E-mail könyvek

EMAIL KÖNYVEIM CÉLJA

 

Számos eddig nehezen észrevehető, s emiatt nem tisztázott, vagy egyesek által már ismert, de mások elől tudatosan eltitkolt technológiai, energetikai, környezetvédelmi, egészségvédelmi, oktatási stb. hiányosságot, hibát, tévedést, csalást mutatott ki az általam feltalált, nemzetközi szabadalmat kapott „GTS-ANTIRANDOM” HATÁSKALIBRÁLÓ MÉRÉSTANI eljárás eddigi 43éves alkalmazása, s az ugyancsak általam feltalált „Automatikus Psycho Logikai Analízis” (APLA) program.Az anyagtechnológia-tervezési, hatáskalibráló-mérési, folyamat optimumra szabályozási, ok-okozati-összefüggés-tisztázási, ezekben döntési stb. korábbi tévedések, csalások, hibák nagyságrendileg gyorsabb és pontosabb behatárolása, leleplezése mellett a konkrét hibaelhárításokatis nagyságrendileg felgyorsítjáka mérőlétesítmény-bázisterveim, s a tudományos méréstani találmányaimgyakorlati software-bázisátképező GTS-Antirandom sokváltozós mérés-elrendezési, mérésvezérlési, folyamatoptimalizálási, optimummegjelenítési,döntésoptimalizálási megoldások szerintihatékonyabb munkavégzések.Az ezekrevonatkozóalap-, közép- és felsőfokú tudományos ismereteketa nemzetközi nyilvántartások útján elérhető szabadalmaimban és egyéb tudományos publikációim mellett az internet segítségével e-mailen könnyen és gyorsan és olcsón továbbíthatókönyveiken is dokumentálom,az alsó-, közép- és felsőfokú oktatás és a tudományos kutatás, és legfőképpen az technológiákkal, energetikával, egészséggel és környezettel kapcsolatos hatáskalibrálások (ún. „határértékezései”) hibái, eddigi tévedései és sok esetben tudatos csalásai kiküszöböléséhez, az álproblémák helyett valós problémák megoldásával foglalkozás, a jobb döntés,a helyes irányba indulás elősegítésére. Könyveim a www.tejfalussy.com honlapomról is letölthetők. Hazánk, a Magyar Nép, az emberiség tisztességes része érdekében felkérek mindenkit, hogy juttassa el valamennyi családtagjához, barátjához, ismerőséhez ezeket, a ténybizonyítékokat, hatáskalibráló mérési stb. adatokat, a helyes egyéni és csoportos döntést megalapozó tényeket és módszereket is dokumentáló igazságfeltáró könyveket, hogy a korábbinál sokkal gyorsabban és pontosabban tudjanak dönteni, ne lehessen őket félrevezetni, hibás döntésekre késztetni a hiányos, hibás, hamis tananyagok és a mindenféle korrupciós érdekek által befolyásolt média segítségével elterjesztett akadémiai stb. „tudományos szakértői”, sok esetben tudatosan hamis állásfoglalásokkal.

 

Verőce, 2013. május 5.

Comments are closed.