Tudományos Vitafórum

A vitában olyan együttműködő személy vehet részt, aki elfogadta az 1-7. pont szerinti irányelveket.

 

Hét pont, amit MINDIG AKARNI KELL

1. Okos és becsületes legjobb szakember vezetőket.

2. Valamennyi magyar állampolgár emberi alapjogait
biztosító Magyar Alkotmányt és joggyakorlatot.

3. Teljes körben helyesen kalibrált mérési adatokra
alapozó oktatást, kutatás-fejlesztést, tudományt.

4. Környezetharmonikus (az ökoszisztéma egyensúlyát biztosító)
optimalizált termelést és fogyasztást.

5. Minden magyarnak a munkája össztársadalmi
hasznosságával arányos, a nemzetközi átlagnak
megfelelő munkadíjat, nyugdíjat és teljes körű,
lehető legnagyobb egészségbiztonságot.

6. Teljes körű nyílt tájékoztatást a problémák minden
lényeges okát feltáró és a problémák kiküszöbölését
mindenben elősegítő jól érthető helyzetelemzésekkel.

7. Szeretettel teljes, valódi emberséget és barátságot.

                                                                          Tejfalussy András

 

 

Tudományos vitákat az alábbi lépésekben folytatunk le (Aquinói Szent Tamás Arisztotelész hatására kialakított vitamódszere szerint):

 

  1. Kérdés-felvetés.
  2. A majdani válaszunkkal szembeni ellenvélemények felvonultatása.
  3. Az ellenérvek cáfolata tekintélyérvekkel.
  4. A felvetett kérdésre vonatkozó saját tanítás és azon alapuló problémamegoldás.
  5. A 2. pont szerinti ellenérvek pontról-pontra történő cáfolata.

Comments are closed.