AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT

Hungary, 1036 Budapest III., Lajos u. 115., Tel./fax: +36-1-250-6064, +36-27-380-665

E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com


Rólunk / Tevékenységi kör / Referenciák / Elérhetõségünk / Kezdõoldal

Elõzményoldal


 

HASONLÓ EMBERI JOG SÉRTÉS A NEMZETI SZOCIALISTA RENDSZER ÉS A ZSIDÓ RENDSZER NÉPIRTÁSI BÛNTETTEIT TAGADÁS.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

ZSIDÓ FAJIRTÓK BÛNPÁRTOLÓIT IS EL KELL ÍTÉLNI

1.

 

2.

2/1. oldal, Kód: KoverLaszlohoz-110901b

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE, A PTK. 484-487. §. SZERINTI, KÖZÉRDEKÛ NYILVÁNOS KÁRELHÁRÍTÓ BEJELENTÉSKÉNT!

Kövér László országgyûlési képviselõhöz!

CSAK ZSIDÓK ISMERHETIK A HELYES ARÁNYÚ VÍZ- ÉS NaCl KONYHASÓ PÓTLÁST, S ANNAK BETEGSÉGEKET ELHÁRÍTÓ, GYÓGYÍTÓ HATÁSÁT? (Lásd: Talmud, Taanith, 10 a lap, Baba kamma, 93 b. lap)? Csak a gazdagokatvilágosítják fel, pl. az „Orvos a bõröndben, Orvosi tanácsok utazóknak” könyv, hogy minden 1 liter vizet ivás mellé 9 grammnyi konyhasót pótlás az optimális (lásd: Dr. Gion Gábor, 2003. Springer könyvkiadó, 97. oldal), s nem a nem kóser étkezésûeknek ajánlott napi max. 5 gramm NaCl konyhasó?!

Megoldási javaslatként, arra kérlek, hogy szervezd meg azt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében média nyilvánosságelõtt megvitassam a bizonyítékokat a szakértõitekkel és minisztereitekkel, hogy ennek alapján intézkedhessetek a magyar termõtalajokat és népet mérgezés leállítására, s a gazdagokat helyesen, a szegényeket hamisan tájékoztatási diszkriminációk megszüntetésére. Miért nem válaszoltatok a korábbi közérdekû bejelentéseimre? (Egy esetet kivéve, amikor elismertétek a fenti problémák fennállását, de arra hivatkoztatok, hogy nincs elegendõ pénzetek az étkezési alapanyagokkal népirtást leállítani. Lásd:Dr. Gasparics Emese országgyûlési elnökségi tanácsadó, 1999. március 9., P-119/2/1998.ikt. számú, mellébeszélõ iratát.)

Nem emberek, hanem gyilkos vadállatok vagytok, ha tudatosan folytatjátok azt, hogy a Stop Só és Nemzeti Sócsökkentési Program elnevezésû hamis egészségügyi reformotok keretében az – 1950-ben ezért Nobel-díjat kapott kutatók méréseivel is gazolhatóan - életrövidítõ és ivartalanító hatású 0,3-ra változtattátok a nem kóser étkezésû csecsemõk tápszerei nátrium/kálium arányát, a felnõttek élelmiszereiét pedig 1-re, a vérbeli (és Ringer-fiziológiás infúziós oldati) 30 helyett!*

Ezúton nyilvánosan megkérdezem tõled, hogy nem akartok, vagy nem tudtok fellépni a konyhasóval összekevert kálisóval termõföldmérgezés és élelmiszermérgezés folytatása ellen? Vagy „csak” a hazai ügyészségi és bírósági vezetõk bûnpártolják, s a kormányotok nem tud, nem akar, nem mer fellépni az ellen az igazságügyi diszkrimináció ellen, hogy miközben a zsidók által egy hamis tanúvallomásra alapozva Ausztráliából hazahurcolt Képíró Sándor ellen, népirtásban közremûködése vádjával bírósági eljárást folytattak le, ugyanakkor a nem kóser étkezésû magyarok ellen folytatott mérgezést akkor sem hajlandók az ügyészek és bírák bûncselekménynek minõsíteni, elítél(tet)ni, ha nemzetközi szabadalmakon alapuló, a korábbinál sokkal hitelesebb mérések és szakvélemények is bizonyítják? De Budaházy György barátom bizonyítatlan vádak alapján évek óta börtönben tartását is össze kell hasonlítani a Marian Kozma meggyilkolásával vádolt személy és a hasonló szintû bûnözéssel
jogosan és megalapozottan meggyanúsítottak „házi õrizetével”!

2/2. oldal, Kód: KoverLaszlohoz-110901b

Emlékeztetni szeretnélek arra, hogy amikor az Antal kormány idején meglátogattál az Agroanalízis Tudományos Társaságunk Bp. IX. ker. Bakáts tér 2. fsz 2. alatti irodájában, neked is bemutattam a mérési eredményeket, amelyek a kálisóval mûtrágyázás növénypusztító, aszálykár fokozó hatását bizonyították, s hogy ezután Lezsák Sándor az MDF részérõl felkérte szakértõnek Zacsek Gyula képviselõt, aki hamisan véleményezte a bizonyítékokat, miután a Fehér Házban fogadott minket. A vonatkozó konkrét bizonyítékokat lásd a www.aquanet.fw.hu honlapunkon, s az itt mellékelt 62a. Email Könyvem alapján.

Késõbb, 1997. szept. 10-én hajnalban betörtek az irodámba és elhurcoltak, s eközben összevertek, összerugdostak a rendõrök, majd elõállítottak annak a koncepciós pernek a tárgyalására, amelyet a kálisóval mérgeztetés elleni fellépéseimen „megsértõdött” Kamara János és Váncsa Jenõ miniszterek a „gondnokság alá helyeztetésem” céljával szerveztek ellenem, a fõvárosi fõügyész útján. Ebbe az aljas perbe ugyan 10 év múlva belebuktak, de a perrel folytatott hitelrontással tönkretették a vállalkozásaimat. Sõt, a 10 évig húzott per hamis iratait nem hamisnak feltüntetéssel, s az összeveretõ váci bírót a bíróság elnökévé kinevezéssel is fedezõ Göncz Árpád köztársasági elnök, íratott egy (X-398/l998. ikt. számú) ténybelileg hamis köztársasági elnöki hivatali jogi állásfoglalást, amelyet közzétettek, s amiben egy rendszerváltás elõtti gondnokság alá helyezõ jogerõs ítéletet is hazudtak ellenem. Mindezt „bestabilizálták” a Fõvárosi Bíróság, Pataki Árpád bíró által hozott hamis ítéletével is, amellyel a „személyiségi jogaimat a legkisebb mértékben sem sértõnek hazudják” mindezeket, s amelynél megakadályozták, hogy fellebbezhessek, mivel megvonták az illetékmentességemet. A csalást büntetlenül folytatják, nemrég kitüntettétek Roska Tamást, akit a fenti hivatali bûncselekmények fedezetében az általam feltalált kutatásgyorsító és optikai számítógép software-k feltalálójának tüntet fel az MTA, s az ez ügyi nyilvánvaló szerzõi jogi csalások elleni vádemelést is akadályozza az ügyészség.

Nem akartalak ez ügyben megszólítani, amikor Fekete Gyula barátunk temetésén összefutottunk és köszöntünk egymásnak. Pedig õ maga is írt (a Magyar Fórumban) arról, hogy esetleg mérgezõ káliumtúladagolást folytatnak a hazai mezõgazdaságban és az élelmiszereknél. Sajnos nem értett a mérésekhez, amelyek ezeket leleplezték, s emiatt nem is tudta bebizonyítani, csak “beszélt róla”.

Melléklet: 62a. Email Könyvem (1-140. oldal)

Verõce, 2011. szeptember 1.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc s.k.
(1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a.
Cégbíróság által kijelölt végelszámolója, 1036 Bp., Lajos u. 115.
Magyar Szellemi Védegylet rendes tagja, Tel.: 06-20-2181408

A fenti szöveg azonos értelmû korábbi változata (néhány betûhibával) az alábbi címekre lett megküldve:

Címzett: laszlo.kover, Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal, Nemzetbiztonsági Hivatal - Akadémikus csalók kálisóval kevert konyhasóval mérgezik hazánk, de az USA és EU talajait és lakosait is

Feladó: Tejfalussy András

Másolat: viktor.orban, jozsef.angyan, zoltan.illes

Titkos másolat: tudomanyos.rendorseg.pjt, Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal ...

Tárgy: Akadémikus csalók kálisóval kevert konyhasóval mérgezik hazánk, de az USA és EU talajait és lakosait is

Dátum: 2011. szeptember 1., csütörtök, 15:24:28

A levél óriásfájlt tartalmaz.
Fájlnév: EmailKonyv62a-TorvCsomCsal.pdf (16.3 MB)
Letöltés: http://freemail.hu/mail/oriaslevel.fm?id=eec500f562a5094ff53258eb12d03441

András Tejfalussy címzett: barack.obama; USA; joe; 01rk; 02rk; 03rk; 04rk; 05rk; 06rk; 07rk; 09rk; 10rk; 11rk; 12rk; 14rk; 18rk; 20rk; 21rk; abonyie;
Amerikai; Amnesty; András; andrea
részletek megjelenítése 13:15 (4 perce)

TISZTELT ÉRDEKLÕDÕK!

Mellékelten megküldöm az alábbi beadványom azóta némileg pontosított szövegét, valamint a hazai és külföldi akadémiai mérés kalibrálási csalások felszámolására tett méréstani szakértõi javaslatomat leíró, 63. Email könyvem is.

Verõce, 2011. 09. 03. Tejfalussy András
- Idézett szöveg megjelenítése -

2 melléklet — Az összes melléklet letöltése
KoverLaszlohoz-110901b.doc
31 KB Megtekintés Letöltés
EmailKonyv63-Kalibralas110816.doc
2987 KB Megtekintés Letöltés

3.

HOLOKAUSZT KÁRTÉRÍTÉSI PERT KEZDEMÉNYEZÉS A ZSIDÓ NÉPIRTÁS ELLEN FELLÉPÕ BARTHA BÉLA R. FÕKAPITÁNYT ÉS CSALÁDJÁT ÉRT KÁROK ÜGYÉBEN

Holokauszt kártérítési pert kezdeményezés a Bartha Béla r. fõkapitányt és családját ért károk ügyébent

Code: holokauszt-per-strasbourg-120312

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE, a Ptk. 484-487. § szerinti közérdeku nyilvános kárelhárításként. Fax: +36 1 441 4806

European Court for Human Rights
Strasbourg, Cedex 67075, FRANCE
Fax: +00 33388 412730

Tisztelt Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság!

Alulírt (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (személyi számom 1-420415-0215, édesanyám neve: Bartha Edit), okl. vill. mérnök, Hungary 2621 Veroce, Lugosi u. 71., a következo kereseti kérelmet terjesztem elo a t. Nemzetközi Bírósághoz, az emberi jogaimat sérto a Magyar Állam alperessel szemben.

Miután a Magyar Országgyulés nem perelheto magyarországi bíróságokon, a minket erkölcsileg és anyagilag is károsító holokauszt kártérítés fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos kérdés feltevést is tiltó országgyulési rendelkezés miatt, kénytelen vagyok a Strasbourgi Nemzetközi Bíróságtól kérni, hogy kötelezzék a következokre a Magyar Államot, mint az országgyulése tetteiért felelos alperest:

Szíveskedjenek kötelezni a Magyar Államot, hogy az Országgyûlése nevezze meg mind a 600.000 magyar zsidó holokauszt áldozatot, akiknek a nevében a MAZSIHISZ, azaz a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége hazánktól és külföldi államoktól is holokauszt kártérítéseket kért és kapott. Ugyanis miután csak 92.000-nek a nevét olvasták fel a zsinagógájukban, ezt azzal indokolták, hogy még nem tudják a többiek nevét. Valamint szíveskedjenek kötelezni a Magyar Államot, hogy a nem ismert nevu áldozatok nevében a MAZSIHISZ által felvett kárpótlásokat fizettesse vissza, és törölje az adott holokauszt áldozat szám kérdéssel foglalkozást buncselekménynek minosíto országgyulési rendeletét. A nem ismert nevu holokauszt áldozatok nevében kártérítési pénz felvétele, de nekik ki nem fizetése ugyanis nem csak pénzügyi csalás, de a képviseleti jog, az emberi jogaink nemzetközi szembeköpése is, és az is, hogy egyáltalán létezhet egy ilyen ügyintézést folytató szervezet, mint a MAZSIHISZ, amely nem ismert nevû zsidó holokauszt áldozatok nevében is fizettet büntetéseket!

Személyesen azért is sérelmes rám nézve, hogy a MASZIHISZ az általa nem ismert nevu zsidók pusztulása miatti vádaskodása eredményeként kártérítéseket vághat zsebre, mert tudtommal az én nagyapám, Bartha Béla r. fokapitány volt az, aki budapesti rendorségi vezetoként akadályozta, hogy deportálják a bûncselekményt nem elköveto zsidókat. A háború után, nyilván az általa megvédett zsidók hálájának is köszönhetoen (?), Ot és a Nagyanyámat is kényszerlakhelyre internálták (egy futetlen fáskamrába Dévaványára telepítették ki), elvették a lakását és a nyugdíját. A nyugdíját és a lakását késobb sem adták vissza, vagyis – nem zsidó létükre - ok is a holokauszt és a holokauszt áldozatok nevében bosszút álló „kommunisták” áldozatai lettek, egész családunkkal, velem együtt.

Az ügy elozményi dokumentumai a http://aquanet1.net76.net internetes honlapról is letölthetok, de a t. Nemzetközi Bíróság kérésére természetesen külön is megküldhetem. A holokauszt áldozat szám kiszámítással kapcsolatban ajánlom a Szabad Európa Rádió nyugdíjas vezeto programszerkesztoje, Dr. Drábik János: „A KIVÁLASZTOTTAK, A SZEMITIZMUS- ELKÜLÖNÜLÉS ÉS KETTÕS MÉRCE” címu, nemrég megjelent könyvében idézett dokumentumok alapulvételét is (Gold Book, Debrecen, 2011).

Budapest, 2012. 03. 12.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök

VIII.

IX.

X.

LÁSD A TUDATOS BIBLIAHAMISÍTÁS TOVÁBBI BIZONYÍTÉKAIT!

Holokauszt kártérítési per kezdeményezése, a zsidó népirtás ellen a II. Világháború alatt fellépõ Bartha Béla budapesti r. fõkapitány-helyettest (Tejfalussy András nagyapját) és családját ért károk ügyében.


Folytatás-1.

Vissza a lap kezdetére