AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Vissza a nyitólapra / Vissza a fõtémajegyzékre / Vissza az elõzõ lapra

Fõtéma: Emlékeztetõ a dr. Mikola Istvánnal 1993.VIII.18-án megbeszéltekrõl (Mikola.93).


1.

Nyílt irat! 8/1. ATT-140893/10.

Kód: MIKOLA.93

E m l é k e z t e t õ

Az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és GAZDASÁGOSSÁG ELLENÕRZÕ KÖZPONTJA (1036 Bp. Lajos .115.) CLVKA irodájában, 1993. augusztus 18-án létrejött határérték-egyeztetési megbeszélésrõl.

Jelen volt:

Tejfalussy András, mérésügyi szaktanácsadó, az Agroanalízis Tudományos Társaság elnöke, irodavezetõ

- Varjas András fizikus, mérésügyi szaktanácsadó

- Dr. Mikola István orvos, az Orvosegészségügyi Szakbizottság elnöke, a Keresztény Egészségügyi Kamara vezetõ képviselõje

Elõzmény: Dr. Hasznos Miklós úr, országgyûlési képviselõ javaslata, miszerint, ha a kálium túladagolással kórházi kísérleti körülmények között bármiféle mérgezési eset elõfordult, azt a szakbizottságnak célszerû feljelentenie, azok után, hogy a népjóléti tárca vezetõje napi 133 gramm káliumkloridot is veszélytelennek írt le (343/S/93. sz., Dr. Surján László által aláírt levél), és azzal szemben az orvos akadémikus szerint, már napi 2,2-3,5 gramm káliumfogyasztás is károsítja a szívmûködést, egészséges embereknél is. Ugyanis elképzelhetõ, hogy a veszélyes több kálium fogyasztás melletti kiállás a lakosság egészségét - esetleg üzleti érdekbõl - veszélyezteti. Az eddigi anyagokból, Varjas András bemutatja Petrányi akadémikus határérték elõírását, és más azzal egybevág¢ tanirodalmi állásfoglalásokat, valamint az azokkal ellentétes állításokkal terhes, említett (1993. február 19-i) Surján-féle levelet. Bemutatja továbbá az Országos Polgári Védelmi Parancsnok által küldetett OÉTI levelet, melybõl Surján levelét - kisebb kihagyásokkal és hozzátoldások mellett - megírták. (Dr. Bíró György OÉTI igazgató-fõorvos 38o/1993. szám alatti, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fõvárosi Intézetéhez, dr. Lun Katalin fõvárosi tisztifõorvoshoz írt, 1993. február 2-i levelét.) Feltûnik, hogy a napi 7,9 gramm kálium beviteli veszélyességi határértéket, ás az azt dokumentáló tankönyv idézetet (ILSI kiadásában 1990-ben, a Present Knowwledge in Nutrion c. könyvbõl) Surján levele minden indoklás nélkül elhagyta, és nem említi Petrányi akadémikus állásfoglalását, mely szerint a napi 5-8 gramm káliumklorid ill. káliumcitrát szájon át szedése (ez 2,2-3,5 gramm kálium hatóanyag) már jól láthatóan mérgezi a szív elektromos vezérlését.

Komolyabb mérgezés egészséges személyeknél a számítások szerint is, akkor következik be, ha a vesék korlátozott sebességû (fiziológiás) kálium kiválasztása (max.napi 3,5 gramm kálium) nem tud lépést tartani a káliumbevitel mértékével és/vagy sebességével, és ennek következtében az EC-folyadék káliumszintje meghaladta a 0,2 gramm/l küszöbértéket (kb. napi kb. 6-8 gramm összes kálium bevitelnél).

Dr. Mikola István elmondja, hogy nem szükséges a kálium, mint só. Ismert, hogy a szokásos vegyes táplálék mindig feleslegben tartalmazza a káliumot. A Dr. Petrányi akadémikus tankönyvi adatait, határértékeit, gyógyszerkísérleti eredményeit (pl. kálium pumpa kísérletek) minden orvos tanulta, számonkérik tõlük a vizsgákon.

Beismeri, hogy egészséges személyeknél nincs adat a kálium túlevés káros hatásairól, mert egészséges személyeknél nem mérik a kálium bevitelt és kiválasztást, vagy az EC folyadék pillanatnyi kálium tartalmát. Jelenlevõk információi minden vonatkozásban azonosak és megegyeznek abban a tekintetben, hogy a kálium mérgezés megszûnése nem regisztrálható az éhgyomorra vetetett vérmintákból. A halált okozó - nem klinikai - kálium mérgezés sem, mert az EC folyadékba a pusztuló sejtek kiszabaduló káliumtartalma is bekerült. Ezért az orvosok csak a (betegségi) kálium-hiány statisztikáit ismerhetik.

(Így pl., 9,8 millió "egészséges" személynek lehet közepes kálium-mérgezése a több káliumot tartalmazó ételektõl és italoktól, és a statisztika mindig kálium hiányt mutat (a betegek mintái alapján).

Bemutattam a beszerzett különbözõ káliumos sókészítményeket. Az osztrákok tengeri sójában, csak 0,7 gramm kálisó van. A magyaroké 32-98% kálisót tartalmaz, ez életveszélyes. Dr. Mikola István úr, meglepõdve tanulmányozta a 25% kálium és 24% nátriumtartalmú sót, a SALTZ-ot. A Compact-Douwe Egberts gyógyszerként ajánlott terméke.

Hasonló az összetétele az ún. Tengeri só-nak. A HELP BT terméke. Ezt, mint "nátriumszegény gyógysót" árusítják. Kb. 50%-a kálisó. Tanulmányozza a REANAL cég "REDI-Só" fantázia nevû készítményét, melyet a Petrányi akadémikus által mérgezõként megjelölt 3,5 gramm felett (6-10 grammig) ajánlanak "gyógytápszerként", a vérnyomás csökkentöjeként, a magas vérnyomás megelõzõjeként.

Varjas András bemutatja a REDI-Só-val elvégzett klinikai kísérlet orvosok által rögzített leírását és az általuk adott eset-minõsísítéseket. Az OÉTI-tõl kikért engedélyezési dokumentáció irataiban.

Dr. Mikola István az OÉTI dokumentációban szereplõ REDI-Só kísérlet leírásnál észrevételezi, hogy napi 1-2 gramm REDI Só, a kísérlet 3. -6. napja között, még az enyhe veseléziós betegek esetében is, négybõl három személynél, életveszélyes (extrém) kálium mérgezést okozott.

Varjas András bemutatja, hogy ezt a Dr. Láng István és tsi, 8253.sz. interpellációs miniszteri válasz szakértõi ellenkezõleg írták le a miniszterek, az Országgyûlés részére. Napi 40 gramm REDI Só-t még veszélytelenül etethetõnek írtak le, ami napi 18 gramm kálium.

Dr. Mikola István kéri, a bemutatott dokumentumokat és írásbeli javaslatot is, a mérgezési kérdésekben való írásos állásfoglalásához. Meglepõdve olvassa, Dr. Fövényi Józsefnek és Dr. Bíró Györgynek a kálium korlátozatlan forgalmazására vonatkozó ajánlásait, a jelentésükben. Az ahhoz csatolt klinikai kísérlet leírás pontatlan, és a mérési és értékelési hibáktól hemzseg. Ez nyilvánvaló, amikor a jelenlévõk közösen megvizsgálják a REDI Só "vérnyomáscsökkentõ" hatását valószínûsítõ (12.sz.) diagrammot. A leírás ugyanis rögzíti, hogy a kálium etetése mellett, egyéb vérnyomás-befolyásoló szereket is ettek a kísérleti személyek. Ezek hatása a REDI Só hatásaként van az ábrán feltüntetve (csalás?). Erre a tényre, maguk a kísérletezõ orvosok - szemben Dr. Fövényi Józseffel, a fõnökükkel, maguk - is, felhívták az OÉTI figyelmét. Dr. Mikola István szerint, a megalapozatlan fõorvosi álláspontot az üzleti érdekek diktálhatták.

Jelenlévõk megállapodnak, hogy a REDI Sóban és a KÁLIUM-R-ben egyaránt kálium a hatóanyag, de a REDI Só káliuma gyorsabban bejuthat a vérbe, ezért a KÁLIUM-R veszélytelenebb. A KÁLIUM-R hatás vizsgálata nyilvánvalóan korrekt klinikai kísérleteken alapult, de az OÉTI REDI Só kísérletei még tájékozódósra sem valók.

Sok alapvetõ mérési és értékelési methodikai kérdés is felmerült. Pl. a betegeken szerzett tapasztalat nem használható az egészséges káliumbevitel megállapítására. Így a Péterfy S u-i klinikai kísérletek alapján sem kérdõjelezhetõ meg Petrányi akadémikus alacsonyabb határértéke, amely közvetlen EKG méréseken alapult és más tankönyvek mérési diagramjaival, határértékeivel közvetlenül igazolható. Kérdés az ún. "MTA Talajtani Bizottság" hozzáértése.

Jelenlévõk megállapodnak, hogy célszerû a kálium határérték rögzítése. Fel kell lépni a kálium túlfogyasztás veszélyeinek a lakosság elõl eltitkolásai, a kálium túlfogyasztást egészségesnek feltüntetõ reklámok ellen. A veszélyességi határt a kálium sókra helyesen rá kell íratni. A veszélyes kálisónak az ételekbe és az italokba, a diétás stb. konzervekbe bekeverését, és a konyhasó-pótlásra alkalmazását, a veszélyessége miatt be kell tiltatni.

Részemrõl, mint ellenõr valószínûsítettem egyéb adatok és a mûtrágyatermel(tet)ési, valamint a mûtrágya felhasználási világstatisztikák alapján, hogy a többlet káliumot nem használják

az Izraeli Moszad növénykutatói tudományos titkosszolgálata által befolyásolni nem tudott arab és kínai területeken. Méréseink szerint az anyag használata - ha gyors a felszívódása - károsítja a növényeket is, fõleg azok alkalmazkodási, védekezési készségét, de az ezzel kapcsolatos adatokat szintén ellenkezõre módosították a felsõ szerveknél. Az adatok tanusága szerint, pl. az USA-ban is, hektáronként harmadannyi mûtrágya felhasználással is, dupla, vagy több a 10 éves termésátlag, és ennek a kisebb káliumhasználat az alapvetõ oka. Számos ország csõdjének, a több kálium használat a tényleges oka. A korábbi és az új földtörvény tervezet hibái alapján látható egyeseknek az a szándéka,hogy miután az ország területeit a külföldiek magyarországi cégalapításáról hozott hibás törvények alapján sikerül a tényleges érték tizedszázalékáért eladniuk, ennek jóváhagyását megszavazzák a Parlamentben. A külföldre eladott földek ára azért alacsony, mert túlzott lett a kihalás. Ennek egyik tényezõje, a lakosság folyamatos túletetése káliummal, amely mintegy "véletleníti" az emberek egészségét. Ráadásul a több kálium fáradságot,kábultságot is okoz, így az emberek nem figyelnek annyira oda, mi történik velük. Magyarország kiárusításra kerül, a kálium–trágyázással okozott, mintegy 15 milliárd dollár adósság - növekedése miatt is. Az orvosok többsége nincs tisztában a káliummal kapcsolatos valódi problémával, a folyamatos, de mérsékelt kálium túletetés okozta mérgezés tényleges hatásaival. Nem tud a határértékekrõl, a nem beteg emberek kálium tûrõ képességérõl.

Alaptalan következtetéseket von le, egyes esetek alapján, melynél a nagyobb kálium bevitel ellenére életben maradtak emberek, pl. ha fellép“ hányások és hasmenések következtében, mellyel a veszélyes többlet káliumtól az emésztõ rendszerük még idõben megszabadult. Petrányi akadémikus alapvetõ megállapításai semmibevételével csak az infúziós kálium túladagolások halálos veszélyeit hajlandók elhinni. Nincs más lényeges eltérés az infúzióval, az étellel vagy italokkal bevitt mérgezõ többlet kálium hatásai között egyéb, csak a vérbejutás sebesség. A kálium felszívódás ugyanis a bélcsatornából a vérbe, mintegy 90%-os. Sok orvos, például Surján László is,az egyes túlélésekbõl azt a hibás következtetést vonta le, hogy a kálisó napi 40, vagy akár 133 grammig, veszély nélkül mindenkivel folyamatosan etethetõ. Nem ismeri be, hogy kisebb kálium többletet is esetleg, majd 30-40 év alatt, kipusztíthatja az eredetileg ennél sokkal tovább egészségesen élni képes emberek népnyi tömegeit is.

A felülvizsgálati kérelem elõterjesztés
---------------------------------------------------

A különbözõ kérdésekben, kérem a Keresztény Orvosi Kamara etikai álláspontját, azt, hogy az Orvosszakértõi Bizottság jelentse fel a kálium mérgezés klinikai bizonyítékait az Országgyûlésben letagadókat, az OÉTI "REDI Só" klinikai dokumentációiban szereplõ 3 halálos káliummérgezési "esemény" alapján, figyelembe véve, hogy a kísérletet folytató, ott jelen lévõ kezelõ orvosok saját maguk is leírták, és a káliumetetés abbahagyásából álló terápiájuk sikere is igazolta ezeket a megtörtént klinikailag leírt kálium mérgezéseket.

Állástfoglaltam, hogy egységesíteni kell a kálium veszélyességi megítélését, a KÁLIUM-R gyógyszer hatóanyag vizsgálati eredmények korrektek, irányadóak.

Nem lehet egyazon hatóanyag gyógyszerként veszélyesnek, tápanyagként pedig teljesen veszélytelennek nyilvánítva, fel kell lépni.

Viták esetében, a kisebb veszélyességi küszöböt kell alapul venni, nem a nagyobbat, ennek megfelelõen helyesbíttetni szükséges a korábbi (8253 sz.) miniszteri állásfoglalásokat is, a megfelelõ orvosszakértõi bizottsági nyilatkozattal.

Jelenlévõk megállapodnak, hogy célszerû a kálium határértéket rögzíteni. Fel kell lépni a kálium túlfogyasztás veszélyeinek a lakosság elõl eltitkolásai, a kálium túlfogyasztását egészségesnek feltüntetõ reklámok ellen. A veszélyességi határt a kálium sókra helyesen kell ráíratni. A veszélyes kálisónak az ételebe és italokba, a konzervekbe bekeverését, a konyhasó pótlásra alkalmazását, be kell tiltatni.

Ehhez, Dr. Mikola István minden lehetõ segítséget megad.

A többiek ezt köszönettel nyugtázzák.

A jelen összefoglaló emlékeztetõt Jelenlévõkön kívül, Dr. Hasznos Miklós képviselõ úr számára is, az Õ szíves tájékoztatása érdekében megküldöm. Miután az ügyben szaktanácsadó vagyok a rendõrségi nyomozásnál, másolatot kap továbbá az eljáró PKKB, BRFK és KTM is.

A megbeszélést részletesebben Varjas András a jövõ hét elejére leírja, ennek megvárásától azonban, Dr. Mikola István úr Kanadába utazása miatt eltekintettünk, a részletesebb leírást a késõbbiek során tudjuk majd jól használni.

*

Dr. Mikola István úr részére mellékeltem: 1 példány klinikai vizsgálat-leírást, valamint Dr. Fövényi József összefoglalóját, a dr. Bíró György részére írt kísérõ levelével; ezenkívül, az interpellációra kapott miniszteri választ (8253), továbbá az OÉTI ás az NM említett leveleit, valamint a KTM 27/93. TvH. számú szakvéleményét, a kálium katonai stb. veszélyeirõl.

*

k.m.f.

Tejfalussy (Sydo) András
cc: CLVKA Iroda (elnök)

/ lángpity.001 / ***

2.


Itt lehet kattintani a folytatásra!

Vissza a lap kezdetére