:

1.

2.

3.

V.

SZERZÕI JOG VÉDELEM

1.

2.

3.

4.

5.

Tejfalussy András részérõl a találmányaiban leírt, lerajzolt inhomogén számítógéprendszer és gradiens-hullám programozású optikai számítógép MTA SZTAKI által és az MTA SZTAKI (Roska Tamás és társai) által bel- és külföldön kialakított kapcsolat rendszerben folytatott kutatási eredmény hasznosítási és fejlesztési tevékenységhez a szerzõ részérõl jogbiztosítás pótlási kísérletek.

/1.

/2.

/3.

Code: MTA-Pannonhalmihoz080112email
TML1DocumentEncodingutf-8
Dátum: 2008. jan. 13. Vasárnap 12:16:09 Feladó: Tejfalussy András <ujvizforras@freemail.hu>
Címzett: elnokseg@office.mta.hu
Másolat: vamos@sztaki.hu
ujvizforras@freemail.hu
Tárgy: akadémikusok szerzõi jog semmibevételi ügye Melléklet:
MTA-MKI-LFBreHivatkLevele940221.jpg

HTML1DocumentEncodingutf-8
Tisztelt Pannonhalmi Kálmán Úr!

Szeretném kérni, hogy - a csatolt iratban szereplõ ügyek mellett - szíveskedjék segíteni tisztázni
a Kertészeti Egyetem Kristóf Lászlóné által (a vele közösen ott végzett antirandom méréseimrõl)
az MTA-nak a valóságossal ellenkezoleg jelentett mérési eredmény miatti személyes és
intézményi felelõsség ügyét, s emellett szíveskedjék valamennyi agrárszakember számára
ismertté tenni az ügyrõl Önnel korábban Önnel közösen készített korrigáló emlékeztetõket és
mellékleteiket. Ez azért szükséges, mert a kálium hamis határértékezései kiderülésének titokban
maradása miatt még a jószándékú kutatók is a hamis káliumpótlási irányelveket terjesztik és
ezúton bûnsegédkeznek a mérgezõvé tett nem kóser élelmiszerek termelésében és
fogyasztásában.

Budapest, 2008. 01. 12.

Üdvözlettel: Tejfalussy András

/4.

Code: MTAVizySumKozerdBej080113

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, Dr. Vizy E. Szilveszter akadémiai elnökhöz intézett nyilvános közérdekû bejelentés:

A Családorvosi Hetilap különszámában dr. Rigó János akadémikus által közzétett és ugyanakkor ugyanott (VIVEGA) termékreklám célokra is felhasznált Magyar Tudományos Akadémia elnökségi hamis tudományos állásfoglalás, melyet csatolok (1) egyértelmûen hibás abban, hogy azóta hamisan kalibrálják a nem kóser élelmiszerek optimális nátrium és kálium tartalmát. A hamisan kalibrált nátrium- és kálium pótlási sebességi optimum büntetõjogi felelõsséget is jelent az abból származó betegségekben szenvedõ, s emiatt korábban elpusztuló nem kóser étrendû emberekkel szemben.

A meghamisított nátrium optimum azon alapul, hogy a vérbõl a vesén és a bõrön és a bélfalon át kiválasztódó, nem szerves kötésû nátriumot a víz pótlásához képest, a fiziológiásnál (0,4/99) sokkal kisebb arányban pótolják. A hamisan magasra kalibrált kálium optimum pedig azon alapul, hogy a szervezet élõ sejtjei szerves kötésben lévõ, nem elveszíthetõ káliumtartalmát, amely a szervezet teljes káliumtartalmának a 98%-a (2), ugyanolyan mértékben pótoltatják, mint a vérben nem szerves kötésben lévõ elveszíthetõ káliumot, ami pedig a szervezet teljes kálium tartalmának mindössze csak a 2%-a. Valójában csak ennek a 2%-nak kellene pótolni étkezési úton a veszteségeit, kb. a fiziológiás infúziós Ringer oldatnak (3) megfelelõ nátrium/kálium aránnyal, vagyis az élõ ember vérének az optimális nátrium/kálium (20/1) arányának, azaz a konyhasó/kálisó=30/1 fiziológiás arányának megfelelõen. Ráadásul elhallgatják mérgezõ kálium túladagolás mértékét, a küszöbsebességet, ami az infúziónál 0,8-1,8 gramm/óra vagy 11
gramm/nap (4) ill. az étkezés útján történõ káliumbevitelnél is kisebb, mint a Kálium-R tabletta evési klinikai kísérleteknél 6 személybõl 5-nél mérgezõnek bizonyult kb. 3,4 gramm/8óra káliumbejuttatási sebesség (5), vagy a belgyógyászati tankönyv szerint 2,2-3,5 gramm/24 óra (6).
Nyilván nem fogadható el sem a 18 gramm/nap kálium beviteli sebesség veszélyküszöb, sem a 70 gramm/nap kálium beviteli sebességi veszélyküszöb, amelyeket az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottsága (7), illetve az Országos Élelmezési és Táplálkozástudományi Intézete részérõl (7) a nyomozó hatóság felé is elõadtak. Pedig egyébként is tudják, szélesebb körû, Nobel-díjjal is jutalmazott tudományos kutatás MEDICINA
Könyvkiadó által 1976-ban publikált mérési eredményei alapján is, hogy milyen nagyon ártalmas (ivartalanító és életrövidítõ hatású is) a nátriumhiányos és a káliumtúladagoló táplálkozás (8).

Mellékletként csatoltam az akadémiai elnökségi hamis állásfoglalást ismertetõ publikációt (1), Az (2-5) számmal hivatkozott többi dokumentumot lásd a Dr. Pannonhalmi Kálmán úr MTA elnökségi titkárság vezetõ részére f. hó 10-én a titkárságukon CD-n személyesen átadott www.aquanet.fw.hu internetes honlap CD másolaton, az „mta.html” file-ban, ill. a (6-7) dokumentumot az „OETIfajirtoCsalása.html” file-ban, a (8) dokumentum gyûjteményt pedig a „mellekvesekerges.html” file-ban.

Budapest, 2007. 01. 13.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT
2621 Verõce, Lugosi u. 71.
+36-202181408

/5.

/6.

7.

8.

 

VI.

A TEJFALUSSY ANDRÁS ÁLTAL FELTALÁLT "INHOMOGÉN SZÁMÍTÓGÉP RENDSZER" HARDWARE-SOFTWARE MTA-SZTAKI-NÁL FOLYTATOTT FEJLESZTÉSEI KORÁBBI CSEPEL MÛVEKI FEJLESZTÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZÕDÉSI EGYÜTTMÛKÖDÉSI HÁTTERE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

FELTALÁLÓ SZERZÕI JOGVÉDELMEN ALAPULÓ JAVASLATA A HAZAI EGYETEMEK MÉRÉSEKKEL ÉS/VAGY MÉRÉSI ADATOK SZABÁLYOZÁSI- ÉS ELLENÕRZÉSI FELHASZNÁLÁSAIVAL FOGLALKOZÓ TANANYAGAI KIJAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

9.

További dokumentumok a Magyar Tudományos Akadémia által Tejfalussy András és társai ellen tudatosan folytatott szerzõi jog sértésekrõl.

10.

10.

Egy MTA Kémiai Kutatóintézeti új publikáció interneten közzétételébõl kiderült, hogy Tejfalussy András kutatás-gyorsító software általuk illegálisan folytatott alkalmazásával értek el nagyjelentõségû új anyagkutatási eredményt.


Itt kattinthat a folytatásra!

Vissza a lap kezdetéhez!