MENTSÜK MEG A MAGYAR NÉPET!

Dr. Dobos Attila: MAGYAROK VILÁGHIMNUSZA

.

HIHETŐMAGAZIN

Az emberiséget a pusztulástól megmenteni képes új hatásmérési és döntési technikák

HATÁSOKAT ÉS KÖVETKEZMÉNYEIKET NEM ELHINNI KELL, HANEM MEGMÉRNI!

Tejfalussy András GTS-Antirandom hatásmérési és APLA találmányai alkalmazási referenciái

www.tejfalussy.com magyar létvédő honlap főfeladatai 

Minden magyar létérdeke, hogy akadályozza Magyarország területei idegenek tulajdonába jutását. Meg kell vonni a működési jogot attól a kormánytól, miniszterektől, államtitkároktól, országgyűlési és önkormányzati képviselőktől, minden hivatalnoktól, akik a Magyarországi területek, az életterünk védelmét kötelezően előíró eddigi Alkotmány(oka)t és a területeink idegen tulajdonába juttatását tiltó Aranybullát is érvénytelenítő új alkotmányt/alaptörvényt hoztak létre és érvényben akarnak tartani, miközben liberalizálták az izraeli cégek és ezek alkalmazottai idetelepülését, és ezzel az általuk megvett magyar területek tulajdonjogának a cégtulajdonosok itt született gyerekei tulajdonába kerülését. Minden magyar létérdeke, hogy akadályozza a konyhasóval kevert kálisóval termőföld mérgezést és lakosságkiirtást.

 A www.tejfalussy.com honlap a hazai „médiafelügyelők” által a free web-ről nemrég letiltott 12 éves www.aquanet.fw.hu tudományos bázishonlapunkat is újra megjeleníti, együtt a www.aquanet1.net.76.net, www.aquanet-apla.atw.hu, www.desztvizhonlap2.atw.hu és a www.norihonlap2.atw.hu kiegészítő honlapjainkkal. A bizonyíték eltüntetési veszély miatt ajánlom, hogy ezeket mindenki töltse le a saját számítógépére és DVD-kre is, és a HUN-TV-s előadásainkat és a korábbi előadásaimat dokumentáló pdf formátumú könyveimet is, a gyermekei, unokái létvédelme érdekében is. Email-könyveim közvetlenül mellékelhetők a rokonaiknak, barátaiknak, ismerőseiknek küldött email-eikhez, pl. a MEHNAM (Magán Email Hálózat Nemzeti Alternatív Média) hírhálózatunk keretében is már ezt alkalmazzuk.

 Ha elmulasztanánk, később ki tudna arról, hogy a rendszerváltozást követő országeladás és fajirtás akadémai nyelvújítási csalásokon alapul? Azon, hogy a “magánzóként él, nem dolgozik, nincs állásban” értelmű “privatizál” szót elkezdték “állami, közösségi vagyon magánkézbe adás” értelemben használni, és ezáltal kibujtatták az érvényes jogszabályok értelmezési köréből? Vagy arról, hogy a tiszta étkezési NaCl konyhasót jelentő “só” szót átértelmezték mindeféle egyéb sóra, s azóta kálisóval mérgezett életrövidítő, ivartalanító hatású sókeverékeket is árusítanak „étkezési sóként”, lásd internet, “biokóser” címkével, Bonsalt (=jósó”) hamis elnevezéssel.

 Nincs jogi megoldás az önmegmentésünkre, ugyanis a korábbi hazai alkotmányok és az Európai Unió is tiltják, a “tudományos viták” bíróságon eldöntését. Az akadémiai és egyetemi csalók a hazugságaikkal elérik, hogy tudományos vitának legyen minősítve a népirtási csalásaik méréstani bizonyítékai alapján nyilvánvaló tényállás is, és ettől kezdve ők maguk ítélkezhetnek a saját bűnügyeikben. Ezért is, miután szakértőtársaimmal a pontos hatás kalibráló mérésekből kiderítettük a mózesi-talmud étkezési szokás/alapanyag változtatással folytatott fajirtást, és ennek alapján javasoltam – a zsidó származású magyarok védelmére is – hogy az ivóvizeinket és kenyerünket elrontásra minden zsidót kötelező mózesi-talmudi törvényeket helyezzék hatályon kívül, a leleplezett bűnözők kiáltották a www.aquanet.fw.hu honlapot „antiszemitának”, s engem „közösségük ellen uszítónak”. Összetévesztik az önvédelmi ANTISZEMÉTIZMUST és antiszemitizmust.

 Verőce, 2013. 04. 20.

 Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (személyi szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit) okl. vill. mérnök, feltaláló, (korábban: minisztériumi, parlamenti és akadémiai szakértő), Agroanalízis Tudományos Társaság, Antirandom Mérési Szolgálat, Gradiens Innovációs Labor, Verőcei Létvédő Polgári Kör, Antiszemétizmus Mozgalom” és „Tudományos Rendőrség PJT” alapító

                             

Hét pont, amit MINDIG AKARNI KELL

1. Okos és becsületes legjobb szakember vezetőket.

2. Valamennyi magyar állampolgár emberi alapjogait
 biztosító Magyar Alkotmányt és joggyakorlatot.

3. Teljes körben helyesen kalibrált mérési adatokra
alapozó oktatást, kutatás-fejlesztést, tudományt.

4. Környezetharmonikus (az ökoszisztéma egyensúlyát biztosító)
optimalizált termelést és fogyasztást.

5. Minden magyarnak a munkája össztársadalmi
 hasznosságával arányos, a nemzetközi átlagnak
 megfelelő munkadíjat, nyugdíjat és teljes körű,
 lehető legnagyobb egészségbiztonságot.

6. Teljes körű nyílt tájékoztatást a problémák minden
 lényeges okát feltáró és a problémák kiküszöbölését
 mindenben elősegítő jól érthető helyzetelemzésekkel.

7. Szeretettel teljes, valódi emberséget és barátságot.

                                                    Tejfalussy András

                    

Mi a hazaszeretet

„A hazaszeretet a hazához, annak földjéhez, lakóihoz, nyelvéhez, emlékeihez érzett ragaszkodás, mely hasonlít a szülők iránt érzett szeretethez, és tettekben is megnyilatkozik: a haza iránt való kötelességek teljesítésében, szükség esetén saját érdekeinek, a legfőbbnek is az érte való mellőzésében, önzetlenségben, odaadásban, önfeláldozásban.

Az egyesekből az együttélés, a vérrokonság, a közös nyelv, a lassan kifejlődő közös érzés, közös gondolkodás, közös erkölcs, szokás, közös történeti sors, közös szenvedések és örömek népet alkotnak, azaz oly közösség jön létre, amely nélkül az egyén semmi, amely az egyénre évezredek kultúrái munkájának eredményeit származtatja, melyben az egyén erejének fő forrása van.

Ösztönszerű viszonzása a sokféle jótéteménynek a haza iránti szeretet, amely tudatossá téve, az erkölcsi erények legfőbbike. Csak nagy nemzeti hanyatlás korszakában gyengül ez az érzés, és lábra kap az önzés, az egyén elszigetelődése, elzárkózása a közösség előtt, a magánérdek kielégítésének hajhászása, a hazaszeretet szóval vallása és tettel megtagadása.

A hazaszeretet érzésének gyengültével a nép erkölcsi ereje is gyengül. Összetartozása lazul, képtelenné válik a nagy fellendülésekre, nagy tettekre. A nemzetek akkor bomlanak fel, amikor a hazafiság érzése nem védi meg többé őket a nagy megpróbáltatások idején.”

(1800-as évek végén kiadott Pallas nagy lexikon megfogalmazása)

 

Terrorista talmudista szemiták népirtási bűneiért lásd: PPA-170224sum őket és bűnsegédeiket kell elítélni, nem pedig az ügyben vétlen zsidókat és nemzsidókat!

 

TÚLÉLÉSI STRATÉGIA.

Tanítsuk meg ezeket gyerekeinknek is!

Legújabb intézkedéseinket elolvashatod a MEHNAM / Terjesztendő anyagok-nál.

 

Tejfalussy András önmagáról és Családjáról

REFERENCIÁIM

A honlapot folyamatosan fejlesztjük.

Comments are closed.