Gyermekeknek

 

A www.tejfalussy.com honlapon közzétett nemzetvédő információk gyermekvédelmi hasznosítása.

 

Morus Szent Tamás: Adj, Uram

Uram, ha lehetséges adj nekem testi egészséget,
hogy ép szervekkel szolgálhassak neked!

Adj nekem, Uram, egyenes lelket
hogy lássam, mi a jó és a helyes,
ne féljek a gonoszság támadásától,
és minden ügyemet rendbe tudjam szedni!

Adj nekem, Uram készséges lelket,
mely sohasem unatkozik,
nem panaszkodik,
nem kesereg és nem érzékenykedik!
Segíts, hogy ne törődjem
mértéken felül azzal a valamivel,
amit Énnek hívnak!

Adj, Uram, humorérzéket!
Segíts, hogy értsem a tréfát,
hogy vidám legyek
és másokat is fel tudja vidítani!


Kedves Szülők!

 

Javaslom, hogy tanulmányozzák a honlapomon bemutatott dokumentumokat. Főleg a GTS-Antirandom hatáskalibráló mérések software-it és mérési eredményeit, az ökoszisztéma-harmonizáláshoz és a 11 hazai titkos csőd főok elhárításához ajánlott megoldásokat és a döntés- optimalizáló APLA software-t, valamint az ezek alkalmazásával általunk leleplezett, bizonyítottan tudatosan emberiség ellenes hazai és nemzetközi terrorizmus dokumentumait. Gyermekeiknek időben mutassanak meg ezekből is mindent, ami a fejlődésük és biztonságuk érdekében szükséges!

 

Mivel fontos Önöknek, hogy gyerekük a lehető legjobban döntsön, célszerű, ha elősegítik, hogy a helyes ismeretekhez, pontos adatokhoz, helyes emberi viselkedési normákhoz, legmegfelelőbb helyzetmegítélési kritériumokhoz hozzájusson, és kiszűrhesse döntéseiből a hamis és vagy hiányos adatokat, hibás példaképeket, közösség sértő modelleket, a helytelen emberi viselkedési normákat, a hamis és vagy hiányos helyzetmegítélési kritériumokat. Bármilyen okok és okozatok; körülmények és következmények; adottságok és lehetőségek; célok és a cél megvalósítási lehetőségek, ill. ezek közötti összefüggések fontossága és megbízhatósága mérlegeléséhez mindenki ösztönös és tanult, neki betanított (tudatos) egyéni és közösségi döntési módszereket alkalmaz. Ezek is meghatározzák, hogy ki, hol, mikor, milyen kérdésben, milyen személyes következtetésekre és azok alapján milyen „logikus döntésre” jut.

 

Észre kell vennünk azt a sajnálatos tényt, hogy hamis „tényeket”, hamis matematikára alapozott hibás döntéseket „jogszerűnek” tüntetnek fel előttünk, akik ezek általunk eltűrése miatt nyilvánosan is kigúnyolnak minket. Íme egy példa a sok közül: Akivel elhitték a tanárai, hogy szabad egy egyenlet mindkét oldalát nullával szorozni, attól nem várható el, hogy szabálytalannak lássa, hogy a bírák a 2006-os szemkilövetés tudatosságának a bizonyítottságát semmibevették és az elkövetőket felbujtó állami vezetőket nem büntetik. Tényleges jogállamban ez olyan terrorbűncselekmény, ami, és aminek a következménye például a következő egyenlettel írható le: „Tudatos szemkilövetés = halálbüntetés”. Nálunk „megengedett matematikai művelettel”, nullával szorzással eltüntethetik az egész egyenletet. Ilyenkor a bíróságok látszólag támadhatatlan jogszerűséggel járnak el. Mivel a hazai iskolák, a tudomány egyetemek tananyaga szerinti matematikai sem tiltja a nullával szorzást, és hazánkban mindent megengedtek, amit konkrét jogszabály nem tilt, ezek a bírák ilyenkor a „matematikai logika szabályait betartva döntöttek”. Mind eközben gyermekeink boldog arccal skandálják Feuchtwanger „Jud Süss” című könyvéből a „Jézus a legjobb számolómester” című alábbi versikét?!

 

„Ottan is tud összeadni

Jézusom, és tud szorozni,

Ahol csupa nulla van”.

 

Mivel gyermekeink gondolkodásának fejlődését, személyes döntéseit a hozzájuk eljutó helyes ismeretek, pontos adatok, helyes emberi viselkedési minták, helyzetmegítélési helyes kritériumok, valamint ezek ellentétei: az elfogadtatott hamis és vagy hiányos adatok, hibás példaképek, közösség sértő modellek útján „beprogramozott” helytelen emberi viselkedési minták és hamis és vagy hiányos helyzetmegítélési kritériumok stb. is befolyásolják, fontos, hogy időben segítsünk nekik, az előbbiek alkalmazását és az utóbbiak elhárítását lehetővé tevő adatok és technikák megmutatásával.

 

Verőce, 2013. 08. 03. Tisztelettel: Tejfalussy András


46cs. Sorsunk alakítói- Veszelszky Ferenc, Hermann Ottó Alapítvány Elnöke

46/2. Veszelszki Ferenc: “Petőfi körüli cirkusz”

46/3.  Veszelszki Ferenc: „Hozzánk fűződő régészeti feltárások I.”

46/4.  Veszelszki Ferenc: „Hozzánk fűződő régészeti feltárások II.”

45./ Ébredések – Az élet sója – Ezt tudnod kell! – 2014.07.17.

44./ NYILVÁNOS ÜZENET A TRIANONI ORSZÁGRABLÁSRÓL MEGEMLÉKEZŐ MAGYAROKNAK

1. melléklet: Hat közérdekű kérdés az Európai Uniót is képviselő magyarországi állampolgári jogok biztosához

43./ Dobos Attila: MAGYAROK VILÁGHIMNUSZA

42./ Sinkovics Imre utolsó levele. Egy igazi óriás megindító szavai – igazak, szépek. Ez volt az Ő végső üzenete.

41./ Betekintésre ajánlom közgazdászoknak, matematikusoknak és a “személy és gazdaság” problémafelvetés iránt érdeklődőknek:VÁRKONYI HILDEBRAND – AZ INDUKCIÓ FILOZÓFIÁJA

40./ Orosz Igazságügyi Minisztérium: Petőfi S. Szibériában raboskodott. Éljen Petőfi Sándor szellemisége, hazaszeretete, hősiessége és éljen az igazság !

39./ A magyarok szabaduljanak meg a háttérhatalomtól az önellátás által! – MKH.VALOSAG.NET

38./ Nyilvános közérdekű bejelentés az egészségügyért és az oktatásért felelős Balog Zoltán államminiszterhez, valamint Orbán Viktor miniszterelnökhöz is: Követelem, hogy azonnal és véglegesen betiltsák be a hamis egészségügyi törvényen és a hozzá igazított étkezési só szabványon alapuló életrövidítő és ivartalanító Menzareformot, Nemzeti Stop Só Programot és Chipsadó-t. Követelem, hogy népirtási váddal azonnal induljon büntetőeljárás . . .

1. melléklet: SPORTOLÓINKAT KÁLISÓ MÉRGEZI („ANTIDOPPINGSZER”)?

2. melléklet:  KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKHÖZ

3. melléklet: ORBÁN ÉS ADER GYERMEKEIT IS MÉRGEZTETI KÁLISÓVAL A MAZSIHISZ ?

37./ Nyílt levélként az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola, Ribáné Horváth Enikő igazgató, Havasi Judit, Pilinszky Nagy Katalin, Juhar Emőke, Kubinyi Éva, és Csiszár Károly tanárok, tanítók szíves figyelmébe, a kormány által a diákokra ráerőltetett „Menzareform” egészségkárosító hatásairól

1. melléklet: Prof. Dr. Papp Lajos nyilatkozata.

2. melléklet: Alezredes tájékoztatása só kérdésben.

3. melléklet: Túl sok a kálium.

4. melléklet: A komisz só.

5. melléklet: FAJIRTÁSI TECHNIK

36./ BIOTERRORIZMUS, BIOKÉMIKUSOK A SEJTMEMBRÁNOK ELLEN (Népirtás a kálisóval is sózásos „menzareform”, „sómenetelés” kell!)

35./ Közérdekből, jogos védelmi kárelhárításként ezúton megkérem a Magyarországi Természetgyógyász Szövetség(ek) vezetőit és minden egyes Tagját, hogy ismerje el a gyógyításra több száz éve sikeresen használt infúziós fiziológiás Ringer oldat szerinti víz, nátrium kálium és klór dózisokat étkezés esetében is a lehetséges legjobbnak . . . Honlapokon, Facebookon, YouTube-on is közzétett életvédelmi nyilvános közérdekű bejelentés a Magyarországi Természetgyógyász Szövetségek vezetőihez és valamennyi tagjához

34./ SORSFORDÍTÓ – DR. NAGY LÁSZLÓ NYÍLT BESZÉDE A MAGYARORSZÁGOT ÉRT GLOBÁLIS GYALÁZÁS KAPCSÁN

1. melléklet: Dr.Nagy Lászlónak a „Szent László civil diplomácia „ alapító-irányítójának a megjegyzései egy idehaza is lelkesen fogadott amerikai cikkhez: . . .

33./ SZÁMVETÉS-egy tanulságos összeállítás Horthy 17 évéről

32./ A NEMESI REND NYILVÁNOS TÁJÉKOZTATÁSA: Haláltábor a magyarok részére Magyarország. A “Nemzeti Stop Só Programként” bevezetett több ezer százalékos dózisarány változtatásnak életrövidítő és ivartalanító a hatása. 1950-ben kaptak Nobel-díjat akik patkányokon és embereken bebizonyították. . .

31./ Személyes kapcsolat kezdeményezés Hegedűs Zsuzsával a “Kerüljön étel minden asztalra” című DUNA TV műsorban szereplésére hivatkozással. Jó lenne, ha segítene rávenni Orbán Viktor miniszterelnök urat ….

1. melléklet: Vérbesűrűsödés- és magas vérnyomás kialakulás gátló is a víz, a konyhasó és a kálium élettanilag optimális (fiziológiás) dózissal pótlása

2. melléklet: MENZABŰNÖZÉS (az Orbán-kormány életrövidítő, ivartalanító mérgező kálisóval ízesítteti az ételt), Feljelentésként kapja a Stop só programosokat nem feljelentő minden orvos ellen az ORFK, és Petícióként kapja a „Stop só” elnevezésű népirtást megtűrő Orbán Viktor miniszterelnök . . .

30./ Széchenyi István utolsó napjainak dokumentumai . . .

1. melléklet: Nemzeti Jogvédő Bizottság segítésre felkérés

2. melléklet: SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!

29./ Igazság és hazugság a mai politikában című művével Sütő Gábor ny. nagykövet úr, ahogy a korábbi írásaival is elősegíti a tisztánlátást és a megoldás keresést. Kérem, hogy mindenki igyekezzen minél több ismerőséhez eljuttatni azzal, hogy terjesszék a saját rokonaik, ismerősek körében, ill. hogy ők is ezt tegyék. Az általam Áder Jánoshoz köztársasági elnökhöz intézett mellékelt irat is dokumentálja, hogy nemzetinek látszó magyarországi politikai és állami vezetők talajmérgezést, ivóvízszennyezést, ivartalanítást és életrövidítést is vállalnak a magyar nép kárára.

1. melléklet: Jogos védelem, Jogos önvédelem (Btk) és a Megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitel (Ptk) keretében felszólítom Áder Jánost az X-398/1998.sz. köztársasági elnöki válaszuk bűnössége beismerésére ….

28./ TEGYEN SOK TEHETSÉGES GYERMEKET BOLDOGGÁ A ROSTÁS MŰVÉSZETI AKADÉMIA!

27./ Böjte Csaba: Nem azért kell jónak lenni, mert megéri, mert . . .

melléklet: APLA felhívás

26./ SEGÍTSÜNK WASS ALBERTNEK AZ INTERNETTEL!

25./ KADDÁFI – A Zöld Könyv. (Magyar Megmaradásért 2015. Március 06., Péntek 20:31)

24./ Magyar Fiatalok Határok Nélkül

23./ MINDIG EMLÉKEZZ A MAGYAR FÖLDET VÉDELMEZŐ TUDÓS PROF. DR. NAGY BÁLINTRA!

22./ Wass Albert elgondolkoztató üzenete

21./ Tanmese arról, hogy hogyan működik a modern gazdaság…

20./ LUCIAN BOIA A ROMÁN TÖRTÉNÉSZ, AKI SZERINT TRIANON NEM VOLT IGAZSÁGOS

19./ Egy taxis mesélte!

18./ BARTHA BÉLA NAGYAPÁMRA EMLÉKEZÉS. Válaszként az ügyben hozzá írt rendezési javaslataimra nem válaszoló Orbán Viktor miniszterelnöknek.

17./ Sík Ferenc szíve megszakadt… – – ADD TOVÁBB, TESTVÉR!

16./ Minden magyarnak ajánlom Vesztergám Miklós: “Első lépcsőfok a Szent Korona Tanhoz” művét! A gyerekek részére is fontos, hogy megismerhessék a “Szent Korona Tant”. A népünket évezred óta egységben tartó hagyományos magyar jogrend főszabályait. Szerintem is Vesztergám Miklós az első, aki érthetően elmagyarázta ezeknek a ma is érvényes, ámde mellőzött jogszabályoknak, törvényeknek az értelmét, hasznosságát, és a hazánkban újra alkalmazásának szükségességét. Egyszerű, bárki által érthető és betartható törvényekről van szó. Kizárja azokat a jogi csalásokat, jogászi korrupciót, amit a manapság alkalmazott áttekinthetetlen, hamisságokkal és hézagokkal, vagyis csalásra alkalmat teremtő ellentmondásokkal tarkított hazai- és nemzetközi jogszabályok (nem véletlenül) lehetővé tesznek.

1. melléklet: Nemzet

2. melléklet: A hűség

3. melléklet: Alkotmány

4. melléklet: Az igazság

15./ EISTEIN CSALT? KÉRDEZD MEG TANÁRODAT! Lehet, hogy a Magyar Tudományos Akadémia matematikus elnöke is hisz az eisteini fénysebesség-tömeg relációkban? Lehet, hogy azt sem tudja, hogy az egyenletek nullával beszorzása eltünteti az egyenleteket?

14./ 15 ezer fotó a Kárpát Haza minden vidékéről, egy “amatőrtől”, leírásokkal, történelmi ismertetőkkel

13./

palmuller-balatonakali-1a   palmuller-balatonakali-1b

 

12./ MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG, DR. BOKOR IMRE SZAKVÉLEMÉNYE A POLITIKAI HÍRFUTÁSBAN A MAGYAR HOLOKAUSZT FELELŐSSÉG KÉRDÉSÉBEN

11./ Jósózási program

10./ NYILVÁNOS SEGÍTSÉGKÉRÉS AZ MTA TUDOMÁNYOS CSALÓI ÁLTAL MESTERSÉGESEN ELŐIDÉZETT ORSZÁGOS ASZÁLYKÁROK ELHÁRÍTÁSÁHOZ

9./ Egy magyar-történelem tanár és sokak verziója Petőfi sorsát illetően (részlet):

8./ Magyarország! Ne feledd halottaidat! Mint vádlók, élnek ők – Orbán Éva 2013.10.06, 10:50 NH.

7./ ANDRÁSFALVY BERTALAN: Magyarország földjének és népének jelene, múltja és jövője

6./ “Kultúrák, stílusok történetének áttekintése” Családi kézikönyv otthonteremtők, lakberendezők számára (írta: Podmaniczky Miklósné)

5./ Tehetséges ifjak segítése

melléklet 1.: Csőd főtitkok

melléklet 2.: Kálisóval kevert konyhasóval csalókat feljelentés

melléklet 3.: Szennycsatornázási csalás

4./ Teleki Pál: Merjünk magyarok lenni!

3./ A három királylány és a só meséje

2./ Lázár Dóra grafikája és verse: Aki enni ad, életet ad

1./ Nevelési és beilleszkedési problémák, pubertáskori zavarok

Comments are closed.