AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT

Hungary, 1036 Budapest III., Lajos u. 115., Tel./fax: +36-1-250-6064, +36-27-380-665

E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com


Rólunk / Tevékenységi kör / Referenciák / Elérhetõségünk / Kezdõoldal

Elõzményoldal


 

OLVASSA(D) ÉS TERJESSZE(D)!

Üzenetek Tejfalussy Andrástól, NYÍLT LEVÉLKÉNT.

Mottó: HASONLÓ EMBERI JOG SÉRTÉS A NEMZETI SZOCIALISTA RENDSZER ÉS A ZSIDÓ RENDSZER NÉPIRTÁSI BÛNTETTEIT TAGADÁS!

Iratjel: uzenetek-tejfalussy-andrastol-120413

OLVASSA(D) ÉS TERJESSZE(D)!

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK és ILLÉS ZOLTÁN ÁLLAMTITKÁR SEGÍTÉSÉRE, a Ptk. 484-487. §. alapján folytatott közérdeku nyilvános kárelhárításként, aTAuzenetei” fájl tartalma a www.aquanet.fw.hu honlapról”, AHOL AZ ÜZENETEK ALAPJÁT KÉPEZO BUNÜGYI DOKUMENTUMOK, MÉRÉSTANI STB. KONKRÉT BIZONYÍTÉKOK KÖZVETLENÜL ELOHÍVHATÓK.

WWW. AQUANET.FW.HU honlapunk közérdekû témái:

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT

Hungary, 1036 Budapest III., Lajos u. 115., Tel./fax: +36-1-250-6064, +36-27-380-665

E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Fõtémakör: ÜZENETEK A "MAGYAR GÁRDÁKNAK", TEJFALUSSY ANDRÁSTÓL
____________________________________________________________________________

Bevezetés

ELSÕSORBAN EZT A TERRORIZMUST KELL ELHÁRÍTANUNK:

Ott és annyi õslakost irtanak ki kálisóval mérgezett élelmiszerrel és vírusos ivóvízzel, ezeket a propaganda gépezet és a bolthálózatok útján ott és olyan arányban vetik be, ahol és amennyi eredeti õslakostól el akarják rabolni az ingatlant és nyugdíjjárulék-befizetését. E lassított, tervszerû, de véletlenszerûsített népirtást (lásd: Mózes II. 23. 20-33., V., 7. 2, 22.?!) hamis szakértõk beszélik be "természetesnek", és a leleplezõ adatokat a rendõrség, ügyészség, bíróság a tudományos fórumokra tartozó vitaként kezeli, mivel a hamis alkotmány szerint ezen ügyekben kizárólag csak õk, a népirtás tudományos szervezõi, a bûnösök lehetnek illetékes döntnökök. Verõce, 2011. 05. 20.

Naponta sokszorosa a magyarok cián- és vörösiszap katasztrófák miatti összes kárának a kormányok által a kálisóval kevert konyhasóval okozott egészségi, életrövidülési és gazdasági kár!

Verõce, 2011. 08. 19.

Tejfalussy András

______________________________________________________________________

Folytatás a www.aquanet.fw.hu honlapról:

XCVI.

1./ Optimum Kalibráló Tudományos Testület létrehozását javaslom, a környezeti és egészségi optimum határértékek többváltozós hatáskalibráló mérésekbõl pontosítására! Verõce, 2011. 05. 23.

2./ Közérdekû energiaügyi javaslat: a fûtés sokkal kevésbé árt a környezetnek, ha mélyebbre lefúrva, nagyobb mértékben hasznosítjuk a magmahõt, megtakarítva a hõszivattyút. Verõce, 2011. 05. 23.

3./ Alkotmánysértõk és hazaárulók az olyan kormányfõk, akik lehetõvé teszik, hogy felvásárolhassák Magyarország területét, földjét a fajirtó talmudisták cégei. Verõce, 2011. 06. 05.

4./ Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz intézett kérdés: Kedves Zoltán! Igényled, hogy a kár-okok és optimális elhárítási módjai jobb behatárolásához kikérdezzük a Best Choice APLA programunkkal a szakmák legjobbjait? Verõce, 2011. 06. 08. Illés Zoltán válasza: Nem. Köszönöm. Budapest, 2011. 06. 08. Visszakérdés: Miért? Verõce, 2011. 06. 08. Bõvebb tájékoztatás a javasolt programunkról Illés Zoltán részére: A Best Choice APLA az általad aláírt I-1077/90. KTM. együttmûködési szerzõdésünk keretében ugyanerre sikerrel alkalmazott APLA modern számítóbépekre adaptálása. Verõce, 2011. 06. 08.

5./ Nem a MOL-t kellett volna gazdagítani az állampolgárok terhére az IMF-tõl felvett hitellel. A befuccsolt erõmûvek magmahõre átállítására kellett volna ez a pénz. Verõce, 2011. 06. 08.

6./ Lázás János elõadta az Orbán kormány szándékát, hogy tovább csökkentik gyermekeink konyhasó pótlását. Ez életrövidítõ és ivartalanító hatású a mérések szerint. Verõce, 2011. 06. 11.

7./ Az Aranybullát és az Alkotmányt is semmibe vették az izraeliek idetelepülését és terület-tulajdon szerzését megengedõ országgyûlési képviselõk, feljelentem õket! Verõce, 2011. 06. 11.

8./ Ph. D. Illés Zoltán államtitkár úrhoz: Kérlek, hogy válaszolj a kormányhoz a termõföldeket konyhasóval mûtrágyáztatni engedõ MTA-s és minisztériumi vezetõk ellen a múlt évben benyújtott petíciónkra! Verõce, 2011. 06. 12.

9./ Javaslat: FIDESZ jelentse fel azokat, akik 63 milliárd Ft reorganizációs hitellel támogatták a privatizálókat, akiknél 58 milliárd Ft fedezeti ingatlan eltûnt! Verõce, 2011. 06. 12.

10./ A kormány által a lakossághoz kiküldött kérdések az IMF-tõl és World Bank-tól a kormányok által felvett, elpazarolt hitelek velünk visszafizettetését szolgálják? Verõce, 2011. 06. 13.

11./ RIADÓ! AZ ORSZÁGUNKAT IZRAELIEKNEK ELADÓK IDEGMÉREG KÁLISÓRA CSERÉLTETIK ÉTELEINKBEN A KONYHASÓT, VÍRUSFERTÕZTETIK AZ IVÓVIZÜNKET, KONYHASÓVAL MÉRGEZIK A TERMÕFÖLDJEINKET. Verõce, 2011. 06. 13.

12./ Dr. Illés Zoltán államtitkár úrnak: Olvastad a tudós ENSZ szakértõ Ph. D. Puskás Ferenc által írt szakmai kritikát a vörösiszap- és ciánkár elhárításotok hibáiról?! Világ Magyarsága, 2011. jún. 9. Verõce, 2011. 06. 18.

13./ Az izraeli cégek idetelepülését liberalizálással az itteni országgyûlési képviselõk lehetõvé tették akárhány izraeli rablógyilkos talmudista idetelepülését és földvásárlását?! Verõce, 2011. 06. 26.

14./ Közérdekû javaslat a Kormányhoz: A MOL és az Orbán kormány tagjai fizessék vissza a MOL részvényeket vásárlására felvett IMF hitelt, s ne terheljék át az amiatti adósságnövekedést a lakosságra! Verõce, 2011. 06. 26.

15./ Illés Zoltán államtitkár úrhoz: Ellenõrizted az Automatikus Psycho Logikai Analízis (APLA) segítségével általunk a KTM-nek rangsorolt PHARE és FVM pályázatok pénzfelhasználatának az eredményességét? Verõce, 2011. 06. 29.

16./ Illés Zoltán államtitkár úrhoz: Ne adjatok pénzt olyan környezetvédõknek, akik/amelyek nem tiltakoztak a 26% NaCl-tartalmú, de hamisan „40%-os kálisó” feliratú „mûtrágya”használata ellen! Verõce, 2011. 06. 29.

17./ A Magyar Tudományos Akadémián cionista Világkongresszus volt. Pálinkás József MTA elnök védi a mûtrágyákba konyhasót keverõket. Az öccséék lopják a szerzõi jogaimat. Verõce, 2011. 06. 29.

18./ A hazaárulók tudatosan juttatják csõdbe a hazai termelõket azzal, hogy az alacsonyabb adóköltségû külföldi termékek beengedésével a hazai termékeket eladhatatlanná teszik! Verõce, 2011. 07. 05.

19./ Illés Zoltán államtitkárhoz és Vona Gábor Jobbik elnökhöz: Tudsz segíteni az NaCl tartalmú mûtrágyák, és 0,3 Na/K arányú csecsemõtápszerek engedélyei visszavonásában, vagy elintézhetjük, kárelhárítóként a nevedben is? Verõce, 2011. 07. 07.

20./ Betegségeket, életrövidülést, ivartalanodást akar elõidézni Orbán Viktor a konyhasóval fiziológiás mértékben sózás büntetõadóval sujtásával, s azzal, hogy emiatt majd kálisóval fogják pótolni az élelmiszerek sós ízét? Tervszerû népirtás, miután Nobel-díjas kutatók méréseibõl 1950 óta ismertek a fenti hatásai! Verõce, 2011. 07. 13.

21./ Közérdekû bejelentés Illés Zoltán államtitkárhoz: Az ivóvizek növényvédõ vegyszer és egyéb vegyszer, és fertõzõ vírus tartalmát településenként átlagosan 8 naponként 1-1 vízminta mérésével „ellenõrzik”?! Verõce, 2011. 07. 14.

22./ Pofátlanság a kormány részérõl, ha semmibe veszik a magyar termõföldeket konyhasóval mûtrágyázást bizonyító Petíciónkat! Verõce, 2011. 07. 15.

23./ Petíció Illés Zoltán államtitkárhoz: Közveszélyes, hogy évente kb. 128.000 db. vízmintával álellenõrzik a több, mint3200 település ivóvizét! Ez átlagban településenként kb. 8 naponta 1 db. vízminta! Verõce, 2011. 07. 16.

24. / Kérdés Illés Zoltán államtitkárhoz és Zacher Gábor toxikológushoz: Izzadással egy fizikai munkás vagy sportoló napi kb. 18g NaCl-ot veszít. 2 liter infúziós Ringer oldat is ennyit pótol. Miért max 5g/fõ/nap NaCl-ot pótlást írtok elõ? Verõce, 2011. 07. 16.

25./ Miért nem jelentik fel a Jobbik Párt országgyûlési képviselõi azokat, akik kiirtják a magyar népet az étkezési NaCl pótlás 1/3-ra csökkentésével és a káliumpótlást 10-szeresre növeléssel, és a szennyvízzel itatással? Verõce, 2011. 07. 16.

26./ Miért nem jelenti fel Orbán Viktor sem azokat, akik irtják a magyar népet az étkezési NaCl pótlás 1/3-ra csökkentésével és a káliumpótlást 10-szeresre növeléssel, és a szennyvízzel itatással? Verõce, 2011. 07. 16.

27./ Illés Zoltán államtitkárhoz: A hatósági vizsgálatok nem hitelesek: Korrupt az irányítás és az ellenõrzés is: túl ritkán mérnek, és a mért adatokat durván meghamisított optimum elõírásokhoz hasonlítják. Verõce, 2011. 07. 17.

28./ Kérdés Illés Zoltán államtitkárhoz, ill. az Orbán kormányhoz: A világ legjobb környezet-, technológia- és döntés-optimalizáló módszereit én találtam fel, az én szabadalmaim és software-im. A kormány nem akar optimalizálni? Verõce, 2011. 07. 17.

29./ Kérdés dr. Zacher Gábor toxikológushoz: Nem az infúziós fiziológiás sóoldatba tett többlet kálisóval sorozat gyilkolást „nevezték át” a tegnapi hírekben „infúziós sóoldatot inzulinnal fertõzésnek”?! Verõce, 2011. 07. 18.

30./ Balczó Zoltán országgyûlési alelnökhöz: Jelezzétek Budai Gyulának, hogy az ott õrködõ 3 rendõr miatti tûz a Budapesti Sportcsarnokban kb. 10 milliárd Ft kárt okozott, de 60 milliárdért építették újra! Verõce, 2011. 07. 22.

31./ Zagyva Gyula Jobbik-párti országgyûlési képviselõhöz: Jól látom, hogy a Jobbik vezérkara is megkezdte a kálisóval megmérgezett „étkezési sóval” és nem tiszta ivóvízzel a magyar népet kiirtást ténylegesen akadályozó személyem kirekesztését?! Verõce, 2011. 07. 27.

32./ Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: Korrupció, hogy vízzel áztatják a trágyakupacokat és elszennyezik vele a felszín alatti ivóvizet a „humuszgiliszta” tenyésztõ csalók a vízügyesek engedélyével! Verõce, 2011. 07. 31.

33./ Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: A minisztériumod nem szakértõ bürokratái és korrupt szakértõi nem fogják megfékezni a pályázati pénzek csalóknak juttatására irányuló elbírálások korrupcióit! Verõce, 2011. 07. 31.

34./ Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: Minisztériumi korrupció: A kálium ellátás helyzete Magyarországon KTM-kiadvány is segít elhitetni, hogy a 26% konyhasót tartalmazó „40%-os kálisó” talajjavító! Verõce, 2011. 07. 31.

35./ Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: Közérdekû javaslat: Jelentsd fel a Levegõ Munkacsoport által bemért ivóvízszennyezõ rákkeltõ vegyületet egészségünket nem veszélyeztetõnek hazudó ÁNTSZ-eseket! Verõce, 2011. 08. 01.

XCVII.

1./ MEGKÉRDEZTÜK DR. ILLÉS ZOLTÁN VÍZÜGYI ÁLLAMTITKÁR URAT: MIÉRT REKLÁMOZZA TÖKÉLETESKÉNT A VÍZ MINÕSÉGÉT A DMRV VÁCI VÍZMÛ A DUNAKANYAR RÉGIÓ ÚJSÁGBAN? Verõce, 2011.08.20.

2./ Közérdekû bejelentés, Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: A talajtápanyag mérések adatai hamis kálium optimumhoz kalibrálása környezeti, egészségi és gazdasági kárt okoz, lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2011. 08. 20.

3./ Kedves Dr. Illés Zoltán! Szeretném. ha segítenél a talaj- és egészségi adat mérõ mûszerek által mért adatok jelentései pontatlan kalibrálásai megszüntetésében. Üdv: Tejfalussy András. Verõce, 2011. 08. 28.

4./ A Lánchíd Rádió Szerkesztõségéhez (SMS): Bemutathatnám a Lánchíd Rádióban az allergia nagyságrendileg fokozódása eltitkolt tényleges fõ okait? Tisztelettel: Tejfalussy András (www.aquanet.fw.hu), Verõce, 2011. 09. 02.

5./ Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: Hûtõlétesítmény bázisterv, beltér nyári hûtéséhez: A központi fûtés talajba, kútba, tóba, folyóba süllyesztett hõcserélõhöz csatlakozik. All Rights Reserved! Tejfalussy András,. Verõce, 2011. 09. 08.

6./ Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: Elintézem helyetted, hogy tiltsák le a giliszták emésztõrendszerében humusz keletkezését hazudó szabványt és a vízszennyezõ alkalmazására adott vízügyi engedélyt. Verõce, 2011. 09. 11.

7./ A Cionbolygó program keretében folytatott, Magyarországra Izraelt áttelepítést és az orvosi csalásokkal magyarokat irtást akadályozni próbáló szakértõk ellenségek? Verõce, 2011. 09. 11.

8./ Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: Az EU 110.000.000. Ft-ot (száztízmilliárd-forintot) adott Magyarországnak, hogy arzénmentesítsék 1.300.000.000 (egymillió-háromszázezer) magyar ivóvizét, ez 84.615 Ft/fõ (nyolcvannégyezerhatszáztizenöt forint/fõ). Vásároltass mindegyiküknek egy-egy háztartási desztillálót! Verõce, 2011. 09. 11.

9./ A fõrabbi közokiratban is aláírta, hogy 2.000.000.000 (kettõmilliárd) nem zsidó halálát okozta a világfõrabbi. Csak Képíró Sándor és Budaházy György lehet bûnös, de a világfõrabbi nem?! Verõce, 2011. 09. 16.

10./ Csak az összes lehetséges hatás mérlegelésére és optimalizálására alkalmas APLA software találmányom alkalmazása tudja korlátozni a hibás döntéseket (és korrupciót)! Verõce, 2011. 09. 17.

11./ Nem tanítják, de a mûszerek által szolgáltatott adatok jelentését, s a más körülményekre vonatkoztatását is pontosan kell kalibrálni, nem csak a mûszerek skáláit!! Verõce, 2011.09.19.

12./ Optimalizálni nem a hazánk elfoglalására törekvõ Izrael "Kõnig programja" szerint, hanem a magyar lakosság érdekében kell. Ezért is bûn a magyar érzelmû szakértõket éhenpusztítás! Verõce, 2011.09.21.

13./ Javaslom az illetékeseknek, hogy Ph. D. Biczók Gyula, volt KTM fõosztályvezetõ legyen a mezõgazdasági vegyszer használatoknál a mérés kalibrálást javítás minisztériumi felelõse ! Verõce, 2011.09.21.

14./ Az ingatlancserés sukorói zsidóügy csak egy a sok közül, amit az 1989. évi XXIV. tv. és a földtörvény okoz a külföldiek ingatlanszerzését megengedõ „kivételeivel”! Verõce, 2011.09.19.

15./ Nyilvános közérdekû bejelentésként is, Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár úr részére: „A KÁLIUM ELLÁTÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON” címû környezetvédelmi minisztériumi (KTM) hazudozó kiadvány mindmáig is fenntartott, az országos mérési (EOTK stb.) eredményeket is meghamisító hamis elveire hivatkozással, a magyarországi legelõket NaCl konyhasóval „mûtrágyázásra” felbíztató kiadványt osztogattak az „OMÉK”-on! Bp., 2011.10.11.

16./ A sukorói terület vásárlási zsidó korrupciós cirkusz az izraeli cégek magyarországi terület vásárlásait és csereberélését megengedõ 1989. évi XXIV. törvény hozadéka! Verõce, 2011.10.12.

17./ Csak az összes lehetséges hatás mérlegelésére és optimalizálására alkalmas APLAsoftware találmányom alkalmazása tudja korlátozni a hibás döntéseket (és korrupciót)! Verõce, 2011. 10.

18./ A kálium mérgezõ túladagolását egészség javító hatásúnak hazudó népirtó bûnözõ MTA szakértõi bûne, hogy a magyarok száma évente több tízezerrel fogy! Állítsd le! Verõce, 2011. 10. 18.

19./ Prof. Dr. Füleky György egyetemi tanárhoz (GATE): Kalibrálási csalás, hogy a magyar termõföldek többségét évtizedekig kálisóval mérgezték, s utána az ennek ellenére legjobb termésû földek ilymódon mérgezõre növelt vízoldott kálium tartalmát optimálisnak hazudják! Verõce, 2011. 10. 18.

20./ Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz intézett (megismételt) közérdekû javaslat: Kérj ajánlatot a Jared Potter cég, Hydrodriller mélyfúrási technika nálunk alkalmazására! Ezzel hárítható el az energiafogyás miatti rablógyilkos háborúk terjedése! Verõce, 2011. 10. 21.

21. / Prof. Dr. Lóránt Károly közgazdászhoz, Dr. Léhmann György nemzetközi jogászhoz, Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz, Vona Gáborhoz (a Parlamenti párt, Jobbik elnökéhez) intézett közérdekû javaslat: Kis önköltségû számítógépekkel automatizáltan, átlagprofit = betéti kamat alapon ügyintézésre vegye át az állam a bankoktól a lakossági megtakarítások kezelését! Verõce, 2011. 10. 22.

22./ Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: Muammar al-Kaddáfi líbiai elnök közzétette a nép számára elõnyös állami mûködés tervét A ZÖLD KÖNYV-ében és el is kezdte alkalmazni. Ezért gyilkoltatták meg? Verõce, 2011. 10. 23.

23./ Ugye nem hiszed, hogy miközben az anyaméhben is 30/1 a gyermeket tápláló vér (-szérum) nátrium/kálium aránya és a csecsemõket és felnõtteket is gyógyító (Ringer) fiziológiás sóoldat infúzióban is 30/1, akkor az anyatejnél optimálisnak feltüntetett, s a HUMÁNA babatápszernél alkalmazott 0,3/1 arány, vagy a magyar felnõttek élelmeinél Nemzeti sócsökkentési, Stop só program elnevezések alatt bebeszélt 1/1 nátrium/kálium aránya optimális lehet!? A konyhasóval mûtrágyázás is bûnözés! Verõce, 2011. 10. 23.

24./ HOLOKAUSZT MEGELÕZÉS: Mindenhonnan, minden olyan zsidót véglegesen be/vissza kell telepíteni Izraelbe, aki a mózesi-talmudi (Mózes II.23., 20-33., V.7., 2,22, Talmud-Taanith 10 a. lap) zsidó fajirtási törvények híve/szolgája/bûnsegéde/bûnpártolója! Verõce, 2011. 10. 28.

25./ Hazánkban nem jogállam és nem demokrácia van, hanem cionista terror, ha az ügyészeknek a 0,3/1 Na/K arányú babatápszer sem bûn (az élettanilag optimális fiziológiásNa/K arány 30/1, lásd a fiziológiás sóoldatként alkalmazott Ringer-oldatoknál. Verõce, 2011. 10. 29.

26./ Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz intézett közérdekû javaslat: Intézkednie kell az Európai Unió max. 10 mikrogramm/liter arzénszenyezettségi határértékénél nagyobb arzéntartalmú ivóvizek háztartási desztillálását támogatásra! Verõce, 2011. 10. 25.

27./ Közérdekû bejelentés a legfõbb ügyészhez, Orbán Viktor miniszterelnök támogatására: A magyarországi országgyûlési képviselõk többsége Izrael népének a folyamatosan kipusztított, kiûzött magyarok helyére betelepítését szolgáló hazaáruló bûnözõ?! Verõce, 2011. 10. 25.

28./ KÖZÉRDEKÛ PANASZBEJELENTÉS Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: Csalás, hogy a fûzfõi önkormányzat a saját szemét cégének is fizettetni akar a fûzfõi nyaraló telkemrõl általam Budapestre hozott, s itt már kifizetett szemét elvitelért! Verõce, 2011. 11. 04.

29./ INDÍTVÁNY Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: Beszéljük meg az arzénnel mérgezett ivóvizek otthoni desztillálással méregmentesítése ellen agitáló ANTSZ ellen az EU-hoz közösen panaszt benyújtás módját. Verõce, 2011. 11. 05.

30./ KÖZÉRDEKÛ PANASZBEJELENTÉS Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: „A kálium ellátás helyzete Magyarországon” c. KTM kiadványotok hamisságát nem csak az Antirandom méréseink, de a benne alapul vett EOTK (Egységes Országos Trágyázási Kísérletek) sok évtizedes mérési adatai is bizonyítják! Verõce, 2011. 11. 14.

31./ Közérdekû nyilvános kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Csiba Péter, aki a Hír-tv-nek most nyilatkozott az energia import szükséglet csökkentési módokról, miért nem említette a geotermikus hõvel százezer évekig is folytatható áramtermelést és fûtést? Verõce, 2011. 11. 14.

32./ Dr. Gaudi Tamás (Jobbik Magyarország Párt) országgyûlési képviselõnek küldött SMS, amelyet az Jogvédelmi törvény módosítással kapcsolatos országgyûlési felszólalásában nyilvánosan elõterjesztett: „A szerzõi jogvédelmi bejelentéseknél csak az órát igazolják. Nem bizonyítható az elsõbbség egy külföldivel szemben, aki azonos órában hasonló mûvet nyújt be. Verõce, 2011. 11. 16.

33./ Megismételt közérdekû nyilvános kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Megkérdezem Tõled, miért reklámozhatta „tökéletesként” a víz minõségét a váci DMRV (Duna Menti Regionális Vízmû) a Dunakanyar Régió újságban (2011. 08. 04., XII. évf. 15. szám)? Az ÁNTSZ országosan évi 128.000 vízmintát mérésbõl „jól ellenõrzöttnek” és „tisztának” hazudja az ivóvizeket. Ez településenként (átlagban) 8 naponként csupán 1 db. vízminta! Verõce, 2011. 11. 17.

34./ Megismételt közérdekû nyilvános kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Miért tûnt el a veszélyességi határ a vízminõségi elõírásokból? Korábban miért volt elõírva? Milyen élettani méréseken alapult az elõírása és a törlése? Verõce, 2011. 11. 17.

35./ Kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Szerinted miért árul a Béres Rt. nátrium helyett káliumot bejuttató Vitakidot és Vivegát? A céget alapító Béres József emlõrákot tudott elõidézni növelt káliumtartalmú étellel. Verõce, 2011, 12. 13.

36./ Kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Az ÁNTSZ azért hazudja az arzénnel túlszennyezett víznél mérgezõbbnek a tiszta desztillált ivóvizet, hogy az arzénnel rövidített életûek nyugdíját ellopják? Verõce, 2011. 12. 13.

37./ Kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Azért nem kérted a sokféle hatás következményét ellenõrzõ és optimalizáló AIM mérõlétesítményeim terveit és mûködtetõ softwareit, mert már ellopta az MTA? Verõce. 2011. 12. 13.

38./ Kérés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Felkérlek, hogy sürgõsen intézkedjél a vezetékes ivóvíz veszélytelenségét biztosító ellenõrzõ mérések hiánytalanságáról és azok megnyugtató eredményeirõl a vízmûvek, ÁNTSZ, a minisztériumok és a média által tertjesztett hazudozás leállítására, mert népirtó hatású az arzénes, vírusos ivóvíz. Verõce, 2011. 12. 31.

39./ Kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: MIÉRT NEM TILTOTTAD BE A "40%-OS KÁLISÓ" NEVÛ, 60% KCl KÁLISÓ +26% NaCl (ELTITKOLT) KONYHASÓ TARTALMÚ, TALAJTERMÉKENYSÉG RONTÓ ÉTKEZÉSI SÓLEPÁRLÁSI MÉRGEZÕ HULLADÉK MÛTRÁGYAKÉNT ÁRUSÍTÁSÁT?! Verõce, 2012. 01. 06.

40./ Kérdés a Jobbik Magyarország elnevezésû parlamenti pártot vezetõ Vona Gáborhoz: Miért nem szervezted meg a Magyar Szigeten megbeszélt vitát a Jobbik szakértõivel a konyhasóval talajrontásról és kálisóval élelem mérgezésrõl? Verõce, 2012. 01. 20.

41./ Kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Kedves Zoltán! Segítõ szakértõi szándékkal küldtem neked sms-ben egy sor közérdekû hibaleleplezést és kárelhárítási mód ismertetést. Mi lett velük? Üdv, András. Verõce, 2012. 01. 24.

42./ Közérdekû kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Kíváncsi vagyok, hogy kik és mivel korrumpálják a minisztériumok vezetõit, akiket emiatt hiába kérünk, hogy legalább írassák rá az NaCl konyhasó tartalmat a mûtrágyákra! Verõce, 2012. 02. 06.

43./ Dr. Péczeli Gáborhoz, a Budapesti Mûszaki Egyetem rektorához, közérdekû javaslatként: Minél elõbb javítsuk ki a mérési adatok jelentése és vonatkozási pontossága kalibrálását (lásd http://aquanet1.net76.net) az egyetemi tankönyvekben! Verõce, 2012. 02. 09.

XCVIII.

1./ KÖZÉRDEKÛ PANASZBEJELENTÉS Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: Az elõbb, minden hazugságot felvonultatott a tiszta NaCl konyhasóval fiziológiásan nátriumpótlástól elriasztás, a sómentes táplálkozás elérésére az M1 televízió Zöld Tea mûsora. Verõce, 2012. 02. 11.

2./ Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz intézett közérdekû javaslat: Nyáron utcát fûtenek a lakásklima-berendezések és élelmiszer-mélyhûtõk. Segítsd elõ rendelettel ezen hõ háztartási melegvíz- és desztillált ivóvíz készítésre használatát! Verõce, 2012. 03. 03.

3./ Dr. Illés Zoltán (Fidesz-párti) környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz és Kepli Lajos (Jobbik-párti) kországgyûlési képviselõ kezéhez megküldött közérdekû javaslat: Lépj fel, hogy ne kaphassanak támogatást a nemsokára eladhatatlan benzin- és dízelolaj üzemanyagos jármûvek gyártó sorait ide áttelepíteni akaró külföldi cégek! Verõce, 2012. 03. 07.

4./ A Kossuth Rádió, dr. Illés Zoltán vízügyi és környezetvédelmi államtitkár egyetértésével beszéli be a mûtrágyázott kertek (mûtrágya helyett) szennyvízzel trágyázását is ártalmasnak? Verõce, 2012. 03. 07.

5./ Közérdekû kérdés Vona Gáborhoz, a Jobbik Magyarország párt vezetõjéhez: Miért nem indít Morvai Krisztina fegyelmi eljárást a többi nép irtását elõíró alaptörvényû Izraellel egyûttmûködési szerzõdést aláíró Európai Unió vezetõi ellen? Verõce, 2012. 03. 13.

6./ Közérdekû kérdés Vona Gáborhoz, a Jobbik Magyarország párt vezetõjéhez: A Jobbik-frakció miért nem kéri a Fidesz-frakciót, hogy a konyhasóval mûtrágyázást és a kóser étkezési sóként is árult kálisóval étel készítést állítsák le?! Verõce, 2012. 03. 13.

7./ Miért nem lép fel a Jobbik az Európai Unió elõírása ellen, amire hivatkozva hazánkban ott is lehet mûtrágyázni ott, ahol tiltják az emberi ürülékkel trágyázást és (altalaj)öntözést? Verõce, 2012. 03. 13.

8./ Közérdekû kérdés Vona Gáborhoz, a Jobbik Magyarország párt vezetõjéhez: Miért nem kér Morvai Krisztina fegyelmi vizsgálatot azok ellen, akik az élettanilag optimális nátrium/kálium=8/0,26 arány helyett 5/4,7-et írtak elõ az Európai Unióban?! Verõce, 2012. 03. 13.

9./ Közérdekû kérdés Vona Gáborhoz, a Jobbik-párt vezetõjéhez: Miért nem lép fel Morvai Krisztina a szennycsatornák klórrezisztens vírusaival fertõzött vizet forralás nélkül inni ajánlani engedõ európai uniós elõírás ellen? Verõce, 2012. 03. 13.

10./ Közérdekû kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Miért vezetitek a szennycsatornák tartalmát az ivóvíz termeléséhez használt folyókba ahelyett, hogy trágyázásra és öntözésre (pl. fakitermeléséhez) hasznosítanátok? Verõce, 2012. 03. 18.

11./ Közérdekû kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Miért mérgeztetitek a termõföldeket és embereket kálisóval kevert konyhasóval? Verõce, 2012. 03. 18.

12./ Közérdekû kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Miért nem kezded átállíttatni az erõmûveket recirkuláltatott vízbõl, magmahõvel elõállított nagynyomású gõzzel való, környezetkímélõ, olcsó energiatermelésre? Verõce, 2012. 03. 18.

13./ Közérdekû kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Miért nem íratod rá a konyhasó tartalmat a mûtrágyák mindegyikére és a káliumtartalmat az étkezési sók mindegyikére? Verõce, 2012. 03. 18.

14./ Közérdekû kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Miért nem tiltod meg az arzénes, vírusfertõzött, gyomirtós vezetékes vizet a teljesen tiszta (desztillált) ivóvíznél kevésbé ártalmasnak feltüntetõ propagandát? Verõce, 2012. 03. 18.

15./ Közérdekû kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Miért nem tiltod be a felszín alatti trágya- és mezõgazdasági vegyszer használatot, ahol kötelezõrá csatlakozni a szennycsatornára? Verõce, 2012. 03. 18.

16./ Közérdekû kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Miért nem alkalmaztatod az Antirandom Interferencia Monitoring (AIM) software-t a mezõgazdasági technológiák, vegyi anyagok környezeti hatásainak a megismerésére? Verõce, 2012. 03. 18.

17./ Közérdekû kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Miért nem alkalmaz(tat)od, pl. az atomerõmûvi stb. (köz)veszélyek emberek kikérdezésével behatárolására az Automatikus Psycho-Logikai Analízis (expert choice) software-t ? Verõce, 2012. 03. 18.

18./ Közérdekû kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Hazánkat, "az azonos terméknél azonos árat és azonos adót, s azonos munkáért azonos bért, azonos adózás mellett" verseny követelményt nem érvényesítõ Európai Unió tudatosan adósítja el?! Verõce, 2012. 03. 20.

19./ Közérdekû kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Miért engeded kálisóval mûtrágyázni az 1-6% káliumtartalmú földeket, amikor a konyhasóval "mûtrágyázás" káros hatása sem látszik a hatáskalibráló méréseitekbõl?! Verõce, 2012. 03. 20.

20./ Miért nem ellenõrzöd az 1990-93. között támogatott környezetvédelmi tárgykörû Phare-és MÉM- pályázatok eredményét, az APLA-s pályázat értékeléseinkkel összevetve? Verõce, 2012. 03. 20.

21./ Közérdekû kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz a "VÍZ NAPJA" alkalmából: miért kapnak azok az ún. "zöld szervezetek" is európai uniós és hazai támogatást, amelyet a konyhasóval-mûtrágyázás és a kálisóval-ételmérgezés, és a szennyezett ivóvízzel itatás, a tudatos környezetszennyezés és lakosság betegítés, népgyilkolás ellen nem hajlandók fellépni? Verõce, 2012. 03. 20.

22./ Közérdekû kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Korrupció, hogy vízdíjnövelõ bírsággal büntetitek a háztartásuk szennyvizét altalajöntözésre és növénytáplálásra hasznosítókat, ahol nem tiltjátok a mûtrágyázást Verõce, 2012. 04. 06.

23./ Javaslat a Jobbik országgyûlési frakciójához: Korrupció, hogy vízdíj növelõ bírsággal büntetik a háztartásuk szennyvizét altalaj öntözésre és növénytáplálásra hasznosítókat, ahol nem tiltják a mûtrágyázást! A fenti szövegû interpellációt kellene a vidékfejlesztési korrupció ellen benyújtani. 3-4 ezer Ft-ot is kicsalnak vízköbméterenként a lakosoktól! Verõce, 2012. 04. 06.

24./ Közérdekû szakértõi véleményként Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: A hasznosítható szemétért pénz jár a lakosoknak a szemétgyûjtõktõl. A mûtrágya helyett saját szennyvizüket hasznosítóknak pedig a vízmûvektõl! Verõce, 2012. 04. 06.

25./ Közérdekû kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: A települések lakóit felkeresõ vidékfejlesztési miniszter útján végzett igény- és vélemény begyüjtéshez szerinted hány év kell, tekintettel a 3200 településre? Verõce, 2012. 04. 07.

26./ Közérdekû kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Kik mérlegelik a vidékfejlesztési miniszter által a Gazdafórumokon kapott javaslatok alapján tett intézkedéseket? Az NaCl-dal mûtrágyáztatók, és az ivóvizet fertõztetõk, mérgeztetõk? Verõce, 2012. 04. 07.

27./ KORRUPT a szennyezett folyókból készített ivóvizet max. évi 128.000 vízminta, településenként kb. 8 naponta 1 db (átlag), csak néhány szennyezõféle mérésébõl "jól ellenõrzöttnek" hazudni engedõ miniszter? Verõce, 2012. 04. 07.

XCIX.

1./ Közérdekû kérdés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: KORRUPTAK a minisztériumok vezetõi, akik megengedik az aszálykárt növelõ NaCl konyhasót tartalmazó 40%-os kálisó (hamis nevû) izraeli stb. mûtrágyák árusítását? Verõce, 2012. 04. 07.

2./ Közérdekû bejelentés Vona Gáborhoz, a Jobbik Magyarország párt vezetõjéhez: Hamis az Alkotmány: Szójelentést átkalibrálási csalással tették az országgyûlési képviselõk "államfõi" pozízióvá az addigi "gyenge köztársasági elnöki" pozíciót! Verõce, 2012. 04. 08.

3./ Dr. Illés Zoltánt, a Vidékfejlesztési Minisztériumi államtitkárát tájékoztatásként is: A követelmények és a követelménykielégítési módok páronkénti szembesítésén alapuló kapcsolat optimalizáló APLA software-em (lásd: aquanet-apla.atw.hu) nem pótolható a vidékfejlesztési miniszter úr által látogatott "gazdafórumokkal"! Verõce, 2012. 04. 08.

4./ Dr. Éger István, Magyar Orvosi Kamara elnökhöz is intézett közvetlen kérésem: Tájékoztass minél több orvost, Prof. Papp Lajos szívsebész akadémiai Dr-nak a nátriumklorid, kálium, és víz dózis optimumokra vonatkozó állásfoglalásáról, lásd: www.tisztaso.hu! Verõce, 2012. 04. 08.

5./ A zsidók törvényei, a Talmud és a Tóra a bálványimádók közé sorolnak minket, keresztényeket, akiket a zsidók irgalmatlanul ki kell irtsanak az általuk megszerezni óhajtott helyekrõl (lásd: Mózes V. könyve, 7. rész, 2.,22.), a Mózes II. 23. rész, 20-33. és Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lapon leírt terrorista módszerekkel, (fertõzõ szennyvízzel keveréssel) ivóvíz szennyezési, (konyhasó helyett kálisóval ételízesítéssel) ételmérgezési, a zsidók elszaporodásával arányos mértékben használt biofegyverekkel. Népirtás bûnpártolása az olyan alkotmány, amely az ilyen törvényeket elfogadó terrorszervezetet tûrni rendeli. Verõce, 2012. 04. 12.

6./ Közérdekû bejelentés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Kormányt akarnak buktatni azzal, hogy a vízmûveket gazdagító, vízdíj megtöbbszörözõ önkormányzati adóként behajtható "talajterhelési díjjal" büntetni rendelik a saját kertjükben a saját szennyvizükkel trágyázókat és (altalaj)öntözõket ugyanazokon a helyeken, amelyeken megengedik az állati ürülékkel trágyázást és a NaCl-dal és nitráttal is mérgezõ izraeli stb. kálium-mûtrágyákkal talajterhelést, az ezekkel trágyázásra felbiztató, OMÉK-os stb. kiadványok terjesztését?! A legtöbb vízmûveknél kb. 50 Ft önköltséggel állítanak elõ 1 köbméter vezetékes ivóvizet, de köbméterenként 300-1200 Ft körül fizettetnek a vezetékes vízért, plusz a szennycsatorna- használatért. Aki nem adja nekik a szennyvizét, mert hasznosítani szeretné ahelyett, hogy a Dunát és egyéb vízbázisokat szennyeztetné vele, azt akár 3500 Ft x köbméter víz mértékû talajterhelési díjjal rendelték büntetni. Lehet, hogy az a titkos fõcéljuk, hogy izraeliek árveréseken olcsón felvásárolhassák a minisztérium környezet- és egészségkárosító szennyvízzel itatási korrupciója segítségével (túlcsatornáztatással és fenti csalásukon alapuló bírságolással) eladósított, fogamzásgátlószeres vezetékes vízzel és kálisóval kevert konyhasóval meddõsített, lerövidített életû magyaroktól, ezen (Tóra és Talmud szerinti!) módszereikkel elrabolt ingatlanokat?! Verõce, 2012. 04. 13.

7./ Közérdekû bejelentés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Sok millió ember ürülékét lehetne talajtrágyaként használni. A zsidó rendszer bûne, hogy azokba a folyókba juttatjátok, amelyekbõl a magyarok ivóvize készül!? Budapest, 2012. 04. 21.

8./ Közérdekû nyilvános szakértõi véleményként Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: A hazai álzöldek ismertetõ jele, hogy eltitkolják, tagadják a zsidó rendszer alábbi fõûneit: nátriummal talajmérgezés, káliummal élelemmérgezés, szennyvízzel itatás. Budapest, 2012. 04. 21.

9./ Közérdekû nyilvános szakértõi véleményként Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Csalók, akik azt állítják, hogy az ivóvízünk tisztaságát védik azzal, hogy a vezetékes ivóvíz készítéséhez használt folyókba vezetik az emberi ürüléket a szennycsatornákkal ahelyett, hogy talaj trágyázásra alkalmazva újrahasznosíttatnák. A vízügyesek és bûntársaik hazudozása a Mózes II.23., 20-33., Talmud, Taanith 10 a. lap. szerinti fajirtási célokat szolgálja, a zsidó rendszer bûne, lásd: udapest, 2012. 04. 22.

10./ Csalás, ha az állandó lakos telektulajdonosok telekadójánál sokszorosan nagyobb telekadóval sarcolja egy önkormányzat a szolgáltatásaira sokkal rövidebb ideig rászoruló nyaralótelek tulajdonosokat. Balatonfûzfõ, 2012. 04. 26.

11./ Közérdekû nyilvános szakértõi véleményként Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: A hazai, és a pénzért vett külföldi élelmiszerek ásványi anyagai szennycsatornákba, és onnan a tengerekbe jutnak, ahelyett, hogy a magyar termõföldeket gazdagítanák. Verõce, 2012. 05. 04.

12./ Közérdekû bejelentés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Ezúton is kérlek, hogy segítsél abbahagyatni annak megengedését, hogy országgyûlési képviselõk, rendõrök, ügyészek, bírák nem bûnözõnek tekinthetik a szennycsatornák vírusaival fertõzött, növényvédõ szerekkel stb. szennyezett vezetékes ivóvíz és a kálisóval mérgezett élelmiszerek (pl. internet: Bonsalt kóser étkezési só) gyilkos ajánlóit, árusítóit, akik emberiség ellenes bûntettet követnek el. A zsidó rendszer bûne a folytatni hagyása. Verõce, 2012. 05. 17.

C.

1./ Annyi hozzáértés sincs a vidékfejlesztési minisztériumi vezetõkben, hogy nem szabad, aszálykár fokozó, kockázat és önköltség növelési, talajtermékenység rontási tudatos csalás, hogy engedélyezett mûtrágyaként árusítják a 60% KCl kálisót + 26% NaCl konyhasót, a "40%-os kálisó" hamis, félrevezetõ elnevezés alatt? Verõce, 2012. 05. 28.

2./ Vona Gábor pártelnök (Jobbik Mozgalom) és Dr. Illés Zoltán államtitkár tájékoztatására: Annyi hozzáértés sincs a hazai és európai uniós vezetõkben, hogy nem szabad, csalás az NaCl konyhasó helyett a KCl kálisóval sózni az ételt? A BONSALT kósersó például tiszta KCl kálisó! Verõce, 2012. 05. 28.

3./ Azokat a hivatalnokokat, akik országunk izraeli tulajdonba átjátszását akarják, ill. ezt próbálják segíteni, el kell távolítani a döntések és ügyintézések területérõl! Verõce, 2012. 05. 30.

4./ Atomerõmû biztonsággal kapcsolatos közérdekû szakértõi vizsgálat elvégzésrõl tájékoztatás, és eredmény- megtekintési lehetõséget megajánlás Dr. Illés Zoltán államtitkár részére: az Atomerõmûnél, a BME egyik neves szakértõje 25 féle alapvetõ veszélyelhárítási, veszélycsökkentési elõírás, lehetõség, módszer, eszköz tükrében, 29 féle veszélyes hatás, veszélyes eszköz veszélyességét mérlegelte. A 725 kombináció APLA kiértékelését szeretnénk Neked is bemutatni. Mikor érnél rá? Verõce, 2012. 06. 05.

5./ Közérdekû nyilvános szakértõi véleményként Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: A vörösiszap miatt sokkal kisebb az emberi életben esettt kár, mint a sózási és mûtrágyázási bûncselekmények miatt, amelyektõl a magyar lakosság létszáma évtizedek sora óta naponta több mint százzal (100-zal) fogyatkozik! Verõce, 2012. 06. 08.

6./ Közérdekû nyilvános szakértõi véleményként Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: NEM VÉLETLENEK A RADIOAKTÍV SZENNYEZÉSEK? Ingatlanár változtatási hatásuk spekulációs eszközként hasznosítható! KFKI, PAKSI ellenõrzési hiányosságok erre valók? Verõce, 2012. 06. 08.

7./ Dr. Illés Zoltán államtitkár, a 2012. 06. 05-i javaslatomra, amelyben felajánlottam az Atomerõmûvi biztonság javítását elõsegítõ APLA kiértékelést bemutatását, azt válaszolta (aznap), hogy "Nem foglalkozom ezzel a dologgal. Nincs hozzá hatásköröm". Ezzel kapcsolatban egy közérdekû nyilvános kérdést tettem fel neki, és Orbán Viktor miniszterelnök segítésére: "Minisztériumotok arra való, hogy fenntartsa a radioaktív környezetszennyezési katasztrófa veszélyeit, ahelyett, hogy segítenétek behatárolni és elhárítani azokat?" Három kapcsolódó további kérdést is elõterjesztettem, dr. Illés Zoltánnak címezve: "Miért nem akarjátok látni a Paksi Atomerõmûvi balesetek miatti környezet-sugár-szennyezési veszélyek csökkentésére alkalmas APLA eredményeket? Valószínûsíthetõen "atomerõmûi véletlen baleset" fogja majd elterelni a közfigyelmet az Alliance Israelitee által 100. éve pénzelt, Magyarországot (és Galíciát) ELFOGLALÁSUK mostani felgyorsulásáról!?". "Melyik minisztereknek és államtitkároknak van hatáskörük az atomerõmû miatti környezetszennyezési veszély csökkentésére alkalmas APLA eredmények megtekintésére?". Bp., 2012. 06. 09-11.

8./ Az I-1077/90. KTM szerzõdésünk keretében Dr. Illés Zoltán segítésére általunk alkalmazott APLA kimutatta a PHARE pénz szétosztási korrupciót is, a környezetvédelmi pályázatok elemei és a pályázati követelmények szembesítésével. Bp., 2012. 06. 09.

9./ Közérdekû kérdés Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: Ha nincs hatásköröd a talajt mérgezõ NaCl tartalom kötelezõ ráíratására a mûtrágyatermékek vevõtájékoztatásaira, miért nem kéred fel erre az illetékesebb kollégá(i)dat? Bp., 3012. 06. 11.

10./ Közérdekû kérdés Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: Nincs hatásköröd nem büntetni az emésztõgödör tartalmának a kert altalajába elszivárogtatás útján hasznosítását, ahol szabad mûtrágyázni és szervestrágyázni is? Bp., 3012. 06. 11.

11./ Káliumvegyületekkel mûtrágyázások környezetkárosító hatásával kapcsolatos mérési eredményeket megtekintés lehetõségét felajánlás Dr. Illés Zoltán államtitkár részére: Növényélettani toleranciákat közvetlenül megjelenítõ sokváltozós hatás ellenõrzõ méréseinkbõl megmutatnám Neked, hogy a káliumûtrágya növeli az aszálykárt. Mikor lehet? Bp., 3012. 06. 11.

12./ Nemzetközi kártérítési alapelv, amelyet Magyarországon és az Európai Unióban nem csak az izraeliek kártérítési igényei vonatkozásában kell érvényesíteni: Ugyanis ameddig a kár és/vagy a károkozó következmény fennáll, addig a kárt és/vagy károkozó következményt cselekményükkel és/vagy mulasztásukkal elõidézõk kártérítési kötelezettsége (a személy szerinti is) is érvényben kell maradjon, érvényben kell legyen, addig nem évülhet el. Verõce, 2012. 07. 10.

13./ Közérdekû nyilvános kárelhárítási bejelentés Dr. Illés Zoltán államtitkárhoz: Az izraeliek által nem, vagy nem teljesen terrorizált, nem korrumpált országgyûlésû országokban, fizetnek az újrahasznosítható ürülékért és szemétért a begyüjtõi. Verõce, 2012. 07. 14.

14./ Feljelentettem az általam leleplezett magyarellenes bûnözõket bünpártoló ismeretlen e-mailezõ(ke)t a legfõbb ügyésznél, miután engem és a tudományos eredményeimet is nyilvánosan gyalázgatták az interneten. Verõce, 2012. 04. 24.

15./ Miféle mezõgazdasági miniszter, környezetvédelmi államtitkár, kormányfõ, akiket nem érdekel, hogy teljes bizonyossággal kimutatták az Antirandom software-m szerinti hatás kalibráló tudományos méréseink a kálisó és azzal kevert konyhasó aszálykárokat fokozó hatását, s hogy felajánlottuk a hasonló károkozásokat egy éven belül bárhol láthatóvá tevõ, nemzetközi szabadalmaim szerinti megbízható monitoring mérést, nemzetgazdasági hasznosításra? Verõce, 2012. 07. 24.

16./ PARLAMENTI „BÉRPOLITIKUSI” SZEREPEKET LELEPLEZÉS: A nemzetünk elleni bûnözés elleni ellenzéki interpellációk leszavazása a bizonyítékok vizsgálatát mellõzve mentesítheti a bûnözõket attól, hogy a rendõrség, ügyészség, bíróság megállapíthassa ezen bûnözõk büntetõjogi és kártértési felelõsségét, és segíti a büntethetõségük elévül(tet)ését. Az ellenzéki által benyújtott javaslatokat érdemi vizsgálat mellõzésével, hamis szakvéleményekre hivatkozva leszavazás pedig megakadályozhatja a megvalósulásukat. Verõce, 2012. 07. 27.

17./ Közérdekû kérdés Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: A Kormányból kinek van hatásköre a Paksi Atomerõmû környezetre veszélyessége csökkentését elõsegítõ szakértõi kikérdezés APLA kiértékelési eredményeit megnézésre? Verõce, 2012. 08. 03.

18./ Közérdekû kérdés Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi és vízügyi államtitkárhoz: Van európai uniós költségátvállalás az arzénes ivóvíz háztartási tiszítására, vagy a vízmûvek zsebeli beezt is, hogy "globális" látszatmegoldásokra pazarolhassák? Verõce, 2012. 08. 07.

 


Folytatás-1.

Vissza a lap kezdetére